O‘rta maxsus, kasb–hunar ta’limi markazi «Ixtisoslashtirilgan (maxsus) va boshlang`ich ta`lim muassasalari tarbiyachisi» kasbi bo’yicha


Ishning maqsadi: Applikatsiya bezagi elementlarining yaratuvchanligida barglar, qog`oz, rangli qog`ozlar, konfet qog`ozlari shu kabilardan foydalanishDownload 6.48 Mb.
bet15/21
Sana22.01.2017
Hajmi6.48 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

Ishning maqsadi: Applikatsiya bezagi elementlarining yaratuvchanligida barglar, qog`oz, rangli qog`ozlar, konfet qog`ozlari shu kabilardan foydalanish.

O`quv jihozi: Qog`oz, yelim, barglar to`plami va b.

Amaliy ish. Daraxt va o`simlik barglaridan har xil ko`rinishdagi tasvirlar yaratish. Mustaqil va to`garak mashg`ulotlari uchun mavzu tanlash va unga tasviriy ko`rinishlar ishlash ( sharoitdan kelib chiqqan holda).3-mavzu Rangli mozaika yaratish

Kuzatilgan bo`lim: Mozaika ishlash uchun mavzu va ko`rinishlar tanlash. Mozaika san`atining mohiyati. Sharq bezagi uslubida ishlanish uslublari.

Ishning maqsadi: Tanlangan mustaqil va berilgan mavzuga oid ijodiy asarlar yaratish. To`garaklarda keng ko`lamda amalgam oshirish yo`llarini rejalashtirish.

O`quv jihozi: Oddiy va rangli qog`oz, karton, qalam, qora tush, peroli ruchka, akvarel bo`yog`i va mo`yqalam.


Amaliy ish. Mavzuning mazmuniga mos mozaik bezak ishlarini yaratish ustida ishlash.
VIII bo`lim. San`at tariхi

1-mavzu Kirish. San`at tushunchasi, uning kishilik jamiyatida tutgan o`rni.

Ibtidoiy jamoa davri san`ati
San`at tariхi fanining asosiy maqsadi o`zbek va chet el tasviriy san`ati asarlari hamda me`morchilikning nodir yodgorliklari bilan tanishtirish, rassom asarlarini mushohada qilish, ularni mustaqil tahlil qilish, go`zallikdan zavqlanish, san`at asarlarini taqqoslay olish kabilarni o`rgatadi.

Kuzatilgan bo`lim: San`at tushunchasi, san`atning vujudga kelishi. San`atning kishilik jamiyatida tutgan o`rni va vazifalari.Ishning maqsadi: San`at haqidagi tushuncha, uning kishilar mehnati mahsulida vujudga kelishi borasida fikr va faktlar, inson hayotidagi uning ta`siriga qaratiladi.

O`quv jihozi: San`at tariхi kitobi.

Amaliy ish. Ibtidoiy davr san`ati bo`limi bilan tanishish, keyingi darsga o`z fikr va mulohazalari bilan kelish.Kuzatilgan bo`lim: Ibtidoiy jamoa tuzumi san`ati tarixi, odamzod tafakkuri, his-tuyg`ularining paydo bo`lishi va rivojlanishi.

Ishning maqsadi: Tasviriy san`atning turlari - rang va qalam tasvir, amaliy va dizayn, haykaltaroshlik, me`morchilik. Uning janrlari bo`lmish manzara, portret, naturmort bo`yicha, hamda ular borasida qalam tebratgan san`at ustalari ijodi bo`yicha to`liq ma`lumot berish ko`nikmalari.

O`quv jihozi: Tasviriy san`at adabiyotlari, tur va janrlar bo`yicha asarlar reproduksiyasi, slaydlar.

Amaliy ish. Tur va janrlar bo`yicha ishlangan asar reproduksiyalarini yig`ib borish.
VIIII bo`lim. Jahon san`ati tariхi

1-mavzu Qadimgi dunyo san`ati
Kuzatilgan bo`lim: Qadimgi dunyo san`ati, yirik madaniyat o`choqlari borasida ma`lumot beriladi. Umuman ibtidoiy jamoa tuzumidan to quldorlik tuzumi inqirozga yuz tutishigacha bo`lgan davr.

Ishning maqsadi: Qadimgi davr san`atida me`morchilik binolari, nafis, dekorativ amaliy san`at buyumlari, chuqur mazmunli tasviriy san`at asarlari tushuniladi.

O`quv jihozi: San`at tariхi kitobi.Amaliy ish. Qadimgi davlatlar san`ati va madaniyati bo`yicha nazariy bilimlarga asoslar.

Uyga vazifa: San`at o`choqlari bo`lmish: Qadimgi Sharq san`ati, Qadimgi Misr san`ati, Old Osiyo san`ati va madaniyati haqida ma`lumotlar to`plash.
2-mavzu Qadimgi Misr san`ati
Kuzatilgan bo`lim: Antik davr san`atida Gretsiya, Italiya, qadimgi Rim san`ati, me`morchiligining eng nodir yodgorliklarini taraqqiyotda tutgan o`rni.

Ishning maqsadi: Misr ehromlari, yunon me`morchilik san`atida yaratilgan doriy, ioniy va korinf ordenlari ta`siri, uning hayotbaхsh kuchi borasida ma`lumotlar.

O`quv jihozi: San`at tariхi qo`llanmasi.

Amaliy ish. Qadimgi, antik davr san`atidagi o`zgarishlar farqi bo`yicha nazariy bilimlar to`plash.
3-mavzu Uyg`onish davri san`ati
Kuzatilgan bo`lim: Uyg`onish (renessans-fransuzcha) terminining XVI asrda paydo bo`lishi. Bu davrda tasviriy san`at namoyandalari Leonardo da Vinchi, Rafael Santi, Mikelanjelo, Titsian va boshqalar ijodi.

Ishning maqsadi: Uyg`onish davri san`atining dunyoga kelishida voqelikni real tasvirlanishning qonun-qoidalari borasida fikr yuritiladi.

O`quv jihozi: San`at tariхi kitobi. Asarlar namunasidan reproduksiyalar, slaydlar.Amaliy ish. San`at asarlarini erkin o`qiy olishlari uchun mustaqil izlanishlarda asarlar reproduksiyasi bilan ishlash.
X bo`lim. O`zbekiston hududida qadimgi tasviriy san`at

1-mavzu Me`morchilik san`ati

Temur va temuriylar davrida tasviriy san`at
Kuzatilgan bo`lim: O`zbekiston - qadimgi madaniyat va san`at o`lkasi. Qadimiy va o`rta asrlar me`moriy yodgorliklari.

Ishning maqsadi: Qadimiy, tasviriy, amaliy va me`morchilik san`ati ansambllarini yaratish haqida umumiy tushuncha.

O`quv jihozi: San`at tariхi kitobi, videofilm, fotografiya.Amaliy ish. Me`morchilikka oid reproduksiyalar to`plash ular haqida qisqa javoblar tayyorlash.

Kuzatilgan bo`lim: Sohibqiron Amir Temur davrida tasviriy san`at va me`morchilik. Temuriylar davrida san`at ravnaqi.

Ishning maqsadi: Amir Temur davrida rang tasvir, me`morchilik. Samarqand, Shahrisabz va boshqa shaharlar me`morchilik san`ati. Temuriylar hukmdorligi davrida san`atning ravnaq topishi.

O`quv jihozi: Slayda, o`quv qo`llanmalar, videofilm, reproduksiyalar, diafilmlar.
XI bo`lim XIX asr oхiri va ХХ asr boshi

O`zbekiston tasviriy san`ati

1-mavzu Rassom, haykaltarosh, me`morlarning hayot va ijod faoliyati

bo`yicha umumma`lumotlar
O`zbekiston tasviriy san`atda o`zbek rassom, haykaltaroshlarining buyuk asarlarining vujudga kelishida tariхiy bosqichlar ta`siri. Hozirgi davr tasviriy san`atining tili.

Kuzatilgan bo`lim: Tasviriy san`atdagi oqim va yo`nalishlar. Yo`nalish va oqimlarning o`ziga хos jihatlari va ularning vakillari.Ishning maqsadi: Chingiz Ahmarov, Abdulhaq Abdullayev, Iskandar Ikromov, Malik Nabiyev, Mannon Saidov, G`ofur Abdurahmonov, Damir Ro`ziboyev, Jo`ldasbek Qutlimurodov, Ilhom Jabborov, Javlon Umarbekov, Bahodir Jalolov, Alisher Mirzayev, Akmal Ikromjonov, Temur Sa`dullayev va shu kabi san`at ustalari ijodiy faoliyati.

O`quv jihozi: Mavzuga oid san`at asarlari, reproduksiyalar, o`quv filmlari, videofilm, slayd, fototasvir.

Amaliy ish. Yosh rassomlar ijodidan referatlar tayyorlash.


Mavzular bo`yicha soatlar taqsimotiFan bo`limlari

va mavzular nomiHammasi

Umumiy yuklama, soat

Darslar turi bo`yicha soatlar taqsimoti

(Auditoriya yuklamasi)

Mustaqil ish

Jami


Nazariy

(ma`ruza)

Amaliy

Kurs ishi

Bo`lim mavzu

Kirish. Qalam va rang bilan ishlashda, narsalarni o`ziga qarab rasm chizishda fikrlash jarayoni va kuzatishni maqsadga muvofiq olib borishga o`rgatish.

2

2

1

1


I

Natura asosida rasm solish

1


Perspektiva va konstruksiya to`g`risida tushunchalar berish.

2


2
2


2

Oddiy narsalar rasmini chizish. Dastlabki mashqlar.

4

4
4II

Naturmort1

Gipsdan yasalgan geometrik shakllar, ornamentlardan tashkil topgan naturmort.

3


2
2
1


2

Uy-ro`zg`or anjomlaridan tashkil topgan naturmort.

4

2
2
2

3

Chinni, shisha va yaltiroq buyumlardan tashkil topgan naturmort.

2

2
2III

Animalistik tasvirlar
1


Qush, hayvon hamda hasharotlarning rasmini chizish.

6

4
4
2

IV

Rang tasvir kompozitsiyasi.1

Kirish.Kompozitsiya nazariyasi. O`quv predmeti sifatida mazmuni, maqsad va vazifalari.

2

2

2

-2

Kompozitsiya qonuniyatlari, uslublari, vositalariga rioya qilgan holda rang tasvir kompozitsiyasini yaratish.

2

2
2


a) “Manzara” janrida kompozitsiya (borliq)

4

2
2
2
b)“Kuz”, “Qish”, “Yoz”, “Bahor” mavzusida kompozitsiya yaratish.

4

2
2
2
v)Badiiy asarlar mazmuniga (ertak, masal, hikoya va boshqalar) kompozitsiya ishlash.

2

2
2V

Dekorativ kompozitsiya
1


Tayyor naqsh turlari kompozitsiyalaridan ko`chirish.

4


2
2

2


2

Sхema va elementlar ustida ish olib borish.

2

2
23

Badiiy asarlar mazmuniga bezakli illustratsiya.

4

2
2
2

4

Maktab badiiy - bezak ishlari.

2

2
2VI

Haykaltaroshlik kompozitsiyasi.1

2


Haykallarning muhit bilan bog`liqligi.

Haykalda sujetli obrazlar yaratish.2

2


2

2


2

2VII

Badiiy qurish-yasash1


Badiiy qurish - yasashda tabiiy va tashlandiq materiallar bilan ishlash.

1


1


1
2

Tabiiy va tashlandiq materiallardan applikatsiya.

4

2
2
2

3

Rangli mozaika yaratish.

5

3
3
2

VIII

Sana`t tarixi1Kirish. San`at tushunchasi, uning kishilik jamiyatida tutgan o`rni.

Ibtidoiy jamoa davri san`ati


4

2

2


2


VIIII

Jahon san`at tariхi.1

Qadimgi dunyo san`ati.

2

2

2


2

Qadimgi Misr san`ati

4

2

22

3

Uyg`onish davri san`ati.

4

2

22

X

O`zbekiston hududida qadimgi tasviriy san`at.1

Me`morchilik san`atining ravnaq topishi.

Temur va temuriylar davri san`ati.2

2

2


XI

ХIХ asr oхiri ХХ asr boshi O`zbekiston tasviriy san`ati.1


Rassom, haykaltarosh, me`morlarning hayot va ijod faoliyati bo`yicha umumma`lumotlar.

6


4

42

Jami:

85

60

20

40
25


Amaliy mashg`ulotlarni o`tkazish uchun kеrakli jihozlar

San`at tarixi bo`yicha adabiyot va jurnallar.


O`qitishning tехnik vositalari

 • Tеlеvizor

 • Ekran

 • Pеrsonal kompyutеr

 • Kodoskop

 • STХ displеy sistеmasi kompyutеr uchun

 • Multmеdiya

 • Mavzu bo`yicha diskеtalar.

Foydalanilgan adabiyotlar


 1. S.Abdirasulov. Tasviriy san`at o`qitish metodikasi. – T.: 2006.


 2. Download 6.48 Mb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik