Toshkent farmatsevtika instituti farmatsevtik kimyo kafedrasi farmatsevtik kimyo fanidan masalalar toDownload 1.67 Mb.
Pdf ko'rish
bet36/105
Sana13.05.2020
Hajmi1.67 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   105
Yodometriya usuli 
2.1.47.  O‘rinbosarli  yodometriya  usulida  mis  sulfat  (Mr.  [CuSO
4
∙5H
2
O] 
249,68)  miqdorini  aniqlashning  reaksiya  tenglamasi  va  indikatorini  (nomi, 
titrlashning oxirgi nuqtasidagi rangi) keltiring. 
A.  Ekvivalent  molyar  massani,  aniqlanayotgan  modda  bo‘yicha  titr  va 
tortim  massasi  0,5012  g  bo‘lgan  mis  sulfatni  titrlash  uchun  ketgan  0,1  mol/l 
natriy tiosulfat (K=1,02) eritmasi hajmini toping. 
B.  Massasi  0,55244  g  bo‘lgan  tortimni  titrlash  uchun  0,1  mol/l  natriy 
tiosulfat  (K=1,02)  eritmasidan  20,8  ml  sarf  bo‘lgan  bo‘lsa,  tahlil  qilinayotgan 
namunadagi mis sulfatning miqdorini toping. 
2.1.48.  Teskari  yodometriya  usulida  rezorsin  (Mr.  110,11)  miqdorini 
aniqlashning  reaksiya  tenglamasi  va  indikatorini  (nomi,  titrlashning  oxirgi 
nuqtasidagi  rangi),  ekvivalent  molyar  massasi,  aniqlanayotgan  modda  bo‘yicha 
titrini keltiring. 


63 
 
Massasi  0,1836  g  bo‘lgan  rezorsin  tortimiga  qo‘shish  uchun  ketgan  0,1 
mol/l  yod  eritmasining  hajmini  hisoblang.  Bunda  olingan  tortimni  100  ml  li 
kolbada eritib undan 20,0 ml li alikvotni titrlash uchun 0,1 mol/l natriy tiosulfat 
(K=1,00) eritmasidan 10,0 ml sarf bo‘lgan. 
2.1.49. Yodometriya usulida izoniazid (Mr. 137,14) miqdorini aniqlashning 
reaksiya tenglamasi keltiring. 
A.  Ekvivalent  molyar  massani,  aniqlanayotgan  modda  bo‘yicha  titr  va 
tortim  massasi  0,1024  g  hajmi  50  ml  bo‘lgan  izoniazidga  qo‘shilgan  0,1  mol/l 
(UCH  1/2  I
2
)  ortiqcha  yod  (K=1,00)  eritmasini  titrlash  uchun  sarflangan  0,1 
mol/l natriy  tiosulfat (K=1,02) eritmasi  hajmini toping.  Nazorat  tajribasi  uchun 
0,1 mol/l natriy tiosulfatdan 49,5 ml sarflandi. 
B.  Agar  massasi  0,1078  g  bo‘lgan  tortimga  ortiqcha  miqdorda  0,1  mol/l 
(UCH  1/2  I
2
)  50  ml  yod  (K=1,00)  eritmasini  tirtlash  uchun  0,1  mol/l  natriy 
tiosulfat (K=0,99) eritmasidan 19,2 ml sarflangan bo‘lsa hajmini toping. Bunda 
nazorat tajribasi uchun titrantdan 51,0 ml sarflangan. 
2.1.50.  Yodometriya  usulida  nikodinning  (Mr.  152,15)  miqdorini  aniqlash 
tenglamasini keltiring.  
Ekvivalent molyar massani, aniqlanayotgan modda bo‘yicha titrini va agar 
massasi  0,1029  g  izoniazid  tortimiga  20,0  ml  0,1  mol/l  (UCH  1/2  I
2
)  yod 
eritmasi  (K=1,00)  qo‘shilgan  bo‘lsa,  ortiqcha  yod  eritmasini  titrlash  uchun 
sarflangan  0,1  mol/l  natriy  tiosulfat  (K=1,02)  eritmasi  hajmini  toping.  Nazorat 
tajribasini titrlash uchun 0,1 mol/l natriy tiosulfatdan 20,2 ml sarflangan. 
2.1.51.  Yodometriya  usulida  merkaptopurin  (Mr.  (C
5
H
4
N
4
S∙H
2
O)  170,19; 
Mr.  (H
2
O)  18,0)  ning  miqdorini  aniqlashning  reaksiya  tenglamasini  keltiring. 
Potensiometriya usulida titrlashning oxirgi nuqtasini topishni tushuntiring.  
Agar massasi 0,10119 g tortimni titrlash uchun 0,1 mol/l (UCH 1/2 I
2
) yod 
eritmasi  (K=0,98)  dan  23,65  ml  sarflangan  bo‘lsa,  miqdoriy  tarkibi  bo‘yicha 
merkaptopurinning  sifatini  baholang  (quruq  moddaga  nisbatan  hisoblanganda 
99,0-102,0  %  bo‘lishi  kerak).  Tahlil qilinayotgan  namunadagi suvning  miqdori 
12,0 %. 


64 
 
 
2.1.52.  Benzilpenitsilinning  natriyli  tuzi  miqdorini  yodometriya  usulida 
aniqlashning  reaksiya  tenglamasini  keltiring.  Agar  massasi  0,0612  g  tortimni 
suv bilan eritib, 100 ml li o‘lchov kolbaning chizig‘iga qadar yetkazilgach uning 
miqdorini  (%)  hisoblang.  Bunda  hajmi  5,0  ml  bo‘lgan  alikvotga  20,0  ml  0,01 
mol/l  (UCH  1/2  I
2
)  li  yod  eritmasi  (K=1,01)  qo‘shilib,  ortiqcha  yodni  titrlash 
uchun  11,6  ml  0,01  mol/l  natriy  tiosulfat  (K=1,02),  nazorat  eritmasi  uchun  esa 
19,4  ml  sarflangan.  Tajriba  harorati  21
0
C  da  benzilpenitsillinning  natriyli  tuzi 
titri  0,0004055 g/ml  (T·B/A).  Tahlil qilinayotgan  namunadagi suvning  miqdori 
12,0 %. 
2.1.53.  Benzilpenitsilinning  kaliyli  tuzi  miqdorini  yodometriya  usulida 
aniqlashning  reaksiya  tenglamasini  keltiring.  Agar  massasi  0,06024  g  tortimni 
suv  bilan  eritib,  100  ml  li  o‘lchov  kolbaning  chizig‘iga  qadar  yetkazilgach 
undagi  penitsilinlar  yig’indisi  miqdorini  (%)  hisoblang.  Bunda  hajmi  5,0  ml 
bo‘lgan  alikvotga  20,0  ml  0,01  mol/l  (UCH  1/2  I
2
)  li  yod  eritmasi  (K=0,98) 
qo‘shilib,  ortiqcha  yodni  titrlash  uchun  12,5  ml  0,01  mol/l  natriy  tiosulfat 
(K=1,01),  nazorat  eritmasi  uchun  esa  19,2  ml  sarflangan.  Tahlil  qilinayotgan 
namunaning namligi 0,8%.  
Tajriba  sharoiti  20
0
C  da  benzilpenitsillinning  natriyli  tuzi  titri  0,0004055 
g/ml (TxV/A) ni tashkil etadi. 1 mg benzilpenitsillinning natriyli tuziga 1,045 g 
benzilpenitsillinning kaliyli tuzi to‘g‘ri keladi. 
2.1.54. Benzilpenitsilinning novokainli tuzi miqdorini yodometriya usulida 
aniqlashning  reaksiya  tenglamasini  keltiring.  Agar  massasi  0,0809  g  tortimni 
suv  bilan  eritib,  200  ml  li  o‘lchov  kolbaning  chizig‘iga  qadar  yetkazilgach, 
undagi  penitsilinlar  yig’indisi  miqdorini  (%)  hisoblang.  Bunda  hajmi  10,0  ml 
bo‘lgan  alikvotga  20,0  ml  0,01  mol/l  (UCH  1/2  I
2
)  li  yod  eritmasi  (K=1,00) 
qo‘shilib,  ortiqcha  yodni  titrlash  uchun  14,8  ml  0,01  mol/l  natriy  tiosulfat 
(K=0,98),  nazorat  eritmasi  uchun  esa  20,4  ml  sarflangan.  Tahlil  qilinayotgan 
namunaning namligi 4,2%.  


65 
 
Tajriba  harorati  15
0
C  da  benzilpenitsillinning  natriyli  tuzi  titri  0,0004374 
g/ml (T·B/A) ni tashkil etadi. 1 mg benzilpenitsillinning natriyli tuziga 1,652 g 
benzilpenitsillinning novokainli tuzi to‘g‘ri keladi. 
2.1.55.  Fenoksipenitsillin  miqdorini  yodometriya  usulida  aniqlashning 
reaksiya tenglamasini keltiring. Agar massasi 0,0636 g tortimni suv bilan eritib, 
50  ml  li  o‘lchov  kolbaning  chizig‘iga  qadar  yetkazilgach,  uning  miqdorini  (%) 
hisoblang. Bunda hajmi 2,5 ml bo‘lgan alikvotga 20,0 ml 0,01 mol/l (UCH 1/2 
I
2
) li yod eritmasi (K=0,98) qo‘shilib, ortiqcha yodni titrlash uchun 12,8 ml 0,01 
mol/l  natriy  tiosulfat  (K=1,02),  nazorat  eritmasi  uchun  esa  19,6  ml  sarflangan. 
Namunaning  namligi  1,5%,  harorat  18
0
C  da  fenoksimetilpenitsillinning  titri 
0,0004367 g/ml (T·B/A).  
2.1.56.  Yodometriya  usulida  sefaleksin  miqdorini  aniqlashning  reaksiya 
tenglamasi,  indikator  (nomi,  titrlashning  oxirgi  nuqtasida  rang  o‘zgarishi), 
aniqlanayotgan  moddaning  ekvivalent omilini  keltiring.  Agar massasi 0,0636 g 
tortimni  suv  bilan  eritib,  100  ml  li  o‘lchov  kolbaning  chizig‘iga  qadar 
yetkazilgach,  undagi  sefaleksinning  miqdorini  quruq  modda  hisobida  (%) 
hisoblang. Bunda hajmi 2,5 ml bo‘lgan alikvotga 25,0 ml 0,01 mol/l (UCH 1/2 
I
2
) li yod eritmasi (K=1,01) qo‘shilib, ortiqcha yodni titrlash uchun 12,7 ml 0,01 
mol/l  natriy  tiosulfat  (K=1,02),  nazorat  eritmasi  uchun  esa  23,7  ml  sarflangan. 
Tekshirilayotgan namunadagi sefadeksinning namligi 7,5%. 
Bir  vaqtning  o‘zida  ushbu  usulda  tarkibida  99,8%  ta’sir  etuvchi  modda 
saqlagan  sefaleksinning  standart  namunasi  uchun  xam  yodometrik  tahlil 
o‘tkaziladi (tortim massasi 0,0992 g). Sefaleksinning asosiy standart namunasini 
titrlash  uchun  12,3  ml,  nazorat  tajribasi  uchun  esa  24,5  ml  0,01  mol/l  natriy 
tiosulfat sarflangan.  
Namuna  tarkibidagi  sefaleksin  miqdori  farmakopeya  maqolasi  ФС  42-
1030-80 ga muvofiq quyidagi formula bo‘yicha topiladi:  Download 1.67 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   105
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat