7-sinf 46-51 mavzuDownload 42,84 Kb.
Sana14.07.2022
Hajmi42,84 Kb.
#796551
Bog'liq
7-sinf 46-51 mavzu


7-sinf 46-51 mavzu1. NH4NO3 ning nomi qaysi banda keltirilgan? A) Nitrat kislota B) Natriy nitrat C) Ammoniy nitrit D) Ammoniy nitrat
2. Alyuminiy fosfat qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan? A) AlP B) Al2(HPO4)3 C) Al2(HPO3)3 D) AlPO4
3. Temir (II)-sulfid quydagi qaysi javobda keltirilgan? A) FeS2 B) FeSO4 C) FeS D) FeSO3
4. O’rta tuzlar uchun quydagilarning qaysi biri to’g’ri? A) Metall atomi + gidrokso + kislota qoldig’i nomi B) Metall atomi + gidro + kislota qoldig’i nomi C) Metall atomi + kislota qoldig’i nomi D) B va C
5. CH3COONa tuzlarning qaysi guruhiga mansub? A) Nordon tuz B) Asosli tuz C) Kislotali tuz D) O’rta tuz
6. Quydagi moddalardan qaysi biri achchiqtosh? A) K2Al2(SO4)3 B) KAl(SO4)2 C) KHS·Al2(SO4)3 C) K2SO4·Al(HS)3
7. Quyidagilardan qaysi biri qizil qon tuzi formulasi keltirilgan? A) K4[Fe(CN)6] B) K[Al(OH)4] C) Fe[K4(CN)6] D) K3[Fe(CN)6]
8. K4[Fe(CN)6] formulasi bo’lgan tuzning nomini toping. A) Qizilqon tuzi B) Sariqqon tuzi C) Achchiqtosh D) Marmar
9. Al va H2SO4 dan foydalanib necha xil tuz olish mumkin? A) 3 B) 2 C) 1 D) 4
10. Temir (II) gidroksid va fosfat kislotadan foidalanib nech xil tuz olish mumkin? A) 2 B) 1 C) 4 D) 3
11. Qo’sh tuz qanday qismlardan tashkil topgan bo’ladi? A) Bir xil metall ikki xil kislota qoldig’idan iborat B) Ikki xil metall bir xil kislota qoldig’idan iborat C) Ikki xil metall ikki xil kislota qoldig’idan iborat D) A va B
12. Magniy gidroksobromidning formulasi qaysi javobda keltirilgan? A) Mg(OH)Br B) Mg(OH)HBr C) MgHBr2 D) MgBr2
13. Tuzlarning umumiy formulasi keltirilgan javobni toping. A) MmKn B) MnKm C) KnMm D) M(OH)n
14. KMnO4 ning nomini toping. A) Kaliy manganat B) Kaliy permanganat C) Kaliy oksalat D) Kaliy dixromat
15. O’rta tuzlarni nomlash qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan? A) Metall atomi nomi + gidrokso +kislota qoldig‘i nomi B) Metall atomi nomi + kislota qoldig‘i nomi C) Metall atomi nomi + gidro +kislota qoldig‘i nomi D) Metall atomi nomi + okso +kislota qoldig‘i nomi
16. “Metall atomi nomi + gidrokso +kislota qoldig‘i nomi” qanday tuzlarni nomlash uchun qo’llaniladi? A) Kislotali tuzlar B) O’rta tuzlar C) Asosli tuzlar D) Nordon tuzlar

17. Quyidagi berilganlardan qaysi biri asosli tuz hisoblanadi? A) KHS B) K2SO4 C) (CaOH)2HPO3 D) CaHPO3


18. Nordon tuz berilgan javobni toping. A) CaHPO3 B) K2SO4 C) FeOHSO4 D) KHS
19. Quyida berilgan tuzlarning qaysi nordon tuz emas? A) KHSO4 B) K2HPO3 C) Ca(HSO4)2 D)KHS
20. Ekvivalentlik tushunchasini kim fanga kiritgan? A) M. Van Marum B) Volloston C) Franklend D) Lomonosov
21. Kislorodning ekvivalent hajmi qancha litr (n.sh)da? A)22,4 B)11,2 C)5,6 D)3,36
22. Lyapis formulasini toping? A)NaHCO3 B)Na2CO3 C)AgNO3 D)K2CO3
23. Potash formulasini toping? A)NaHCO3 B)Na2CO3 C)AgNO3 D)K2CO3
24. Xlorning ekvivalent massasi 11,8 bo’lgan birikmani ko’rsating. A) HClO2 B) HClO C) HClO3 D) HClO4
25. Zn+2NaOH= qanday moddalar xosil bo’ladi? A)Na2ZnO2+H2 B)Na2ZnO2+H2O C)NaZnO3+H2O D)NaZnO3+H2
26. 2NaOH+Cl2= qanday tuz(lar) xosil bo’ladi? A)NaCl va NaClO B)NaCl C)NaClO D)tuz xosil bo’lmaydi
27. Marmar qaysi konlardan qazib olinadi? A)Markaziy Qizilqum, Qoraqat, Shimoliy Jatetov B)Nurota, G’ozg’on C)Xo’jaikon, Tubokat, Borsakelmas, Oqqala D)Olmaliq
28. Cho’yan va po’lat olishda qaysi tuzlardan foydalaniladi? A)marmardan B)xromning sulfidli tuzlaridan C)silvinitdan D)temirning sulfidli tuzlaridan
29. Ichimlik sodasi formulasi to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping? A)NaHCO3 B)Na2CO3 C)AgNO3 D)K2CO3
30. Dori-darmonlar ishlab chiqarishda qaysi kislotalardan foydalaniladi? 1-Sulfat 2-nitrat 3-xlorid A)1,2, B)2,3 C)1,3 D)1,2,3.
31. Aluminiy gidroksosulfat tuzi to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping? A)Al(OH)SO3 B)Al(OH)2SO4 C)Al(OH)SO4 D)(AlOH)3SO4
32. Amalda qaysi tuz mavjud emas? A)kaliy gidrosulfat B)magniy gidroksoxlorid C)Alyuminiy digidroksosulfat D)natriy gidroksoxlorid
33. Farg‘ona azotli o‘g‘itlar korxonasida sun’iy tarzda ishlab chiqariladigan o’g’it qaysi? A)NaNO3 B)KNO3 C)NH2CONH2 D)NH4NO3
34. Nordon tuz deb… A) metall atomi kislota tarkibidagi barcha vodorod o‘rnini olgan metall atomi va kislota qoldig’idan iborat murakkab modda B) metall atomi kislota tarkibidagi vodorodning bir qismi o‘rnini olgan metall atomi hamda vodorod va kislota qoldig’idan iborat murakkab modda C) tarkibida metall atomi va kisiota qoldig‘i bilan birga gidroksid guruhi tutgan murakkab modda D) Tuzlar orasida ikki tuzning birgalikda uchrab turish holati
35. Tuzlar uchun quyidagi aytilganlardan qaysilari to’g’ri? 1- Tuzlar deb metall atomlari (yoki ammoniy NH4 + ) va kislota qoldig’idan iborat bo’lgan murakkab moddalarga aytiladi 2-Ammoniyli tuzlar tarkibida metal umuman bo’lmaydi 3-Tuzlar kislota vodorodining metall atomiga yoki asos gidroksidining kislota qoldig‘iga almashishidan hosil bo‘ladi 4-Tuzlar tarkibidagi metall atomi valentligi kislota qoldig’ining valentligiga son jihatdan teng bo‘lganda (n=m ) indekslar qo‘yilmaydi 5-Asos qoldig‘i (metall atomi yoki ammoniy NH4 + va b.) indeksidagi sonning uning valentligiga ko’paytmasi kislota qoldig‘i indeksidagi sonning shu qoldiqning valentligiga ko‘paytmasiga teng A) 1,2,3,5 B) 2,4,5 C) 1,3,4,5 D)barchasi to’g’ri
37. Quyidagi o‘zgarishlarda ko‘rsatilgan «A» va «B» moddalarni aniqlang. AFeSO4BFeOAFeCl2BFeOA A) Fe va Fe(OH)2 B) Fe(OH)2 va Fe C) FeCO3 va FeCl2 D) FeS va Fe(OH)3
38. Tuzlarni ekvivalentini topish formulasi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan? A) Mr / V B) V·n/Mr C) Ar/V D) Mr/V·n
39. Oddiy moddalarning ekvivalentini topish quydagi qaysi javobda keltirilgan? A) Mr/V·n B) V·n/Mr C) Ar/V D) V/Ar
40. Oksidlarning ekvivalentini topish quydagi qaysi javobda keltirilgan? A) Mr/V·n B) V·n/Mr C) Ar/V D) V/Ar
41. Asoslarning ekvivalent massasini toppish formulasi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan? A) Mr/V·n B) V·n/Mr C) Ar/V D) Mr/n(OH)
42. Vodorodning ekvivalent hajmi qancha? A) 8 g B) 16 g C) 5,6 l D) 11,2 l
43. Suv molekulasidagi kislorodning ekvivalent massasi necha gramm? A) 8 g B) 16 g C) 5,6 l D) 11,2 l
44. Elementning ekvivalenti deganda nimani tushunasiz? A) 1 gramm H bilan qoldiqsiz birikadigan miqdor B) 1 mol atom H bilan o’rin alashinuvchi miqdor C) 1 mol H bilan birikadigan miqdor D) A va C
45. Necha % li osh tuzi eritmasi fizalogik eritma hisoblanadi? A) 0,009 B) 0,09 C) 0,9 D) 9
46. Fosforitning formulasi keltirilgan javobni toping. A) NaCl B) NH4NO3 C) CaCO3 D) Ca3(PO4)2
47. Bir qator rangli metallarning sulfid tuzlari ________ tabiiy konlaridan qazib olinadi. Ulardan esa metallar, oltingugurt va turli xildagi kimyoviy birikmalar ishlab chiqarishda foydalanilmoqda. A) Qoraqat B) Olmaliq C) Qizilqum D) Oqqal’a
48. Murakkab moddalarning ichi eng ko’p tarqalgan moddalar anorganik moddalarning qaysi sinfga mansub? A) Oksid B) Asos C) Tuz D) Kislota
49. Quyida berilgan moddalar ichidan “lyaps”ning formulasi keltirilhan javobni toping. A) K2CO3 B) NaHCO3 C) AgNO3 D) NaNO3
50. Quyida berilgan moddalardan qaysi biri tuz hosil bo’lish jarayonida reaksiya muhitdan chiqib ketadi? A) Cu(OH)2 B) BaSO4 C) AgJ D) Barchasi
51. Quyida berilgan reagentlar ta’sirlashuvidan ikkita yangi tuz hosil bo’ladi? A) Ba(NO3)2 + Na2SO4 B) Ca3(PO4)2 + H2SO4 C) CaCO3 + CO2 + H2O D) MgCl2 + NaOH
52. Quyida berilgan reagentlarning ta’sirlashuvida qaysi birida faqat bitta tuz hosil bo’ladi? A) Ca3(PO4)2 + H2SO4 B) NaOH + Cl2 C) Ba(NO3)2 + Na2SO4 D) MgO + SiO2
53. Quyida berilgan reagentlardan qaysi biri o'zaro reaksiyaga kirishganda ikkita yangi tuz hosil bo'ladi? A) BaCl2 + H2SO4 B) KJ + Cl2 C) NaOH + Cl2 D) Zn + NaOH
54. O’rta tuz hosil bo’lishi uchun kislota eng kamida nechi negizli bo’lishi zarur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
55. Quyidagi moddalardan qaysi biri tuz hosil bo’lish jarayonida cho’kmaga tushadi? A) Na2ZnO2 B) Cu(OH)2 C) BaSO4 D)B va C
56. Nordon tuz hosil bo’lishi uchun kislota eng kamida nechi negizli bo’lishi kerak? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
57. Al va H2SO4 dan foydalanib necha xil nordon tuz olish mumkin? A) 3 B) 2 C) 1 D) 4
58. Tuzlarning inson organizmidagi massasi qancha.(Tana massasi 100 kg) A) 5 kg B) 5,5 kg C) 6 kg D) 6,5 kg
59. Osh tuzidan sanoatda qaysi asos olinadi. A) kaustik soda B) kristall soda C) ichimlik sodasi D) natriy
60. Qaysi metal tutgan tuz tibbiyotda turli kasalliklarga qarshi kurashiladi. A) Sn B) Co C) Ca D) Zn
61. Qaysi metal tutgan tuz tibbiyotda turli kasalliklarga qarshi kurashiladi. A) Fe B) Pt C) Au D) Li
62. Qaysi metal tutgan tuz tibbiyotda turli kasalliklarga qarshi kurashiladi. A) Sn B) Cu C) Ag D) K
63. Qaysi metal tutgan tuz tibbiyotda turli kasalliklarga qarshi kurashiladi. A) Cr B) Na C) Mo D) Zn
64. Qurilish binolarini bezash maqsadida qaysi tuz ishlatiladi. A) NaCl B) NH4NO3 C) CaCO3 D) Ca3(PO4)2
65. CO2 dagi uglerodning ekvivalenti nechchiga teng. A) 4 B) 6 C) 12 D) 3


Download 42,84 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish