Alisher navoiy nomidagi samarqand davlatDownload 1.5 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/25
Sana08.11.2019
Hajmi1.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI  OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM 
VAZIRLIGI 
ALISHER NAVOIY NOMIDAGI  SAMARQAND DAVLAT 
UNIVERSITETI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEXANIKA
 
KAFEDRASI 
                                                                       
« TUTASH MUHIT MEXANIKASI » fanidan  
 o’quv-uslubiy  
 
M A J M U A 
 
 
«5440200 – Mexanika» ta’lim yo’nalishi talabalari uchun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMARQAND-2010
 

 
Burqutboyev  Sherzod  «Tutash  muhit  mexanikasi»  fanidan  o’quv  –  uslubiy  majmua  (5440200– 
«Mexanika» ta’lim yo’nalishi talabalari uchun). – Samarqand: SamDU nashri, 2010. – … bet. 
 
«Tutash  muhit  mexanikasi»  fanidan  ushbu  o’quv  –  uslubiy  majmua  Samarqand  davlat 
universitetining  «Mexanika»  kafedrasida  tayyorlangan.  Majmua  «Tutash  muhit  mexanikasi»  fanini 
o’rganish  jarayonida  talabaning  mustaqil  ishlashini  ta’minlovchi  o’quv-uslubiy  materiallarni  o’z  ichiga 
oladi, hamda  talaba olgan bilimining sifatini doimo nazorat qilishni ta’minlaydi.  
 
 
                                    
 
Taqrizchilar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUALLIFDAN 
 
Hurmatli talaba! 
 
Qo’lingizdagi ushbu o’quv-uslubiy majmua «Tutash muhit mexanikasi» fanini o’rganish jarayonida 
sizning mustaqil ishlashingizni tashkil etishga mo’ljallangan. 
Majmua  ikki  bo’limdan  iborat:  «Tutash  muhit  mexanikasi  fanining  o’quv  predmetiga  kirish»  va 
«Tutash muhit mexanikasi fanining reja-topshiriqlari va o’quv - uslubiy materiallari» 
Birinchi  bo’lim  o’quv  kursi  bo’yicha  dastlabki  tushuncha  beruvchi  materiallar:  o’quv  kursining 
dolzarbligi, maqsad va vazifalari, fan bo’yicha zarur bo’lgan bilim darajasining Davlat ta’lim standartlari 
talablari,  mavzu  va  mashg’ulot  turlari  bo’yicha  o’quv  soatlarining  taqsimlanishi,  ularning  mazmuni  va 
tavsiya  etiladigan  adabiyotlar  ro’yxati,  mustaqil  ishlar  mavzulari,  hamda  bilimni  yakuniy  nazorat 
savolaridan iborat. 
Ikkinchi  bo’limda  har  bir  mashg’ulot  uchun  reja-topshiriq  va  o’quv  materiallari  berilgan. 
Topshiriqlarni  o’z  vaqtida  bajarish  o’quv  predmeti  bo’yicha  yuqori  darajada  bilimga  ega  bo’lishni  va 
doimo o’z-o’zini nazorat qilib borishni ta’minlaydi. 
Har bir  fan kabi «Tutash muhit mexanikasi» fanini o’rganishda mantiqiy ketma-ketlikni ta’minlash 
talab etiladi. Shuning uchun mavzuni chuqur o’rgangandan so’ng yangi mavzuga o’tish mumkin bo’ladi.  
 
SamDU «Mexanika» kafedrasi  
assistenti:  Burqutboyev Sh.M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A.Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti, 2010. 

 
MUNDARIJA 
 
1. «TUTASH MUHIT MEXANIKASI» FANIIGA KIRISH. 
 
 
1.1.  Fanga kirish, uning dolzarbligi, maqsad va vazifalari, uni o’zlashtirishga 
qo’yiladigan talablar. 
 
 
1.2.  Fanning hajmi va mazmuni. 
 
 
1.3.  Fanni o’qitish jarayonini tashkil etish va o’tkazish bo’yicha tavsiyalar. 
 
 
1.4.  Taqvim mavzuiy reja. 
 
 
1.5.  Mustaqil o’rganish va referatlar tayyorlash uchun tavsiya etiladigan 
namunaviy mavzular. 
 
 
1.6.  Glossariy. 
 
 
1.7.  Nazorat turlari bo’yicha namunaviy savollari. 
 
 
1.8.  Reyting baholash mezonlari. 
 
 
1.9.  Tavsiya etiladigan asosiy va qo’shimcha adabiyotlar ro’yxati 
 
2. «TUTASH MUHIT MEXANIKASI» FANI BO’YICHA REJA – TOPSHIRIQ VA 
O’QUV-USLUBIY MATERIALLAR MAJMUASI 
 
 
2.1. Ma’ruza mashg’ulotlarining reja-topshiriqlari va o’quv-uslubiy materiallari 
 
 
1. 
Tutash muhitlar mexanikasining predmeti va usullari. Asosiy gipotezalar   
 
 
I. Deformatsiyalanuvchi muhit kinematikasi
 
 
1. 
Tutash muhit harakatini o’rganishda Lagranj va Eyler nuqtai nazarlari 
 
 
2. 
Skalyar va vektor maydonlar.Ularning xarakteristikalari 
Vektor chiziqlar. Oqim chiziqlari. Oqim chizigi tenglamasi.  
Oqim sirti. Potensialli vektor maydoni, potensialli oqim 
 
 
3. 
 
Tenzor hisobi elementlari 
        Koordinatalarni almashtirish. Bazis vektorlari. Tenzor ta’rifi. Simmetrik 
va antisimmetrik tenzorlar. Tenzorlar ustida amallar. 
Vektor uzunligi. Fundamental metrik tenzor. Tenzor      komponentalari soni. 
 
 
4. 
Deformatsiya nazariyasi 
       Hamrox  sistema  bazis  vektorlarining  vaqtdan  bog’liqligi  haqida. 
Deformasiya  tenzorlari.  Deformatsiya  tenzorlarining  bosh  o’qlari,  bosh 
komponentlari va ularni aniqlash usuli. 
 
 
5. 
       Kubik  kengayish  koeffisiyenti.  Harakat  qonuni  bo’yicha  deformasiya 
tenzori  komponentlarini  hisoblash.  Tenzorlar  va  vektorlar  komponentalarini 
kovariant  differensiallash  va  uning  xossalari.  Kristoffel  simvollarining 
xossalari.  
       Deformatsiyaning birgalik tenglamalari. 
 
 
6. 
Deformatsiya  tezliklari  tenzori.  Tutash  muhitdagi  cheksiz  kichik  zarracha 
tezligining taqsimlanishi. 
 
 
7. 
Stoks va Gauss-Ostrogradskiy teoremalari va vektor maydonlarning ular 
bilvan bog’liq bo’lgan ba’zi xossalari. 
      Vektor  rotatsiyasi  va  divergensiyasi.  Vektor  sirkulyasiyasi.  Stoks 
teoremasi. Potensialli va uyurmasiz harakat. Solenoidal maydonlar. Gelmgols 
teoremalari.  Gauss-Ostrogradskiy  teoremasi.  O’zgaruvchan  hajm  bo’yicha 
olingan integralni vaqt bo’yicha differensiallash 
 
 
II.  Dinamik  tushunchalar  va  tutash  muhitlar  mexanikasining  dinamik 
tenglamalari 
 
 
1. 
Uzviylik tenglamasi 
 
 
2. 
Lagranj o’zgaruvchilarida uzviylik tenglamalari.  
 
 
3. 
Kuchlarning klassisfikatsiyasi. Harakat miqdori tenglamasi 
 
 
4. 
Dekart  koordinatalarda  va  ixtiyoriy  koordinatalar  sistemasida  tutash 
muhitning harakat tenglamalari 
 
 
5. 
Harakat miqdori momenti tenglamalari   
 
 
6. 
Klassik holda harakat miqdori momenti tenglamasi 
 
 
7. 
Simmetrik kuchlanish tenzorining bosh o’qi va bosh komponentalari 
 

 
 
III. Tutash muhit ba’zi sodda modellarining yopiq tenglamalari sistemasi 
 
 
1. 
Ideal suyuqlik va gaz 
 
 
2. 
Chiziqli elastik jism va chiziqli qovushoq – elastik suyuqlik 
 
 
3. 
Navye-Stoks tenglamasi. Lame tenglamasi  
 
 
4. 
Egri chiziqli koordinatalar sistemasida tenglamalarga misollar 
 
 
IV. 
Termodinamikaning asosiy tushunchalari va tenglamalari 
 
 
1. 
Jonli kuch haqidagi teorema va ichki sirt kuchlarining ishi 
 
 
2. 
Termodinamik sistema va uning holati 
 
 
4. 
Termodinamikaning birinchi qonuni 
 
 
5. 
Energiya saqlanish qonunining tenglamalari 
 
 
6. 
Asosiy termodinamik jarayonlar 
 
 
7. 
Politrop jarayonlar 
 
 
8. 
Termodinamikaning 2 – qonuni 
 
 
9. 
Termodinamikaning differensial tenglamalari 
 
 
V.Elektrodinamikaning asosiy tushuncha va tenglamalari 
 
 
1. 
Elektrodinamikaningasosiy tushunchalari. Elektromagnit maydon. Bo’shliqda 
Maksvell tenglamalari 
 
 
2. 
Minkovskiy fazosida Maksvell tenglamalari 
 
 
3. 
Lorens almashtirishlari va inersial sanoq sistemalari 
 
 
4. 
Elekromagnit maydonning o’tkazgichlar bilan ta’sirlashishi 
 
 
5. 
Elektromagnit  maydonning  jismlar  bilan qutblanish  va  magnitlanish  hisobga 
olinganda ta’sirlashishi 
 
 
6. 
Suyuqliklar gidrodinamikasi 
 
 
VI. 
Tutash muhitlar mexanikasi masalalarining qo’yilishi 
 
 
1. 
Aniq masalalar quyilishining umumiy asoslari 
 
 
2. 
Erkli  noma’lumlar sonini kamaytirish. Ba’zi  masalalarning qo’yilishida tipik 
soddalashtirishlar. 
 
 
3. 
Tenglamalarni chiziqlashtirish tutash muhitlar mexanikasi masalalari  
 
 
4. 
Kuchli uzilish sirtlaridagi shartlar 
 
 
5. 
Ideal siqiluvchan muhitlar ichida uzilish sirtlari 
 
 
6. 
Fizik miqdorlarining o’lchamlari va Π– teorema 
 
 
2.2. Amaliyot mashg’ulotlarining reja-topshiriqlari va o’quv-uslubiy materiallari 
 
 
Deformatsiyalanuvchi muhit kinematikasi 
 
 
1. 
Koordinatalarni almashtirish 
 
 
2. 
Vektor maydonini differensiallash 
 
 
3. 
Tenzorlar ustida amallar 
 
 
4. 
Harakatning  Lagranj  va  Eyler  ko’rinishidagi  ifodalari,  ularning  biridan 
ikkinchisiga o’tish 
 
 
5. 
Ko’chish vektori. Deformatsiya tenzori. Chekli deformasiya. 
 
 
6. 
Bosh  deformatsiyalar.  Deformatsiya  invariantlari.  Kubik  kengayish. 
Deformatsiya tenzorining sharsimon va deviatr qismlari 
 
 
7. 
Chiziqli deformatsiya uchun birgalik tenglamalari 
 
 
8. 
Harakat. Oqim.Tezlik. Tezlanish 
 
 
9. 
Oniy tezliklar maydoni. Trayektoriya. Oqim chiziqlari 
 
 
10. 
Deformatsiya tezliklari tenzori. 
 
 
 
T.M. DINAMIKASI 
 
 

Сиқилувчан ва сиқилмас суюқлик учун узвийлик тенгламалари 
 
 

Ортогонал эгри чизиқли координаталарда узвийлик тенгламаси 
 
 

Кучланиш вектори ва тензори 
 
 

Нормал ва уринма кучланишлар 
 
 

Кучланиш тензорини алмаштириш 
 
 

Кучланиш тензори сирти  
 
 

Бош кучланишлар. Кучланиш тензори инвариантлари 
 
 

Кучланиш тензорининг бош йўналишлари 
 

 
 

Максимал ва минимал уринма кучланишлар 
 
 
10 
Кучланиш Мор доираси 
 
 
11 
Кучланиш тензорининг шарсимон ва девиатр қисмлари 
 
 
12 
Гидростатика масалалари 
 
 
13 
Ҳаракат миқдори ўзгариши ҳақидаги теорема. 
 
 
14 
Ҳаракат миқдори моменти ўзгариши ҳақидаги теорема  
 
 
15 
Т.М ҳаракат тенгламалари 
 
 
16 
Ламе тенгламалари 
 
 
17 
Идеал суюқлик учун Эйлер тенгламалари  
 
 
18 
Лемб-Громеки тенгламалари 
 
 
19 
Ёпишқоқ суюқлик учун Навье-Стокс тенгламалари 
 
 
20 
Бернулли тенгламаси 
 
 
21 
Цилиндрик координаталарда ҳаракат тенгламалари 
 
 
22 
Сферик координаталарда ҳаракат тенгламалари 
 
 
23 
Суюқликларнинг ўрнашган ҳаракати 
 
 
24 
Потенциалли ҳаракатга доир масалалар 
 
 
25 
Уюрмали ҳаракатга доир масалалар 
 
 
26. 
Aerogidromexanika masalalari  
 
 
27 
Deformatsiyalanuvchi qattiq jismlar mexanikasi masalalari 
 
 
Termodinamika va T.M.M. masalalarining qo’yilishi 
 
 
1.    Chiziqli va hajmiy kengayishga doir masalalar 
 
 
2.    Issiqlik o’tkazuvchanlik 
 
 
3.    Erish, bug’lanish, yonishda issiqlik miqdorlari   
 
 
4.    Issiqlikning balans tenglamasi 
 
 
5.    Mendeleyev-Klapeyron tenglamasi. Holat tenglamalari tadbiqi 
 
 
6.    Van-der-Vaals  tenglamasiga doir masalalar 
 
 
7.    Izojarayonlar 
 
 
8.    Adiabatik jarayonlar 
 
 
9.    Entropiya va Entalpiya 
 
 
10.   Dissipativ funksiyalar 
 
 
11.   Maksvell tenglamalari 
 
 
12.   Magnit gidrodinamikasi 
 
 
13.   Kuchli va kuchli uzilish sirtlari tezligini topish 
 
 
14.   Uzilish sirtlaridagi shartlarning Lagranj ko’rinishi 
 
 
15.   O’lchovlar nazariyasining masalalr yechishda qo’llanilishi 
 
 
2.3. Seminar mashg’ulotlari 
 
 
1.    Берилган нуқтада кучланиш тензори орқали кучланиш вектори, нормал 
ва уринма кучланишларни топиш  
 
 
2.    Қаттиқ  жисм  учун  кўчиш  вектори  компоненталари  ва  суюқлик  учун 
тезлик  вектори  компоненталари  берилганда  кучланиш  тензори 
компоненталарини аниқлаш  
 
 
3.    Тезликлар майдони учун узвийлик тенгламасини қаноатлантиришини ва 
уюрмани текшириш 
 
 
4.    Silindrik koordinatalarda Navye-Stoks tenglamasi 
 
 
5.    Sferik koordinatalarda Navye-Stoks tenglamasi 
 
 
6.    Termodinamikaning birinchi qonuni. 
 
 
7.    Energiya va issiqlik oqimi tenglamalari 
 
 
8.    Termodinamikaning ikkinchi qonuni. Entropiya Gibbs ayniyati 
 
 
9.    Uzilish sirtlari va ular uchun shartlar 
 
 
10.   Maksvell tenglamalari 
 
 
11.   Magnit va elektrogidrodinamika 
 
 
12.   O’lchovlarni tahlil qilish va modellashtirish 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I - BO’LIM 
  
 
 
 
«TUTASH MUHIT MEXANIKASI» FANIGA 
KIRISH 
 

 
1.1. FANGA KIRISH, UNING DOLZARBLIGI, MAQSAD VA VAZIFALARI,  
UNI O’ZLASHTIRISHGA QO’YILADIGAN TALABLAR 
 
1.1.1  Kirish. 
«Tutash  muhit  mexanikasi»  fan  dasturi  oliy  ta’limning  davlat  ta’lim  standarti  va  «5440200-
Mexanika» ta’lim yo’nalishining o’quv rejasi asosida tuzilgan. 
 
Fanning maqsadi va vazifalari. 
 
Tutash  muhitlar  mexanikasi  kursini  o’qitishdan  maqsad  mexanika  yo’nalishi  bo’yicha  ta’lim 
olayotgan talabalarga ushbu yo’nalishning negizini tashkil qiluvchi fanlardan biri TMMning fundamental 
asoslarini berishdir. 
 
Kursning  vazifasi  quyida  keltirilgan  dastur  doirasida  talabalarga  chuqur  nazariy  bilim  berish  va 
muayyan ko’nikmalar hosil qilish, ular yo’nalishning maxsus fanlar bloki tarkibida o’qitiladigan kurslarni 
o’zlashtirishlari uchun yetarli bilim berish  
 
 
1.1.2. Fanni o’zlashtirishga qo’yiladigan talablar.  
Fanni o’zlashtirishda qo’yiladigan talablar Davlat ta’lim standartidagi malakaviy tavsifga muvofiq 
ishlab chiqiladi va quyidagicha bayon etiladi. 
Fanni o’zlashtirgandan keyin talaba: 
- tutash muhit gipotezalari, xossalari va harakat qonunlari; mexanika fani turli fizik xodisalar va 
jarayonlarni o’rganishning ilmiy nazariy asosi ekanligi, uning tushuncha va tasavvurlarining umumiyligi 
haqida tasavvurga ega bo’lishi;  
-  tutash  muhitlar  mexanikasining  asosiy  tushunchalari  va  usullari;  termodinamik  faktorlar 
hisobga  olingan  va    hisobga  olinmagan  hollardagi  tutash  muhit  klassik  modellari;  tutash  muhit 
kinematikasi;  deformasiya  nazariyasi;  kuchlanish  nazariyasi  va  tutash  muhit  asosiy  tenglamalari; 
deformasiya, 
kuchlanish 
va 
ko’chish 
masalalarini 
yechish 
va 
ularni 
muvozanat 
holati, 
deformasiyalanuvchan  jismlarning  (suyuqlik,  gazsimon  aralashmalar  va  qattiq  jismlar)  kuchlanganlik 
masalalariga qo’llashni bilishi va foydalana olishi;  
- texnik masalalarni yechish uchun mos keladigan klassik tutash muhit modellarini tanlay olish 
va  ularga  tutash  muhit  asosiy  qonunlari,  xossalarini  qo’llay  olish;  olingan  natijalarni  tahlil  qila  bilish 
malakasiga ega bo’lishi kerak
 
 
1.1.3. Fanning boshqa fanlar bilan bog’liqligi. 
TMM  fani  nazariy  mexanika,  algebra,  tenzor  analizi,  matematik  analiz,  analitik  va  differensial 
geometriya,  differensial  tenglamalar,  matematik  fizika  tenglamalari  fanlari  bilan  bog’liqdir.  Bu  fanlar 
talabalarning TMM fanini chuqur o’zlashtirishlari uchun zarur fanlar hisoblanadi. Shuningdek, xisoblarni 
zamonaviy  usullarda  bajara  olishlari  uchun  talabalar  dasturlash  va  informatika  fanini  ham  o’zlashtirib, 
turli  texnik  obyektlar  hisobotini  shaxsiy  kompyuterlarda  bajara  olishlari  uchun  dastur  tuzishlari  hamda 
uni amaliy bajara olishlari kerak.  
Bunda asosan, talabalar ma’ruzalar matnlarini yaratish, uni labaratoriya ishlari bilan birgalikda olib borish 
hamda amaliy mashg’ulotlarni shaxsiy kompyuterlarda bajarish ko’nikmalarni hosil qilish kerak. 
 

 
 FANNING HAJMI VA MAZMUNI 
 
 
 
1.2.1 «Tutash muhit mexanikasi» fanining hajmi 
№ 
Mashg’ulot turi 
Ajratilgan soat 
Semestr  
4-semestr 
5-semestr 
6-semestr 

Nazariy  
80 
16 
40 
24 

Amaliy 
104 
20 
54 
30 

Seminar 
20 

14 


Mustaqil ish 
208 
70 
92 
46 

Konsultasiya 
12 
Nazoratlar  
129 
42 
58 
29 
 
Jami 
553 
152 
262 
139 
 
1.2.2. «Tutash muhit mexanikasi» fanining ta’lim standartlariga asoslangan mazmuni 
 
 Nazariy mashg’ulotlar mavzulari mazmuni va ularga ajratilgan soat  
4-semestr (16 soat) 
№ 
MAVZUNING NOMI 
Soat  
Adabiyotlar  
I. 
KIRISH 

 
1. 
 
Tutash  muhitlar  mexanikasining  predmeti  va  usullari.  Asosiy 
gipotezalar   

[1],1-bob §-1,2         
II. 
Deformatsiyalanuvchi muhit kinematikasi
14 
 
1. 
Tutash  muhit  harakatini  o’rganishda  Lagranj  va  Eyler  nuqtai 
nazarlari 

[1],2-bob §-1,2 
2. 
Skalyar va vektor maydonlar.Ularning xarakteristikalari 
Vektor chiziqlar. Oqim chiziqlari. Oqim chizigi tenglamasi.  
Oqim sirti. Potensialli vektor maydoni, potensialli oqim 
 

 
[1], 2-bob §-3 
3. 
 
Tenzor hisobi elementlari 
        Koordinatalarni  almashtirish.  Bazis  vektorlari.  Tenzor  ta’rifi. 
Simmetrik va antisimmetrik tenzorlar. Tenzorlar ustida amallar. 
Vektor 
uzunligi. 
Fundamental 
metrik 
tenzor. 
Tenzor      
komponentalari soni. 
 
 

 
 
 [1], 2-bob   §-4 
 
4. 
Deformatsiya nazariyasi 
       Hamrox  sistema  bazis  vektorlarining  vaqtdan  bog’liqligi 
haqida.  Deformasiya  tenzorlari.  Deformatsiya  tenzorlarining  bosh 
o’qlari, bosh komponentlari va ularni aniqlash usuli. 
       Kubik  kengayish  koeffisiyenti.  Harakat  qonuni  bo’yicha 
deformasiya  tenzori  komponentlarini  hisoblash.  Tenzorlar  va 
vektorlar  komponentalarini  kovariant  differensiallash  va  uning 
xossalari. Kristoffel simvollarining xossalari.  
       Deformatsiyaning birgalik tenglamalari.  
 
 
 

 
 
 
 

[1], 2-bob   §-5 
 
 
5. 
Deformatsiya  tezliklari  tenzori.  Tutash  muhitdagi  cheksiz  kichik 
zarracha tezligining taqsimlanishi. 

[1], 2-bob   §-
6,7 
6. 
Stoks 
va 
Gauss-Ostrogradskiy 
teoremalari 
va 
vektor 
maydonlarning ular bilvan bog’liq bo’lgan ba’zi xossalari. 
      Vektor  rotatsiyasi  va  divergensiyasi.  Vektor  sirkulyasiyasi. 
Stoks  teoremasi.  Potensialli  va  uyurmasiz  harakat.  Solenoidal 
maydonlar.  Gelmgols  teoremalari.  Gauss-Ostrogradskiy  teoremasi. 
O’zgaruvchan  hajm  bo’yicha  olingan  integralni  vaqt  bo’yicha 
differensiallash 
 
 
 

 
 
 
 
[1], 2-bob   §-8 
 

 
5-semestr (40 soat) 
№ 
MAVZUNING NOMI 
SOAT  
Adabiyotlar  
III.  Dinamik  tushunchalar  va  tutash  muhitlar  mexanikasining 
dinamik tenglamalari 
14 
 
1. 
Uzviylik tenglamasi 

[1], 3-bob §-1 
2. 
Lagranj o’zgaruvchilarida uzviylik tenglamalari.  

[1], 3-bob §-1 
3. 
Kuchlarning klassisfikatsiyasi. Harakat miqdori tenglamasi 

[1], 3-bob §-2 
4. 
Dekart koordinatalarda va ixtiyoriy koordinatalar sistemasida tutash 
muhitning harakat tenglamalari 
 
[1], 3-bob §-2 
5. 
Harakat miqdori momenti tenglamalari   

[1], 3-bob §-3 
6. 
Klassik holda harakat miqdori momenti tenglamasi 

[1], 3-bob §-3 
7. 
Simmetrik kuchlanish tenzorining bosh o’qi va bosh komponentalari 

[1], 3-bob §-4 
IV.  Tutash  muhit  ba’zi  sodda  modellarining  yopiq  tenglamalari 
sistemasi 

 
1. 
Ideal suyuqlik va gaz 

[1], 4-bob §-1 
2. 
Chiziqli elastik jism va chiziqli qovushoq – elastik suyuqlik 

[1], 4-bob §-2 
3. 
Navye-Stoks tenglamasi. Lame tenglamasi  

[1], 4-bob §-2 
4. 
Egri chiziqli koordinatalar sistemasida tenglamalarga misollar 

[4], 4-bob §-3 

Download 1.5 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar