Toshkent shahar xalq ta’limi bosh boshqarmasi Uchtepa tumani xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo`limiDownload 2.17 Mb.
Sana26.06.2017
Hajmi2.17 Mb.
Toshkent shahar xalq ta’limi bosh boshqarmasib885fce55e25d8c2ad151c54c38e3e01111

Uchtepa tumani xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo`limi

203-umumta’lim maktabi

boshlang`ich ta’lim o`qituvchisi

Majidova Dilobarning sova

bir soatlik dars ishlanmasi.

c:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд15.jpg

Toshkent-2014

Mavzu : Hisoblashning birinchi usuli

Darsning ta`lim texnologiyasi modeli

1.Ta`lim berish texnologiyasi.


Vaqti: 45 minut

O`quvchilar soni

Darsning shakli va turi

Yangi bilim beruvchi

Darsning rejasi:

 1. Hisoblashning birinchi usuli.

 2. Yuzliklarni hisoblash.

 3. Misol va masalalar yechish.

 4. Yangi mavzuni mustahkamlash

Darsning maqsadi: 1. Ta`limiy : Hisoblashning birinchi usuli bilan tanishtirish va yuzliklar ichida qo`shib ayirishning qulay usuli bilan tanishtirish.

 2. Tarbiyaviy : O`quvchilarga bilim berish orqali har bir matematik muammoni ahillik birodarlik bilan hal etish adolatli bo`lishni tushuntirish.

 1. Rivojlantiruvchi: O`quvchilarni topqirlik, tezkorlik bilan topshiriqni bajarish faolligini rivojlantirish.

Pedogogik vazifalar:

-hisoblash usuli bilan tanishtirish;

-misollarning yozilishini tushuntirish;

-yuzliklar va o`nliklar ustidagi amallar bilan tanishtirish;

-yuzlik ichida qo`shish va ayirish amallarini bajarishni o`rganish;


O`quv faoliyati natijalari:

-yuzliklar va o`nliklarni aniqlanadi;

-ularning yozilishidagi farqi aniqlanadi;

-yuzliklar va o`nliklar orasidagi amallar bilan tanishtiriladi;

-yuzliklarni hosil bo`lishini tushuntirish;


Ta`lim metodlari:

Ko`rgazmali tezkor savol – javob, didaktik o`yin, test.

Ta`lim shakli;

Frontal, jamoaviy va yakka tartibda ishlash.


Ta`lim vositalari;

Darslik , texnik vositalar, multimedia taqdimoti, rangli rasmlar va tarqatmalar, test savollari.

Ta`lim berish sharoiti;

Maxsus texnik vositalar bilan jihozlangan xona.

Monitoring va baholash

Og`zaki so`rov: tezkor va boshqa

Yozma so`rov : chiroyli va xatosiz yozish.
c:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд4.jpgc:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд2.jpg

II. Darsning texnologik xaritasi.


Ish bosqichlari

va vaqti:Faoliyat

O`qituvchi

O`quvchi

1-bosqich.

O`quv mashg`ulotiga

kirish.(3 daqiqa)


1.1 Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalarni yetkaziladi. Mashg`ulot rejasi bilan tanishtirish.

1.2 Yuzliklarni hosil qilish unga oid misollarni yecha olishga o`rgatish.

1.3 O`quv mashg`uloti qoidalari va o`quv ishlarini baholash mezonlari bilan tanishtirish.


Tinglaydilar.

2-bosqich.

O`tilganlarni

takrorlash.

(10daqiqa)2.1 Matematik diktant o`tkazish.

2.2 Yuzliklarni aniqlash.

2.3 Misollar orqali takrorlash

2.4 Boshqotirma orqali bilimlarni mustahkamlash

2.5 Uchburchak xossalarini mustahkamlash

2.6 Tenglamalarni mustahkamlash2.3 misollar orqali takrorlash

Savol-javob3-bosqich

Asosiy qism.

(10 daqiqa)


3.1 Tezkor so`rov orqali bilimlarini faollashtirishga ko`maklashadi.

3.2 a) yuzliklarni aniqlash;

b) yuzliklarni yozilishini tushuntirish;

d) yuzliklarga misollarni yechish;

3.3 Ma`naviyat daqiqasi


Javob beradilar,

Yozadilar,

Tinglaydilar.


4-bosqich.

Mustahkamlash

(15 daqiqa)


4.1 Yangi mavzuni mustahkamlaydi.

4.2 Tarqatma materiallarga yozilgan misollarni yechishni topshiriq sifatida beradi.

4.3 Kurant soati haqida dastlabki ma`lumotlarni berish.


Guruhlarda ishlash,

Misollarni yechish.5-bosqich

Yakuniy qism

(3 daqiqa)


5.1 Mavzu bo`yicha yakun qilinadi, qilingan ishlarni kelgusi kasbiy faoliyatda ahamiyatga ega ekanligiga o`quvchilar e`tibori qaratiladi

5.2 O`quvchilarning ishlarini baholaydilar, darsning maqsadga erishish darajasini tahlil qiladi.O`z-o`zini

O`zaro baholashni o`tkazadilar.

Savol beradilar.


6-bosqich

Uy vazifa berish

(2 daqiqa)


6.1 Uyga vazifani tushuntirish;

6.2 Masala shartiga qisqa yo`nalish berish;Tinglaydilar


c:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд16.jpgc:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд13.jpg

Darsning borishi.
Tashkiliy qism: (3 daqiqa)

a) O’quvchilar davomatini aniqlash.

- Bugun sinfda kim navbatchi?


 1. O’quvchilarni darsga tayyorgarligini aniqlash.

- Bugungi sana haqida kim ma`lumot beradi ?

- Prezidentimiz tomonidan 2014-yil qanday nomlandi ? 1. Ma’naviyat daqiqasini o’tkazish.

- Hafta shiorini eslab o`tamiz ?c:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд6.jpg

- 8-dekabr kuni qaysi ramzimizni qabul qilingan kunini nishonlandi ?

- Qaysi moddalarni yoddan ayta olasiz?

4-modda: O`zbekiston Respublikasining davlat tili o`zbek tili

5-modda: O`zbekiston Respublikasi qonun bilan taqsdiqlangan o`z ramzlari bayroq, gerb va madhiyasiga ega.

6-modda: O`zbekiston Respublikasining poytaxti Toshkent shahri.

40-modda: Har bir inson malakali tibbiy xizmatidan foydalanish xuquqiga ega.c:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд7.jpg

41-modda: Har kim bilim olish huquqiga ega

- 10- dekabr kuni qaysi ramzimizni qabul qilingan kunini nishonlandi ?

- Madhiyamizning muallifi kim ?

- Madhiyamiz bastakori kim ?

- Yurtimizda qanday oylik o`tkazilyapti ? 1. Dam olish daqiqasini o’tkazish

2. O`tilgan mavzuni mustahkamlash.

- Uyga qanday vazifa berilgan edi ?

- Uchburchak xossalarini kim aytadi ?

- Quydagi tenglamalarni mustaqil kim aytadi ? • O`tilgan mavzularni yodga olish uchun matematik boshqotiqmani yechamiz.

Qiziqarli boshqotirma.

 1. Bir raqam o`ylang 1 dan 9 gacha bo`lsin

 2. O`ylagan raqamingizni 2 ga ko`payturing.

 3. Natijaga 2 ni qo`shing.

 4. Natijani 2 ga bo`ling.

 5. Natijadan birinchi o`ylagan soningizni ayiring.

javob : 1

 • Mavzuni mustahkamlash matematik diktant o`tkazamiz

430 950 320 210 185 870 960 768 596 660 c:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд11.jpg

 • Minglik ichidagi yuzliklarni sanaymiz ?

 • Endi bolajonlar uchburchak turlarini bir eslab olaylik. Uchburchakning qanday turlarini bilasiz?

 • Teng tomonli uchburchak deb nimaga aytiladi?

 • Turli tomonli uchburchak deb nimaga aytiladi ?

 • Teng yonli uchburchak deb nimaga aytiladi ?

 • Endi siz bilan mana shu tenglamani yechib ko`ramiz

48:x=8 X*4=76 68-x=38c:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд14.jpg

 • Barakalla bolajonlar bugun siz bilan o`tilgan mavzularimizni yodga oldik Endi jismoniy mashqni bajarib olamiz.

3. Yangi mavzu bayoni.

 • Bugun siz bilan “Hisoblashning birinchi usuli” deb nomlangan mavzu bilan tanishtiraman. Biz birlik o`nlik hamda yuzliklar haqida gaplashganimizda bilamizki ularning amallarini birlik ustidagi amallar bilan almashtirish mumkinligi hahiqa tanishganmiz. Bugun shu o`rgangan bilimizmiz bilan hisoblashning birinchi usuli bilan tanishamiz. Buni 454-misol orqali bilib orqali bilib olamiz.

300 + 500=800 3 yuzlik + 5 yuzlik = 8 yuzlik

460 + 70=530 46 o`nlik + 7 o`nlik = 53 o`nlik

520 – 60=420 52 o`nlik - 6 o`nlik = 42 o`nlik

80 + 60=140 8 o`nlik + 6 o`nlik = 14 o`nlik

130 – 50=80 13 o`nlik - 5 o`nlik = 8 o`nlik

700 -300 =400 7 yuzlik - 3 yuzlik = 4 yuzlikQo`shish va ayirishda nollar bilan tugaydigan yuzlik va o`nliklarni o`nliklar va birliklar ustidagi amallar bilan almashtirish mumkin.

Misolni daftarimizga tartib bilan yozamiz. Endi mavzuni mustahkam bilib olishingiz uchun berilgan 455-misolni bajaramiz. Marhamat daftarga yozdik.

300+200=500 70+60=130

800-500=300 80-30=50

400+60=460 280+50=330

700-40=660 140-80=60

456-masalaning sharti bilan bizni kim tanishtiradi. Masalaning sharti:

Do`konga 260 ta karam keltirildi. 150 tasi sotilganidan keyin yana 180 ta karam olib kelindi. Do`konda jami nechta karam bo`ldi ? Qisqa sharti :c:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд19.jpg

Keltirildi - 260 ta karam

Sotildi - 150 ta karam

Yana keltirildi - 180 ta karam

Jami - ? Karam

Yechimi: 260-150+180=110+180=290

Javob : 290 ta karamc:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд20.jpg 1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash

457-mashqni sharti bilan kim tanishtiradi. Sharti quydagicha:

Tomonlari 180 mm va 240 mm bo`lgan to`g`ri to`rtburchakning perimetrini desimetr va santimetrda hisoblang. Qisqa sharti:

Bo`yi - 180 mm

Eni - 240 mm

P=?

P=180*2+240*2=360+480=840mm=8dm4sm javob: 8 dm 4 sm • Ruchkalaringizni qo`yib biroz dam olib lirik chekinish qilamiz. Maqsud Shayxzodaning vaqt haqidagi she`rini o`qish darsida yod olgan edik. Eslab ko`ring-chi ?

G`animat sanalur har lahza har payt,

Aytganingni qilgin qilgusingni ayt.

Go`zallik diyorin fuqarosisan.

Yomonni yoqotib, yaxshini ko`p ayt. • Bejiz vaqt haqida gapirmadik chunki hozirgi masala aynan shu vaqt haqida. Bu kurant soat minora soati degan ma`noni bildiradi. Yurtimizdagi kurant soati 1947 yil 2-jahon urishida yurtimiz g`alabasi o`rnatilagan monument. Kuchli zilzilada buzilgan va qayta ta`mirlangan.458-mantiqiy masalani sharti bilan tanishin chiqamiz. Shartini kim o`qiydi ?c:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд21.jpg

Kurant soati bonglari soat necha bo`lsa, shuncha marta bong uradi. Bir sutkada kurant soati necha marta bong uradi.

c:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд22.jpg

Soat 1 da 1 marta

Soat 2 da 2 marta

Soat 3 da 3 marta

Soat 4 da 4 marta

Soat 5 da 5 marta

Soat 6 da 6 marta

Soat 7 da 7 marta

Soat 8 da 8 marta

Soat 9 da 9 marta

Soat 10 da 10 marta

Soat 11 da 11 marta

Soat 12 da 12 marta

Yechimi: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12=7878*2=156

Javob 1 sutkada 156 marta bong uradi.


 • Bugungi mavzuni mustahkamkalsh uchun test savollarini javobini topamiz.

 1. Uchala tomoni teng bo`lgan ucburchak …….. deyiladi.

 1. Teng yonli B teng tomonli D turli tomonli

 1. 1000 sonini ko`paytirish orqali hosil qilingan javob qaysi ?

 1. 1000*0 B 1000:1000 D. 1000*1

 1. X*4=80 ko`rinishidagi tenglamaning javobini toping.

 1. 21 B. 45 D. 20

 1. Burchak necha hil bo`ladi ?

 1. 4 B. 5 D. 3

 1. To`g`ri burchakdan kichkina bo`lgan burchak ……. deyiladi ?

 1. O`tmas b B. O`tkir b D. To`g`ri b

5.Darsga yakun yasash va o`quvchilarni baholash

O`quvchilar bilan mavzu yuzasidan suhbatlashiladi va reyting tizimida baholaniladi. • Bugungi darsda siz hisoblashning birinchi usuli bilan tanishdingiz ? Bizning an`anaviy uslubimiz bo`lib qolgan BBB ni qo`llaymiz. Kim bilib oldi ? Nimani bilishni xohlaydi? Qaysi ma`lumotni bila olmadingiz?

 • Bugungi darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholaymiz .

6.Uyga vazifani tushuntirib berish. 459-misol va 460- masalani tushuntirib beraman.

460-masala. Qopdagi guruch 2 kg li 20ta va 3 kg li 10 ta xaltachaga taqsimlab chiqildi. Qopda necha kilogramm guruch bo`lgan ? 1. kg li xaltacha- 20 ta

 2. kg li xaltacha – 10 ta

Bo`lgan -?

Yechimi: 2*20=40 3*10=30 40+30=70 javob : 70 kg bo`lgan.


20bfbc32cd40293033c0a9b935b
172_b44455


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa