O`zbеkiston rеspublikasi xalq ta'limi vazirligiDownload 7.55 Mb.
bet1/20
Sana18.01.2017
Hajmi7.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

O`ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI

XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI

NAVOIY DAVLAT PЕDAGOGIKA INSTITUTIPEDAGOGIKA KAFEDRASI

Tuzuvchi: D.Narziqulova
«IJTIMOIY PEDAGOGIKA VA OILA PEDAGOGIKASI»

FANI BO`YICHA O`QUV-USLUBIY MAJMUA

(bakalavriat bosQichi talabalari uchun)

NAVOIY – 2013

D.Narziqulova «Ijtimoiy va oila pedagogikasi» fani bo`yicha o`quv-uslubiy majmua (bakalavriat bosqichi talabalari uchun). -Navoiy.: , 2013. -bеt.


«Ijtimoiy va oila pedagogkasi» fanidan ushbu o`quv-uslubiy majmua Navoiy Davlat pedagogika instituti “Umumiy Pеdagogika” kafеdrasida tayyorlangan. Ushbu majmua o`quv-uslubiy va ma'lumotli hujjatlardan iborat bo`lib, talabalarni ma'ruza va amaliy masg`ulotlarni mustaqil o`rganish bo`yicha o`zlashtirish sifatini oshiradi. O`quv-uslubiy majmua «Ijtimoiy va oila pedagogkasi» fani bo`yicha bakalavriat bosqichi talabalari uchun mo`ljallangan.


.


Taqrizchilar: p.f.n., dots.F.Ro`ziqulov

p.f.n. F.Aminova

Navoiy Davlat pedagogika instituti “Pеdagogika” kafеdrasining 2013 yil 28-avgustdagi 1-son yig`ilishida muhokama qilingan (qo`shimcha va o`zgarishlar kiritilgan)Navoiy davlat pedagogika instituti Umumiy pedagogika kafedrasining 2013 yil

27-avgustdagi 1- sonli yig'i1ishi bayonnomasidan

KO`ChIRMA.

Navoiy shahri 27.08.13 yil.

K U N T A R T I B I.

Umumiy pedagogika kafedrasi professor-o'qituvchilari tomonidan o'quv rejadagi barcha fanlar bo'yicha yaratilgan o'quv-uslubiy majmualarni tasdiqlash haqidaEShITILDI: Kafedra mudiri v.b. dots.D.A.Axatova - Umumiy pedagogika kafedrasi professor - o'qituvchilari tomonidan yaratilgan o'quv-uslubiy majmuasini tasdiqlash zarurligini bayon etdi. Kafedra professor-o'qituvchilari o'quv rejasidagi barcha o'quv fanlari bo'yicha o'quv-uslubiy majmuasini yarati1ganligini takidlab, ular yuzasidan fikrlarini so`radi.

O'quv rejadagi quyidagi fanlar bo'yicha yaratilgan o`quv-uslubiy majmualar muhokamaga tavsiya etiladiI blok (bakalavriat):

1. PedagogikaIII blok (bakalavriat):

 1. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti

 2. Pedagogik mahorat asoslari

 3. Pedagogik texnologiyalar

 4. Tarbiyaviy ishlar metodikasi

 5. Maktabgacha pedagogika

 6. Pedagogika fanlarini o'qitish metodikasi

 7. Ijtimoiy va oila pedagogikasi

Ixtisoslik fanlar (4 blok):

 1. Boshlang'ich ta'lim integratsiyasi

 2. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar

 3. Maktabgacha tarbiya fanlarini o'qitishda yangi pedagogik va axborot texnologiya1ari

Yuqorida nomlari ko'rsatilgan o'quv fanlaridan o'quv uslubiy majmua yigirma bo'limdan iborat holda yaratildi. Ushbu o'quv-uslubiy majmuasini tasdiqlash bugungi kengash kun tartibiga kiritilgan.

SO`ZGA ChIQDILAR:

P.f.n. S.S.Sayitov - Umumiy pedagogika kafedrasi professor-o'qituvchilari tomonidan yaratilgan o'quv uslubiy majmua hozirgi kun talabiga javob beradi. Unda har bir fan uchun titul varog'i, o'quv rejasidagi barcha fanlardan namunaviy hamda ishchi o`quv dasturlari, o`quv-uslubiy xarita, ta`lim texnologiyalari, kalendar-tematik reja, ma'ruza matni, laboratoriya yoki amaliy mashg'ulot ishlanmalari, fanlar bo'yicha joriy, oraliq va yakuniy nazoratlar uchun savolnomalar, testlar yangidan ishlab chiqildi. Ma'lum fanlar bo'yicha bitiruv malakaviy va kurs ishi, referat mavzulari o'quv amaliyot dasturi va uslubiy ko'rsatmasi ishlab chiqildi.

p.f.n.F.Xodjieva- Umumiy pedagogika kafedrasi professor-o'qituvchilari tomonidan yaratilgan barcha o'quv fanlar bo 'yicha o'quv - uslubiy majmualar davlat ta'lim standartlari va namunaviy dasturlar asosida yaratilgan va talabga javob beradi deb hisoblayman. Ularni tasdiqlash mumkin.

P.f.n. O.Ibodullaeva, p.f.n. F.Aminova, M.Shodiyeva va H.Aliqulovalar ham o'z so'zlarida o'quv-uslubiy majmualarni tasdiqlash fikrini bildirdilar. Ushbu fikrni barcha kafedra a'zolari ma'qulladilar.Kafedra yig`ilishi qaror qiladi:

1. Kafedra mudiri v.b. dots.D.A.Axatova axboroti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. Umumiy pedagogika kafedrasi professor- o'qituvchilari tomonidan yaratilgan o'quv-uslubiy majmualarni tasdiqlash fakultet o'quv - uslubiy kengashidan so`ralsin tasdiqlansin.

Kafedra mudiri: dots.D.A.Axatova.

Kotiba: S.Sanayeva
Navoiy davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti “Umumiy pedagogika” kafedrasi o’qituvchisi D.Narzikulova tomonidan “Maktabgacha ta’lim” bakalavriat ta’lim yo`nalishi uchun “Ijtimoiy va oila pedagogikasi” fani bo`yicha tayyorlangan o`quv- uslubiy majmuaga

TAQRIZ

Respublikamiz uzluksiz ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohatlar milliy ta’lim-tarbiya tizimini takomillashtirishga, zamon talablari bilan uyg’unlashtirilgan, jahon andozalari darajasiga mos «milliy modelni» hayotga tadbiq qilishga, ma’naviyatimizni yanada yuksaltirishga qaratilgan.

Bu esa o’z navbatida o’quvchi va talabalarning darsga nisbatan qiziqishlarini orttirishga, mustaqilligi va faolligini rivojlantirishga, tanqidiy tafakkurini o’stirishga qaratilgan interaktiv ta’lim olishlariga ko’mak beruvchi innovatsion usullardan, guruhli ta’lim shakllaridan keng foydalanishimizni talab qiladi. Shu talabdan kelib chiqib oliy ta’lim muassasalaridagi barcha o`quv predmetlarining o`qitilishini yanada takomillashtirishni taqozo etmoqda. Bu esa yangi tartibdagi o`quv-uslubiy majmualarni yaratishni ham talab etmoqda.

“Ijtimoiy va oila pedagogikasi” fani darslarni o`tishda jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar, turli xil muammolar va ularni bartaraf etishni hal etish yo’llarini o`rganish, uni amalda sinab ko`rish, ulardan yanada samaraliroq foydalanish yo`llarini izlash va ishlab chiqish oliy ta’lim muassasalari o`qituvchilarining oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biridir.

Mazkur o`quv- uslubiy majmua Maktabgacha ta’lim bakalavriat ta’lim yo`nalishining umumkasbiy fanlari blokidagi “Ijtimoiy va oila pedagogika ” fani bo`yicha tuzilgan bo`lib, unda fanning namunaviy dasturi, ishchi o`quv dasturlari, kalendar-tematik rejalari, amaliy mashg’ulot ishlanmalari, ma’ruza matnlari, baholash mezonlari, joriy, oraliq va yakuniy nazorat variant savollari, testlar, referat mavzulari va mashg’ulotlarda pedagogika va axborot texnologiyalarini qo’llash bo’yicha metodik tavsiyalarni o`z ichiga olgan.

Majmuada mazkur fanning maqsadi, vazifasi, nazariy va amaliy ahamiyati yetarli darajada yoritilgan. Fanning ta’lim texnologiysidan namunalar keltirilgan, glossariy va foydali maslahatlar berilgan.

O`quv uslubiy majmuadagi fanning ishchi o`quv dasturlari namunaviy fan dasturiga, kalendar-tematik rejalar esa ishchi o`quv fan dasturlariga mos keladi.

Talabalrning mustaqil ishlari bo`yicha tuzilgan rejalar ham DTS bo`yicha talablariga moslashtirilgan, fanlar bo`yicha tuzilgan savolnomalarda barcha mavzular qamrab olingan.

Ushbu o`quv-uslubiy majmuada rejalashtirilgan barcha ko`rsatmalar o`z ifodasini topgan hamda undan ta’lim jarayonida foydalanish mumkin.

Navoiy viloyat PKQTMOI

rektori p.f.n., dots: F.R.Ro`ziqulov

Navoiy davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti “Umumiy pedagogika” kafedrasi o’qituvchisi D.Narzikulova tomonidan “Maktabgacha ta’lim” bakalavriat ta’lim yo`nalishi uchun “Ijtimoiy va oila pedagogikasi” fani bo`yicha tayyorlangan o`quv- uslubiy majmuagaTAQRIZ
O`zbekiston Respublikasining “Ta’lim to`g`risida”gi qonuni, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” talablari asosida ta’lim tizimida ro`y berayotgan o`zgarishlar oliy ta’lim muassasalaridagi barcha o`quv predmetlarining o`qitilishini yanada takomillashtirishni taqozo etmoqda. Bu esa yangi tartibdagi o`quv-uslubiy majmualarni yaratishni ham talab etmoqda.

“Ijtimoiy va oila pedagogikasi” fani darslarni o`tishda jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar, turli xil muammolar va ularni bartaraf etishni hal etish yo’llarini o`rganish, uni amalda sinab ko`rish, ulardan yanada samaraliroq foydalanish yo`llarini izlash va ishlab chiqish oliy ta’lim muassasalari o`qituvchilarining oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biridir.

Mazkur o`quv- uslubiy majmua Maktabgacha ta’lim bakalavriat ta’lim yo`nalishining umumkasbiy fanlari blokidagi “Ijtimoiy va oila pedagogika ” fani bo`yicha tuzilgan bo`lib, unda fanning namunaviy dasturi, ishchi o`quv dasturlari, kalendar-tematik rejalari, amaliy mashg’ulot ishlanmalari, ma’ruza matnlari, baholash mezonlari, joriy, oraliq va yakuniy nazorat variant savollari, testlar, referat mavzulari va mashg’ulotlarda pedagogika va axborot texnologiyalarini qo’llash bo’yicha metodik tavsiyalarni o`z ichiga olgan.

Majmuada mazkur fanning maqsadi, vazifasi, nazariy va amaliy ahamiyati yetarli darajada yoritilgan. Fanning ta’lim texnologiysidan namunalar keltirilgan, glossariy va foydali maslahatlar berilgan.

O`quv uslubiy majmuadagi fanning ishchi o`quv dasturlari namunaviy fan dasturiga, kalendar-tematik rejalar esa ishchi o`quv fan dasturlariga mos keladi.

Talabalarning mustaqil ishlari bo`yicha tuzilgan rejalar ham DTS bo`yicha talablariga moslashtirilgan, fanlar bo`yicha tuzilgan savolnomalarda barcha mavzular qamrab olingan.

Ushbu o`quv-uslubiy majmuada rejalashtirilgan barcha ko`rsatmalar o`z ifodasini topgan hamda undan ta’lim jarayonida foydalanish mumkin.

Navoiy davlat pedagogika instituti

“Umumiy pedagogika” kafedrasi o`qituvchisi: p.f.n F.Aminova
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI PEDAGOGIKA FAKULTETI O`QUV-USLUBIY KENGASHI 1-SONLI YIG`ILISHI

B A Y O N N O M A S I D A N

KO`ChIRMA

2013-yil 28-avgust Navoiy shahri
Rais: p.f.n. dots.D.A.Axatova

Kotiba: p.f.n. F.Aminova

Qatnashdilar: Pedagogika fakulteti dekani, fakulteti o`quv-uslubiy kengashi raisi, p.f.n. dots.D.A.Axatova “Pedagogika-psixologiya” kafedrasi mudiri p.f.n. F.Xodjiyeva, “Musiqa” kafedrasi mudiri B.Umrzoqov, “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” kafedrasi mudiri S.Shovdirov va fakultetning barcha professor-o’qituvchilari.
K U N T A R T I B I D A:
1. Fakultet kafedralari professor-o'qituvchilari tomonidan yaratilgan o'quv-uslubiy majmualarni tasdiqlash haqida.

Ma’ruzachi: Ilmiy-uslubiy kengash raisi p.f.n. dots.D.A.Axatova
E SH I T I L D I
1. Birinchi masala yuzasidan Ilmiy-uslubiy kengash raisi p.f.n. dots.D.A.Axatova. so’zga chiqib, “Umumiy pedagogika”, “Pedagogika-psixologiya”, “Musiqa” “Pedagogika-psixologiya” kafedralari professor - o'qituvchilari tomonidan o`quv rejadagi barcha fanlardan o'quv-uslubiy majmualar yaratilganligini, kafedra yig`ilishlarida muhokama qilininb, o`quv-uslubiy kengashdan tasdiqlash so`ralganligini aytib o`tdi. Barcha majmualarga ichki va tashqi ekspert xulosalari taqdim etilganligini aytib, ular yuzasidan fikrlarini so`radi.

Har bir kafedra tomonidan yaratilgan majmualar ro`yxati o`qib eshittirildi. Jumladan, Umumiy pedagogika kafedrasidan o'quv rejadagi quyidagi fanlar bo'yicha yaratilgan o`quv-uslubiy majmualar muhokamaga tavsiya etiladiI blok (bakalavriat):

1. PedagogikaIII blok (bakalavriat):

 1. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti

 2. Pedagogik mahorat asoslari

 3. Pedagogik texnologiyalar

 4. Tarbiyaviy ishlar metodikasi

 5. Maktabgacha pedagogika

 6. Pedagogika fanlarini o'qitish metodikasi

 7. Ijtimoiy pedagogika oila pedagogikasi

Ixtisoslik fanlar (4 blok):

 1. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar

 2. Maktabgacha tarbiya fanlarini o'qitishda yangi pedagogik va axborot texnologiya1ari

Yuqorida nomlari ko'rsatilgan o'quv fanlaridan o'quv uslubiy majmua yigirma bo'limdan iborat holda yaratildi. Ushbu o'quv-uslubiy majmuasini tasdiqlash bugungi kengash kun tartibiga kiritilgan.
SO`ZGA ChIQDILAR:

Muhokama uchun katta o`qituvchi X.Aliqulova so’zga chiqib, ushbu umumiy pedagogika kafedrasi professor-o'qituvchilari tomonidan yaratilgan o'quv uslubiy majmua hozirgi kun talabiga javob berishini, ularda har bir fan uchun titul varog'i, o'quv rejasidagi barcha fanlardan namunaviy hamda ishchi o`quv dasturlari, o`quv-uslubiy xarita, ta`lim texnologiyalari, kalendar-tematik reja, ma'ruza matni, laboratoriya yoki amaliy mashg'ulot ishlanmalari, fanlar bo'yicha joriy, oraliq va yakuniy nazoratlar uchun savolnomalar, testlar berilganligini, barcha ma’ruzalar yangidan ishlab chiqilganligini aytib o`tdi.p.f.n.S.S.Sayitov so`zga chiqib, Umumiy pedagogika kafedrasi professor-o'qituvchilari tomonidan yaratilgan barcha o'quv fanlar bo 'yicha o'quv - uslubiy majmualar davlat ta'lim standartlari va namunaviy dasturlar asosida yaratilganligi va talabga javob berishini, ular uchun ijobiy ekspert . Ularni tasdiqlash mumkin.

P.f.n. F.Xodjiyeva, katta o`qituvchilar M.Shodiyeva va H.Aliqulovalar ham o'z so'zlarida o'quv-uslubiy majmualarni tasdiqlash fikrini bildirdilar. Ushbu fikrni barcha uslubiy kengash a'zolari ma'qulladilar.

Ushbu majmualarni tasdiqlash fikri uslubiy kengash a’zolari tomonidan ma’qullandi.
FAKULTET O`QUV-USLUBIY KENGASHI Q A R O R Q I L A D I:

1. O`quv-uslubiy kengash raisi p.f.d.dots.D.A.Axatova axboroti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. Umumiy pedagogika kafedrasi professor- o'qituvchilari tomonidan yaratilgan o'quv-uslubiy majmualar tasdiqlanib, foydalanish uchun tavsiya etilsin.
Fakultet O`quv-uslubiy

kengashi raisi: p.f.d.dots. D.A.Axatova

Kengash kotibasi: S.Sanaeva


M U N D A R I J A
(O`quv-uslubiy majmuaning tarkibi)
Таркиб мазмуни (87-01/1-166/М.2 шакли)


Билим соҳаси: 100000 –Таълим


Таълим соҳаси: 140000-Ўқитувчилар тайёрлаш ва педагогика фани


Бакалавриат йўналиши:1-бет

Кафедра йиғилиши баённомасидан кўчирма

2-бет

Эксперт хулосаси (Ташки)

3-бет

Эксперт хулосаси (Ички)

4 бет

Факультет ўқув услубий кенгаши баённомасидан кўчирма

5 бет

Услубий мажмуа мундарижаси

1. «Ijtimoiy pedagogika oila pedagogkasi»fani bo`yicha o`quv dasturi………….

2. Fan bo`yicha ishchi dastur………….

3. Fan bo`yicha ta’lim texnologiyasi.….

4. Prezentatsiyalar (Masala va mashqlar) ………………………….…

5. Testlar …………………………………….…....…………………

6. Nazorat uchun savollar (JN,ON,YaN) ……………………………..

7. Umumiy savollar …………………………………………………

8. Tarqatma materiallar ……………………………………………..

9. Glossariy ………………………………………………………….

10. Referat mavzulari ……………………………………………….

11. Adabiyotlar ro`yxati ……………………………………………

12. Tayanch konspekt ……………………………………………….

13. O`quv materiallari (ma’ruza matni) …………………………….

14. Xorijiy manbalar ………………………………………………..

15. Laboratoriya ishlanmalari ………………………………………

16. Annotatsiyalar …………………………………………………..

17. Mualliflar haqida ma’lumot ………………………………………

18. Foydali ma’lumotlar ……………………………………………

19. Normativ hujjatlar ………………………………………………

20. Baholash mezonlari ……………………………………………….

21. Elektron varianti

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ


Рўйхатга олинди
БД-5111800 -3.04 рақами
2012 йил “___”__________
Вазирликнинг 2012 йил “______” _________даги “_______”-сонли буйруғи билан тасдиқланганИЖТИМОИЙ ПЕДАГОГИКА
ФАН ДАСТУРИ

Билим сохаси: 100000 –ТаълимТаълим сохаси: 110000 – Педагогика

Бакалавриат йўналишлари: 5111800 – Мактабгача таълим

Тошкент – 2013

Фаннинг дастурининг шакли Олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими йўналишлари бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгашнинг 2012 йил “______”____________даги “_______”.-сон мажлис баёни билан маъқулланган.

Фан дастури Тошкент Давлат Педагогика университетидада ишлаб

чиқилди ва турдош олий таълим муассасалари билан келишилди.Тузувчилар:

Ш.А.СодиқоваНизомий номли ТДПУ “Мактабгача таълим” кафедраси мудири п.ф.н.Тақризчилар:

Н.Эркабоева

Қўқон Давлат Педагогика Институти “Педагогика” факультети декани, п.ф.н

М.Х. Таджиева


Тошкент Педагогика коллежи директори п.ф.н

Фаннинг ўқув дастури Низомий номидаги Тошкент Давлат Педагогика университети кенгашида тавсия қилинган (2012 йил __________ даги «______»-сонли баённома)Кириш.
Ушбу фан дастури ижтимоий педагогика фанининг юзага келишидаги маданий-тарихий анъаналар, унинг категория ва тамойиллари, ижтимоий – педагогик тадқиқот методлари ва ижтимоий педагогнинг турли тоифа болалари билан ишининг ўзига хосликларини ўрганишга йўналтирилган.
Ўқув фанининг мақсад ва вазифалари
Курснинг мақсади: Ижтимоий педагогика курсининг асосий максади – болаларни ижтимоийлаштириш жараёнида ижтимоий таълим - тарбия конунларини ўрганиш. Талабаларнинг илмий фактлар, ижтимоий – педагогик концепциялар, гояларни узлаштириши келажакда уларга нафакат хаётда мавжуд муаммоларни изохлаш, тушунтириш, балки уларнинг кейинги ривожини тахмин килиш имконини беради.

Курснинг асосий вазифалари: • Гуманитар билишнинг сохаси сифатида ижтимоий - педагогика, унинг объекти, тадкикот предмети ва асосий категориялари хакида назарий билимлар бериш;

 • Болани ижтимоийлаштиришнинг асосий омиллари ва конуниятлари хакида яхлит тасаввурларни шакллантириш. Ижтимоий - педагогик фаолиятнинг узига хосликлари ва унинг гуманистик йуналганлигини ёритиб бериш. Турли тоифадаги болалар билан ижтимоий - педагогик фаолият олиб боришнинг асосий метод ва шаклларини урганиш;

 • Талабаларда ижтимоий – педагогик тадкикот куникма ва малакаларини шакллантириш.

Фан бўйича талабаларнинг билимига, кўникма ва малакаларига қўйиладиган талабларБакалавр:

 • педагогиканинг тармоқлари;

 • ижтимоий педагогика умумий педагогиканинг таркибий қисми эканлиги;

 • ижтимоий педагогиканинг жамият ҳаётидаги аҳамияти;

 • ижтимоий педагогиканинг таълим ва тарбия жараёнидаги аҳамияти

тўғрисида тасаввурга эга бўлиши;

 • ижтимоий педагогиканинг тиббий-психологик асослари;

 • ижтимоий педагогиканинг маданий-тарихий, этнографик ва фалсафий негизлари;

 • социал ишлар методлари;

 • социал ишлар технологияси;

 • педагогик социология асослари;

 • педагогик коллективда муҳит, педагогнинг социал портрети;

 • вояга етмаган ҳуқуқбузарлар ҳам тарбияси оғир болалар билан ишлаш методикаси;

 • ёшларнинг касб танлашга йўллашни билиши малака ҳосил қилиши ва амалда қўллай олиши;

 • маҳаллада ва коллективда социал ишларни режалаштириш;

 • педагогик социология методларидан унумли фойдаланиш;

 • қарияларга, тарбиячи оғир ва ҳуқуқбузар болаларга хизмат кўрсатиш;

ёшларни касб танлашга йўллаш кўникмага эга бўлиши лозим

Фаннинг ўқув режадаги бошқа фанлар билан ўзаро боғлиқлиги ва услубий жиҳатдан кетма-кетлиги
«Ижтимоий педагогика» фани умумкасбий фанлар қаторига кириб, 6- семестрларда ўқитилади. Ижтимоий педагогика курси «Социология», «Мактабгача педагогика» , «Умумий педагогика», «Фалсафа», «Психология», «Педагогика тарихи», «Анатомия», «Физиология» фанлари билан алоқададир. Ижтимоий педагогика курсини мукаммал ўқитишда, суҳбат, мунозара, тест, танқидий фикр, интернет материаллари ҳаётий оилавий воқеаларнинг таҳлили, фактлар ва жадваллардан фойдаланилади.
Фаннинг таълимдаги ўрни
Мактабгача таълим муассасаларида таълим-тарбияни педагог-тарбиячи амалга оширади. У педагогик жараёнда марказий ўринни эгаллайди. Шунинг учун тарбиячи ўз сохасини чуқур билиши, хар хил методик воситаларни яхши эгаллаган, пухта педагогик психологик тайёргарликка эга бўлиши керак. Шу билан бир қаторда мутахассислик бўйича фанларни жумладан «Таълим тўғрисида»ги Қонун, Кадрлар тайёрлаш миллий Дастурини, мактабгача тарбия педагогикаси, «Учинчи мингйилликнинг боласи таянч дастури»ни, Давлат таълим стандартларини, болаларни мактабга тайёрлаш методикаси фани ва бошқаларни пухта эгаллаган бўлиши лозимдир. Мактабгача тарбия ёшидаги болалар асосан мактаб таълимига мактабгача таълим муассасаларида ва оилада тайёрланади. Айниқса болани оилада ва мактабгача таълим муассасаларида мактаб таълимига тайёрлашда «Ижтимоий педагогика» фанининг ўрни жуда каттадир. Ижтимоий педагогика фани бўлажак тарбиячиларни амалий фаолиятга тайёрлаш билан бирга уларда юксак касбий фаолият малакаларини шакллантиришга хизмат қилади. Ушбу фан асосий умумкасбий фан бўлганлиги сабабли Республикадаги МТМларга юксак салоҳиятга эга эга бўлган мутахассисларни етказиб беради.


Фанни ўқитишда замонавий ахборот ва педагогик технологиялар
Талабаларни «Ижтимоий педагогика» фанида ўзлаштириши учун ўқитишнинг илғор ва замонавий усулларидан фойдаланиш, янги информацион-педагогик технологияларни тадбиқ қилиш муҳим аҳамиятга эгадир. Фанни ўзлаштиришда дарслик, ўқув ва услубий қўлланмалар, маъруза матнлари, тарқатма материаллар, электрон материаллардан фойдаланилади. Маъруза, амалий ва лаборатория дарсларига мос равишдаги илғор педагогик технологиялар татбиқ этилади. Фанни ўқитишда қуйидаги педагогик технологиялардан «Тармоқлар», «Ақлий хужум», «Бумеранг», «Елпиғич», «ФСМУ», «Балиқ скилети» кабилардан фойдаланилади.
Асосий қисм

Фаннинг назарий машғулотлари мазмуни
Тарбия - ижтимоийлаштириш омили. Ижтимоийлаштириш – тарбиянинг бош мақсади. Ижтимоийлаштириш жараёни ва тарбияланувчи томонидан жамиятда мавжуд бўлган меъёрлар,қадриятлар, хулқ-атвор шаклларининг ўзлаштирилиши.

Болалик – инсоннинг ижтимоий ҳаёт меъёрларини эгаллай бошлаш даври.Ижтимоийлаштиришнинг омиллари (макро, мезо ва микро омиллар) ва механизмлари.

Ижтимоий педагогика фан сифатида. Ижтимоий педагогика таърифи, тузилиши ва вазифалари. Ижтимоий педагогика – билим соҳаси. Ижтимоий педагогика касбий фаолият соҳаси. Ижтимоий тарбия (кенг ва тор маънода) тушунчаси. Ижтимоий тарбияда маҳалланинг ўрни.
Ижтимоий педагогик тамойиллар ва категориялар

“Тамойил” ва “қоида”тушунчалари. Инсонпарварлик тамойили. Табиатга мослик тамойили. Маданий мувофиқлик тамойили.Инсонпарварлик тамойили. Ижтимоий-педагогик категориялар.Педагогика ва ижтимоий педагогика категориялари: шахс, ривожланиш, фаолият, ижтимоийлашув, жамият. Ижтимоий педагогик фаолият. Ижтимоий таълим- тарбия ва ижтимоий тарбия .


Ижтимоий-педагогик тадқиқотлар.
Илмий тадқиқот методлари: эмпирик ва назарий. Ижтимоий педагогикада илмий тадқиқотнинг вазифалари. Илмий тадқиққот босқичлари. Илмий тадқиқот методлари тавсифи. Илмий тадқиқот якунлари.


Мактабгача ёшдаги боланинг социумда ривожланиши.
Социум тушунчаси. Социум ва бола шахси. Боланинг ривожланишида тарбия социум сифатида. Маданий социумнинг бола ривожланишига таъсири. Диннинг социум сифатидаги ўрни. Маъданий-маърифий муассасаларнинг бола ривожланишидаги ўрни.
Мактабгача ёшдаги боланинг ривожланишига таъсир кўрсатувчи факторлар
Ривожланиш ва ўсиш. Шахс ривожланиши. Шахснинг ривожланишига таъсир кўрсатувчи факторларнинг таснифи. Мего факторлар ва уларнинг бола ижтимоийлашувига таъсири. Мезо факторларнинг бола ижтимоийлашувига таъсири. Микро факторлар – бола ижтимоийлашувининг муҳим фактори сифатида.
Девиант хулқ - ижтимоий-педагогик муаммо сифатида.
Девиант хулқ-атвор тушунчаси. Девиант хулқ-атворнинг юзага келиши.. Девиант хулқ-атвор турлари. Ўсмирлик ёшида девиант хулқ-атворнинг намоён бўлиши. Ўсмирлик ёшида девиант хулқ-атворнинг намоён бўлиши. Девиант хулқ-атворнинг келиб чиқиш сабаблари. Девиация концепциялари.

Мактабгача таълим муассасаларида ижтимоий-педагогик фаолият йўналишлари.
МТМда ижтимоий педагогиканинг мазмуни. Ижтимоий педагогик фаолиятнинг болаларнинг мослашув кўникмаларини шакллантиришдаги ўрни.. Бола шахси намоён бўлиши учун шароит яратишга йўналганлиги. Ижтимоий педагогиканинг МТМда тарбиянинг барча соҳаларидаги иштироки. Таълим, тарбия, ривожлан-тириш вазифаларини ҳал этишга комплекс ижтимоий педагогик ёндашув. Тарбиячилар, болалар ва ота-оналарга психологик-ижтимоий ёрдам.
Ижтимоий педагогнинг оила билан олиб борадиган фаолияти.
Болалар боғчасида психологик-ижтимоий ва реабилитацион ёрдамнинг ижтимоий педагогик хизмати.

Психология соҳаси – болалар ва тарбиячилар, ўртасидаги гуруҳидаги ва шахслараро муносабатларни бошқариш, болаларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш: ирода, мотивация, мустақиллик, коммуникабеллик ва ш.к. ривожлантириш.

Ижтимоийлаштириш – болалар томонидан гуруҳда ижтимоий хулқ-атвор меъёрларининг ўзлаштирилиши, қабул қилиниши ва риоя этилишига раҳбарлик, болаларнинг ижтимоийлашуви соҳаларини ўрганиш ва кенгайтириш: дам олиш вақтлари, байрамларни ташкил этишда ва ҳ.к.
Ўзбекистон Республикаси шароитида ижтимоий педагогнинг иши хусусиятлари.

Ижтимоий педагогнинг:

- тарихий – маданий ўзига хосликлар.

-миллий таркиб хилма-хиллиги

-дунёни англаш ва хулқ-атвор сифатидаги миллий менталитет

- жамоат фикрнинг роли

- социализациянинг миллий усуллари, стереотиплар, установкалар, қадрият йўналганлик, ижтимоий-маданий эҳтиёжлар ва бошқа олимларни билиши ва ҳисобга олиши зарурлиги.
Семинар машғулотларни ташкил этиш

бўйича кўрсатмалар
«Ижтимоий педагогика» фанидан семинар машғулотлар ўтиш давомида талабаларни ижодий ва мустақил йўналтириш, уларни тахлил килишга ўргатиш. МТМсига болаларни ижтимоийлаштириш, кузатиш ва тахлил қилишга ўргатиш.

Семинар машғулотлар учун тавсия этилган тахминий мавзулар
Семинар машғулотларининг тавсия этиладиган мавзулари:


 1. Ўзбекистонда ижтимоий-педагогиканинг фаолият сохалари. Давлат, жамоат ва таълим-тарбия муассасалари фаолияти ижтимоий стериотиплари.

 2. Тез ижтимоий мослашувга кодир шахснинг сифатлари, установкалари ва хулки.

 3. Мактабгача ёшдаги болалар ижтимоийлашувининг хусусиятлари.

 4. Ижтимолий-педагогика фан ва касб сифатида.

 5. Узбекистонда оила, махалла ва ишлаб чикиш (укув, ижодий) жамоаларнингн ижтимоий – педагогик вазифалари.

 6. Ижтимоий педагогни касбий тайёрлаш туркумига кирадиган фанлар.

 7. Олий укув юртида ижтимоий педагогни педагогик тайёрлашнинг ижтимоий-педагогик йуналганлиги.


Мустақил ишни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни
Талаба мустақил ишни тайёрлашда муайян фаннинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қуйидаги шакллардан фойдаланиш тавсия этилади:

• дарслик ва ўқув қўлланмалар бўйича фан боблари ва мавзуларини ўрганиш;

• тарқатма материаллар бўйича маърузулар қисмини ўзлаштириш;

• махсус адабиётлар бўйича фанлар бўлимлари ёки мавзулари устида ишлаш;

• масофавий таълим;

Тавсия этилаётган мустақил ишларнинг мавзулари: 1. Оиланинг ижтимоий мақоми.

 2. Ижтимоий педагогик фаолият турлари.

 3. Ижтимоий педагогик тадқиқотнинг босқичлари.

 4. Болаларда девиант хулқнинг намоён бўлиш шакллари.

 5. Эмперик ва назарий билишни қиёсланг.

 6. Ижтимоий педагогик фаолиятнинг асосий йўналишлари нимадан иборат?

 7. Ижтимоий педагогикада ишонтириш методи.

 8. Боланинг ижтимоий ривожланишида нутқ эгаллашнинг ахамияти.

 9. Инсонпарварлик тамойили.

 10. Оилага ижтимоий педагогик ёрдам шакллари.

 11. Болаларда девиант хулқнинг намоён бўлиш шакллари.

 12. Бола ривожланишида мухитнинг таъсири.

 13. Ижтимоий педагог фаолияти мақсади нималардан иборат.

 14. Бола ривожланишига мухитнинг таъсири.

 15. Тарбия ва ижтимоии тарбия.

 16. Ижтимоий педагогик тадқиқот методлари.

 17. Ижтимоий педагогика курсининг фанлараро алоқалари.

 18. Оила ва унинг асосий функциялари.

 19. Ижтимоий педагогика курсининг мақсади.

20.Ижтимоий педагогик тадқиқот методлари

 1. Ижтимоий педагогнинг бошқа мутахасислар билан хамкорлиги нималарда кўринади.

 2. Бола ривожланишига мухитнинг таъсири.

 3. Ижтимоий педагогика фанининг жорий этилиши.

 4. Ижтимоий педагогик фаолият методлари.

 5. Бола ривожланишида ижтимоий омиллар.

 6. Ижтимоий педагогика курсининг фанлараро алоқалари.

 7. Оила билан ишлашнинг асосий шакллари.

 8. Ижтимоий педагогика фанининг жорий этилиши.

 9. Ижтимоий педагогик фаолиятнинг асосий йўналишлари.

 10. Ижтимоий педагогик фаолият турлари.

 11. Ижтимоий педагогика фанининг жорий этилиши.


Курс иши, лойиҳа ва чизма-ҳисоблар бўйича услубий кўрсатмалар

Дастурнинг информацион-методик таъминоти

Электрон таълим ресурслари
1. www. tdpu. uz

2. www. pedagog. uz

3. www. Ziyonet. uz

4. www. edu. uz

5. tdpu-INTRANET. Ped
Дидактик воситалар.

Дидактик воситалар рўйхати берилади.
- жиҳозлар ва ускуналар, мосламалар: электрон доска-Hitachi, LCД-монитор, электрон кўрсатгич (указка).

- видео-аудио ускуналар: видео ва аудиомагнитофон, микрофон, колонкалар.


 • компьютер ва мультимедиали воситалар: компьютер, Dell типидаги проектор, DVD-дисковод, Web-камера, видео-кўз (глазок).


Фойдаланиладиган асосий дарсликлар ва ўқув

қўлланмалар рўйхати

Асосий дарсликлар ва ўқув қўлланмалар


 1. П. Юсупова. Мактабгача тарбия педагогикаси. Т..: Ўқитувчи 1993й

 2. Ж. Хасанбоев. Педагогика.Т., “Фан”, 2006

 3. С.А. Козлова. Дошкольная педагогика. Москва. “Просвещение”2000

 4. Социальная педагогика. / Курс лекций – М.: ВЛАДОС., 2000

 5. Л.М. Мардахаев. Социальная педагогика Москва, “Просвещение”,2006

 6. Ф.А.Мустафаева Социальная педагогика Москва, “Просвещение”,2003

 7. А.В. Мудрик. Социальная педагогика Москва, “Просвещение”,2005

 8. Ю.В. Василькова, Т.А. Василькова Социальная педагогика Москва 2006

Қўшимча адабиётлар:

1. Каримов И.А «Юксак маънавият енгилмас куч» Маънавият 2008 й

2.Каримов И.А. Баркамол авлод орзуси. Т.Шарқ. 1999й

3.Мусурмонова О. Маънавий қадриятлар – соғлом авлодни тарбиялаш воситаси. Т., “Ўқитувчи” 1995.

4.Бобомуродов А. Ислом одоби ва маданияти. Т. “Чўлпон”. 1995.

5.Ўзбекистон мустакил ва тараққиёт йулида “Ўзбекистон” 1994й

6.Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни. // Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. Т. “Шарқ”. 1997. 20-30 б.

7.Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. // Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. Т. “Шарқ”. 1997.

Katalog: uploads -> books -> 47828
47828 -> Referat topshirdi: Tuvalov T. Qabul qildi: Boltayev M. Samarqand 2013
47828 -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’lim vazirligi navoiy davlat pedagogika instituti tarix fakulteti tarix ta’lim yo’nalishi 4 kurs
47828 -> Navoiy davlat pedagogika instituti
47828 -> Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
47828 -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
47828 -> Низомий номидаги тошкент давлат педагогика университети тарих факультети алиева Мохира Солиевнанинг
47828 -> Mavzu: “Sеrfayz o`zbеk dasturxoni” mavzusida natyurmort kompozitsiya bajarish Ilmiy rahbar
47828 -> «tabiyot fanlari» fakultеti «gеografiya va uni o’qitish mеtodikasi» kafеdrasi
47828 -> O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi Navoiy davlat pedagogika instituti Tarix fakulteti
47828 -> «tabiyot fanlari» fakultеti «gеografiya va uni o’qitish mеtodikasi» kafеdrasi

Download 7.55 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
pedagogika universiteti
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
Referat mavzu
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
ishlab chiqarish
fizika matematika
universiteti fizika
Fuqarolik jamiyati