Qanday jadval ’Xorazmiy ziji’ nomi bilan mashxur?Download 80 Kb.
Sana13.04.2020
Hajmi80 Kb.

 1. Qaysi allomaning otasi Qadimiy diniy urf-odatlarni yerli xalq yozuvlarini bilgan. Diniy va ilmiy adabiyotlardan xabardor bo’lgan?

 • Xorazmiy

 • Tezmiziy

 • Farobiy

 • Buxoriy

 1. Qanday jadval ’Xorazmiy ziji’ nomi bilan mashxur?

 • Astronomik

 • Marifiy tarbiyashunoslik

 • Geografik

 • Arifmetik

 1. Abu Nasr Farobiytug’ilganshahar?

 • Sirdaryo

 • Qashqadaryo

 • Xorazim

 • Xiva

 1. Abu Nasr Farobiyning ‘’At-tahlimiy’’asari nima haqida?

 • Falsafa

 • Marifiy tarbiyashunoslik

 • Geografik

 • Riyoziyot

 1. Abu Nasr Farobiy nechta tilde gaplasha ola bilgan?

 • 30 dan ortiq

 • 50 dan ortiq

 • 90 dan ortiq

 1. ’’Ta’lim-so’z va o’rganish bilangina amalga oshiriladi’’ deb ta’limga birinchi bo’lib ta’rif bergan olim?

 • Abu nasrFarobiy

 • At-Tezmiziy

 • Al-Xorazmiy

 • Imom Buxoriy

 1. ’’Metrologiya ‘’asarin iyaratgan olim?

 • Abu Rayhon Beruniy

 • At-Tezmiziy

 • Al-Xorazmiy

 • Imom Buxoriy

 1. Hindlarning o’nlik raqamlari qaysi alloma tufayli «Arab raqamlari» nomi bilan butun dunyoga yoyildi?

 • Al-Xorazmiy

 • At-Tezmiziy

 • Al-Farg’oniy

 • Imom Buxoriy

 1. Quyidagi asarlarning qaysi biri Al-Xorazmiyga tegishli?

 • Hamma javob to’g’ri

 • Yer sathini o’lchash

 • Quyosh soati to’g’risida

 • Yahudiylar tarixi va ularning bayramlarini belgilash

 1. Umrining 40 yildanortig’ini Bag’dodda o’tkazgan alloma?

 • Abu nasrFarobiy

 • At-Tezmiziy

 • Al-Xorazmiy

 • Imom Buxoriy

 1. Farobiy qaysi fanlarga qiziqqan?

 • Hamma javob to’g’ri

 • Aniq fanlar

 • Ilm Nujum, Riyoziyot

 • Musiqa,Tabobat

 1. Ibn Abbos roziyalloxu anxu ilm olish to’g’risida qanday fikr bildirganlar?

 • Olimlarning darajasi ilm olmagan mo’minlarning darajasidan 700 daraja yuqoridir. Xar darajaning orasi 500 yillik yo’lga teng.

 • Olimlarning darajasi ilm olmagan mo’minlarning darajasidan 100 daraja yuqoridir.

 • Olimlarning darajasi ilm olmagan mo’minlarning darajasidan 200 daraja yuqoridir.Xar darajaning orasi 100 yillik yo’lga teng.

 • Olimlarning darajasi ilm olmagan mo’minlarning darajasidan 700 daraja yuqoridir.Xar darajaning orasi 400 yillik yo’lgateng.

 1. ”Menga bir dona harf o’rgatgan kishining quliman.Hohlasa meni sotsin, hohlasa meni qul qilib ishlatsin” degan fikrni kim aytgan?

 • Xazrati Ali raziya lloxuanxu

 • Ibn Abbosroziya lloxuanxu

 • Abu RayxonBeruniy

 • Ibn Sino

 1. Pedagogik mahorat qachon takomillashib boradi?

 • Ta’lim olish jarayonida

 • Kadrlarni tayyorlash jarayonida

 • Hammajavoblartog’ri

 1. Bo’lajak o’qituvchi pedagogic faoliyati jarayonida faoliyatining qanday tarkibiy qismlari bo’lishi kerak?

 • maqsadi, sub’ekti va ob’ekti, vositasi

 • maqsadi,vositasi

 • sub’ekti va ob’ekti

 • vositasi,natijasi

 1. O’qituvchining faoliyati qanday jarayonning harakat vositasi hisoblanadi?

 • pedagogik

 • psixologik

 • biologik

 • Hammasi tog’ri

 1. Pedagokik texnika nima?

 • O’qituvchining butun kasbiy faoliyatida zarur bo’lgan umumiy pedagogic bilim va malakalar majmuiy.

 • O’qituvchining kasbiy faoliyatida zarur bo’lgan malakalar majmuiyidir.

 • Kadrlarni tayyorlash jarayoni.

 • Ta’lim berish jarayoni.

 1. Pedagokik texnikaning muhum xususiyati qanday?

 • o’qituvchining manaviy va estetik qiyofasi

 • o’qituvchining mimikasi

 • o’qituvchining estetikasi

 • o’qituvchining manaviyati

 1. Individual pedagogic texnikaning shakillanishi qanday omillarga bog’liq?

 • o’qituvchining Yoshi, sog’ligi, fel-atvori

 • o’qituvchining manaviyati

 • o’qituvchining konikmasi

 • hammasi tog’ri

 1. O’qituvchilarning shaxsiy xislatlari qaysilar?

 • bolalarni sevish, kamtarligi, mexnatsevarligi

 • aqilligi, kamtarinligi

 • mexnatsevarligi

 • dilkashligi

 1. Al- Xorazmiy nechinchi yilda tug’ilgan?

 • 783 yil

 • 786 yil

 • 789 yil

 • 780 yil

 1. Al-Xorazmiy yoshligida qanday tillarni o’rgangan?

 • Arab, fors, yunon

 • Turkiy, tojik, fors

 • Rus, arab, tojik

 • Arab, turkiy, yunon

 1. Xorazmiyning matematikaga oid ikkinchi kitobi qaysi?

 • “Hind arifmetikasi haqida kitob”

 • “Al jabrva al-muqobala”

 • “Xorazmiyziji”

 • “Quyosh soati to’g’risida”

 1. Al –Forobiy nechinchi yil va qayerda tug’ilgan?

 • 873-yil Sirdaryo

 • 875-yil Buxoro

 • 876-yil Xorazm

 • 878-yil Qo’qon

 1. Forobiy ko’proq qaysi ilm bilan shug’illangan?

 • Falsafa

 • Musiqa

 • Astranomiya

 • Adabiyot

 1. Forobiy “At-taxlimiy” asarini kimning iltimosiga ko’ra yozgan?

 • Buxoro amiri

 • Qo’qon xoni

 • Xorazm podshosi

 • Movarounnahirdagi do’sti

 1. Beruniynig qaysi asarida birqancha fanlar yuzasidan muhim tushuncha va ma’lum otlar berilgan?

 • “Munajjimlik san’atidan boshlang’ich tushunchalar”

 • “Geodeziya”

 • “Minerologiya”

 • “Hindiston”

 1. Olim nechinchi yilda “Hindiston” asarini yaratgan?

 • 1030 yil

 • 1035 yil

 • 1036 yil

 • 1028 yil

 1. Beruniyhammasibo’libnechtaasaryaratgan?

 • 155 ga yaqin

 • 155 dan ortiq

 1. Beruniy qaysi mashhur asarida Sharqdagi dorivor usimliklarini keltirib o’tgan?

 • “Saydana”

 • “Minerologiya”

 • “Geodeziya”

 • Hamma asarlarida

 1. “Insonga yer yuzini obod etishi va uni boshqarib turishi uchun aql-zakovat ato etilgan, shuning uchun harbir inson yuksak axloqli bo’lishi lozim” buso’zlarkimgategishli?

 • Beruniy

 • Xorazmiy

 • Forobiy

 • Farg’oniy

 1. Abu Ali ibn Sinoning maktabda til bo’yicha ilm o’rgatgan ustozi kim bo’lgan?

 • Abu Mansur Qamariy

 • Abdulloh Notiliy

 • Abbos Holiq

 • Abdulloh ibn Ismoil

 1. Qayerda Ibn Sinoni “Shayxur-rais” deb arashgan?

 • Sharqda

 • G’arbda

 • Janubda

 • Shimolda

 1. Ibn Sino qaysi asarida insonning umumiy fazilati haqida gapirib, kishilarda yuz beradigan yaxshi va yomon xulqlarining paydo bo’lish sabablari to’g’risida to’xtalgan?

 • “Axloqqa oid risola”

 • “Donishnoma”

 • “An-najot”

 • “Xayibn-Yakzon”

 1. “Insonlar xulq – atvorida birmuncha nuqsonlar bor. Bular: aldash, rashk, o’cholish, adovat, bo’xton, irodasizlikka bilardir” bu fikrlar kimga tegishli?

 • Ibn Sino

 • Beruniy

 • Forobiy

 • Xorazmiy

 1. Ibn Sino ta’lim tarbiya tizimiga qaysi sohani kiritgan?

 • Jismoniy tarbiya

 • Musiqa

 • Astranomiya

 • Geografiya

 1. Abu Ali Ibn Sino siyosiy vaziyat murakkablashkanligi sababli Buxorodan qayerga ko’chib o’tishga majbur bo’ladi?

 • Xorazmga

 • Samarqandga

 • Qo’qonga

 • Bag’dodga

 1. Ibn Sinoning bizgacha yetib kelgan asarlari yurtimizni qayerida saqlanmoqda?

 • Beruniy no’midagi Sharqshunoslik institutida

 • Amir Temur muzeyida

 • O’zbekiston Davlat Milliy universitetida

 • Hamma javoblar to’gri

 1. Innovatsiya so’zi qaysi tildan kelib chiqqan?

 • Lotin tili

 • Arab tili

 • Fors tili

 • Yunun tili

 1. Innovatsiya so’zining ma’nosi nima?

 • Yangilik kiritsh

 • Moliyalashtirish

 • Rejalashtirish

 • O’zgartirishkirirtish

 1. Bundan 20 yil muqaddam yagona Evropa ta’lim hududini tuzish maqsadida nechta Yevropa davlati islohotlar dasturini qabul qildi?

 • 30 ta davlat

 • 25 ta davlat

 • 21 ta davlat

 1. BugungakelibBoloniyajarayoninechtamamlakatniqamrabolgan?

 • 47 ta

 • 33 ta

 • 45 ta

 • 29 ta

 1. O’zbekiston Milliy universiteti Webometriss reytingiga ko’ra dunyoda nechinchi orinni egallaydi?

 • 4761

 • 1434

 • 116

 • 1457

 1. Amaliyotda necha kredit rasmiy o’quv yili uchun yuklama hisoblanadi?

 • 60

 • 50

 • 45

 • 65

 1. Fransiya ta’lim tizimida bolalar necha yoshdan boshlangich ta’lim maktablariga qabul qilinadilar?

 • 6 yoshdan

 • 7 yoshdan

 • 11 yoshdn

 • 5 yoshdan

 1. Fransuzmaktablaridanafosatta’liminechatartibdaniborat?

 • 3 tartibdan iborat: musiqa, tasviriy san’at, sport

 • 2 tartibdan iborat: adabiyot, musiqa

 • 1 tartibdan iborat: tasviriy san’at

 • 2 tartibdan iborat: musiqa, sport

 1. Kasb- hunar ta`lim tizimida pedagogic jarayonni tashkil etishda talabaning va o`qituvchining munosabatini qanday turlarga ajratish mumkin?

 • avtoritar texnologiyalar

 • didaktik markazlashgan texnologiyalar

 • shaxsga yo`naltirilgan texnologiyalar

 1. O`qituvchi asosiy sub`ekt, o`quvchi esa tobe bo`lib amalga oshiriladigan texnologiya qaysi?

 • avtoritar texnologiyalar

 • didaktik markazlashgan texnologiyalar

 • shaxsga yo`naltirilgan texnologiyalar

 • hammajavoblarto`g`ri

 1. Ta`lim jarayoni tarbiya jarayonidan ustun turadigan texnologiya qaysi?

 • avtoritar texnologiyalar

 • didaktik markazlashgan texnologiyalar

 • shaxsga yo`naltirilgan texnologiyalar

 • hamma javoblar to`g`ri

 1. Shaxsga yo`naltirilgan texnologiyalar tizimi markazida kim turadi?

 • Talaba

 • O`qituvchi

 • Ta`lim

 • Tarbiya

 1. Shaxsga yo`naltirilgan texnologiyalar necha turga bo`linadi?

 • 4 ta

 • 5ta

 • 6ta

 • 7ta

 1. Shaxsga yo`naltirilgan texnologiyalar turlari qaysilar?

 • Insoniy, hamkorlik, ezoterik, erkin tarbiya texnologiyalari

 • erkintarbiyatexnologiyalari

 • hamkorlik, ezoteriktexnologiyalari

 • Insoniy, hamkorliktexnologiyalari

 1. Metod va usullarning yeg`indisidan iborat bo`lib, qandaydir harakatni amalga oshiradigan texnologiya nima?

 • Metodika

 • Ma’ruzametodi

 • Pedagogik texnalogiya

 • Texnologiya

 1. Metodika adabiyotlarda qanday talqinda uchraydi?

 • O’qitish va o’rgatish metodikasi

 • Tarbiya metodikasi

 • Ta’lim metodikasi

 • Sifat metodikasi

 1. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev 2019-yilning 29-aprel kuni qanday farmonni imzoladi?

 • “O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konseptsiyasini tasdiqlash to’g’risidagi ”

 • “O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2040-yilgacha rivojlantirish konseptsiyasini tasdiqlash to’g’risidagi ”

 • “O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2050-yilgacha rivojlantirish konseptsiyasini tasdiqlash to’g’risidagi ”

 • “O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2060-yilgacha rivojlantirish konseptsiyasini tasdiqlash to’g’risidagi ”

 1. Boloniya dekloratsiyasining asosiy tamoillari nechta?

 • 3 ta

 • 4 ta

 • 5 ta

 • 6 ta

 1. Vengriyada qachon maktab ta’lim-tarbiyasi sifatini tubdan o’zgartirish yo’nalishida o’zgarishlar bo’ldi ?

 • 1980-yil

 • 1988-yil

 • 1998-yil

 • 1990-yil

 1. Chexoslovakiyada qachon maktab ta’lim-tarbiyasi sifatini tubdan o’zgartirish yo’nalishida o’zgarishlar bo’ldi ?

 • 1981-yil

 • 1988-yil

 • 1998-yil

 • 1990-yil

 1. Qachon 6-16 yoshli bolalar uchun tekin umumiy majburiy ta’lim joriy etildi ?

 • o’tgan asrning 50-yillarida

 • 1880-yillarda

 • 1895-yillarda

 • 1770-yillarda

 1. 1961-yilda qayerda xalq maorifi tizimi haqida qonun qabul qilindi ?

 • Vengriyada

 • Shevetsariyada

 • AQSH da

 • Xitoyda

 1. Vengiryada gimnaziya necha yillik ta’lim ?

 • 4 yillik

 • 6 yillik

 • 5 yillik

 • 7 yillik

 1. Vengriyada nechta unversitet bor?

 • 18ta

 • 20ta

 • 22ta

 • 25ta

 1. Vengriyada nechta inistitut bor?

 • 32ta

 • 35ta

 • 40ta

 • 45ta

 1. Ruminyani poytaxti qayer?

 • Buxarest

 • Vashinton

 • AQSH

 • Vengriya

 1. Rossiya uzluksiz ta’lim tizimida ta’lim muassasalari va barcha turdagi o’qitishni qanday turlari birlashtirilgan?

 • Qo’shimcha, davlat, o’z-o’zini tarbiyalash

 • O’z-o’zini tarbiyalash

 • Davlat, qo’shimcha

 • Qo’shimcha

 1. Rossiya Federatsiyasida umumiy ta’limning qanday darajalari o’rnatilgan?

 • Maktabgacha ta’lim, boshlang’ich umumiy ta’lim, asosiy umumiy ta’lim, o’rta umumiy ta’lim

 • Maktabgacha ta’lim, asosiy ta’lim

 • Boshlang’ich umumiy ta’lim, o’rta umumiy ta’lim

 • Maktabgacha ta’lim, o’rta umumiy ta’lim, asosiy umumiy ta’lim

 1. Rossiya Federatsiyasida kasbiy ta’lim bosqichlari qanday o’rnatilgan?

 • O’rta maxsus kasb-xunar ta’lim,magistrant, mutaxassislik, magistratura, yuqori malakali kadrlar tayyorlash

 • O’rta maxsus kasb-xunar ta’lim, magistrant

 • Magistrant, yuqori malakali kadrlar tayyorlash

 • Yuqori malakali kadrlar tayyorlash

 1. Rossiyada zamonaviy ta’lim tizimi ta’limning qanday shakllarini o’z ichiga oladi?

 • Sinf xonalari devorlarida(kunduzgi, yarim kunlik, sirtqi), xaddan tashqari, o’z-o’zini tarbiyalash, tashqi ko’rinish

 • O’z-o’zini tarbiyalash, tashqi ko’rinish, xaddan tashqari

 • Tashqi ko’rinish, xaddan tashqari

 • O’z-o’zini tarbiyalash, sinf xonalari devorlari(kunduzgi, yarim kunlik, sirtqi)

 1. O’quv jarayonini amalga oshirish, ya’ni bir yoki bir nechta o’quv dasturlarini amalga oshirish bilan shug’ullanadigan tuzilma nima deyiladi?

 • Ta’lim muassasi

 • Korxona-tashkilot

 • O’quv ishlar bo’limi

 • To’g’ri javob berilmagan

 1. Rossiya Federatsiyasida ta’lim muassasalari faoliyatini tartibga soluvchi asosiy hujjat nima hisoblanadi?

 • 2012-yilda qabul qilingan Rossiya Federatsiyasida Ta’lim to’g’risidagi qonun

 • 2015-yilda qabul qilingan Rossiya Federatsiyasi Ta’lim to’g’risidagi qonun

 • 2011-yilda qabul qilingan Rossiya Federatsiyasi Ta’lim to’g’risidagi qonun

 • To’g’ri javob keltirilmagan

 1. Barcha oldingi avlodlar tomonidan to’plangan bilim va tajriba almashish jarayoni va natijasi nima deb ataladi?

 • Ta’lim

 • Tarbiya

 • Madaniyat

 • Bilim

 1. Rossiyada ta’limni ikki shaklda o’tkazililshi mumkin, bular qaysilar?

 • Maktab va kollejlarda

 • Maxsus o’quv muassasalarida ,uylarida

 • Ta’lim muassasalaridan tashqarida ,kollejlarda

 1. Rossiyada “Ta’limto’g’risidagi “qonun qachondan kuchga kirgan?

 • 2013-yil 1-sentyabrdan

 • 2012-yil 3- dekabrda

 • 2014-yil 4-avgustda

 • 2015-yil 15-iyulda

 1. Rossiya Federatsiasida ta’limning rivojlantirish tendentsiyalar necha turga bo’linadi?

 • 4 ta

 • 5 ta

 • 6 ta

 • 7 ta

 1. Singapurda o’quvchilar necha yoshdan maktabga qabul qilinadi?

 • 6

 • 5

 • 7

 • 8

 1. Pusan milliy universiteti qachon tashkil etilgan ?

 • 1946 yil may

 • 1950 yil may

 • 1948 yil may

 • 1949 yil may

 1. Singapurda Umumiy o’rta ta’lim necha yil davom etadi ?

 • 4

 • 5

 • 3

 • 6

 1. Singapurda umumiy ta’lim tizimi necha bosqichdan iborat ?

 • 3

 • 5

 • 4

 • 6

 1. Ruminiyada 10 yillik majburiy ta’lim qachon joriy etildi?

 • 1968-yil

 • 1970-yil

 • 1971-yil

 • 1972-yil

 1. Kembrij universitetiga qachon asos solingan?

 • 1209 yil

 • 1211 yil

 • 1212 yil

 • 1213 yil

 1. Oksfort universitetiga qachon asos solingan?

 • 1096 yil

 • 1098 yil

 • 1099 yil

 • 1100 yil

 1. London kolleji universitetiga qachon asos solingan?

 • 1826 yil

 • 1828 yil

 • 1829 yil

 • 1830 yil

 1. London imperial kollejiga qachon asos solingan?

 • 1907 yil

 • 1909 yil

 • 1910 yil

 • 1911 yil

 1. Edinburg universitetiga qachon asos solingan ?

 • 1583 yil

 • 1585 yil

 • 1586 yil

 • 1587 yil

 1. Rossiya uzluksiz ta`lim tizimida shakillantirilgan ta`limturlarini ko`rsating?

 • Davlat, qo`shincha, o`z-o`zini yarbiyalash

 • Davlat va qo`shimcha

 • Davlat va o`z-o`zini yarbiyalash

 • o`z-o`zini yarbiyalash va qo`shimcha

 1. Rossiya Federatsiyasida umumiy ta`limning nechta darajalari o`rnatilgan?

 • 4ta

 • 5ta

 • 6ta

 • 7ta

 1. Rossiya Federatsiyasida umumiy ta`limning darajalarini sanang.

 • Maktabgacha ta`lim,boshlang`ich umumiy ta`lim, asosiy umumiy ta``lim, o`rta umumiy ta`lim

 • Maktabgacha ta`lim,boshlang`ich umumiy ta`lim, asosiy umumiy ta``lim

 • Boshlang`ich umumiy ta`lim, asosiy umumiy ta``lim, o`rta umumiy ta`lim

 • Maktabgacha ta`lim, , asosiy umumiy ta``lim, o`rta umumiy ta`lim

 1. Rossiya Federatsiyasida kasbiy ta`limning bosqichlari nechta?.

 • 5ta

 • 6ta

 • 7ta

 • 8ta

 1. Rossiya Federatsiyasida kasbiy ta`limning bosqichlari sanang.

 • O`rta mahsus kasb-hunar ta`limi; oliy malumot-magistrant; oliy malumot-magistrant, magistratura; oliy malumot-yuqori darajali kadrlar tayyorlash.

 • O`rta mahsus kasb-hunar ta`limi; oliy malumot-magistrant; oliy malumot-magistrant, magistratur

 • Oliy malumot-magistrant; oliy malumot-magistrant, magistratura; oliy malumot-yuqori darajali kadrlar tayyorlash.

 • O`rta mahsus kasb-hunar ta`limi; oliy malumot-magistrant; oliy malumot-yuqori darajali kadrlar tayyorlash.

 1. Rossiya ta`lim tizini nechta kuchli tizmlarga bo`linadi?

 • To`rtta

 • Beshta

 • Oltita

 • Yettita

 1. Rossiya mamlakatida necha xil dastur amalga oshiriladi?

 • 2 xil

 • 3xil

 • 4xil

 • 5xil

 1. Rossiya mamlakatida necha amalga oshiriladigan dasturlarni ko`rsating?

 • Umumiy ta`lim va ixtisoslashgan ya`ni kasbiy

 • Umumiy ta`lim va ixtisoslashmagan

 • Ixtisoslashmagan ta`lim va ixtisoslashgan

 • Umumiy ta`lim va umumiy bo`lmagan

 1. Asosiy umumiy ta`lim dasturlariga qaysilar kradi?

 • Maktabgacha, boshlang`ich, asosiy, o`rta(to`liq)

 • Maktabgacha, boshlang`ich, asosiy

 • Maktabgacha, asosiy, o`rta(to`liq)

 • Maktabgacha, boshlang`ich, o`rta(to`liq)

 1. Asosiy kasbiy dasturlar qaysilarga bo`linadi?

 • O`rta maxsus, oily kasbiy, oily o`quv yurtidan keying kasbiy tayyorgarlik

 • O`rta maxsus, o`rta kasbiy, o`rta o`quv yurtidan keying kasbiy tayyorgarlik

 • Oily maxsus, oily kasbiy, oily o`quv yurtidan keying kasbiy tayyorgarlik

 • O`rta maxsus, oily o`quv yurtidan keying kasbiy tayyorgarlik

 1. Rossiyadagi zamonaviy ta`lim tizimi ta`limning qanday shakillarini o`z ichiga oladi?

 • Sinf honalari devorlarida, haddan tashqari, o`z-o`zini tarbiyalash, tashqi ko`rinish

 • Sinf honalari devorlarida, o`z-o`zini tarbiyalash, tashqi ko`rinish

 • Sinf honalari devorlarida, haddan tashqari, tashqi ko`rinish

 • Sinf honalari devorlarida, haddan tashqari, o`z-o`zini tarbiyalash

 1. Talim muassasalari qaysilarga bo`linadi?

 • Davlat, munitsipial va nodavlat

 • Davlat va nodavlat

 • Munitsipial va nodavlat

 • Davlat va munitsipial

 1. Rossiya Federatsiyasining pedagogik tizimidagi ta`lim dasturlari qaysilarni hisobga olgan holda ishlab chiqiladi?

 • Ta`lim tizimining 70% dan ko`prog`ini tashkil etadigan ГЭФ va milliy-mintaqaviy so`rovlar

 • Ta`lim tizimining 70% dank o`prog`ini tashkil etadigan ГЭФ

 • Milliy-mintaqaviy so`rovlar

 • Hech qanday so`rovlar hisobga olinmaydi

 1. Rossiya ta`lim tizimida ГЭФ nima?

 • Federal davlat ta`lim standartlari

 • Ta`lim standartlari

 • Davlat ta`lim standartlari

 • Federal ta`lim standartlari

 1. Rossiyada ta`limy o`nalishlarini korsating?

 • Umumiy va politexnik

 • professional va politexnik

 • Umumiy, professional

Download 80 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat