7 sinf Zoologiya I variant Qaysi o’simliklarda tub tolasi rivojlangan?Download 27.04 Kb.
Sana26.06.2017
Hajmi27.04 Kb.
7 – sinf Zoologiya I variant
1.Qaysi o’simliklarda tub tolasi rivojlangan?

1-saksovul 2-kanob 3-tut 4-yong’oq 5-yol 6-jiyda 7-o’rik 8-zig’ir

A) 1,3,7,8 B) 4,6,7,8 C) 1,3,4,5 D) 2,3,5

2. Gul qanday qismlardan tashkil topganini aniqlang

1-gul bandi 2-gul o’rni 3-tojibarg 4-kosachabarg 5-urug’chi 6-changchi 7-gulqo’rg’on


 1. 1,2,3,5 B) 1,7,6,5 C) 2,4,5,7 D) 2,3,4,5

3.Kamyob turlarga boyligi jihatidan qaysi viloyat birinchi o’rinda turadi?

A)Surxandaryo B) Toshkent C) Qashqadaryo D) Buxoro

4.Tabiiy landshtatlar muxofaza qilinadigan maydon nima deb ataladi?

A) qo’riqxona B) buyurtmaxona C) tabiiy yodgorliklar D) milliy bog’

5.Bu gul formulasi qaysi oilaga mabsubligini aniqlang Gk(5)Gt5Ch8U8

A) ituzumdoshlar oilasi B)ra’nodoshlar oilasi C) karamdoshlar oilasi D) sho’rodoshlar oilasi

6.Yo’sinlarda qaysi a’zolar rivojlangan?

A) ildiz,poya,barg B) poya barg,rizoid C) barg,ildiz,meva D) urug’,meva,barg

7.Regeneratsiya nima?

A) tanadagi yo’qotilgan qismning tiklanishi B) urug’langan tuxum hujayra

C) suv tubidagi narsalarga yopishib hayot kechirish D) ta’sirlarga javob qaytarish

8.Odam askaridasi qanday yuqadi?

A) zararlangan go’sht orqali B) iflos suv orqali

C) meva sabzavot,iflos qo’l orqali D) yaxshi qovurilmagan baliq orqali

9. Bo’shliqichlilardan qaysilari baliq chovoqlarini yeb, baliqchilikka ziyon keltiradi?

A) chuchuk suv gidrasi B) aktiniyalar C) korall poliplar D) meduzalar

10.Lansetnikni qaysi olim aniqlagan?

A) Pavlov B) Muzaffarov C) Maveyanov D) Kavalevskiy

11.Lansetnik kattaligi qancha?

A) 15-25 sm B) 45-65 sm C) 4-8 sm D) 5-10 sm

12.Qaysi olimlarning tadqiqotlari Markaziy Osiyoda rishta bezgak paraziti va leyshmaniya kabi parazit yashovchi hayvonlarning butunlay tugatilishiga asos bo’ladi?

A) S.N Koshkarov,T.Z.Zohidov B) L.M.Isayev, Barovskiy

C) S.N.Alimuhammedov,R.O.Olimjonov D) L.M.Isayev, S.N Koshkarov

13.Hashorotlarning to’la rivojlanish tartibini aniqlab bering?

A) qurt,g’umbak,lichinka B) voyaga yetgan qurt,lichinka C) g’umbak,qurt,tuxum D) tuxum,lichinka,g’umbak
14.Biologik kurashda foydalaniladigan hashorotlarni aniqlab bering

A) tut ipak qurti,xonqizi B) yaydoqchi chumoli,pashsha

C) xonqizi,yaydoqchi chumoli D) chirindixo’r , yashil bronza qo’ng’izi

15.To’g’ri qanotli hashorotlar deb qanday hashorotlarga aytiladi?

A) o’simlikxo’r B) hayvonxo’r C)o’laksaxo’r D) chirindixo’r

16.Foydali hashorotlarni aniqlang.

A) tut ipak qurti,kappa B) asalari,chivin C) may qo’ng’izi,xonqizi D) yaydoqchi chumoli,xonqizi

17.Ikki qanotli hashorotlarni aniqlang .

A) kapalak,so’na B) bo’ka,qo’ng’iz C) chivin,bo’ka D) pashsha,chigirtka

18. Uy pashshasi qancha tuxum qo’yadi?

A) 300-400 B) 100-150 C) 250-300 D) 50-100

19.Archa,qarag’ay terak o’zidan uchuvchi moddalar ishlab chiqaradi

20.Adir o’simliklariga xos xuxusiyatlardan tuproqda nima hosil bo’ladi?

21.O’zbekiston janubida odam yuzi va qo’lida yarani nima hosil qiladi?

22.Organizmlarning ta’sirlarga javob berish xususiyati bu-?

23.Ikki jinsga ega bo’lgan hayvonlar…?

24.Bosh bo’yinli pufakcha…?

25.yomg’ir chuvalchangining chiqindilari…?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

D

B

A

D

B

B

A

C

D

B

D

B

D

C

B

C

D

A

19 fitonsitlar

20 chirm


21 leyshmaniya

22 refleks

23 germafrodit

24 finna


25 biogonus
7 – sinf I variant

Savollar
 1. Barglarning tuzilishi, hili, shakli va vazifalari

 2. Lishayniklarning hayoti, tuzilishi va ahamiyati

 3. Parazit chuvalchanglar va ularning zarari

 4. Baqachanoqning hayoti, tuzilishi va ahamiyati

 5. Daryo qisqichbaqasining hayoti va tuzilishi

7 – sinf I variantJavoblar

 1. Burglar barg bandi va barg yaprog’idan iborat. Burglar oddiy va murakkab bo’ladi. Ular shakliga ko’ra yuraksimon, buyraksimon,qalam uchi va boshqa hillarga ajraladi.barglar bandli va bandsiz bo’ladi. Ular tomirlanishiga ko’ra panjasimon, to’rsimon bo’ladi. Barglar fotosintez jarayonini amalga oshiradi. O’simliklarda suv bug’latadi.

 2. Lishayniklar – zamburug’ va suv o’tlarining simbioz holda hayot kechiruvchi organizm. Lishayniklardan bug’ular oziqlanadi va parfimeriya sanoatida foydalaniladi.u yana havo barometri hisoblanadi.

 3. Exinakokk, bolalar gijjasi, bo’rtma ne’matoda – odam organizmida parazitlik qiladi. Odam isitmalaydi, ovqatlansa qorni to’ymaydi, ozib ketadi.

 4. Baqachanoq dengizlarda va chuchuk suvlarda hayot kechiradi. Chig’anoq, yopuvchi muskullar, muskullar birikadigan joy, chiqarish sifoni, kirish sifoni, jabri, mantiya cheti va oyoqdan tuzilgan.

 5. Daryo qisqicgbaqasi dengiz va chuchuk suvlarda yashaydi. Kechqurun ov qiladi. O’laksa, suv o’tlari va hashoratlar lichinkasi bilan oziqlanadi. Tuzilishi tanasi ikki qismdan: bosh – ko’krak va qorin qismidan iborat. Boshida murakkab ikkita ko’zi(murakkab), uch juft jag’ oyoqlari, ikki juft mo’ylovi (uzun va kalta) tuyg’u, eshitish va hidlash organi. Ko’krak qismida 5 juft yurish oyoqlari, bir jutf qisqichlari. Qorin qismi 7 bo’g’imdan iborat.


Zoologiya II – variant

 1. Butasimon o’simliklarni aniqlab bering?

 1. Sohta kashtan, zirk B) na’matak, uchqat C) qoraqat, shuvoq D) qoqio’t, izen

 1. Epiderma tirik, bir qvqt hujayradan tuzilgan bo’lib, qaysi to’qimaga kiradi?

 1. Hosil qiluvchi to’qima B) asosiy to’qima C) menamik to’qima D) qoplovchi to’qima

 1. Agar bir to’p o’simlik ildizining tukchalarini bir – biriga ulab chiqsa, uzunligi qancha bo’ladi?

 1. 50 km B) 15 km C) 30 km D) 20 km

 1. Poyaning ichki tuzilishining ketma – ketlik qatorini aniqlang

1-o’zak, 2-po’st, 3-lub, 4-yog’ochlik, 5- kambiy, 6-naylar.

 1. 2,3,5,4,1,6 B) 1,2,4,5,3,6 C) 3,2,5,1,4,6 D) 4,2,3,1,6,5

 1. Urug’ nafas olganda nima yutib, nima chiqaradi?

 1. Kislarod yutadi, karbonat angdrid, suv, issiqlik chiqaradi Karbonat angdrid yutadi, kislarod chiqaradi

 2. Karbonat angdrid yutadi, kislarod chiqaradi

 3. Kislarod yutadi, havo, karbonat angdrid chiqaradi

 4. Karbonat angdrid yutadi, issiqlik, havo chiqaradi

 1. Archaning urug’kurtagidagi arxenogiyda nima yetiladi?

 1. Arxegoniy B) tuxum hujayra C) qubba meva D) chang donalari

 1. “Qizil kitob” ga kiritilgan o’simlilarni aniqlang.

 1. Buhoro otostegiyasi, targ’il lola B) sutlama, shirach C) bo’yimadaron, bo’znoch D) qoqio’t, burchoq

 1. Chuchuk suv shillig’ining ko’zlari…

 1. Chig’anoq asosida B) paypaslagichlar asosida C) Paypaslagichlar uchida D) oyoqlarining asosida

 1. Qisqichbaqalar nima bilan oziqlanadi?

 1. O’lgan hayvonlar, chivin B) baliqlar, suv o’tlari C)kasal hayvonlar, pashsha D) malyuskalar, hashoratlar lichinkasi

 1. Yomg’ir chuvalchangining nimlari yaxshi sezadi?

 1. Sovuqni B) suvni C) mehanik ta’sirni D) havoni

 1. Ikki pallali chig’anoqlar ichida eng yirigi qaysi biri hisoblanadi?

 1. Tridakna B) ustritsa C) taroqcha D) midiya

 1. Yashil bronza qo’ng’izining qanoti tuzilishi qanday bo’ladi?

 1. Birinchi jufti qalin va qattiq bo’lib, qanot ustligini hosil qiladi

 2. Birinchi juft dag’al va uzun bo’ladi

 3. Ikki juft qanotlari to’g’ri, yupqa, pardasimon bo’ladi

 4. Ikki juft qanotlari to’g’ri bo’ladi

 1. Karam kapalagi qurtining rangi qanday bo’ladi?

 1. Qizg’ish, ko’k rangli B) ko’k-yashil rangli C) oq-qora rangli D) sariq, ko’k-yashil rangli

 1. Pardasimon hashoratlani aniqlab bering

 1. Yaydoqchi, chumoli, chivin B) asalari, chumoli C) pashsha, tukli arra D) qovog’ari, karam kapalagi

 1. Tangacha qanotlilar turkumiga kiruvchi hashorat?

 1. Yashil bronza qo’ng’izi B) asalari C) karam kapalagi D) uy pashshasi

 1. Eng yirik o’rgimchak qaysi hisoblanadi

 1. Chayon B) kana C) butli o’rgimchak D) falanga

 1. Yashil bronza qo’ng’izining ko’zi qanday bo’ladi?

 1. 2 ta oddiy ko’z B) 1 juft murakkab ko’zlar C) 3 juft ko’zlari D) to’g’ri javob yo’q

 1. Yashil bronza qo’ng’izining og’iz apparatini aniqlang

 1. So’ruvchi B) kemiruvchi C) yalovchi D) kemiruvchi, so’ruvchi

 1. Daryo qisqichbaqasining tashqi qoplami

 2. Daryo qisqichbaqasining ayirish sistemasi

 3. Qaysi o’rgimchaklar tirik bola tug’adi?

 4. G’umbak hashoratlarning qanday davri

 5. Hashoratlarning ayirish organi?

 6. Tullayotgan qurtlar oziqlanish va harakatlanishdan to’xtashi?

 7. Cho’llarda kemiruvchilarni inida yashaydigan hashoratlar?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

B

D

C

A

A

B

A

B

D

C

A

A

D

B

C

D

B

B.

19. xitin

20. yashil naycha

21 chayon

22. tinim davri

23 malpigi naychasi 1. g’umbaklik davri

25.Iskaptopar
Zoologiya II – variant

Savollar

 1. Poyaning hillari, tuzilishi?

 2. Karamdoshlar oilasiga hos belgi va hususiyatlar

 3. Sodda hayvonlar sinflari va vakillari

 4. Yomg’ir chuvalchangining hayoti va tuzilishi

 5. O’rgimchak hayoti, tuzilishi va hillari


Zoologiya II – variant

Javobllar


 1. Poya tuzilishiga qarab: yog’och poya, o’t poya; bo’yiga qarab: uzun va kalta poya, yo’gon va ingichka poya. Fazoda turishiga qarab: tik poya, o’rmalovchi poya, chirmashuvchi poyaga bo’linadi.

 2. Karamdoshlar oilasini birlashtiruvchi belgi: guli va mevalaridir. Gul kosasi 4 ta, gul tojisi 4 ta, changchisi 4+2, urug’chisi 1 ta, mevasi qo’zoq va qo’zoqcha.ildizi o’q ildiz, poyasi o’t poya bargi oddiy, guli shingil to’pgul, mevasi qo’zoqcha.

 3. Sohta oyoqlilar sinfi: oddiy amyoba .

Xivchinlilar sinfi: yashil evglena, volvoks.

Infazoriyalar sinfi: tufelka.Sporalilar sinfi:

 1. Yomg’ir chuvalchangi sernam, chirindiga boy tuproqda hayot kechiradi. Tanasi halqalardan iborat, ham tukli, tanasi konussimon, uzunligi 8-10 sm, rangi jiggarang.

 2. O’rgimchaklar quruqlikda hayot kechiradi. O’simliklar, butalar va o’tlar orasida. Tanasi 2 qismdan: bosh – ko’krak va qorin qismidan iborat. Xitin bilan qoplangan. Boshida zaxar bezi, qorin qismida so’gal bezi joylashgan. To’rt juft yurish oyoqlari tirnoq bilan tugallangan. Butli o’rgimchak, qora qurt, biy,falanga, chayon va kanalar kiradi.


Zoologiya III – variant


 1. Sohta oyoqlilar sinfiga kiruvchi hayvonlar?

 1. Yashil evglena B) tufelka C) amyoba D) volvoks

 1. Popuk ildizli o’simliklarni aniqlang

 1. Rayhon, g’o’za B) pomidor arpa C) bug’doy, arpa D) qalampir, bodring

 1. Jigar qurtining kattaligi qancha?

 1. 15 – 17 sm B) 9-10 sm C) 3-5 sm D) 6-8 sm

 1. Novda nimadan hosil bo’ladi?

 1. Daraxtdan B) kurtakdan C) guldan D) bargdan

 1. Olchaning to’pguli nima deb ataladi?

 1. Qalqonsimon B) ro’vaksimon C) savatcha D) shingil

 1. Murakkab barglar deb nimaga aytiladi?

 1. Bandida bitta barg, bir necha barglar B) bandida 3 ta, 5 ta barglar C) bandida burglar bo’lmagan D) bandida bir necha barglar bo’lsa

 1. Oziq moddalar to’planib, ildiz mevalar hosil bo’lgan o’simliklar?

 1. Turp, sabzi, lavlagi B) sholg’om, sabzi, kartoshka C) lavlagi, piyoz, turp D) sholg’om, petrushka, turp

 1. Qaysi o’simliklar barglar to’kilganda ham yashil rangini saqlaydi?

 1. Nastarin, ligistrum B) jiyda, shaftoli C) atirgul, olma D) sholg’om, petrushka, turp

 1. Ikki uyli o’simlikni ko’rsating?

 1. Makkajo’hori,tol B) pomidor, arpa C) atirgul, olma D) na’matak, tut

 1. Yong’oq, bodom,pista urug’larida nima to’planadi?

 1. Oqsil B) moy C) kraxmal D) uglevod

 1. Parazit chuvalchanglarni o’rganuvchi fan?

 1. Sitalogiya B) ekalogiya C) biologiya D) gelmentalogiya

 1. Jigar qurtining xo’jayinlarini toping?

 1. Qoramol, shilliqurt B) odam C) bug’doy, arpa D)qalampir bodring

 1. Gidra qanday usullarda ko’payadi?

 1. Jinsiy B) jinsiz C) vegetative D) jinsiy, jinsiz

 1. Meduzalar qanday tuzilgan?

 1. Shakli soyabonga o’xshash B) slindirsimon C) tasmasimon D) yumaloq

 1. Yashil evglena yorug’ni qanday sezadi?

 1. Mag’iz orqali B) qizil ko’zcha C) sitoplazma D) vakuola

 1. Bosh oyoqli molluskalarni aniqlab bering?

 1. Kalmar, sakkizoyoq B) sakkizoyoq, baqachanoq C) karakatitsiya, suv shillig’I D) kalmar, baqachanoq

 1. Hayvon ichak yuzasining ichki yuzasi qaysi to’qimadan tuzilgan?
  A) biriktiruvchi B) epiteliy C) muskul D) nerv

 2. Daryo qisqichbaqasining tana bo’limlari?

 1. Qorin B) bosh C) ko’krak D) boshko’krak, qorin

 1. Qisqichbaqaning tana qoplami

 2. Qayta tiklanish

 3. Hayvonlarni guruhlash

 4. Suyuqlik bilan to’lgan pufakcha

 5. G’o’za mevasi

 6. Poyaning o’sish nuqtasi

 7. Urug’ini o’zi tarqatuvchi o’simlik1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

C

C

C

B

A

A

A

A

D

B

D

A

D

A

B

A

B

D

19. Xitin

20 regeriratsiya

21. klassifikatsiya

22. finna

23 ko’sak

24 konus

25 avtoxorZoologiya III – variant

Savollar


 1. O’simliklar tanasida oziq moddalar qayerida harakatlanadi, bu oziq moddalarni qayeridan oladi, oziq moddalarga nimalar kiradi?

 2. Changlanish nima? Uning hillari va ahamiyayi. Urug’lanish nima, uqanday sodir bo’ladi va ahamiyati?

 3. Ra’nodoshlar oilasiga hos o’simlilar. Ularning belgilari va ahamiyati?

 4. Halqali, kam tukli chuvalchang hayoti, tashqi tuzilishi, ko’payishi, harakatlanishi va ahmiyati nimadan?

 5. Bo’g’imoyoqlilar tipi, sinflari, vakillari va ularni taqqoslash.


Zoologiya III – variant

Javoblar.


 1. O’simliklar tanasida oziq moddalar poya va barglarida o’tkazuvchi to’qimlarda harakatlanadi. Tuproqdan suv va mineral tuzlarni ildizdan oladi. Bargda fotosintez jarayonida hosil bo’lgan organic moddalar oziq moddalarga suv va mineral tuzlarni ildizidan oladi. Bargda fotosintez jarayonida hosil bo’lgan organic moddalar: oziq moddalarga suv, mineral tuzlar, uglevod, kraxmal, glyikozalar kiradi.

 2. Changlanish – jarayonda yetilgan chang donalarining urug’chi tumshuqchasiga tushishiga aytiladi. Changlanishning xillari: o’z – o’zidan changlanish, chetdan changlanish, hashoratlar va shamol yordamida changlanish. Changlanish natijasida meva hosil bo’ladi. Urug’lanish – urug’chi tumshuqchasiga tushgan chang donasi bo’linib, katta vegetative hujayra, kichik generative hujayra hosil qiladi. Vegetative hujayra chang naychasiga aylanadi. Generative hujayra – ikkiga bo’linib spermaga aylanadi. Chang naychasi orqali sperma urug’chi tugunchasining ichiga kirib, tuxum hujayra va markaziy hujayraga qo’shilishiga aytiladi.


Download 27.04 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
Navoiy davlat
haqida umumiy
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
universiteti fizika
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik