Número Acta: 3/2011 Caràcter: Extraordinari LlocDownload 98.5 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi98.5 Kb.
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL PLENARI DEL CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL DIA 3 D’OCTUBRE DE 2011
Número Acta: 3/2011

Caràcter: Extraordinari

Lloc: Aula Ambiental de la seu del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Data: 3 d’octubre de 2011

Objecte: Sessió extraordinària del Consell plenari del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Horari: Inici: Un quart de nou del vespre (20:15h)

Acabament: Dos quarts del vespre (20:30h)


Assistents
Sr. Valentí Junyent Torras, president del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Sra. Adriana Delgado Herreros, vicepresidenta del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Sr. Ramon Bacardit Reguant, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Jordi Serracanta Espinalt, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Josep M. Sala Rovira, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sra. Ruth Guerrero Rodríguez, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Joan Vinyes Sabata, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Domingo Beltran Arnaldo, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Sebastià Llort Prat, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Eduard Sánchez Campoy, representant del Consell Comarcal del Bages

Sr. Roger Grandia Borràs, representant del Consell Comarcal del Bages

Sr. Francesc Martínez Vilaseca, representant del Consell Comarcal del Bages

Sra. Teresa Viñals Duocastella, representant de l’Ajuntament d’Aguilar de Segarra

Sra. Noèlia Ramírez Calatrava, representant de l’Ajuntament de Balsareny

Sr. Joan Lladó Oliva, representant de l’Ajuntament de Castellfollit del Boix

Sr. Òscar Aparicio Ledesma, representant de l’Ajuntament de Castellgalí

Sr. Cecilio Rodríguez Martín, representant de l’Ajuntament del Pont de Vilomara

Sr. Joan Coll Prat, representant de l’Ajuntament de Gaià

Sr. Salvador Tresserra Purtí, representant de l’Ajuntament de L’Estany

Sr. Valentí Prat San Andrés, representant de l’Ajuntament de Monistrol de Calders

Sra. Elisabet López Rojas, representant de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Sr. Crisanto Lombera Tomàs, representant de l’Ajuntament de Mura

Sr. Josep Torradas Riera, representant de l’Ajuntament de Navarcles

Sr. Joan Fernández Tarrés, representant de l’Ajuntament de Navàs

Sr. Sergi Márquez Duran, representant de l’Ajuntament de Rajadell

Sr. Xavier Serramalera Lladó, representant de l’Ajuntament de Sallent

Sr. Ramon Planell Gabernet, representant de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

Sr. Enric Masafrets Marsiñach, representant de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages

Sr. Jordi Escudé Mampel, representant de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

Sr. Samuel Cabot Santafé, representant de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Sr. Modest Vega Díaz, representant de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló

Sr. Xavier Codina Casas, representant de l’Ajuntament de Santpedor

Sr. Miquel Caellas Campà, representant de l’Ajuntament de Súria
Sr. Ricard Jorba Garcia, gerent del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Sr. Josep Alfons Montraveta Torrebadella, secretari interventor del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Sr. Martí Madorell Arbolí, representant de l’Agència de Residus de Catalunya

Absents justificats
Sr. Adam Majó Garriga, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Santiago Estopiñà Estopiñà, representant de l’Ajuntament de Sant Feliu SasserraAbsents no justificats
Sra. M. Àngels Crusellas Serra, representant de l’Ajuntament d’Artés

Sra. Núria Crespiera Badia, representant de l’Ajuntament d’Avinyó

Sr. Enric Vall de Vilaramó Oliva, representant de l’Ajuntament de Callús

Sra. M. Nieves Palacios Ferrer, representant de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Sra. Judith Baraldés Santamaria, representant de l’Ajuntament de Fonollosa

Sr. Ramon Soler Vilarrasa, representant de l’Ajuntament de Marganell

Sr. Francesc Torres Farràs, representant de l’Ajuntament de Moià

Sr. Tomás Casero García, representant de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Sr. Ferran Argilés Sas, representant de l’Ajuntament de Talamanca
Manquen per nomenar un representant del Consell Comarcal del Bages i els representants dels ajuntaments de Calders i de Castellnou de Bages.
El secretari comprova l’existència de quòrum suficient, el president obre la sessió i es passen a tractar els següents punts de l’ordre del dia:
La senyora Teresa Vinyals Duocastella, representant de l’Ajuntament d’Aguilar de Segarra, s’incorpora a la sessió a les 20:20h. en el transcurs del primer punt de l’ordre del dia.


 1. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL PLENARI I PRESA DE POSSESSIÓ DELS SEUS MEMBRES

Atès que, d‘acord amb l’article 7.4 dels estatuts del Consorci, ha transcorregut el termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al de les eleccions locals, que s’han designat els representants de les entitats locals consorciades al Consell plenari en el nombre establert i que existeix el quòrum previst per dur a terme aquesta sessió, es declara constituït aquest Consell plenari.


Seguidament, els membres presents al Consell plenari prenen possessió del seu càrrec.
Es crida nominalment als assistents i el secretari realitza la següent pregunta:
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de membre del Consorci del Bages per a la gestió de residus, lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’autonomia de Catalunya?”MUNICIPI

MEMBRES CONSELL PLENARI

President

Valentí Junyent Torras

Juro

Vicepresidenta

Adriana Delgado Herreros

Prometo

Manresa
Ramon Bacardit Reguant

Juro

Jordi Serracanta Espinalt

Prometo

Josep M. Sala Rovira

Juro

Ruth Guerrero Rodríguez

Prometo

Joan Vinyes Sabata

Per imperatiu legal, prometo

Domingo Beltran Arnaldos

Juro

Sebastià Llort Prat

Prometo

Adam Majó Garriga

-

Consell Comarcal del Bages
Eduard Sánchez Campoy

Prometo

Roger Grandia Borràs

Juro
-

Francesc Martínez Vilaseca

Prometo

MUNICIPIS DE MÉS DE 5.000 HABITANTS

Artés

M. Àngels Crusellas Serra

-

Moià

Francesc Torres Farràs

-

Navarcles

Josep Torradas Riera

Prometo

Navàs

Joan Fernández Tarrés

Per imperatiu legal, prometo

Sallent

Xavier Serramalera Lladó

Prometo

Sant Fruitós de Bages

Tomás Casero García

-

Sant Joan de Vilatorrada

Ramon Planell Gabernet

Per imperatiu legal, prometo

Sant Vicenç de Castellet

Samuel Cabot Santafé

Juro

Santpedor

Xavier Codina Casas

Per imperatiu legal, prometo

Súria

Miquel Caellas Campà

Prometo

MUNICIPIS DE FINS A 5.000 HABITANTS

Aguilar de Segarra

Teresa Viñals Duocastella

Prometo

Avinyó

Núria Crespiera Badia

-

Balsareny

Noèlia Ramírez Calatrava

Prometo

Calders
-

Callús

Enric Vall de Vilaramó Oliva

-

Castellbell i el Vilar

M. Nieves Palacios Ferrer

-

Castellfollit del Boix

Joan Lladó Oliva

Prometo

Castellgalí

Òscar Aparicio Ledesma

Prometo

Castellnou de Bages
-

El Pont de Vilomara i Rocafort

Cecilio Rodríguez Martín

Prometo

Fonollosa

Judith Baraldés Santamaria

-

Gaià

Joan Coll Prat

Prometo

L’Estany

Salvador Tresserra Purtí

Prometo

Marganell

Ramon Soler Vilarrasa

-

Monistrol de Calders

Valentí Prat San Andrés

Prometo

Monistrol de Montserrat

Elisabet López Rojas

Per imperatiu legal, prometo

Mura

Crisanto Lombera Tomàs

Prometo

Rajadell

Sergi Márquez Duran

Prometo

Sant Feliu Sasserra

Santiago Estopiñà Estopiñà

-

Sant Mateu de Bages

Enric Masafrets Marsiñach

Prometo

Sant Salvador de Guardiola

Jordi Escudé Mampel

Prometo

Santa Maria d’Oló

Modest Vega Díaz

Prometo

Talamanca

Ferran Argilés Sas

-

El president pren la paraula per agrair a tots els presents i a tots els grups polítics la voluntat de no polititzar els òrgans de govern del Consorci. Recorda que aquesta havia estat sempre la fórmula utilitzada i que, en aquesta ocasió, tot i que ha estat més complicat, també s’ha aconseguit.

 1. PROPOSTA RELATIVA AL RÈGIM DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL CONSELL PLENARI

Se sotmet a consideració del plenari la següent

PROPOSTA

L’article 15.1 dels Estatuts del Consorci disposa que el Consell plenari efectuarà les seves sessions ordinàries amb una periodicitat semestral.

Correspon al Consell plenari, a la vista d’aquest precepte, determinar les dates de les sessions ordinàries, precisant el mes i el dia de la setmana en què han de tenir lloc, respectant la periodicitat assenyalada als Estatuts.

Aquesta Presidència considera que a l’hora de fixar els mesos en què s’efectuaran les sessions ordinàries cal tenir present que la necessitat d’aprovar els Pressupostos els últims mesos de l’any aconsella que la periodicitat es fixi de manera que el mes de desembre sigui un dels que entrin dins el marge temporal que marquen els Estatuts.

En atenció a tot el que s’ha exposat es proposa al Consell plenari que prengui els acords següents:

Primer.- El Consell plenari realitzarà les seves sessions ordinàries els mesos de juny i desembre de cada any, en conformitat amb el que disposa l’article 15.1 dels Estatuts.

Segon.- Les sessions se celebraran el primer dilluns del mes corresponent, a les 20,00 hores en primera convocatòria. Si el dia assenyalat coincidís en festa estatal, catalana o local del municipi en el què sigui establerta la seu del Consorci, la sessió es convocaria el primer dia hàbil següent que no fos dissabte.

Tercer.- El president del Consorci, en atenció a les peculiaritats del calendari en les dates esmentades, podrà convocar la sessió ordinària del Consell plenari en una data compresa dins els set dies hàbils immediatament anteriors o posteriors a la que correspongui per aplicació del que disposen els dos apartats anteriors.

APROVACIÓ

Sotmesa l’acta a votació ordinària, és aprovada per unanimitat.

 1. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

El secretari llegeix la següent


PROPOSTA
L’article 19 del Estatuts dels Consorci estableix que el règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes serà el de comptabilitat pública i s’haurà d’adaptar a la mateixa normativa de règim local i general.
La legislació de règim local preveu l’existència a les entitats locals de la Comissió especial de comptes, regulada a l’article 116 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i a l’article 101 del decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Tenint en compte que tant les característiques de l’ens com les especials condicions dels membres del Consorci desaconsellen que se segueixi el criteri establert a la normativa aplicable, atenent al fet que no és coherent considerar que la comissió hagi d’estar integrada per representants dels diferents grups polítics, ja que aquest criteri no és el previst per la configuració dels òrgans de govern del Consorci, ni s’han constituït grups polítics.
Considerant, per tant, que és convenient que aquesta comissió especial de comptes sigui representativa de la diferent tipologia dels membres del Consorci, aquesta Presidència proposa al Consell plenari l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Crear la Comissió especial de comptes del Consorci del Bages per a la gestió de residus que estarà formada per la Presidència amb caràcter nat i 4 vocals, elegits d’acord amb les indicacions següents:
Presidència:


 • President del Consorci o membre del Consell plenari en qui delegui

Vocals. Hauran de ser membres del Consell plenari i seran escollits per sorteig entre els següents grups:
 • Una persona entre els representants de l’ajuntament de Manresa

 • Una persona entre els representants del Consell Comarcal del Bages

 • Una persona entres els representants dels municipis de més de 5.000 habitants

 • Una persona entre els representants dels municipis de menys de 5.000 habitantsSegon.- La Comissió especial de comptes tindrà les atribucions, competències i funcionament establert a la normativa de règim local aplicable.
Tercer.- La durada de les funcions del càrrec de membre de la Comissió especial de comptes, serà la mateixa que la del càrrec de membre del Consell plenari, i s’aplicarà el mateix règim de funcions previst als estatuts a la finalització del mandat de les entitats locals consorciades. En el supòsit que un membre de la Comissió especial de comptes deixi de formar part del Consell plenari, cessarà automàticament com a membre d’aquesta comissió i serà substituït, mitjançant sorteig, per un altre membre del Consell plenari d’entre els inclosos en el grup de representants dels que formava part el membre cessant.
Seguidament, es realitza el sorteig previst als acords anteriors, a fi i efecte d’escollir els membres integrants de la Comissió especial de comptes, amb el següent resultat:

 • Sr. Jordi Serracanta Espinalt, de l’Ajuntament de Manresa

 • Sr. Roger Grandia Borràs, del Consell Comarcal del Bages

 • Sra. M. Àngels Crusellas Serra, de l’Ajuntament d’Artés, en representació dels municipis de mes de 5.000 habitants

 • Sra. Núria Crespiera Badia, de l’Ajuntament d’Avinyó, en representació dels municipis de menys de 5.000 habitants.

En conseqüència, les persones anteriors formaran part de la Comissió especial de comptes sota la presidència del President del Consorci o del membre del Consell plenari en qui delegui.


Per finalitzar, pren la paraula la vicepresidenta del Consorci, senyora Adriana Delgado, qui també lloa i agraeix la predisposició que hi ha hagut de no polititzar l’elecció dels òrgans de govern del Consorci.
En no haver-hi més assumptes per tractar, el president ordena que s’aixequi la sessió, al dia i hora indicats a l’encapçalament i, per fer-hi constar el que s’hi ha tractat i els acords presos, signo aquesta acta amb el vistiplau del president. S’estén l’acta en els fulls , anvers, , anvers, del Llibre d’actes del Consell plenari del Consorci del Bages per a la gestió de residus.
Vist i plau

El president

Download 98.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
haqida tushuncha
navoiy nomidagi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
fanining predmeti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
tibbiyot akademiyasi
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat