Curriculum vitae mbiemri mukli (Grillo)Download 54.62 Kb.
Sana26.06.2017
Hajmi54.62 Kb.

CURRICULUM VITAEc:\users\user\desktop\dsc_3876.jpg
MBIEMRI Mukli (Grillo)

EMRI Helena

DATËLINDJA 12.04.1973, Kuçovë

TEL. 0692963843

ADRESA E-MAIL helenagrillo@yahoo.com
ARSIMI Diplomohet në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji, Dega Gjuhë-Letërsi me titullin “Mësues i gjuhës dhe letërsisë shqipe për shkollën e mesme” .
TITULL OSE GRADË SHKENCORE
Master në Gjuhësi” nga Universiteti i Tiranës me vlerësimin “shumë mirë” në mbrojtjen e mikrotezës “E folmja shqipe e qytetit te Himarës” (Shqyrtime dialektologjike dhe sociolinguistike)
Doktor i shkencave filologjike “ Prirje të zhvillimeve gjuhësore në varietetet gjuhë e folur- gjuhë e shkruar”

CERTIFICATAGJUHËT E HUAJA (nga 1 te 5; “pesë” për “shkëlqyeshëm”, “një” për nivelin “bazë”)


Gjuha

Lexim

E folura

Shkrim

Anglisht

3

2

2

Greqisht

1

1

1PUNËSIMI

Qershor 2010 e në vazhdim Pedagoge e brendshme në Universitetin”A. Moisiu” Durrës

2007 –Shtator 2009 Pedagoge me kontratë në Universitetin “ Ismail Qemali”Vlorë

2005 - 2007 Pedagoge e jashtme në Universitetin “Ismail Qemali”, Fakulteti i Mësuesisë, Seksioni i Gjuhës Shqipe, në lëndën “Hyrje në historinë e gjuhës shqipe”; Shkrim akademik, Histori e albanalogjisë, Formim gjuhësor 2.

2006 Emërohet zëvendës drejtore në “Shkollën e Mesme të Përgjithshme”

2003: Mësuese në “Shkollën e Mesme të Përgjithshme”, Kuçovë

1996-2003: Mësuese në shkollën e mesme “Myrteza Kepi” Kuçovë

1995-1996: Emërohet mësuese e letërsisë në “Shkollën e Mesme të Bashkuar” Havaleas, Kozare, Kuçovë.BOTIMET
LIBRA
“ Arti i të shkruarit” , ISBN- 978-99956-765-9-9 , Europrint, Vlorë, 2009, Autorë: E. Xhindi, H. Grillo.
H. Grillo, E folmja e Himarës ( Shqyrtime dialektologjike dhe sociolinguistike) , Triplik, 2015, ISBN 978-9928-196-49-1.
Udhëzues praktik për Drejtshkrimin dhe Shkrimin akademik (Libër ushtrimesh), Albtipografia, Tiranë 2016, ISBN: 978-9928-4317-5-2.
Shqip.al Metodë e mësimit të shqipes sipas linjave CEFR - libër mësimesh dhe ushtrimesh; niveli C2), Fakulteti i Historisë dhe i filologjisë, Departamenti i gjuhës shqipe, Tiranë, ISBN 978-9928-171-35-1 (në shtyp) (redaktore).

STUDIME , REFERIME

Recensuese në tekstin universitar “ Gjuha shqipe 1”, Autor N. Mërkuri, Triplik, Vlorë, 2008.

Recensuese në tekstin “ E folmja e Përmetit”, Autor N. Mërkuri, Europrint, Vlorë, 2008

Recensuese në tekstin universitar në Universitetin “ I.Qemali” Vlorë, “ Gjuha shqipe 2 ( Sintaksë bashkëkohore)”, ISBN 978-9928-153-60-9, Autor N. Mërkuri, Triplik, Vlorë, 2013.


Recensuese në tekstin universitar në Universitetin “ Aleksandër Moisiu” Durrës, Gjuhë shqipe 1( Morfologjia) , Autor Hajredin Xhaferri.
Referim në Konferencën shkencore “Petro Marko personalitet i shquar i letërsisë moderne” , me temë “ Kontributi i Petro Markos në shqipen standarde”
Në programin e kumtimit në Konferencën shkencore: “Akademik Shaban Demiraj dhe kontributi i tij në arsimin dhe shkencën shqiptare” me temë : “Gjuha amtare e fshatrave të bregut nën dritën e të dhënave gjuhësore të prof. Shaban Demiraj”,UV, 25 maj 2009.
Maj 2009 Në Sesionin shkencor: “Mendimi Teoriko letrar 1930-1944 dhe studimet mbi shkrimtarë të ndaluar me temë: “Kontributi i Konicës në gjuhësi”, 26 maj 2009.
Referuese në Seminarin XXVII Ndërkombëtar për Gjuhën , Letërsinë , Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 27/1, gusht 2008, “Globalizmat – Prurje apo deformim në standardin e shqipes”.
Referuese në Konferenca e IV Shkencore- Ndërkombëtare me rastin e 100 Vjetorit të E. Çabejt, U.E. J. Tetovë,19-20 dhjetor 2008.”Argumentimi i mendimit të Çabejt mbi karakterin konservativ të zonave malësore të anëve, në të folmen e Himarës, si pjesë e Labërishtes.”
Referuese në Takimin e IV-të Alb-shkencës , 1 shtator, me temë ”Studiuesit Shqiptarë në rrjedhat e shkencës botërore” në Seksionin e shkencave Albanologjike me temë: “Toponimia e antroponimia e krahinës së Himarës”,
Referuese në Seminarin XXVIII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë, Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 28/1, gusht 2009, “Gjuha e kujtimeve- midis gjuhës së folur dhe gjuhës së shkruar”.
“Modele standardizimi dhe rasti i shqipes -Roli dhe kontributi i diasporës në modelet studimore “ në : Përmbledhje e punimeve shkencore të takimit të pestë të institutit Alb-Shkenca, Tiranë, 2010 .
Pjesëmarrëse në Konferencën Ndërkombëtare UAMD me temë “Problemet që shkakton bilinguizmi në arsimin e qëndrueshëm të përgjegjshëm . Politikat arsimore në Shqipëri, në vendet shqipfolëse, në Ballkan e më gjerë”
Pjesëmarrëse në Konferencën shkencore: Gjuha dhe letërsia NË SHKOLLË,politika, standarde - mËsimdhËnia dhe tË mësuarit, UNIVERSITETI I TIRANËS, FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË, DEPARTAMENTI I GJUHËSISË, me temë: “ Probleme të formimit të mësuesve të gjuhës shqipe dhe të letërsisë në universitete”

Tetor 2010 Pjesëmarrëse në takimin e V-të Alb-shkencës- Prishtinë “ Shqiptarët dhe Europa 2020- gjendja dhe perspektiva “ me temë: Prirje të zhvillimeve gjuhësore në gjuhën e shkruar dhe perspektiva e tyre”


Dhjetor 2010 Pjesëmarrëse në Konferencën shkencore:PRAKTIKAT BALLKANIKE PERBALLE ATYRE EUROPIANE, UNIVERSITETI I TIRANËS, FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE, me temë: “Përgatitja e mësuesit të gjuhës dhe letërsisë mes përdorimit të Insertit”
Maj 2011 Pjesëmarrëse në Konferencën shkencorePROGRAMET STUDIMORE UNIVERSITARE NË TRI NIVELET DHE TREGU I PUNËS” INSTITUTI I STUDIMEVE DHE KĒRKIMEVE SHKENCORE I ALBANIAN UNIVERSITY – UFO , me temë: “Vështrim krahasues i DNP-ve të ofruara nga universitet shqiptare”
Shtator 2011 Pjesëmarrëse në takimin e VI-të Alb-shkencës , 1-4 shtator:Studiuesit shqiptarë faktor i rëndësishëm i integrimit në rrjedhat europiane, me temë: Vecori të gjuhës së Ismail Kadaresë dhe perspektiva e zhvillimeve gjuhësore”
Mars 2012 Pjesëmarrëse në Konferencën shkencoreSTUDIMET GJUHËSORE DHE KULTURORE SHQIPTARO-GREKE: ARRITJE DHE PERSPEKTIVA , Akademia e Shkencave Tiranë, Universiteti I Selanikut, me temë: “ Huazimet greke në zonat dygjuhëshe”
Qershor 2012 Pjesëmarrëse në Konferencën shkencore “Letërsia shqipe dhe 100-vjetori i Pavarësisë” Lidhja e shkrimtarëve te Kosovës, me temë: Kontributi i Fatos Arapit në studimet mbarëshqiptare” Prizren.
Maj 2013 Pjesëmarrëse në Konferencën shkencore “ Java e shkencës” 2013 , me temë: “Hulumtimi i gjuhës së të rinjve studentorë”, Ministria e Arsimit e Shkencës dhe Teknologjisë, Prishtinë.
Maj 2013 Pjesëmarrëse në Konferencën Ndërkombëtare, Toronto, Canada “ Hulumtimi i regjistrave gjuhësore në bashkësitë gjuhësore shqiptare dhe kanadeze” ( Linguistic registers and linguistic studies : research in to albanian and canadian universities)

http://ijas2013toronto.sched.org/event/de0158493d76834c3b6c3985374070bc


Qershor 2013 Pjesëmarrëse në Konferencën Ndërkombëtare “ Mësimdhënia e sotme dhe mësuesi” me temë : Zbatimi i metodave të sotme të mësimdhënies në lëndën e gjuhës e letërsisë shqipe, Albanian Univesity, Berat.

Shtator 2013 Pjesëmarrëse në takimin e VIII-të Alb-shkencës me temë: Prurje të varianteve gjuhësore, Tiranë.


Shtator 2013 Pjesëmarrëse në 3th International Conference on Human and Social Sciences 2013, me temë: Syntactic Structures in the Albanian Translation of Dreiser, Romë, Italy.
Nëntor 2013 Pjesëmarrëse në Konferencën e II- të Shkencore ndërkombëtareGjendja dhe perspektiva e sociolinguistikës sot” me temë : Vëzhgime krahasuese rreth të folmeve të Himarës”
Maj 2014 Pjesëmarrëse në 4th International Conference on Human and Social Sciences 2014, me temë: Evaluation of Grammatical Understanding of the Adjectives, Budva- Montenegro.
Qershor 2014 Pjesëmarrëse në Konferencën Shkencore ndërkombëtare “ Letërsia dhe kultura arbëreshe- Jeronim de Rada në 200- vjetorin e lindjes” me temë: Simbolet luneare si ngjizje e raportit fatalitet- përjetësi në poezinë “ Elegji’ të Zef Serembes, Elbasan 2014.
Qershor 2014 Pjesëmarrëse në Sesionin letrar me temë: Metafora e lirisë në lirikën e sotme, në Drini Poetik, me temë: Liria si përmasë universale në lirikën e Flora Brovinës, Prishtinë 2014.
Shtator 2014 Pjesëmarrëse në takimin e nëntë vjetor ndërkombëtar të Alb-shkencës , me temë: “Probleme të përdorimit të normës drejtshkrimore” .
Shtator 2014 Pjesëmarrëse në Dita e poezisë shqipe, Shas - Ulqin 2014 | Edicioni i XVI, në sesionin; Letërsia për fëmijë dhe tekstet shkollore me temë “Kontributi i Odise Grillos në letërsinë për fëmijë”.
Tetor 2014 Pjesëmarrëse në Seminari VIII- Ndërkombëtar të Albanologjisë, “ Kultura shqiptare pjesë e pashkëputshme e kulturës evropiane’’ me temë: Analizë psikoleksikore e mbiemrave përshkrues të personalitetit, 25-26 shtator, Tetovë 2014.

Nëntor 2014 Pjesëmarrëse në Konferencën e I shkencore organizuar nga Qendra Kërkimore Zhvillimore – Peja me temë: Vecori etnografike dhe zakonore të krahinës së Himarës” , ISSN 1800-9794.


Dhjetor 2014 Pjesëmarrëse në Sesionin letrar : Takimi letrar "Esad Mekuli" me temë: METAFORA KONCEPTUALE NË POEZINË E ESAD MEKULIT, LSHK, PRISHTINË.

Konferenca e dytë ndërkombëtare shkencore e Fakultetit Filologjik, “Hulumtime mbi njohjen, kuptueshmërinë e përdorimin e fjalive kushtore”, Tetovë 24 -25 Prill.

Demokracia në Europën Juglindore dhe faktori shqiptar, “Statusi i turqizmave në raportin gjuhë - dialekt “, 9 maj Prishtinë .
Java e shkencës, 2015, “ Lëvizja kuptimore me metaforë në poezi” , 15 Maj Prishtinë.
Java e Albanologjisë, 2015 “Prurje leksikore në “Mëngjeset në Kafe Rostand” të I. Kadaresë”, Prishtinë 16 qershor.

https://zgjoje.wordpress.com/2015/06/17/java-e-albanologjise-2015/


The Third International Conference on Onomastics “Name and Naming”, Baia Mare, September 1-3, 2015, Conventional / Unconventional in Onomastics, Rumania, “ Toponymy     in vieë   as  macrostructure and   microstructure” - Toponimia në vështrimin si makrostrukturë dhe mikrostrukturë .

http://onomasticafelecan.ro/iconn3/

Pjesëmarrëse në 5th International Conference on Human and Social Sciences 2015, Romë, me temë: “ Spelling of cartoon characters’ proper nouns” Drejtshkrimi i emrave të përvecëm , Shtator 2015, Romë, Itali.

Conference 5th ICHSS 2015
Seminari i IX Ndërkombëtar i Albanologji “LOKALJA DHE UNIVERSALJA NË KULTURËN SHQIPTARE”, SESIONI I GJUHËSISË :Prurjet leksikore, dialektore dhe krahinore në fushë të shqipes” me “Prurje leksikore të së folmeve jugore të shqipes”,

2 DHE 3 SHTATOR 2015, Tetovë.


Sixth International Conference: KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE –“THE ORIENTATION OF THE CHILDREN LANGUAGE IMPOSED FROM THE POËER OF THE LINGUISTIC”, 02-04 October 2015, Agia Triada, Selanik, Greece.

Referim me titull: “The teachers’ compentency and their role in the civil education of the neë generation” , At 3th Scientific Conference with International participation “ Psychology- tradition and perspectives”, South-West University “ Neofit Rilski”, 31 October 2015, Blagoevgrad
Nëntor 2015 Pjesëmarrëse në Konferencën e III shkencore organizuar nga Qendra Kërkimore Zhvillimore – Peja me temë: “ Roli i programeve universitare pwrballw sfidave globale gjuhwsore” , ISSN 1800-9794, COBIS.CG-ID 20683538
SEMINARI XXXV NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTARE; Prirje zhvillimore tё gjuhёs pёrmes varieteteve, gusht 2016, Prishtinw.
Shtator 2016 Pjesëmarrëse në takimin e 11-të Alb-shkencës me temë: Njw vwshtrim I fjalorwve nw fushwn e sw drejtws nw gjuhwn shqipe- problem dhe detyra.

Nëntor 2016 Pjesëmarrëse në Konferencën e III shkencore organizuar nga Qendra Kërkimore Zhvillimore – Peja me temë: Gjuha e poezisw dhe lwvizja kuptimore” , ISSN 1800-9794, COBIS.CG-ID 20683538.


 ARTIKUJ
Jeta arbëreshe, nr. 62, viti VIII, prill 2009, Itali, “E folmja e Himarës dhe të folmet arbëreshe”, Pjesa I, 19/ 27.

Jeta arbëreshe, nr. 63, viti VIII, vjeshtë 2009, Itali, “E folmja e Himarës dhe të folmet arbëreshe”, Pjesa II, f .20.

Buletini shkencor Nr. 12, Universiteti teknologjik “I. Qemali” Vlorë, “Vështrim sociolinguistik për Himarën” , Vlorë, 2008 ( f. 57-64).
“ Kontributi i Petro Markos në shqipen standarde” Triplik, Vlorë, 2008, ISBN 978-99956-00-60-0, f.171.

Seminari XXVII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë , Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 27/1, gusht 2008, “Globalizmat – Prurje apo deformim në standardin e shqipes”f. 561.


Konferenca e IV Shkencore- Ndërkombëtare me rastin e 100 Vjetorit të E. Çabejt, U.E. J. Tetovë,19-20 dhjetor 2008.”Argumentimi i mendimit të Çabejt mbi karakterin konservativ të zonave malësore të anëve, në të folmen e Himarës, si pjesë e Labërishtes.”ISBN 978-9989-173-27-1 ( COBISS. MK-ID 79871754), Tetovë, 2009, f. 155.
Studiuesit Shqiptarë në rrjedhat e shkencës botërore” në Seksionin e shkencave Albanologjike me temë: “Toponimia e antroponimia e krahinës së Himarës”, Libri i përmbledhjeve, Tetovë, 2009, f.47.
Me Rami Memushaj “ Vendi i së folmes së Himarës në dialektin jugor të shqipes” në Studime filologjike, NR 1, 2009, Tiranë.

Jeta arbëreshe, nr. 65, viti VIII, mars 2010, Itali, “ Vështrim gjuhësor mbi poezinë e Zef Serembes” f. 21

“Roli i programeve universitare përballë sfidave globale gjuhësore”, Gazeta “Standard”, 23 mars 2010, f.14.
Statusi dhe roli i “Këshillimit të karrierës” Gazeta “ Standard”, 07 maj 2010, f.11.
“Toponimia dhe antroponimia e Himarës “, në : Aktet- Revistë shkencore e Institutit Alb- Shkenca, Vëll.III, Nr.4, Tiranë- Shkup-Prishtinë, 2009,( ISSN 2073-2244) f.531
“Shqyrtime sociolingustike për emrat e farefisnisë dhe emrat vetjakë” në Jeta arbëreshe, Itali, nr. 67 , shtator 2010.
“Prirje të zhvillimeve gjuhësore në gjuhën e shkruar dhe perspektiva e tyre” në Aktet- Revistë shkencore e Institutit Alb- Shkenca- Prishtinë, Prishtinë, Tetor , 2010.
“Probleme të formimit të mësuesve të gjuhës shqipe nga shkolla e mesme në universitet” në Studime albanologjike - Gjuhësi, Tiranë, 2011- 2.
Prirje të zhvillimeve gjuhësore në gjuhën e shkruar dhe perspektiva e tyre, Edukologjia 5/2011, Prishtinë.
Frymëzimi i poetëve arbëreshë nga tradita popullore, Jeta arbëreshe 70 , Itali, 2011.
Gjuha amtare në bregdetin jugor shqiptar nën dritën e të dhënave gjuhësore të prof. Shaban Demirajt, në “Akademik Shaban Demiraj dhe kontributi i tij në arsimin e shkencën shqiptare” Tiranë, 2011, ( 978-99956-91-65-3)
“Problemet që shkakton bilinguizmi në arsimin e qëndrueshëm të përgjegjshëm . Politikat arsimore në Shqipëri, në vendet shqipfolëse, në Ballkan e më gjerë” , Revista “Optime”, Nr.2, Shtëpia Botuese Albanian University Press, Tiranë , Tetor 2012 ISSN 2220-461X.
“Letësia shqipe si dialog me kohën aktuale” në Metafora, Revistë letrare/Nr.2/Prishtinë, shtator 2012.
“Zbatimi i metodave të sotme të mësimdhënies në lëndën e gjuhës e letërsisë shqipe”, Albanian Univesity, ISBN: 978-9928-127-32-7, Qershor, 2013.


“Syntactic Structures in the Albanian Translation of Dreiser”, në Mediterranean  Journal of Social Sciences ,

Vol 4, No 11, 2013 , ISSN 2039-9340(Print) ISSN 2039-2117( online) Characteristics of Common Turkisms in Albanian-Greek Dictionary in Folk Collection “Bëleta shqypëtare” of Thimi Mitko , në Mediterranean Journal of Shkencave Sociale ISSN 2039-9340 (Printo) ISSN 2039-2117 (Online) , Doc. Dr Lindita Xhanari (Latifi) ; Dr. Helena Grillo Dr. Spartak Kadiu: Doi:10.5901/mjss.2014.v5 n3 p.627 .
Hulumtimi i ligjërimit të të rinjve studentorë, në Kumtesat I, Shkencat gjuhësore, kulturore dhe historike, Java e Shkencës” , Prishtinë, 2013, f. 81, ISBN 978-9951-16-056-8

masht.rks-gov.net/kumtesat-e-konferences-java-e-shkences


Vëzhgime krahasuese rreth të folmeve të Himarës, në “ Studime linguistike II,Tetovë 2014, f.89, ISBN 978-608-4503-92-7; COBISS.MK-ID 96172810.
Evaluation of Grammatical Understanding of the Adjectives, Book of Proceedings, 4th ICHSS, Maj 31-june 01, 2014, Budva- Montenegro, Volumi II, ISBN:978-88-909163-01-0, Doi:10.5901/ichss-2014-vol-01,p.326
Liria si përmasë universale në lirikën e F. Brovina, Metafora, Revistë letrare/Nr.3/Prishtinë, 2014.
Metafora konceptuale në poezinë e Esad MEKULIT, Metafora, Revistë letrare/Nr.4/Prishtinë, 2014.
Revistë shkencore studimore , Buletini shkencor Nr.1, “Vecori etnografike e zakonore të krahinës së Himarës”, 2014, ISSN 1800-9794, Pejë
ANAS, Studia humanitatis 7-8, “ Liria si përmasë universale në lirikën e F. Brovinës”, Shkup 2014, ISSN1857-8898.

Aktet, Vël.VII, Nr.4, 2014 , “Prurje të varianteve gjuhësore “ , 2014, ISSN 2073-2244.


Jeta arbëreshe Nr. 78“ Metafora konceptuale në poezinë e Esad Mekulit” , dhjetor 2014, Itali.

e-mail: jetarbreshe@libero.it - http://digilander.libero.it/jetarbreshe


AKTET, Revistë shkencore e Institutit Alb-Shkenca, Journal of Institute Alb-Shkenca, Vëll. VIII, N r. 4, 2015 / Vol. VIII, N r. 4, “Probleme të përdorimit të normës drejtshkrimore”.
Jeta arbëreshe Nr. 79 “ Kontributi i “ Fjalorit” të Emanuele Giordanos në leksikografi, qershor, 2015, Itali.

http://digilander.libero.it/jetarbreshe


Letërsia dhe kultura arbëreshe: Jeronim De Rada në 200- vjetorin e lindjes, Simbolet luneare si ngjizje e raportit fatalitet- pwrjetësi në poezin ë “Elegji” të Zef Serembes, ISBN 978-9928-115-25-6, Rama- Graf, Elbasan 2015.
Toponymy     in view   as  macrostructure and   microstructure” - Toponimia në vështrimin si makrostrukturë dhe mikrostrukturë, “Name and Naming” Conventional / Unconventional in Onomastics September 1–3, 2015, Editura Mega, ISBN 978-606-543-671-8; Editura Argonaut, ISBN 978-973-109-613-1, Rumani.
Book of Proceedings of the 5th International Conference on Humanities and Social Sciences; ISBN: 978-88-909163-6-6 Doi:10.5901/ichss-2015-P1, Vol.1, ISSN 2281-3993 (print) ISSN 2281-4612 (online), The Orthography of the Cartoons’ Proper Nouns, Italy.

Artikull me titull “Aspekte të termave – togfjalësha në leksikun terminologjik të së drejtës” në ANAS studia humanitatis numrin 11-12/2015, ISSN 1857-8896, Shkup.“Roli i programeve universitare përballë sfidave globale gjuhësore”, Revistë studimore – shkencore Interdisiplinare, Buletini Shencor – “Dardania”, Nr. 3, ISSN – 1800 -9794, COBISS. CG- ID 20683538, Pejë.
“Koha kërkon të flasë arbërisht” , botuar në Jeta arbëreshe nr. 81, viti/ anno XV, janar-theristì/gennaio-giugno 2016 (bashkautore)

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa