3- maʼruza. Tuproq hosil bo‘lishiga taʼsir etuvchi omillar RejaDownload 29,87 Kb.
bet1/9
Sana29.12.2021
Hajmi29,87 Kb.
#81258
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Bog'liq
3-maruza matni


3- maʼruza. Tuproq hosil bo‘lishiga taʼsir etuvchi omillar
Reja

  1. Iqlimning tuproq hosil bo‘lishidagi roli.

  2. Tuproq hosil bo‘lishining biologik omillari.

  3. Relyefning tuproq hosil bo‘lishiga taʼsiri.

  4. Relyef tiplari va ularning tarqalish qonuniyatlari.

  5. Ona jinsning tuproq hosil bo‘lishidagi roli.   

  6. Tuproqning yoshi.

  7. Tuproq hosil bo‘lishiga insonning taʼsiri.


Iqlimning tuproq hosil bo‘lishidagi roli.

O'simliklar bilan bir qatorda iqlim tuproqni shakllantirishning kuchli omili bo'lib, barcha elementlari bilan tuproq hosil bo'lish jarayonining umumiy yo'nalishi va intensivligiga ta'sir qiladi. Yog'ingarchilik tuproq namligining asosiy manbai bo'lib, bizga ma'lumki namlik unumdorlikning eng muhim elementidir. Yog'ingarchilik tuproq yuzasiga tushgandan so'ng, ularning bir qismi bug'lanib, atmosferaga qaytadi, ba'zilari yon bag'irlari bo'ylab oqadi, ba'zilari esa tuproqqa singib ketadi. Yog'ingarchilikning oxirgi ikki qismi tuproqqa ta'sir qiladi. Tuproq namligining asosiy zaxirasi tuproqqa singib ketgan cho'kindi jinslardan hosil bo'ladi, uning bir qismi o'simliklar tomonidan ishlatilishi mumkin. Va xuddi shu suv suvda eruvchan tuproq moddalarining erishi va yuvilishiga sabab bo'ladi. Tuproq sathidan oqib tushayotgan suv tuproqning tarkibiy qismlarini yuvadi, lekin asosan tuproq zarralarini mexanik yuvishiga olib keladi. Tuproqqa singib ketgan suv miqdori nafaqat yillik miqdori, balki bug'lanish miqdori bilan ham belgilanadi, bu havo harorati va yon bag'irlari yonbag'iriga bog'liq bo'lgan sirt oqimi miqdori bilan belgilanadi.

Havoning harorati fizik va kimyoviy ob-havoning intensivligiga, tuproqdagi kimyoviy va biokimyoviy jarayonlarning tezligiga bevosita ta'sir qiladi. Haroratning bilvosita ta'siri bug'lanish miqdorida aks etadi, bu esa bir xil miqdordagi yog'ingarchilik bilan tuproq namligining har xil darajasini aniqlaydi. Demak, harorat tuproq namligining regulyatoridir. Harorat ko'tarilganda tuproqdagi barcha kimyoviy va biologik jarayonlar tezlashadi, chunki issiqlik kimyoviy reaktsiyalarni rag'batlantiradi va tuproq mikroorganizmlarining faolligini oshiradi. Haroratning pasayishi bilan barcha jarayonlar sekinlashadi, sovuq davr bo'lgan mamlakatlarda mikroorganizmlarning faolligi sekinlashadi, qishda tuproq hosil bo'lish jarayoni to'xtaydi. Past harorat gidrat kolloidlarining koagulyatsiyasini keltirib chiqaradi. Yuqori haroratlar jarayonni tezlashtiradi va shuning uchun o'rtacha tropik zonada. yillik harorat 25-30 ° C, organik qoldiqlarning parchalanish jarayoni juda tez davom etadi va o'simlik axlatlari deyarli oxirigacha minerallashadi. Bu harorat kolloidlar - G'e, A1 gidratlarining qaytarilmas pıhtılaşmasını belgilaydi, ularning yuqori miqdori qizil tuproqlarga xosdir. So'nggi paytlarda, past harorat ta'sirida, donador strukturaning maxsus turlari hosil bo'ldi. Ba'zi tadqiqotchilar ko'tarilgan ufqning lamel tuzilishini suv muzlaganida uning qalinligida yupqa muz qatlamlari hosil bo'lishi bilan izohlashadi.

Shamolning tuproq hosil bo'lishidagi ishtiroki tuproqdan chiqib ketish va uning yuzasiga turli zarrachalarni quyish (shamol eroziyasi) hodisalarida ifodalanadi.

Qorni puflash va puflash, shamol relyef bilan bog'liqlikda, tuproq namligini qayta taqsimlashda ishtirok etadi. Shamol bug'lanishni kuchaytiradi va issiqlik va namlik
Sovuq, iliq, quruq va nam shamollar bor; o'rta zonalarda hosilni yig'ish uchun juda zararli bo'lgan quruq shamollar tuproq namligiga ayniqsa zararli ta'sir ko'rsatadi. Yog'ingarchilik, harorat va shamol o'rtasidagi bog'liqlik tuproqlarning suv va issiqlik rejimlarini belgilaydi, natijada ba'zi tuproqlar etarli darajada namlanadi, boshqalari etarli emas yoki haddan tashqari namlanadi.ning regulyatoridir.

Onа jins- bu tog jinsi yuzasi, undan yuqoridagi omillar ta'sirida tuproq hosil bo'ladi. Ona jinsi mavjud bo'lgan har qanday jins bo'lishi mumkin, agar u er yuzida yotsa va ob-havo ta'siriga tushsa. Shu sababli, tog 'jinslari ona jinsi sifatida ham namoyon bo'ladi - turli yoshdagi kristalli, metamorfik yoki cho'kindi jinslarning eluviumi, ammo toshlarni qoplagan to'rtlamchi cho'kindilar ancha keng tarqalgan.

Tuproq hosil bo'lish jarayonida har qanday ona jinsining roli tuproqning mineral qismi hosil bo'ladigan asosiy material bo'lib xizmat qilishiga qadar kamayadi. Shuning uchun tuproq tarkibi ona jinsining mos tarkibini aks ettiradi. Ba'zi morfologik xususiyatlar ona jinsiga bog'liq. Ammo ona jinsining qiymati bir xil turdagi tuproq turli jinslarda hosil bo'lishi bilan hech bo'lmaganda kamaymaydi - bu ma'lum bir tuproq zonasi ichidagi boshqa omillarning bir xilligiga bog'liq. Va aksincha, bir xil turdagi jinslarda har xil tuproq turlari hosil bo'ladi. Bu tuproq hosil bo'lishining barcha boshqa omillari farqiga bog'liq. Bu tuproq hosil bo'lishining barcha boshqa omillari farqiga bog'liq. Masalan: lyussda qora, kashtan, bo‘z tuproqlar hosil bo‘ladi.

Relyef er yuzida issiqlik va namlikning tarqalishini aniqlaydi, yorug'lik, shamol va o'simlik qoplamining tabiatiga ta'sir qiladi, ya'ni. to'g'ridan-to'g'ri tuproq hosil bo'lishida ishtirok etadigan bir qator omillar to'g'risida. Shuning uchun relyef er yuzida tuproqlarning tarqalishiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi. Tuproq tarqalishining asosiy naqshlari - ham keng geografik, ham mahalliy topografiya - bu mikro-mezo yoki makro relyefning ayrim turlari bilan to'liq bog'liqdir. Tuproqni gorizontal rayonlashtirish hodisasi keng hududlarning umumiy tekislik relefi bilan bog'liq. Tog'li relyef tuproqni vertikal rayonlashtirish hodisasini belgilaydi.


Ayrim relef elementlaridan qiyaliklar tuproq hosil bo'lishida eng katta ahamiyatga ega, chunki tabiatdagi butunlay tekis joylar juda kam uchraydi.

Insonning roli Insonning tuproqqa ta'siri ibtidoiy odam erni o'stirishni va o'simliklarni o'stirishni boshlagan paytdan boshlab boshlandi. O'z-o'zidan paydo bo'lgan tabiiy kuchlardan farqli o'laroq, inson faoliyati sistematikdir. Noto'g'ri antropogen aralashuv tuproq eroziyasiga olib keladi. 6. Vaqt Ko'rib chiqilayotgan tuproq hosil bo'lishining barcha omillari o'z vaqtidagi ta'sirini ko'rsatadi.

Makro- va mikrorelyef tuproqlarning xaritalarida kontur bilan o'ralgan dog'lar shaklida aniqlanadigan mikro- va makrozonallik deb nomlanuvchi tuproqlarning tarqalishidagi topografik naqshlar bilan bog'liq. Tuproq chiziqlari asosan bir-biriga to'g'ri keladi ba'zi relef elementlari. Xaritalarni tuzishda, ayniqsa katta hajmdagi xaritalarda, u relyefga asoslanadi.

Tuproq paydo qiluvchi omillar.

Biologik aylanish tuproq paydo bo‘lishining asosini tashkil etishi bilan birga, tuproqqa aylanaѐtgan jins yuzasida mineral moddalar bilan bir qatorda quѐsh nuri energiyasi taʼsirida ruy beradigan fotosintez tufayli hosil bo‘ladigan kimѐviy energiyaga boy bo‘lgan organik moddalarning tuplanish manbai ham hisoblanadi. Nobud bo‘lgan o‘simliklardagi organik moddalar parchalanganda maʼlum miqdorda kimѐviy energiya ajraladi va boshqa shakldagi energiyaga aylanadi. Bu energiya jinslarda biologik (organik) moddalarning ishtirokisiz kechishi mumkin bulmagan jaraѐnlarning rivojlanishi uchun sarflanadi. Tog‘ jinslaridagi dastlabki minerallar asta-sekin o‘zgarib yangi tarkib, to‘zilish va xossalarga ega bula boshlaydi hamda alohida tabiiy jism hisoblangan tuproqda tuplana boshlaydi.

1-jadval Tuproq paydo bo‘lish jaraѐnida baʼzi element birikmalarining transformatsiyasi (o‘zgarishi) natijalari (I.S.Kaurichev va boshqalar)Элемент

Тог жинслари, атмосфера (C,N) ва табиий сувлардаги бирикмалар

Тупрок учун характерли булган бирикмаларнинг янги шакллари

Углерод, С

Атмосферадаги СО2

Тупрок гумусли бирикмалари ва шунингдек организмларнинг органик колдиклари таркибидаги углерод

Азот, N

Купчилик тог жинслари таркибида азот деярли булмайди. Атмосферадаги молекуляр (N2) азот. Табиий сувлардаги аммиак, нитратлар ва баъзи бошка бирикмаларнинг колдиги

Тупрок гумусли бирикмалари таркибидаги азот. Бироз индивидвал табиатли (аминокислоталар каби) азот сакловчи органик бирикмалар, аммонийнинг тузлари, нитратлар. Тупрок таркибидаги сувда эрийдиган моддалар.

Фосфор, Р.

Фосфорит ва апатит туридаги сувда кийин эрийдиган фосфатлар, темир, алюминий сингариларнинг кийин эрийдиган бирикмалари

Гумусли бирикмалар таркибидаги фосфор. Узига хос органик бирикмалар таркибидаги унча куп булмаган фосфор, Са, А1, Fe, Mg ва бошка элементларнинг турли даражада эрийдиган аморф шаклидаги фосфатлар. Тупрок каттик кисмидаги сорбиланган (ютилган) фосфатлар. Тупрок

эритмасидаги фосфатлар.Калий, К

Слюдалар, гидрослюдалар, баъзи дала шпатлари сингариларнинг кристаллик панжараларидаги усимликларга кийин сингувчи калий.

Тупрокнинг сингдириш комплекси таркибидаги алмашинадиган ион шаклидаги калий, тупрок эритмасида эрийдиган калий тузи.

Кальций, Са

Асосан кийин эрийдиган минерал бирикмалар, карбонатлар, фосфатлар, баъзи фторидлар (Флюорит) ва бошка бирикмалар

Тупрок сингдириш комплексидаги алмашинувчи шаклдаги кальций иони. Кальцийнинг тупрок

органик компонентлари билан комплекс

бирикмалари, тупрок эритмасидаги кальций ва унинг эрийдиган бирикмалари.

Tuproq paydo bo‘lish jaraѐnida o‘simliklar haѐti uchun muhim hisoblangan 5 biofil element birikmalarining transformatsiyasi (o‘zgarishi) sodir bo‘ladi. (1-jadval).

Tuproqda azot birikmalarining transformatsiyasi ko‘proq ruy beradi.

Bunda gumus tabiatiga xos azot saqlovchi organik moddalar bilan bir qatorda maʼlum miqdorda mineral shakldagi azot (umumiy azotga nisbatan 1 foizga yaqin) ham tuplanadi: - fosfatlarning biologik o‘zgarishi natijasida mineral va mineral- organik birikmalari hamda tuproq tarkibidagi fosfatlarning o‘simliklarga o‘tuvchi, harakatchan formasi yuzaga keladi: - tuproq minerallarining o‘zgarishi va turli metallar kationlari hamda azotning biologik aylanishi natijasida kaliy, kalsiy, alyuminiy, magniy, marganes kabi o‘simliklar uchun zarur mikro va makroelementlar kationlarining almashinuvchi, yutilgan shakllari hosil bo‘ladi.

Tog‘ jinslaridan paydo bo‘ladigan tuproqning o‘ziga xos belgilarining yuzaga kelishida ishtirok etadigan, shuningdek, tuproq paydo bo‘lishiga olib keladigan va bir vaqtning o‘zida bir-biri bilan bevosita bog‘liq holda kechadigan jaraѐnlar quyidagilar: 1. Tuproqda yangi minerallarning hosil bo‘lishi va o‘simliklar uchun tez o‘tadigan harakatchan shakldagi elementlarning turli minerallaridan ajralib tuplanishiga olib keladigan turli o‘zgarishlar; 2. Jinslarning yuza va yuqori qismlarida organik moddalarning tuplanishi va uning minerallashuvi hamda gumusli (chirindi) moddalarga aylanishi (gumusifikatsiya) natijasida ko‘l va azotli moddalarning tuplanishi; 3. Mineral va organik moddalarning o‘zaro taʼsirlashuvi natijasida turli darajada harakatchan organik-mineral birikmalarning hosil bo‘lishi; 4. Tuproqning yuqori qismida qator biofil elementlar, jumladan oziq elementlarning to‘planishi; 5. Tuproq paydo bo‘lish jaraѐnida yuzaga keladigan mineral, organik va organik-mineral birikmalar tarzidagi elementlarning tuproq qatlamlarida harakati, aralashuvi va cho‘kib to‘planishi.

Tuproq tarkibidagi minerallar yer po‘sti minerallariga nisbatan ancha tezroq parchalanadi. Tuproq paydo bo‘lish jaraѐnida kechadigan nurashning borishida quyi moleko‘lyar (soddaroq) organik kislotalar va gumusli kislotalar, shuningdek o‘simliklar ildizlari va mikroorganizmlar ajratadigan karbonat angidridning taʼsiri katta. Shuning natijasida tuproqda nurashning qator, dastlabki suvda eriydigan va kolloid shakldagi mahsulotlari hosil bo‘ladi.

Shu bilan bir qatorda tuproqqa singadigan organik qoldiqlarning biokimѐviy parchalanishi natijasida, dastlabki organik moddalarning minerallanishi hamda gumusga aylanishi tufayli hosil bo‘ladigan oraliq va oxirgi mahsulotlari to‘planib boradi. Minerallarning nurash mahsulotlari bilan organik moddalarning minerallanishi va gumusga aylanish natijasida hosil bo‘ladigan mahsulotlar orasidagi murakkab jaraѐnlar taʼsirida dastlabki G‘ovak jinslarga xos bo‘lmagan yangi birikmalar yuzaga keladi. Bu, tuproq va uning unumdorligining shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Gumus kislotalarining to‘zlari ishqoriy yer metallari, ayniqsa kalsiy bilan birikib suvda erimaydigan moddalar hosil qiladi va gel holida ular paydo bo‘ladigan joyda to‘plana boshlaydi hamda mineral zarrachalar yuzasini parda shaklida qoplab oladi, ularni yelimlab bir-biriga biriktiradi ѐki zarrachalar orasidagi mayda qil yo‘llar va bo‘shliqlarda to‘planadi. Gumus kislotalari bilan alyuminiy va temir gidrooksidlarining o‘zaro taʼsiri tufayli ham qator gumusli kompleks birikmalar hosil bo‘ladi. Ularning harakatchanlik darajasi gumus kislotalarining tabiati va tuproq eritmasidagi kationlar hamda turli oksidlarning tarkibiga bog‘liq. Gumus moddalarning yuqori disperslangan (mayda) gilli minerallar bilan o‘zaro taʼsirlashuvi natijasida murakkab organik-mineral yaralmalar shakllanadi. Bu kompleks kolloidlarning tarkibi va disperslanish darajasi bir xil emas. Shuning uchun ham ular ancha kattaroq bo‘lgan zarrachalar yuzasida turlicha mustahkamlikda birikadi. Mineral va organik moddalarning o‘zaro taʼsiri natijasida yuzaga keladigan mahsulotlar G‘ovak jinslarning qatlamlari orqali harakat qilib, moleko‘lyar va kolloid eritmalar sifatida turli chuqurliklarga cho‘kib yig‘ila boshlaydi. Natijada dastlabki, deyarli bir xil tarkibli ona jinslar o‘zining kimѐviy va mexanik tarkibi, fizik xossalari hamda tashqi belgilari bilan farq qiladigan qator qatlamlarga ajralib tabaqalanadi. Bir-biridan farq qiladigan bu alohida qatlamlar tuproq gorizontlari deb ataladi. (4-rasm)

Har bir tuproq gorizonti o‘zining qalinligi, morfologik belgilari shuningdek, fizikaviy xossalari, mexanik, kimѐviy va mineralogik tarkiblari bilan farqlanadi. Mvayyan tuproq gorizonti shu tuproqning kelib chiqishi va rivojlanish tarixini aks ettirganligi uchun xam V.V.Dokuchayev bu qatlamlarni genetik gorizontlar deb ataydi. Barcha tuproq gorizontlari yig‘indisi tuproq profilini tashkil etadi. 4.Tuproq paydo bo‘lish jaraѐnlarining borishi uchun nihoyat katta energiya sarflanadi. Tuproqda tuplanadigan energiyaning asosiy va muhim manbai — quѐsh radiatsiyasidir. Yer yuzasi quѐshdan har yili taxminan 21*1020 joul issiqlik oladi, Bu energiyaning asosiy qismi quruqlik yuzasidan namlik va okeanlar suvining bug‘lanishi uchun hamda atmosfera bilan yer yuzasi orasida kechadigan issiqlik almashinishi, yaʼni iqlim va okean oqimlarining shakllanishi uchun sarflanadi.

Yashil o‘simliklar fotosintez uchun faqatgina 0, 5 dan 5 foizgacha quѐsh energiyasini o‘zlashtiradi.

V. R. Volobuyevniig kursatishicha, tabiiy sharoitda tuproq. paydo bo‘lish jaraѐnlari uchun sarflanadigan quѐsh energiyasi asosan radiatsiya balansi, nisbiy namlanish (ѐg‘in miqdorining bug‘lanishga nisbati) va biogeotsenozning biologik aktivligi bilan belgilanadi. Madaniy dehqonchilik sharoitida agrotexnika tadbirlari tufayli tuproqda qushimcha ravishda yuzaga keladigai issiqlik va suv xossalari hamda rejimlari, shuningdek ekinlar hosili bilan bog‘liq energiya, bu kursatkichlarga qushiladi. Demak energetika kursatkichlari tuproqning iktisodiy unumdorligi kursatkichlari (parametrlari) bilan bevosita bog‘liq. Xullas, tuproq energetikasi quѐsh energiyasining nafaqat yerda tuplanishi, o‘zgarishi va qaytishi bilan,balki moddalarning biokimѐviy tarzda tuplanishi, harakati (migratsiyasi) hamda boshqa energiya massasining almashinish shakllari bilan ham belgilanadi.

Tirik organizmlarda tuplanadigan energiya mik,dori zonal va mahalliy tuproq- iqlim sharoitlariga bevosita bog‘liq.

Jumladan, keng bargli urmonlarda har yili bir gektarga tuplanadigan urtacha biomassa hisobiga 54,5 s uglerod ѐki 22107kJ energiya, o‘tlok dashtlarda esa 2 , 5 s ѐki 10106 kJ/ga energiya tuplanadi (V. A.Kovda).Quruqlikda tuplanadigan biomassaning umumiy energiya zahirasi 6,151019 kJ, Yerning gumusli qobig‘ida esa bu energiya 5,331019 kJ ni tashkil etadi.

Gidrotermik rejimga qarab iqlimning eng ko‘p o‘zgarishi farki o‘simlik qoplamiga, biologik va tuprok jarayonlarining xususiyatlariga va nixoyat qishloq xo‘jaligining geografik tiplariga bog‘lik

Tuprok iqlimning shakllanishida joyning relyef sharoitlari juda muxim rol uynaydi.

Relyef. Tuprok genezisi, tuproklar tuzilishi (strukturasi)ga tuproqning bir xilligi yoki turlicha bo‘lib tarqalishi singarilarga taʼsir etuvchi muxim tuproq paydo kiluvchi omillardan biri joyning relyefidir.

Relyefning 3 gruppa makrorelyef, mezorelyef va mikrorelyef shakllari ajratiladi.

Makrorelyef deganda tekisliq baland tekislik va tog‘lar singari yirik relyef formalari tushuniladi. Bu relyef xavo oqimining Xarakatiga taʼsir qilib, katta territoriyalar iklimining shakllanishida ishtirok etadi. Absolyut balandlikning oshib borishi bilan iqlim sovib, namlik ancha orta boradi. Xavo massasi toqqa yakinlashganda, u yuqoriga ko‘tarilib soviydi va suv bug‘lari "kondensatlanib yog‘inlarga aylanadi, Xavo massasi pastga tushganda isib, uning qurukligi orta boshlaydi. Natijada o‘simlik va tuprok qoplamining murakkab vertikal zonalligi yuzaga keladi.

Mezorelyefga balanlikning kam o‘zgaradigan adirqirlar, pastbalandliklar va vodiylar kabi rel­yef shakllari kiradi. Mezorelyef tuprokda yorurliq issiklik va namning to‘planishi va tarkalishida asosiy rol uynaydi.

Turli qiyalik va ekspozitsiyalardagi yonbagirlar turlicha isiydi va yoritiladi. Jumladan, Janubiy o‘ta qiya yonbag‘irlar, uncha kiya bo‘lmagan joylarga nisbatan kuchli isiydi. Janubiy yonbarirlarga yorurlik va issiklik kuprok tuplanadi. Natijada Shimoliy yonbag‘irga nisbatan Janubiy yonbagirda nam ko‘prok bug‘lanadi. Yonbarirlarda tuproqning notekis qizishi natijasida o‘simliklar tarkibi xam turlicha bo‘ladi. Kiyaliklarda yog‘inlar ko‘p oqib ketganligidan, tekisliklarga nisbatan nam kam to‘planadi. Unda eroziya kuchli bo‘ladi.

Tuproqning ichki oqimi natijasida oziq elementlarning aralashib ketishi ruy beradi, o‘simliklar uchun zararli tuzlar relyefning yuqori qismlaridan oqib kelib, tuproqning sho‘rlanishiga sabab bo‘ladi.

Mikrorelyef — relyefning kichiq past shakl­lari bo‘lib, ularga pastqam joylar, dungchalar va boshqa yer yuzasi notekisliklari kiradi. Mikrorelyefning pastqam joylarida namning ko‘proq to‘planishi, tuproqning chuqur (baʼzan sizot suvlariga qadar) namlanishi tuproq Xosil bo‘lish jarayonlariga taʼsir

etadi. Tuproklarning kompleks Xolda tarkalishida Ham mikrorelyef asosiy rol uynaydi  Shunday kilib, relyef tuprokning suv, issiklik xossalari oziq va tuz rejimlariga taʼsir etadi. Xozirgi vaktda relyefning holati va unga ko‘ra yog‘inlarning turlicha taksimlanishiga qarab, namlanish qatorlari deb ataluvchi kuyidagi tuprok gruppalari ajratiladi:


Gidrotermik rejimga qarab iqlimning eng ko‘p o‘zgarishi farki o‘simlik qoplamiga, biologik va tuprok jarayonlarining xususiyatlariga va nixoyat qishloq xo‘jaligining geografik tiplariga bog‘lik

Tuprok iqlimning shakllanishida joyning relyef sharoitlari juda muxim rol uynaydi.

Relyef. Tuprok genezisi, tuproklar tuzilishi (strukturasi)ga tuproqning bir xilligi yoki turlicha bo‘lib tarqalishi singarilarga taʼsir etuvchi muxim tuproq paydo kiluvchi omillardan biri joyning relyefidir.

Relyefning 3 gruppa makrorelyef, mezorelyef va mikrorelyef shakllari ajratiladi.
Download 29,87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish