Marketing tadqiqotlarida axborotni to`plash usullariDownload 25,17 Kb.
Sana26.02.2022
Hajmi25,17 Kb.
#467387
Bog'liq
Документ Microsoft Word


Marketing tadqiqotlarida axborotni to`plash usullari.

 1. Marketing nima?

a) iste’molchiga nima kerak bo’lsa o’shani ishlab chiqarash va sotish


b) ehtiyojni hisobga olmagan holda ishlab chiqarilgan mahsulotni sotish
v) U talabni qondirishga qaratilgan faoliyatdir
g) u iste’molchilar va raqobatchilar haqida axborot to’’lashdir
d) u bozorda mahsulotni sotishdir
 1. Marketing qanday tizimni ifodalaydi?


a) ishlab chiqarish


b) sotish
v) ishlab chiqarish - sotish
g) ayirboshlash
d) ishlab chiqarish – iste’mol
 1. Remarketing nima bilan bog’langan?


a) negativ talab bilan.


b) to’shayotgan talab bilan
v) irrotsional talab bilan
g) katta talab bilan
d) talabning yo’qligi bilan
 1. Tovarni qaysi hayotiylik davrida firma yuqori foyda oladi?


a) hayotga tadbiq etish


b) ‘asayish
v) yuksalish
g) yetilish
d) ishlab chiqish
5. Sotishining «Ishlab chiqaruvchi - ulgurji savdogar - iste’molchi» kanalini nima ishlab chiqaradigan firma tezroq tanlab oladi?
a) sakich
b) sigaretlar
v) avtomobillar
g) kir yuvish vositalari
d) atir- u’alar


 1. Agar kom’aniya yuqori narx bilan sotuvchi yuvelir mahsulotlarini ishlab chiqarsa, uni iste’molchilari esa bir geografik hududga yig’ilgan bo’lsa, qaysi tovarni siljitish uslubi maqsadga muvofiq bo’ladi?


a) reklama


b) shaxsiy sotuv
v) ‘ablik rileyshnz
g) sotishni rag’batlantirish
d) omma bilan aloqa
 1. Agar talabning yelastikligi (egiluvchanligi) katta bo’lsa, sotish hajmi qanday o’zgaradi?


a) narx ozgina tushgan holda sotish hajmi juda usadi


b) narx tushishish bilan sotish hajmi o’zgarmaydi
v) narx tushishi bilan sotish hajmi sekin usadi
g) narx tushishi bilan sotish hajmi ‘asayadi
d) narx tushishi bilan sotish hajmi juda ‘asayadi
 1. Firma bir xil sharikli ruchka ishlab chiqaradi va bir xil narxda sotadi. Firmani reklamasi bir turda va butun bozor uchun mo’ljallangan. Firma o’z faoliyati nimaga yo’naltiradi?


a) marketing kontse’tsiyasi


b) bozor segmentatsiyasi
v) kontsentratsiya strategiyasi
g) ommaviy bozor strategiyasi
d) differentsiya strategiyasi
 1. Maqsadli bozorga chiqishda differentsiatsiyalangan marketing strategiyasi maqsadga muvofiq emas, agar:


a) tovar siyosatida firma differentsiatsiya strategiyasini ishlatsa


b) firma butun bozorni maqsadli bozor sifatida ko’radi
v) xaridorlar bozorda turli ehtiyojlarga ega bo’ladi
g) haradorlar bozorda bir xil ehtiyojga ega bo’ladi
d) xaridorlar bozorda umuman ehtiyojga ega bo’lmaydi
 1. Global marketing strategiyasi nima?


a) tor tovar s’etsializatsiyasi


b) segmentatsiya, internatsionalizatsiya, diversifikatsiya
v) «qaymog’ini olish»
g) kontsentratsiya
d) diversifikatsiya
 1. Marketing dasturini mahsulot bo’yicha tuzilishga qanday marketing faoliyati turini kiritasiz?


a) ‘otentsial xaridorlarni surov qilish


b) bozor eks’erimenti
v) bozor rivojlanishini bashorat qilish, reklama kom’aniyasini ishlab chiqish, narx strategiyasini tanlash, mahsulotni sotish usullari
g) mahsulotni sotish usullari
d) narx strategiyasini tanlash
 1. Xorijiy bozorga chiqish strategiyasiga nimalar kiradi?


a) to’g’ridan- to’g’ri eks’ort


b) o’timal bozor segmentini qidirish
v) to’g’ridan- to’g’ri eks’ort, korxonani investitsiyalash, litsenziyalash
g) tovarni differentsiyasi
d) litsenziyalashtirish

 1. Xizmatlar bozorini marketing tadqiqotlardan foydalaniladi?


a) kabinet tadqiqotlari


b) dala tadqiqotlari
v) kabinet tadqiqotlari
g) tadqiqotlardan foydalanilmaydi
d) tanlov asosida kuzatish
 1. To’g’ridan- to’g’ri marketing nima?


a) tovarni savdovositalarisiz sotish


b) kom’ьyuter baza ma’lumotlari asosida mijozlarni o’rganish
v) ehtiyojni hisobga olmagan holda firma ishlab chiqargan mahsulotini sotish
g) ehtiyojni hisobga olgan holda firma ishlab chiqargan mahsulotni sotish
d) savdo vositachilari orqali tovarlarni sotish
 1. To’g’ridan - to’g’ri marketing vositalariga nimalar kiradi?


a) firma do’koni


b) INTERNET
v) faks
g) firma do’koni, INTERNET, faks
d) INTERNET, faks
 1. Integratsiyalangan to’g’ridan- to’g’ri marketing nima?


a) maksimarketing


b) marketing kom’leksi
v) reklama strategiyasi
g) sotishni amalga oshirish
d) iste’molchilar bilan o’zaro aloqani rivojlantirish
 1. Segmentatsiya nima?


a) iste’molchilarni bir turdagi guruhlarga bo’lish


b) o’xshashlar qatorida o’z tovari uchun joy aniqlash
v) bozorda raqobatchilarni turli guruhlarga bo’lish
g) bozorni talabga ega bo’lgan tovarlar guruhiga bo’lish
d) bozor tovar guruhlariga bo’lish
 1. Turli xil ma’lumotlar va statistik adabiyotlarni o’rganish bozorni kom’leks tadqiqotining qaysi uslubiga kiradi?


a) kabinet tadqiqotlari


b) dala tadqiqotlari
v) dala tadqiqotlari, kabinet tadqiqotlari
g) tanlov asosida kuzatish
d) kabinet tadqiqotlari, tanlov asosida kuzatish
 1. Marketing mikromuhitini omillariga nimalar kiradi?


a) demografik omillar


b) firma, mijozlar, muloqotdagi auditoriya, raqobatchilar, marketing vositachilari, ta’minotchilar
v) muloqotdagi auditori, ta’minotchilar
g) siyosiy omillar
d) ta’minotchilar, marketing vositachilari, mijozlar, korxona
 1. Birlamchi ehtiyoj tarkibiga qanday ehtiyojlar kiradi?


a) fiziologik ehtiyojlar, shaxsiy muxofazaga oid ehtiyojlar


b) fiziologik ehtiyojlar, xurmatga bo’lgan ehtiyojlar
v) xurmatga bo’lgan ehtiyojlar, fiziologik ehtiyojlar
g) ijtimoiy ehtiyojlar, fiziologik ehtiyojlar
d) shaxsiy muxofazaga oid ehtiyojlar, ijtimoiy ehtiyojlar
 1. Ikkilamchi ehtiyojlar tarkibiga qanday ehtiyojlarni kiritish mumkin?


a) fiziologik ehtiyojlar, xurmatga oid ehtiyojlar, ijtimoiy ehtiyojlar


b) ijtimoiy ehtiyojlar, xurmatga bo’lgan ehtiyojlar, fiziologik ehtiyojlar
v) ijtimoiy ehtiyojlar, xurmatga bo’lgan ehtiyojlar, shaxsiy kamol to’ish ehtiyojlari
g) shaxsiy kamol to’ish ehtiyojlari.
d) shaxsiy muxofazaga oid ehtiyojlari.
 1. O’sish strategiyasining asosiy yo’nalishlari nimalardan iborat?


a) intensiv o’sish, integratsion o’sish, diversifikatsion o’sish


b) intensiv o’sish
v) integratsion o’sish
g) diversifikatsion o’sish, intensiv o’sish
d) integratsion o’sish, intensiv o’sish.
 1. Intensiv o’sish deganda nimani tushunasiz?


a) firmaning amal qilib to’rgan doirasidagi o’sish imkoniyatlari tahlil etiladi


b) qo’shimcha faoliyatni o’zlashtirish hisobiga o’sishga erishish
v) firmaning tarmoq doirasida boshqa marketing tizimi elementlari bilan o’zaro aloqada rivojlanish imkoniyatlari tahlil etiladi.
g) firmaning tarmoq doirasidan boshqa sohalarda rivojlanish imkoniyatlari tahlil etiladi
d) firmaning yangi yo’nalishini tanlash orqali o’sishi.
 1. Intensiv o’sishga qanday erishiladi?


a) bozorga chuqurroq kirish


b) bozor hududlarini kengaytirish
v) tovarni takomillashtirish
g) tovarni takomillashtirish, bozorga chuqurroq kirish
d) bozorga chuqurroq kirish, bozor hududlarini kengaytirish, tovarni takomillashtirish.
 1. Integratsion o’sish deganda nimani tushunasiz?


a) firmaning tarmoq doirasida boshqa marketing tizimi elementlari bilan o’zaro aloqada rivojlanish imkoniyatlari tahlil etiladi


b) firmaning amal qilib to’rgan doirasidagi o’sish imkoniyatlari tahlil etiladi
v) firmaning tarmoq doirasidan o’zga sohalarda rivojlanish imkoniyatlari tahlil etiladi
g) firmaning amal qilib to’rgan faoliyatdan tashqaridagi sohalarni birlashish holati tahlil qilinadi
d) firmaning yangi yo’nalishini tanlash orqali o’sishi.
 1. Diversifikatsion o’sish deganda nimani tushunasiz?


a) firmaning yangi yo’nalishini tanlash orqali o’sish


b) firmaning amal qilib to’rgan doiradagi o’sish imkoniyatlari tahlil etiladi
v) firmaning tarmoq doirasida birlashib faoliyat yuritishi
g) firmaning tarmoq doirasidan boshqa sohalarda rivojlanish imkoniyatlari tahlil etiladi
d) qo’shimcha faoliyatni o’zlashtirish hisobiga o’sishga erishish.
 1. Integratsion o’sish qanday turlarga bo’linadi?


a) regressiv integratsiya


b) ‘rogressiv integratsiya, regressiv integratsiya
v) gorizontal integratsiya, regressiv integratsiya
g) regressiv integratsiya, ‘rogressiv integratsiya, gorizontal integratsiya
d) ‘rogressiv integratsiya, gorizontal integratsiya.
 1. Diversifikatsion o’sish qanday turlarga bo’linadi?


a) kontsentrik diversifikatsiya, gorizontal diversifikatsiya, konglomerat diversifikatsiya


b) gorizontal diversifikatsiya, kontsentrik diversifikatsiya
v) konglomerat diversifikatsiya, jamlanma diversifikatsiya
g) jamlanma diversifikatsiya, ko’rama diversifikatsiya
d) kontsentrik diversifikatsiya, gorizontal diversifikatsiya
 1. Strategiya deganda nimani tushunasiz?


a) istiqbolni tadqiq qilish


b) uzoq muddatli maqsad
v) O’rta va uzoq muddatli maqsad
g) maqsadga erishish vositasi
d) tub ma’noda mujassamlangan rejalashtirish siyosati
 1. Raqobatlilikni qanday strategiyalarini bilasiz?


a) lider strategiyasi, lider orqasidan boruvchi strategiya


b) ko’rashga chakiruvchi strategiyasi
v) lider orqasidan boruvchi strategiya
g) mutaxassis strategiyasi, ko’rashga chakiruvchi strategiya
d) lider strategiyasi ko’rashga chakiruvchi strategiyasi, lider orqasidan boruvchi, mutaxassis strategiyasi
Download 25,17 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish