Dinshunoslik” fanidan topshiriqlar Variant 2Download 56.38 Kb.
Sana13.05.2020
Hajmi56.38 Kb.

Dinshunoslik fanidan topshiriqlar

Variant 2.
I. Savollarga javob yozing

1.Dinshunoslik fanining vujudga kelishi va tadrijiy taraqqiyoti.

2.Dinlar tarixi SHarq ilmlarining uzviy bo‘lagi sifatida.

3.Dinlar tarixini o‘rganishda SHarq allomalarining yondashuvlari.


II. Testlar

1. YAhudiylarning Misrdagi qullikdan qutulib chiqqanlari munosabati bilan nishonlanadigan bayram.A) Peysax (Pasxa) bayramidir. B) Purim (qur’a) bayramidir. C) SHabuot (SHevuot) bayramidir. D) Rosh-Ashona bayramidir.

2. Farziy nomi qanday ma’noni bildiradi?A) Farziy nomi qadimiy yahudiy tilidagi «tushuntirish», «ajratib ko`rsatish» so`zidan olingan. B)Farziy nomi qadimiy yahudiy tilidagi «ruhoniy», «rohib» so`zidan olingan.C) Farziy nomi qadimiy yahudiy tilidagi «faqir», «ojiz» so`zidan olingan.D) Farziy nomi qadimiy yahudiy tilidagi «ustoz», «muallim» so`zidan olingan

3. Farziylar qanday qanday faoliyat ko’rsatganlar?A) Ular Musoning qonunini sharhlaganlar va oddiy odamlarga o`rgatganlar.B) Ular Isoning qonunini sharhlaganlar va oddiy odamlarga o`rgatganlar.C) Ular Yaxvening qonunini sharhlaganlar va oddiy odamlarga o`rgatganlar.D) Ular Dovudning qonunini sharhlaganlar va oddiy odamlarga o`rgatganlar.

4. YAhudiylarning kanday bayrami eng quvnoq hisoblanadi.A) Purim (qur’a) bayrami yahudiy bayramlarining ichida eng quvnoq hisoblanadi.V) yom-Kipur bayrami yahudiy bayramlarining ichida eng quvnoq hisoblanadi.S) Rosh-Ashona bayrami yahudiy bayramlarining ichida eng quvnoq hisoblanadi.D) SHabuot (SHevuot) bayrami yahudiy bayramlarining ichida eng quvnoq hisoblanadi.

5. YAhve yahudiylar orasidan bir xaloskorni chiqaradi va u qanday vazifalarni bajaradi: A) 1. dunyoni qaytadan, isloh qilgan holda qurish; 2) butun yahudiylarni Sinion (Quddus yaqinidagi tepalik) atrofida to`plash; 3) ularning barcha dushmanlarini jazolash.

B) 1) dunyoni qaytadan, ciyosiy isloh qilgan holda qurish; 2) butun yahudiylarni Sinion (Quddus yaqinidagi tepalik) atrofida to`plash; 3) ularning barcha dushmanlarini jazolash.

C) 1) dunyoni qaytadan, madaniy isloh qilgan holda qurish; 2) butun yahudiylarni Sinion (Quddus yaqinidagi tepalik) atrofida to`plash; 3) ularning barcha dushmanlarini jazolash.

D) 1) dunyoni qaytadan, ma’naviy isloh qilgan holda qurish; 2) butun yahudiylarni Sinion (Quddus yaqinidagi tepalik) atrofida to`plash; 3) ularning barcha siga.

Katta bayram yushtiradi

6. Talmudning qanday nusxalari mavjud.?A) Talmudning Falastin (O`rshalim) va Vavilon (Bavliy) nusxalari mavjud.B) Talmudning Misr (O`rshalim) va Vavilon (Bavliy) nusxalari mavjud.C) Talmudning Falastin (O`rshalim) va Isroil (Bavliy) nusxalari mavjud.D) Talmudning Falastin (O`rshalim) va Suriya (Bavliy) nusxalari mavjud.

7 Saduqiylar diniy ishlarda nimami tan olganlar.A) Saduqiylar diniy ishlarda faqat Qonun (Musoning besh kitobi)ni tan olganlar.B) Saduqiylar diniy ishlarda faqat Talmudni tan olganlar.C) Saduqiylar diniy ishlarda faqat Vedalarni tan olganlar.D) Saduqiylar diniy ishlarda faqat Bibliyani tan olganlar.

8. Braxmanlik qachon va kaerda paydo bulgan A) E. A. 1 ming yilliklarga kelib Hindistonda braxmanlik diniga asos soldindi. B) E. A. 1 ming yilliklarga kelib Misrda braxmanlik diniga asos solindi.

C) E. A. 1 ming yilliklarga kelib Mesopotamiyada braxmanlik diniga asos solindi.

D) E. A. 2 ming yilliklarga kelib Hindistonda braxmanlik diniga asos solindi.

9. Vedalardagi eng mashhur xudolarning nomlarini toping.A) Indra, Varuna, Mitra, Dyaus, Adita, Agnyu, Vishnu, Krishna.B) YAxve, Varuna, Mitra, Dyaus, Adita, Agnyu, Vishnu, Krishna.C) Indra, Varuna, Mitra, Axriman, Adita, Agnyu, Vishnu, Krishna.D) Indra, Varuna, Mitra, Dyaus, Braxma, Agnyu, Vishnu, Krishna.

10. Buddaviylik dini kachon va kaerda vujudga keldi.A) e. A. VI asrda Hindistonda Buddaviylik dini vujudga keldi.B) E.a.V asrda Hindistonda Buddaviylik vujudga keldi.C) E.a. VII asrda Mesopotamiyada Buddaviylik vujudga keldi.D) E. A. III asrda Xitoyda Buddaviylik vujudga keldi.

11. Hinduiylikda braxmanlikning asosiy xudolari nechta.

A) Hinduiylik braxmanlikning asosan uchta xudosi tan olinadi; 1) koinotning yaratuvchisi bo`lgan Braxma; 2) dunyo nizomini ushlab turuvchi Vishnu; 3) koinotni halok qilish qudratiga ega SHiva.

B) Hinduiylikda braxmanlikning asosan uchta xudosi tan olinadi; 1) koinotning yaratuvchisi bo`lgan Braxma; 2) dunyo nizomini ushlab turuvchi YAxve ; 3) koinotni halok qilish qudratiga ega SHiva.

C) Hinduiylikda braxmanlikning asosan uchta xudosi tan olinadi; 1) koinotning yaratuvchisi bo`lgan Braxma; 2) dunyo nizomini ushlab turuvchi Vishnu; 3) koinotni halok qilish qudratiga ega Axriman.

D) Hinduiylikda braxmanlikning asosan uchta xudosi tan olinadi; 1) koinotning yaratuvchisi bo`lgan Krishna; 2) dunyo nizomini ushlab turuvchi Vishnu; 3) koinotni halok qilish qudratiga ega SHiva.

12. Hinduiylik qanday dinA) Hinduiylik ko`pxudolik diniB) Hinduiylik yakkaxudolik diniC) Hinduiylik monoteistik dinD) Hinduiylik qabilaviy din

13. Braxmanlik ta’limoti nimagaga asoslanganA) Braxmanlik ta’limoti kastalar (ijt.tabaqalar)ga asoslanganB) Braxmanlik ta’limoti yakka xudolikka asoslanganC) Braxmanlik ta’limoti dualizmga asoslanganD) Braxmanlik ta’limoti monizmga asoslangan

14. Braxmanlik ta’limoti kanday kastalarga asoslangan

A) 1.eng yuqori kasta braxmanlar. 2. kasta kshatriylar. 3. vayshlar. 4. shudralardir kabi kastalarga bulingan.

B) Braxmanlikda

1. yuqori kasta braxmanlar.

2. kasta jangchilar

3. ishchilar.

4.qullardir. kabi kastalarga asoslangan

C) Braxmanlikda

1. podsho va uning oilasi-xukmron kasta

2. amaldorlar kastasi

3. savdogarlar kastasi

4. ishchi-dexkonlar kastalariga asoslanganV) Braxmanlikda,

1. siyosiy elita

2. zodagonlar

3. ishlab chikaruvchilar

4. mexnatkashlar kastalariga asoslangan

15. Konfusiyning falsafiy va axloqiy g`oyalari markazida.....A) inson, uning aqliy va ma’naviy qiyofasi, olamdagi hamda jamiyatdagi o`rni, vazifasi muammolari turadi.B) inson, uning aqliy qobiliyatini rivojlantirish muammolari turadi.C) inson, uning ma’naviy qiyofasini shakllantirib borish jamiyatdagi o`rni va vazifasi muammolari turadi.V) inson, uning aqliy va ma’naviy qiyofasi, uning siyosiy, iqtisodiy madaniyatini muttasil oshirib borish

masalalari turadi.

16. Konfusiy fikricha olamdagi barcha mavjudot singari insonning taqdiri nimaga bog`liq.A) samoviy qudratga bog`liq.B) Ta’lim tarbiyaga bogliqC) Tabiiy muhitga bog`liqD) Insonning irodasiga bog`liq

17 Konfusiylik ta’limoti qachon qaerda paydo bo`lgan

A) Qadimgi Xitoyda e.a. VI-V asrlarda paydo bo`lganB) Qadimgi Misrda V asrda paydo bo`lganC) Qadimgi Hindistonda III asrda paydo bo`lganD) Mesopotamiyada I asrda paydo bulgan

18. Konfusiychilik dinining asosini kanday ta’limot tashkil etadi.A) Konfusiyning falsafiy ta’limotiB) Konfusiyning siyosiy ta’limotiC) Konfusiyning iqtisodiy ta’limotiD) Konfusiyning badiiy ta’limoti

19. Konfusiychilik manbai nima?A) Konfusiy izdoshlari yozgan «Lung-YUy» (Suhbatlar va mulohazalar, miloddan oldingi VI asr) kitobidir.B) Konfusiy izdoshlari yozgan «Dao-Deszin» kitobidir.C) Konfusiychilik manbai – “Tripitaka” Uch savat donolik kitobidir.D) Konfusiychilik manbai Vedalardir.

20. Konfusiychilik-ning maqsadi

A) Xalqni mavjud tartib-qoidalarni hurmat qilish ruhida tarbiyalashdir.B) Xalqni mavjud tartib-qoidalarni isloh qilish ruhida tarbiyalashdir.C) Xalqni mavjud tartib-qoidalarni hurmat qilish ruhida tarbiyalashdir.D) Xalqni mavjud tartib-qoidalarni hurmat qilish ruhida tarbiyalashdir.

21. Konfusiychilik dini aqidasi qanday? A) jamiyatda osmondan yuborilgan «Jeng» qonuni amal qiladi. Bu qonunni o`rganib olish uchun inson «Li»ga, ya’ni ijtimoiy axloq normalariga, qoidalariga, an’anaviy marosimlarga amal qilishi, o`zining jamiyatdagi darajasiga qarab ish tutishi zarur.B) jamiyatda osmondan yuborilgan «Jeng» qonuni amal qiladi. Bu konunga kura Inson jamiyatni tubdan uzgartirishga harakat kilishi lozim.C) jamiyatda osmondan yuborilgan «Jeng» qonuni amal qiladi. Bu qonunni o`rganib jamiyatdagi adolatsizliklarga chek kuyishi lozim.D) jamiyatda osmondan yuborilgan «Jeng» qonuni amal qiladi. Bu qonunni o`rganib uzini jamiyatdagi mavkeini kutarishga xarakat kilishi zarur.

22. Konfusiy ta’limoti bo`yicha Insonlar o`rtasidagi hayot tarzidagi an’anaviy besh munosabatni aniqlang

- A) davlat boshlig`i bilan amaldorlar o`rtasidagi munosabat;

- ota-onalar bilan farzandlar o`rtasidagi munosabat;

- er bilan xotin o`rtasidagi munosabat;

- katta va kichik aka-ukalar o`rtasidagi munosabat;

- do`st-birodarlar o`rtasidagi munosabat.

B) -davlat boshlig`i bilan amaldorlar o`rtasidagi munosabat;

- ota-onalar bilan farzandlar o`rtasi-dagi munosabat;

- davlat bilan fukaro o`rtasidagi munosabat;

- katta va kichik aka-ukalar o`rtasidagi munosabat;

do`st-birodarlar o`rtasidagi munosabat.C) -davlat boshlig`i bilan amaldorlar o`rtasidagi munosabat;

- ota-onalar bilan farzandlar o`rtasidagi munosabat;

- er bilan xotin o`rtasidagi munosabat;

- katta va kichik aka-ukalar o`rtasidagi munosabat;

- qo`ni qo`shnilar o`rtasidagi munosabat.

C) -davlat boshlig`i bilan amaldorlar o`rtasidagi munosabat;

D) ota-onalar bilan farzandlar o`rtasidagi munosabat;

E) er bilan xotin o`rtasidagi munosabat;

F) qarindosh urug`lar o`rtasidagi munosabat;

do`st-birodarlar o`rtasidagi munosabat.

23. Konfusiy ta’limotiga ko`ra o`g`ilning otasi oldidagi beshta vazifasini toping.

A) 1. har doim ota-onani to`la hurmat qilish;

1. ularga eng suyukli taomni keltirish;

2. ular betob bo`lib qolganlarida chuqur qayg`urish;

3. ular vafot etganlarida yurak-yurakdan achinish;

4. ular xotirasiga tantanali ravishda qurbonliklar qilish.

B) 1. har doim ota-onani to`la hurmat qilish;

2.ularga eng shifobaxsh taomni keltirish;

3.ular betob bo`lib qolganlarida chuqur qayg`urish;

4.ular vafot etganlarida yurak-yurakdan achinish;

5.ular xotirasiga tantanali ravishda qurbonliklar qilish.

C) 1. har doim ota-onani to`la hurmat qilish;

2. ularga eng qimmatbaho taomni keltirish;

3. ular betob bo`lib qolganlarida chuqur qayg`urish;

4. ular vafot etganlarida yurak-yurakdan achinish;

5. ular xotirasiga tantanali ravishda qurbonliklar qilish.

D) 1. har doim ota-onani to`la hurmat qilish;

2. ularga eng suyukli taomni keltirish;

3. ular betob bo`lib qolganlarida chuqur qayg`urish;

4. ular vafot etganlarida aza tutish;

5. ular xotirasiga tantanali ravishda qurbonliklar qilish.

24.Buddaviylik diniy ta’limoti qachon va qaerda vujudga kelgan.

A) Bundan 2500 yildan avvalroq Hindistonda diniy falsafiy ta’limot sifatida vujudga kelgan.V) Bundan 2300 yildan avvalroq Xitoyda diniy falsafiy ta’limot sifatida vujudga kelgan.C) Bundan 2000 yildan avvalroq Hindistonda diniy falsafiy ta’limot sifatida vujudga kelgan.D) Bundan 1500 yildan avvalroq Hindistonda diniy falsafiy ta’limot sifatida vujudga kelgan.

25 Buddaviylik diniy ta’limotining asoschisini topingA) Siddxarta. B) Gautama. C) SHakyamuni.D) Budda

26. Budda so`zining ma’nosini topingA) NurlanganB) MashhurC) Tantana kiluvchiD) G`olib

27.Buddaning beshta biografiyasi nomlarini toping.

A) «Maxavostu»

- «Lalitavistara»

- «Buddaxacharita»

- «Nidanakatxa»

Abnixishkramansutra».B) «Maxavostu»

- «Lalitavistara»

- «Buddaxacharita»

- «Atxarvaveda»

Abnixishkramansutra»..C) «Maxavostu»

- «Lalitavistara»

- «YAjurveda»

- «Nidanakatxa»

Abnixishkramansutra».D) «Maxavostu»

- «Lalitavistara»

- «Buddaxacharita»

- «Nidanakatxa»

Samoveda».

28. Buddaviylik ta’limotining asosi bo`lgan g`oyani toping.A) «Hayot - bu azob, uqubatdir» va «najot yo`li mavjud» degan g`oyadir.B) «Hayot - kurash, uqubatdir» va «najot yo`li yuq» degan g`oyadir.C) «Hayot - bu zavq shavq, xursandchilikdir» va «najot yo`li mavjud» degan g`oyadir.D) «Hayot - bu azob, uqubatdir» va «najot yo`li mavjud emas» degan g`oyadir.

29. buddaviylik qonuniyatlariga ko`ra inson ........

A) o`ziga moslashgan mavjudot bo`lib, o`zida tug`iladi, o`zini o`zi halok qiladi yoki qutqaradi.B) o`ziga moslashgan mavjudot bo`lib, o`zida tug`iladi, o`zini o`zi ma’naviyatini oshiradi. yoki qutqaradi.C) o`ziga moslashgan mavjudot bo`lib, o`zida tug`iladi, o`zini o`zi takomillashtirib boradi yoki qutqaradi.D) o`ziga moslashgan mavjudot bo`lib, o`zida tug`iladi, o`zini o`zi yuksaltiradi yoki qutqaradi.

30. Buddaning ilk da’vatida mujassamlashgan 4 haqiqatni toping.A)1.- «Azob uqubat mavjuddir».

2. - «qiynoqlarning sabablari mavjuddir». 3. - «qiynoqlarni tugatish mumkin».

4. qiynoqlardan qutilish yo`li mavjuddir.B) 1.- «Azob uqubat mavjuddir».

2. - «qiynoqlarning sabablari mavjud emas». 3. - «qiynoqlarni tugatish mumkin».

4. qiynoqlardan qutilish yo`li mavjuddir. C) 1.- «Azob uqubat mavjuddir».

2. - «qiynoqlarning sabablari mavjuddir». 3. - «qiynoqlarni tugatish mumkin emas».

4. qiynoqlardan qutilish yo`li mavjuddir.D) 1.- «Azob uqubat mavjuddir».

2. - «qiynoqlarning sabablari mavjuddir». 3. - «qiynoqlarni tugatish mumkin».

4. qiynoqlardan qutilish yo`li mavjud emas.

III. Atamalarga izoh bering

diyonаt vа vijdоn

diniy mаrоsimlаr

diniy tаshkilоt

iymоn

ilоhiy kitоblаr

islоm tаrаqqiyot bаnki

islоm fundаmеntаlizmi

islоmgаchа bo’lgаn mа’nаviy mеrоsimizning nаmunаlаri

islоm


mаdinа

Download 56.38 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
Navoiy davlat
haqida umumiy
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
universiteti fizika
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik