O`zbеkiston rеspublikasi xalq ta'limi vazirligiDownload 7.55 Mb.
bet5/20
Sana18.01.2017
Hajmi7.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

O`zbеkiston Rеspublikasi Oliy va o`rta maxsus ta'lim vazirligi 25.08.2010 dagi 333- sonli “OTM da talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning rеyting tizimi to`g`risidagi nizomga o`zgartirish va qo`shimchalar kiritish haqida” gi buyrug`i asosida tuzildi.


Kafеdra mudiri: p.f.n. dots. D.A.Axatova

Tuzuvchilar : o`qituvchi D.Narziqulova3. IJTIMOIY VA OILA PEDAGOGIKASI FANINING TA’LIM TEXNOLOGIYASI

1-mavzu


KIRISH. IJTIMOIY PЕDAGOGIKA FAN SIFATIDADarsni olib borish texnologiyasiTalabalar soni: 50-70 gacha

Vaqti:2 soat.
O’quv mashg’ulotining shakli

Informatsion baxs-munozarali dars
Ma’ruza rejasi

  1. Ijtimoiy pedagogika fanining maqsad va mazmuni

2. Ijtimoiy pedagogika fanining vazifalari.
O’quv mashg’ulotining maqsadi: Ijtimoiy pedagogika faniga kirish va fan oldida turgan dolzarb vazifalar to’g’risidagi bilimlarni shakllantirish.
Pedagogik vazifa:

O’quv faoliyatining natijasi:
1. Ijtimoiy pedagogika fanining maqsad va mazmuni

xususida tushunchalar berishTalabalar Ijtimoiy pedagogika fanining maqsad va mazmuni xususida tushunchalarga ega bo’ladi
2.Talabalarga Ijtimoiy pedagogika fanining vazifalarini izohlab berish

Talabalar Ijtimoiy pedagogika fanining vazifalarini izohlay oladi
O’qitish usullari va texnika

Ma’ruza, “Qanday?” texnikasi, “FSMU” uslubi, Insert
O’qitish vositalari

Komp’yuter texnologiyasi («Ijtimoiy pedagogika» fanidan elektron o’quv-uslubiy majmua), slaydlar.
O’qitish shakli

Jamoa bo’lib ishlash
O’qitish shart-sharoitlari

Texnik vositalar bilan ta’minlangan, o’qitish usullarini qo’llash mumkin bo’lgan o’quv xona.
Monitoring va baholash

Kuzatish, og’zaki nazorat, savol-javobli so’rov, o’quv topshiriq.
Darsning texnologik kartasi

Ish jarayonlari vaqti

Faoliyat mazmuni

O’qituvchi

Talaba

1 bosqich.

Kirish


(10 daqiqa)

1.1. Ma’ruzaning mavzusi, rejasini e’lon qiladi, o’quv mashg’ulotining maqsadi va o’quv faoliyat natijalarini tushuntiradi (1-ilova)

Tinglaydi, mavzu nomini yozib oladi

1.4. Mashg’ulotni o’tkazish shakli va baxolash mezonlarini e’lon qiladi (2- ilova)

YOzib oladi

2 bosqich.

Asosiy jarayon

(60 daqiqa)


2.1. Mavzu rejasining birinchi punkti rejasi bo’yicha ma’ruza qiladi (3-ilova) Ma’ruza bo’yicha «Qanday?” usulidan foydalangan holda talabalarga quyidagi savol bilan murojaat qiladi: “Ijtimoiy pedagogika fanining vazifalari haqida nimalarni bilasiz?” (4-ilova)

2.2. Mavzu rejasining ikkinchi punkti bo’yicha ma’ruza qiladi (5-ilova). Ma’ruza bo’yicha «Qanday?” usulidan foydalangan xolda talabalarga quyidagi savol bilan murojaat qiladi: “Ijtimoiy pedagogika fanining maqsadi va mazmuni deganda nimani bilasiz?” (6-ilova)YOzadi, savolga javob beradi.
YOzadi, savolga javob beradi.

2.2. Ijtimoiy pedagogika fanining maqsadi, mazmuni va vazifalari kabi masalalarni yoritishda «Kichik guruhlarda ishlash» orqali amalga oshirilishini e’lon qiladi. “FSMU” texnikasidan foydalangan holda guruhlarga topshiriqlar beradi (7-ilova). Guruhlarda ishlashga yordam beradi Qo’shimcha ma’lumotlardan foydalanishga imkon yaratadi. Diqqatlarini kutiladigan natijaga jalb qiladi. Har bir guruh topshiriqlarini vatman - qog’ozlarga tushirib, taqdimotini o’tkazishga yordam beradi, bilimlarini umumlashtiradi, xulosalarga alohida e’tibor beradi. Topshiriqlarning bajarilishini qay darajada to’g’ri ekanligini diqqat bilan tinglaydi Fikrlarini tinglab, umumlashtiradi.

Savollarga javob beradilar, erkin bahs-munozara yuritadilar.

Guruhlarda ishlaydilar.
3 bosqich.

YAkuniy bosqich

(10 daqiqa)


3.1 Mavzu bo’yicha umumiy xulosa qilinadi.

Tinglaydilar

3.2. Talabalarning baholash mezonlarini e’lon qilinadi

YOzib oladi

3.3. O’z-o’zini nazorat qilish uchun savollar beradi (8-ilova)

Javob yozadi

3.4 Navbatdagi mashg’ulotda ko’riladigan mavzuni e’lon qiladi va “insert” usulida jadvalga mustaqil ta’limga tayyorgarlik ko’rishlarini so’raydi (9-Ilova).

”Insert” usulida jadvalni to’ldiradi.

1-ilova

Mavzu: Kirish. Ijtimoiy pеdagogika fan sifatida

Reja

1. Ijtimoiy pedagogika fanining maqsad va mazmuni

2. Ijtimoiy pedagogika fanining vazifalari

.

O’quv mashg’ulotining maqsadi: Ijtimoiy pedagogika faniga kirish va fan oldida turgan dolzarb vazifalar to’g’risidagi bilimlarni shakllan-tirish.

O’quv faoliyatining natijasi: Ijtimoiy pedagogika fanining maqsad mazmuni fan oldida turgan dolzarb vazifalar izohlab berildi

2-Ilova


Baholash mezoni va ko’rsatkichlari


Guruhlar

Savolning to’liq va aniq yoritilishi

0-5 ball

Misollar bilan muammoga yechim topishi 0-5 ball

Guruh a’zolarining faolligi

0-5 ball

Jami ball


15 – 13 ball – «a’lo».

12 – 10 ball – «yaxshi».

9 – 6 ball – «qoniqarli».

3-ilova


Ijtimoiy pedagogika

Jamiyat tarbiyasi bu ijtimoiy tarbiya deganidir. Ij­timoiy tarbiya muammolari bilan esa ijtimoiy pedagogika shug’ullanadi.

Ijtimoiy pedagogika — bu pedagogik fanlarning muxim yo’nalishlaridan biri, uning tadqiqot obe’kti shaxs bo’lib, u aniq manzilga ega. YA’ni ijtimoiy pedagogikaning obekti jamiyatdagi barcha shaxslar emas, balki ijtimoiy xayotda adashgan, odob-axloq, me’yorlaridan og’ishgan, ijtimoiy pedagogik yordamga muxtoj shaxslar, shuningdek, jamiyat a’zolarining ongini tarbiyalashdan iboratdir. Ijtimoiy pedagogikaning predmeti esa — bolaning ijtimoiylashuvi jarayonidir.

Ijtimoiy pedagogika — bu shaxslarning ijtimoiylashuvi xamda ularga ijtimoiy ta’lim va ijtimoiy tarbiya berish qonuniyatlarini o’rganuvchi pedagogika fanining tarmog’idir.

SHaxsning ijtimoiylashuvi esa — bu ma’lum jamiyatga mos bilimlar, qadriyatlar, me’yorlar, xatti-xarakatlar tizimidan iborat ijtimoiy xayotga kirisha borish jarayonidir.

4-Ilova

1-o’quv topshiriq

«Qanday» organayzerini to’ldiring


Muhim muammoning yechimini topishga yordam beradi va “Qanday” savoli orqali muammo hal qilinadi.Ijtimoiy pеdagogika fanining maqsad va mazmunini

Ifodalang.

Qanday?
Qanday
Qanday?

Qanday?
Qanday? Qanday?

Qanday?

Qanday? Qanday?

Qanday?

5-ilova

Ijtimoiy pedagogika fanining vazifalari


Ijtimoiy pedagogika fanining asosiy vazifasi ijtimoiy tarbiya muammolarini o’rganish xisoblanadi.

Ijtimoiy pedagogika fanining amaliy vazifalarini ko’rib chiqamiz. Bunda ijtimoiy pedagog xar bir bolaning yosh va o’ziga xos xususiyatlarni e’tiborga olishi talab etiladi.

1. Bola (o’smir) ongida yaxshilik va adolat tushunchasiga sobitlikni tarbiyalash, borliqni, ijodni sevishga o’rgatib, o’zaro tushunish xissini uyQotish;

2. Inqirozli vaziyatdan mustaqil chiqib keta olish maqqsadini qo’yish, odamlar bilan muloqot qilishni o’rganish va xayotda o’z maqqsad va mazmunini aniqlash yo’llarini ko’rsatish;

3. Tevarak-olam, inson va uning mukammalligi, jismoniy va ma’naviy xususiyatlarini, jamiyatdagi xuquq va burchlarini anglashga intilishni rivojlantirish;

4. O’z sha’ni, mustaqilligi va o’ziga ishonch kabi tuyQularni rivojlantirish;

5. Bola (o’smir) da maktab, ish, oila va tengdoshlari jamoasida, katta-kichik guruxlarda odamlar bilan muloqot o’rnatish istagi va qobiliyatini kuchaytirish.
6-Ilova

1-o’quv topshiriq

«Qanday» organayzerini to’ldiring


Muhim muammoning yechimini topishga yordam beradi va “Qanday” savoli orqali muammo hal qilinadi.


Ijtimoiy pеdagogika fanining qanday vazifalarini bilasiz?
Qanday?
Qanday
Qanday?

Qanday?


Qanday? Qanday?

Qanday?

Qanday? Qanday?Qanday?
7-Ilova

2-o’quv topshiriq

FSMU texnologiyasi

Jadvalni to’ldiring

1-guruh


1-guruh

Savol

Nima uchun ijtimoiy pedagogika fanini o’rganish uchun zarurat tug’ildi?

(F) Fikringizni bayon eting
(S) Fikringiz bayoniga sabab ko’rsating
(M) Ko’rsatgan sababingizni isbotlovchi dalil keltiring
(U) Fikringizni umumlashti-ring
2-guruh

Savol

Ijtimoiy pedagogika fani nimani anglatadi va nimani o’rganadi?

(F) Fikringizni bayon eting
(S) Fikringiz bayoniga sabab ko’rsating
(M) Ko’rsatgan sababingizni isbotlovchi dalil keltiring
(U) Fikringizni umumlashti-ring
8-ilova


9-Ilova


Insert usulidan foydalanib ishlash qoidasi
1. Ma’ruza matnini o’qib, matnning chetiga quyidagi belgilarni qo’yib chiqing:

V – bilaman

+ - men uchun yangi ma’lumot


  • - men bilgan ma’lumotni inkor qiladi

? – noaniq (aniqlashtirish talab qiladigan) qo’shimcha ma’lumot.

2. Olingan natijalarni jadval shaklida rasmiylashtiring.Mavzu savollari

V

-

+

?

1.

2.

3.

4.

5.
2-3 Mavzu Ижтимоий педагогик тамойили ва категорияси.Илмий педагогик тадқиқодлариДарсни олиб бориш технологиясиТалабалар сони: 50-70 гача

Вақти:2 соат.Ўқув машғулотининг шакли

Информацион бахс-мунозарали дарсМаъруза режаси

1.Ижтимоий педагогиканинг фан сифатидаги ривожи

2. Бола ижтимоийлашуви мураккаб жараён эканлиги.

Ўқув машғулотининг мақсади: Ижтимоий педагогика алохида фан ва амалий фаолият сохаси эканлиги ва боланинг социумда (яқин муҳитда) ўсиши тўғрисидаги билимларни шакллантириш.Педагогик вазифа:

Ўқув фаолиятининг натижаси:1.Талабаларга ижтимоий педагогика алохида фан ва амалий фаолият сохаси эканлиги тўғрисида тушунчалар бериш

Талабалар ижтимоий педагогика алохида фан ва амалий фаолият сохаси эканлиги тўғрисидаги тушунчаларга эга бўлади2.Талабаларга бола ижтимоийлашуви мураккаб жараён эканлигини изоҳлаб бериш

Талабалар бола ижтимоийлашуви мураккаб жараён эканлигини изоҳлай оладиЎқитиш усуллари ва техника

Маъруза, “Қандай?” техникаси, “ФСМУ” услуби, ИнсертЎқитиш воситалари

Компъютер технологияси («Ижтимоий педагогика» фанидан электрон ўқув-услубий мажмуа), слайдлар.Ўқитиш шакли

Жамоа бўлиб ишлашЎқитиш шарт-шароитлари

Техник воситалар билан таъминланган, ўқитиш усулларини қўллаш мумкин бўлган ўқув хона.Мониторинг ва баҳолаш

Кузатиш, оғзаки назорат, савол-жавобли сўров, ўқув топшириқ.
Дарснинг технологик картаси

Иш жараёнлари вақти

Фаолият мазмуни

Ўқитувчи

Талаба

1 босқич.

Кириш


(10 дақиқа)

1.1. Маърузанинг мавзуси, режасини эълон қилади, ўқув машғулотининг мақсади ва ўқув фаолият натижаларини тушунтиради (1-илова)

Тинглайди, мавзу номини ёзиб олади

1.4. Машғулотни ўтказиш шакли ва бахолаш мезонларини эълон қилади (2- илова)

Ёзиб олади

2 босқич.

Асосий жараён

(60 дақиқа)


2.1. Мавзу режасининг биринчи пункти режаси бўйича маъруза қилади (3-илова) Маъруза бўйича «Қандай?” усулидан фойдаланган ҳолда талабаларга қуйидаги савол билан мурожаат қилади: ижтимоий педагогиканинг фан сифатидаги ривожи ҳақида нималарни биласиз?” (4-илова)

2.2. Мавзу режасининг иккинчи пункти бўйича маъруза қилади (5-илова). Маъруза бўйича «Қандай?” усулидан фойдаланган холда талабаларга қуйидаги савол билан мурожаат қилади: “бола ижтимоийлашуви мураккаб жараён деганда нимани тушунасиз?” (6-илова)Ёзади, саволга жавоб беради.
Ёзади, саволга жавоб беради.

2.2. Бола ижтимоийлашуви мураккаб жараён каби масалаларни ёритишда «Кичик гуруҳларда ишлаш» орқали амалга оширилишини эълон қилади. “ФСМУ” техникасидан фойдаланган ҳолда гуруҳларга топшириқлар беради (7-илова). Гуруҳларда ишлашга ёрдам беради Қўшимча маълумотлардан фойдаланишга имкон яратади. Диққатларини кутиладиган натижага жалб қилади. Ҳар бир гуруҳ топшириқларини ватман - қоғозларга тушириб, тақдимотини ўтказишга ёрдам беради, билимларини умумлаштиради, хулосаларга алоҳида эътибор беради. Топшириқларнинг бажарилишини қай даражада тўғри эканлигини диққат билан тинглайди Фикрларини тинглаб, умумлаштиради.

Саволларга жавоб берадилар, эркин баҳс-мунозара юритадилар.

Гуруҳларда ишлайдилар.
3 босқич.

Якуний босқич

(10 дақиқа)


3.1 Мавзу бўйича умумий хулоса қилинади.

Тинглайдилар

3.2. Талабаларнинг баҳолаш мезонларини эълон қилинади

Ёзиб олади

3.3. Ўз-ўзини назорат қилиш учун саволлар беради (8-илова)

Жавоб ёзади

3.4 Навбатдаги машғулотда кўриладиган мавзуни эълон қилади ва “инсерт” усулида жадвалга мустақил таълимга тайёргарлик кўришларини сўрайди (9-Илова).

”Инсерт” усулида жадвални тўлдиради.

1-илова


Katalog: uploads -> books -> 47828
47828 -> Referat topshirdi: Tuvalov T. Qabul qildi: Boltayev M. Samarqand 2013
47828 -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’lim vazirligi navoiy davlat pedagogika instituti tarix fakulteti tarix ta’lim yo’nalishi 4 kurs
47828 -> Navoiy davlat pedagogika instituti
47828 -> Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
47828 -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
47828 -> Низомий номидаги тошкент давлат педагогика университети тарих факультети алиева Мохира Солиевнанинг
47828 -> Mavzu: “Sеrfayz o`zbеk dasturxoni” mavzusida natyurmort kompozitsiya bajarish Ilmiy rahbar
47828 -> «tabiyot fanlari» fakultеti «gеografiya va uni o’qitish mеtodikasi» kafеdrasi
47828 -> O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi Navoiy davlat pedagogika instituti Tarix fakulteti
47828 -> «tabiyot fanlari» fakultеti «gеografiya va uni o’qitish mеtodikasi» kafеdrasi

Download 7.55 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik