Yakkakurash siklik sport turlardan badiiy gimnasika


DARAJASI - 3   Akrobatik mashqlar terminologiyasi?Download 0,68 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/4
Sana04.01.2020
Hajmi0,68 Mb.
#31954
1   2   3   4
Bog'liq
3. YAKKSST (badiiy gimnastika) 2-kurs


DARAJASI - 3

 

Akrobatik mashqlar terminologiyasi? 

tebranish, g’ujanak bo’lish ortga ag’darilish 

siltanish, osilish, aylanish, siljish 

umbaloq oshish, shpagat, sal`to  

tortilib oshib o’tish  

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№149 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 3; Qiyinlik darajasi - 

Badiiy gimnastika nechinchi yil olimpia o’yinlariga kiritilgan 

1984 y Loc Anjelos 

1980 Rossiya  

1963 Budapesh 

1900 Parij  

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№151 Fan bobi – 3; Fan 

bo„limi – 3; Qiyinlik darajasi - 

Turkiston o‟lkasida nechenchi yili 4 yillik bilim yurtlari uchun dasturlar ishlab chiqilgan? 

1880 

1832 


1825 

1815 


 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. 

Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. 

№152  FAN  BOBI  –  1;  FAN  BO„LIMI  –  4;  QIYINLIK 

DARAJASI - 2

 

Birinchi musobaqa nima deb atalgan  

YEVROPA KUBOGI 


 

28 


Jaxon chempionati 

Osiyo birinchiligi  

Olimpia o’yinlari 

 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№153 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 4; Qiyinlik darajasi - 

Yevropa kubogi nechinchi yil va qayerda o‟tkazilgan 

1963 y Budsapesht 

1980 Rossiya 

1984 Amerika 

1900 Fransiya 

 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. 

№154  FAN  BOBI  –  1;  FAN  BO„LIMI  –  4;  QIYINLIK 

DARAJASI - 3

 

Yevropa kubogida birinchi o‟rinni kim egallagan 

Lyudmila Savinkova (lentada) 

Tatyana Kravchenko (arqonda) 

Elvira Averkovich (lentada) 

Lor Fang (to’pda) 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  №155 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 4; Qiyinlik darajasi - 

Yuqori sinflarda gimnastika darslarini o‟tkazish asoslari? 

mashqlarni to’lig’icha o’rgatish metodi 

o’yin metodi 

ko’rgazmalilik metodi 

so’z metodi  

 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. 

№156  FAN  BOBI  –  1;  FAN  BO„LIMI  –  4;  QIYINLIK 

DARAJASI - 2

 

Umumiy rivojlantiruvchi mashqlarni ketma-ketligi? 

dastlabki xolat 

yakuniy xolat 

harakat nomi 

yo’nalish (o’nga, chapg 

 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№157 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Badiiy gimnastikada nechita element bor 

BESH TA 


Uch ta 

Olti ta 


Ikki ta 

 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№158Fan bobi – 1; Fan 

bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

 

29 


Arqonning uzunligi va diametri 

gimnastikachi uchun qulay uzunlikda, 0,5-0,1sm 

170 sm 0,3-0,1 sm 

165sm 0,5-0,1 

160sm 0,4-1sm 

 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. 

№159  FAN  BOBI  –  1;  FAN  BO„LIMI  –  1;  QIYINLIK 

DARAJASI - 1

 

Gardish og‟irligi, diametri 

ICHKI DIAMETRI-80-90SM, KO’NDALANG DIAMETRI-0,8-1,5SM, OG’IRLIGI 300GR  

ichki diametri-70-90sm, ko’ndalang diametri-0,5-1,3sm, og’irligi 250gr  

ichki diametri-70-80sm, ko’ndalang diametri-0,5-1,5sm, og’irligi 200gr 

ichki diametri-50-70sm, ko’ndalang diametri-0,3-1,3sm, og’irligi 350gr 

ichki diametri-30-50sm, ko’ndalang diametri-0,5-1,5sm, og’irligi 250gr 

 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№160 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Arqon va to‟p nechinchi yildan badiiy gimnastikaga majburiy buyum sifatida kiritildi 

1965 


1980 

1984 


1930 

 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. 

Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. 

№161  FAN  BOBI  –  1;  FAN  BO„LIMI  –  1;  QIYINLIK 

DARAJASI - 1

 

Ilk musobaqalarda qanday gardishlar bilan chiqish qilingan 

YOG’OCH 

Rezina 


plasmas 

alyumin 


 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№162 Fan bobi – 4; Fan bo„limi – 3; Qiyinlik darajasi - 

Qaysi yili birinchi markaziy Osiyo birinchiligi o‟tkazilgan edi? 

1920 

1927 

1924 


1922 

 

 

 

 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№163 Fan bobi – 3; Fan 

bo„limi – 4; Qiyinlik darajasi - 

Burilishning nechita va qanday fazalari bor 

2 ta siltovchi oyoqni siltash, siltashni tormozlanish  

30 


3 ta burilish, siltanish, tormuzlanish 

4 ta siltovchi oyoqni siltash, burilish, siltashni tormozlanish, 

1ta burilish 

 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. 

Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. 

№164  FAN  BOBI  –  3;  FAN  BO„LIMI  –  3;  QIYINLIK 

DARAJASI - 2

 

Yarim akrabatik mashqlar nechiqa bo’lib o’rganiladi 3 taga 

5 taga 


4 taga 

2 taga 


 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№165 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Odiiy mashqlarga nimalar kiradi  

Yurish, yugurish, parter holati, bo‟shashtiruvchi mashqlar 

To’lqinlar, siltashlar 

Yurish turlari va sakrashlar 

Parter holati  

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№166 Fan bobi – 3; Fan 

bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Burilish nima  

Burilish bu- tana vertical o‟q atrofida aylanishidir 

Burilish  bu- klassik raqsning eng muhim va murakkab bo‟limi 

Burilish  bu- harakatda turg‟unlikni saqlab qolish 

 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. 

Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. 

№167  FAN  BOBI  –  3;  FAN  BO„LIMI  –  1;  QIYINLIK 

DARAJASI - 1

 

URM qanday ketma-ketlikta bajariladi? 

bo’yin-yelka-qo’llar-gavda-oyaqlar 

gavda-igniga-qo’l-oyaq-bo’yin 

Oyaqlar-bo’yin-gavda 

bo’yin-gavda-oyoqlar  

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№168 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 2; Qiyinlik darajasi - 

Badiiy gimnastikada nechita oyoq pozitsiyalari mavjud 

6ta 

3ta 


5ta 

8ta 


 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013  

№169 Fan bobi – 2; Fan 

bo„limi – 2; Qiyinlik darajasi - 


 

31 


Badiiy gimnastikada nechita qo‟l pozitsiyalari mavjud 

4ta 

6ta 


2ta 

3ta 


 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. 

Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. 

№170  FAN  BOBI  –  2;  FAN  BO„LIMI  –  2;  QIYINLIK 

DARAJASI - 2

 

Umbaloq oshishni o‟rgatish metodikasi nimadan boshlanadi? 

oldinga g’ujanak bo’lib o’tirish 

g’ujanak bo’lish 

dastlabki xolat 

tebranish 

 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№171 Fan bobi – 2; Fan bo„limi – 3; Qiyinlik darajasi - 

Oldinga va orqaga umbaloq oshish (kuvirok) akrobatika elementini bajarish texnikasi? 

mashq yarim o’tirgan xolatdan qo’llarni oldinga qo’yib bajariladi 

dastlabki xolatdan asosiy stoykaga 

umbaloq oshish dastlabki xolatdan oyoqlarni elka kengligida kengroq ochib bajariladi 

tayanib o’tirgan holatda umbaloq oshishni bajarish 

 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№172 Fan bobi – 3; Fan 

bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Aylanish nima? 

Aylanish bu- klassik raqsning eng muhim va murakkab bo‟limi 

Aylanish bu- harakatda turg‟unlikni saqlab qolish 

Aylanish bu- rivojlangan turg‟unlikni saqlash 

Aylanish bu- birinchi holatdan ikkinchi holatga o‟tish 

 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. 

Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. 

№38  FAN  BOBI  –  3;  FAN  BO„LIMI  –  1;  QIYINLIK 

DARAJASI -2

 

Gimnastikaning har qanday elementni o‟rgatish nimadan boshlanadi? 

elementni qismlarga bo’lib o’rgatish 

kirish mashqlari 

elementni to’liq bajarish bilan 

dastlabki xolatdan 

 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№173 Fan bobi – 4; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Umumrivojlantiruvchi mashqlarni o‟tkazishdan maqsad nima tayyorlov qismda? 

organizmni darsning asosiy qismini bajarishga tayyorlash 

kuchni rivojlantirish 

maxsus harakat ko’nikmalarini xosil qilish 

harakat ko’nikmalarini mustaxkamlash 

 


 

32 


Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 №174Fan bobi – 4; Fan 

bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Dars asosiy qismning vazifasi? 

elementlarni o’zlashtirishga o’rgatish 

organizmni yuklamani bajarishga tayyorlash 

organizmning tiklanishi 

qaddi-qomatni to’g’ri shakllantirish 

 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. 

Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. 

№175  FAN  BOBI  –  4;  FAN  BO„LIMI  –  1;  QIYINLIK 

DARAJASI - 3

 

Dars yakuniy qismining vazifasi? 

organizmni nisbatan dastlabki holatga keltirish 

o’tilgan elementlarni takomillashtirish 

yangi elementlarni o’rgatish 

darsga yakun yasash 

 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№176 Fan bobi – 3; Fan bo„limi – 2; Qiyinlik darajasi - 

Muvozanatning nechita turi mavjud? 

2ta  

3ta 


4ta 

6ta 


 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№177 Fan bobi – 2; Fan 

bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Birinchi olimpiada o‟yinlarda badiiy gimnastikadan kim oltin medal sovrindori bo‟lgan 

Lor Fang 

Lyudmila Savinkova  

Tatyana Kravchenko  

Elvira Averkovich  

 

 

 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. 

Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y.

№178  FAN  BOBI  –  2;  FAN  BO„LIMI  –  1;  QIYINLIK 

DARAJASI - 2

 

Kichik sinflarda badiiy gimnastika darslarini o‟tkazish asoslari? 

ko’rsatish va tushuntirish uslubi 

xikoya uslubi 

ko’rsatish uslubi 

o’yin uslubi  

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№179 Fan bobi – 2; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Sport  tayyorgarlikning turlariga nimalar kiradi 


 

33 


Jismoniy, texnik, taktik, psixologik, nazariy 

Guruhli, individual, jamoaviy  

jamoaviy taktik, psixologik, nazariy 

taktik, psixologik, Guruhli, individual 

 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№180 Fan bobi – 2; Fan 

bo„limi – 2; Qiyinlik darajasi - 

Badiiy gimnastika vositalari nimalar 

Asosiy, yordamchi, tiklovchi  

Ma’ruza amaliy, seminar 

Musiqa, raqs, harakat 

Buyumlar, harakatlar  

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. 

Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. 

№181  FAN  BOBI  –  2;  FAN  BO„LIMI  –  2;  QIYINLIK 

DARAJASI - 2

 

Oldinga va orqaga umbaloq oshish ketma-ketligini o‟rganish metodikasi? 

o’tirgan xolatda tebranish 

g’ujanak bo’lish 

dastlabki xolat 

tebranish  

 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013  

№182 Fan bobi – 1; Fan 

bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Nechanchi yili Halqaro Olimpiya Qo‟mitasi tashkil etilgan? 

1894 


1890 

1897 


1893 

 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№183Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Qaysi Yildan Boshlab Ishlab Chiqarish Gimnatsikasi O’tkazila Boshlagan 

1920 

1923 


1919 

1925 


 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. 

Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. 

№184  FAN  BOBI  –  1;  FAN  BO„LIMI  –  1;  QIYINLIK 

DARAJASI - 1

 

Nechanchi yildan badiiy gimnastik atamalar qo‟llanila boshlagan? 

1938 

1940 


1936 

1937 


 

34 


 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№185 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

quyida nomlari keltirilganlardan qaysi biri sport inventariga ta`lluqli emas? 

ot 

gardish 


koptok 

arqoncha 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. 

Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. №186  FAN  BOBI  –  1;  FAN  BO„LIMI  –  1;  QIYINLIK 

DARAJASI - 1

 

Parter holati nechinchi yildan beri kombinawiyalarga kiritilgan 1982 

1980 


1999 

1961 


Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 №187Fan bobi – 2; Fan 

bo„limi – 2; Qiyinlik darajasi - 

URM kompleksini takomillashtirish tarkibini ko‟rsatish? 

tana mushaklari uchun mashqlar 

oyoq mushaklari uchun mashqlar 

qo’l va elka kamari mushaklari uchun mashqlar  

bo’yin mushaklari uchun mashqlar 

 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. 

№188  FAN  BOBI  –  3;  FAN  BO„LIMI  –  1;  QIYINLIK 

DARAJASI - 2

 

Badiiy gimnastikachilarning tamoyillari nechitaga bo‟linadi 3ta 

5ta 


7ta 

11ta 


 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№189Fan bobi – 3; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

«Koleso»ni yonlamachasida bajarishning o‟rgatish uslubi turish hamda elementini qanday 

to‟liq bajariladi? 

qo’lda turishni o’rganish, oyoqlarni yozib stoykada turish, elementni to’liq bajarish 

oldinga umbaloq oshishni o’rganish, «koleso»ni bajarish 

qullarda tik turishni o’rgatish 

elementlarni to’lig’icha bajarish 

 

Karimov M.K. Xoreografiya mashqlari, badiiy gimnastika va xalq harakatli 

o`yinlari. Toshkent. “ilm-ziyo”. 2005 y

  №190 Fan bobi – 4; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik 

darajasi - 

Quyidagi ko‟rsatilganlardan qaysi biri gimnastikaning sog‟lomlashtirish turiga mansub? 

gigienik gimnastika, davolash gimnasitkasi 

sport gimnastikasi, sport o’yinlari 


 

35 


ishlab chiqarish gimnastikasi, Ritmik gimnastika  

davolash gimnastikasi 

 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№191 Fan bobi – 1; Fan 

bo„limi – 3; Qiyinlik darajasi - 

Oldinga va orqaga umbaloq oshish (kuvыrok) akrobatika elementini bajarish texnikasi? 

mashq yarim o’tirgan xolatda qo’llarni oldinga qo’yib bajariladi 

daslabki xolatdan asosiy stoykaga 

umbaloq oshish dastlabki xolatdan oyoqlarni elka kengligida, kengroq ochib bajariladi  

qulga tayangan xolatdan umbaloq oshishni bajarish  

 

 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. 

№192  FAN  BOBI  –  1;  FAN  BO„LIMI  –  4;  QIYINLIK 

DARAJASI – 2

 

Sakrasning nechita turi mavjud 

7ta 

5ta 


9ta 

11ta 


 

 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№193 Fan bobi – 2; Fan bo„limi – 3; Qiyinlik darajasi - 

Dars necha qismdan tashkil topgan? 

 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№194 Fan bobi – 2; Fan 

bo„limi – 3; Qiyinlik darajasi - 

Har qanday mashqlarni bajarish nimadan boshlanadi? 

dastlabki xolatdan 

o’rgatishga yo’naltiruvchi mashqlardan 

asosiy turishdan 

komandadan (buyruqdan) keyin 

 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. 

Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. 

№195  FAN  BOBI  –  2;  FAN  BO„LIMI  –  3;  QIYINLIK 

DARAJASI - 3

 

Qanday maqsad yo‟lida saf mashqlari o‟tiladi? 

tartib, e`tiborini va diqqatini kuchaytirish uchun 

qiyin elementlarni bajarish uchun 

organizmni darsning asosiy qismiga tayyorlash uchun 

gimnastika elementlarini to’lig’icha takomillashtirish  

 

36 


Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  №196 Fan bobi – 3; Fan bo„limi – 3; Qiyinlik darajasi - 

Turkiston o‟lkasida nechenchi yili 4 yillik bilim yurtlari uchun dasturlar ishlab chiqilgan? 

1880 

1832 


1825 

1815 


 

 

 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№197 Fan bobi – 1; Fan 

bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

badiiy gimnastika mashg‟ulotida texnika xavfsizligini saqlash uchun nechta talab mavjud? 

 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. 

Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. №198  FAN  BOBI  –  1;  FAN  BO„LIMI  –  1;  QIYINLIK 

DARAJASI – 1

 

Badiiy gimnastika darsining tayyorlov qismi vazifasi nechta vosita orqali hal qilinadi?  

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№199 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi – 

Badiiy gimnastika darsining tayyorlov qismi vazifasi nechta vosita orqali hal qilinadi? 

 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 №200 Fan bobi – 1; Fan 

bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Yuqori sinflarda gimnastika darslarini o‟tkazish asoslari? 

mashqlarni to’lig’icha o’rgatish metodi 

o’yin metodi 

ko’rgazmalilik metodi so’z metodi  

 

Download 0,68 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish