Texnologik qismDownload 0.88 Mb.
bet1/11
Sana12.01.2020
Hajmi0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11MUNDARIJA:

KIRISH.

  1. TEXNOLOGIK QISM.

1.1.Tadqiq qilinayotgan texnik obyektni solishtirma analizi.

1.2.Funksional blok prinsipini tushunchasi.

1.3. Struktur sxemani ta’rifi.

1.4Elektr printsipial diagrammasini tavsifi.

  1. HISOBIY QISM

2.1. Bosma plata elementlarini konstruktiv hisoblash.

2.2. Doimiy tok bo’yicha o’tkazgichlarni hisoblash.

2.3. O’tkazgichlarni o’zgaruvchan tok bo’yicha hisoblash.

  1. IQTISODIY QISM.

3.1.Texnik iqtisodiy ko’rsatkichlar.

  1. HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

4.1. Texnika xavfsizligi.

4.2 Hududida joylashgan xavfli ishlab chiqarish obyektlariga qo’yiladigan talablar.

4.3 Ishga tushirishdan oldin apparatchikka qo’yilgan talablar.

4.4. Ish vaqtida xavfsizlik talablari

  1. XULOSA.

  1. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YHATI.


KIRISH
Hisoblash texnikasining ilk tarixini tahlil qilar ekanlar, xorijlik ayrim tadqiqotchilar kompyuterning qadimiy o‘tmishdoshi sifatida tez-tez “abak’ deb atalgan mexanik qurilmalarni aytib o‘tadilar. "Abakka" yondashish xato yondashishdan darak beradi, chunki abak avtomatik hisoblash xususiyatiga ega emas, kompyuter uchun esa bu belgilovchi (asosiy) xususiyatdir.

Abak - eng birinchi, ilk hisoblash qurilmasi bo‘lib, dastlab u tarnovlari bor sopol plastinka shaklida bo‘lgan. Tarnovlar ichiga raqamlarni namoyon qiluvchi toshlar taxlangan. Uning paydo bo‘lish davri eramizdan avvalgi to‘rtinchi ming yillikka to‘g‘ri keladi. Paydo bo‘lish hududi Osiyo hisoblanadi. Asrimiz o‘rtasida Yevropada abak kataklarga bo‘lingan jadvallar bilan almashtiriladi. Ular yordamida hisoblash chiziqlardagi hisoblar deb atalgan, Rossiyada esa XVI-XVII asrlarda hozir ham ishlatiladigan ilg‘or kashfiyot - qo‘l hisoblagichlari ham paydo bo‘ldi.

Shu bilan bir vaqtda hisoblashni avtomatik tarzda bajarishga ega bo‘lgan boshqa asbob, soat ham ixtiro etildi. Ishlash tamoyilidan qat’iy nazar, soatlarning hamma turlari (qum, suv, mexanik, elektr, elektron) vaqtning teng bo‘laklaridan so‘ng ko‘chishni yoki signallarni ishlab chiqarish (generatsiya qilish) va bunda ro‘y beradigan o‘zgarishlarni qayd qilish, ya’ni signallar va ko‘chishlarni avtomatik tarzda qo‘shib borish qobiliyatiga ega. Bu tamoyil hatto faqat qayd etuvchi uskunasiga ega bo‘lgan quyosh soatlarida ham (bunda generator nomini Yer-Quyosh tizimi bajaradi) kuzatiladi.

Mexanik soat - vaqtning berilgan teng intervallaridan so‘ng ko‘chishni avtomatik tarzda bajaruvchi uskuna va bu ko‘chishlarni qayd qiluvchi uskunadan iborat asbobdir. Eng dastlabki namunalari XIV asrga mansub va ular monastirlarga tegishli bo‘lgan (minora soatlari).

Har qanday zamonaviy kompyuterning asosida, xuddi elektron soatlarda bo‘lganidek, vaqtning teng intervallaridan so‘ng kompyuter tizimidagi hamma uskunalarni harakatga keltirish uchun ishlatiluvchi elektr signallarini ishlab chiqaruvchi taktli generator yotadi.

Hоzirgi vаqtdа tеxnik оliy o’quv yurtlаridа yuqоri mаlаkаli bаkаlаvr vа mаgistrlаrni tаyyorlаshdа kоmp`yutеr tеxnikаsi, аvtоmаtlаshtirish vа bоshqаruv, rаqаmli sxеmоtеxnikа, mikrоprotsessorlаr vа mikrоkоntrоllеrlаr, bu qurilmаlаrning ichki strukturаlаri, ishlаsh prinsiplаri vа ulаrdаn xаlq xo’jаligining turli sоxаlаridа fоydаlаnа оlish xаqidаgi bilim vа ko’nikmаlаrni shаkllаntirish muxim mаsаlаlаrdаn xisоblаnаdi.

Shu bilаn birgа zаmоnаviy kоmp`yutеrlаr, rаqаmli sxеmоtеxnikа, mikrоprotsessorli qurilmаlаr, xаmdаning ijrоchi qurilmаlаri xаqidа nаzаriy bilimlаr, ulаrni lоyixаlаsh аsоslаri vа qo’llаnishigа misоllаr yaxlit jаmlаngаn o’zbеk tilidаgi аdаbiyotlаr nisbаtаn kаm. Muаllif Tоshkеnt dаvlаt tеxnikа univеrsitеtidаgi ko’p yillik ilmiy, аmаliy vа o’quv-mеtоdik fаоliyati, xаmdа to’plаgаn tаjribаsigа tаyangаn xоldа аvtоmаtlаshtirish vа bоshqаruv, rоbоtоtеxnikа, ishlаb chiqаrish jаrаyonlаrini аvtоmаtlаshtirish, rаdiоtеxnikа vа bоshqа bir qаtоr bаkаlаvriаturа yo’nаlishlаri vа mаgistrаturа mutаxаssisliklаridа o’qitilаdigаn: rаqаmli sxеmоtеxnikа, mikrоprotsessor tеxnikаsi, zаmоnаviy kоmp`tеrlаrdа qo’llаnilаdigаn protsessorlаr vа mikrоkоntrоllеrlаr, аvtоmаtik sistеmаlаrining ijrоchi qurilmаlаri vа rоbоtоtеxnikаning istiqbоlli sоxаlаridа kеng qo’llаnilаdigаn qurilmalarning tuzilishi vа ishlаsh prinsiplаri bilаn bоg’liq fаnlаrni o’zlаshtirishgа bаg’ishlаngаn, e`tibоringizgа xаvоlа qilinаyotgаn, darslikni chоp etishni mаqsаdgа muvоfiq dеb hisоblаdik.

1.1.Tadqiq qilinayotgan texnik obyektni solishtirma analizi.
Hozirgi vaqtda ko’plab qurilmalarni ishlab chiqishda asosiy funksiya bo’lib hisoblanadi. Bunday qurilmalar sistemani aniqligini va chidaliligini oshiradi va inson faktorlarini kamaytiradi. Boshqarish qurilmasi qo’llash sharoitida operator boshqarish sistemasida bevosita ishtirok etmaydi balki qurilma ishlash ustidan nazorat olib boradi. Operatorga yuklama sezilarli pasayadi va dam olishsiz uzluksiz ishlashini ta’minlaydi. Texnologiya va talablar juda tez rivojlanadi va bu asosan VPK ga tegishli.

Bu mavzuni tanlashning asosi bo’lib hozirgi kunda ko’plab mavjud, qabul qiliash funksiyasini va axborotni qayta ishlashni amalga oshiruvchi, hamda turli qurilma va sistemalar bilan boshqaruvchi texnik obyektlar xizmat qiladi. Shu tufayli turli va talablari bilan qoniqtiruvchi ancha optimal texnik obyekt topish zarurati tug’iladi. Analog funksiyani amalga oshiruvchi uchta mahsulot bilan solishtirma analizni o’tkazib, biz tanlangan obyektni afzalligini va o’ziga xos xususiyatini ko’rsatamiz.

Yacheyka MPS boshqarish moduli ishini boshqarish uchun mo’ljallangan mikroprosessor qurilmasi hisoblanadi. Boshqarish moduli MPS 16 moduli tarkibida ishlash uchun mo’ljallangan va boshqarishning mikroprosessorli qurilmasi hisoblanadi. Boshqarish moduli axborotni qabul qilish va uzatishni ta’minlab beradi.

Yacheykada D0-D15 ma’lumotlar shinasidan kelayotgan axborotni qabul qilish va qayta ishlash amalga oshiriladi. Hamda yacheyka MPS boshqarish moduli kiruvchi hotira yacheykasi 2 diagnostikasini amalga oshiradi.

Asosiy texnik xarateristikalar:

  • Plataning geometrik o’lchami: 209x240x15.5 mm (uzunligi-balandligi-eni)

  • Plata massasi 250gr

  • Nominal iste’mol kuchlanishi – 5V

Elektr zanjir izolyatsiyasi qarshiligi kattaligi normal klimatik sharoit uchun 20 Mom dan kam bo’lmasligi, namlik va yuqori temperaturali sharoit uchun 1Mom bo’lishi kerak.

Mahsulotning ishlash muddati 15 yil.

Xavfsizligi talablari: GOST V9.001 ga binoan isitiladigan omborlarda nurni saqlash sharoitida GOST V9.001 ga ko'ra, mahsulotning belgilangan saqlash muddati kamida 12 yil bo'lishi kerak.

Mahsulotlarning o'rtacha tiklanish muddati 30 daqiqadan oshmasligi kerak.

Amaliyot tamoyillarining tarkibi va tavsifi.

MPS boshqaruv modulining hujayra tarkibi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

mikroprosessor M1810VM86;

M1810 GF84 soat zarba generatori va 1288 kHz kvarts rezonatorlari asosida qurilgan sinxronizator;

M1810VG88 mikrokitreda amalga oshiriladigan tizim avtobusini tekshirgich;

580IR82 chipida joriy etilgan avtobus haydovchisi avtobus manzilini tizim avtobusini ro'yxatdan o'tkazish;

IC 1533AP5da tatbiq etilgan YAM101 hujayralarining ichki avtobusining manzil avtobusining tampon kuchaytirgichi;

uchta 580VA86 chipta (D15-D17) ustida ishlaydigan bir tizim ma'lumotli avtobus haydovchisi;

YAM101 shaper ichki ma'lumotli avtobus liniyasi, 580VA86 (D23 va D24) ikkita chip ustida ishlab chiqarilgan;

manzilni tanlash;

taymer 580VI53;

chiqib ketish nazorat qilish moslamasi M1810VI59A;

ROM, ikki M573RF4A mikrokimyusi, 64K o'rinli har bir chip ustida ishlab chiqarilgan;

tashqi qurilmalar talabiga binoan va I / U komandalarini bajarishda kutish davrlarini shakllantirish sxemasi (protsessor tsiklini uzaytirish);

Indikatorni nazorat qilish sxemasi, TEST.

NM101 hujayrasidan tizim avtobusiga kelib:

tizimni qayta tiklash signalini "RESET";

U101 qurilmasining xotiraga va I / U portlariga manzillar: A0 - A19;

"IOR", "IOW", "MEMW", "MEMR", "AEN" nazorat signallari;

ma'lumotlar D0-D15;

soat chastotasi OTS 12,288 kHz (C2 bo'g'inlari transshivitrlar sinxronlash chastotasini yaratish uchun).

Quvvat yoqilganda, soat zarbasini ishlab chiqaruvchi "RESET" signalini ishlab chiqaradi. Soat generatorining chiqishi vaqtida "RESET" signalining oxirida HAZIR uchun tizim tayyorligi signali va protsessor va tizim avtobusini boshqarish uchun CLK, tizim taymerlari uchun PCLK, NM10 hujayra tekshirgichlari uchun OSC ishlab chiqariladi. "Tayyor" signalini qabul qilib, protsessor FFFF0 manzilidagi NM101 hujayralarining ROMga kirishni yaratadi.

Xotiraga yoki kirish / chiqish portlariga kirish quyidagilar. Protsessordan «SO» - «S2» nazorat signallari M1810VG88 tizim avtobusini tekshirgichga kiritadi, «SO» - «S2» nazorat signallarining holatiga qarab, nazorat qiluvchi M1810VG88 ushbu turdagi avtobus tsiklining boshqaruv signalini ishlab chiqaradi (1-jadvalga qarang) va signallarni:

- "ALE" manzilining manzili;

- "DEN" ma'lumotlarini kuzatish;

- DT / R avtobus drayverlarini boshqarish.

1-jadval

Boshqaruvchi signallar

Shina sikli tipi

М1810ВГ88

Kontrolleri signali

S2

S1

S00

0

0

buzilish

INTA

0

0

1

Tashqi qurilmani o’qish

IORC

0

1

0

Tashqi qurilmani yozish

IOWA (AIOWC)

0

1

1

To’xtash

-

1

0

0

Komandani tanlash

-

1

0

1

Xotirani o’qish

MRDC

1

1

0

Xotirani yozish

MWTC (AMWC)

1

1

1

Shina sikli yo’q

Adreslar shinasida - ma'lumotlarni protsessor manzil manzil xotirasini yoki I / O portini o'rnatadi. Manzil "ALE" eshigi orqali 580IR82 ro'yxatga olingan. So'ngra protsessorning shina adresiga - ma'lumotlar ma'lumotlarni oladi: yozilayotganda - protsessordan o'qish paytida - xotiradan yoki tashqi qurilmalardan. Tizim avtotransport ma'lumotlarining avtobus drayveri ikkita usuli bilan boshqariladi. Transmissiya yo'nalishidagi nazorat kirishida - nazorat qiluvchi M1810VG88dan "DT / R" uzatish. Uchinchi davlatning kirish nazorati:

yuqori bayt ma'lumot uchun (bit D8 - D15) - signal "DEN";

"DEN" uzatish va "A0" = 0, "OUT" = past signal baytlari bilan yoki "DEN" va "INTA" signallari orqali - past ma'lumotli bayt uchun (bit DO - D7).

D16 shina formatlovchi yuqori bayt ma'lumotlarini bitta manzilda uzatish imkonini beradi.

D24 ichki ma'lumot uzatish drayveri past ma'lumot baytını uzatish uchun har doim ochiq. Yo'naltirilgan boshqaruv usuli bilan nazorat qilinadi. Tizimdagi avtobusda va protsessorda I / O portlarini o'qish, xizmat ko'rsatish to'xtatish yoki hujayra ROMga kirishda protsessor MPS boshqaruv modulining hujayralaridagi DO-D7 ma'lumotlarining pastki baytini oladi. Boshqa holatlarda, tizim avtobusidagi ma'lumotlar hujayra qurilmalarining kirishiga keladi.

Elementlar bazasini tanlash uchun asoslar.

Og'irligi va kattaligi parametrlarini kamaytirish, ishonchliligini oshirish, ishlab chiqarish texnologiyasini soddalashtirish va qurilma ishini osonlashtirish uchun katta hajmdagi integratsiya va dasturlashtiriladigan mikrokreditlarni ishlatish uchun ICga asoslangan kirish-chiqish qurilmalari uchun sxemani yaratish zarurati paydo bo'ladi.

Xususiy elementlarni tanlash texnik, strukturaviy va ekspluatatsion xarakteristikalari bilan belgilanadi, shuningdek, ushbu mahsulotni harbiy qabul qilishdan va element bazasidan foydalanish mijoz tomonidan tartibga solinadi.

Foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar.

Mahsulotni ishlab chiqarish MPS boshqaruv moduli uyasi uchun operatsion hujjatlardagi talablarga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

Tashish va saqlashga qo'yiladigan talablar.

Mahsulot asfaltbeton va sement-beton qoplamali yo'llarda 1000 kmgacha bo'lgan yopiq transport vositalarida tashish kerak. 40 km / s gacha tezlikda, 250 km. Tezlikda, temir yo'l vagonlarida, havo sharoitida havo o'tkazmaydigan kabinalarda GOST RV20.39.309 bo'yicha o'rtacha sharoitda qatlamli yuzalar va asfaltlanmagan yo'llardagi yo'llarda.

Mahsulot havo bilan ishqoriy kislotalar, gidroksidi va boshqa agressiv ifloslanishlar bo'lmagan taqdirda, mahsulotni yog'ingarchilik, tirgaklar yoki ambalajlar ta'siridan himoya qiluvchi isitiladigan omborlarda saqlanishi kerak.

Analogning qisqacha tavsifi (KP 51 ta).

Kenglikning geometrik o'lchamlari 480 mm - 140 mm

Taxminan vazni 360 g

Mass ARE 64 g.

Nominal iste’mol kuchlanish - 5 V

Atrof muhit harorati +5 ÷ + 35ºS.

Bosim 86 dan 106 kPa (645 dan 795 mm gacha).

Nisbiy namlik 25% dan oshmaydigan haroratda 75% dan oshmasligi kerak.

Mahsulotning kafolat muddati ishlamay qolish muddati - ishning kafolat muddati davomida 8000 soat.

Mahsulotning ishlash muddati - 8 yil.

Mahsulot ta'rifi

KP - 51 boshqaruv qismi OEVM1830 BE31 ga asoslangan mikrokontrolör hisoblanadi. Tekshirish birligi KBEM5 porti orqali mono kanal bilan KB5 birligining aloqasini tashkil qilish uchun mo'ljallangan, KB5 qurilmasining universal RS232 interfeysiga universal sinxron - asenkron uzatuvchi bilan aloqa uzatish. Ushbu qurilma o'z-o'zini sinab ko'rish funktsiyasiga ega. Tekshirish birligi o'z ichiga soat yadrolari, xotira registrlari, tashqi qurilma manzil dekoderlari, vaziyatni bufer va indikator registrini o'z ichiga oladi. OEVM1830 BE31ning o'ziga xos xususiyati - kengaytirilgan manzillar maydoni.

D-3 soat zarba generatori 1810 GF chip - 84 asosida ishlab chiqariladi. 11 MGts chastotali soat strelkalari hosil qiladi. D - 10 bo'luvchi soat zarba generator signalining chastotasini ajratadi. Bolerning chiqish signali USART transmitterini sinxronlashtiradi. D-16, D-17 rusumidagi chiplar qulning manzilining pastki 8 bitini saqlash uchun mo'ljallangan. Ro'yxatga yozilish "ALE" signalining tushadigan tomoni bilan amalga oshiriladi. D-7, D-12, D-18, D-23 tashqi qurilmalarning dekoderlari manzili kompyuterlarning manzillarini quyidagicha ajratadi:

0000N ... 07FFH - ROM manzillari

0000H ... 1FFFH - RAM manzillari

4000H - USAP manzillari

2000H - holati bufer manzili va indikatorlar registri.

X1 konnektorining 13 va 60-sonli kontaktsiyalari yordamida kompyuter standart ROMlar va disk ruxlari bilan yopiq kontaktlar bilan ishlaydi.

D-8 holati tampon o'zgaruvchan dasturlarning OEVM o'qilishini tashkil qilish uchun mo'ljallangan bo'lib, ular anahtarlama plitasida kalitlarga o'rnatiladi. Dasturning o'zgaruvchilari quyidagilardan iborat: KE-5 va LSPD birliklarining individual manzili, KE-5 va LSPD birliklarining guruh manzili.

D11ni qayta boshlash tugmasi, dastur qulashi bilan OEVMni qayta ishga tushirish uchun mo'ljallangan. Bu tugma tashqi tekis vibratorlarning ketma-ketligi. OVMMning umumiy o'rnatilgandan keyin bir martalik ish boshlanadi. Agar dastur o'chirilsa, bitta surat qayta ishga tushirilmaydi va mantiqiy "0" dan mantiqiy "1" ga o'tish va uning ikkinchi bir martali rejimi ishga tushiriladi, bu OEVM reset signalini ishlab chiqaradi.

Har bir tiklashdan so'ng, OEVM nima sababdan dastlabki dispetcherning chiqishini tekshirib chiqdi.

USAP D29 530 EB51A davrasida ishlab chiqariladi. USART ma'lumotlar uzatish rejimida mos kelmaydigan ma'lumotlarni uzatish rejimida ishlaydi va 19.200 budli 8 bitlik signal uzunligi va bir nechta stop bitlari bilan ishlaydi. USART drayverlarga chastotasi 1,843 MGs va qabul qiluvchi va uzatuvchi sinxronlash chastotasi 307,2 kHz ni tashkil etadi. Qabul qilgich va transmitterning tayyor chiqindilaridan olingan signal "0" va "1" tashqi manzillarga ega. RS-232 interfeysi USRD "RxE" (tashqi qurilmaning kiritilishi), "TxD" (uzatkichning chiqishi), "CTS" (qabul qiluvchining tayyorligi) va "RTS" (qabul qiluvchining so'rovi) signallarini ishlatdi. USTR "DTR" chiqishi (transmitter so'rovi) "DSR" usuli bilan birgalikda (transmitterga tayyor).

OEVM ning ketma-ket portli kaliti OEVM ning PEV portidan "yaqin MK simi" signallari bilan nazorat qilinadi. Pastadir ochiq bo'lsa, qabul qiluvchi KP53 chiqishi signalidan OEVM qabul qiluvchining kirishiga kiradi.

RS232 D22 interfeysining aloqa liniyasining signal kuchaytirgichi U2 chipida 170 amalga oshiriladi. Mikroto'lqin +5 V kuchlanish manbaiga ega, +2,5 V gacha bo'lgan chastotali kuchlanish. RS 232 D30 interfeysining aloqa liniyasining uzatish liniyasi AP2 170 chipida amalga oshiriladi. "RS232 kabelini yopish" signali chipning piksellar sonini kiritishiga beriladi. KP51 boshqaruv blokining o'z-o'zini sinab ko'rish vaqtida signal ishlab chiqarish piksellar sonining kirishidagi signal darajalari mantiqiy "0" ga teng va USART signallari RS 232 kanaliga yuboriladi.

Analogning qisqacha tavsifi (KB 7/1 bloki)

Plitaning geometrik o'lchamlari 550 mm - 250 mm

Taxminan vazn 420 g

Og'irligi 130 g

Nominal besleme zo'riqishida - 12V.

Atrof muhit harorati +5 ÷ +30 ° C.

Bosim 86 dan 106 kPa (645 dan 795 mm gacha).

Haroratda 25% dan ortiq bo'lmagan nisbiy namlik 65% dan ortiq emas.

Mahsulotning kafolat muddati ishlamay qolish vaqtida 5000 soatni tashkil qiladi.

Mahsulotning xizmat qilish muddati - 6 yil

Mahsulot ta'rifi

Mahsulot, D.P.Makovitskiy LFS ning chiqishlarini radio boshqaruv blokiga avtomatik ravishda ulash imkonini beradi va ulanishni avtomatik boshqarishni amalga oshiradi. LFS dan chiqadigan signallar KC1 raftiga yuboriladi, bu erda nazorat signallari ular bilan aralashtiriladi va undan so'ng 16 ta kirish va chiqishga ega bo'lgan KC3 daromadli raftaga. Rakliklar RF kabellari bilan bir-biriga bog'langan. Blokdan tashqi qurilmalar bilan signal almashinuvi 01, 02, J2, R1, DU1, DU2 kanallari orqali amalga oshiriladi. KB 7/1 kommutatsiyasining boshqarish nazorati operatori tomonidan o'tkazilishi uchun buyruqlar shakllanishi vaqtida o'tkaziladi. Yaratilgan F1 jamoasi KB2 bloki tomonidan tayyorlanib, ushbu komandani KB 7/1 blokiga olib keladi. F1 buyrug'i olganida KB 7/1 bloki (blok blok blokirovkasi mavjud bo'lmasa) olingan tekshiruv kodiga ko'ra ulanishni tashkil qiladi, keyin buyruq ijrosi natijalariga asoslangan holda F6 javob xati hosil qiladi va uni KB 2 ga qo'yadi.

KB 7/1 algoritm bloki quyidagi funktsiyalarni amalga oshiradi:

Klaviaturadan operator tomonidan kiritilgan signalni qayta ishlash va KC1 raftida boshqarish buyrug'i yaratish;

Operatorning buyruqlar buyicha buyruqlar rejimini sozlash;

KB 2 bloki bilan xabarlarni tashkil qilish;

Ulangan DV raqamini indikator lampalaridagi tegishli RPUga ko'rsatish;

tashqi nazorat majmuasidan J - 5dan qo'mondon kodlarini olishi va KC1 raftiga mos keladigan qo'mondon buyruqlarini ishlab chiqarish.

Masofadan boshqarish pulti 1, masofadan boshqarish pulti 2 KB7 / 1 uchun tashqi qurilmalardir. Bog'langan VUK DU1ning maksimal soni KB 7/1 blokining kirishlar soni bilan belgilanadi.

Mahsulot tarkibiy qismlarining o'zaro ta'siri tegishli ta'sir o'tkazish protokollari orqali amalga oshiriladi. Har bir protokol tizimning funktsional elementlarining xatti-harakatini belgilovchi qoidalar to'plamidir.

Ishlab chiqilgan texnik ob'ektning o'xshash belgilariga ega bo'lgan belgilarning qiyosiy tahlili. Protetib tanlash, yakuniy asoslash

Ishlab chiqilayotgan mahsulot SKTBB OAJ bazaviy korxonasida olingan ikki analog bilan solishtiriladi.

Mahsulotlarni vazn va o'lchov jihatidan taqqoslash natijasida KB 7/1 birliklari ishlab chiqilgan hujayradan va KP 51dan (420g, 250g va 360g) sezilarli darajada yuqoriroq degan xulosaga kelishdi.

Ko'rsatilgan qurilmalarning aniq afzalliklari va kamchiliklariga qaramay, dastlabki taqqoslashni amalga oshirsangiz, ushbu qurilma eng ko'p xususiyatlar (massa va o'lchov ko'rsatkichi, iqlim, ishonchlilik va boshqalar) uchun ishlab chiqilayotgan ob'ektga eng yaqin keladigan KP 51 taxtasi bo'lishi mumkin bo'lgan prototipni tanlab olishingiz mumkin.

Tanlangan prototip bilan aniqroq taqqoslash quyidagi mezonlarga muvofiq amalga oshiriladi:

Rivojlangan hujayraning uzunligi (209 mm - 240 mm) KP 51 taxtasi (480 mm - 140 mm) dan 2 barobarga kam, kengligi esa aksincha (MPS boshqaruv moduli: 240 mm, KP 51: 140 mm ). Shu bilan birga, ishlab chiqilgan hujayra taxtasi maydoni (500 sm²) Kp 51 ta plitasining maydoni (670 sm²) dan kam. Natijada, protetib kengashining massasi kattaroq bo'ladi, degan xulosaga kelish mumkin, chunki ular bir xil materiallardan tayyorlangan.

Mass ERE: har ikkala qurilma ham bir mikrokontrollaga asoslanganligiga qaramasdan, KP 51 biroz kattaroq ERE (tashqi qurilmalar uchun adres dekoderi, chastota ajratuvchisi va boshqalar) ga ega. Mass ERE KP 51 = 64 g> rivojlangan xujayralar taxtasi = 45 g

Nominal quvvati kuchlanishiga ko'ra, har ikkala qurilma ham bir xil - 5 V.

Atrof-muhit haroratidagi farqlar ahamiyatli emas: ishlab chiqilgan hujayra (+5 ÷ +40 ° S) va KP 51 (+5 ÷ +35 ° C).

Bosim oralig'i ham bir oz boshqacha. MPS boshqaruv moduli hujayrasi: 60 dan 107 kPa (450 dan 800 mm simob oralig'ida). KP 51: 86 dan 106 kPa (645 dan 795 mm gacha).

Ruxsat etilgan nisbiy namlik uchun asboblar biroz farqli talablarga ega: PIT MPS (25% dan oshmaydigan haroratda 80% dan ko'p bo'lmagan) va KP 51 (75% dan oshmagan harorat 25 ° C dan oshmasligi kerak)

Mahsulot KP 51 uchun ekologik tozalash talablariga oid hech qanday ma'lumot topilmadi, taqqoslash mumkin emas.

Ishlab chiqilgan hujayraning noto'g'ri ishlash muddati kafolat muddati davomida 9000 soatni tashkil qiladi, va KP 51 uchun 8000 soatni tashkil qiladi.

Mahsulot KP ning muddati 636 - 15 yil, KP 51 - 8 yil. Ushbu omil hal qiluvchi bo'la olmaydi, chunki hozirgi vaqtda uskunalar juda tez rivojlanmoqda va xizmat ko'rsatish kafolat muddati tugaganidan ancha oldin eskirib qolishi mumkin.

Tahlil natijalari bo'yicha xulosalar.

Bizning ish vaqtida biz ishlab chiqilayotgan ob'ektni (PIT MPS) ikki qiyosli qiyosiy tahlil qildik. Keyinchalik, protetib tanlandi (KP 51) - bu mahsulot ishlab chiqarilayotgan ob'ektga nisbatan eng yaqin xususiyatdir.

PIT kengashi MPS quyidagi mezonlarda muhim afzalliklarga ega: og'irlik va kattalik ko'rsatkichi KP 51dan ko'ra 1,44 barobar yaxshiroqdir, ishonchliligi 1000 ish soati uchun KT 51dan va 7 yillik faoliyatdan oshib ketganda, KT 51ning iqlim sharoitlari keskin (+5 ÷ + 35 0S protsedurasi va ishlab chiqarilayotgan ob'ekt uchun +5 ÷ +40 ° daraja) elektr parametrlari (nominal ta'minot zo'riqishida ikkala qurilma bir xil, biroq ishlab chiqarish ob'ekti prototipdan 1,8 marta kamroqdir, bu hozir juda muhim omil). MPS boshqaruv moduli xujayrasi hozirgi vaqtda ushbu guruhda etakchilik qilmoqda. Analoglardan farqli o'laroq, hujayra bir qator parametrlarda yanada qat'iy talablarni qondiradi, eng muhimi, vazni, hajmi va ishonchliligi.


Download 0.88 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat