Ona tili 1-chorak 1-variantDownload 113,5 Kb.
Sana25.02.2020
Hajmi113,5 Kb.
#40752
Bog'liq
sinflaronatili
ozbekistonda fuqarolik jamiyatini shakllantirish va ijtimoiy tashkilotlar, Kislorod-Ozon(1) javobsiz, AMIR OLIMXON , Amir Sayyid Olimxon. Buxoro xalqining hasrati tarixi, 3-sinf DTS, Axborot komplekslarida axborot ta’minoti, Chingiz Aytmatov taqdimot, 1-keys stadi, 6-мавзу. Маълумот, Elektron hukumat tizimi va uning ahamiyati Elektron hukumat, Elektron hukumat tizimi va uning ahamiyati Elektron hukumat, 4 sif akrobatika. estafetali harakat, Testlar banki INF-2020, 1-amaliy Kommunikativ qobiliyat va pedagogi
Ona tili 1-chorak 1-variant
1. Nutq nima?

A) mazmun jihatdan bog’langan gap

B) Tugallangan fikrni bildiradi

C) Kim so’rog’iga javob bo’lgan so’zlar

D) Nutq gaplar orqali bildirilgan fikrdir. Nutq gaplardan gaplar esa so’zlardan tuzilgan.

2. Matn nima?

A) Matn-nutqning yozma shakli

B) Nima so’rog’iga javob bo’lgan so’zlar

C) Bo’g’inlardan tuziladi

D) Matn-qanday so’rog’iga javob bo’lgan so’zlardan tuziladi

3. Matnga so’zlar mazmun jihatdan bog’lanadimi?

A) bog’lanadi B) bog’lanmaydi C) bo’g’indan tashkil topgan

D) to’g’ri javob yo’q

4. Kuz qaysi oydan boshlanadi?

A) iyun, iyul, avgust B) sentabr, oktabr, noyabr

C) dekabr, oktabr, yanvar D) oktabr, mart, aprel

5. Shaxs narsa nomini bildirgan so’zlarni toping.

A) soat B) qizil C) o’qidi D) o’ynadi

6. Gap nima?

A) unli tovush B) undosh tovush C) gap tugallangan fikrni bildiradi

D) nima qildi so’rog’iga javob bo’lgan so’zlar

7. Undosh tovushlar talaffuzda nimaga uchraydi?

A) hech qanday to’siqqa uchramaydi B) havo to’siqqa uchraydi

C) havo to’siqqa uchramaydi D) to’g’ri javob yo’q

8. Tovushlar yozuvda nimalar bilan ifodalanadi?

A) harflar bilan ifodalandi B) bo’g’rin bilan ifodalanadi

C) gap orqali ifodalanadi D) undosh harflar orqali ifodalanadi

9. Tartib bilan berilgan barcha harflar nima deyiladi?

A) kimlar, nimalar bilan bildurgan so’z B) bo’g’in C) alifbo D) gap deyiladi

10. Tutuq belgisi tovush bildiradimi?

A) undosh tovush bildiradi

B) unli tovush bildiradi

C) harfni bildiradi

D) tovush bildirmaydi

11. Jarangli undoshlarni aytib bering.

J ______________________________________________________

12. Jarangsiz undoshlarni aytib bering.

J ______________________________________________________

13. Talaffuzda tushib qoladigan undoshlarga misol keltiring.

J ______________________________________________________

14. Kim? So’rog’iga javob bo’lgan so’zlarga misol keltiring.

J ______________________________________________________

15. Yonma-yon kelgan undoshlarga misol keltiring.

J ______________________________________________________
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

d

a

a

b

a

c

b

a

c

d

11. b, j, r, n, v

12. f, h, k, p, q

13. d, t

14. Nigora, Noila

15. katta, pilla

Ona tili 1-chorak 2-variant
1. Matnga nima topish kerak?

A) bo’g’in topish kerak

B) sarlavha topish kerak

C) harf topish kerak

D) unli tovush topish kerak

2. Gap nimalardan tuziladi?

A) gap – so’zlardan tuziladi

B) Unli harflardan tuziladi

C) Undosh harflardan tuziladi

D) Undosh tovushlardan tuziladi

3. Unli harflar qatorini toping.

A) b, m, n, l, k B) a, e, I, o, u, o’

C) sh, ch, no, r, b D) d, v, q, f, g’, g

4. Alifboda nechta harf bor?

A) 30 B) 29 C) 27 D) 28

5. Darak gap deb nimaga aytiladi?

A) Biror narsa-voqea haqida xabarni bildirgan gap darak gap deyiladi

B) Gaplardan tuzilgan so’zlarga aytiladi

C) Darak gap oxirida so’zlar ovoz yuqori bo’ladi

D) Harakatni bildirgan so’zlar.

6. Buyruq gap deb nimaga aytiladi?

A) Kuchli his-hayajon bilan bildirgan so’zlarga aytiladi.

B) Biror narsa voqea haqida aytilgan gap

C) Buyurish, maslahatlar, iltimos mazmunini bildirgan gaplar buyruq gap deyiladi.

D) So’roq mazmunini bildirgan so’zlarga buyruq gap deyiladi

7. Kim? So’roqlari qanday so’zlarga beriladi? Keltirilgan misollar qatorini toping.

A) o’yinchoq B) Lola C) Qizil D) o’ynadi

8. Yonma-yon kelgan undoshlar qatorini toping.

A) raketa B) kassa C) rosa D) nima

9. Nima qildi? So’rog’iga javob bo’lgan so’zlar qatorini toping.

A) kuylak B) Lobar C) kuyladi D) yashil

10. So’roq gap deb nimaga aytiladi?

A) Biror narsa so’rash maqsadini bildirgan gap so’roq deyiladi,

B) His-hayajon bildirgan so’zlar so’roq gap deyiladi.

C) Buyurish ma’nosini bildirgan so’zlar

D) Qanday so’rog’iga javob bo’lgan so’zlarga aytiladi.

11. Undosh tovush qatorini toping.

A) a,e B) e,o C) b,m D) u, o’

12. Talaffuzdagi tushib qoladigan undoshlarga misol keltiring.

J ______________________________________________________

13. Yonma-yon kelgan undoshlarga misol keltiring.

J ______________________________________________________

14. Anvar, kitob, daftar, keng so’zlarini bo’g’inga ajratib yozing.

J ______________________________________________________

15. Qanday? So’rog’iga javob bo’lgan so’zlarga misol keltiring.

J ______________________________________________________

15. Turna so’ziga so’roq bering.

J ______________________________________________________
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b

a

b

b

a

c

b

c

a

c

11. baland, past 12. gramm, tonna

13. An-var, ki-tob, daf-tar, keng 14. baland bino, ko’rkam uy

15. turna-nima?Ona tili 2-chorak 1-variant

1. Bosh bo’lak qanday gap?

A) Gapning asosiy mazmunini tashkil etgan gap bo’laklari bosh bo’laklardir.

B) Narsa va shaxsning belgisini bildirgan gap bo’laklaridir.

C) Tugallangan fikrni bildirgan so’zlar

D) Kuyladi, o’ynadi so’roqlariga javob bo’lgan so’zlar bo’lagiga aytiladi

2. Ikkinchi darajali bo’lak nima?

A) kim? Nima? So’rog’iga javob bo’lgan so’zlar

B) asosiy mazmunni to’ldirish uchun qo’llanilgan bo’laklar

C) So’roq mazmunini bildirgan bo’lak

D) His-hayajonni bildirgan so’zlar ikkinchi darajali bo’lak

3. Keltirilgan gaplar qatoridan bosh bo’laklar qatorini toping.

A) Yashil kuylak B) Sen ko’chada o’ynadingmi?

C) bolalar o’ynadilar D) baland-past

4. O’zakdosh so’zlar nima?

A) Buyurish ma’nosini bildirgan so’zlar

B) Ma’no va shakl jihatdan umumiy qismga ega bo’lgan so’z

C) So’z yasovchi qo’shimchalar

D) bosh bo’laklar

5. So’z yasovchi qo’shimchalar qatorini toping.

A) –chi, -la, -li, -kor, - dosh B) –dan, -da, -li, -loq

C) –ni, -na, -ka, -ga D) –ning, -ra, -biz –chi

6. So’z o’zgartituvchi qo’shimcha qatorini toping.

A) –kor, -dosh B) –dosh, -siz, -lar

C) –chi, -li, -la D) –ning –ni, -ga, -da, -dan

7. Ikkinchi darajali bo’laklar qatorini toping.

A) men bordim B) sen o’qiding C) puxta o’qidi D) tayyorladi

8. O’zakdosh so’zlar uchun umumiy qism nima deb nomlanadi?

A) unli tovush deb nomlanadi

B) undosh tovush deb nomlanadi

C) o’zak deb nomlanadi

D) so’z o’zgartiruvchi qo’shimcha

9. Gapning o’zagi berilgan qatorni toping.

A) keng B) kon C) ishchan D) qanday

10. Gullar chiroyli ochildi. Bu gapda bosh bo’lakni aniqlang.

A) chiroyli gullar B) gullar chiroyli C) gullar ochildi D) chiroyli

11. So’z o’zgartiruvchi qo’shimchalar ishtirok etgan so’zlarga misol keltiring.

J ______________________________________________________

12. So’z yasovchi qo’shimchalar ishtirok etgan so’zlarga misol keltiring.

J ______________________________________________________

13. Bosh bo’laklarga misol keltiring.

J ______________________________________________________

14. O’zakdosh so’zlarga misol keltiring.

J ______________________________________________________

15. Ikkinchi darajali bo’lakka misol keltiring.

J ______________________________________________________
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

b

c

b

a

d

c

c

c

d

11. nurli, bokschi

12. fermaga, maktabga

13. quyosh chizdi

14. bog’dorchilik, bog’bon

15. Atrofni qorong’ulik bosdiOna tili 2-chorak 2-variant

1. Gap deb nimaga aytiladi?

A) Gap tugallangan fikrni bildiradi

B) bo’g’inni bildiradi

C) Tovushni bildiradi

D) Harfni bildiradi

2. Gapning bosh bo’laklariga nimalar kiradi?

A) ikkinchi darajali bo’lak

B) ega va kesim

C) o’zak D) kesim

3. Ikkinchi darajali bo’lak gapda nima uchun kerak?

A) Gapdagi fikr yana ham to’liqroq bo’lishi uchun

B) Bosh bo’laklardan biri

C) Gapning bosh bo’lagini aniqlab beradi

D) To’g’ri javob yo’q

4. Bolalar so’ziga so’roq bering.

A) kim? B) nima? C) kimlar? D) nimalar?

5. So’z yasovchi so’zlar qatorini aniqlang.

A) dengizning B) yerga C) so’zla D) mening

6. So’z o’zgartiruvchi so’zlar qatorini toping.

A) nurli B) sinfdosh C) paxtakor D) kutubxonadan

7. Shaxs narsaning belgisini bildirgan so’zlar qatorini toping.

A) kitob B) sinf C) chiroyli D) daftar

8. Gulla so’zida qaysi qo’shimcha ishtirok etgan?

A) – la so’z yasovchi qo’shimcha

B) – la so’z yasovchi qo’shimcha

C) – la o’zak

D) – la bo’g’in

9. Nurli so’zida gapning o’zak qismini aniqlang.

A) Nurli B) Nurli C) Nurli D) Nurli

10. Sutchi so’zida o’zak va qo’shimchalarni aniqlang.

A) sutchi B) sutchi C) sutchi D) sutchi

11. Qaysi qo’shimchalar yordami bilan tilimizda yangi so’zlar hosil bo’ladi?

J ______________________________________________________

12. Nima uchun o’zak so’zining asosiy qismi sanaladi?

J ______________________________________________________

13. So’z yasovchi va so’z o’zgartiruvchi qo’shimchalarning farqi nimada?

J ______________________________________________________

14. Bosh bo’laklarga misol keltiring.

J ______________________________________________________

15. Nima qilyapti? So’rog’iga javob bo’lgan so’zlarga misol keltiring.

J ______________________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

b

a

c

c

d

c

b

a

c

11. So’z yasovchi qo’shimchalar orqali

12. O’zakdosh so’zlar uchun umumiy qism

13. So’z yasovchi yangi so’z hosil qiladi, so’z o’zgartiruvchi yangi so’z hosil qilmaydi.

14. kitob o’qidim

15. Ra’no o’nayapti


Ona tili 3-chorak 1-variant
1. Tabiat hodisalarini beldiruvchi otlar qatorini toping.

A) poyezd, soat B) bo’ron, yomg’ir C) chumchuq, sa’va D) randa, tesha

2. So’z turkumlarini sanab bering.

A) ot, sifat, son, fe’l B) bosh bo’lak

C) ikkinchi darajali bo’lak D) o’zak

3. Belgisini beldirgan so’zlar qatorini toping.

A) beshta B) nur C) yashil D) so’zladi

4. Shaxslarni bildirgan otlar qatorini toping.

A) Lola B) telefon C) kitob D) chizg’ich

5. Birlikdagi otlar qatorini toping.

A) kitoblar B) daftarlar C) o’quvchi D) o’qituvchilar

6. Ot yasovchi qo’shimchalarni aniqlang.

A) –chi, -kor, -dosh B) –dor, -li, -chi

C) –dan, -da D) –ning, -ni

7. Fe’l deb nimaga aytiladi?

A) shaxs va narsaning harakatini bildirgan so’zlarga

B) shaxs va narsaning belgisini bildirgan so’zlarga

C) shaxs va narsaning nomini bildirgan so’zlarga

D) Shaxs va narsaning son-sanog’ini bildirgan so’zlarga.

8. Sonlar necha turga bo’linadi?

A) 3 B) 2 C) 4 D) 1

9. Sifat deb nimaga aytiladi?

A) shaxs va narsaning harakatini bildirgan so’zlarga

B) shaxs va narsaning nomini bildirgan so’zlarga

C) Shaxs va narsaning son-sanog’ini bildirgan so’zlarga

D) shaxs va narsaning belgisini bildirgan so’zlarga

10. Qanday otlar bosh harf bilan yoziladi?

A) Birlikdagi otlar B) Ko’plikdagi otlar

C) Atoqli otlar D) nima so’rog’iga javob bo’lgan otlar

11. Tartib songa misol keltiring.

J ______________________________________________________

12. Ot so’z turkumiga misol keltiring.

J ______________________________________________________

13. Qanaqa? So’rog’iga javob bo’lgan so’zlarga misol keltiring.

J ______________________________________________________

14. O’zak va so’z yasovchi qo’shimcha ishtirokida misol keltiring.

J ______________________________________________________

15. Ko’plikdagi ot bilan birlikdagi ot nimasi bilan farq qiladi?

J ______________________________________________________1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b

a

c

a

c

a

a

b

d

c

11. to’rtinchi

12. shifokor

13. zehnli bola

14. quyoshli

15. –lar qo’shimchasi bilan farq qiladi


Ona tili 3-chorak 2-variant
1. Ot deb nimaga aytiladi?

A) Shaxs va narsaning nomini bildirgan so’zlarga

B) Shaxs va narsaning belgisini bildirgan so’zlarga

C) Shaxs va narsaning harakatini bildirgan so’zlar

D) Shaxs va narsaning son-sanog’ini bildirgan so’zlar.

2. Bahor oylari ko’rsatilgan qatorni toping.

A) avgust, sentabr, oktabr B) mart, aprel, may

C) fevral, mart, aprel D) iyul, iyun, avgust

3. Transport vositalarini bildiruvchi otlar qatorini toping.

A) yomg’ir, qor B) to’quvchi, shifokor

C) avtobus, tramvay D) chizg’ich, daftar

4. Uy hayvonlar qatorini toping.

A) Bo’ri, tulki B) arslon, sher C) it, mushuk D) ilon, kaltakesak

5. Shaxs-narsalarning sanog’ini bildirgan so’zlar qatorini toping.

A) ikkita, bola B) sho’x, bola

C) bola o’ynadi D) zehnli bola

6. Ko’plikdagi otlar qatorini toping.

A) birga B) bordi C) insonlar D) quloch

7. O’zak va so’z yasovchi qo’shimcha ishtirok etgan qatorni aniqlang.

A) odobli B) guldon C) gulni D) quyoshga

8. Otlar necha turga bo’linadi?

A) 3 B) 2 C) 1 D) 4

9. ……. Yoritadi, isitadi. Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying.

A) quyosh B) qor C) oy D) yomg’ir

10. Shifokor so’ziga so’roq bering.

A) nima? B) qanday? C) kim? D) qanaqa?

11. Sonlar qaysi so’roqlarga javob bo’ladi?

J ______________________________________________________

12. Sonlar yozuvda qanday yoziladi?

J ______________________________________________________

13. Sifat qaysi so’z turkumi bilan bog’lanib keladi?

J ______________________________________________________

14. Otlar qanday so’roqlarga javob bo’ladi?

J ______________________________________________________

15. Ko’plikdagi otlar bilan birlikdagi otlar nimasi bilan farqlanadi?

J ______________________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

b

c

c

a

c

a

b

a

c

11. nechta? Qancha?

12. Raqamlar va harflar yordamida yoziladi

13. Ot so’z turkumi

14. Kim? Kimlar? Nima? Nimalar?

15. – lar qo’shimchasi bilan farq qiladi4-chorak_1-variant'>Ona tili 4-chorak 1-variant
1. Bo’lishli fe’l nima?

A) Fe’llar harakatini bajarilganligini bildiradi.

B) Fe’llar harakatini bajarilmaganligini

C) Fe’llar nima qilmadi

D) kimlar? Nimalar?

2. Fe’l yasovchi qo’shimchalar qatorini aniqlang.

A) qarsillar B) so’z C) o’yna D) yurt

3. Xizmatchining so’zini qismlarga to’g’ri ajratilgan qatorni toping.

A) xizmatchining B) xizmatchining C) xizmatchining D) xizmatchining

4. Bosh bo’lak nima?

A) ega va kesim B) ot C) ikkinchi darajali bo’lak D) sifat

5. Birlikdagi otlar qatorini toping.

A) bizlar B) sizlar C) u D) ular

6. Katta daraxt so’ziga so’roq bering.

A) qanday daraxt? B) qanaqa daraxt? C) qayerga daraxt? D) nechta daraxt?

7. So’z yasovchi qo’shimchalar qatorini toping.

A) –ning B) –ni C) –la D) –dan

8. Yonma-yon kelgan undoshlar qatorini toping.

A) katta B) non C) botir D) bola

9. Olma so’ziga so’roq bering.

A) kim? B) nima? C) qanday? D) nimalar?

10. Unli harflar nechta?

A) 7 B) 5 C) 6 D) 4

11. Sifat so’z turkumiga misol keltiring.

J ______________________________________________________

12. Ona so’ziga so’roq bering.

J ______________________________________________________

13. Bordim bo’lishli fe’lini bo’lishsiz fe’lga aylantiring.

J ______________________________________________________

14. Son so’z turkumiga misol keltiring.

J ______________________________________________________

15. Fe’l qanday so’roqlarga javob bo’ladi?

J ______________________________________________________1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

a

c

a

c

a

c

a

a

C

11. oq paxta

12. kim? Ona

13. bormadim

14. 3-sinf

15. nima qildi? Nima qilyapti?Ona tili 4-chorak 2-variant

1. Ot deb nimaga aytiladi?

A) Shaxs –narsaning belgisini bildirgan so’zlar.

B) Shaxs –narsaning harakatini bildirgan so’zlar

C) Shaxs-narsaning nomini bildirgan so’zlar

D) Shaxs-narsaning son-sanog’ini bildirgan so’zlar.

2. Sifat yasovchi qo’shimchalar qatorini aniqlang.

A) –li, -siz, -dor B) –dan, -da

C) –ning, -ni D) –li, -dan

3. Son so’z turkumiga oid so’zlar qatorini toping.

A) chizg’ich B) daftar C) olti D) o’yin

4. Bosh bo’laklar nima?

A) ega va kesim B) ikkinchi darajali bo’lak

C) sifat D) fe’l

5. Undosh harflar nechta?

A) 22 ta B) 23 ta C) 24 ta D) 20 ta

6. Alifboda nechta tovush bor?

A) 29 B) 28 C) 30 D) 27

7. O’zak so’z yasovchi va so’z o’zgartiruvchi qo’shimchalar ishtirok etgan so’zlarni qismlarga to’g’ri ajratilgan qatorni toping.

A) navbatchidan B) navbatchidan C) navbatchidan D) navbatchidan

8. Egaga misol keltiring.

A) keldi B) aqlli C) ota D) sho’x

9. Kesim gapda nima vazifada keladi?

A) sifat B) ot C) fe’l D) son

10. Fe’l nimaga bog’lanib keladi?

A) sifat B) son C) ot D) bog’lanmaydi

11. Bosh bo’laklarga misol keltiring.

J ______________________________________________________

12. Sifat so’z turkumiga misol keltiring.

J ______________________________________________________

13. Gap nima?

J ______________________________________________________

14. So’z turkumlarini aytib bering.

J ______________________________________________________

15. Saxiy so’zi qaysi so’z turkumiga kiradi?

J ______________________________________________________
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

c

a

c

a

b

c

a

c

c

c

11. kitob o’qidi

12. qizil qalam

13. tugallangan fikrni bildiradi

14. ot, sifat, son, fe’l

15. sifat
1-chorak
Maktab bog’i
Maktabimizning katta, ko’rkam bog’i bor. Bog’da olma shaftoli, o’rik, olxo’ri va boshqa mevali daraxtlar o’sadi. Ularni o’quvchi akalarimiz ekishgan. Hovlida gulzor ham bor. Gulzorda gullar ochilgan. Biz daraxtlar soyasida o’ynaymiz. O’rindiqlarda o’tirib, hordiq chiqaramiz.

2-chorak
Alisherning quyonlari
Alisherning akalari quyon boqar edilar. Alisher ham bir juft quyon olib keldi. Otasi quyonlarga uycha yasab berdi. Oradan bir yil o’tdi. Alisher beshinchi sinfga ko’chdi. Uning quyonlari esa yigirmatadan oshib ketdi. Quyonlardan o’ntasini jamoa xo’jaligiga topshirdi. Xo’jalik raisi unga rahmat aytib, velosiped sovg’a qildi.

3-сhorak
Kamalak
Ertalabdan yog’ayotgan yomg’ir tushga yaqin tindi. Charaqlab quyosh chiqdi. Uning nuri hamma yoqqa tushdi. Ufqda rango-rang kamalak ko’rindi. Qizil, sariq, yashil, binafsha rangli yoysimon shakl paydo bo’ldi. Biz uni tomosha qildik. Har yili bahorda tomosha qilamiz. Kamalak uzoq turmaydi. Birozdan so’n ko’rinmaydi. Chaqqon bolalar esa kamalak rasmini chizib ulgurdilar. (51 so’z)

4-chorak
Akmalning samolyoti
Akmal maktabdan qaytib keldi. Tushki ovqatdan so’ng, hovliga chiqdi. Adasi olib qo’ygan arra va teshani qo’liga oldi. Bir parcha faner topib, qizil qalam bilan qandaydir shakl chizdi. Chiziq bo’ylab arralay boshladi. Chetlarini randa bilan tekisladi. Mayday-mayda qismlarni birlashtirdi.

Akmal fanerdan samolyot yasadi. Unga tugmalardan g’ildirak qildi. U o’zi yasagan samolyotni ukasi Ikromga sovg’a qildi. Ukasi xursand bo’ldi. (60 so’z)
Download 113,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
O’zbekiston respublikasi
guruh talabasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
таълим вазирлиги
махсус таълим
haqida tushuncha
O'zbekiston respublikasi
tashkil etish
toshkent davlat
vazirligi muhammad
saqlash vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
coronavirus covid
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
vaccination certificate
sertifikat ministry
covid vaccination
Ishdan maqsad
fanidan tayyorlagan
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanidan mustaqil
moliya instituti
fanining predmeti
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
ta’limi vazirligi