Buxoro viloyati Olot tumanidagiDownload 0.53 Mb.
Sana23.01.2017
Hajmi0.53 Mb.


логотип copy

Buxoro viloyati

Olot tumanidagi

31- son ixtisoslashtirilgan

davlat umumta’lim maktab - internatining matematika, ona tili va adabiyot fani o’qituvchilari Sultonova Munisa va Saidova Rayxonning

Yilning eng yaxshi dars ishlanmasi” ko’rik tanlovi uchun tayyorlagan integrasiyalashganMavzu: Son so’z turkumi yuzasidan

takrorlash.

Olot -2016 yil

Titul varag’I

Familiyasi: Sultonova

Ismi: Munisa

Sharifi: Shomurodovna

Ish joyi: 31-son IDUMI

Lavozimi: matematika fani o’qituvchisi

Tuman: Olot

Viloyat: Buxoro

Fan nomi: matematika

Sinfi: 7

Dars ishlanmasining mavzusi: Son so’z turkumi yuzasidan takrorlash

O’quvchilar soni: 33 nafar

Elektron pochta manzili: 3431

Baholash mezonlari

t-r

Baholash me’zonlari

Qo’yiladigan bal

Qo’yilgan balO’quv dasturi asosida dars maqsadlarining to’g’ri qo’yilganligi

1-6 ball

5O’quv dasturi asosida dars shakli va turini to’g’ri tanlaganligi

1-8 ball

7Dars bosqichlarini to’g’ri, mantiqiy izchilikda bayon etilganligi

1-8 ball

7Dars ishlanmasidagi tushunchalarning o’quvchilar egallashi lozim bo’lgan bilim, ko’nikma va malaka elementlariga mosligi, ma’lumotlarning yangiligi va dolzarbligi

1-8 ball

7Dars ishlanmasi mazmunining mantiqiy izchillikda bayon etilganligi, aniqligi, savodxonligi, hammaga tushunarliligi

1-10ball

6Dars ishlanmasining tarbiyaviy va ijtimoiy pedagogik ahamiyatliligi

1-10 ball

8Dars ishlanmasining bayon etilishida ilg’or pedagogic texnalogiya elementlari, metodlardan tizimli foydalanganligi, ularni aniq yoritib berilganligi

1-10 ball

8O’quvchilarga berilgan barcha turdagi topshiriqlar va uyga vazifaning dars maqsadi va vazifasiga mosligi

1-10 ball

8Dars ishlanmasining metodik yangiligi, undan foydalanishning qulayligi, ta’lim-tarbiya jarayoniga kompetensiyaviy yondashuv asosida tuzilganligi


1-10 ball

8Dars bosqichlaridan ko’rgazmali va axborot – kommunikatsiya texnalogiyalardan unumli foydalanganligi

1-10 ball

9Qo’shimcha badiiy va texnik vositalardan foydalanishni asoslanganligi

1-10 ball

6
Jami:

100

79

Titul varag’I

Familiyasi: Saidova

Ismi: Rayxon

Sharifi: Bekmurodovna

Ish joyi: 31-son IDUMI

Lavozimi: ona tili va adabiyot fani o’qituvchisi

Tuman: Olot

Viloyat: Buxoro

Fan nomi: ona tili va adabiyot

Sinfi: 7

Dars ishlanmasining mavzusi: Son so’z turkumi yuzasidan takrorlash

O’quvchilar soni: 33 nafar

Elektron pochta manzili: 3431

Baholash mezonlari

t-r

Baholash me’zonlari

Qo’yiladigan bal

Qo’yilgan balO’quv dasturi asosida dars maqsadlarining to’g’ri qo’yilganligi

1-6 ball

5O’quv dasturi asosida dars shakli va turini to’g’ri tanlaganligi

1-8 ball

7Dars bosqichlarini to’g’ri, mantiqiy izchilikda bayon etilganligi

1-8 ball

7Dars ishlanmasidagi tushunchalarning o’quvchilar egallashi lozim bo’lgan bilim, ko’nikma va malaka elementlariga mosligi, ma’lumotlarning yangiligi va dolzarbligi

1-8 ball

7Dars ishlanmasi mazmunining mantiqiy izchillikda bayon etilganligi, aniqligi, savodxonligi, hammaga tushunarliligi

1-10ball

6Dars ishlanmasining tarbiyaviy va ijtimoiy pedagogik ahamiyatliligi

1-10 ball

8Dars ishlanmasining bayon etilishida ilg’or pedagogic texnalogiya elementlari, metodlardan tizimli foydalanganligi, ularni aniq yoritib berilganligi

1-10 ball

8O’quvchilarga berilgan barcha turdagi topshiriqlar va uyga vazifaning dars maqsadi va vazifasiga mosligi

1-10 ball

8Dars ishlanmasining metodik yangiligi, undan foydalanishning qulayligi, ta’lim-tarbiya jarayoniga kompetensiyaviy yondashuv asosida tuzilganligi


1-10 ball

8Dars bosqichlaridan ko’rgazmali va axborot – kommunikatsiya texnalogiyalardan unumli foydalanganligi

1-10 ball

9Qo’shimcha badiiy va texnik vositalardan foydalanishni asoslanganligi

1-10 ball

6
Jami:

100

79

Sana:

Sinf: 6 sinf

Fan : Matematika ,onatili

Mavzu: Son so’z turkumi yuzasidan takrorlash

Dars maqsadi: ta’limiy: o’quvchilarning son so’z turkumi yuzasidan bilim,ko’nikma va malakalarini mustahkamlash,gapning tarkibidan son so’z turkumiga oid so’zlarning ma’no turini aniqlash malakalarini hosil qilish;sonlarning imlosi bo’yicha orfografik savodxonligini oshirish, son va uning turlari haqidagi matematik bilimlarni takomillashtirish;

tarbiyaviy: o’quvchilarni vatanparvarlik,burchga sadoqat umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, o’zaro hurmat ruhini shakllantirish, ijobiy sifatlarni rivojlantirish;

rivojlantiruvchi: o’quvchilarning ona tili va matematika faniga bo’lgan qiziqishini,hisob malakalarini hamda so’z turkumlariga doir bilimlarini oshirish, o’quvchilarda har bir ishni hisob-kitob bilan bajarish tuyg’usini shakllantirish

Dars tipi: noan’anaviy, integratsiyalashgan dars

Dars turi: mustahkamlash darsi

Darsda qo’llaniladigan metodlar: „Domino“ o‘yini, „Aqliy hujum“,

Darsda foydalaniladigan jihozlar:, tarqatma materiallar(baholash uchun),testlar, videoproyektr (slaydlar va “ namoyish etish ) , jadval, sxema, elektron darslik

Darsning borish rejasi: 1. Tashkiliy qism:

a ) Salomlashish;

b)navbatchi hisobotini tinglash;

II.O’tilgan mavzuni takrorlash:


   1. “aqliy hujum” usuli orqali barcha o’quvchilar ishtirokini ta’minlash maqsadida guruhlarga topshiriqlar beriladi.

b) Oldingi mavzularni tabaqalashtirgan holda so’rash .

c)Ma’naviyat sabog’i.

d) Baholash

III.Uyga vazifa berish 1. Tashkiliy qism

O’quvchilar bilan salomlashib, navbatchi hisoboti tinglangach, guruhlarning nomlarini aniqlash uchun va o’z navbatida bir qadar o’tilgan mavzuni umumiy tarzda mustahkamlash maqsadida o’quvchilarni tug’ilgan fasllariga qarab Kuz, Qish,Yoz,Bahor guruhlariga bo’lib olinadi;

Dars shiori aytiladi:

Dars shiori: Har ishniki qilmish odamzod,

Tafakkur birla bilmish odamzod,

Alisher Navoiy

Darsning oltin qoidalari bilan o’quvchilar tanishtiriladi:

Darsning oltin qoidalari:


 1. Intizom

 2. O’zaro hurmat

 3. Ijodiy faoliyat

 4. Hamkorlik

 5. Do’stona faoliyat

 6. Muloqot va tinglash

7. Muloqotda fikr izchilligi

II. O’tilgan mavzuni takrorlash.

Dars 9- may “Xotira va qadrlash kuni“ bayrami arafasida o’tkazilayotganligi sababli prezidentimiz I.A.Karimov ning “ Inson qadri boqiy,xotirasi muqaddas” fikrlari eslanib shunga doir slaydi namoyish etiladi

Har bir guruh o’z nomini shiorini tanishtirish jarayonida ularga tarqatma materiallar berilib uyga vazifa so’rab olinadi:Guruhlar tanishtiruvi

Sonning ma’no guruhlari

1.Chama son qo’shimchalarini ayting:

2. –ov,-ala qo’shimchalari

3. oltovlon ola bo’lsa,og’zidagin oldirar. Maqolidagi sonnin turini topingSonlar saltanati:

http://aql.uz/fotos/raqam.gif

 • Butun sonlar

 • Kasr sonlar

 • Musbat sonlar

 • Manfiy sonlar

Tarkibli son (ko’paytuvchilarga ajratishmumkin bo’lgan sonlar)

Sodda sonlar


(tub sonlar 2,3,5,7,11,13,17,… eng katta sodda son 6000 ta raqamdan iborat)
Barkamol sonlar masalan: 28 uning barcha bo’luvchilari yig’indisi o’ziga teng 1+2+4+7+14=28

Pifagorchilar juft sonlarni «ayol» sonlar, toqlarni esa «erkak» sonlar deb hisoblashgan, va shunga binoan ba’zi sonlarni faqat ayollarga xos, boshqalarini esa erkaklarga taaluqli deb fikrlashgan..

Pifagor maktabi o’quvchilari uchun nikoh ramzi bo’lib 5 raqami,
ya’ni 3- erkak son va 2-ayol sonning birlashuvi ifodalangan.
Shu sababdan ham to’g’ri burchakli uchburchakning katetlari uzunliklari 4 va 3 bo’lganda,
gipotenuzasining uzunligi 5 ga teng bo’lishini e’tiborga olib,
mazkur tirdagi uchburchakni «kelin shakli» deb atashgan

Pifagorchilar yana sonlarni «mukammal» va «do’stona» sonlarga ajratishgan. Masalan, 220 va 284 sonlari «do’stona» sonlar hisoblanadi

Chunki, 220 sonini o’zidan boshqa barcha bo’linuvchilarini aniqlab, ularni qo’shib chiqilsa (1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110), yig’indi 284 chiqadi.
Endi, 284 ni ham o’zidan boshqa bo’luvchilarining yig’indisini hisoblasak, (1+2+4+71+142) 220 chiqadi. Shu sababli bu ikki son bir biri bilan do’st deb qaralgan va do’stlik ramzi sifatida ifodalangan.


 1. Qanday sonlarga manfiy sonlar deyiladi

 2. Butun sonlar ta’rifini ayting

3.Kasr son ta’rifini ayting
Raqamlar ;

f:\sdahdd\icaxfopjz.jpgf:\sdahdd\icabxxw5s.jpgf:\sdahdd\ica234qn8.jpgf:\sdahdd\ica17a4d5.jpgf:\sdahdd\icad30qze.jpgf:\sdahdd\ica6g5pz5.jpgf:\sdahdd\icai9fh6h.jpgf:\sdahdd\ica0zf2su.jpgf:\sdahdd\icaw8hosc.jpgc:\documents and settings\admin\рабочий стол\новая папка (2)\077vdcale1tw7caofo5tacayulj3ycaqeypwzcay9mwbycavec2tccaskyr11ca2v9q99cahv46nuca38ioulcahscj8wcasdodlncalflfxwca1sajuncalo30t4cabahsytcah3p7zdcav43vxhcap2vdl1.jpg

Raqamlar qo’shig’I ijro etiladi;

1.eng kichik raqam qaysi

2. birlik sonlar nechtani tashkil etadi

3.o’nlik sonlar nechtani tashkil etadi

Hisob so’zlar;

d:\8888888\расм папка\aralash\flovers\букет розы..jpg bir dasta gul; bir chimdim nur; рисунок4рисунок4рисунок4

3 ta daraxt va h.k 1. Slayddagi hisob so’zlarni izohlang

 2. Hisob so’zlar qaysi turkumga oid bo’ladi

 3. Topgan gul,topmagan birbog’ piyoz maqolidagi hisob so’zni aniqlang

“Kim chaqqon” o’yini o’tkaziladi :

Bunda adabiyotimizning yuksak namoyondalarining tug’ilgan yillarini milodiydan hijriyga o’tkazish;

Masalan so’z mulkining sultoni hazrat Alisher Navoiyning milodiy tavallud yilini hijriyga o’tkazing: buning uchun

1)1441-621=820;

2)820*1,03=844,6;

3) 844,6≈845;

hamda arab raqamidagi sonlarni rim raqamida ifodalash :

masalan:57=LVII, 44=XLIV; va h.k

“Domino o’yini “ bunda quyidagi rasmlar orqasiga misollar yozilgan bo’lib ikkinchi rasmda uning javobi va yana misol bo’ladi

(-128):(-4):(-8):2

-2

-(-(-(+8)))-8(-24)+(-5)o’quvchilar misollarni yechib, kartochkalarni tartib bilan teradilar , hosil bo’lgan ketma-ketlikdagi rasmlar bosh harflarini olinsa ona tiliga oid so’z hosil bo’ladi

T a q s i m

d:\хайвонлар\10 (1).jpg d:\хайвонлар\nu_prosto_prelest_18198.jpg d:\хайвонлар\nokia-mobile.org.ua (12).jpg d:\хайвонлар\korova1.jpg d:\хайвонлар\image05.jpg d:\хайвонлар\vetton_ru_75.jpg

M i q d o r
d:\хайвонлар\vetton_ru_16.jpg d:\хайвонлар\animals_101.jpg d:\english\f\5315131.jpg c:\documents and settings\xxx\мои документы\downloads\images (10).jpg d:\english\f\4.jpg c:\documents and settings\xxx\мои документы\downloads\images (11).jpg

Har bir shart da g’olib bo’lgan guruhga quyidagicha rag’bat kartochkalari berib boriladi ,g’olib bo’lgan guruh to’la-to’kis qurilgan uyga ega bo’ladi.g’olib guruh taqdirlanib vatan tushunchasi bilan bog’lanadif:\img104.jpg

Har bir guruhga test savollari beriladi

1.Bayroq dastasida ming-minglab qo’llar taftini sezaman. Keltirilgan gapda sonning qaysi turidan foydalanilgan ?

A) chama son B) jamlovchi son C) tartib son D) taqsim son2. –ov, -ala, -ovlon qo’shimchalari nechagacha bo’lgan sonlarga qo’shilib keladi va qanday ma’nolarni anglatadi ?

A) birdan o’ngacha, birgalik ma’nolarini B) ikkidan o’ngacha, jamlik ma’nolarini

C) ikkidan sakkizgacha, jamlik ma’nolari D) birdan sakkizgacha, umumiylik ma’nolarini

4.Ikki, olti, yeti sonlariga –ov, -ala, -ovlon qo’shimchalari qo’shilganda asos qismda qanday o’zgarish bo’ladi ?

A) tovush almashishi B) tovush orttirilishi

C) tovush tushishi D) tovush o’zgarishi bo’lmaydi

5.Men ikkoviga bittadan ezilgan shaftoli beraman. Ushbu gapda sonning qaysi turlari qatnashgan ?

A)chama son va kasr son B) jamlovchi son va taqsim son

C) tartib son va taqsim son D) sanoq son va dona son
“IV.Baholash. Guruhlar yig’gan ballari asosida o’rinlar aniqlanadi va faol qatnashgan o’quvchilar taqdirlanadilar.

V. Uyga vazifa: 1.“Matematika darsida”mavzusida matn tuzing . Tarjimayi holingizni yozing. Unda ishlatilgan sonlarni izohlang.2.Hisoblang:99-97+95-93+91-89+...+7-5+3-1

Foydalanilgan adabiyotlar:

 1. I.A.Karimov “Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo’lida xizmat qilish - eng oliy saodatdir”

 2. I.A.Karimov “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”

 3. N.Maxmudov, A.Nurmonov, A.Sobirov, D.Nabiyeva “Umumiy o’rta ta’lim maktablari uchun 6- sinf ona tili” darsligi

 4. M.A.Mirzaaxmadov, F.R.Usmonov “Matematikadan masalalr to’plami” 5- sinf

 5. O’zbek xalq maqollari

 6. O’zbek xalq topishmoqlari

 7. G.N.Nasriddinov, M.A. Mirzaaxmedov, A.Abdullayev, G.Bahromova, A.Haqberdiyev “Aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan Davlat umumta’lim maktablarining 6 sinf matematika” darsligi

 8. M.A. Mirzaaxmedov, F.R.Usmonov, Sh. Aripova “Matematikadan masalalar to’plami 6 sinf”

 9. Internet tarmog’ida Ziyonet ta’lim portali

 10. Internet tarmog’ida Kitob.uz sayti


Download 0.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat