O’qish fanidan test savollari (4-sinf) I chorakDownload 28.51 Kb.
Sana20.11.2019
Hajmi28.51 Kb.
O’qish fanidan test savollari (4-sinf) I chorak

O’zbekiston Respublikasi qachon mustaqillikka erishdi?

a)1992-yil 31-avgust b) 1991-yil 31-avgust d) 1990-yil 1-sentabr e) 1989-yil 21-oktabr

2. Avvalo rahmatdir Onaga,

So’ng esa albata Otaga. Parcha qaysi she’rdan olingan?

a)Iqboli buyuksan b) Serquyosh o’lka d) Kuz e) O’zbekiston

3. Qodir boboni qanday o’y o’ylantirib qo’ydi?

a) Mashina olish b) Bog’ yaratish d) Kasbini kim egallarkin? e) Uy qurish

4. “Serquyosh o’lka” she’rining muallifi kim?

a) P. Mo’min b) Z. Diyor d) M. A’zam e) S. Barnoyev

5. Rasul va Samad qaysi hikoya qahramoni?

a) Xarita b) Qovun sayli d) Chaqimchiga mukofot e) Davlat

6. Yer haydasang kuz hayda, … Maqolni davom ettiring.

a) Kuz haydamasang yoz hayda b) Kuz haydamasang ming hayda

d) Kuz haydamasang yuz hayda e) Qishda hayda

7. Kuz faslining belgilari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

a) Daraxtlarning barglari sarg’ayib to’kiladi, bulut bo’lib yomg’ir yog’adi.

b) Daraxtlar gullaydi , meva tugadi.

d) Havo soviydi, qor yog’adi. e) Quyosh charaqlab turadi

8. “ Qovun sayli” hikoyasining muallifi kim?

a) Shukur Sa’dulla b) N. Norqobil d)To’lqin Xayit e) Murod Xidir

9. “Qani tura qolinglar, choy sovib qoldi, - dedi tog’am.” Parcha qaysi asardan olingan?

a) Xarita b) Qodir boboning orzusi d) Qovun sayli e) Ilm afzal

10. Sulaymon Rahmon o’z she’rida kimni “yer naqqoshi” deb atagan?

a) Bog’bonni b) Dehqonni d) Rassomni e) Naqqoshni

11. Salom so’zining ma’nosi nima?

a) Salomatlik b) Tinchlik d) Xotirjamlik e) Ozodlik

12. Odamning vafotidan keyin qoladigan narsasi nima?

a) mol-u davlati b) nomi d) hovli-joyi e) bog’i

13. “Non yeganda lablari

Burni bilan so’zlashur.” Parcha qaysi asardan olingan?


 1. Dehqon b) Kuz d) Har kim ekkanin o’rar e) O’zbekiston

14. Chaqimchi qanday mukofot oldi?

a) O’lim b) Oltin-u zar d) Mansab e) Mulk

15. Qanday kishini chin saxiy desak bo’ladi?

a) duo uchun yaxshilik qiluvchi kishi

b) Savob uchun yaxshilik qiluvchi kishi

d) Yaxshiligi evaziga hech narsa so’ramaydigan kishi.

e) Doim yaxshilik qiluvchi kishi

16. Nima uchun Davlat dehqonning uyidan ketishni xohlamadi?

a) Badavlatligi uchun b) Mehnatkash, ahil, inoqligi uchun d)Xushmuomalaligi uchun

e) Ilmli bo’lgani uchun

17. “-Xudo umringni uzoq qilsin, baxtimdan o’rgilayki, senday farzandim bor…” “Ilm

afzal” ertagida ota ushbu so’zlarni kimga qarata aytdi? 1. Katta o’g’liga b) To’rtinchi o’g’liga d) Kichik qiziga e)Kichik o’g’liga

18. Chol o’g’illari bilan nima haqda suhbatlshdi?

a) ilm yoki davlatning afzalligi haqida b) kelin tanlash haqida d) Yurt tinchligi haqida

e)Meros haqida

19. Oqila qiz otasining savoliga qanday javob berdi?

a)Davlat afzal b) Ilm afzal d) Tinchlik afzal e) Do’stlik afzal

20. Tulki nima uchun bir necha kun inidan chiqmay qo’rqib yotdi?

a) Bo’ri tufayli b) Karvon tufayli d) Ko’zacha tufayli e) Ovchilar tufayli

21. Tulki ko’zachaga qanday jazo bermoqchi bo’ldi?

a) Yoqib yubordi b) Sindirdi d) ko’mib qo’ydi e) Suvga cho’ktirdi

22. Tulki nimadan ayrilib qoldi?

a) Dumidan b) Oyog’idan d) Go’shtdan e) Qulog’idan

23. Maqolni davom ettiring “Ota oldidan o’tma-…”

a) ona yonidan ketma b) Onangni boshingga ko’tar d) odobingni unutma e) Odob yonidan ketma

24. Topishmoqni javobini toping “Bir qop un, ichida ustun”

a) anjir b) olxo’ri d) o’rik e) Jiyda

25. O’zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi matni kimning qalamiga mansub?

a) S. Barnoyev b) A. Oripov d) Z. Diyor e) Sulaymon Rahmon


O’qish fanidan test savollari (4-sinf) II chorak


 1. Mustaqillik qaytarib bergan allomalarda kimlarni bilasiz?

 1. S. Barnoyev, A. Oripov b) A. Temur, Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy , Naqshbandiy, G’ijduvoniy d) Ozod Sharafiddinov, Beruniy e)To’maris, Shiroq

2 .“Iqboli buyuksan” she’rining muallifi kim?

a) S. Barnoyev b) A. Oripov d) Z. Diyor e) P. Mo’min.

3. O’zbekistonda qanday avtomobillar ishlab chiqariladi?

a)”MATIZ”, “SPARK”, “NEKSIYA” b) JIP, VOLVO d) MAZ, SHEVRALET e) VOLGA,KABREOLET

4. O’zbekiston Respublikasi Davlat bayrog’I necha xil rangda tasvirlangan?

a) 3 xil b) 4 xil d) 2 xil e) 5 xil

5. Qodir boboning nabirasi Po’latjon qanday rusmdagi mashina yaratishni niyat qilgan edi?

a) “SPARK” b) “NEKSIYA” d) “MALIBU” e) “SAMO”

6. Serquyosh o’lka so’ziga ma’nodosh so’zlarni toping.

a) Ona yurt, O’zbekiston, Jannatmakon Vatan b) Buyuk Vatan, Tinch Vatan

d) Ozod Vatan, Hur vatan e) Mustaqil vatan

7. Osmoni keng, beg’ubor, Shifobaxshdir havosi,

Dimog’larni chog’ etar Uning shodon navosi… parcha qaysi she’rdan olingan?


 1. “Iqboli buyuksan” b) “Serquyosh o’lka” d) Mardlik va aql yorug’ligi” e)”Kuz”

8. “O’g’ilga mardlik kerak, Ilm ham kerak tayin.

Ilmsiz mardning esa Holiga yig’lar maymun. Parcha qaysi she’rdan olingan?

a) “Iqboli buyuksan” b) “Serquyosh o’lka” d) Mardlik va aql yorug’ligi” e)”Kuz”

9. Samad nimani tasvirladi?

a) Ona timsolini b) Kabutarni d) O’zbekiston xaritasini e) Qishloq xaritasini

10. Rasul chizgan xaritasini nima deb nomladi?

a)”To’g’ zonasi” b) “Samarqand” d) Toshkent” e) “O’zbekiston’

11. “ Bulbul chamanin sevar, … Maqolni davom ettiring.

a) Odam – Vatanin b) Odam- o’z uyin d) Inson qadrini e) Odam -yurtini

12. “Quyosh tushar taftidan” iborasining ma’nosini ayting.

a) Quyosh qattiq qizdiradi b) Quyosh nuri porlaydi d) Quyosh uncha qizdirmaydi e) Quyosh erta chiqadi

13. “Quyosh tushar taftidan, qo’rqib qishning aftidan…” Parcha qaysi she’rdan olingan?

a) “Iqboli buyuksan” b) “Serquyosh o’lka” d) Mardlik va aql yorug’ligi” e)”Kuz”

14. Qovun navlari ko’rsatilgan qatorni toping?

a) Umbirvoqi, ko’kalapish, doniyor b) Qo’zivoy, qoramag’iz, beqasam d) “O’zbekiston” e) Buxoro-6

15. “Dehqon” she’rining muallifi kim?

a) S. Barnoyev b) A. Oripov d) Z. Diyor e) Sulaymon Rahmon

16. Qanday holatlarda salom berilmaydi?

a)Hammomda, qazoyi hojatda b) Jamoat joyda d) Darsda e) Majlisda

17. Qo’ling el aro uzun bo’lsa, sen o’z fe’l - atvoringni ezgu tut. Parcha kimning asaridan?

a)A. Navoiy b) Imom al-Buxoriy d) Yusuf Xos Hojib e) Bobur

18. Yusuf Xos Hojib bilimsiz kishini nimaga o’xshatgan?

a)Qurigan daraxtga b) Yilqi-hayvonga va ko’zi ko’r odamga d) Tuprqqa e) Qanotsiz qushga

19. “Chaqimchiga mukofot” ertagida hokim sirini kimga ishonib aytdi?

a) Vaziriga b) Ukasiga d) Choparga e) Otboqariga

20. Birovga biron foydani ko’zlab yordam berish nimaga kiradi?

a) Ta’magirlikka b) Yolg’onchilikka d)Chaqimchilikka e) Saxiylikka

21. Inson odobi nimadan boshlanadi?

a) Salomdan b) ilmdan d) Yoshlikdan e) aqldan

22. “Boychechak” qo’shig’I muallifi kim?

a) S. Barnoyev b) A. Oripov d) Z. Diyor e) Muallifi yo’q, xalq yaratgan

23. “ Oftob chiqdi olamga” qo’shigi matnida bola qirga nima tergani chiqadi?

a) Lola b) O’tin d) binafsha e) yong’oq

24. ”Xo’p hayda” qo’shigi qaysi paytda aytilgan?

a)Paxta o’rimi paytida b) Bug’doy o’rimi paytida d) O’rik pishganda e) Arpa o’rimida

25. “Xo’p hayda” qo’shig’I ho’zir nima uchun ijro qilinmaydi?

a) Qo’shiq unutilganligi uchun b) otlar yo’qolib ketganligi uchun

d) Otlar mehnatidan foydalanilmaganligi uchun e) Don ekilmaganligi uchun


O’qish fanidan test savollari (4-sinf) III chorak

 1. O’zbekiston Respublikasi qachon mustaqillikka erishdi?

a)1992-yil 31-avgust b) 1991-yil 31-avgust d) 1990-yil 1-sentabr e) 1989-yil 21-oktabr

2. Avvalo rahmatdir Onaga,

So’ng esa albata Otaga. Parcha qaysi she’rdan olingan?

a)Iqboli buyuksan b) Serquyosh o’lka d) Kuz e) O’zbekiston

3. Qodir boboni qanday o’y o’ylantirib qo’ydi?

a) Mashina olish b) Bog’ yaratish d) Kasbini kim egallarkin? e) Uy qurish

4. “Serquyosh o’lka” she’rining muallifi kim?

a) P. Mo’min b) Z. Diyor d) M. A’zam e) S. Barnoyev

5. Rasul va Samad qaysi hikoya qahramoni?

a) Xarita b) Qovun sayli d) Chaqimchiga mukofot e) Davlat

6. Yer haydasang kuz hayda, … Maqolni davom ettiring.

a) Kuz haydamasang yoz hayda b) Kuz haydamasang ming hayda

d) Kuz haydamasang yuz hayda e) Qishda hayda

7. Kuz faslining belgilari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

a) Daraxtlarning barglari sarg’ayib to’kiladi, bulut bo’lib yomg’ir yog’adi.

b) Daraxtlar gullaydi , meva tugadi.

d) Havo soviydi, qor yog’adi. e) Quyosh charaqlab turadi

8. “ Qovun sayli” hikoyasining muallifi kim?

a) Shukur Sa’dulla b) N. Norqobil d)To’lqin Xayit e) Murod Xidir

9. “Qani tura qolinglar, choy sovib qoldi, - dedi tog’am.” Parcha qaysi asardan olingan?

a) Xarita b) Qodir boboning orzusi d) Qovun sayli e) Ilm afzal

10. Sulaymon Rahmon o’z she’rida kimni “yer naqqoshi” deb atagan?

a) Bog’bonni b) Dehqonni d) Rassomni e) Naqqoshni

11. Salom so’zining ma’nosi nima?

a) Salomatlik b) Tinchlik d) Xotirjamlik e) Ozodlik

12. Odamning vafotidan keyin qoladigan narsasi nima?

a) mol-u davlati b) nomi d) hovli-joyi e) bog’i

13. “Non yeganda lablari

Burni bilan so’zlashur.” Parcha qaysi asardan olingan?


 1. Dehqon b) Kuz d) Har kim ekkanin o’rar e) O’zbekiston

14. Chaqimchi qanday mukofot oldi?

a) O’lim b) Oltin-u zar d) Mansab e) Mulk

15. Qanday kishini chin saxiy desak bo’ladi?

a) duo uchun yaxshilik qiluvchi kishi

b) Savob uchun yaxshilik qiluvchi kishi

d) Yaxshiligi evaziga hech narsa so’ramaydigan kishi.

e) Doim yaxshilik qiluvchi kishi

16. Qanday holatlarda salom berilmaydi?

a)Hammomda, qazoyi hojatda b) Jamoat joyda d) Darsda e) Majlisda

17. Qo’ling el aro uzun bo’lsa, sen o’z fe’l - atvoringni ezgu tut. Parcha kimning asaridan?

a)A. Navoiy b) Imom al-Buxoriy d) Yusuf Xos Hojib e) Bobur

18. Yusuf Xos Hojib bilimsiz kishini nimaga o’xshatgan?

a)Qurigan daraxtga b) Yilqi-hayvonga va ko’zi ko’r odamga d) Tuprqqa e) Qanotsiz qushga

19. “Chaqimchiga mukofot” ertagida hokim sirini kimga ishonib aytdi?

a) Vaziriga b) Ukasiga d) Choparga e) Otboqariga

20. Birovga biron foydani ko’zlab yordam berish nimaga kiradi?

a) Ta’magirlikka b) Yolg’onchilikka d)Chaqimchilikka e) Saxiylikka

21. Inson odobi nimadan boshlanadi?

a) Salomdan b) ilmdan d) Yoshlikdan e) aqldan

22. “Boychechak” qo’shig’I muallifi kim?

a) S. Barnoyev b) A. Oripov d) Z. Diyor e) Muallifi yo’q, xalq yaratgan

23. “ Oftob chiqdi olamga” qo’shigi matnida bola qirga nima tergani chiqadi?

a) Lola b) O’tin d) binafsha e) yong’oq

24. ”Xo’p hayda” qo’shigi qaysi paytda aytilgan?

a)Paxta o’rimi paytida b) Bug’doy o’rimi paytida d) O’rik pishganda e) Arpa o’rimida

25. “Xo’p hayda” qo’shig’I ho’zir nima uchun ijro qilinmaydi?

a) Qo’shiq unutilganligi uchun b) otlar yo’qolib ketganligi uchun

d) Otlar mehnatidan foydalanilmaganligi uchun e) Don ekilmaganligi uchunO’qish fanidan test savollari (4-sinf) IV chorak

 1. Mustaqillik qaytarib bergan allomalarda kimlarni bilasiz?

 1. S. Barnoyev, A. Oripov b) A. Temur, Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy , Naqshbandiy, G’ijduvoniy d) Ozod Sharafiddinov, Beruniy e)To’maris, Shiroq

2 .“Iqboli buyuksan” she’rining muallifi kim?

a) S. Barnoyev b) A. Oripov d) Z. Diyor e) P. Mo’min.

3. O’zbekistonda qanday avtomobillar ishlab chiqariladi?

a)”MATIZ”, “SPARK”, “NEKSIYA” b) JIP, VOLVO d) MAZ, SHEVRALET e) VOLGA,KABREOLET

4. O’zbekiston Respublikasi Davlat bayrog’I necha xil rangda tasvirlangan?

a) 3 xil b) 4 xil d) 2 xil e) 5 xil

5. Qodir boboning nabirasi Po’latjon qanday rusmdagi mashina yaratishni niyat qilgan edi?

a) “SPARK” b) “NEKSIYA” d) “MALIBU” e) “SAMO”

6. Serquyosh o’lka so’ziga ma’nodosh so’zlarni toping.

a) Ona yurt, O’zbekiston, Jannatmakon Vatan b) Buyuk Vatan, Tinch Vatan

d) Ozod Vatan, Hur vatan e) Mustaqil vatan

7. Osmoni keng, beg’ubor, Shifobaxshdir havosi,

Dimog’larni chog’ etar Uning shodon navosi… parcha qaysi she’rdan olingan?


 1. “Iqboli buyuksan” b) “Serquyosh o’lka” d) Mardlik va aql yorug’ligi” e)”Kuz”

8. “O’g’ilga mardlik kerak, Ilm ham kerak tayin.

Ilmsiz mardning esa Holiga yig’lar maymun. Parcha qaysi she’rdan olingan?

a) “Iqboli buyuksan” b) “Serquyosh o’lka” d) Mardlik va aql yorug’ligi” e)”Kuz”

9. Samad nimani tasvirladi?

a) Ona timsolini b) Kabutarni d) O’zbekiston xaritasini e) Qishloq xaritasini

10. Rasul chizgan xaritasini nima deb nomladi?

a)”To’g’ zonasi” b) “Samarqand” d) Toshkent” e) “O’zbekiston’

11. “ Bulbul chamanin sevar, … Maqolni davom ettiring.

a) Odam – Vatanin b) Odam- o’z uyin d) Inson qadrini e) Odam -yurtini

12. “Quyosh tushar taftidan” iborasining ma’nosini ayting.

a) Quyosh qattiq qizdiradi b) Quyosh nuri porlaydi d) Quyosh uncha qizdirmaydi e) Quyosh erta chiqadi

13. “Quyosh tushar taftidan, qo’rqib qishning aftidan…” Parcha qaysi she’rdan olingan?

a) “Iqboli buyuksan” b) “Serquyosh o’lka” d) Mardlik va aql yorug’ligi” e)”Kuz”

14. Qovun navlari ko’rsatilgan qatorni toping?

a) Umbirvoqi, ko’kalapish, doniyor b) Qo’zivoy, qoramag’iz, beqasam d) “O’zbekiston” e) Buxoro-6

15. “Dehqon” she’rining muallifi kim?

a) S. Barnoyev b) A. Oripov d) Z. Diyor e) Sulaymon Rahmon

16. Nima uchun Davlat dehqonning uyidan ketishni xohlamadi?

a) Badavlatligi uchun b) Mehnatkash, ahil, inoqligi uchun d)Xushmuomalaligi uchun

e) Ilmli bo’lgani uchun

17. “-Xudo umringni uzoq qilsin, baxtimdan o’rgilayki, senday farzandim bor…” “Ilm

afzal” ertagida ota ushbu so’zlarni kimga qarata aytdi? 1. Katta o’g’liga b) To’rtinchi o’g’liga d) Kichik qiziga e)Kichik o’g’liga

18. Chol o’g’illari bilan nima haqda suhbatlshdi?

a) ilm yoki davlatning afzalligi haqida b) kelin tanlash haqida d) Yurt tinchligi haqida

e)Meros haqida

19. Oqila qiz otasining savoliga qanday javob berdi?

a)Davlat afzal b) Ilm afzal d) Tinchlik afzal e) Do’stlik afzal

20. Tulki nima uchun bir necha kun inidan chiqmay qo’rqib yotdi?

a) Bo’ri tufayli b) Karvon tufayli d) Ko’zacha tufayli e) Ovchilar tufayli

21. Tulki ko’zachaga qanday jazo bermoqchi bo’ldi?

a) Yoqib yubordi b) Sindirdi d) ko’mib qo’ydi e) Suvga cho’ktirdi

22. Tulki nimadan ayrilib qoldi?

a) Dumidan b) Oyog’idan d) Go’shtdan e) Qulog’idan

23. Maqolni davom ettiring “Ota oldidan o’tma-…”

a) ona yonidan ketma b) Onangni boshingga ko’tar d) odobingni unutma e) Odob yonidan ketma

24. Topishmoqni javobini toping “Bir qop un, ichida ustun”

a) anjir b) olxo’ri d) o’rik e) Jiyda

25. O’zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi matni kimning qalamiga mansub?a) S. Barnoyev b) A. Oripov d) Z. Diyor e) Sulaymon Rahmon
Test kaliti o’qish 4-sinf I-variant

Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Javob

b

a

d

b

a

d

a

a

d

b

a

b

d

a

d

b

d

a

b

d

e

a

e

e

b

Test kaliti o’qish 4-sinf II-variant

Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Javob

b

b

a

b

e

a

b

d

e

e

a

d

e

a

e

a

d

b

e

a

a

e

b

b

d

Test kaliti o’qish 4-sinf III-variant

Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Javob

b

a

d

b

a

d

a

a

d

b

a

b

d

a

d

a

d

b

e

a

a

e

b

b

d

Test kaliti o’qish 4-sinf IV-variant

Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Javob

b

b

a

b

e

a

b

d

e

e

a

d

e

a

e

b

d

a

b

d

e

a

e

e

b

T A Q R I Z

2015-2016- o’quv yilida 4-sinflar uchun o’qish fanidan test savollari tuzildi. Tuzilgan savollar yillik mavzularga mos. Savollarga DTS talablari asosida yondashilgan. Savollar orasida quyidagi savollar D.T.S talablaridan yuqori saviyada deb topildi:

O’qish: 5, 12, 19, 23

Ekspert guruhi a'zolari:

________________ Amonova O

________________ Jo’rayeva D

________________ Hasanova Z2015yil 2- noyabr
Download 28.51 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar