Xorazm viloyat pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti


Pedagogika , psixologiya, maktabgacha vaDownload 2.9 Mb.
bet10/11
Sana08.09.2017
Hajmi2.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Pedagogika , psixologiya, maktabgacha va

boshlang`ich ta`lim kafedrasi

katta o`qituvchisi Raximova IntizorSinf : 1- sinf

Fan: “Atrofimizdagi olam”

Mavzu:

Bizning bog`

Darsning nomi:

Yosh bog`bonlar

Darsning maqsadi:

 • Atrofimizdagi olam, tabiat, inson va tabiat o`rtasidagi bog`liqlikni haqida tushuncha berish

 • ekologik ,nafosat tarbiyalarining shaklanishiga e`tibor berish

 • O`quvchilarga O`zbekistonda yetishtiriladigan mevalar va ularni inson hayotidagi o`rni, mevali va manzarali daraxtlarni parvarish qilish haqida tushuncha berish

Dars mazmuni:

Bog`, ko`chatlarni parvarish qilish, yerga ishlov berish, yurtimizda yetishtiriladigan mevali daraxtlar haqida ma`lumot berish

Dars turi:

Yangi bilim beruvchi


O`quv jarayonini tashkil etish tehnologiyasi:

Shakl: individual va jamoada ishlash

Metod: bahs-munozara, guruhda ishlash, individual ishlash

Vosita: mevalarning o`zi yoki rasmlari

Usul:Kim ko`p meva teradi?”, “Sirli qop”, “Bo`lishi mumkin emas!” didaktik o`yinlari, “Birinchisi, ikkinchisi…(yettinchisi ortiqcha)” metodi

Nazorat: o`z-o`zini nazorat qilish, guruh ichida nazorat, ustozning nazorati.

Baholash: individual, o`z o`zini baholash.

Uyga vazifa: mevalar va ularning shifobaxsh xususiyatlari haqida ma`lumot to`plash, mevali daraxtlar barglaridan gerbariy tayyorlash

Dars bosqichlari va dars taqsimoti:

I. Tashkiliy qism –3 daqiqa

II. O`tiladigan yangi mavzuni takrorlash –5 daqiqa

III. Yangi mavzu asosidagi interfaol metodlar – 30 daqiqa

IV. Bahs-munozara – 5 daqiqa

V. Darsga yakun yasash – 2 daqiqa


Kutiladigan natijalar:

O`qituvchi

O`quvchilar

 • Ona tabiatga muhabbat uyg`otish, mehnatsevarlikni rag`batlantirish

 • Tabiat ne’matlariga oqilona munosabatda bo`lish, daraxtlarga ozor yetkazmaslik, parvarish qilish va ko`paytirish haqida ma’lumotga ega bo`lish

Kеlgusi rеjalar:

 • Maktab hovlisidagi bog` va uni tozaligi borasida mas’uliyatni shakllantiradi

 • Maktab hovlisidagi mevali va manzarali daraxtlarni ko`paytirish, parvarish qilishga hissa qo`shadi

Darsning borishi:Tashkiliy qism: Sinfning darsga tayyorgarligi va davomati aniqlanadi.

O`tilgan mavzuni takrorlash:

O`qituvchi o`tigan mavzuni og`zaki usulda so`raydi. O`z qishlog`i (shahri) tabiati haqidagi o`quvchilarning uyda ishlab kelgan rasmlarini doskaga iladi.Yangi mavzu bayoni:


Ortiqchasini toping:

Olma

Behi


Sabzi

Shaftoli


Uzum
O`qituvchi o`quvchilarni juftliklarga biriktirib, ularga oldindan tayyorlab qo`yilgan (“Birinchisi, ikkinchisi…(yettinchisi ortiqcha)” metodi asosidagi kartochkalar) tarqatmalarni beradi:


Ortiqchasini toping:

Gilos

O’rik


Nok

Kartoshka

Olxo’ri

Ortiqchasini toping:Anor

Behi


Lavlagi

Gilos


Shaftoli

O`quvchilar mavzuga oid bo`lmagan tushunchani ro`yxatdan ajratib tashlashadi. Ushbu metod asosida o`quvchilarda mevalarni sabzavotlardan farqlay bilish ko`nikmasi rivojlanadi.

Topshiriqni o`quvchilar juftliklarda ishlab izohlashadi. Topshiriqni boshqalarga qaraganda oldinroq bajargan juftliklarga olma, nok, anor shaklidagi rag`bat kartochkalari beriladi.

Keyin “Sirli qop” didaktik o`yini o`tkaziladi. Ushbu o`yinga sinfdagi ko`ngilli o`quvchilar taklif qilinadi. Doskaga chiqqan o`quvchining ko`zlari bog`lanadi. Unga ko`zi bog`li holda qopdagi mevalardan birini tanlab olish va uni paypaslab ko`rib nomini aytish lozimligi tushuntiriladi.

Qopning ichiga meva va sabzavotlarning turli xillaridan solib qo`yish mumkin.

O`yinda kamroq yanglishgan o`quvchi g`olib chiqadi. O`quvchinig har bir to`g`ri javobidan keyin sinf jamoasi qarsak chalishadi.

O`qituvchi darslikning 44-sahifasidagi yangi mavzu bilan o`quvchilarni tanishtiradi. Rasm asosida suhbat olib boriladi.

Oquvchilarni yanada faollashtirish va fikrlash qobiliyatini o`stirish maqsadida “Kim ko`p meva teradi?” didaktik o`yini tashkil qilinadi. Har bir qatordan bittadan o`quvchi taklif qilinadi. O`quvchilar stol ustida orqasiga aylantirib qo`yilgan rasmlar ichidan mevalar rasmini topib, qo`lidagi qutichaga solishadi. Ushbu o`yinni o`tkazishda tayyor yoki qo`lda ishlangan rasmlardan foydalaniladi. Qaysi o`quvchi ko`proq “meva” tersa, rag`batlantiriladi.

Yangi mavzuni mustahkamlash:

O`quvchilarga mavzu yuzasidan savollar beriladi:

Ko`chat nima?

Daraxtlar qanday parvarish qilinadi?

Gulzor va bog`ni qanday farqlay olamiz?

Mevalardan nimalar tayyorlanadi?

Dars yakunida o`qituvchi tomonidan tayyorlab qo`yilgan “Bo`lishi mumkin emas!” didaktik o`yini asosidagi matn o`qiladi. O`ituvchi har bir jumlani tugatishi bilan o`quvchilar munosabat bildirib borishadi.

Bog`da

Bizning bog`imiz anhor yoqasida joylashgan (bo`lishi mumkin). Bog`da sabzi, karam, sholg`om kabi mevali daraxtlar bor (bo`lishi mumkin emas). Yong`oq daraxtini 8 yashar ukam to`qqiz yil oldin ekkan (bo`lishi mumkin emas). O`tgan yili terak daraxtidan bir qop hosil oldik (bo`lishi mumkin emas). Maktabdan bo`sh vaqtlarimda bog` ishlariga bobomga yordamlashaman (bo`lishi mumkin).

Javoblarning tog`ri yoki noto`g`riligi borasida bahs-munozara o`tkaziladi. O`quvchilarning fikrlsh qobiliyati oshadi.


Darsning yakuni:

Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi. Qatorlarning faolligini aniqlash uchun doskaga ilingan daraxtlardan foydalaniladi. Har bir qator dars davomida yig`ilgan mevalarni daraxtga ilishadi. Eng ko`p meva bergan daraxt “egalari” (qator) darsning g`olib qatori deya e’lon qilinadi. Uyga vazifa sifatida daraxt barglaridan gerbariy tayyorlash, mevalarning shifobaxsh xususiyatlari haqida oila a’zolarida ma’lumot to`plash kerakligi uqtiriladi. “Bog’” mavzusida rasm ishlash topshiriladi.Bobojonov Azamat

Ta’biiy va aniq fanlar ta’limi kafedrasi

o`qituvchisi

Darsning tехnоlоgik xaritasi


MAVZU: NATURAL SONLARNI QO`SHISH VA UNING XOSSALARI.

TAYANCH SO`ZLAR: natural sonlar, musbat son

MAVZUNING QISQACHA TA`RIFI: Natural sonlarni qo`shish va uning xossalari

O`QUV JARAYONINI AMALGA ОSHIRISH TЕХNОLОGIYASI:

Mеtоd: “Klasster”

Shakl: aralash.

Vоsitalar: vidеоprеktоr.

Nazоrat: savоl-javоb.

Bahоlash: rag`batlantirish.

DARS /AMALIYOT/NING MAQSAD VA VAZIFALARI:

MAQSADLAR:

Ta`limiy: O`quvchilarni ko`p xonali natural sonlarni qo`shish va qo`shish qonunlari bilan tanishtirish.

Tarbiyaviy:O`quvchilarni matematika faniga bo`lgan qiziqishlarini oshirish. Buyuk allomalarga o`xshash ezgu niyatli insonlar bo`lib yetishishlariga undash.

Rivоjlantiruvchi:O`quvchilarga ko`p xonali natural sonlarni qo`shishni erkin bajara olish, qo`shish qonunlaridan misollar yechish jarayonida foydalana olish ko`nikmalarini hosil qilish, mustaqil fikrlarga o`rgatish.

KUTILAYOTGAN NATIJALAR:

Dars /amaliyot/ yakunida o`quvchi biladi (Bilim): ko`p xonali natural sonlarni qo`shish va qo`shish qonunlarini biladi.

Dars /amaliyot/ yakunida o`quvchi tushunadi (Ko`nikma): natural sonlarni qo`shish va qo`shish qonunlarini masalalarga qo`llashni tushunadi.

Dars /amaliyot/ yakunida o`quvchi bajara оladi (Malaka): fоrmulalarni qo`llab, misоl va masalalarni bajara оladi.
DARS JARAYONI VA UNING BОSQICHLARI

ISHNING NОMI

BAJARILADIGAN ISH MAZMUNI

VAQT

1-bоsqich: Tashkiliy qism

Salоmlashish. Davоmatni aniqlash.

3 min

2-bоsqich: Rеflеksiya. Ehtiyojlarni aniqlash.

Mustahkamlash.

7 min

3-bоsqich: Yangi mavzu bayoni

Innоvatsiоn usul.

20 min

4-bоsqich: Mustahkamlash

Intеrfaоl usul.

10 min

5-bоsqich: Bahоlash.

Dars yakuni.Rag`batlantirish. Хulоsa.

3 min

6-bоsqich: Uyga vazifa

Uyga vazifa bеrish.

2 min

Sana:


Sinf: 5-sinf

Fan: MatematikaMAVZU: Natural sonlarni qo`shish va uning xossalari.
Maqsad: Darsni DTS talabi asosida o`tish

Ta`limiy maqsad O`quvchilarni ko`p xonali natural sonlarni qo`shish va qo`shish qonunlari bilan tanishtirish;

Tarbiyaviy maqsad: O`quvchilarni matematika faniga bo`lgan qiziqishlarini oshirish. Buyuk allomalarga o`xshash ezgu niyatli insonlar bo`lib yetishishlariga undash.

Rivojlantiruvchi maqsad: O`quvchilarga ko`p xonali natural sonlarni qo`shishni erkin bajara olish, qo`shish qonunlaridan misollar yechish jarayonida foydalana olish ko`nikmalarini hosil qilish, mustaql fikrlarga o`rgatish.

Dars turi: yangi bilim

Dars usuli: noan`anaviy dars

Dars jihozi: tarqatmali materiallar, “ Klasster “, Ko`p xonali sonlar yozilgan plakatlar.

Darsning borishi:

 1. Tashkiliy qism.


O`qituvchi:

So`zlarning eng shirini

Ochiq aytay sirini.

Odob bo`lgin sharbatin

Qalb gavharin qimmatin.

Qo`l berib shu so`z bilan,

Dillar qulfin ochamiz

Aql nurin sochamiz.

Qaysi shirin so`z ekan?
O`quvchilar: Assalomu – alaykum!

O`qituvchi:

Bir haftada yetti kun,

Yetti kun-u, yetti tun.

To`gri ayting bolalar

Ayting bu kun – qaysi kun?
O`quvchilar: Juma
O`qituvchi:

Qani bolajonlarim

Mehri qaynoq, buloqlarim

Bugun hamma sog`lommi?

Darsga hamma tayyormi?
O`quvchilar:

Ustoz bizlar sog`lommiz

Darsimizga tayyormiz.
O`qituvchi: Bizning shiorimiz.
O`quvchilar:

Matematika kerak,

Har bir o`g`il va qizga

Aqlni va fikrni

Soladi yaxshi izga.
O`qituvchi: Aziz o`quvchilar! Siz o`tmishi buyuk xalqning farzandlarisiz. Ota-bobolaringiz bilan farhrlaningiz, ularni dunyo ma`rifatiga qo`shgan javohirlari bilan g`ururlansangiz arziydi. Matematika fanining rivojlanishiga hissalarini qo`shgan allomalardan kimlarni bilasiz?
O`quvchilar: Al-Xorazmiy, Al-Beruniy, Mirzo Ulug`bek, Al-Farg`oniy…


 1. O`tilganlarni takrorlash.

O`tilgan mavzuni so`zlash, Uyga berilgan misollarni yechilishini tekshirish va o`quvchilar bilan birga tahlil qilish.

 1. Yangi mavzu bayoni.


Natural sonlarni qo`shish.

Ma`lumki, biror natural songa 1 ni qo`shsak, bu sondan keyin keluvchi natural son hosil bo`ladi. Masalan; 5+1=6, 27+1=28, 999+1=1000

4 ga 3 ni qo`shish – 4 soniga 3 marta 1 ni qo`shish degani:

4+3=4+1+1+1=5+1+1=6+1=7

Bu qisqacha 4+3=7 deb yoziladi.
Bir-biriga qo`shiladigan sonlar – qo`shiluvchilar, qo`shiah natijasi esa yig`indi deb ataladi.
18 + 37 + 55

1-qo`shiluvchi 2-qo`shiluvchi yig`indi


Sonlarni qo`shish sonlar nurida tasvirlash mumkin. A(4) nuqtadan o`ng tomonga qarab 3 ta birlik. Kesmani yasaymiz vz B(7) nuqtani topamiz. Demak, 4+3=7
Natural sonlarni qo`shishning xossalari.
1. Qo`shiluvchilarning o`rnini almashtirgan bilan yig`indi o`zgarmaydi.

Qo`shishning bu xossasiga qo`shishning o`rin almashtirish qonuni deb ataladi.


1-misol: 6+3=3+6 chunki 6+3=9 va 3+6=9.
2. Songa ikki son yig`indisini qo`shish uchun, bu songa oldin birinchi qo`shiluvchini, song esa ikkinchi qo`shiluvchini qo`shish mumkin.
Bu xossa qo`shishning guruhlash qonuni deb ataladi.

2-misol: 5+(4+2)=(5+4)+2=11

3. Songa nolni yoki nolga sonni qo`shganda o`sha sonning o`zi hosil bo`ladi.
3-misol: 6+0=0+6=6
Odatda (4+7)+3 o`rniga 4+7+3 yoziladi. Agar yozuvda qavslar qatnashgan bo`lsa, qo`shish chapdan o`nga qarab birin-ketin bajariladi.
4. Har qanday natural sonni uning xona qo`shiluvchilari yig`indisi ko`rinishida tasvirlash mumkin.
4-misol: 78135=70000+8000+100+30+5 yoki 78135=7·10000+8·1000+1·100+3·10+5·1
Sinfdagi o`quvchilarni 3 guruhga ajratamiz va darsni misobaqa dars tarzida o`tkazamiz.
1-guruh Epchillar

2-guruh Zukkolar

3-guruh Bilimdonlar
1-shart. Darslikda berilgan 3-misolga har guruhdan bittadan o`quvchini chiqarib bittadan misol yechtiramiz. Qaysi guruh a`zosi oldni va to`g`ri ishlasa o`z guruhidan 2-o`quvchini chiqaradi. Ikkita misolni to`g`ri va oldin bajargan guruhga rag`batlantiruvchi geometrik shakllarni beriladi.
1-bo`lgan guruhga beshburchak,

2-bo`lgan guruhga to`rtburchak,

3-bo`lgan guruhga uchburchak.
№3

a) 4705+74573=79278

b) 46756+13248=60004

d) 60275+6017=66292

e) 3485+27341=30826

f) 34500+2602=37102

g) 23953+7066=31019
2-shart. 2-misol.

Har bir guruhdan 1 ta o`quvchi qatnashadi. Misollar sharning ichiga solinadi. O`quvchi chaqqonlik bilan sharni yorib misolni shartini tezroq bajarishi kerak.

Shart bajarilgandan keyin o`quvchilar rag`batlantiriladi.


3-shart: Dam olish daqiqasi.
Bu shartda “Klaster” usulidan foydalanamiz. Bunda 3 ta guruhning har biriga turli o`lchov birliklarini topib qo`yishi so`raladi. Masalan:Shart bajarilgandan keyin o`quvchilar rag`batlantiriladi.


4-shart: Yig`indini qo`shiluvchilarga ajratish.Bu shartda konsentrik aylanalar yasalgan ko`rgazmali quroldan foydalanamiz.

Bu shartda yig`indi o`rtaga qog`ozga yozib qistirib qo`yiladi.

O`quvchilarga bir hil o`lchamda qirqilgan qog`ozlar tarqatiladi.

Ular shu qog`ozlarga 483 ni qo`shiluvchilarini yozib magnit yordamida ko`rgazmaga ilib qo`yadilar.
Har bir guruh ikkitadan misol tuzishi kerak.

Bu shartni oxirida ham o`quvchilarni rag`batlantirib, musobaqani yakunlaymiz.

Har bir guruhni yig`gan ballarini hisoblab g`olib guruhni aniqlaymiz.

Keyin o`quvchilarni baholab, quyidagi misralarni keltiriladi.

Eslatay qomusning durdona so`zin ,

Hisob - kitob ochmish aqlning ko`zin .

Matematika –fanlar podshosi ,

Har ish ,har soxada ko`rsatar o`zin.


Barcha jumboqlarga javob izlaymiz ,

Olam sirlarini bizlar yechajak !

Ilmu –marifatla bo`lmoq istaymiz

BizniVatan kutar ,kutar kelajak !
 1. Dars yakuni. Uyga vazifa 20-23 misollar.(65 –bet)Bobojonov Azamat

Ta’biiy va aniq fanlar ta`limi kafedrasi

o`qituvchisi

Sana:


Sinf: 7-sinf

Fan: Geometriya


DARSNING TЕХNОLОGIK ХARITASI


MAVZU:QO`SHNI VA VERTIKAL BURCHAKLAR HAMDA ULARNING XOSSALARI.

TAYANCH SO`ZLAR: qo`shni burchaklar, vertikal burchaklar.

MAVZUNING QISQACHA TA`RIFI: qo`shni va vertikal burchaklar.

O`QUV JARAYONINI AMALGA ОSHIRISH TЕХNОLОGIYASI:

Mеtоd: “Jufliklarda ishlash”

Shakl: aralash.

Vоsitalar: vidеоprеktоr.

Nazоrat: savоl-javоb.

Bahоlash: rag`batlantirish.

DARS /AMALIYOT/NING MAQSAD VA VAZIFALARI:

MAQSADLAR:

Ta`limiy: qo`shni va vertikal burchaklar hamda ularning xossalari haqida ma`lumot berish.

Tarbiyaviy: o`quvchilarni vatanparvarlik ruhida ulg`ayishiga undash, milliy urf odatlarga hurmatda bo`lishlikka chorlash.

Rivоjlantiruvchi: o`quvchilarni mustaqil fikrlash, o`z fikrini erkin bayon qilish ko`nikmalarini shakllantirish, geometrik bilimlarini kengaytirishga ko`maklashish.

KUTILAYOTGAN NATIJALAR:

Dars /amaliyot/ yakunida o`quvchi biladi (Bilim): qo`shni va vertikal burchaklar hamda ularning xossalarini biladi.

Dars /amaliyot/ yakunida o`quvchi tushunadi (Ko`nikma): qo`shni va vertikal burchaklar hamda ularning xossalarini qo`llashni tushunadi.

Dars /amaliyot/ yakunida o`quvchi bajara оladi (Malaka): fоrmulalarni qo`llab, misоl va masalalarni bajara оladi.
DARS JARAYONI VA UNING BОSQICHLARI

ISHNING NОMI

BAJARILADIGAN ISH MAZMUNI

VAQT

1-bоsqich: Tashkiliy qism

Salоmlashish. Davоmatni aniqlash.

3 min

2-bоsqich: Rеflеksiya. Ehtiyojlarni aniqlash.

Mustahkamlash.

7 min

3-bоsqich: Yangi mavzu bayoni

Innоvatsiоn usul.

20 min

4-bоsqich: Mustahkamlash

Intеrfaоl usul.

10 min

5-bоsqich: Bahоlash.

Dars yakuni.Rag`batlantirish. Хulоsa.

3 min

6-bоsqich: Uyga vazifa

Uyga vazifa bеrish.

2 minMavzu: QO`SHNI VA VERTIKAL BURCHAKLAR HAMDA ULARNING XOSSALARI.
Dars maqsadi: Darsni DTS talabi asosida o`tish

Ta`limiy maqsad: O`quvchilarga qo`shni va vertikal burchaklar haqida tushuncha berish. Qo`shni va vertkal burchaklarni xossalari bilan tanishtirish.

Tarbiyaviy maqsad: Qo`shni va vertikal burchaklarni hayotimizdagi ahamiyatini tushuntirish va ularni hayotga taqbiq etish.

Rivojlantiruvchi maqsad: O`quvchilarni qo`shni va vertikal burchaklar haqidagi bilim, malaka va ko`nikmalarini shakllantirishga ko`maklashish . Olingan bilimlarni misollar yordamida mustahkamlash.

Dars turi: yangi bilim

Dars usuli: noana’naviy dars

Dars jihozi: 7-sinf “Geometriya” darsligi, chizmalar chizilgan plakatlar, A4 formatli qog`oz

Darsdagi asosiy tayanch tushunchalar: qo`shni burchaklar, vertikal burchaklar, qo`shni va vertikal burchaklarni xossalari

Darsda o`quvchilar egallashi lozim bo`lgan bilim, ko`nikma va malakalar:

 • Qo`shni burchaklar ta`rifi ularni chizmada tasvirlash;

 • Qo`shni burchaklarni xossalarini masalalar yechishda qo`llash;

 • Vertikal burchaklar ta`rifi ularni chizmada tasvirlash;

 • Vertikal burchakning xossasi va uni isbotlash;

 • Vertikal burchaklarni xossalarini masalalar yechishda qo`llash;

 • Ikki burchak kesishganda hosil bo`lgan burchaklarni ajratish;

Darsning borishi:

1. Tashkiliy qism.

Salomlashish. Davomatni tekshirish. Zarur ko`rgazma qurollari va jihozlarni darsga tayyorlash.

2. O`tilganlarni takrorlash.

O`tilgan mavzularni takrorlashda matematik termin va chizmalardan foydalanamiz. Bunda ixtiyoriy bir o`quvchi chiqadi va sinfga qarab turadi. Orqada monitorda termen yoki biror chizma beriladi. Sinfdagi o`quvchilar bu termen yoki chizmaga ta`rif berishadi, doskaga chiqqan o`quvchi esa bu nima ekanligini topishi kerak.Katalog: upload -> book
book -> Sana: 03. 04. 2015. Fan: Jahon tarixi Sinf
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> Qayta tayyorlash va malakasini oshirish
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> 6-sinf тарих (umumta’lim maktablari uchun)
book -> 6-§ Ilk sivilizasiyalarning vujudga kelish davri
book -> Mavzu: Ishlab chiqarish asoslari mashg`ulotlarini o`tkazish metodikasi Mehnat ta’limi jarayonida o`quvchilarga ishlab chiqarish to`g`risida quyidagi tushunchalar beriladi
book -> Uslubiy qo`llanma
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi kichik maktab yoshidagi oʻquvchilarni miqdorlar bilan tanishtirish
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi savod oʻrgatish darslarida ta’limiy oʻyinlardan foydalanish

Download 2.9 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar