Fan bloki Fan nomiDownload 78.94 Kb.
bet1/5
Sana10.09.2017
Hajmi78.94 Kb.
  1   2   3   4   5
MT 110 – Boshlang’ich ta’lim o’qituvchilari


Fan bloki

Fan nomi

Murakkablik darajasi

Test topshirig`i

To`g`ri javob

Muqobil javob

Muqobil javob

Muqobil javob

1

1.1

1

Bozor iqtisodiyoti sharoitida firmaning maqsadi nima?

*foyda olish

Tovar ishlab chiqarish

Sifatli tovar ishlab chiqarish

Bankrot bo‘lmaslik

1

1.1

2

Bozor iqtisodiyoti – bu …


*bozor munosabatlari qoidalari asosida boshqariladigan iqtisod

uy xojaligini yuritish

san’ati


sotuvchi bilan xaridor

o‘rtasidagi iqtisodiy aloqakishilar

o‘rtasidagi iqtisodiy aloqa, muomala1

1.1

2

I.A.Karimovning “O‘zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo‘lida” asarida mamalakatda o‘tkazilgan islohotlarning birinchi bosqichi sifatida qaysi yillar ko‘rsatilgan?

*1991–1995 yillar


1992-1996 yillar

1991-1993 yillar


1992-1994 yillar


1

1.1

1

Jahon moliyaviy – iqtisodiy inqirozi qachon va qaysi davlatda boshlandi?

*2008-yilda AQSH da


2009-yilda Angliyada

2009-yil Germaniyada


2008-yil Ispaniyada

1

1.1

2

Eksport – bu …


*mamalakatda ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlarni chet mamalakatlarga sotish

chet eldan tovar olib kelish


valyuta bilan savdo-sotiq qilish


tashqi savdo balansi


1

1.1

2

“Inqirozga qarshi choralar” dasturi qaysi yillarga mo‘ljallangan?

*2009-2012 yillarga

2008-2010

yillarga


2009-2011 yillarga

2010-2013 yillarga


1

1.1

2

Egri soliqlar – bu …


*qo‘shilgan qiymat solig‘i, aksiz solig‘I, bojxona to‘lovlari

Коrхоnа,

firmalarning

daromad

solig‘iJismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i

Kreditlarga to‘lanadigan foizlar


1

1.1

1

Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘ining 2014 yildagi stavkalari qanday?

*7.5%,16% va 22%;

8%, 16% va 20%;

7.5%, 17% va 22%;

7.5%,16%va 23%;

1

1.2

2

O‘zbеkiston Respublikasi Konstitutsiyasining qaysi bo‘limi inson va fuqarolarning asosiy huquqlari va erkinliklariga tegishli?

*ikkinchi bo‘limi


uchinchi bo‘limi


to‘rtinchi bo‘limi


muqaddima


1

1.2

2

O‘zbеkistоnda qaysi davlat оrgani davlat hоkimiyatining оliy vakillik оrgani hisоblandi?

*Oliy Majlis


Vazirlar Mahkamasi


Oliy sud


Konstitutsiyaviy sud

1

1.2

3

2011-yil 18-aprelda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasi

konstitutsiyasining ayrim moddalariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi qonuniga asosan konstitutsiyaning qaysi qismlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritildi?*78,80,93,96 va 98 moddalariga


89-oddasiga,

93-oddaning 15-bandiga,

102-moddaning ikkinchi qismiga


XVIII,XIX,XX va XXIII boblariga


77-moddaning

1-qismiga1

1.2

1

Bоla ………. - yoshga to‘lgunga (vоyaga еtgunga) qadar bo‘lgan shaхs;

Nuqtalar o‘rniga mos javobni qo‘ying.*o‘n sakkiz


o‘n olti


o‘n besh


o‘n to‘rt

1

1.2

1

“Bola huquqlari kafolatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuni qachon qabul qilingan?

*2008 yil

7 yanvar


2008 yil 17 aprel

2008 yil 8 iyul

2005 yil 8 aprel

1

1.2

3

Quyidagi davlat organlardan qaysi biri odam savdosiga qarshi kurashish bo‘yicha faoliyatni bevosita amalga oshiruvchi davlat organlari qatoriga kirmaydi?

*Moliya vazirligi

Sog‘liqni saqlash vazirligi

Ichki ishlar vazirligi

Tashqi ishlar vazirligi

1

1.2

2

Ma’muriy huquq qanday munosabatlarni tartibga soladi?

*davlat boshqaruvi jarayonida vujudga keladigan munosabarlarni

Jinoiy munosabatlarni

Fuqarolik huquqiy munosabatlarini

Mehnat munosabatlarini

1

1.2

1

Ma’muriy huquqbuzarlikning sub’ekti to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang.

*16 yoshga to‘lgan va muomalaga layoqatli shaxs


15 yoshga to‘lgan va muomalaga layoqatli shaxs


17 yoshga to‘lgan va muomalaga layoqatli shaxs


18 yoshga to‘lgan va muomalaga layoqatli shaxs

1

1.3

1

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.Karimovning “O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida” asari qachon nashr qilingan ?

*2011 yilda

2010 yilda

2009 yilda

2012 yilda

1

1.3

1

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.Karimovning “O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida” asarida mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayotining qaysi davrlaridagi voqealar aks ettirilgan?

*1989 - 1991 yillar

1989 - 1990 yillar

1988 - 1991 yillar

1989 - 1993 yillar

1

1.3

1

Mafkuraning ildizlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?


*falsafiy, diniy, dunyoviy

mifologik, falsafiy, ilmiy

mifologik, diniy, siyosiy

dunyoviy, siyosiy, madaniy

1

1.3

1

“Mafkura” so‘zi qanday ma’noni anglatadi?

*arabcha so‘zdan olingan bo‘lib,fikrlar majmuyi, degan ma’noni anglatadi


forscha so‘zdan olingan bo‘lib,ong, idrok, degan ma’noni anglatadi


arabcha so‘zdan olingan bo‘lib,siyosat,degan ma’noni anglatadi


forscha so‘zdan olingan bo‘lib,hayol, tasavvur, degan ma’noni anglatadi


1

1.3

1

“Milliy istiqlol g‘oyasi va ma’naviyat asoslari” fanini o‘rganishda qaysi manba metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi?


*”Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar” risolasi

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiya

si


O‘zbekiston Respublikasi qonunlari

Prezident Farmonlari


1

1.3

1

Prezident I. Karimovning “Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar” fani bo‘yicha ta‘lim dasturlari va darsliklarni yaratish hamda ta‘lim tizimiga joriy e‘tish haqidagi 1331-sonli farmoyishi qachon qabul qilingan?

*2001 yil

18 yanvar
2002 yil

10 yanvar
1993 yil

3 sentyabr
1997 yil

3 sentyabr
1

1.3

1

“Ma’naviyat – insonning, xalqning, jamiyatning, davlatning kuch-qudratidir. U yo‘q joyda hech qachon baxt-saodat bo‘lmaydi”. Ushbu fikrlar Prezident Islom Karimovning qaysi asaridan olingan?

*“O‘zbekiston buyuk kelajak sari”


“Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”


“O‘zbekiston XXI asrga intilmoqda”


“O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida”


1

1.3

2

Quyidagilar ichidan ibtidoiy davrda paydo bo‘lgan mafkuralarni toping?

*animizm, totemizm, fetishizm

konfutsiylik, sintoizm, iudaizm

shovinizm, kosmopolitim, nigilizm


idealizm, materializm, monizm, plyuralizm, dualizm

1

1.3

1

Kosmopolitizm qanday mafkura?

*vatansizlikni yoqlaydigan, milliy qadriyatlar va an‘analarni tan olmaydigan mafkura

hech narsani tan olmaslik, hamma narsani rad etishga asoslangan mafkura

olamning asosini bitta deya tushuntiruvchi mafkura


olamning oliy ruh tomonidan yaratilganligini e’tirof etuvchi mafkura

1

1.3

1

Mafkurasizlik nimaga olib keladi?


*fikr qaramligi, tafakkur qulligiga

uyushishga, ma‘rifatsizlikka

siyosiy tazyiqqa, ijtimoiy faollikka

ogohlikni tushunib yetishga, beboshlikka

1

1.3

2

Milliy g‘oya targ‘iboti va ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirishda nimalarga e’tibor qaratish lozim?


*o‘tkaziladigan ma’naviy-ma’rifiy tadbirlarning hayotiyligi va ta’sirchanligini oshirishga


ma’naviy-ma’rifiy tadbirlani belgilangan bayram sanasi yoki atoqli kunda o‘tkazishga

ma’naviy-ma’rifiy tadbirlarni oila, maktab, mahalla hamkorligi

da o‘tkazishga
tadbirlarning aniq senariysi

ni ishlab chiqish zarur1

1.3

2

Hozirgi kunda ma‘naviy tahdidni ko‘zda tutadigan xurujlar qatorini aniqlang?


*mafkuraviy, g‘oyaviy, informatsion


vatanparvar

lik, g‘oyaviy, ekstremistikmillatchilik, bunyodkorlik, buyuk davlatchilik

shovinistik, ozodlik, terroristik

1

1.3

2

Mafkuraviy xurujlar qanday maqsadlarni ko‘zlaydi?

*milliy va diniy tomirlarimizga bolta urushni

yurtimizda yashaydigan sog`lom fikrli odamlarni chalg‘itishni

madaniyati

mizga qarshi qaratilgan tahdidlarnizamonaviy shaxsni tarbiyalashni

1

1.3

1

“Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asari necha bob va sahifadan iborat?*4 ta bob,

176 bet


3 ta bob,

190 bet


4 ta bob,

208 bet


2 ta bob,

174 bet


1

1.3

2

Ma’naviyatni tushunish, anglash uchun avvalo ...... Nuqtalar o’rniga kerakli so‘zni qo‘ying.

*insonni tushunish, anglash kerak

insonga ma’naviy yordam ko‘rsatish kerak

insonga moddiy yordam ko‘rsatish kerak

inson o’z tarixini bilishi kerak

1

1.3

1

“Din va millatning hujjati” degan yuksak unvonga sazovar bo‘lgan allomani ko‘rsating?


*Burxoniddin Marg‘inoniy

Baxoviddin Naqshbandiy

Iso Termiziy

Imom Buxoriy

1

1.3

3

Milliy mafkuraning zarurati nima bilan bog‘liq?


*har qanday jamiyatni sog‘lom, ezgu maqsadlar sari birlashtirib, uning o‘z muddaolariga erishishi uchun ma’naviy-ruhiy kuch-quvvat beradigan poydevordir

davlatni boshqarish uchun zarurdir

o‘zbek xalqini jipslashtirish uchun xizmat qiladi

tartib-intizom uchun kerak


1

1.3

1

“…hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o‘rnatilishi mumkin emas”. Mazkur qoida Konstitutsiyamizning qaysi moddasida ko‘rsatilgan?

*12- modda


26- modda

15- modda

41- modda

1

1.3

2

.…xilma-xil fikr va qarashlarga ega bo‘lgan, turli millat, irq va dinga mansub kishilar va guruhlarning umumiy maqsad yo‘lidagi hamjihatligini ifodalaydi”. Nuqtalar o’rniga kerakli so‘zni qo‘ying.

*ijtimoiy hamkorlik

siyosiy va iqtisodiy birlik

davlatlararo hamkorlik

millatlararo hamkorlik

1

1.3

1

Quyidagi tushunchalarning qaysi biri ijobiy xususiyatga ega?

*Tolerantlik

Ekstremizm

Fundamen

talizm


Terrorizm

2

2.1

1

Kompetensiyaga berilgan ta`rifni aniqlang.

*sohaga doir bilim, ko`nikma, malaka, qarashlar majmuiKasbiy mahoratning namoyon bo`lishi

O`quv jarayonini samarali tashkil etish mahorati

Ta`lim muhitiga yangilik kiritish

2

2.1

1

Shaxsiy kompetensiyaga nimalar kiradi?


*yetakchi, faol, tashabbuskor

Turli yosh xususiyatlarni bilish

Ma`lumotli

Kasbiy malaka va ko`nikma

2

2.1

2

O`qitish muhitini yaratish qaysi kompetensiyaga tegishli?


*didaktik kompetensiya

Psixologik-pedagogik bilimga ega bo`lish

Nutq orqali ta`sir qilish

Nutq tajribasi va muloqotchanli k

2

2.1

3

Pеdagоgik hamkоrlik nima?


*pеdagоgik hamkоrlik bu – bоlaga insоnparvarlik asоsida shaxsiy yondashuv maktab ta’limi tizimida bоla shaxsi, uning hali rivоjlanmagan qоbiliyatlari, «mеn» ligi ustuvоr o`rin tutadi.


Pеdagоgik hamkоrlik bu – bоlaga har tоmоnlama ijоbiy yondashuv, uning ijоbiy «mеn»ligi ustuvоr o`rin tutadi.

Pеdagоgik hamkоrlik bu – bоlada unga nisbatan mеhrli bo`lishni bоladagi qоbiliyatlarni to`g`ri kamоl tоptirishni ta’minlaydi.

Pеdagоgik hamkоrlik bu – bоlada umuminsоniy va milliy qadriyatlarni mustahkamlash

2

2.1

2

Ta`limning turli bo`g`inlarida, darsning barcha etaplarida o`tkaziladigan, o`qituvchining bevosita ishtirokisiz, ammo uning ko`rsatmalari, rahbarligida bajariladigan intellektual va amaliy topshiriqlar ta`limning qaysi metodiga xos?

*mustaqil ishlash metodi.


Amaliy metod

Muammoli-izlanish metodi

Didaktak o`yinlar

2

2.1

2

Pedagogika faniga to`g`ri ta`rif berilgan javobni toping.* ta`lim– tarbiyaning nazariy va amaliy asoslari hamda yosh avlodni o`qitish, ma`lumotli qilishning mohiyati va qonuniyatlari haqida bahs yuritadigan fan.


O`sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash ishi bilan shug`ullanadigan fan

Ta`lim tarbiyaning nazariy muammolarini asoslab beradigan fan

Xalq ta`limini islox qilish


2

2.1

3

Tarbiya metodlarini ko`rsating


*jazolash, rag`batlantirish, namuna, suxbat, tanbeh


Uzluksizlik, izchillik, muntazamlik

Ko`rgazmalilik, ta`lim va tarbiyaning birligi

Ta`lim-tarbiyani hayot bilan bog`lash, uzviylik, davomiylik

2

2.1

3

Pedagogika fanining asosiy ilmiy tadqiqot metodlari qaysilar?


* Kuzatish, test, bolalar ijodini o`rganish, maktab xujjatlarini tahlil qilish, suhbat, anketa,


Suhbat, matematika va kibernetika.

Kuzatish, suhbat, anketa , sayohat.

Eksperiment, suhbat, test, adabiyotlarni o`rganish, matematika va kibernetika


Katalog: upload -> book
book -> Sana: 03. 04. 2015. Fan: Jahon tarixi Sinf
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> Qayta tayyorlash va malakasini oshirish
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> 6-sinf тарих (umumta’lim maktablari uchun)
book -> 6-§ Ilk sivilizasiyalarning vujudga kelish davri
book -> Mavzu: Ishlab chiqarish asoslari mashg`ulotlarini o`tkazish metodikasi Mehnat ta’limi jarayonida o`quvchilarga ishlab chiqarish to`g`risida quyidagi tushunchalar beriladi
book -> Uslubiy qo`llanma
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi kichik maktab yoshidagi oʻquvchilarni miqdorlar bilan tanishtirish
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi savod oʻrgatish darslarida ta’limiy oʻyinlardan foydalanish

Download 78.94 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat