O`zbekiston Respublikasi xalq ta’limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiDownload 1.44 Mb.
Pdf просмотр
bet4/5
Sana14.10.2019
Hajmi1.44 Mb.
1   2   3   4   5

Avtotransformatorlar 

Avtotransformatorda  birlamchi  va  ikkilamchi  chulg`amlar  elektr  jihatdan 

o`zaro bog`langan bo`lib, ikkilamchi chulg`am birlamchi chulg`amning bir qismini 

tashkil etadi. Avtotransformatorlar bir fazali va uch fazali qilib ishlab chiqariladi. 

Bir fazalilari laboratoriya avtotransformatorlari (LATR) tarzida keng qo`llaniladi. 

(12-rasm,  v).  Uch  fazaavtransformatorlarning  quvvati  bir  fazalilarga  qaraganda 

katta bo`lib, chulg`amlari moyli bakka tushirilgan bo`ladi. 

Avtotransformatorlar  kuchlanish  keng  doirada  o`zgartiriladigan  joylarda 

ishlatiladi.  Ular  kuchlanishni  orttirib  yoki  pasaytirib  beradi.  12-rasm,  a  va  b  da 

kuchlanishni  orttiruvchi  va  pasaytiruvchi  avtotransformatorlarning  sxemalari 

berilgan. 

Kuchlanishni  orttirib  beruvchi  avtotransformatorning  (12-rasm,  a)  sxemasidan 

ko`rinadiki,  birlamchi  kuchlanish  U

1

  avtotransformator  chulg`amlarining  bir qismiga  berilib,  ikkilamchi  kuchlanish  U

uning  ikkala  chulg`amidan  olinmoqda. Kuchlanishni  pasaytirib  beruvchi  avtotranformatorda  (12-rasm,  a)  birlamchi 

 

 

33 kuchlanish U

1

 (ikkala) butun chulg`amiga berilib, ikkilamchi kuchlanish Ubutun 


chulg`amning bir qismidan olinmoqda. 

Agar  chulg`amning barcha  o`ramlari  O`

1

+O`


2

  , shoxoblangan o`ramlari  O`

2

 

bo`lsa, holda 


orttiruvchi 

va 


pasaytiruvchi 

avtotransformatorlarning 

transformatsiya 

koeffitsientlari 

tegishlicha 

2

21

W

W

W

k

 

(orttiruvchi) va 

2

12

W

W

W

k

(pasaytiruvchi) tarzda ifodalanadi. 

Ishlatilish sharoitiga qarab avtotransformatorlar transformatsiya koeffitsienti 

o`zgaradigan qilib ham yasaladi (masalan, LATR). 

Avtotransformatorlar  o`zgaruvchan tok dvigatellarini  ishga  tushirishda teatr 

binolarida  yorug`lik  kuchini  o`zgartirishda;  uy-ro`zg`or  va  laboratoriya  ishlarida 

keng qo`llaniladi. 

O`lchash transformatorlari 

O`zgaruvchan  tokning  yuqori  kuchlanishli  zanjirlariga  ulanadigan  o`lchov 

asboblarining  o`lchash  chegaralarini  kengaytirish  maqsadida  kuchlanish  va  tok 

transformatorlaridan 

foydalaniladi. 

Chunki 


bunday 

zanjirlarda 

o`lchash 

chegaralarini qo`shimcha qarshilik shuntlar yordamida kengaytirish mumkin emas, 

negaki o`lchash asboblarining chulg`amlari yuqori kuchlanish ostida bo`lib, undan 

foydalanishda xizmat ko`rsatuvchi shaxs hayoti uchun katta xavf tug`iladi. 

Yuqori  kuchlanishli  tarmoq  va  asbob-uskunalarni himoya  qilish  uchun  turli 

himoya  relelaridan  foydalaniladi.  Ular  ham  tarmoqqa  o`lchash  asboblari  kabi  tok 

va kuchlanish transformatorlari yordamida ulanadi. 

Kuchlanishni o`lchash transformatori. 

Kuchlanish  transformatorining 

zanjirga ulanish sxemasi va uning belgilanishi 13-rasm, a va b da ko`rsatilgan. 

Yuqori  kuchlanishli  birlamchi  chulg`amning  o`ramlari  soni  O`

1

  nisbatan ko`p  bo`lib,  tarmoqqa  parallel  ulanadi,  ya`ni  o`lchanadigan  kuchlanish  bevosita 

ta`sir  ettiriladi.  Ikkilamchi  chulg`amning  o`ramlari  soni  O`

nisbatan  kam  bo`lib, unga vol`tmetr, vattmetr, schyotchik va boshqa asboblarning kuchlanish g`altaklari 

ulanadi.  

 

34  

 

  

 

  

 

 Kuchlanish  transformatorlaridagi  birlamchi  chulg`amning  nominal  kuchlanishi 

U

1nom  yuqori  kuchlanishli  tarmoqning  yoki  qurilmaning  nominal  kuchlanishiga, 

ikkilamchi  chulg`amning  nominal  kuchlanishi  U

1nom 

esa  100  V  ga  teng  qilib olinadi.  Kuchlanish  transformatorlari  bir  fazali  va  uch  fazali  qilib  ishlab 

chiqariladi. 

Bunday 

transformatorlarning transformatsiya 

koeffitsienti: W

W

U

U

k

ном

ном

U

2

12

1O`lchanayotgan 

kuchlanishning 

haqiqiy 

qiymatini 

bilish 

uchun 


vol`tmetrning  ko`rsatishini  transformatsiya  koeffitsienti  k

U

  ga  ko`paytirish  kerak. Kuchlanish  transformatorining  past  kuchlanishli  ikkilamchi  zanjirida  o`ta 

yuklanish  yoki  qisqa  tutashiishdan  saqlanish  maqsadida  himoya  saqlagichlari 

o`rnatiladi.  Ayrim  sabablarga  ko`ra  yuqori  kuchlanishli  chulg`am  izolyatsiyasi 

shikastlansa,  uning  transformatorga  tegib  qolish  havfi  tug`iladi.  Bunday 

falokatning  oldini  olish  uchun  kuchlanish  transformatorining  past  kuchlanishli 

chulg`ami va temir o`zagi erga ulangan bo`ladi. 

 

Kuchlanish transformatori boshqa elektr o`lchov asboblari kabi 0,5; 1,0; 3,0 aniqlik sinfiga ega. 

 

Tokni o`lchash transformatori. Kuchli toklarni kuchsiz tokka aylantirishda 

tok  transformatorlari  ishlatiladi.  Bunday  transformator  birlamchi  chulg`amining 

o`ramlari  soni  ko`p  bo`lmay,  asosiy  elektr  zanjiriga  ketma-ket  ulanadi  va 

o`lchanadigan  tok  u  orqali  o`tadi.  Ikkilamchi  chulg`amining  o`ramlari  soni 

 

                                  13-расм 

 

 

35 nisbatan 

ko`p 


bo`lib, 

unga 


o`lchov 

asboblari 

(ampermetr, 

vattmetr, 

schyotchiklarning tokli g`altaklari) ketma-ket ulanadi. 

 

  

 

  

 

 Tok  transformatorining  zanjirga  ulanish  sxemasi  va  belgilanishi  14-rasm,  a 

va b da ko`rsatilgan. 

Tok  transformatorining  transformatsiya  koeffitsienti  quyidagicha  ifodalanadi: 

1

22

1

WW

I

I

k

ном

ном

I

O`lchanayotgan  tokning  haqiqiy  qiymatini  bilish  uchun  ampermetrning ko`rsatishini  transformatsiya  koeffitsienti  k

ga  ko`paytirish  kerak.  Ikkilamchi chulg`amning  nominal  toki  (I

2nom


)  5  amperga  mo`ljallangan  bo`lib,  unga 

ulanadigan elektr o`lchov asboblari birlamchi chulg`amdan o`tadigan tokka moslab 

darajalanadi.  Ulanadigan  o`lchash  asboblarining  elektr  qarshiligi  unchalik  katta 

bo`lmaydi.  Shuning  uchun  tok  transformatori,  ko`pincha,  qisqa  tutashuv  rejimida 

ishlaydi.  Demak,  tok  transformatorini  ishlatishda  ikkilamchi  chulg`amga 

ulanadigan  nagruzkaning  qarshiligi  nominaldan  oshmasligi  shart.  Birlamchi 

zanjirdan  tok  o`tib  turganida  ikkilamchi  zanjir  aslo  uzilmasligi  va  ochilib 

qolmasligi kerak.  Mabodo  ikkilamchi  zanjir  uzilsa, tok transformatoridagi  magnit 

oqimi  kuchayib  ketib,  ikkilamchi  chulg`am  uchlarida  hayot  uchun  havfli 

kuchlanish  yuzaga  keladi.  Shuning  uchun  tok  transformatorning  ikkilamchi 

chulg`ami elektr o`lchov asboblariga ulangan yoki qisqa tutashgan bo`lishi shart.  

 

Tok transformatorlari 0,2; 0,5; 1,0; 3,0; 10 aniqlik sinflariga ega. Payvandlash transformatori 

 

                                  14-расм 

 

 

36 Payvandlash  transformatori  metalla  buyumlarni,  konstruktsiyalarni  va 

hokazolarni  eritib,  o`zaro  ulash  uchun  xizmat  qiladi.  5.21-rasmda  avyvanlash 

transformatorirning printsipial sxemasi ko`rsatilgan. U transformator 1, drossel` 2, 

yakor`  3,  elektrod  4,  payvandlanadigan  buyum  5,  drossel`  bilan  yakor`  orasidagi 

tirqish  6  dan  iborat.  Payvand  sifatli  bo`lishi  uchun  elektr  yoy  barqaror  yonishi 

kerak.  Buning  uchun  payvandlash  jarayonida  payvandlash  toki  qiymat  jihatdan 

o`zgarishsiz  bo`lishi  lozim.  Payvandlash  toki  drossel`  2  bilan  yakor`  3  orasidagi 

tirqish 6 ni o`zgartirish  orqali  rostlanadi. Tirqish ortganda  drossel`  chulg`amining 

induktiv qarshiligi kamayib, payvandlash toki ko`payadi va aksincha. 

Qisqa  tutashuv  bo`lganda  drossel`  elektr  yoy  va  transformatorning  tokini 

cheklaydi.  

Transformator  salt  ishlaganda 

70

60

20U

V,  nominal  nagruzka  bilan 

ishlaganda esa 30 V ni tashkil etadi.  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       15-расм  

 

37 2.3. O`quvchilarga elektr bilan ishlaydigan uy ruzg`or buyumlarini 

o`rgatish uslublari. 

O`quvchilar  elektr  sxema  zanjirning  nusqasi  bo`lmay,  balki  uning  mohiyati 

va  printsipini  ifodalashga  ishonch  hosil  qilishlari  uchun  doskada  tasvirlangan 

sxema  elementlarining  joylashishini  o`zgartirib  qaytadan  chizish  va  hamma 

sxemalarda aynan bitta zanjir tasvirlanganligini ko`rsatish kerak.  

 

O`zgaruvchang tok kuchlanishini o`zgartirish. 

Ko`pgina elektrik asboblar turli kuchlanishlarga mo`ljallangan bo`ladi. Hatto 

bitta  asbobning  o`zini  ishlatish  uchun  uning  turli  qismlariga  turli  kuchlanishlar 

berish talab qilinadi. Masalan, radiopriyomnikda lampaning shog`lanishi uchun 

o`,  v  kuchayttirgishning  ishlashi  uchun  esa  350v  kuchlanish  talab  qilinadi. 

Shuning  uchun  asbobga  beriladigan  tarmoq  kuchlanishini  orttirish  yaki 

kamayttirish imkonini beruvchi moslama kerak bo`lishi ravshan. O`zgaruvchang 

tok  kuchlanishini  elektromagnit  hodisasidan  foydalanib  o`zgartirish  mumkin 

ekan,  vaholanki  o`zgarmas  tok  kuchlanishini  o`zgartirish  usuli  juda 

murakkabdir. Asoson huddi ana shu sababli amalda o`zgaruvchang tokdan keng 

foydalanadi. 

Transformator P.N.Yabloshkov tomonidan 1876-yilda ixtiro qilingan. 

Transformatorning asosiy turlari: 

1.  Bir  fazali  va  uch  fazali  kuchli  transformatorlar-ular  elektr  energiyani 

olisga uzatishda, iste`molchilarni elektr energiya bilan ta`minlashda ishlatiladi. 

2.  Avtotransformatorlar-iste`molchiga  beriladigan  kuchlanishni  biroz 

o`zgartirish yaki noldan boshlab oshirish uchun ishlatiladi.  

    3.  O`lchov  transformatorlar-  yuqori  kuchlanishni  va  katta  toklarni  oddiy 

o`lchov asboblari bilan o`lshashga imkon beradi. 

         4. Payvandlash transformatorlari. 

Transformator  berk  po`lat  o`zak  va  unga  kiygizilgan  o`ramlar  soni  turlicha 

bo`lgan  ikkita  g`altakdan  iborat.  O`zak  ommaviy  toklarni  kamaytirish 


 

 

38 maqsadida  bir-biridan  izolyatsiyalangan  alohida-alohida  listlardan  yig`iladi. 

Ikkala  g`altakning  sho`lg`amlari  izolyatsiya  bilan  qoplanadi  va  bir-biriga 

ulanmaydi. G`altakning o`zgaruvchang tok tarmog`iga ulanadigan sho`lg`amiga 

birlamchi  iste`molchiga  ulanadigan  g`altakning  sho`lg`amiga  ikkilamchi 

sho`lg`am deyiladi. 

 

Birlamchi  sho`lg`amdan  o`tuvchi  o`zgaruvchang  tok  transformator o`zagida o`zgaruvchang magnit maydon hosil qiladi. U ikkilamchi sho`lg`amda 

induktsiya EYuK uyg`otadi, chunki o`zakdan o`tayotgan magnit oqimi uzluksiz 

o`zgaradi.  O`zak  bo`lmaganda  magnit  kuch  chiziqlari  birlamchi  sho`lg`am 

chekkalarida    har  tomonga  qayrilish  bo`lar  edi  va  ularning  ko`pchiligi 

ikkilanuvchi    sho`lg`amga  borib  etmasdi.  Bu  hodisaga  magnit  oqimining 

soshilishi  deyiladi.  O`zak  berk  bo`lmaganda  ham  magnit  oqimi  soshiladi. 

Magnit oqimining  soshilishi sho`lg`amdagi  induktsiya  e.  yu.  kuchini,  shu  bilan 

birga butun qurilmaning foydali ish koeffitsientini pasaytiradi. 

Agar o`zak berk bo`lsa, u holda birlamchi sho`lg`am togining deyarli barcha 

magnit oqimi o`zak ishidan o`tadi va shulg`amni kesib o`tadi.  

Faqat ferromagnit moddagina o`zak materiali bo`lib xizmat qilishi mumkin. 

Ammo  transformator  o`zagini  tayyorlash  uchun  har  qanday  ferromagnit  ham 

yaroqli  bo`lavermaydi.  O`zakning  materiali  shunday  bo`lishi  kerakki,  uni 

o`zgaruvchang  magnit  maydoni  bilan  uzluksiz  qayta  magnitlash  uchun  iloji 

boricha kam energiya sarf bo`lishi kerak, aks holda transformator qattiq qiziydi. 

Shuning uchun o`zak materiali sifatida maxsus transformator po`lati ishlatiladi.  

Agar  transformatorning  ikkilamchi  sho`lg`am  zanjiri  ochiq  bo`lsa,  u  holda 

birlamchi  sho`lg`amning  berk  zanjirida  tok  juda  kam  bo`ladi.  Buni 

transformatorning  juda  katta  o`zinduktsiyaga  ega  bo`lishi  bilan  tushintiriladi; 

birlamchi  sho`lg`amda  hosil  bo`ladigan  o`zinduktsiya  EYuK  uning  uchlardagi 

kuchlanishga deyarli teng va kuchlanishga qarshi ta`sir qiladi. Bunda birlamchi 

sho`lg`amdan  salt  ishlash  toki  deb  ataluvchi  juda  kuchsiz  tok  o`tadi.  Bu  tok  

 

39 o`zakdagi  o`zinduktsiya  EYuKni  etarli  darajada  hosil  qilishi  uchun  kerak 

bo`ladigan magnit maydonining o`zgarishi saqlab turadi.  

Tabiyki  huddi  shu  magnti  maydoni  ikkilamchi  sho`lg`amning  o`ramlarida 

ham  e  yu  k  ni  induktsiyalaydi.  O`zakning  magnit  maydoni  birlamchi  hamda 

ikkilamchi sho`lg`amlarining har bir o`ramida bir hil eyuk…, demak, tahminan 

sho`lg`amlaridagi  kuchlanishlar  hamshu  sho`lg`amlarining  o`ramlari  soniga 

to`g`ri proportsional` degan xulosa kelib chiqadi. 

Agar  o`ramlar  sonini  2  bilan  belgilasak,  u  holda  ikkilamchi  o`ram  zanjiri 

ochiq  bo`lganda,  yana  transformatorning  salt  ishlashda  qo`yidagi  munosabat 

o`rinlidir. 

                                                      

2

12

1

22

U

U

 

Bunda    U1-

va  U


2-

mos  ravishda  birlamchi  va  ikkilamchi  sho`lg`amlardagi 

kuchlanish.  

Agar  ikkilamchi  sho`lg`am  uramlari  birlamchi  sho`lg`am  uramlari  sonidan 

ortiq  bo`lsa,  bunday  transformatorni  yuksaltiruvchi  transformator  deyiladi, 

chunki  ikkilamchi  sho`lg`amda  kuchlanish  birlamchi  sho`lg`amdagiga 

qaraganda  yuqori.  Agar  ikkilamchi  sho`lg`am  uramlari  birlamchi  sho`lg`am 

uramlari  sonidan  kam  bo`lsa,  bunday  transformatorni  pasaytiruvchi 

transformator deyiladi. 

                                                   n=

2

1

22

 

Ikkilamchi  sho`lg`amni  qisqa tutashtirilganda  undan o`tayotgan tok o`zakda birlamchi sho`lg`amdagi magnit oqimiga qarshi yo`nalishga qo`shimcha magnit 

oqimi hosil qiladi. O`zakda magnit oqimining susayishi birlamchi sho`lg`amdagi 

induktsiya  EYuK  ni  kamaytiradi.  Shuning  uchun  undagi  tokning  qiymati 

o`zaktagi  magnit  oqimi  oldingi  qiymatiga  erishmaguncha  o`sib  boradi.  Ikkala 

sho`lg`am  bir  xil  qo`shimcha  magnit  maydoni  hosil  qilishi,  ,sho`lg`am  hosil 


 

 

40 qilgan  magnit  oqimi  esa  undagi  tok  kuchi  bilan  uramlari  soniga  ko`paytmasi 

bilan aniqlangani uchun taxminan qo`yidagicha bo`ladi.     

                                       I

1

 21

=I

12

2

   Bu  formula  transformator  nagruzka  bilan  ishlaganda  birlamchi  va 

ikkilamchi  sho`lg`amlarning  tok  kuchi  hamda  uram  sonlari  orasidagi 

bog`lanishni  ifodalaydi.  Transformator  nagruzkasi  deganda  ikkilamchi 

sho`lg`amdagi tokning to`la aktiv quvvati tushiniladi. 

 

Bu  formuladan  transformator  sho`lg`amlaridagi  tok  kuchlari ularning  uram  sonlariga  teskari  proportsional  ekanligi  kelib  chiqadi.  Shunday 

qilib,  transformatorda  elektrik  energiyaning  bir  zanjirdan  ikkinchi  zanjirga 

elektromagnit  induktsiya  hodisasi  yordamida  uzatilishi  sodir  bo`ladi. 

Transformatorda  sho`lg`amlardagi  issiqlik  ajratishga  va  o`zakning  qayta 

magnitlanishiga  ketadigan  energiya  sarfi  juda  kam  bo`ladi.  Transformator 

qancha  quvvatli  bo`lsa,  uning  foydali  ish  koeffitsienti  shuncha  yuqori  bo`ladi. 

Quvvatli  transformatorning  f.i.k.  98%  gacha  etadi.  Bu  esa  berilgan  quvvatli 

tokni  transformatsiyalash  uchun  kam  quvvatli  bir  necha  transformator  o`rniga 

shu  quvvatga  mo`ljallangan  bitta  transformatordan  foydalanish  maqsadga 

muvofiq ekanligini bildiradi.  

 Energiyaning  yuqolishini  hisobga  olmay,  taxminan  qo`yidagi  xulosaga 

kelishi,  transformator  sho`lg`amlariga  ulangan  ikkala  zanjirdagi  elektr  tokining 

quvvati birday  va  asosan  ikkilamchi sho`lg`am  zanjiriga   ulangan  asboblarning 

iste`mol quvvati bilan aniqlanadi.  

 Agar  transformatorning  birlamchi  sho`lg`amini  o`zgarmas  tok  zanjariga 

ulansa,  u  holda  transformator  o`zagidagi  magnit  maydoni  o`zgarmas  bo`ladi, 

shuning uchun ikkilamchi sho`lg`amda e.yu.k. induktsiyalanmaydi.  

          Transformatorning foydali ish koeffitsienti 

Transformator  iste`molchiga  o`zatayotgan  P

2

  quvvatining  manbaydan olayotgan    P

1

  quvvatiga  nisbati  transformatorning  foydali  ish  koeffitsienti  n deyiladi.  

 

 

41             n=P

2

/P

1*

100%=P

2

(P

2

+P

5

+P

ch

)

*

100%=P(P

2

+P

c

+P

3

)

*

 100

 Bunda  P

s   

=P  -po`lat  o`zakdagi  quvvat  isrofi  (salt  yurishi  tajribadan 

aniqlanadi.) P

 =P


ch 

– sho`lg`amlarda bo`ladigan quvvat isroflari (qisqa tutashuv 

sho`lg`amlarinan aniqlanadi) 

n=  Scos / Scos

2

+P

s

+

2

 P

ch 

 

     Bunda       

=I

2

  /I

2H   

-  yuknalish  koeffitsienti;  S

H

=U

1H I

1H 


transformator  iste`mol  qiladigan  to`la  quvvati;  cos2

  –  ikkilamchi 

sho`lg`amning quvvat koeffitsienti. 

Sho`lg`amlarda  bo`ladigan  quvvat  isroflari  tok  kvadratiga  proportsional 

bo`lgani uchun P3

=P

ch 

deb yozilgan. Sho`lg`amlardagi quvvat isroflari po`lat 

o`zakdagi  quvvat  isrofmga  teng  bo`lgandagi  yuklanishda  foydali  ish 

koeffitsienti maksimal qiymatga erishadi.  

U holda: 

                         P

s

=

2mP

ch       

yaki    m=P

/R

ch 

Katta  quvvatli  transformatorlarda  foydali  ish  koeffitsienti  *u’-99%  bo`lishi 

mumkin. Kichik quvvatli   transformatorlarda esa (bir necha vatt) FIK 50-50% 

gacha pasayish mumkin. Elektr  energiyani  uzoq  masofalarga  uzatish.  Sanoat  korxonalarini  energiya 

bilan ta`minlash masalasi uzoq masofaga sim orqali juda kam isrof bilan uzatish 

mumkin  bo`lgan  elektrik  energiya  yordamida  hal  qilinadi.  Ko`pgina  elektr 

energiya  stantsiyalari  daryolarga va  arzon  yoqilg`i,  masalan, torf  miqdori  etarli 

bo`lgan  joylarga  quriladi.  Elektrik  energiya  sim  orqali  elektr  stantsiyasiga 

yuzlab va minglab kilometr masofada bo`lgan korxonalarga uzatiladi.  

Elektirk  energiyani  uzoq  masofaga  uzatishning  asosiy  masalasi  elektr 

stantsiyasi  bilan  iste`molchini  biriktiruvchi  simlardagi  tok  quvvatining 

yuqolishini  kamaytirishdir.  Tok  keltiruvchi  simlarda  tok  quvvatining  yuqolishi 

qo`yidagi formula bilan hisoblanadi: P =I

2

 R

2

 


 

 

42 Bundan  ko`rinib  turibdiki,  quvvatning  yuqolishi  ikki  usul  bilan  kamaytirsh 

mumkin:  birinchidan,  simlarning  qarshiligi  R  ni  kamaytirish,  ikkinchidan 

undagi  tok  kuchini  kamaytirish.  Elektr  stantsiyasi  bilan  iste`molchi  orasidagi 

berilgan  masofadagi  o`tkazgich  simlarning  qarshiligi  faqat  simlarning 

ko`ndalang  kesim  yuzini  orttirish  yo`li  bilangina  kamaytiriladi,  bu  esa, 

ravshanki noqulay va uncha uzoq bo`lmagan joylardagina qo`llash mumkin.  

Iste`molchidagi  tokning  berilgan  quvvatini  saqlagan  holda  tok  keltiruvchi 

simlardagi  tok  kuchini  kamaytirish  bilan  bir  vaqtda  simlar  orasidagi 

kuchlanishni  orttirish  natijasidagina  erishish  mumkin,  bu  iste`molchidagi  P  ni 

hisoblab chiqariladigan formula 

P=U I (cos 

Elektrik energiya uzatilayotgan simlar orasidagi kuchlanish qanchalik yuqori 

bo`lsa, tok  uzatish  shunchalik qulay bo`ladi, chunki bunda tok kuchi kamayadi 

va  simlardagi  energiyaning  yuqolishi  tok  kuchining  kvadratiga  proportsional 

ravishda  kamayadi.  Yuqorida  tushintirilganidek,  uzatilayotgan  quvvatni 

o`zgartirmasdan  o`zgaruvchang  tokning  kuchlanishini  transformator  yordamida 

orttirish  mumkin.  Shuning  uchun  hozirgi  zamon  sharoitida  elektrik  energiyani 

uzoq masofaga transformatorsiz uzatish mumkin emas.   

Elektrik  energiyani  uzoq  masofaga  uzatish  sxemasi  ko`rsatilgan.  Elektr 

stantsiyasida  yuksaltiruvchi  transformator  o`rnatiladi.  Yuqori  kuchlanishli 

tokning  energiyasi  iste`molchi  turgan  joyga  uzatiladi.  Iste`molchidan  oldin 

pasaytiruvchi transformator o`rnatiladi, chunki iste`molchi kishi hayotga havfsiz 

bo`lgan  va  alohida  izolyatsiya  usuli  talab  qilmaydigan  normal  kuchlanishli 

elektrik energiyadan foydalanadi.  

1854-yilda  F.A.Pirotskiy  elektrik  energiyani  sim  orqali  uzatish  bo`yicha 

tajriba  o`tkazgan.  U  quvvati  6  o.k  ga  teng  bo`lgan  elektrik  energiyani 

Peterburgga  yaqin  joydagi  bir  kilometr  masofaga  uzatgan.  1882-yilda  frantsuz 

M.Depre elektrik energiyani birinchi marta sanoatda foydalanish uchun uzatgan. 
Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa