Te u zagrebu filozofski fakultetDownload 44,21 Kb.
Sana22.06.2017
Hajmi44,21 Kb.
#11598
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3
KLASA: 602-04/16-11/1

URBROJ: 3804-850-16-8

Zagreb, 8. srpnja 2016.

P O Z I V

Na osnovi članka 36. Statuta sazivam 10. sjednicu Fakultetskoga vijeća Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u četvrtak 14. srpnja 2016. s početkom u 11,00 sati u Dvorani VII.


Za sjednicu predlažem sljedeći


DNEVNI RED:

A. IZBORI
Prijedlozi za izbor u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja

1. Izbor dr. sc. Davida Šporera u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Odsjeku za komparativnu književnost.
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora prihvaćen je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 25. travnja 2016.

Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Davida Šporera u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, klasa: 640-03/16-01/0506, ur. br. 355-06-04-16-0002 od 2. lipnja 2016.2. Izbor dr. sc. Ksenije Klasnić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka metodologija, na Katedri za metodologiju Odsjeka za sociologiju.
Ocjena nastupnog predavanja održanog 8. lipnja 2016.

str. 28


3. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Marine Bricko u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija, na Odsjeku za klasičnu filologiju. str. 32

4. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Emila Heršaka u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana antropologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju.

str. 49


5. Izvještaj stručnoga povjerenstva o reizboru dr. sc. Dražena Varge u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francuski jezik Odsjeka za romanistiku. str. 89

6. Izvještaj stručnoga povjerenstva o reizboru dr. sc. Jelene Vlašić Duić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Odsjeku za fonetiku.

str. 111


7. Izvještaj stručnoga povjerenstva o reizboru Marine Zubak Pivarski u nastavno zvanje i na radno mjesto više lektorice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski jezik, Odsjek za anglistiku.

str. 128
B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA O IZBORU U ZVANJA PREDLOŽENIKA VISOKIH UČILIŠTA8. Mišljenje o izboru dr. sc. Marka Rimca u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest, na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. str. 132
9. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Davorke Vidović, dr. sc. Dejana Stjepanovića i dr. sc. Borisa Havela u znanstveno-nastavno zvanje i prijedlog za izbor dr. sc. Davorke Vidović u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Odsjeku za hrvatsku politiku Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

str. 142
10. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Mire Pavlinović u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija.

str. 156
11. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Merice Pletikosić u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti. str. 167
12. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Lovre Škopljanca u znanstveno-zvanje znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana poredbena književnost. str. 186
13. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Marijane Togonal u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika. str. 199
14. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Domagoja Brozovića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika. str. 220
15. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Daliborke Sarić u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika. str. 228
16. Mišljenje o izboru dr. sc. Jasenke Maslek u nastavno zvanje profesorice visoke škole za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Sveučilištu u Dubrovniku. str. 238

C. IZVJEŠTAJI O RADU ZNANSTVENIH NOVAKA

17. Izvještaj o radu dr. sc. Barbare Stamenković Tadić, poslijedoktorandice na Odsjeku za filozofiju. str. 244
18. Izvještaj o radu Krešimira Babela, znanstvenog novaka na Odsjeku za filozofiju. str. 246
19. Izvještaj o radu Ive Bašić, asistentice na Odsjeku za fonetiku.

str. 248
20. Izvještaj o radu dr. sc. Kristine Grgić, poslijedoktorandice na Odsjeku za komparativnu književnost. str. 250


21. Izvještaj o radu dr. sc. Ane Širanović, poslijedoktorandice na Odsjeku za pedagogiju. str. 254
22. Izvještaj o radu dr. sc. Francesce Marie Gabrielli, poslijedoktorandice na Odsjeku za talijanistiku. str. 259


D. STJECANJE DOKTORATA ZNANOSTI
Izvještaji stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada

23. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Helge Begonja pod naslovom Prevođenje hrvatskih kulturema na njemački jezik na primjeru gastronomije grada Zadra. str. 262

24. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Ane Jeličić pod naslovom Recepcija i preobrazba bioetike u Hrvatskoj.

str. 267
25. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Lidije Tepeš Golubić pod naslovom Germanizmi u korpusima hrvatskoga jezika.

str. 271

26. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Mislava Balkovića pod naslovom Upravljanje znanjem pri priznavanju i vrednovanju neformalnog i informalnog učenja.

str. 275


27. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Martine Poljičak Sušec pod naslovom Koncept razvoja usluga službene statistike namijenjenih očuvanju digitalnih zapisa na dulji vremenski rok.

str. 27928. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Daria Ogrizovića pod naslovom Visoko učinkovite aplikacije u okružju heterogenih računalnih oblaka. str. 283

29. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Silvije Banić pod naslovom Ranonovovjekovne tkanine s uzorkom na liturgijskim predmetima Zadarske nadbiskupije. str. 286

30. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Nataše Košuta pod naslovom Kolokacijska kompetencija u pisanoj proizvodnji srednjoškolskih učenika njemačkoga jezika u Hrvatskoj. str. 290

31. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Antonije Ordulj pod naslovom Kolokacije kao sastavnica leksičke kompetencije u hrvatskom kao inom jeziku. str. 294


F. PREDMETI S VIJEĆA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2015-2016/VPS/vps_2016_07.pdfIzvještaji stručnih povjerenstava za stjecanje doktorata znanosti u doktorskome studiju i odobrenje predložene teme

32. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Marijane Lukačević na Poslijediplomskome doktorskome studiju arheologije pod naslovom Učestalost i distribucija koštanih patoloških promjena kod kasnosrednjovjekovnih i novovjekovnih arheoloških populacija kontinentalne Hrvatske, mentor: prof. dr. sc. Mario Šlaus (Antropološki centar HAZU).
33. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme mr. sc. Nikoline Uroda na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije pod naslovom Arheološka baština pustinjaka i redovničkih zajednica u srednjoj Dalmaciji, od njihovih početaka do 12. stoljeća, mentor: prof. emeritus dr. sc. Nenad Cambi (Sveučilište u Zadru).
34. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Eszter Punczman na poslijediplomskome doktorskome studiju Etnologije i kulturne antropologije pod naslovom Identiteti Hrvata Bunjevaca u mađarskom dijelu Bačke, mentorice: doc. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta i prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški.
35. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Petra Jakopca na poslijediplomskome doktorskome studiju Filozofije pod naslovom Liberalizam i republikanizam: Lockeovo i Rousseauovo razumijevanje političke zajednice, mentor: doc. dr. sc. Raul Raunić.
36. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Demiana Pape na poslijediplomskome doktorskome studiju Filozofije pod naslovom Filozofska sastavnica u spisima Benedikta Kotruljevića, mentor: doc. dr. sc. Davor Balić (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet).
37. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Marine Pražetina na poslijediplomskome doktorskome studiju Filozofije pod naslovom Vjerodostojnost znanosti u međuodnosu znanosti, društva i politike, mentor: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić.
38. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Entonija Šeperića na poslijediplomskome doktorskome studiju Filozofije pod naslovom Sv. Pavao u političkom projektu europske Nove ljevice, mentor: doc. dr. sc. Danijel Tolvajčić (Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet).
39. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ree Lujić na poslijediplomskome doktorskome studiju Glotodidaktike pod naslovom Utjecaj višejezičnoga pristupa na sudjelovanje višejezičnih učenika u trojezičnoj nastavi, mentorica: izv. prof. dr. sc. Marijana Kresić (Sveučilište u Zadru).
40. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Lidije Horvat-Dunjko na poslijediplomskome doktorskome studiju Hrvatske kulture pod naslovom Pluralizam hrvatske vokalne glazbe od 1950. do 2010., mentor: akademik Nikša Gligo (Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija).
41. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Milene Marijan Peranić na poslijediplomskome doktorskome studiju Hrvatske kulture pod naslovom Kulturološki aspekti javnih manifestacija na Rabu od kraja 18. do početka 20. stojeća, mentori: dr. sc. Saša Potočnjak, znan. suradnica (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet) i prof. dr. sc. Damir Agičić.
42. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Martine Mičija Palić na poslijediplomskome doktorskome studiju Hrvatske kulture pod naslovom Pijanistice zagrebačke sredine s kraja 19. i prve polovine 20. stoljeća u svjetlu suvremenog pijanizma i klavirske pedagogije, mentor: izv. prof. dr. sc. Dalibor Davidović (Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija).
43. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Anere Stopfer na poslijediplomskome doktorskome studiju Hrvatske kulture pod naslovom Mogućnosti i izazovi kulturne diplomacije Republike Hrvatske na primjeru projekta Hrvatske kulturne sezone u Francuskoj, mentorica: dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, znan. suradnica (Institut za međunarodne odnose, Zagreb).
44. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Mirte Desnica na poslijediplomskome doktorskome studiju Lingvistike u svrhu stjecanja međunarodnog dvojnog doktorata znanosti prema sporazumu sklopljenim sa l'Universite Paris-Est, Francuska, pod naslovom Etude énonciative et discursive des énoncés anglais dans la presse féminine française (Enuncijativno i diskurzivno proučavanje iskaza na engleskome jeziku u francuskom ženskom tisku), mentori: izv. prof. dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić i prof. dr. sc. Dominique Ducard (l'Université Paris-Est).
45. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ane Mihaljević na poslijediplomskome doktorskome studiju Lingvistike pod naslovom Sintaksa hrvatskoglagoljskih tekstova prevedenih s latinskoga, mentor: prof. dr. sc. Ivo Pranjković.
46. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Maje Žvorc na poslijediplomskome doktorskome studiju Povijesti umjetnosti pod naslovom Nadgrobni spomenici na području povijesne Zagrebačke biskupije od XV. do XVIII. stoljeća, mentorica: prof. dr. sc. Sanja Cvetnić.
47. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Alekseja Milinovića na poslijediplomskome doktorskome studiju Ranog novog vijeka pod naslovom Društveno raslojavanje i gospodarstvo Međimurja u 17. stoljeću, mentorica: izv. prof. dr. sc. Nataša Štefanec.
48. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Breze Šalamon-Cindori na poslijediplomskome doktorskome studiju Informacijskih i komunikacijskih znanosti pod naslovom Odjek kulturne baštine nacionalne knjižnice u digitalnom okruženju, mentorica: izv. prof. dr. sc. Daniela Živković.
49. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Jelene Matić na poslijediplomskome doktorskome studiju Psihologije pod naslovom Povezanost osobina ličnosti i kognitivnih sposobnosti sa sklonošću predrasudama prema različitim društvenim skupinama, mentor: prof. dr. sc. Denis Bratko.
50. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Irene Mišetić na poslijediplomskome doktorskome studiju Psihologije pod naslovom Provjera posredujuće uloge ranih neprilagođenih shema i kognitivnog suočavanja na odnos privrženosti i simptoma psihopatologije, mentorica: prof. dr. sc. Željka Kamenov.
51. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Iskre Peranić Jogunica na poslijediplomskome doktorskome studiju Sociologije pod naslovom Oblikovanje ugodnog prostora stanovanja: od stana do doma, mentorica: prof. dr. sc. Anči Leburić (Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet).
52. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Berislava Jerkovića na poslijediplomskome doktorskome studiju Pedagogije pod naslovom Strukturiranje kurikuluma nastave pjevanja u procesu obrazovanja profesionalnih umjetnika pjevača, mentor: prof. dr. sc. Pavel Rojko (Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija).

Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu teme u doktorskome studiju
53. I. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Velne Rončević na poslijediplomskome doktorskome studiju Etnologije i kulturne antropologije pod naslovom Recepcija japanske popularne kulture na primjeru anime i manga fanova, mentorica: prof. dr. sc. Jadranka Grbić

1. izv. prof. dr. sc. Goran Pavel Šantek

2. doc. dr. sc. Nataša Visočnik (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

3. prof. dr. sc. Jadranka Grbić


II. Vijeće sugerira stručnome povjerenstvu da riječ „fanova“ stavi ispred riječi „anime i manga“ tako da naslov glasi: Recepcija japanske popularne kulture na primjeru fanova anime i manga.
54. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Katarine Novak na poslijediplomskome doktorskome studiju Psihologije pod naslovom Provjera automatske aktivacije i specifičnosti ulaznih informacija kao osnovnih pretpostavki Modula za strah, mentorica: prof. dr. sc. Meri Tadinac

1. doc. dr. sc. Ivana Hromatko

2. prof. dr. sc. Meri Tadinac

3. prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić (Filozofski fakultet, Rijeka)


55. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Kristijana Gradečaka na poslijediplomskome doktorskome studiju Filozofije pod naslovom Filozofija prirode i genealogija vremena u Schellingovim Dobima svijeta, mentor: izv. prof. dr. sc. Igor Mikecin

1. prof. dr. sc. Lino Veljak

2. izv. prof. dr. sc. Igor Mikecin

3. prof. u miru dr. sc. Goran Gretić (Fakultet političkih znanosti, Zagreb)


56. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Luke Matića na poslijediplomskome doktorskome studiju Filozofije pod naslovom Teorijsko-praktičke okosnice filozofskog promišljanja samoupravljanja Rudija Supeka, mentor: doc. dr. sc. Luka Bogdanić

1. prof. dr. sc. Lino Veljak

2. doc. dr. sc. Luka Bogdanić

3. dr. sc. Matko Meštrović, emerit. znan. savjetnik (Ekonomski institut, Zagreb)


57. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Denisa Novka na poslijediplomskome doktorskome studiju Filozofije pod naslovom Uloga umjetnosti u razvoju Schellingova sistema filozofije, mentor: izv. prof. dr. sc. Igor Mikecin

1. prof. dr. sc. Nadežda Čačinovič

2. izv. prof. dr. sc. Igor Mikecin

3. prof. dr. sc. Milan Galović, u miru (Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb)


58. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Ive Šokičić na poslijediplomskome doktorskome studiju Filozofije pod naslovom Socijalno-filozofski i psihoanalitički pristup (sado)mazohizmu, mentor: doc. dr. sc. Bernard Harbaš (Univerzitet u Zenici, Ekonomski fakultet)

1. prof. dr. sc. Lino Veljak

2. doc. dr. sc. Ankica Čakardić

3. prof. dr. sc. Tanja Frančišković (Medicinski fakultet, Rijeka)


59. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Eve Jakupčević na poslijediplomskome doktorskome studiju Glotodidaktike pod naslovom Diskursne oznake u govoru nastavnika engleskoga kao stranoga jezika, mentorica doc. dr. sc. Gloria Vickov (Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet)

1. doc. dr. sc. Renata Geld

2. izv. prof. dr. sc. Lovorka Zergollern- Miletić (Učiteljski fakultet, Zagreb)

3. prof. dr. sc. Zrinka Jelaska


60. I. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme mr. sc. Armina Ćatića na poslijediplomskome doktorskome studiju Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture pod naslovom Ratna BiH drama u razdoblju 1992-2015, mentor: prof. dr. sc. Darko Lukić (Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti)

1. prof. dr. sc. Borislav Pavlovski

2. doc. dr. sc. Tomislav Brlek

3. prof. dr. sc. Darko Lukić (Akademija dramske umjetnosti, Zagreb)


II. Sugerira se stručno povjerenstvu da predloženi naslov teme precizira, npr. tako da glasi: Ratna bosanskohercegovačka drama u razdoblju 1992-2015, ili Ratna drama u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 1992. do 2015.
61. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Maje Kardum na poslijediplomskome doktorskome studiju Povijesti umjetnosti pod naslovom Umjetnička baština Trogira u vizitacijama trogirskoga biskupa Didaka Manole (1755-1766), mentor: dr. sc. Igor Fisković, prof. emeritus

1. prof. dr. sc. Sanja Cvetnić

2. dr.sc. Radoslav Tomić, znan. savjetnik (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb)

3. dr. sc. Igor Fisković, prof. emeritus


62. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Davorina Valenčića na poslijediplomskome doktorskome studiju Informacijskih i komunikacijskih znanosti pod naslovom Standardi upravljanja konfiguracijskim podacima računalnih mrežnih uređaja sustava visoke raspoloživosti, mentor: prof. dr. sc. Vladimir Mateljan

1. izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina

2. prof. dr. sc. Vladimir Mateljan

3. prof. dr. sc, Željko Hutinski (Fakultet organizacije i informatike, Varaždin )


63. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Vjere Duić na poslijediplomskome doktorskome studiju Sociologije pod naslovom Stigma – Nevidljivo breme neplodnosti: Društveno uvjetovanje medicinski potpomognute oplodnje evaluirano kroz prizmu osobnog iskustva, mentor: prof. dr. sc. Darko Polšek

1. prof. dr. sc. Branka Galić

2. prof. dr. sc. Davorka Matić

3. prof. dr. sc. Krešimir Pavelić (Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju)


64. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Filipa Šimetina Šegvića na poslijediplomskome doktorskome studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom kontekstu pod naslovom Oblikovanje kulturne politike u doba bana Károlyja Khuen-Héderváryja (1883.-1903.), mentor: prof. dr. sc. Iskra Iveljić

1. prof. dr. sc. Mario Strecha

2. prof. dr. sc. Iskra Iveljić

3. dr. sc. Stjepan Matković, znan. savj. (Hrvatski institut za povijest, Zagreb)


65. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Domagoja Sremića na poslijediplomskome doktorskome studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom kontekstu pod naslovom Promjene u strukturi osnovnoga školstva u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u razdoblju 1874.-1941. na primjeru škole u Martinskoj Vesi, mentori: prof. dr. sc. Damir Agičić i doc. dr. sc. Ivica Šute

1. prof. dr. sc. Iskra Iveljić

2. doc. dr. sc. Ivica Šute

3. dr. sc. Dinko Župan, viši znan. surad. (Hrvatski institut za povijest – podružnica Slavonski Brod)Nastavni predmeti


66. Prijedlog za sklapanje ugovora o međunarodnom dvojnom doktoratu (cotutelle) između Sveučilišta u Zagrebu i Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Francuska, za kandidatkinju Lauru Potrović, studenticu na poslijediplomskome doktorskome studiju Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture.
67. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskoga studija Glotodidaktike za promjenu u nastavnom programu studija. Umjesto dva obavezna predmeta  (2 x 3 ECTS-a) u program se uvode tri obvezna predmeta (2 + 3 + 2 ECTS-a).


H. IMENOVANJE STRUČNIH POVJERENSTAVA

a) Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljenja za izbor
68. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (predloženik: dr. sc. Zvonko Čapko)

1. prof. dr. sc. Zdravko Dovedan Han

2. prof. dr. sc. Vladimir Mateljan

3. prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović (Ekonomski fakultet, Rijeka)


69. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filozofije, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (predloženik: dr. sc. Danijel Tolvajčić)

1. prof. dr. sc. Lino Veljak

2. izv. prof. dr. sc. Igor Mikecin

3. izv. prof. dr. sc. Alojz Ćubelić (Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb)


70. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje filozofije, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (predloženik: dr. sc. Ivan Dodlek)

1. izv. prof. dr. sc. u miru Gordana Škorić

2. prof. dr.sc. Lino Veljak

3. doc. dr. sc. Danijel Tolvajčić (Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb)


71. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (predloženica: dr. sc. Milijana Mičunović)

1. izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić

2. doc. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić

3. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog (Filozofski fakultet, Osijek)


72. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženikce za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice ili više za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija, na Preddiplomskome sveučilišnom studiju Japanskoga jezika i kulture Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (predloženica: dr. sc. Irena Srdanović)

1. prof. dr. sc. Andrej Bekeš (Oddelek za azijske študije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani)

2. prof. dr. sc. Marko Tadić

3. akademik Goran Filipi


73. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, na Odsjeku za rani i predškolski odgoj i obrazovanje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (predloženici: dr. sc. Branimir Mendeš i dr. sc. Ivana Visković)

1. doc. dr. sc. Koraljka Posavec

2. izv. prof. dr. sc. Edita Slunjski

3. doc. dr. sc. Tonća Jukić (Filozofski fakultet, Split)


74. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, na Odsjeku za pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (predloženici: dr. sc. Ivana Visković, dr. sc. Davor Mikas, dr. sc. Ines Blažević)

1. prof. dr. sc. Neven Hrvatić

2. prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš

3. izv. prof. dr. sc. Ivana Batarelo-Kokić (Filozofski fakultet, Split)


75. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija (predloženik: dr. sc. Tomislav Pletenac)

1. prof. dr. sc. Jadranka Grbić

2. prof. dr. sc. Branko Đaković

3. dr. sc. Ines Prica, znanstvena savjetnica (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb)


76. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filozofije (predloženik: dr. sc. Stjepan Radić)

1. prof. dr. sc. Lino Veljak

2. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

3. prof. dr. sc. Josip Oslić (Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb)


77. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženice za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika (predloženica: dr. sc. Jelena Vlašić Duić)

1. prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić

2. prof. dr. sc. Vesna Mildner

3. prof. emeritus dr. sc. Damir Horga


78. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženice za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (predloženica: dr. sc. Marina Ivašić Kos)

1. prof. dr. sc. Sanja Seljan

2. izv. prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović

3. prof. dr. sc. Mario Radovan (Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci)


79. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženice za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje humanističkih znanosti, polje povijest (predloženica: dr. sc. Andrea Feldman)

1. prof. dr. sc. Iskra Iveljić

2. prof. dr. sc. Željko Holjevac

3. prof. dr. sc. Stjepan Matković (Hrvatski institut za povijest, Zagreb)


80. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (predloženica: dr. sc. Ana Globočnik Žunec)

1. izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina

2. izv. prof. dr. sc. Tomislava Lauc

3. prof. dr. sc. Ljubica Bakić Tomić (Sveučilište Sjever, Varaždin)
81. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana poredbena književnost (predloženica: dr. sc. Ana Tomljenović)

1. prof. dr. sc. Lada Čale Feldman

2. prof. dr. sc. Željka Matijašević

3. prof. dr. sc. Boris Senker (Filozofski fakultet, Zagreb)


82. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje humanističkih znanosti, polje filologija (predloženica: dr. sc. Irena Horvatić Bilić)

1. izv. prof. dr.sc. Irena Zovko Dinković

2. doc. dr.sc. Slađan Turković

3. izv. prof. dr.sc. Lelija Sočanac (Pravni fakultet, Zagreb)


83. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, polje pedagogije (predloženik: dr. sc. Željko Burcar)

prof. dr. sc. Vlatko Previšić

prof. dr. sc Dubravka Maleš

prof. dr. sc. Vesna Buljubašić, Kuzmanović (Filozofski fakultet, Osijek)


84. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženice za reizbor u nastavno zvanje i na radno mjesto više predavačice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grane anglistika i germanistika, za predmete Tehnički engleski jezik i Tehnički njemački jezik na Katedri za tehničke strane jezike (predloženica: dr. sc. Snježana Kereković)

1. dr. sc. Alexander Hoyt, viši lektor

2. Ivana Bašić, viši lektor

3. dr.sc. Olinka Breka, viši predavač (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb)
b) Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
85. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Sanje Vičević Ivanović pod naslovom Utjecaj Jezičnoga portfolija na samostalnost u ovladavanju inim jezikom u predškolskoj dobi, mentorica: doc. dr. sc. Marija Lütze-Miculinić

1. doc. dr. sc. Sandra Mardešić

2. prof. u miru dr. sc. Yvonne Vrhovac

3. izv. prof. dr. sc. Ana Petravić (Učiteljski fakultet, Zagreb)


86. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Ivane Brač pod naslovom Sintaktička i semantička analiza besprijedložnoga instrumentala u hrvatskom jeziku, mentorice: dr. sc. Matea Birtić, viša znan. suradnica (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb) i izv. prof. dr. sc. Bernardina Petrović

1. prof. dr. sc. Ivo Pranjković

2. prof. dr. sc. Ranko Matasović

3. prof. dr. sc. Maja Bratanić (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb)


87. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Katarine Gerometta pod naslovom Geoarheologija pleistocenskih i holocenskih pećinskih nalazišta istočne jadranske obale i zaleđa, mentori: prof. Giovanni Boschian (Sveučilište u Pisi), prof. dr. sc. Ivor Karavanić

1. doc. dr. sc. Marcel Burić

2. prof. dr. sc. Giovanni Boschian (Sveučilište u Pisi)

3. dr. sc. Nikola Vukosavljević, zn. suradnik


88. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Ante Jurčevića pod naslovom Arhitektura i skulptura s lokaliteta Crkvina u Biskupiji kod Knina, mentorica: izv. prof. dr. sc. Mirja Jarak

1. prof. dr. sc. Ante Uglešić (Sveučilište u Zadru)

2. izv. prof. dr. sc. Krešimir Filipec

3. izv. prof. dr. sc. Mirja Jarak


89. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Rusmira Šadića pod naslovom Ontologija Mulla Sadra Shirazija, mentori: prof. dr. sc. Lino Veljak i prof. dr. sc. Rešid Hafizović (Fakultet islamskih nauka, Sarajevo)

1. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

2. doc. dr. sc. Marko Tokić

3. prof. dr. sc. Adnan Silajdžić (Fakultet islamskih nauka, Sarajevo)


90. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Ane Marije Boljanović pod naslovom Komunikacijska uloga norma i normizacije u suvremenom društvu, mentorica: izv. prof. dr. sc. Daniela Živković

1. izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić

2. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

3. prof. dr. sc. Dina Šimunović (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb)


91. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Ivane Dević pod naslovom Razvoj ontologije iz enciklopedički organiziranog znanja, mentori: prof. dr. sc. Damir Boras i doc. dr. sc. Zdenko Jecić (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb)

1. izv. prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović

2. prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić

3. izv. prof. Slaven Ravlić ( Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb)


92. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Kristine Posavec pod naslovom Uloga računalnih korpusa u podučavanju hrvatskog kao drugog i stranog jezika, mentorica: izv. prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović

1. doc. dr. sc. Nikola Ljubešić

2. izv. prof. dr. sc. Tomislava Lauc

3. doc. dr. sc. Božo Bekavac

4. doc. dr. sc. Zdenko Jecić (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb)

5. dr. sc. Sanda Lucija Udier, znan. suradnica


93. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Darka Novosela pod naslovom Didaktičko oblikovanje multimedijskoga udžbenika u nastavi glazbene kulture, mentorica: prof. dr. sc. Snježana Dobrota

1. prof. dr. sc. Vlatko Previšić

2. izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota (Filozofski fakultet, Split)

3. doc. dr. sc. Ante Kolak


94. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu dvojnog doktorskog rada Anite Ruso pod naslovom L'architecte et la republique: les architectes au service de la Republique de Raguse de 1667 a 1808 et leurs impactes sur l'architecture de la ville de Dubrovnik (Republika i arhitekt: arhitekti u službi Dubrovačke Republike i njihov utjecaj na arhitekturu grada Dubrovnika od 1667. do 1808.), mentorice: prof. dr. sc. Sabine Frommel i izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj

1. prof. dr. sc. Federico Bellini (Sveučilište u Camerinu, Italija)

2. prof. dr. sc. Miljenko Jurković

3. prof. dr. sc. Emmanuelle Brugerolles (EPHE, Pariz)

4. prof. dr. sc. Sabine Frommel (EPHE, Pariz)

5. izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj


95. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Sagite Mirjam Sunara pod naslovom Život i djelo Zvonimira Wyroubala, mentori: izv. prof. dr. sc. Marko Špikić i dr. sc. Višnja Bralić, znanstv. savjetnica (Hrvatski restauratorski zavod)

1. prof. dr. sc. Zlatko Jurić

2. doc. dr. sc. Franko Ćorić

3. izv. prof. dr. sc. Marijan Bradanović (Filozofski fakultet, Rijeka)


96. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Nevene Jerak Muravec pod naslovom Diskurzivna analiza ideologije europske statističke harmonizacije, mentor: prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić

1. doc. dr. sc. Petra Rodik

2. doc. dr. sc. Dragan Bagić

3. prof. dr. sc. Anči Leburić (Filozofski fakultet, Split)


97. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Ružice Pažin-Ilakovac pod naslovom Kurikulumsko partnerstvo u izgradnji odgojno-socijalne kulture škole, mentor: prof. dr. sc. Vlatko Previšić

1. doc. dr. sc. Ante Kolak

2. prof. dr. sc. Vlatko Previšić

3. prof. dr. sc. Vesna Buljubašić- Kuzmanović (Filozofski fakultet, Osijek)


98. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Ive Ćatić pod naslovom Upotrebljivost didaktičkih modela u standardizaciji obrazovanja, mentor: prof. dr. sc. Marko Palekčić

1. prof. dr. sc. Vlatko Previšić

2. prof. dr. sc. Marko Palekčić

3. prof. dr. sc. Vesna Buljubašić-Kuzmanović (Filozofski fakultet, Osijek)


99. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Željka Predojevića pod naslovom Uloga hrvatske usmene književnosti u oblikovanju kulturnoga identiteta južne Baranje, mentorica prof. dr. sc. Ružica Pšihistal (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet)

1. prof. dr. sc. Stipe Botica

2.prof. dr. sc. Ružica Pšihistal (Filozofski fakultet, Osijek)

3. doc. dr. sc. Tomislav Galović


100. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Mire Muhoberac pod naslovom Držićev qui pro quo ili paradoks lašca: teatremi i ideologemi, mentori: prof. dr. sc. Vlado Pandžić i prof. u miru dr. sc. Boris Senker

1. dr. sc. Stanislava Stojan, znan. savj. (HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku)

2. prof. dr. sc. Vlado Pandžić

3. prof. dr. sc. Krešimir Nemec


101. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Ive Lakić Parać pod naslovom Prožimanje japanskih religijskih tradicija na primjeru bodhisattve Jizōa, mentori: izv. prof. dr. sc. Goran Pavel Šantek i doc. dr. sc. Nataša Visočnik (Filozofski fakultet, Ljubljana)

1. izv. prof. dr. sc. Marijana Belaj

2. doc. dr. sc. Goran Kardaš

3. prof. dr. sc. Andrej Bekeš (Filozofski fakultet, Ljubljana)


102. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Aleksandre Prćić pod naslovom Hrvatska manjina u Srbiji i školovanje na hrvatskom jeziku, mentorica: prof. dr. sc. Milana Černelić

1. izv. prof. dr. sc. Petar Vuković

2. doc. dr. sc. Mario Bara (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb)

3. prof. dr. sc. Jadranka Grbić103. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Kristine Giacometti pod naslovom Poetika fantastičnih fikcionalnih svjetova u odabranim djelima Philipa Pullmana, mentorice: prof. dr. sc. Diana Zalar (Učiteljski fakultet, Zagreb) i doc. dr. sc. Smiljana Narančić Kovač (Učiteljski fakultet, Zagreb)

1. izv. prof. dr. sc. Tatjana Peruško

2. dr. sc. Marijana Hameršak, znan. surad. (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb)

3. doc. dr. sc. Tomislav Brlek


104. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Tomislava Matića pod naslovom Ivan Vitez od Sredne, prelat i humanist 15. stoljeća, mentori: prof. dr. sc. Borislav Grgin i prof. dr. sc. Nenad Ivić

1. izv. prof. dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus

2. dr. sc. Silvija Pisk, znanstvena suradnica

3. dr. sc. Ivan Majnarić, doc. (Hrvatsko katoličko sveučilište, Odjel za povijest)


105. Imenovanje stručnoga povjerenstva za obranu doktorskoga rada Ane Jeličić pod naslovom Recepcija i preobrazba bioetike u Hrvatskoj, mentor: prof. dr. sc. Ante Čović

1. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

2. doc. dr. sc. Ivana Zagorac

3. prof. dr. sc. Luka Tomašević (Katolički bogoslovni fakultet, Split)
I. PRIJEDLOZI ZA RASPIS NATJEČAJA I IMENOVANJE STRUČNIH POVJERENSTAVA
106. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna arheologija, na Katedri za prapovijesnu arheologiju Odsjeka za arheologiju

1. prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl

2. akademik Pavao Rudan

3. prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač


107. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za poljski jezik i književnost Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti

1. prof. dr. sc. Josip Užarević

2. prof. dr. sc. Neda Pintarić

3. akademkinja Dubravka Oraić Tolić108. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Katedri za posebne sociologije Odsjeka za sociologiju

1. prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović

2. prof. dr. sc. Ozren Žunec

3. prof. dr. sc. Duško Sekulić (Pravni fakultet, Zagreb)


109. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Katedri za umjetnost antike, kasne antike i ranog srednjeg vijeka, na Odsjeku za povijest umjetnosti

1. prof. dr. sc. Miljenko Jurković

2. izv. prof. dr. sc. Dino Milinović

3. izv. prof. u miru dr. sc. Ivan Matejčić


110. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Katedri za urbanu sociologiju Odsjeka za sociologiju

1. prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović

2. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

3. prof. dr. sc. Anka Mišetić (Arhitektonski fakultet, Zagreb)


111. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana povijest filozofije, na Odsjeku za filozofiju

1. izv. prof. dr. sc. Igor Mikecin

2. doc. dr. sc. Goran Kardaš

3. prof. dr. sc. Erna Banić-Pajnić (Institut za filozofiju, Zagreb)112. Poništavanje natječaja objavljenih u „Narodnim novinama“ broj 42/2016. od 4. svibnja 2016., Euraxess Jobs Portalu od 5. svibnja 2016., dnevnom tisku 4. svibnja 2016. i web stranici fakulteta 2. svibnja 2016. za projekte „Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama: uloga međuetničkog kontakta, percipiranje prijetnje i socijalnih normi“ voditeljice dr. sc. Dinke Čorkalo Biruški i „Implicitna ličnost i radno ponašanje“ voditelja dr. sc. Zvonimira Galića te natječaje u tijeku, objavljene u Narodnim novinama broj 55 od 15. lipnja 2016., dnevnom tisku 16. lipnja 2016., Euraxess Jobs Portalu 14. lipnja 2016. »Social Performance, Cultural Trauma and the Reestablishing of Solid Sovereignties (SPECTRESS)“ voditelja dr. sc. Davora Dukića i »Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE)«, dr. sc. Ranka Matasovića.
113. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme (4 godine), na projektu „Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama: uloga međuetničkog kontakta, percipirane prijetnje i socijalnih normi”, voditeljice prof. dr. sc. Dinke Čorkalo Biruški

1. prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški

2. doc. dr. sc. Margareta Jelić

3. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić


114. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme (4 godine), na projektu „Implicitna ličnost i radno ponašanje”, voditelj doc. dr. sc. Zvonimir Galić

1. doc. dr. sc. Zvonimir Galić

2. prof. dr. sc. Željko Jerneić

3. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić


115. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 4 godine, na projektu “Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE)”

1. prof. dr. sc. Ida Raffaelli

2. akademik Ranko Matasović

3. prof. dr. sc. Marko Tadić


116. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, za vrijeme trajanja projekta Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme (4 godine), na projektu "Social Performance, Cultural Trauma and the Reestablishing of Solid Sovereignties (SPECTRESS)" voditelja prof. dr. sc. Davora Dukića

1. prof. dr. sc. Davor Dukić

2. prof. dr. sc. Bernardina Petrović

3. prof. dr. sc. Tomislav Bogdan


117. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za nederlandistiku Odsjeka za germanistiku

1. doc. dr. sc. Slađan Turković

2. izv. prof. dr. sc. Maja Anđel

3. doc. dr. sc. Aleksandra Ščukanec


118. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća i nacionalna povijest pedagogije, na Katedri za opću i nacionalnu povijest pedagogije na Odsjeku za pedagogiju

1. doc. dr. sc. Koraljka Posavec

2. prof. dr. sc. Vlatko Previšić

3. prof. dr. sc. Igor Radeka (Filozofski fakultet, Zadar)


119. Imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor predloženice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijansku književnost, na Odsjeku za talijanistiku (predloženica: dr. sc. Snježana Husić)

1. prof. dr. sc. Sanja Roić

2. prof. dr. sc. Morana Čale

3. izv. prof. dr. sc. Iva Grgić Maroević (Sveučilište u Zadru)J. NASTAVNI PREDMETI I DRUGO

120. Raspisivanje natječaja za dodjelu nagrade "Franjo Marković".

121. Akademski kalendar za akad. godinu 2016/2017.
122. Imenovanje ovlaštenih osoba za distribuciju rezultata studentske ankete.

123. Prijedlog Povjerenstva za osiguravanje kvalitete za izmjenu članku 46. stavka 1. Pravilnika o studiranju.
Članak. 46, stavak 1. koji sada glasi:**

1. Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše četiri puta u jednoj akademskoj godini. Četvrti put ispit se polaže pred povjerenstvom.


Treba izmijeniti u:
1. Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše četiri puta u jednoj akademskoj godini. Četvrti put ispit se polaže pred povjerenstvom isključivo na zahtjev studenta. 8. put se ispit polaže pred povjerenstvom.

124. Uvođenje ECTS bodova za kolegij Tjelesna i zdravstvena kultura i promjena naziva Katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu u Samostalnu katedru za kineziologiju.

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2015-2016/vijece_ECTS_naziv_Katedre.doc
Pročelnici odsjeka i predstojnici katedri
125. Prijedlog Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti za imenovanje prof. dr. sc. Anite Peti Stantić za pročelnicu, a doc. dr. sc. Ivane Latković za zamjenicu pročelnice Odsjeka za akad. god. 2016./2017. i 2017./2018.

126. Prijedlog Odsjeka za psihologiju za imenovanje predstojnika katedri za akademske godine 2016./2017. i 2017./2018.

Katedra za eksperimetalnu psihologiju - prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić

Katedra za psihologiju rada i ergonomiju - prof. dr. sc. Željko Jerneić

Katedra za psihometriju - izv. prof. dr. sc. Damir Ljubotina

Katedra za razvojnu psihologiju - prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić

Katedra za socijalnu psihologiju - prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški

Katedra za biološku psihologiju - prof. dr. sc. Meri Tadinac

Katedra za zdravstvenu i kliničku psihologiju - doc. dr. sc. Anita Lauri Korajlija
Angažiranje vanjskih suradnika i ugovornih lektora

127. Molba Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije za odobrenje angažiranja ugovornih lektora za akademsku godinu 2016./17. na Katedri za japanologiju:

  • mr. sc. Kusakabe Satoshi

  • dr. sc. Hazuki Mori128. Produljenje ugovora sa rumunjskom stranom lektoricom Clarom Capatinom u akademskoj godini 2016./2017. na Katedri za rumunjski jezik i književnost Odsjeka za romanistiku.

129. Molba Odsjeka za anglistiku za odobrenje angažiranja stranog ugovornog lektora dr. sc. Bodil Zalesky u akad. god. 2016/7. na Katedri za skandinavistici Odsjeka za anglistiku.

Sudjelovanje u nastavi i održavanje nastave
130. Molba Odsjeka za arheologiju za odobrenje sudjelovanja u održavanju nastave na Odsjeku za arheologiju u akad. god. 2016./17., kako slijedi:
- Vinka Bubić, asistent, pod vodstvom doc. dr. sc. Domagoja Tončinića:

- Svakodnevni život u rimskim provincijama, 2V u V. sem. preddipl. studija – 30 norma sati- Seminar iz provincijalne arheologije 2, 2S u III. sem. dipl. studija – 22,5 norma sati

- Seminar iz kasnoantičke arheologije, 2S u III. sem. dipl. studija – 22,5 norma sati- Vinka Bubić, asistent, pod vodstvom prof. dr. sc. Mirjane Sanader:

- Seminar iz provincijalne arheologije 1, 2S u II. sem. dipl. studija – 22,5 norma sati

- Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2, 2S u III. sem. dipl. studija – 22,5 norma sati- Vinka Bubić, asistent, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Mirje Jarak:

- Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici, 2P u III. sem. dipl. studija – 60 norma sati


- dr. sc. Iva Kaić, v. asist., pod vodstvom prof. dr. sc. Mirjane Sanader:

- Osnove ranokršćanske ikonografije, 2S u VI. sem. preddipl. studija – 45 norma sati

- Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza – 2P u III. sem. dipl. studija – 60 norma sati

- dr. sc. Iva Kaić, v. asist., pod vodstvom prof. dr. sc. Mirjane Sanader i prof. dr. sc. Marine Milićević Bradač:

- Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu, 2P u III. sem. dipl. studija – 60 norma sati- dr. sc. Iva Kaić, v. asist., pod vodstvom doc. dr. sc. Domagoja Tončinića:

- Proseminar iz provincijalne arheologije, 2S u V. sem. preddipl. studija – 45 norma sati

- dr. sc. Iva Kaić, v. asist., pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Krešimira Filipca:

- Avarska groblja i naselja u Karpatskoj kotlini, 2S u II. sem. dipl. studija – 45 norma sati


- dr. sc. Janja Mavrović, v. asist., pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Hrvoja Potrebice:

- Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe

+ Arheologija brončanog doba I, 2P/2S u III. sem. preddipl. studija – 105 norma sati

- Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini, 2P u I. sem. dipl. studija – 60 norma sati- Arheologija brončanog doba II – 2S u II. sem. dipl. studija – 45 norma sati
- dr. sc. Ana Pavlović, v. asist., pod vodstvom prof. dr. sc. M. Milićević Bradač:

- Proseminar iz antičke mitologije, 2S u II. sem. preddipl. studija – 45 norma sati

- Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike, 2S u IV. semestru preddipl. studija – 45 norma sati

- Numizmatika – 2P u V. sem. preddipl. studija – 60 norma sati

- dr. sc. Ana Pavlović, v. asist., pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Krešimira Filipca i izv. prof. dr. sc. Mirje Jarak:

- Srednjovjekovna numizmatika, 2P u II. sem. dipl. studija – 60 norma sati

- dr. sc. Ana Pavlović, v. asist., pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Helene Tomas:

- Arheologija i mediji, 2P u I. sem. preddipl. studija – 60 norma sati
- dr. sc. Zrinka Šimić - Kanaet, v. asist., pod vodstvom prof. dr. sc. M. Milićević Bradač:

- Grčka uporabna keramika – 2P, II. sem. dipl. studija – 60 norma sati

- Proseminar iz klasične arheologije – III. sem. preddipl. studija – 45 norma sati

- Uporabna grčka i rimska keramika – 2V, IV. sem. preddipl. studija – 30 norma sati

- dr. sc. Zrinka Šimić – Kanaet, v. asist., pod vodstvom prof. dr. sc. Mirjane Sanader:

- Rimska provincijalna keramika – 2P, III. sem. dipl. studija – 60 norma sati


- dr. sc. Danijela Roksandić, v. asistent, pod vodstvom prof. dr. sc. Aleksandra Durmana:

- Tumačenje teksture zidova kao stratigrafskog sloja, 2P u VI. sem. preddipl. studija – 60 norma sati

- Arheologija krajolika – ambijenti i naselja, 2P u V. sem. preddipl. studija – 60 norma sati
- Martina Rončević, dokumentaristica, vodstvom prof. dr. sc. Aleksandra Durmana:

- Crtanje pokretnih arheoloških nalaza, 2V u III. sem. preddipl. studija – 30 norma sati

- Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza, 2V u IV. sem. preddipl. studija – 30 norma sati
- dr. sc. Nikola Vukosavljević, v. asistent, pod vodstvom dr. sc. I. Karavanića, red. prof.

- Paleolitički lovci i sakupljači, 2P u I. sem. preddipl. studija – 60 norma sati

- Uvod u antropološku arheologiju, 2P, 1S, IV. sem. preddipl. studija – 105 norma sati

Mentori
131. Prijedlog Odsjeka za germanistiku za izbor mentora za metodiku nastave njemačkog jezika za akad. god. 2016./2017. str. 298
132. Prijedlog Odsjeka za psihologiju za izbor mentora studentske prakse za akademsku godinu 2016./2017. str. 299


K. DOPUSTI I SLOBODNE STUDIJSKE GODINE
133. Molba doc. dr. sc. Anite Skelin Horvat za odobrenje korištenja plaćenoga dopusta u razdoblju od 04. do 26. rujna 2016. radi provođenja istraživanja u Argentini.
134. Molba doc. dr. sc. Rajne Šošić Klindžić i doc. dr. sc. Ine Miloglav za odobrenje službenog puta od 05. do 17. rujna 2016. radi sudjelovanja na terenskom istraživanju i obavljanju terenske nastave na arheološkom lokalitetu Gorjani te od 19. rujna do 1. listopada na lokalitetu Drenje-Laduč.
135. Molba za odobrenje korištenja slobodnih dana za vrijeme trajanja Zagrebačke slavističke škole, 45. hrvatskog seminara za strane slaviste u Dubrovniku, od 22. kolovoza do 2. rujna 2016. djelatnicima Odsjeka za kroatistiku i Croaticuma koji sudjeluju u radu seminara: 

izv. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović

dr. sc. Anera Ryznar

doc. dr. sc. Ivana Brković

doc. dr. sc. Maša Kolanović

dr. sc. Nikola Košćak, poslijedoktorand

izv. prof. dr. sc. Tvrtko Vuković

dr. sc. Lana Molvarec, poslijedoktorandica

doc. dr. sc. Tatjana Pišković

Aida Korajac, prof.

Jelena Cvitanušić Tvico, prof.

Ranka Đurđević, prof.


136. Molba mr. sc. Krešimira Krnica, višeg predavača, za odobrenje korištenja neplaćenog dopusta od 1. listopada 2016. do 29. svibnja 2017. godine.
137. Molba asistentice-stipendistice Ane Gabrijele Blažević za odobrenje plaćenog dopusta od 1. do 30. rujna 2016. radi sudjelovanja na terenskom istraživanju o jezičnim identitetima hrvatske iseljeničke zajednice u Argentini, projekta uz potporu Sveučilišta u Zagrebu.
138. Molba dr. sc. Maše Musulin, više predavačice, za odobrenje plaćenog dopusta od 5. do 27. rujna 2016. zbog sudjelovanja na terenskom istraživanju o jezičnim identitetima hrvatske iseljeničke zajednice u Argentini, projekta uz potporu Sveučilišta u Zagrebu.
139. Molba Izvora Rukavine, znanstvenog novaka, za odobrenje neplaćenog dopusta u razdoblju od 25. srpnja 2016. do 28. veljače 2017.
140. Molba doc. dr. sc. Vanje Polić za odobrenje plaćenog dopusta zbog sudjelovanja na konferenciji „Maladies of the Soul, Emotion, Affect: Indigenous, Canadian, and Québécois Writings in the Crossfire of a New Turn“ u Banffu (Kanada) i istraživačkog boravka na Sveučilištu Calgaryju u Kanadi od 18. rujna do 18. listopada 2016.
141. Molba prof. dr. sc. Dubravke Sesar za odobrenje korištenja slobodnog studijskog semestra u ljetnom semestru akademske godine 2016./2017.

142. Verifikacija zapisnika:


  • 8. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 25. svibnja i 6. lipnja 2016.
  • 9. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 16. lipnja 2016.143. Postupak razrješenja dekana.
Dekan

prof. dr. sc. Vlatko Previšić
Download 44,21 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti