Mustaqil ish mavzulariDownload 12.6 Kb.
Sana01.02.2017
Hajmi12.6 Kb.
Mustaqil ish mavzulari

Anorganik kimyo fani va uning xalq xo’jaligidagi ahamiyati. Biologiya fani bilan bog’liqligi. Fanni rivojlanishiga O’zbekiston olimlarining qo’shgan xissalari. Asosiy kimyoviy tushunchalar va qonunlari. Moddalar massasining saqlanish qonuni. Tarkibning doimiylik qonuni.Avogadro konuni. Ekvivalentlar qonuni.


Anorganik birikmalarning asosiy sinflari. Kislota, asos va tuzlarning xossalari va olinish usullari.

Kimyoviy bog’lanishning asosiy turlari. Kovalent bog’lanish va uning hosil bo’lish mexanizmlari. Kovalent bog’lanishning xossalari. Ion bog’lanish va uning xossalari. Vodorod bog’lanish va uning tabiatdagi ahamiyati.


Eritmalar. Dispers sistemalarning sinflanishi. Erish jarayoni mexanizmi. Gidratlar nazariyasi. Kristallogidratlar. Eritmalar kontsentratsiyasi va ularning ifodalash usullari.

Vodorod. Olinishi, fizik va kimyoviy xossalari. Vodorodning o`simlik va hayvonlar hayotidagi ahamiyati.

Kislorod. Olinishi, fizik va kimyoviy xossalari. Kislorodning o’simlik va hayvonlar hayotidagi ahamiyati. Oltingugurt, kimyoviy xossalari, birikmalari. Oltingugurt oksidlari. Sulьfat kislota va +-uning tuzlari, ishlatilishi.


Azot, uning kimyoviy xossalari, olinishi, ishlatilishi. Azotning vodorodli birikmalari. Ammiak olinishi, kimyoviy xossalari. Azotning kislorodli birikmalari. Nitrat kislota, uning tuzlari. Azotli o’g’itlar. Fosfor uning birikmalari. Fosfor oksidlari. Ortofosfat kislota va uning tuzlari. Xayvonlar organizmida fosforning tutgan o’rni. Fosforli o’g’itlar.

Uglerod va uning kimyoviy xossalari. Uglerodning kislorodli birikmalari. Uglerod (IV) oksidi. Fizik va kimyoviy xossalari. Tabiatda uglerod (IV) oksidining o’simliklarning yashil qismida fotosintezda qatnashishi. Karbonat kislota va uning tuzlari. Kremniy va uning birikmalari. Shisha ishlab chiqarish. Keramika sanoati.

Metallarning umumiy xossalari. Metallarning umumiy fizik xossalari. Ularning kimyoviy xossalariga umumiy ta’rif. Metallarning aktivlik qatori. Tabiiy birikmalardan metallarni ajratib olish usullari.


Xrom va temirning fizik – kimyoviy xos qo’salari. Birikmalari, ularning xossalari. Marganets. Tabiiy birikmalari. Marganetsning fizik- kimyoviy xossalari. Marganetsning o’simliklar oziqlanishidagi axamiyati.


Misning fizik-kimyoviy xossalari. Mis oksidlari va gidroksidlari. Misning muhim tuzlari. O’simliklarning oziqlanishida mis ekanligi. Kumush va oltin. Ularning olinishi usullari, ishlatilishi.


Analitik kimyo fani va uning metodlari Massalar ta’siri qonunini kuchsiz elektrolitlar ionlanish jarayoniga qo’llanilishi.

Kuchli elektrolitlar nazariyasi va suvning ion ko’paytmasi.

Miqdoriy analiz metodlari. Gravimetrik analiz. Cho’kma shakllari. Cho’ktiruvchini tanlash

Titrimitrik analizning mohiyati. Standart va standartlashtirilgan eritmalar. Hajmiy analiz metodlari.

Kirish. Organik kimyo fani va vazifasi. A.M.Butlerovning kimyoviy tuzilish nazariyasi

To’yingan uglevodorodlar, (alkanlar va parafinlar). To’yinmagan uglevodorodlar. Alkenlar Atsetelen qatori uglevo-dorodlar

Siklik alkanlar yoki atsiklik uglevodorodlar nomlanishi, izomeriyasi, olinishi.

Alkadienlar. Dien uglevodorodlar, turlari nomlanishi, xossalari .

Spirtlar. Bir va ko’p atomli to’yingan spirtlarning gomologik qatori, izomeriyasi, nomlanishi, olish usullari, fizik – kimyoviy xossalari.

Oksobirikmalar. Al’degid va ketonlarning gomologik qatori, nomlanishi va izomeriyasi. Oddiy efirlar

Karbon kislotalar. To’yingan bir asosli va ikki asosli karbon kislotalar. Nomlanishi izomeriyasi, olinishi xossalari va ishlatilishi. Murakkab efirlar va yog’lar.

Alifatik aminlar va amino kislotalar.

Aromatik birikmalar. Benzol qatori uglevodorodlari, nomlanishi, izomeriyasi, olinishi va xossalari. Fenollar va xossalari.

Uglevodlar. Oddiy uglevodlar yoki monosaxaridlar, disaxaridlar, oligosaxaridlar va polisaxaridlar


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa