O‘rta maxsus professional ta`limi I. A. Karimov nomidagi toshkent davlat texnika universiteti huzuridagi angren kon metallurgiya texnikumi


Mazkur fan (modul)ning mashg‘ulot turlari bo‘yicha semestrlar kesimida quyidagicha soatlar miqdori taqsimlanganDownload 1,44 Mb.
bet2/109
Sana29.04.2022
Hajmi1,44 Mb.
#594436
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   109
Bog'liq
Kimyo

Mazkur fan (modul)ning mashg‘ulot turlari bo‘yicha semestrlar kesimida quyidagicha soatlar miqdori taqsimlangan.Mashg‘ulot turlari

Ajratilgan
soat
I

II

III

IV

1

Jami auditoriya yuklamasi

6040

20

2

Nazariy mashg‘ulotlar

4224

18

3

Amaliy mashg‘ulotlar

88
4

Laboratoriya ishi

108

2

5

Semenarlar

-

6

Kurs ishi

-

7

Mustaqil ta`lim

3024

6

Fan(modul)ning mavzulari va mustaqil ta`lim

Mashg‘ulot turi va soat

O‘qitish
natijalari

O‘qitish
natijalarini
baholash

O‘rganilgan bilimlar

Shakllangan ko‘nikma

1

Kimyo fani va uning maqsad- vazifalari.Kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari.

N

2

1.Kimyo faning rivojlanish bosqichlari va maqsad- vazifalarini o‘rganadilar.
2.Asosiy tushuncha va qonunlari bilan tanishadilar

1.1 Kimyo fani va unig rivojlanish bosqichlari haqida ma`lumot beradilar
1.2 Kimyo fani va uning maqsad-vazifalarini aytib beradilar.
2.Asosiy qonunlar asosida reaksiya tenglamalarini tuzadilar.

1.Kimyo fani va uning rivojlanish bosqichlari.
2.Kimyo fani maqsad vazifalari.
3.Kimyoning asosiy tushuncha va qonunlariKimyo fanida asosiy qonunlarni qo‘llash va ular asosida masalalar yechish.

2

Natriy,kalsiy,alyuminiy elementlarining xossalarini o‘rganish

A

2

1.Texnika xavfsizlik qoidalari bilan tanishadilar.
2.Kimyo laboratoriya jihozlari bilan tanishadilar.
3.Metallarning(Natriy,kalsiy,magniy,alyuminiy) kimyoviy xossasini o‘rganadilar
4.Metallarning xossalariga oid tajribalar bajaradilar

1Xavfsizlik qoidalarini yodlaydilar.
2.Kimyo laboratoriya rasmlarini chizadilar.
3.Metallarning xossalari haqida ma`lumot beradilar.
4.Metallarning kimyoviy xossalari asosidagi tajribalarga xulosa yozadilar.

1.Kimyo xonasida xavfsizlik qoidalari bilan tanishish.
2.Kimyo laboratoriya jihozlari bilan tanishish.
3.Metallarning xossalarini nazariy o‘rganish
4.Metallarning xossalariga oid tajribalarni bajarish.

Texnika xavfsizlik qoidalarini va jihozlar bilan tanishgan holda tajribalarni amalda bajarish.

3

Kimyoviy elementlar davriy sistemasi va davriy qonun ahamiyati

M.T

2

Kimyoviy elementlar davriy sistemasi haqida ma`lumotlarni aniqlaydilar.

Kimyoviy elementlar davriy sistemasini yodlash.4

Kimyoviy bog‘lanish turlari.

N

2

1.Nisbiy elektromanfiylik qiymati nimaligini bilib oladilar.
2.Kimyoviy bog‘lanish turlarini o‘rganadilar
3.Qutbli va qutbsiz kovalent bog‘lanishni farqlaydilar.
4.Ion va metal bog‘ ahamiyatini o‘rganadilar1.1.NEQta`rifini yodlaydilar.
1.2.Elementlarning NEQ yodlaydilar.
2.Kimyoviy bog‘lanish ta`rifini va turlarini bilib oladilar
3.Qutbli va qutbsiz kovalent bog‘lanishga misol yozadilar.
4Ion va metal bo g‘lanishga misol yozadilar

1.Nisbiy elektromanfiylik nima.
2.Kimyoviy bog‘lanish turlari.
3.Qutbli va qutbsiz kovalent bo‘g‘lanish.
4.Ion va metal bog‘lanish ahamiyati

Nisbiy elektromanfiylik qiymati asosida kimyoviy bog‘ni aniqlab yozadilar.Turli xil moddalarda orasida kimyoviy bog‘ turlarini aniqlab berdilar.

5

Anorganik birikmalarning sinflanishi

M.T

2

Oksid,asos,tuz,kislota haqida ma`lumot to‘playdilar.

Oksid asos tuz va kislota formulalarini tuzadilar6

Kimyoviy reaksiya turlari

A

2

1Kimyoviy reaksiya bo‘yicha ma`lumotga ega bo‘ladilar.
2Kimyoviy reaksiya turlari haqida bilib oladilar.
3.Birikish va parchalanish reaksiyalarini o‘rganadilar
4.O‘rin olish va o‘rin almashinish reaksiyalarini o‘rganadilar

1.Kimyoviy reaksiya nimaligini bilib oladilar
2.Kimyoviy reaksiya turlarini farqlaydilar.
3.1.Birikish reaksiyalariga reaksiyalar yozadilar
3.2Parchalanish reaksiyalariga reaksiyalar yozadilar
4O‘rin olish hamda O‘rin almashinish reaksiyalarini farqlab beradilar.

1.Kimyoviy reaksiya nima?
2.Kimyoviy reaksiya turlari
3.Birikish va parchalanish reaksiyalari
4.O‘rin olish va o‘rin almashinish reaksiyalari

Birikish
Ajralish
O‘rin olish
Almashinish reaksiyalariga misollar yozib beradilar

7

Kimyoviy reaksiya turlari

M.T

2

Kimyoviy reaksiya turlarini mustaqil o‘rganadilar va misollar keltiradilar

Kimyoviy reaksiya yozib beradilar.8

Kimyoviy reaksiya turlariga oid tajribalar

A

2

1Kimyoviy reaksiya bo‘yicha ma`lumotga ega bo‘ladilar.
2Kimyoviy reaksiya turlari haqida bilib oladilar.
3.Birikish va parchalanish reaksiyalarini o‘rganadilar
4.O‘rin olish va o‘rin almashinish reaksiyalarini o‘rganadilar

1.Kimyoviy reaksiya nimaligini bilib oladilar
2.Kimyoviy reaksiya turlarini farqlaydilar.
3.1.Birikish reaksiyalariga reaksiyalar yozadilar
3.2Parchalanish reaksiyalariga reaksiyalar yozadilar
4O‘rin olish hamda O‘rin almashinish reaksiyalarini farqlab beradilar.

1.Kimyoviy reaksiya nima?
2.Kimyoviy reaksiya turlari
3.Birikish va parchalanish reaksiyalari
4.O‘rin olish va o‘rin almashinish reaksiyalari

Olingan natijalarni tahlil qiladilar va xulosa chiqardilar

9

Ion almashinish reaksiyalari

A

2

Neytral raeksiyalar va to‘liq ionli tenglamalar tuzishni o‘rganadilar
Gaz hosil bo‘lishi bilan boradigan reaksiyalarni bilib oladilar
Cho‘kma hosil bo‘lishi bilan boradigan reaksiyalar yozishni o‘rganadilar va qisqa ionli reaksiyalar tuzadilar1.Neytral reaksiyalar yozadilar
2.1Gaz hosil bo‘lishi bilan boradigan reaksiyalar yozadilar.
2.2Reaksiyalarni tenglashtiradilar.
3.Cho‘kma hosil bo‘ladigan reaksiyani yozadilar molekulyar tenglamasini,ionli,qisqa ionli tenglamalarni tenglashtiradilar.1.Ion almashinish reaksiyalari nima
2.Neytral ion almashinish reaksiyalari nima
3.Gaz hosil bo‘lishi bilan boradigan reaksiyalarni misollar keltiradilar.
4.Cho‘kma hosil bo‘lishi bilan boradigan reaksiyalarNeytral raeksiyalar
Cho‘kma hosil bo‘lishi bilan boradigan reaksiyalar
Gaz hosil bo‘lishi bilan boradigan reaksiyalarni misollar yozib beradilar.

10

Tuzlar gidrolizi.

N

2

1.Tuzlar gidrolizi ta`rifini bilib oladilar.
2.Kuchli asos,kuchli kislotadan hosil bo‘lgan tuzlar gidrolizini o‘rganadilar.
3.Yana qanday tuzlar gidrolizga uchrashini o‘rganadilar va misollar keltiradilar.

1.Tuzlar gidrolizi ta`rifini bilib oladilar.
2.Kuchli asos,kuchli kislotadan hosil bo‘lgan tuzlar gidroliziga iod reaksiyalar yozadilar.
3.Kuchli asos va kuchli kislotadan hosil bo‘lgan tuzlar gidrolizga uchrashini o‘rganadilar va misollar keltiradilar.

1.Tuzlar gidrolizi nima.
2.Kuchli asos kuchli kislotadan hosil bo‘lgan tuzlar gidrolizi.
3.Kuchli kislota va kuchsiz asosdan hosil bo‘lgan tuzlar gidrolizi.
4.Kuchli asos va kuchli kislotadan hosil bo‘lgan tuzlar gidrolizi.

Gidroliz reaksiyalarini yozib ko‘rsatadilar.
Kuchli asos va kuchli kislotalarni sanab beradilar.

11

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari

A

2

1.Oksidlanish-qaytarilsh reaksiyalari nima.
2.Elementlar oksidlanish darajalarini aniqlash.
3 Oksidlanish-jarayonini o‘rganadilar.
4.Qaytarilish jarayonini o‘rganadilar

1.Oksidlanish-qaytarilsh reaksiyalari nimaligini bilib oladilar.
2.1Elementlar oksidlanish darajasini aniqlash qonuniyatini yodlash.
2.2Murakkab moddalar markaziy element oksidlanish darajasini aniqlaydilar
3.Oksidlanish jarayonini aniqlaydilar.
4.Qaytarilish jarayonini aniqlaydilar.

1.Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari nima
2.Elementlarning oksidlanish darajasini aniqlash.
3.Oksidlanish nima qaytaruvchi nima
4.Qaytarilish nima oksidlovchi nima.

Oksidlanish qaytarilish reaksiyalarini tuzadilar.
Murakkab moddalardagi markaziy atomning oksidlanish darajasini aniqlaydilar.

12

Elektroliz.Metallar korroziyasi

N

2

1.Elektroliz jarayonini o‘rganadilar
2.Korroziya haqida tushunchaga ega bo‘ladilar.
3.Korroziyani oldini olish bo‘yicha choralarni bilib oladilar

1.1Elektroliz jarayonini tushunadilar.
1.2Elektroliz qonunlarini yodlaydilar.
2.Karroziya nima ekanligini bilib oladilar.
3.Karroziyani oldini olish choralarini bilib oladilar

1.Elektroliz nima.
2.Elektroliz qonunlarini o‘rganish.
3.Metallar korroziyasi nima.
4.Metallarning korroziyadan saqlanish.

Elektroliz jarayonini to‘liq anglaydilar.
Karroziyani bartaraf qilish uchun metallarni qanday saqlash kerakligini amalda sinab ko‘rsatdilar.

13

Kimyoviy reksiya tezligiga ta`sir etuvchi omillar
Oraliq nazorat

N

2

1.Kimyoviy reaksiya tezligi nima bilib oladilar.
2.Kimyoviy reaksiya tezligiga ta`sir etuvchi omillarni o‘rganadilar.
3.Oraliq nazorat ishini bajaradilar.

1.Kimyoviy reaksiya tezligini biladilar va unga ta`sir etuvchi omillarni sanab o‘tadilar
2.1Harorat ta`sirini
2.2Konsentratsiya ta`sirini
2.3.bosim ta`sirini
2.4Katalizator ta`sirini izohlab beradilar.
3.Oraliq nazorat ishini bajaradilar.

1.Kimyoviy reksiya tezligi nima
2.Kimyoviy reaksiya tezligiga ta`sir etuvchi omillar
3.Kimyoviy reaksiya tezligiga harorat,konsentratsiyaning ta`siri
4.Kimyoviy reaksiya tezligiga bosim katalizator ta`siri
5.Oraliq nazorat ishi

Kimyoviy reksiya tezligiga ta`sir etuvchi omillarni gapirib beradilar.

14

Kimyoviy reksiya tezligiga ta`sir etuvchi omillar

M.T

2

Kimyoviy reaksiya tezligi nima
Kimyoviy reaksiya tezligiga harorat va bosimning ta`sirini o‘rganadilar

Kimyoviy reaksiyaga ta`sir etuvchi va muvozanat ziljishini o‘rganadilar.15

Qaytar va qaytmas reksiyalar

A

2

1.Kimyoviy reaksiya nimaligini tushunadilar.
2.Qaytar reaksiyalar nimaligini bilib oladilar.
3Qaytmas reaksiyalarni o‘rganadilar
4.Kimyoviy muvozanat siljishi

1Kimyoviy reaksiyalarga misollar yozadilar.
2.Qaytar reaksiyalarni izohlab beradilar.
3.Qaytmas reaksiyalarni tenglamalarini tenglashtiradilar.
4.Kimyoviy muvozanat reksiyalarda qaysi tomonga siljishini aniqlab beradilar.

1.Kimyoviy reaksiya nima
2.Qaytar reaksiyalar nima
3Qaytmas reaksiyalar nima
4.Kimyoviy muvozanat siljishi

Qanday reaksiyalar qaytar,qanday reaksiyalar qaymas ekanligini biladilar va yozib beradilar.Hayotiy misollar orqali isbotlab beradilar.

16

Organik kimyo tuzilish nazariyasi,asosiy tushuncha va qonunlari.

N

2

1.Organik kimyo tarixi haqida ma`lumotga ega bo‘ladilar
2.Organik kimyo tuzilish nazariyalarini o‘rganadilar.
3.Izomeriya hodisasini bilib oladilar.
4.Organik moddalarni nomlashni o‘rganadilar
5.Organik birikmalar reaksiya turlarini tushunib oladilar.

1.1Organik kimyo tarixini bilib oladilar.
1.2Organik kimyo rivojlanish bosqichlari haqida ma`lumotga ega bo‘ladilar.
2.Butlerov nazariyalarini o‘rganadilar.
3.Izomeriya hodisasini o‘rganadilar.
4.Organik moddalarni nomlaydilar.
5.Organik reaksiya turlariga misollar yozadilar.

1.Organik kimyo rivojlanish bosqichlari.
2.A.M.Butlerov nazariyalari.
3.Izomeriya hodisasi
4.Organik birikmalarning nomlanishi.
5.Organik birikmalar reaksiya turlari.

Organik kimyo tarixini gapirib beradilar.
A.M.Butlerov nazariyalarini qo‘llay oladilar.
Izomerlarga misol yozadilar.
Organik kimyo reaksiya turlariga reaksiya yozadilar.

17

Organik moddalarning sinflanishi

M.T

2

Organik moddalar sinflarini o‘rganadilar.

Turli sinfga mansub bo‘lgan organik moddalarni o‘rganadilar.18

Uglevodorodlarning sinflanishi va to‘yingan uglevodorodlar

N

2

1Uglevodorodlar nima va ularning turlarini o‘rganadilar
2To‘yingan uglevodorodlar haqida umumiy ma`lumotga ega bo‘ladilar

1.Uglevodorodlar haqida ma`lumot beradilar.
2.1To‘yingan uglevodorodlar umumiy formulasini yozib berib izohlab beradilar.
2.2To‘yingan uglevodorod olinishini gapirib beradilar
2.3Fizik-kimyoviy xossalarini reaksiya tenglamalari asosida izohlab beradilar.
2.4 ishlatilishi haqida qisqacha ma`lumot beradilar

1.Uglevodorodlar nima
2To‘yingan uglevodorodlarning olinishi.
3.Fizik kimyoviy xossalari,ishlatilish

To‘yingan uglevodorodlarning gomologik qatorini yozib beradilar.
Fizik xossalarini metan misolida tushuntirib beradilar.
Metanning yonish reaksiyasini yozib beradilar.19

To‘yingan uglevodorodlarning izomeriyasi va nomlanishi

A

2

1.To‘yingan uglevodorodlarni tarixiy nomlanishini o‘rganish.
2 Alkanlarni ratsional nomeklatura bo‘yicha nomlanishi.
3.Moddalarni IYUPAK asosida nomlanishini o‘rganadilar

1.Bir modda tarixiyda qanday yozilishini biladilar.
2.Ratsional nomlashning ahamiyatini o‘rganadilar.
3.IYUPAK asosida moddalarni nomlaydilar

1.Alkanlarning tarixiy bo‘yicha nomlash.
2.Ratsional nomeklatura bo‘yicha alkanlarning nomlanishi
3.IYUPAK sistemasi bo‘yicha moddalarning nomlanishi.

To‘yingan uglevodorodlarning gomologik qatorini yozib beradilar.
Fizik xossalarini metan misolida tushuntirib beradilar.
Metanning yonish reaksiyasini yozib beradilar.20

Yopiq zanjirli uglevodorodlar

M.T

2

1Sikloalkanlar va ularning xossalari bilan mustaqil tanishadilar.

1.Sikloalkanlar va ularning xossalari bilan mustaqil tanishadilar va ma`lumot beradilar.

21

To‘yinmagan uglevodorodlar

N

2

1.To‘yinmagan uglevodorodlarning nomlanishi va izomeriyasini o‘rganadilar.
2.Olinish usullarini bilib oladilar.
3Fizik kimyoviy xossalari bo‘yicha ma`lumotga ega beradilar.
4.Ishlatilish sohasini o‘rganish.

1.To‘yinmagan uglevodorodlarni nomlaydilar va isomer tozadilar.
2.Laboratoriyada bir necha olinish usullarini gapirib beradilar.
3.1fizik xossasi haqida ma`lumot beradilar.
3.2.Kimyoviy xossalarini namoyon etuvchi reaksiyalar yozadilar.
4.Ishlatilishi haqida ma`lumot beradilar.

1.To‘yinmagan uglevodorodlar nomlanishi va izomeriyasi.
2.Olinish usullari.
3.Fizik va kimyoviy xossalarini o‘rganish.
4.Ishlatilish sohasi

Umumiy formuladan foydalanib gomologik qatorini yozib beradilar22

Organik moddalar sifat analizi.

A

2

1.Organik moddalar tarkibida C borligini aniqlash.
2.Organik birikmalar tarkibida C ning oksidlanish darajasini aniqlash.
Anorganik hamda organic moddalarni farqlash.

1.Organik moddalar tarkibini aniqlaydilar.
2.Organik birikmalarda C ning oksidlanish darajasini aniqlash bo‘yicha misollar bajaradilar.
3.Anorganik hamda organik moddalarni 10ta farqini yozib beradilar

1.Organik birikmalarda C atomi mavjudligi
2.Organik birikmalarda C ning oksidlanish darajasi.
3.Anorganik hamda organik moddalarning farqi.

Olingan natijalartni xulosalash va reaksiya tenglamalarini yozib qayd qilib qo‘yadilar.

23

Alkadiyen va alkinlarning xossalarini o‘rganish.

A

2

1.Diyen uglevodorodlar haqida ma`lumot berish.
2.Diyen uglevodorodlarning nomlanishi va izomeriyasi yozish
3.Fizik kimyoviy xossalarini bilish.
4.Kauchuk ahamiyatini o‘rganadilar

1.Diyen uglevodorodlarni aniqlab beradilar.
2.Diyen uglevodorodlarni yozadilar va ularni nomlaydilar.
3.1Fizik xossalarini aytib beradilar.
3.2Kimyoviy xossalarini reaksiyalar orqli isbotlab beradilar.
4.Kauchuk haqida ma`lumot beradilar.

1.Diyen uglevodorodlar haqida umumiy ma`lumot.
2.Nomlanishi va izomeriyasi.
3.Fizik kimyoviy xossalari.
4.Kauchukning ahamiyati

Alkadiyen va alkinlarni farqlaydilar.
Umumiy formuladan foydalanib ularning gomologik qatorini yozib beradilar

24

Asitilenning olinishi va uning xossalarini o‘rganish

A

2

1.Nazariy bilimlarni takrorlaydilar
2.Asitilenning laboratoriya sharoitida olinishini o‘rganadilar.

1.Nazariy bilimlar bo‘yicha savollarga javob beradilar
2.Asitilenning laboratorida olinishini bajaradilar1.Asitilen haqida nazariy bilimlar.
2.Kerakli reaktiv va jihozlar haqida ma`lumot
3.Reaksiya tenglamasini hamda xulosalash.

Olingan natijalartni xulosalash va reaksiya tenglamalarini yozib qayd qilib qo‘yish

25

Etilen qtori uglevodorodlar

M.T

2

1.Etilen uglevodorodlar bilan mustaqil tanishadilar.

Etilrn uglevodorodlarning ahamiyatini yoritib beradilar.26

Aromatik uglevodorodlar

N

2

1.Aromatik uglevodorodlar va ularning umumiy formulasini biladilar.Kim tomonidan kashf qilinganini bilib oladilar.
2.Aromatik uglevodorodlar izomeriyasini o‘rganadilar.
3.olinishini reaksiyalar asosida bilib oladilar
4fizik xossalari haqida ma`lumotga ega bo‘ladilar.
5.Kimyoviy xossalari bo‘yicha reaksiyalarni bilib oladilar.
6.Ishlatilishi haqida ma`lumot oladilar.1.Aromatik uglevodorodlar vakili Benzol halqasini orto,meta,para holatini yozib beradilar.
2.O‘rinbosar nomeklatura bo‘yicha moddani nomlab beradilar.
3.Olinishi bo‘yicha reaksiyalar yozib tenglashtiradilar
Fizik xossalari bo‘yicha nima uchun xushbo‘y ekanligini isbotlab beradilar.
5.Siklogeksan,xlorbenzol,nitrobenzolning hosil bo‘lish reaksiyasini tozib beradilar.
6.Ishlatilishi bo‘yicha ma`lumot beradi.

1Aromatik uglevodorodlar haqida ma`lumot
2.Aromatik uglevodorodlar izomeriyasi
3.Olinishi,fizik kimyoviy xossalari.
4.Ishlatilish sohalari

Benzol halqasining orto meta para holatini o‘rganib yozish.

27

Organik birikmalarning gibritlanishi.

M.T

2

1.Organik birikmalarda C atomining gibritlanishini o‘rganadilar.

1.Organik birikmalarda gibritlanish hodisasini o‘rganib oladilar.28

Uglevodorodlarning tabiy manbalari

N

2

1.Neftni tarkibini va uni qayta ishlash mahsulotlari haqida bilib oladilar.
Tabiy gaz va uni qayta ishlash mahsulotlari haqida ma`lumot oladilar
3.Toshko‘mir haqida bilib oladilar

1.1.Neftni tarkibiy qismlarga ajratadilar.
1.2Neftdan oladigan mahsulotlarni sanab beradilar.
2.Tabiy gaz ahamiyatini tushuntiradilar
3.Toshko‘rning O‘zbekistondagi amaliy ahamiyati haqida ma`lumot beradilar1.Neft va nefni qayta ishlash.
2.Tabiy gaz va uni qayta ishlash.
3.To‘shko‘mir

Neftning tarkibidan nimalar olinishini bosqichma bosqish tushuntirib beradilar

29

Uglevodorodlarning tabiy manbalari

M.T

2

1.Uglevodorodlarning tabiy manbalari neft,tabiy gaz va toshko‘mir haqida ko‘proq ma`lumotga ega bo‘ladilar.

1.Uglevodorodlarning tabiy manbalari
-neft
-tabiy gaz
-toshko‘mir afzalliklari haqida ma`lumot beradilar.30

Kislorodli organik birikmalar.Bir atomli spirtlar
Yakuniy nazorat

N

2

1.Kislorodli organik moddalarni bilib oladilar
2.Bir atomli spirtlarni nomlashni o‘rganadilar
3.fizik kimyoviy xossalari bo‘yicha ma`lumotlarga ega bo‘ladilar
4.Yakuniy nazorat ishini bajaradilar1.Kislorodli organik birikmalarni o‘rganadilar.
2.1Bir atomli spirtlarga misollar yozadilar.
2.2Misollarni nomlaydilar.
3.1.Fizik xossalarni gapirib beradilar
3.2Kimyoviy xossalariga oid reaksiya tenglamalari tuzadilar.
4.Yakuniy nazorat savollariga javoblarini izohlab beradilar.

1.Kislorodli organik birikmalar nima va ularga nimalar kiradi.
2.Bir atomli spirtlar nomeklaturasi va izomeriyasi
3.Fizik kimyoviy xossalarini o‘rganish.
4.Yakuniy nazorat

Sanoatda 96%,tibbiyotda 76%,alkogol mahsulotlarda 40% spirtni ishlatilishini tushunib amalda isbotlaydilar.

31

Ko‘p atomli spirtlar xossalari va ishlatilish sohalari.

A

2

1.Ikki atomli spirtlarni o‘rganadilar.
2.Uch atomli spirtlar haqida bilib oladilar
3.Etilenglikol va glitsirinning kimyoviy xossalarini o‘rganadilar.
4.Ko‘p atomli spirtlar ishlatilishini bilib oladilar.1.Etilenglikol tarkibiy qismini aytadilar
2.Glitsirin ahamiyati bilan tanishtiradilar.
3.Kimyoviy xossasini namoyon etuvchi reaksiya tenglamalar yozib beradilar.
4Etilenglikol va glitsirinning ishlatilish sohalarini gapirib beradilar

1.Ikki atomli spirtlartarkibi va tuzilishi.
2Uch atomli spirtlarning tarkibi va tuzilishi
3.Kimyoviy xossalari.
4.Ishlatilish sohalari.

Etilenglikol issiqxonalarda mevalarni pishirish uchun kerakligini Glitsirin tibbiyotda dorilar tarkibida yurak kasilliklarida iste`mol qilish lozimligini isbotlaydilar

32

Birlamchi,ikkilamchi,uchlamchi spirtlar

M.T

2

1Tarkibida OHning joylashuviga asoslanib o‘rganadilar.
2Izomerlari keltirilib misollar beriladi

1.Spirtlar haqida ma`lumot mustaqil o‘rganadilar.
2.Spirtlar izomerlarini yozib ko‘rsatadilar.33

Aldegid va ketonlarning olinishi xossalari va ishlatilishi.

N

2

1.Aldegid umumiy formulasi olinishi fizik kimyoviy xossalarini o‘rganadilar.
2.Ketonlarning umumiy formulasi olinishi fizik kimyoviy xossalarini solishtirib ko‘radilar.
3.Kumush ko‘zgi reaksiyasiyasini yozib ko‘rsatadilar.1.Aldegid umumiy formulasi olinishi fizik kimyoviy xossalarini o‘rganib va gapirib beradilar.
2.Ketonlarning umumiy formulasi olinishi fizik kimyoviy xossalarini solishtirib misollar yozadilar.
3.Kumush ko‘zgi reaksiyasiyasini yozib ko‘rsatadilar.1.Aldegidlar haqida umumiy ma`lumot.
2.Ketonlar haqida umumiy ma`lumot.
3.Kumush ko‘zgu reaksiyalar.

Aseton yordamida lak va bo‘yoqlarni o‘chirib yo‘llarini ko‘rsatdilar.

34

Bir asosli va ko‘p asosli karbon kislotalar xossalari

N

2

1.Oksibirikmalarni o‘rganish.
2.Bir asosli karbon kislotalar haqida ma`lumot.
3.Ko‘p atomli kislotalarning ahamiyati

1.Karbon kislotalarning tarkibini o‘rganadilar.
2.Bir asosli karbon kislotalarning tuzilishini o‘rganadilar.
3.Ko‘p atomli karbon kislotaning ahamiyati haqida ma`lumot beradilar

1.Oksibirikmalarni o‘rganish.
2.Bir asosli karbon kislotalar ahamiyati
3.Ko‘p asosli karbon kislotalar ahamiyati.

Sirka kislota havfli ekanligini isbotlab beradilar.

35

Sirka kislotaning olinishi va xossalarini o‘rganish.

A

2

.1.Nazariy bilimlarni takrorlaydilar
2.Sirka kislotaning laboratoriya sharoitida olinishini o‘rganadilar.

1.Nazariy bilimlar bo‘yicha savollarga javob beradilar
2.Sirka kislotaning laboratorida olinishini bajaradilar1.Sirka kislota haqida nazariy bilimlar.
2.Kerakli reaktiv va jihozlar haqida ma`lumot
3.Reaksiya tenglamasini hamda xulosalash.

Olingan natijalartni xulosalash va reaksiya tenglamalarini yozib qayd qilib qo‘yish

36

Murakkab efirlar va yog‘lar.Sovun ishlab chiqarish.

N

2

1.Murakkab efirlar haqida umumiy ma`lumotga ega bo‘ladilar.
2.Yog‘lar haqida bilib oladilar.
3.Sovun ishlab chiqarishda xom ashyo haqida ma`lumotga ega bo‘ladilar.

1.Murakkab efirlarning gomologik qatorini yozib beradilar.
2.Yog‘larning moylardan farqini tushuntirib beradilar.
3.Nima uchun suyuq sovun hosil bo‘lishini izohlab beradilar.

1.Murakkab efirlar haqida ma`lumot.
2.Yog‘lar va uning ahamiyati
3.Sovun ishlab chiqarish.

Murakkab efirlar sanoatda maqsadli ishlatilish sohalari haqida ma`lumot to‘playdilar.
Yog‘lar xususiyatini hayotiy misollar keltiradilar.
Suyuq sovun va qattiq sovunni tarkibiy jihatdan farqlash

37

Aromatik ikki asosli kislotalar

M.T

2

1.Ikki asosli karbon kislotalarni o‘rganish

1.Ikki atomli aromatic spirtlar haqida to‘liq ma`lumot beradilar.38

Oqsillar ahamiyati

A

2

1.Oqsillarning tarkibi tuzilishi fizik kimyoviy xossalarini o‘rganadilar.
2.Oqsillar turlarini tarqalishini,denaturatsiyasini o‘rganadilar.
3.Oqsillarga xos reaksiyalarni o‘rganadilar.

1.Oqsillarning tarkibida qaysi elementlar mavjudligini bilib oladilar.
2.Qanday oqsillar qaysi mahsulotlar tarkibida bo‘lishini ko‘rsatadilar.
3.Qaysi reaksiyada oqsil rangi o‘zgarishini izohlab beradilar.

1.Oqsillar tuzilishi va tarkibi.
2.Oqsillarning turlari.
3.Oqsillarga xos sifat reaksiyalar.

Oqsillarning tarkibiy jihatda elementlarning massa ulushini hisoblab topadilar

39

Oqsillar klassifikatsiyasi

M.T

2

1.Oddiy oqsil va murakkab oqsil tarkibiga kiruvchi moddalarni o‘rganadilar

1.Oddiy oqsil va murakkab oqsil tarkibiga kiruvchi moddalarni o‘rganadilar va misollar yozadilar40

Uglevodlar

N

2

1.Uglevodlar tarkibi va turlaroni va ularga kiruvchi moddalarni o‘rganadilar.
2.Monosaxaridlar tarkibini bilib oladilar.
3.Disaxaridlar tarkibiga kiruvchi moddalarni o‘rganadilar.
4.Polisaxaridlarga misol keltiradilar

1.Uglevodlar formulasini va uning tarkibini bilib oldilar.
2.Monosaxaridlarga nima misol bo‘lishi haqida ma`lumot beradilar.
3.Disaxaridlar gidrolizga uchrash reaksiyasini yozib beradilar.
4.Kraxmal,sellulozaning ahamiyatini gapirib beradilar.

1.Uglevodlar nima
2.Monosaxaridlar nima
3.Disaxaridlar nima
4.Polisaxaridlar nima

Glukoza ahamiyatini tushuntirib beradi

41

Uglevodlarning ahamiyati.

M.T

2

Uglevodlar qanday ahamiyatga ega ekanligini kengroq o‘rganadilar.

Uglevodlar qanday ahamiyatga ega va uning turlari haqida kengroq o‘rganadilar.42

Yuqori molekulyar birikmalar.Polimerlar va ularning ahamiyati

A

2

1.YMB haqida ma`lumotga ega bo‘ladilar
2.Ularning ahamiyati haqida tushuncha hosil qiladilar.
3.Polimerlarning ayrim vakillarini o‘rganadilar.
4.Tabiy va suniy tolalarni farqlash.

1.YMB haqida ma`lumotga ega bo‘ladilar
2.Ularning ahamiyati haqida tushuncha hosil qiladilar.
3.Polimerlarning ayrim vakillarini o‘rganadilar.
4.Tabiy va suniy tolalarni farqlaydilar.

1.Yuqori molekulyar birikmalar nima
2.Polimerlanish va sopolimerlanish reaksiyalarning ahamiyati.
3.Polimerlarning ayrim vakillari haqida ma`lumot
4.Tabiy va suniy tolalar

YMB lardan tayyorlangan mahsulotlardan namunalar yasab keldilar

43

Polimerlarning inson hayotidagi ahamiyati

M.T

2

1.Hozirgi kunda polimerlarning inson hayotida ahamiyatini va qassi polimerdan qanday mahsulotlar tayyorlanishini o‘rganadilar

1.Hozirgi kunda polimerlarning inson hayotida ahamiyatini va qassi polimerdan qanday mahsulotlar tayyorlanishini o‘rganib oladilar44

Kimyo va atrof muhit muhofazasi
Yakuniy nazorat

N

2

Kimyo fanining rivojlanishida atrof muhitga ta`sirini o‘rganadilar
Olingan bilimlarini umumlashtirib yakuniy nazorat savollariga javob beradilar

1.Kimyo jamiyatda tutgan o‘rni haqida gapirib beradilar.
2.O‘zbekistonda qaysi hududlar kimyo zonasi ekanligini bilib oladilar.
Yakuniy nazorat ishini bajaradilar

1.Kimyoning jamiyat hayotidagi o‘rni
2.O‘zbekistonda kimyo sanoatining rivojlanishi.
3.Kimyo sanoatining rivojlanishi atrof muhitga ta`siri.
4.Yakuniy nazorat ishi

Kimyo sanoat korxonalarining ish fa`oliyati haqaida tanishadilar.

45

O‘zbekistondagi kimyo fanining rivojlanishi atrof muhitga ta`siri.

M.T

2

O‘zbekistondagi kimyo sanoati rivojlangan zonalar haqida qisqacha ma`lumotni bilib oladilar

O‘zbekistondagi kimyo sanoati rivojlangan zonalar haqida qisqacha ma`lumotni bilib oladilar va ma`lumot to‘plab topshiradilar.Download 1,44 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   109
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish