Paeria de cerveraDownload 256,87 Kb.
bet1/5
Sana23.06.2017
Hajmi256,87 Kb.
#12808
  1   2   3   4   5

PLE MUNICIPAL

SESSIÓ ORDINÀRIA

DATA: 31/03/2011
PAERIA DE CERVERA


ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA PAERIA DE CERVERA
Identificació de la sessió:

Núm. 03/2011

Caràcter: Ordinària

Data: 31/03/2011

Horari: de les 20.05h a les 22.50h

Lloc: Sala de Plens


Hi assisteixen:

El Paer en cap

Sr. Joan Valldaura i PujolMembres del Grup Municipal de PSC

Sra. Núria Regí i OlestiMembres del Grup Municipal d’ERC

Sr. Juli Lago i Àlvarez

Sr. Jaume Garravé i Berengué

Membres del Grup Municipal d’INSE

Sr. Josep Ortiz i BernausMembres del Grup Municipal del PP

Sr. Julián Puig i CapdevilaMembres del Grup Municipal de CiU

Sr. Salvador Bordes i Balcells

Sr. Antoni Pallés i Riera

Sra. Rosa Santana i HernándezMembres del Grup Mixt

Sr. Mateu Figuerola i Niubó

Sr. Joan Terré i Boliart

Membres del Grup Municipal de SiF

Sr. Jaume Carcasona i Vila

Sr. Raimond Fusté i Boix
S’excusen:

Cap


Secretari:

Joan Roca Farnell


ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de data 3/02/2011

A/ PART DISPOSITIVA

1.- GOVERNACIÓ

1.1.- Donar suport als actes de celebració de la beatificació d’Anna Maria Janer

1.2.- Donar compte de la liquidació del pressupost de la paeria, exercici 2010

1.3.- Donar compte de la liquidació del pressupost del Centre Municipal de Cultura, exercici 2010

1.4.- Donar compte de la liquidació del pressupost del Patronat de les Completes, exercici 2010

1.5.- Donar compte de la liquidació del pressupost del Patronat Duran i Sanpere, exercici 2010

1.6.- Donar compte de la incorporació de romanents de crèdits

1.7.- Posar nom a un carrer i dos places de Cervera

1.8.- Aprovació conveni de col·laboració entre la Paeria i el Consell Comarcal de la Segarra per desenvolupament accions formatives dins el projecte impuls-treball 2010-2011

1.9.- Aprovació reglament de protocol, honors i distincions de la Paeria de Cervera

1.10.- Aprovació conveni col·lectiu del personal de la Paeria de Cervera

1.11.- Aprovació valoració dels llocs de treball de la Paeria de Cervera

1.12.- Aprovació conveni de col·laboració entre el casal de Cervera i la Paeria per a dur a terme obres de manteniment i millora en el conjunt de les seves instal·lacions durant l’any 2011

1.13.- Aprovació revisió de preus i reparació de desperfectes al polígon Nord de l’Entorn d’Europerfil

2.- HISENDA

2.1.- Modificació pressupostària per a suplements de crèdits n. 1 i crèdits extraordinaris n.1 del pressupost de la Paeria de Cervera per a l’any 2011

2.2.- Reconeixement extrajudicial de crèdits

3.- URBANISME

3.1.- Aprovació inicial del projecte executiu de l’edifici c/ major 13-15 per a centre Cívic Administratiu de la Paeria

4.- SERVEIS SOCIALS

4.1.- Aprovació conveni marc entre el Consorci per la Normalització Lingüística i la Paeria de Cervera per al desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic i l’annex per al desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic mitjançant l’aula de llengua

5.- ESPORTS

5.1.- Aprovació conveni de col·laboració entre la Paeria de Cervera i la Federació catalana de basquetbol, per la celebració a Cervera del “ Campus de Bàsquet d’Estiu” durant els anys 2011,2012,2013,2014 i 2015

6.- FESTES

6.1.- Nomenament membres Comissió Organitzadora de l’Aquelarre 2011

7.- PROPOSICIONS URGENTS

B/ PART DE CONTROL

1.- Despatx i comunicacions oficials

1.1.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del núm. 5 fins al 28/2011 (excepte els decrets núm. 12, 21,22, 23 i 28 que son als punts de l’ordre del dia)

1.2.- Donar compte de l’informe de tresoreria del compliment dels terminis de pagaments d’obligacions

2.- MOCIONS

3.- PRECS

4.- PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de data 3/02/2011

Distribuïda que ha estat l’acta amb anterioritat, de conformitat amb l’article 110 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, no es procedeix a la seva lectura,Pel Sr. Jaume Carcasona és fa la següent esmena a l’acta:

Abans del punt 1-2, on diu “ els senyors J. Carcasona i R. Fusté, manifesten la seva intenció d’abandonar la sala de Plens i que el Sr. Alcalde els cridi per la votació del punts de l’ordre del dia. ...., el Sr. alcalde manifesta: que són lliures d’aixecar-se i marxar però que no els cridarà per les votacions....” Davant d’això els senyors regidors decideixin quedar-se.

Realment això no va ser així, vostè ens va dir que si marxaven no els tornaria deixaria tornar a entrar al Ple i jo li vaig preguntar dos vegades i vostè em va contestar que no ens deixaria tornar a entrar que era per llei, això ha de constar a l’acta. A nosaltres no ens calia que ens avisés ningú per entrar al Ple.
El Sr. R. Fusté manifesta: Respecte a la meva intervenció que portava per escrit, els hi demanaria si es pot aportar a l’acta, perquè vaig llegir textualment aquest escrit i he vist que hi ha algunes coses a l’acta tergiversades.
Per secretaria es diu: Pot vostè enviar aquest escrit i es farà mitjançant esmena a l’acta.
El Sr. Joan Terré manifesta: Al punt 1.3.- vaig fer una pregunta de si s’havia aclarit el tema de la capitalitat i a l’acta posa capital, ha de dir capitalitat
Amb les anteriors esmenes, l’acta s’aprova per unanimitat dels membres.
A/ PART DISPOSITIVA

1.- GOVERNACIÓ

1.1.- Donar suport als actes de celebració de la beatificació d’Anna Maria Janer

Proposta: “ Atès que el passat 10 de desembre el Papa Benet XVI va autoritzar la promulgació del decret de miracle per a la fundadora de la Sagrada Família d’Urgell, la mare Anna Maria Janer Anglarill

Atès que Anna Maria Janer Anglarill va néixer el 18 de desembre de 1800 al carrer Major de Cervera, en una família de profundes conviccions cristianes. Va ser la tercera de quatre germans. A causa de la Guerra del Francès i de les seves conseqüències- fams, epidèmies, dolor- es va familiaritzar des de petita amb el sofriment humà.Als divuit anys, va entrar a formar part de la Germandat de caritat de l’hospital de Castelltort de Cervera. Les germanes tenien cura dels malalts i pobres de l’Hospital i donaven classes i catecisme al “Real Colegio de Educandas” de la mateixa ciutat. Després de professar, va rebre els encàrrecs de mestra de novícies i de superiora.

El 1833 va esclatar la primera guerra carlina i l’hospital de Castelltort es va convertir en hospital militar. El 1836, la junta de l’hospital va expulsar les germanes. Durant un curs va servir de mestra al “ Real Colegio de Educandas”. Després de la batalla de Gra, va marxar cap a Solsona per a posar-se a disposició de la diòcesi. La seva arribada va coincidir amb la visita de carles de Borbó que li va demanar que coordinés els hospitals de la zona carlina. Es va fer càrrec dels hospitals de campanya de Solsona, Berga , la Vall d’Ora i la Boixadera. Va ser reconeguda pels combatents dels dos bàndols com la “Mare”. Acabada la primera guerra carlina, ella i tres germanes van ser fetes presoneres i va haver d’exiliar-se a l’hospital de San Josep de la Grave de Toulouse.

El 1844 va retornar a l’hospital de Cervera. Cinc anys després va passar com a directora a la Casa de Caritat o de la Misericòrdia de la mateixa ciutat. Acollia nens orfes, joves discapacitats i ancians. També es donaven classes per a nens i nenes externs

El 1859 va acceptar la petició del bisbe d’Urgell, Josep Caixal Estradé, i va establir una germandat de caritat a l’hospital de pobres mallats de la Seu d’Urgell. El 29 de juny de 1859 va fundar l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, dedicat a l’educació cristina de nenes i joves i a l’assistència de malalts i ancians. El 1860 el bisbe d’Urgell va aprovar les regles i Constitucions de l’Institut. La Casa de Caritat de Cervera es va unir al nou Institut.

El 1863 va fundar personalment el col·legi de Cerevra i l’Hospital de Tremp

El 1880 es va celebrar a Talarn el primer capítol general que la va elegir canònicament com a superiora general. El 1883 va ser elegida vicària i primera consellera general. Va passar els darrers anys de la seva vida en aquest poble lleidatà envoltada d’alumnes, de noies que es preparaven per a ser religioses i de professes joves. Va demanar morir a terra com a penitent per amor a Crist. Va morir l’11 de gener de 1885, a Talarn ( Pallars Jussà- Lleida-Diòcesi d’Urgell).

Anna Maria Janer dedica tota la seva vida a atendre les persones marginades del seu temps: els malalts pobres i incurables, els empestats, els ferits de guerra, els infants orfes, els ancians sols. L’amor de Déu i al proïsme és el que mou a aquesta dona a actuar, a sortir de si mateixa per a atendre la necessitat concreta de l’altre.

En l’actualitat, l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell es troba present a onze països: a Espanya, Andorra, Itàlia, Argentina, Paraguai, Uruguai, Xile, Colòmbia, Mèxic, Perú i Guinea Equatorial. Es tracta d’un presència que es desenvolupa en diversos camps d’acció: escoles, hospitals i residències, missions, parròquies, temps lliure i altres apostolats compatibles amb el carisma.

A Catalunya és present a escoles a Barcelona- Sant Andreu de palomar i Avinyó-, a Sabadell, al Masnou, a Viladecans i a Lleida, a Matadepera amb una llar d’infants; a residències d’avis a Sant Andreu de Palomar, Matadepera i Cervera; i als hospitals de la Seu d’Urgell i de Valls. També compta amb comunitats a l’Hospitalet i a Badalona. Al principat d’Andorra és present al col·legi Mare Janer de Santa Coloma i a l’escola Sagrada Família d’Escaldes.

Atès que el dia 6 de febrer de 2011 la Secretaria de l’Estat del Vaticà autoritza la beatificació de la Mare Janer el dissabte dia 8 d’octubre de 2011. El Cardenal Angelo Amato presidirà la celebració que tindrà lloc a la Catedral de la Seu d’Urgell.

Atès que una delegació de l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, encapçalades per la Superiora general de l’Institut, Irma Beretta Castro, es va desplaçar a Cervera per tal de demanar el suport de la Paeria de Cervera per tal d’organitzar els actes de celebració de la beatificació de la Mare Janer que es duran a terme a la ciutat de Cervera el dia 9 d’octubre de 2011

Atès l’exposa’t, l’alcalde proposa al Ple de la Paeria, l’adopció dels següents acords:Primer.- Manifestar la satisfacció pel fet que una cerverina hagi estat proposada per a la seva beatificació, reconeixent així la seva tasca i compromís amb els més desfavorits al llarg de la seva vida.

Segon.- Donar suport institucional i col·laborar en l’organització dels actes de celebració de la beatificació d’Anna Maria Janer, fundadora de les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, previstos pel dia 9 d’octubre de 2011 a Cervera.

Tercer.- Donar coneixement d’aquest acord a la Gna. Irma Beretta Castro, superiora de l’Institut de les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell”

Deliberacions:

Pels portaveus es manifesta la seva conformitat amb la proposta

Acord: S’acorda per unanimitat de tots els membres
1.2.- Donar compte de la liquidació de la Paeria, exercici 2010

Proposta: “Vista la liquidació del pressupost de 2010 practicada per la Intervenció municipal.

Atès l’informe emès per la Intervenció de la Paeria referent a la liquidació del pressupost de l’exercici de 2010 de la Paeria i que en les seves conclusions finals diu: Que la interventora que subscriu, en relació a l’exigència continguda a l’article 191 del Text Refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, emet el seu informe favorable a la liquidació del pressupost de 2010 ja que s’ajusta a la legalitat en quant existeix el tractament correcte de les magnituds que la conformen i els criteris seguits per la seva confecció.

HE RESOLT

Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de la Paeria de 2010 amb els següents resultats:

A) Respecte al pressupost de Despeses


Pressupost inicial de despeses

10.950.942,45

Modificacions de despeses

5.815.506,71

Pressupost definitiu de despeses

16.766.449,16

Despeses autoritzades

11.342.289,13

Despeses compromeses

11.185.169.28

Obligacions reconegudes

9.622.969,18

Pagaments ordenats

7.229.682,02

Pagaments líquids

7.229.682,02

Obligacions pendents de pagament

2.393.287,16

B) Respecte al Pressupost d’ingressos:


Pressupost inicial d’ingressos

10.950.942,45

Modificacions d’ingressos

5.815.506,71

Pressupost definitiu d’ingressos

16.766.449,16

Drets reconeguts totals

9.807.634,12

Drets anul·lats

85.285,58

Drets reconeguts nets

9.722.348,54

Devolució d'ingressos

62.449,27

Recaptació neta

7.175.200,06

Drets pendents de cobrament

2.547.148,48

C) Romanent de Tresoreria:


ROMANENT DE TRESORERIA
1.(+)

FONS LÍQUIDS

2.353.446,79

 

 

 

2,(+)

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

5.203.358,58

(+)

Del pressupost corrent

2.547.148,48

(+)

Del pressupost tancats

2.606.224,06

(+)

D'operacions no pressupostàries

51.808,07

(-)

Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

1.822,03

3.(-)

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

3.264.267,64

(+)

Del pressupost corrent

2.393.287,16

(+)

De pressupostos tancats

56.696,64

(+)

D'operacions no pressupostàries

814.283,84

(-)

Pagamets realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00

 

 

 

I.

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

4.292.537,73

II.

Saldos de dubtós cobrament

1.087.048,95

III.

Excés de finançament afectat

-1.807.037,85

IV.

Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

1.398.450,93

D) Resultat pressupostari:


a. Operacions corrents

1.360.085,36

b. Altres operacions no financeres

-812.905,76

 

 

1. Total operacions no financeres ( a+b)

547.179,60

2. Actius financers

0,00

3. Passius financers

-447.800,24

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

99.379,36

 

AJUSTOS:

4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a

253.281,03

despeses generals.

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

910.376,03

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

-305.283,22

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

957.753,20

Segon. Donar compte al Plenari de la Paeria de la liquidació aprovada, en la primera sessió a realitzar.

Tercer. Trametre còpia de la liquidació aprovada al Ministeri d’Economia i Hisenda i a la Generalitat de Catalunya.

Acord: Els senyors regidors es donen per assabentats
1.3.- Donar compte de la liquidació del pressupost del Centre Municipal de Cultura, exercici 2010

Proposta: Vista la liquidació del pressupost de 2010 del Centre Municipal de Cultura practicada per la Intervenció municipal.

Atès l’informe emès per la Intervenció de la Paeria referent a la liquidació del pressupost de l’exercici de 2010 del Centre Municipal de Cultura i que en les seves conclusions finals diu: Que la interventora que subscriu, en relació a l’exigència continguda a l’article 191 del Text Refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, emet el seu informe favorable a la liquidació del pressupost de 2010 ja que s’ajusta a la legalitat en quant existeix el tractament correcte de les magnituds que la conformen i els criteris seguits per la seva confecció.

HE RESOLT

Primer. Aprovar la liquidació del pressupost del Centre Municipal de Cultura de 2010 amb els següents resultats:

A) Respecte al pressupost de despeses


Pressupost inicial de despeses

50.020,00

Modificació de despeses

0,00

Pressupost definitiu de despeses

50.020,00

Obligacions reconegudes

49.467,97

Pagaments líquids

44.522,24

Obligacions pendents de pagament

4.945,73

B) Respecte al pressupost d’ingressos:


Pressupost inicial de d’ingressos

50.020,00

Modificacions d’ingressos

0,00

Pressupost definitiu d’ingressos

50.020,00

Drets reconeguts néts

46.997,90

Recaptació neta:

34.482,94

Drets pendents de cobrament:

12.514,96

C) Romanent de Tresoreria:
1.(+)

FONS LÍQUIDS

29.651,48

 

 

 

2,(+)

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

12.922,56

(+)

Del pressupost corrent

12.514,96

(+)

Del pressupost tancats

161,34

(+)

D'operacions no pressupostàries

246,26

(-)

Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00

3.(-)

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

5.917,98

(+)

Del pressupost corrent

4.945,73

(+)

De pressupostos tancats

228,00

(+)

D'operacions no pressupostàries

773,89

(-)

Pagamets realitzats pendents d'aplicació definitiva

29,64

 

 

 

I.

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

36.656,06

II.

Saldos de dubtós cobrament

0,00

III.

Excés de finançament afectat

0,00

IV.

Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

36.656,06


D) Resultat pressupostari:


RESULTAT PRESSUPOSTÀRI A 31/12/2010a. Operacions corrents

-2.470,07

(+) Drets Reconeguts Nets

46.997,90

(-) Obligacions Reconegudes netes

49.467,97

b. Altres operacions no financeres

0,00

(+) Drets Reconeguts Nets

0,00

(-) Obligacions Reconegudes netes

0,00

 

 

1. Total operacions no financeres ( a+b)

-2.470,07

2. Actius financers

0,00

3. Passius financers

0,00

 

RESULTAT PRESSUPOSTÀRI DE L'EXERCICI

-2.470,07

 

AJUSTOS:

4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

0,00

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

0,00

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

0,00

 

RESULTAT PRESSUPOSTÀRI AJUSTAT

-2.470,07Segon. Donar compte al Plenari de la Paeria de la liquidació aprovada, en la primera sessió a realitzar.

Tercer. Trametre còpia de la liquidació aprovada al Ministeri d’Economia i Hisenda i a la Generalitat de Catalunya.

Acord: Els senyors regidors es donen per assabentats
1.4.- Donar compte de la liquidació del pressupost del Patronat de les Completes, exercici 2010

Proposta: “Vista la liquidació del pressupost de 2010 del Patronat de les Completes del Santíssim Misteri de Cervera practicada per la Intervenció municipal.

Atès l’informe emès per la Intervenció de la Paeria referent a la liquidació del pressupost de l’exercici de 2010 del Patronat de les Completes del Santíssim Misteri de Cervera i que en les seves conclusions finals diu: Que la interventora que subscriu, en relació a l’exigència continguda a l’article 191 del Text Refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, emet el seu informe favorable a la liquidació del pressupost de 2009 ja que s’ajusta a la legalitat en quant existeix el tractament correcte de les magnituds que la conformen i els criteris seguits per la seva confecció.

HE RESOLT

Primer. Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat de les Completes del Santíssim Misteri de Cervera de 2010 amb els següents resultats:

A) Respecte al pressupost de despeses


Pressupost inicial de despeses

8.260,00

Modificació de despeses

0,00

Pressupost definitiu de despeses

8.260,00

Obligacions reconegudes

7.963.48

Pagaments líquids

7.963,48

Obligacions pendents de pagament

0,00

B) Respecte al pressupost d’ingressos:


Pressupost inicial de d’ingressos

17.260,20

Modificacions d’ingressos

0,00

Pressupost definitiu d’ingressos

17.260,20

Drets reconeguts néts

17.034,29

Recaptació neta:

14.099,29

Drets pendents de cobrament:

2.935,00

C) Romanent de Tresoreria:

1.(+)

FONS LÍQUIDS

49.02

 

 

 

2,(+)

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

835,00

(+)

Del pressupost corrent

2.935,00

(+)

Del pressupost tancats

0,00

(+)

D'operacions no pressupostàries

0,00

(-)

Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

2.100,00

3.(-)

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

0,00

(+)

Del pressupost corrent

0,00

(+)

De pressupostos tancats

0,00

(+)

D'operacions no pressupostàries

0,00

(-)

Pagamets realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00

 

 

 

I.

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

884,02

II.

Saldos de dubtós cobrament

0,00

III.

Excés de finançament afectat

0,00

IV.

Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

884,02

D) Resultat pressupostari:


RESULTAT PRESSUPOSTÀRI A 31/12/2010a. Operacions corrents

9.070,81

b. Altres operacions no financeres

0,00

 

 

1. Total operacions no financeres ( a+b)

9.070,81

2. Actius financers

0,00

3. Passius financers

0,00

 

RESULTAT PRESSUPOSTÀRI DE L'EXERCICI

9.070,81

 

AJUSTOS:

4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

0,00

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

0,00

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

0,00

 

RESULTAT PRESSUPOSTÀRI AJUSTAT

9.070,81

Segon. Donar compte al Plenari de la Paeria de la liquidació aprovada, en la primera sessió a realitzar.

Tercer. Trametre còpia de la liquidació aprovada al Ministeri d’Economia i Hisenda i a la Generalitat de Catalunya.

Acord: Pels senyors regidors es donen per assabentats
1.5.- Donar compte de la liquidació del pressupost del Patronat Duran i Sanpere, exercici 2010

Proposta: “Vista la liquidació del pressupost de 2010 del Patronat Durant i Sanpere practicada per la Intervenció municipal.

Atès l’informe emès per la Intervenció de la Paeria referent a la liquidació del pressupost de l’exercici de 2010 del Patronat Durant i Sanpere i que en les seves conclusions finals diu: Que la interventora que subscriu, en relació a l’exigència continguda a l’article 191 del Text Refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, emet el seu informe favorable a la liquidació del pressupost de 2010 ja que s’ajusta a la legalitat en quant existeix el tractament correcte de les magnituds que la conformen i els criteris seguits per la seva confecció.

HE RESOLT

Primer. Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Durant i Sanpere de 2010 amb els següents resultats:

A) Respecte al pressupost de despeses

1-Exercici en curs:


Pressupost inicial de despeses

160.977,31

Modificacions pressupostàries

28.448,27

Pressupost definitiu de despeses

189.425,58

Obligacions reconegudes

129.766.93

Pagaments líquids

77.842,49

Obligacions pendents de pagament

51.924,44


2- Exercicis tancats:


Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:

86.500,30

Baixes:

96,00

Pagaments realitzats:

63.758,15

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

22.646,15

B) Respecte al pressupost d’ingressos:


  1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de d’ingressos

160.977,31

Modificacions d’ingressos

28.448,27

Pressupost definitiu d’ingressos

189.425,58

Drets reconeguts

129.187,18

Recaptació neta

79.633,48

Drets pendents de cobrament:

49.553,70


2- Exercicis tancats:


Drets reconeguts pendents de cobrament inici exercici:

77.529,88

Modificacions:

0,00

Drets anul·lats

0,00

Drets cancel·lats:

0,00

Recaptació:

61.922,16

Drets reconeguts pendents de cobrament al final de l’exercici:

15.607,72

C)Romanent de Tresoreria:


1.(+)

FONS LÍQUIDS

8.690,48
 

 

 
2,(+)

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

67.676,88
(+)

Del pressupost corrent

49.553,70
(+)

Del pressupost tancats

15.607,72
(+)

D'operacions no pressupostàries

2.515,46
(-)

Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00
3.(-)

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

75.490,89
(+)

Del pressupost corrent

51.924,44
(+)

De pressupostos tancats

22.646,15
(+)

D'operacions no pressupostàries

1.082,20
(-)

Pagamets realitzats pendents d'aplicació definitiva

161,90
 

 

 
I.

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

876,47
II.

Saldos de dubtós cobrament

0,00
III.

Excés de finançament afectat

34,40
IV.

Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

842,07
D) Resultat pressupostari:


RESULTAT PRESSUPOSTÀRI A 31/12/2010


a. Operacions corrents

8.177,65(+) Drets reconeguts nets

100.202,18(-) Obligacons reconegudes netes

92.024,53b. Altres operacions no financeres

- 8.757,40(+) Drets reconeguts nets

28.985,00(-) Obligacons reconegudes netes

37.742,40 

 1. Total operacions no financeres ( a+b)

- 579,752. Actius financers

0,003. Passius financers

0,00 RESULTAT PRESSUPOSTÀRI DE L'EXERCICI

- 579,75 AJUSTOS:4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a

0,00despeses generals.5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

0,006. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

- 34.40RESULTAT PRESSUPOSTÀRI AJUSTAT

- 614.15
Download 256,87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
covid vaccination
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
vaccination certificate
sertifikat ministry
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti