6 sinflar uchun geografiya fanidan test topshiriqlari: Okean, dengiz va ko`llarning quruqlik ichkarisiga kirib borgan kichik va sayoz qismi nima deb ataladi?Download 27.33 Kb.
Sana22.06.2017
Hajmi27.33 Kb.
6 - sinflar uchun geografiya fanidan test topshiriqlari:

1. Okean, dengiz va ko`llarning quruqlik ichkarisiga kirib borgan kichik va sayoz qismi nima deb ataladi?

a) bo`g`oz b) materik c) qo`ltiq d) yarim orol2. Okean tagining 200 m gacha bo`lgan qismi qanday nomlanadi?

a) materik yonbag`ri b) okean tagi

c) okean qari d) shelf

3. Okeanlardagi suv miqdori dunyo suv zahirasining necha foizini egallaydi?

a) 71 % b) 97 % c) 99 % d) 94 %4. Okean suvlari necha gradusda muzlaydi?

a) -20 b) 00 c) -10 d) -505. Quyida cho`llarni kesib o`tuvchi tranzit daryolarni belgilang:

a) Sirdaryo, Amudaryo, Nil b) Volga, Ural, Lena

c) Nil, Missisipi, Zarafshon d) Angara, Amur, Xuanxe

6. Sayohatchi F. Magellan Tinch okeanni qachon shu nom bilan atagan?

a) 1540-1541yillarda b) 1520-1521yillarda

c) 1500-1501yillarda d) 1821yilda

7. Artezian suvlari qayerlarda hosil bo`ladi?

a) yerning ustki qismida b) suvli qatlamlarda

c) suv o`tkazmaydigan qatlam orasida d) barcha tekisliklarda

8. Atmosfera havosining asosiy qismi (80%) uning qaysi qatlamida to`plangan?

a) mezosfera b) termosfera c) ekzosfera d) troposfera9. Iqlim hosil qiluvchi asosiy omillarni ayting.

a) geografik o`rin, havo harorati

b) geografik kenglik, atmosfera bosimi, havo massalari, relyef

c) quyosh radiatsiyasi, shamollar d) okeanlardan uzoqligi, tog`lar10. Yer sharida jami nechta iqlim mintaqalari ajratilgan?

a) 7 b) 8 c) 13 d) 1411. Hind okeaniga tegishli bo`lgan oqimlarni belgilang?

  1. Shimoliy passat, Mozambik, Kurosio oqimi

A) Janubiy passat, Alyaska, Musson oqimi


  1. Janubiy passat, Mozambik, Musson oqimi

D) Golfstrim, Janubiy passat, Mozambik oqimi

12. “Tabiat kompleksi” deb nimaga aytiladi?

a) tabiat komponentlarining uzviy aloqasi

b) tog` jinslari, relyef, iqlim

c) atmosfera va gidrosfera

d) tabiat komponentlarining o`zaro aloqasi va ta’siri natijasida vujudga kelgan, o`ziga xos xususiyatlarga ega bo`lgan hududlar

13. Tabiat komponentlari qaysi bandda to`g`ri ko`rsatilgan?

a) o`rmon, o`simlik, hayvon b) tog` jinslari, tuproq, iqlim, suv

c) cho`l, tog`, yaylov d) materik va okeanlar

14. O`lchamiga ko`ra eng katta tabiat kompleksi qaysi?

a) materik va okeanlar b) geografik qobiq

c) landshaft d) tabiat zonalari

15. Dunyo okeanining umumiy maydoni qancha?

a) 361 mln.km.kv b) 180 mln.km.kv

c) 149 mln.km.kv d) 510 mln.km.kv

16. Dunyo okeani atamasini fanga qachon, qaysi olim kiritgan?

a) 1917 yil Yu. M. Shokalskiy b) 1520 yil F.Magellan

c) 1492 yil X. Kolumb d) 1960 yil J.Pikar

17. Dunyo okeanini gollandiyalik olim B. Varenius 1650 y. nechtaga ajratgan?

a) 4 ta b) 5 ta c) 3 ta d) 1 ta18. Qizil, Arabiston, Arafur dengizlari qaysi okeanga qarashli?

a) Tinch b) Atlantika c) Hind d) Berk havza19. Okean suvning sho`rligi qanday o`lchov birligi bilan o`lchanadi?

a) gramm b) prosent c) promille d) kg20. Tinch okean Yer yuzining necha qismini egallagan?

a) 1|3 b) 1|2 c) 1|4 d) 4|321. Atlantika okeanidagi eng chuqur cho`kma qaysi?

a) Mariana b) Puerto-Riko c) Aleut d) Chili22. Mobilizm gipotezasini qaysi olim ishlab chiqqan?

a) A. Vegener b) A. R. Beruniy c) J. Oliver d) R. Dekart23. 4 ta yarim sharda joylashgan materikning nomi nima?

a) Yevrosiyo b) Avstraliya c) Afrika d) Antarktida24. Qizil dengiz suvining sho`rligi qancha?

a) 42 promille b) 32 promille

c) 54 promille d) 23 promille

25. Litosfera quruqlikda necha km qalinlikka ega?

a) 50,60 km b) 35,40 km

c) 5,10 km d) 100,200 km


6 - sinflar uchun geografiya fanidan test topshiriqlari:

1. Okean, dengiz va ko`llarning quruqlik ichkarisiga kirib borgan kichik va sayoz qismi nima deb ataladi?

a) bo`g`oz b) materik c) qo`ltiq d) yarim orol2. Okean tagining 200 m gacha bo`lgan qismi qanday nomlanadi?

a) materik yonbag`ri b) okean tagi

c) okean qari d) shelf

3. Okeanlardagi suv miqdori dunyo suv zahirasining necha foizini egallaydi?

a) 71 % b) 97 % c) 99 % d) 94 %4. Okean suvlari necha gradusda muzlaydi?

a) -20 b) 00 c) -10 d) -505. Quyida cho`llarni kesib o`tuvchi tranzit daryolarni belgilang:

a) Sirdaryo, Amudaryo, Nil b) Volga, Ural, Lena

c) Nil, Missisipi, Zarafshon d) Angara, Amur, Xuanxe

6. Sayohatchi F. Magellan Tinch okeanni qachon shu nom bilan atagan?

a) 1540-1541yillarda b) 1520-1521yillarda

c) 1500-1501yillarda d) 1821yilda

7. Artezian suvlari qayerlarda hosil bo`ladi?

a) yerning ustki qismida b) suvli qatlamlarda

c) suv o`tkazmaydigan qatlam orasida d) barcha tekisliklarda

8. Atmosfera havosining asosiy qismi (80%) uning qaysi qatlamida to`plangan?

a) mezosfera b) termosfera c) ekzosfera d) troposfera9. Iqlim hosil qiluvchi asosiy omillarni ayting.

a) geografik o`rin, havo harorati

b) geografik kenglik, atmosfera bosimi, havo massalari, relyef

c) quyosh radiatsiyasi, shamollar d) okeanlardan uzoqligi, tog`lar10. Yer sharida jami nechta iqlim mintaqalari ajratilgan?

a) 7 b) 8 c) 13 d) 1411. Hind okeaniga tegishli bo`lgan oqimlarni belgilang?

  1. Shimoliy passat, Mozambik, Kurosio oqimi

B) Janubiy passat, Alyaska, Musson oqimi


  1. Janubiy passat, Mozambik, Musson oqimi

D) Golfstrim, Janubiy passat, Mozambik oqimi

12. “Tabiat kompleksi” deb nimaga aytiladi?

a) tabiat komponentlarining uzviy aloqasi

b) tog` jinslari, relyef, iqlim
c) atmosfera va gidrosfera

d) tabiat komponentlarining o`zaro aloqasi va ta’siri natijasida vujudga kelgan, o`ziga xos xususiyatlarga ega bo`lgan hududlar13. Tabiat komponentlari qaysi bandda to`g`ri ko`rsatilgan?

a) o`rmon, o`simlik, hayvon b) tog` jinslari, tuproq, iqlim, suv

c) cho`l, tog`, yaylov d) materik va okeanlar

14. O`lchamiga ko`ra eng katta tabiat kompleksi qaysi?

a) materik va okeanlar b) geografik qobiq

c) landshaft d) tabiat zonalari

15. Dunyo okeanining umumiy maydoni qancha?

a) 361 mln.km.kv b) 180 mln.km.kv

c) 149 mln.km.kv d) 510 mln.km.kv

16. Dunyo okeani atamasini fanga qachon, qaysi olim kiritgan?

a) 1917 yil Yu. M. Shokalskiy b) 1520 yil F.Magellan

c) 1492 yil X. Kolumb d) 1960 yil J.Pikar

17. Dunyo okeanini gollandiyalik olim B. Varenius 1650 y. nechtaga ajratgan?

a) 4 ta b) 5 ta c) 3 ta d) 1 ta18. Qizil, Arabiston, Arafur dengizlari qaysi okeanga qarashli?

a) Tinch b) Atlantika c) Hind d) Berk havza19. Okean suvning sho`rligi qanday o`lchov birligi bilan o`lchanadi?

a) gramm b) prosent c) promille d) kg20. Tinch okean Yer yuzining necha qismini egallagan?

a) 1|3 b) 1|2 c) 1|4 d) 4|321. Atlantika okeanidagi eng chuqur cho`kma qaysi?

a) Mariana b) Puerto-Riko c) Aleut d) Chili22. Mobilizm gipotezasini qaysi olim ishlab chiqqan?

a) A. Vegener b) A. R. Beruniy c) J. Oliver d) R. Dekart23. 4 ta yarim sharda joylashgan materikning nomi nima?

a) Yevrosiyo b) Avstraliya c) Afrika d) Antarktida24. Qizil dengiz suvining sho`rligi qancha?

a) 42 promille b) 32 promille

c) 54 promille d) 23 promille

25. Litosfera quruqlikda necha km qalinlikka ega?

a) 50,60 km b) 35,40 kmc) 5,10 km d) 100,200 km

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa