Self evaluation reportDownload 1.63 Mb.
bet21/28
Sana08.09.2017
Hajmi1.63 Mb.
TuriReport
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   28

3. List of Scentific conferences, symposiums and seminars

Prof. Assoc. Merita Berisha

 1. Pjesemarrje me prezentim ne punetorine e organizuar me Shkollat e shëndetit publik, Tirane, 2-4 dhjetor 2011, Metanet-projekt

 2. Pjesemarrje me prezentim ne punetorine per menaxhimin e sëmundjeve kronike ne Lausagne, Zvicer, shtator 2011

 3. Pjesemarrje ne viziten studimore ne Institute di superiori di sanita, Roma, Itali, per regjistrin e semundjeve te rralla, qershor 2011

 4. Pjesemarrese (observship) ne Seminarin e organizuar ne Bordeaux, France, EpiReg, ne cilesin e profesorit vizitor me ftese te Universitetit te Bordeaux dhe Shkolles se shendetit publik, ISPED, prej 6-10 qershor 2011

 5. Pjesëmarrëse ne trajnimin e organizuar ne Prevalle nga OBSH, zyra e Gjeneves, per Adolescent friendly health services, 21-24 nentor 2010, Kosove

 6. Pjesemarrje ne grupin punues per hartimin e kritereve te edukatoreve shendetsor per edukimin joformal, shtator tetor 2010, Prishtine

 7. Pjesemarrje ne konferencen e shendetit publik rural ne Tirane, 22-25 shtator 2010

 8. Pjesemarrje ne kursin e gjuhes frenge, 2010, 2011, Prishtine

 9. Pjesëmarrje ne tryezat e organizuara për duhanin dhe promovimin e programeve kombëtare te kancerit, dhe semundjeve te rrala ne Prishtine

 10. Pjesemarrëse dhe prezentuese e punimeve në Geneva, 11-15 July 2010, World Conference on Health promotion, IUHPE

 11. Pjesëmarrje në Konferencën e onkologjisë dhe prezantim i punimit, 21-22 maj 2010, Prishtine

 12. Pjesëmarrje dhe realizimi i hulumtimit për Njohuritë e femrave te moshës 40+ për shëndetin e tyre ne bashkëpunim IKSHPK me AIHA, 2010, Prishtine

 13. Pjesëmarrje dhe realizimi i hulumtimit për semundjet kardiovaskulare, STEPs, ne bashkëpunim IKSHPK me OBSH dhe Ambasaden Franceze, 2010, Prishtine

 14. Pjesëmarrje dhe realizimi i hulumtimit për shendetin e personave 65+, IKSHPK me Mastricht University, 2010, Prishtine

 15. Pjesëmarrje ne hartimin dhe ne promovimin e udhëzuesit për diabet, qershor 2010, Prishtine

 16. Pjesëmarrja në Konferencën P2P ne Bruksel, P2P, 21-26 mars 2010

 17. Pjesemarrëse dhe prezentuese e punimeve, “First Asia Pacific Conference on Health Promotion and Education” korrik 2009, Tokyo, Japoni

 18. Pjesemarrëse dhe prezentuese e punimit, Konferenca e parë për diabet, 14 nëntor 2008, Prizren,

 19. Pjesëmarrëse në trajnimin “Përgatitja e projekteve sipas BE”, Prishtinë, 2008, 2009

 20. Pjesëmarrëse në punëtori për studimet e doktoratës të organizuara nga UP dhe Universiteti Stafordshire, UK, 2008, Prishtinë;

 21. Pjesëmarrje në Konferencën për kujdesin antenatal, Bonstill, Ferizaj, 2009

 22. Trajnere në trajnimin e arsimtarëve për shëndetin riprodhues në modulin Aftësitë për jetë, Kosovë, 2009

 23. Trajnere në trajnimin e punëtorëve shëndetësor për IST, HIV/AIDS, Kosovë, 2008

 24. Trajnere në trajnime me RAE komunitete, Edukimi dhe promovimi shëndetësor për amësinë e sigurt, Kosovë, 2008;

 25. Pjesëmarrëse dhe prezentim në First satelite symposium, The open medical institute, Telemedicine, Prishtinë, 2008;

 26. Pjesëmarrëse në trajnimin “Menaxhimi i ciklit të projekteve”, maj 2008 Ohër,

 27. Vizitë pune, Komisioni parlamentar i shëndetësisë, Sofje, 1-4 dhjetor 2009,

 28. Vizita pune, Master Health Management, në Universitetin e Mjekësisë në Vjenë, nëntor, 2009 dhe shkurt 2010

 29. Vizitë studimore Instituti i shëndetit publik, Paris, prill, 2008 dhe Amsterdam, maj 2009;

 30. Pjesëmarrëse dhe prezentim në “Konferenca perinatale” 10 prill 2008, Prishtinë,

 31. Pjesëmarrëse dhe prezentim në Konferencën Ndërkombëtare: “Children with genetic disorders” International Children Center, 21-22 February 2008, Tirana

 32. Pjesemarrëse në Konferencën Ndërkombëtare: “Parandalimi i vetevrasjeve te te rinjte”, Prishtinë, 2007

 33. Pjesëmarrëse në Konferencën Ndërkombëtare: “Politikat Kombëtare për Integrim në Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë”, 23-24 mars, 2007, Prishtinë;

 34. Pjesëmarrëse dhe prezentim në: Simpoziumi i II-të Ndërkombëtar i Dermatologjisë në Kosovë, maj, 2007;

 35. Vizitë studimore në Fakultetin e Mjekësisë në Zagreb, Shkolla:”Andrija Stampar” Tempus, prej 13-17 nëntor, 2006;

 36. Pjesëmarrëse në trajnim nga UP, Qendra për përsosshmëri në mësimdhënie, Prishtinë, 2006: “Strategji aktuale në mësimdhënie”, 48 orë, Prishtinë;

 37. Pjesëmarrje në Trajnimin bazik për SPSS, 14-22 qershor, 2006, Prishtinë;

 38. Pjesëmarrje në workshop për gripin e shpendëve, dhjetor 2006, Prishtinë, WHO,

 39. Pjesëmarrje në takim profesional: “2006 Brest Cancer Conference”, October 2, 2006, Prishtinë;

 40. Pjesëmarrje në Seminarin për ECTS në kuadër të UVP, qershor 2006, Prizren;

 41. Pjesëmarrje në Seminarin: “Information and Monitoring of Health Policy”, 19-20 June, 2006, Brussels;

 42. Takim pune: “Parandalimi i sëmundjeve të sistemit kardiovaskular”, 15.04.2006, Prishtinë;

 43. Takim pune: “Rishqyrtim kolegial – Peer review”, 16.04.2006, Prishtinë;

 44. Pjesëmarrje në workshop: “Preparedness for Reproductive Health in Emergencies”, 2006, Prishtinë;

 45. Participation in training course: “Evidence based maternal and newborn care”, 12-16 shtator, 2005, Prishtinë;

 46. Information Technology and Telemedicine Alliance, mars, 2005, Prishtinë, pjesëmarrje në trajnimin: “Microsoft Access XP”;

 47. Pjesëmarrje në takim pune në Trieste: Institute for Child Health, IRCCS Burlo Garofolo, Trieste, Italy, December, 2005

 48. Simpoziumi i Dytë Shkencor Ndërkombëtar: “Përdorimi i drejtë i antimikrobikëve në spitale dhe komunitet”, 11-12 tetor, 2005, Prishtinë;

 49. Pjesëmarrje në Telekonferencën e tretë mes Fakultetit të Mjekësisë në Prishtinë dhe Dartmouth Medical School me temë: “Vlerësimi i studentëve në lëndët klinike”, 7 shtator 2005, Prishtinë;

 50. Pjesëmarrje në: “Best Practice for Better Health, 6-th European Conference on Effectiveness and Quality of Health Promotion: Evidence for Practice”, 1-4 June, 2005, Stockholm, Sweden;

 51. Pjesëmarrje në Takim pune me temë: “Përpilimi i Strategjisë së Shëndetit Riprodhues”, 4 nëntor, 2004, Prishtinë;

 52. Pjesëmarrje në: “Konferenca e Mjekësisë Familjare”, 22 qershor, 2004, Prishtinë;

 53. Pjesëmarrje në: World Conference of IUHPE, April, 2004, Melbourne, Australia

 54. Pjesëmarrje në Takim pune: “Njohja me metodologjinë më të re të mësimdhënies dhe të të mësuarit, Mësimi i Bazuar në Probleme (PBL), Sistemi Evropian i Transferimit të Kredive (ECTS) dhe format e vlerësimit”, 11-12 shkurt, 2004, Prishtinë;

 55. Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare: “Përmirësimi i cilësisë së Kujdesit Parësor Shëndetësor në Kosovë: Mësimi nga përvojat Gjilan-Dartmouth”, 10.12.2003, Prishtinë;

 56. Pjesëmarrje në: “Simpoziumi i Parë Ndërkombëtar i Dermatovenerologëve të Kosovës”, 5-6 shtator, 2003, Prishtinë;

 57. Pjesëmarrje në: “VI-th European Conference on Health Promotion and Education”, 18-21 June, 2003, Perugia, Italy;

 58. Trajnimi mbi konceptet, planifikimin dhe zhvillimin e Programit Shkollat Promovuese të Shëndetit, 19-22 mars, 2003, Kosovë;

 59. Pjesëmarrje në Konferencë ndërkombëtare me temë: “Perinatologjia dhe Neonatologjia”, 16 tetor, 2002, Prishtinë;

 60. Pjesëmarrje në Konferencë ndërkombëtare me temë: “Sëmundjet infektive”, 16 tetor, 2002, Prishtinë;

 61. Pjesëmarrje në trajnimin për trajner: “Mbrojtja në punë nga HIV/AIDS dhe luftimi i stigmës ndaj të të infektuarve me HIV dhe të sëmurëve nga AIDS-i”, Prishtinë,

 62. Pjesëmarrja në trajnimin e organizuar në Prishtinë nga OBSH, me temën: “Metodat dhe menaxhimi në promovimin shëndetësor” në nëntor të vitit 2001; Prishtinë;

 63. Trajnere në trajnimin 5 ditor për promovuesit e shëndetit, Prishtinë, mars, 2001, i organizuar nga OBSH dhe IKSHPK;

 64. Trajnere në trajnimin “Të rinjët për të rinjët për parandalimin e HIV/AIDS-it dhe SST, Prishtinë, i filluar në mars të vitit 2001, i organizuar nga PSI dhe IKSHPK;

 65. Trajnere në trajnimin për avokimin për shëndetin riprodhues, Prishtinë, qershor, 2001, i organizuar nga PSI dhe IKSHPK;

 66. Pjesëmarrja në trajnimin për kompjuter nga Asociacioni Kanadez i Shëndetësisë Publike, korrik 2001, Prishtinë: “M. Access 2000 Fundamentals, Epi Info v6 & Epidata v 1.5”;

 67. Pjesëmarrëse në trajnimin e mbajtur në Ankara, në Universitetin e Bilkentit, në qershor të vitit 2000, me temën “Menaxhimi i shëndetit riprodhues në situata të krizës”, të organizuar nga ICC dhe UNFPA;

 68. Trajnere në trajnimin dyjavor të trajnerëve për edukim shëndetësor, Prishtinë, nëntor, 1999, i organizuar nga IKSHPK;

Prof. Ass. Ilir Begolli

 1. The Quality of Arterial Hypertension Treatment in Ambulatory Patients followed by cardiologists. Macedonian Cardiology Congress. 02-05/07/2010 Ohrid

 2. Son mammography as image method in diagnosing of breast diseases. 2-nd Kosova International Oncology Congress. Book Of Abstracts. 15-18 October 2008

Prof. Ass. Hasime Qorraj-Bytyqi

02 – 05 April 2003 European Pediatric Orthopaedic Society , Annual Meeting– London

31.03 – 3 April 2004: European Pediatric Ortopaedic Society, Annual Meeting- Geneva

02 October 2004 Scientific conference Pharmaceutical Week in Kosova

06 – 09 April 2005: European Pediatric Orthopaedic Society, Annual Meeting- Palma de Mallorca

29 - 30 September 2006 Obstructive syndrome and respiratory infections

II International Pediatrics Conference , Prishtina

11-14 April 2007: EPOS-IFPOS Combined meeting

Annual Meeting-Sorrento, Italy

20 - 22 September 2007: Congress of the European Bone and Joint Infection Society Corfu, Greece

05 - 08 April 2008: EPOS Annual Meting Warsaw. Poland

08-11 October 2008: ISMUS International Society for musculoskeletal Ultrasound 9 th Congress, Antalya, Turqi


Prof. Dr. Natyra Karahoda-Gjurgjeala

1.Hoxha R., Jakupi M., Karahoda N., Haxhiu A.M.: The effect of aminophilin and calcium blocker upon diaphragm contractilility. The 9-th Congress of Yug. Pharmacol.Soc and 4-th Congress of the Yu. Toxicology So.Belgrade. XIII Congres of UYPS. Skopje. 1985, 11-14, Sep.

2. Karahoda-Gjurgjeala N., Jakupi, M., Islami H.: The effect of verapamil on cardiopulmonary respons to ascaris antigen. The Congress of the Hungarien Physiol. Soc. And IUPS sponsored Satellite Simposia. Budapest. 1985, 18-21, Sep.

3. Dreshaj I., Karahoda-Gjurgjeala N., Gashi A., Haxhiu AM.: The role of Is areas of ventral surface of medulla on respiratory and cardiovascular responses to vagal input. XIII Congres of UYPS. Skopje, 1985, 1-7, July.

4. Dreshaj I., Karahoda-Gjurgjeala N., Haxhiu AM.: The role of Is areas of ventral surface of medulla on respiratory and cardiovascular responses to vagal input. XIII Congres of UYPS. Skopje. 1985, 18-21, Sep

5. Jakupi M., Karahoda-Gjurgjeala N., Moračić V., Gashi A., Haxhiu AM.: The effect of gabaergic drugs on cardiovascular response to activation of histaminergic receptors of VMS. 9th Congress of Yug. Pharmacol. Soc. And 4th Congress of Yug. Tox. Society. 1985, 18-21, Sep. 1985, Belgrade

6. Jakupi M., Ðokić T. Karahoda-Gjurgjeala N., Žuškin E., Haxhiu AM.: Mechanisms of the effects of the ethanol on isolated airway smooth muscle tone. (Abstract book) XIV Congres of UYPS with international participation.

Acta biologica Jugoslavica. VIII Kongres Alergologa i Klinickih Imunologa Jugoslavije sa Internacionalnim ucescem, International Symposium Rheumatology updates 2. 1988, Belgrade

7. G. Minci-Bejtullahu., H. Daka., N. Karahoda-Gjurgjeala.: The effect of calcium-blockers on the reractibility of the skin and total concentracion of immunoglobulines E in sera of patients with Bronchial Asthma and Urticaria. International Symposium Rheumatology updates2, Banja e Kllokotit, June 28, 2002

8. Ganimete Minci-Bejtullahu., H. Daka., Natyra Karahoda-Gjurgjeala.: Uticaj kalcijum-blokatora u modulaciju imuno-reaktivnosti kod atopijskih ispitanika. International

9. Minci-Bejtullahu.G. Rexhepi.S. Izairi.R. Karahoda-Gjurgjeala.N. Latifi-Pupovci.H. Lokaj.V.:Roli i antigjenit HLA-B27 në spondiloartropatitë (Spondilitin ankilizant-M.Bechterewi). Symposium Rheumatology updates2, Banja e Kllokotit, June 28, 2002

10. Minci-Bejtullahu.G. Karahoda-Gjurgjeala. N. Rexhepi.S. Izairi.R.: The role of effectore cells in the immune system of Rheumatoid Arthritis.

11. L. Neziri-Ahmetaj., N Karahoda-Gjurgjeala.: Drug hypersensitivity- A case report. 1st South Eastern Europian Imunology School (SEEIS2009)Dr. Sc. Shaip Krasniqi, Ass.

1.Performance Liquid Chromatography for Therapeutic Monitoring of Carbamazepine and Phenytoine. PhD-Symposium Vienna, Austria. June 16-17, 2010.

2. Antipsychotic Utilization at the Psychiatric Clinic of University Clinical Center of Kosova. PhD-Symposium Vienna, Austria. June 17-19, 2009.

3. Behavioral and Emotional Problems among Albanian Children ages 2 -5. PhD-Symposium Vienna. PhD-Symposium Vienna, Austria. June 17-19, 2009

4. Suicide Prevalence in Kosova for period 2007-2008. PhD-Symposium Vienna, Austria. PhD-Symposium Vienna, Austria. June 17-19, 2009 Incidenca dhe rendësia Klinike e Ndërveprimit të 5. Barnave në Pediatri Takimi i tretë vjetor i Institutit Alb-Shkenca; Tirana Albania. 2008.

6. Use of antibiotics at Orthopedic Clinic of University Clinical Center of Kosova: Comparison between two times periods. Proceedings of the 8th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. 2007:133-7


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   28


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa