Variant 8 синф Иқтисод Iqtisodiyot necha qismga bo’lib o’rganiladi?Download 104,76 Kb.
bet1/4
Sana22.06.2017
Hajmi104,76 Kb.
#11061
  1   2   3   4I-variant 8 синф Иқтисод

 1. Iqtisodiyot necha qismga bo’lib o’rganiladi?

 1. Mikro va makro iqtisodiyotga

 2. Tarmoq va soha iqtisodiyotiga

 3. Siyosiy va ijtimoiy iqtisodga

 4. Tog’ri javob yo’q

 1. Cheklanganlik muammosi bilan ko’proq qanday davlatlar duch keladi?

 1. Kambag’al davlatlar

 2. Rivojlangan davlatlar

 3. Rivojlanayotgan davlatlar

 4. Barcha davlatlar

3. Quyidagilardan qaysi biri cheklanmagan?

a) Yer osti boyliklati b) vaqt d) ehtiyoj e) inson kuchi4.“Ekonomikos” so’zining o’zbek tilidagi tarjimasini toping.

 1. Iqtisodiyot B) tarmoq D) uy xo’jaligini yuritish san’ati E) sohalar shakli

 1. Iqtisodiyotning tarkibiy qismini toping.

 1. Tabiat B) inson D) inson tomonidan yaratilgan barcha narsa E) barcha javoblar

 1. Iqtisodiyotning asosiy muammosi berilgan qatorni toping.

A) Ekologiyaning buzilishi B) resurslar cheklanganligi D) neft zaxiralarining kamayishi E)inson resurlarining kamayishi

 1. Ehtiyojlarning turlarini ajrating

 1. Moddiy va ma’naviy ehtiyojlar

 2. Shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlar

 3. A vab javoblar to’g’ri

 4. Tog’ri javob yo’q

 1. Qadimgi misrda pul vazifasini nima o’tagan?

 1. Choy b) teri c) bug’doy d) tuz

 1. Moddiy ehtiyojlar keltirgan qatorni toping

 1. Kitob o’qish

 2. Kitob sotib olish

 3. Disk tinglash

 4. To’g’ri javob yo’q

 1. Adham darsdan keyin quyidagi imkoniyatlarga ega 1. Do’stinikiga borish 2. Dam olish 3.Futbol o’ynash bu imkoniyatlar ichidan muqobil qiymatni toping

 1. 2 b) 1 c) 3 d) 1 va 2

 1. Ishlab chiqarish omillari berilgan qatorni toping

 1. Tabiiy,kapital, mehnat resurslar

 2. Tabiiy, kapital, mehnat resurslar, tadbirkorlik

 3. Tabiiy, kapital, mehnat resurslar, ishlab chiqarish

 4. To’g’ri javob yo’q

 1. Javoblar ichidan Mehnat resurslari keltirilgan qatorni toping

 1. Ishchi, deradgor

 2. Randa, taxta

 3. Taxta, duradgor

 4. Javoblarning barchasi to’g’ri

 1. Tadbirkorlikdan kim foyda ko’radi?

 1. Tadbirkor b)Jamiyat a’zolari c) davlat d) barcha javoblar to’g’ri

 1. Anvar bozordan o’zining 15 000 so’miga 3 kishilik dasturxon yozmoqchi bo’ldi va 400 gr go’sht, 400 gr konfet,400 gr pichenye.1 kg uzum, 2 ta non 1 kg kartoshka oldi . U qanday tanlovni amalga oshirdi?

 1. Real tanlov

 2. Murosali tanlov

 3. Tejamkor tanlov

 4. To’g’ri javob yo’q

 1. Saodat buvi nevarasiga 40 000 so’m berdi. U bu pulga bir oy oshxonadan ovqatlandi. Uning muqobil qiymatini toping

 1. Maktab uchun sport kiyimi xarid qilish

 2. Yangi ko’rinishdagi yubka xarid qilish

 3. MP 3 sotib olish
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

d

d

d

e

b

c

c

b

a

b

a

d

b

a

II- variant

 1. Iqtisodiyot necha qismga bo’lib o’rganiladi?

 1. Mikro va makro iqtisodiyotga

 2. Tarmoq va soha iqtisodiyotiga

 3. Siyosiy va ijtimoiy iqtisodga

 4. Tog’ri javob yo’q
 1. Iqtisodiyot fanining otasi kim?

 1. Farobiy B) Arastu D) Beruniy E) To’g’ri javob yo’q

 1. “Sharq Aflotuni” kim?

 1. Farobiy B) Arastu D) Beruniy E) To’g’ri javob yo’q

 1. Ehtiyojlarning turlarini ajrating

a) Moddiy va ma’naviy ehtiyojlar

b) Shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlar 1. A vab javoblar to’g’ri

 2. Tog’ri javob yo’q

 1. .“Ekonomikos” so’zining o’zbek tilidagi tarjimasini toping.

 1. Iqtisodiyot B) tarmoq D) uy xo’jaligini yuritish san’ati E) sohalar shakli

5. Moddiy ehtiyojlar keltirgan qatorni toping

A) Kitob o’qish 1. Disk tinglash

 2. To’g’ri javob yo’q

 3. Kitob sotib olish

6. Ishlab chiqarish omillari berilgan qatorni toping

 1. Tabiiy,kapital, mehnat resurslar

 2. Tabiiy, kapital, mehnat resurslar, tadbirkorlik

 3. Tabiiy, kapital, mehnat resurslar, ishlab chiqarish

 4. To’g’ri javob yo’q

7. Anvar bozordan o’zining 15 000 so’miga 3 kishilik dasturxon yozmoqchi bo’ldi va 400 gr go’sht, 400 gr konfet,400 gr pichenye.1 kg uzum, 2 ta non 1 kg kartoshka oldi . U qanday tanlovni amalga oshirdi?

A ) Real tanlov 1. Murosali tanlov

 2. Tejamkor tanlov

 3. To’g’ri javob yo’q

8. Qadimgi Ximolayda pul vazifasini nima bajargan?

a) choy b) mevalar c) teri d) bug’doy

9. Iqtisodiyotning tarkibiy qismlarini toping

a) inson

b) inson tomonidan yaratilgan narsalar

d) tabiat

e) barcha javoblar to’g’ri

10. Resurslarni tejashdan maqsad nima?

a) keyingi avlodga qoldirish

b) keyinchalik sotish

c) yer ustidagi ikkilamchi xom-ashyoni qayta ishlash

d) a va c javob to’g’ri

11. Adham darsdan keyin quyidagi imkoniyatlarga ega 1. Do’stinikiga borish 2. Dam olish

3.Futbol o’ynash bu imkoniyatlar ichidan muqobil qiymatni toping

a)2 b) 1 c) 3 d) 1 va 2

12. Iqtisodiyotning asosiy muammosi berilgan qatorni toping.

A) Ekologiyaning buzilishi B) resurslar cheklanganligi D) neft zaxiralarining kamayishi E)inson resurlarining kamayishi

13. Elektr energiyasi qanday resurs?A) kapital resurs b) tabiiy resurs D) mehnat resursi

 1. Saodat buvi nevarasiga 40 000 so’m berdi. U bu pulga bir oy oshxonadan ovqatlandi. Uning muqobil qiymatini toping

 1. Maktab uchun sport kiyimi xarid qilish

 2. Yangi ko’rinishdagi yubka xarid qilish

 3. MP 3 sotib olish

 1. Cheklanganlik muammosi bilan ko’proq qanday davlatlar duch keladi?

 1. Kambag’al davlatlar

 2. Rivojlangan davlatlar

 3. Rivojlanayotgan davlatlar

 4. Barcha davlatlar1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

e

b

a

c

d

d

b

a

e

d

a

b

b

a

d 1. Variant 7 синф Кимё 1. Kimyo fani nimani o’rganadi?

 1. Kimyoviy qonuniyatlarni

 2. Fizikaviy qonuniyatlarni

 3. Moddalarning tuzilishini

 4. Moddalarning xossalari, tuzilishi va bir-biriga aylanishini

 1. Atom molekulyar ta’limot asoschisi: 1. Lomonosov; 2. Dalton; 3. Butlerov ; 4. Mendeleyev

 1. 3 b) 2 D) 3 va 4 e) 1 va 2

 1. Kimyoviy element nima?

 1. Atomni tashkil etuvchi qism

 2. Jismlarni tashkil qiluvchi tarkibiy qism

 3. Atomning muayyan turi

 4. Moddalarning muayyan turi

 1. Quyidagi belgilangan qatorning qaysi biri kimyoviy asboblarga tegishli?

 1. Kolba, suv, osh tuzi, shtativ

 2. Kolba, probirka, shtativ, spirt lampasi

 3. Kolba, ohaktosh, osh tuzi, probirka

 4. Shtativ, oltingugurt, menzurka, kislorod

 1. Kislotani qanday suyultirish kerak?

 1. Kislotaga oz-ozdan suv quyiladi

 2. Suvga oz-ozdan kislota idish devoir bo’ylab quyiladi

 3. Bir idishga avval kislota, so’ngra suv quyiladi

 4. Hamma javob to’g’ri

 1. Alanga necha qismga bo’linadi va uning eng issiq qismi :

 1. Uch qismga, yuqori qismi

 2. Uch qismga, o’rta qismi

 3. Ikki qismga, yuqori qismi

 4. Uch qismga, pastki qismi

 1. Kimyo laboratoriyasida ishlashda qanday qoidalarga rioya qilish kerak?

 1. Moddalarni hidlash,ushlash, ta’mini totib ko’rish mumkin e mas

 2. Tajriba olib borayotgan idishga engashib qarash mumkin emas

 3. Tajriba stolining ustida, yonida ovqatlanish mumkin emas

 4. Hamma javoblar tog’ri

 1. Molekula nima?

 1. Moddaning kimyoviy xossalarini namoyon qiluvchi eng kichik bo’lagidir

 2. O’zaro bog’langan atomlar guruhidan iborat zarrachalar;

 3. Doimo harakatlanuvchi zarrachalardir

 4. Hamma javoblar to’g’ri

 1. Kimyoviy birikma deb nimaga aytiladi?

 1. Bir necha moddadan tashkil topgan birikma

 2. Ikki va undan ortiq har xil moddalarga parchalanuvchi birikma

 3. Faqat ikki xil elementdan iborat moddaga

 4. Bir necha xil molekulalardan tashkil topgan birikma

 1. Moddalar necha xil va qanday agregat holatda uchraydi?

 1. Ikki xil, qattiq, suyuq

 2. To’rt xil, qatti, suyuq, gaz, yumshoq

 3. Uch xil, qattiq, suyuq, gaz

 4. Uch xil, qattiq, suyuq, yumshoq 1. Tabiatda gaz holatda uchraydigan elementlarni ko’rsating

 1. Natriy, vodorod, azot, kislorod

 2. Vodorod, kislorod, xlor, ftor

 3. Yod, vodorod, kaliy, azot

 1. Harorat ortishi bilan modda tarkibidagi molekulalar yoki atomlar orasida masofa

 1. Ortadi

 2. Kamayadi

 3. O’zgarmaydi

 4. To’g’ri javob yo’q

 1. Quyidagi elementlarning nomini aniqlang. K, Mg, S, Si, C, Br

 1. Kalsiy, marganes, oltingugurt, kremniy, uglerod, bor

 2. Kaliy, magniy, oltingugurt, silikat, uglerod, brom

 3. Kaliy, magnit, oltingugurt,kremniy, uglerod, brom

 1. Molekula nimadan tashkil topgan?

 1. Mikrozarrachalaran

 2. Atomlardan

 3. Proton va elektrondan

 4. Praton, electron, neytrondan

 1. Atom nimadan tashkil topgan?

 1. Proton, ion, electron

 2. Proton, neytron

 3. Neytron, electron

 4. Proton, electron, neytron1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

d

e

c

b

b

a

d

a

a

c
a

b

b

d

II-variant

 1. Alanga necha qismga bo’linadi va uning eng issiq qismi :

a) Uch qismga, yuqori qismi

 1. Uch qismga, o’rta qismi

 2. Ikki qismga, yuqori qismi

 3. Uch qismga, pastki qismi

 1. Kimyo fani nimani o’rganadi?

 1. Kimyoviy qonuniyatlarni

 2. Fizikaviy qonuniyatlarni

 3. Moddalarning tuzilishini

 4. Moddalarning xossalari, tuzilishi va bir-biriga aylanishini

 1. Moddalar necha xil va qanday agregat holatda uchraydi?

 1. Ikki xil, qattiq, suyuq

 2. To’rt xil, qatti, suyuq, gaz, yumshoq

 3. Uch xil, qattiq, suyuq, gaz

 4. Uch xil, qattiq, suyuq, yumshoq

 1. Atom molekulyar ta’limot asoschisi: 1. Lomonosov; 2. Dalton; 3. Butlerov ; 4. Mendeleyev

 1. 3 b) 2 D) 3 va 4 e) 1 va 2

 1. Atom nimadan tashkil topgan?

 1. Proton, ion, electron

 2. Proton, neytron

 3. Neytron, electron

 4. Proton, electron, neytron

 1. Quyidagi belgilangan qatorning qaysi biri kimyoviy asboblarga tegishli?

 1. Kolba, suv, osh tuzi, shtativ

 2. Kolba, probirka, shtativ, spirt lampasi

 3. Kolba, ohaktosh, osh tuzi, probirka

 4. Shtativ, oltingugurt, menzurka, kislorod

 1. Kislotani qanday suyultirish kerak?

 1. Kislotaga oz-ozdan suv quyiladi

 2. Suvga oz-ozdan kislota idish devoir bo’ylab quyiladi

 3. Bir idishga avval kislota, so’ngra suv quyiladi

 4. Hamma javob to’g’ri

 1. Quyidagi elementlarning nomini aniqlang. K, Mg, S, Si, C, Br

 1. Kalsiy, marganes, oltingugurt, kremniy, uglerod, bor

 2. Kaliy, magniy, oltingugurt, silikat, uglerod, brom

 3. Kaliy, magnit, oltingugurt,kremniy, uglerod, brom

 1. Kimyo laboratoriyasida ishlashda qanday qoidalarga rioya qilish kerak?

 1. Moddalarni hidlash,ushlash, ta’mini totib ko’rish mumkin e mas

 2. Tajriba olib borayotgan idishga engashib qarash mumkin emas

 3. Tajriba stolining ustida, yonida ovqatlanish mumkin emas

 4. Hamma javoblar tog’ri

 1. Kimyoviy element nima?

 1. Atomni tashkil etuvchi qism

 2. Jismlarni tashkil qiluvchi tarkibiy qism

 3. Atomning muayyan turi

 4. Moddalarning muayyan turi

 1. Harorat ortishi bilan modda tarkibidagi molekulalar yoki atomlar orasida masofa

 1. Ortadi

 2. Kamayadi

 3. O’zgarmaydi

 4. To’g’ri javob yo’q

 1. Molekula nima?

 1. Moddaning kimyoviy xossalarini namoyon qiluvchi eng kichik bo’lagidir

 2. O’zaro bog’langan atomlar guruhidan iborat zarrachalar;

 3. Doimo harakatlanuvchi zarrachalardir

 4. Hamma javoblar to’g’ri

 1. Tabiatda gaz holatda uchraydigan elementlarni ko’rsating

 1. Natriy, vodorod, azot, kislorod

 2. Vodorod, kislorod, xlor, ftor

 3. Yod, vodorod, kaliy, azot

 1. Molekula nimadan tashkil topgan?

 1. Mikrozarrachalaran

 2. Atomlardan

 3. Proton va elektrondan

 4. Praton, electron, neytrondan

 1. Kimyoviy birikma deb nimaga aytiladi?

 1. Bir necha moddadan tashkil topgan birikma

 2. Ikki va undan ortiq har xil moddalarga parchalanuvchi birikma

 3. Faqat ikki xil elementdan iborat moddaga

 4. Bir necha xil molekulalardan tashkil topgan birikma1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

h

g

e

h

f

f

e

h

g

e

e
f

e


5-sinf математика

Nazorat ishi.

I-qator
1.Sonlarni raqamlar bilan yozing.

a) 6 mlrd. 3 mln. 75

b) 12 mln. 3 ming 5
2.Sonlarni so’zlar bilan yozing.

a)10.003.245

b)25.347.132.
3.Sonlarni taqqoslang.

a)777763 va 777751

b)20; 7 va 11.

4.

M N MP=7sm; PN=11sm, PK=2sm, bo’lsaP K KN =? MN=? toping.
5.Qulay usul bilan yig’indini toping.

54+55+56+45+42+55+48 =?


II qator
1)Sonlarni raqamlar bilan yozing.

a)64mlrd. 45mln. 66

b)71 mlrd. 2 mln. 7
2)Sonlarni so’zlar bilan yozing.

a)30.256.247

b)700.203.031
3)Sonlarni taqqoslang.

a)654231 va 654321

b)50; 15 va 27.
4) M N agar MP=8см; PN=12см, PK=5см,

P K bo’lsa KN =? MN=? toping.


5) Yig’indini qulay usul bilan toping.

21+22+23+24+25+26+27+28+29.8-sinf.

Nazorat ishi.
1.Hisoblang:
2.y=2∙x+1 chiziqli funksiya berilgan.

a)y; y (-3) ni toping.

b)agar y =7 bo’lsa, x ni toping.
3.y =3x-4 funksiyaning grafigini yasang.
4.Chiziqli funksiya y = x+2 formula bilan berilgan. Shu funksiyaning grafigiga M(0;2); N(1;3); A(3;9) nuqtalar tegishlimi?
5.y=k∙x funksiyaning grafigi B(-30;3) nuqtadan o’tadi. k-ni toping.


II-qator

1.Hisoblang:


2.y = 3x+1 chiziqli funksiya berilgan bo’lsa

a)y ; y (-2) ni toping.

b)agar y =7 bo’lsa, x ni toping.
3.y (x)=2x+2 funksiya grafigini yasang.
4.Chiziqli funksiya y (x)= 5x-4 formula bilan berilgan. Shu funksiyaga qaysi nuqtalar tegishli?

A(0;4); B(1;1); C(2;6)


5.y=k∙x funksiya grafigi M (-20;5) nuqtadan o’tadi. k-ni toping.


K i t o b 8 синф диктант

Kitob bir necha ming yillar avval paydo bo'lgan, bu davrda u turli xil ko'rinishda bo'lgan. Bobilliklar, ossuriyaliklar va boshqa qadimgi xalqlar yumshoq loydan tayyorlangan taxtachalarga uchli yog'och bilan maxsus belgilar tushirishgan. So'ngra uni oftobda quritishgan yoki olovda pishirishgan. Kitoblar, hatto kutubxonalar ham mana shunday maxsus loy taxtachalardan tashkil topgan. Shoh Ashshurbanipalga (miloddan avvalgi VII asr) qarashli shunday kutubxona yuz yil muqaddam Ossuriya davlatining poytaxti bo'lgan joydan qazib topilgan.

Xitoyda esa dastlab kitobni yupqa bambuk plastinkalarga yozishgan. Keyinchalik ular o'z kitoblarini mo'yqalam (cho'tkacha) va tush bilan ipakka, milodiy II asrdan boshlab qog'ozga yozishgan.

Qadimgi Misrda kitob matnlarini tosh taxtachalarga o'yib yozishgan. Keyin papirusni ixtiro qilganlar. Presslangan qamish plastinkalarni bir necha o'n metrgacha uzunlikdagi tasma shaklida yelimlashgan. Ularni o'rog'liq holda saqlaganlar. Misr papiruslaridari deyarli ikki ming yil davomida Yunoniston va Qadimgi Rimda yozish uchun yaxshi material sifatida foydalanishgan. Misrning Iskandariya shahridagi kutubxona qadimgi dunyodagi eng katta kutubxona hisoblangan.

Miloddan avvalgi II asrda Pergam podsholigidagi ustalar yozuv uchun hayvon terisidari yangi material- pergament tayyorladilar. Yunouiston va Qadimgi Rimda papirus va pergament juda qimmatbaho material bo'lganligi uchun xomaki matn va xatlarni uchi o'tkir tayoqcha bilan ustiga mum surtilgan taxtachaga yozganlar.

5-sinf она тилиDownload 104,76 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish