Mbiemri bushi emri bledina datëlindjaDownload 77.65 Kb.
Sana02.05.2017
Hajmi77.65 Kb.

CURRICULUM VITAEMBIEMRI BUSHI

EMRI BLEDINA

DATËLINDJA 27 Prill 1980

TEL. +355 692363489

ADRESA E-MAIL ccf_bbushi@yahoo.com
ARSIMI

Viti

Institucioni

Diploma:

2011 dhe në vazhdim

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale

Proces Doktorature. Tema: ‘’Partneriteti me prindërit dhe cilësia e arsimit në shkollat e mesme të Durresit’’

2004-2008

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale

Master. Mikroteza: “Puna e duarve të vogla në lentet e përqasjes alternative’’.

1998-2002

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, Dega Filozofi-Sociologji.

Filozofi dhe Sociologji. Tema e Diplomës:”Konflikti mësues-nxënës në shkollat e mesme të qytetit të Tiranës”.


GJUHËT E HUAJA (nga 1 te 5; “pesë” për “shkëlqyeshëm”, “një” për nivelin “bazë”)

Gjuha

Lexim

E folura

Shkrim

1. Anglisht

5

5

5

2. Italisht

5

4

4

3. Spanjisht

5

3

4

4. Frëngjisht

2

2

2


Kompetenca te tjera:

 1. Aftesi te shkelqyera ne mesimdhenie dhe marrje iniciativash.

 2. Aftësi të shkëlqyera komunikuese, krijuese, analitike, organizative, gjitheperfshirese dhe manaxhuese.

 3. Nivel i lartë durimi dhe angazhimi në punën me të rinj dhe të rritur.

 4. Krijoj një mjedis qe eshte zhvillues nga pikepamja akademike, sociale dhe emocionale. 5. Aftësi shumë të mira për raportim, shkrim kurrikulash dhe analizim të dhënash.

 6. Nxis interesimin, pjesemarrjen dhe te nxenit e studenteve përmes teknologjise dhe mjeteve bashkekohore.

 7. Aftësi të shkëlqyera për të punuar individualisht/skuadër dhe për manaxhim projektesh dhe burimesh njerëzore.

 8. Aftësi për të punuar nën presion dhe për të arritur rezultate dhe produkte cilësore .PUNËSIMI

Nga (data) – në (datë)

Qyteti

Kompania

Pozicioni

Përshkrimi

Nga Tetori 2008 dhe ne vazhdim

Durrës


Universiteti Aleksandër Moisiu Durres

UAMD


Lektore per lendet:

Bota sociale e femijes, Shkolla dhe Komuniteti, Seminar kerkimor, Edukim gjitheperfshires, Edukim nderkulturor, Seminar kerkimor,

Teknologji ne mesimdhenie, Metodat e kerkimit Socia, Metodat e hulumtimit ne edukim, Sociologji dhe Pedagogji e pergjithshme.


Përgatitje leksionesh, zhvillim seminaresh, vlerësim të programeve. Hartim projektesh kerkimore te ekselences, hartim modulesh trajnimi per mesues, trajnim mesuesish. Pjese e grupeve te punes per hartimin e rregullores per kerkimin shkencor, ngritjen e nje qendre kerkimore, hartimin e rregullores etj.


20 prill-10 maj 2014

Samsun Turqi

Fakulteti i Edukimit i Universitetit Ondukuz Mayis University

Lektore

Në kuader te programit MEVLANA të shkëmbimit te eksperiences akademike realizova 33 seminare me studente te psikologjise, sociologjise dhe anglishtes.

Tetor 2014, gusht 2012

Tirane

SHIS/World Vision

Trajnere

Trajnim per mesimdhenien me teknologji, edukimi bashkekohor, motivimi i nxenesve.

Nga marsi 2014 dhe ne vazhdim

Tirane

IRCA

Eksperte

Projekti''Përgjigje sistemike dhe akademike ndaj anti-ciganizmit''

Pergatitje e nje cikli leksionesh ''Edukimin nderkulturor dhe romologjia''.


Nga nentori 2013-mars 2014

Tirane

PNUD

Konsulente programi SSIREC

Hartimi i nje moduli trajnimi per stafin e Komisionerit kunder diskriminimin, trajnimin e stafit te tij dhe realizimin e diteve te hapura ne komunitetet Rome.

Nga viti 2011 deri me tani

Tirane

IRCA

Konsulente

Pergatitja e nje trajnimi mbi te drejtat dhe advokimin, pergatitje publikimesh mbi policimin ne komunitet, konsulente per gjetje fondesh.

Janar-qershor 2011

Durres

Konfederata e prinderve te Shqiperise

Studiuese dhe konsulente

Hartimi i metodologjise kerkimore per ndryshimin e modelit te mbledhjeve me prinder, zbatim i modelit te ri dhe monitorim i tij. Bashkeautore ne publikimin final.

Nga dhjetori 2010

Durrës


Konfederata e prinderve

Eksperte


Vlerësim i përfshirjes së prindërve në shkollat 9-vjecare dhe te mesme ne Tirane dhe Durres.

Janar 2009

Tiranë


Qendra Ditore ‘’Princi i Vogël’’

Konsulente edukative

Vlerësuese e nivelit të arritjeve dhe nevojave për ndërhyrje të fëmijëve vulnerable qe frekuentojne qendrën ditore.

Dhjetor 2008-Janar 2009

Tiranë


SHIS (Shoqata Internacionale për Solidaritet)

Oficere projekti


Përgatitje e një raporti dhe supervizuese e studimit mbi cilësinë e arsimit në shkollat 9-vjeçare ne Tirane dhe Shkoder.

Tetor 2008

Tirane

Qendra Aleanca Gjinore per zhvillim

Trajnere

Trajnere per gjeshtjet e barazise gjinore dhe integrimit ne BE.

Prill-Shtator 2008

Tiranë

World Vision Albania

Lehtësuese

Organizim takimesh/tavolinash të rrumbullakëta në komunitete për proçesin e planifikimit të ndërhyrjeve për 5-vjeçarin e ardhshëm në Vlorës dhe Elbasan.

Nëntor-Dhjetor 2007

Tiranë

Save the Children in Albania

Konsulente


Vlerësim i ndikimit të ndërhyrjeve të SAVE në fushën e kujdesit për fëmijërinë e hershme dhe zhvillimin në Berat, Elbasan, Krujë, Peshkopi dhe Korçë.

Tetor 2006 Shkurt 2006

Tiranë


Christian Children’s Fund

Konsulente


Përgatitje raporti për vlerësimin e nevojave në 11 zona të banuara nga minoritetet Tiranë dhe Korçë.

Prill 2004-shkurt 2007

Tirane

Christian Children’s Fund

Manaxhere projekti

Organizim aktivitetesh,shkrim projektesh dhe raportesh, realizim vleresimesh dhe kerkimesh, mobilizim te kapaciteteve lokale, advokim dhe promovim i të drejtave të minoriteteve, trajnere, vleresuese, mentore studentesh etj.

Nentor 2005-qershor 2006

Tirane


Christian Children’s Fund

Konsulente per shkrim publikimesh

Pergatitje materialesh te ndryshme si manuale trajnimi, fletepalosje, postera, publikime etj

Qershor-shtator 2003

Tirane

Organizata AMSAL

Koordinatore Projekti

Realizim i një studimi për konfliktet ndermjet brezave në zonën e Kamzës.

Korrik-Gusht 2002.

Tiranë

Fondacioni Soros për INSIG.

Studiuese

Realizim studimi për tendencën e tregut përkundrejt produkteve që servir Departamenti i Sigurimit të Jetës.

Shkurt-Maj 2001

Fushe Kruje

Bashkinë e Fushë-Krujës

Lehtësuese

Kontribuese ne studimin e ndërmarrë në mbi papunësinë ne kete bashki.

Prill-Korrik 2002

Tirane

FSHS, UT

Studiuese

Studim për marrëdhëniet konfliktuale mësues-nxënës në shkollat e mesme të qytetit te Tiranës.

Vullnetarizem

nëntor 2002-shtator 2003 prane ''Qendra per rehabilitimin e personave përdorues të drogës dhe alkolit''.

prill-maj 2002 prane organizates ''Aksion +'' dhe ''Qendra rinore sociale''.

2000-2002 prane ''Friedrich Ebert Foundation''.

mars-gusht 1999 prane ''VUSH''.


2004 ''Gazeta studenti''.

CERTIFICATA TRAJNIMESH

24 Gusht 2012: ‘’Parametrat e Rendit dhe te Sigurise ne bashkepunim me komunitetet’’ organizuar nga UNDP ne bashkepunim me Drejtorine Rajonale te Shendetesise dhe Drejtorine Rajonale te Policise Durres.

12 korrik 2012: ‘’Multikulturalizmi nje burim per zhvillimin lokal’’ organizuar nga Instituti per Zhvillim dhe Bashkepunim dhe Bashkia Durres.


11 korrik 2012: ‘’Mbeshtetja e minoriteteve per akses te barabarte ne tregun e punes’’ organizuar nga Instituti per Zhvillim dhe bashkepunim dhe Bashkia Durres.

26-27 Qershor 2012: ‘’Akademia e te drejtave te minoriteteve’’ organizuar nga QSHDNJ.

Qershor 2012: ‘’Legjislacioni per PAK’’ organizuar nga ADRF dhe UNDP.

19-20 prill 2012: ‘’Diskriminimi dhe dhuna gjinore kunder grave dhe grupeve ne rrezik dhe modelet dhe metodologjite per ta parandaluar’’, organizuar nga Regione Abruzzo.

Mars 2012: ‘’Të drejtat e fëmijëve dhe mbrojtja e tyre’’ organizuar nga Terres des hommes

Shkurt 2012: ‘’Legjislacioni dhe rregjistrimi per minoritetet’’, organizuar nga TLAS.

30 Janar 2012: ‘’Punesimi i grupeve ne nevoje’’ organizuar nga CSDC Durres.

Prill 2011: ‘’Advokacia per grupet ne nevoje’’ organizuar nga CSDC Durres.

Prill 2011: ‘’Legjislacioni i ri per zgjidhjen e konflikteve dhe e osmarreveshjeve’’, organizuar nga FZKPM.

Prill 2011: ‘’Monitorimi dhe vleresimi i projekteve’’ organizuar nga UNDP.

2-3 Tetor 2010: ‘’Barazia gjinore dhe parandalimi i dhunës në familje në vëmendjen e profesionistëve të arsimit’’ organizuar nga UNDP dhe ITAP.

15 Tetor 2009: ''Arti i komunikimit'' organizuar nga Shoqata Internacionale për Solidaritetin.

18-19 Maj 2009: ‘’Trajnim mbi Barazine gjinore dhe kurrikulat universitare’’ organizuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim.

Janar 2009: ''Anti-trafikimi'', organizuar nga Gender Alliance for Development Center.

16-18 Korrik 2008: ''Barazia Gjinore dhe Proçesi i Integrimit në BE'', organizuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim.

5-9 Maj 2008: ''Koordinimi i rrjeteve të qëndrave ditore'', organizuar nga Fondacioni Tomillo në Madrid (Spanjë).

14-15 Dhjetor 2007: ''Vlerësimi i cilësisë së arsimit'', organizuar nga SHIS dhe University of Distance Education in Madrid (Spanjë).

12-16 Tetor 2007: ''Rreziku në edukim'', organizuar nga Fondacioni AVSI.

Qershor 2007: Shkollë verore, në: “Përkatësi Gjinore dhe Integrim”, Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GDAC)

24 Tetor 2006: “Respektimin e të drejtave të njeriut dhe promovimi i ndërkulturalizmit në Shqipëri'', organizuar nga UNDP Albania.

5-8 Prill 2006: “Advokacia”, organizuar nga ANTTARC.

1-5 Prill 2006: “Legjislacioni Ndërkombëtar dhe Dekretet për të Drejtat e Njeriut /Minoriteteve”, organizuar nga CRCA.

31 Janar-2 Shkurt 2006: “Advokacia”, organizuar nga CAFOD Albania nëpërmjet “The pressure group”.

Nëntor 2005-Janar 2006: “Aftësia dhe praktika të punës me viktimat e trafikut njerëzor”, organizuar nga Instituti Shqiptar për Studime Social-Psiokologjike,

6-7 Nëntor 2006: ''Monitorimi dhe Vleresimi'' organizuar nga CCF Albania nëpërmjet ANTTARC.

17-20th tetor 2006: “Manaxhimi dhe administrimi i projekteve”, organizuar nga Christian Children’s Fund.

Qershor dhe Dhjetor 2005: “Përmirësimi i shkrimit të raporteve ndaj donatorëve”, organizuar nga CCF Albania.

12-15 Shtator 2005: ''Manaxhimi i sjelljes së fëmijës”, organizuar nga CCF Albania dhe Early Years Organisation NIPPA.

Korrik 2005: “Zhvillimi i fëmijëve”, organizuar nga CCF Albania dhe Early Years Organisation NIPPA.

Qershor 2005: “Advokimi për zhvillimin e fëmijës”, organizuar nga CCF Albania dhe Early Years Organisation NIPPA.

Mars 2005: “Tipet e personalitetit dhe komunikimi”, organizuar nga CCF Albania.

Shkurt 2005: “Shkrimi i projekt-propozimeve” CCF Regional Team.

Prill-Qershor 2004: “Të mësuarin nëpërmjet Lojës” organizuar nga NIPPA dhe CCF Albania.

Shkurt-Mars 2004: “Teknikat e punës me gratë dhe fëmijët”organizuar nga CIES.

4-5 Shkurt 2004: ''Politikat për Mbrojtjen e Fëmijës”, organizuar nga Terres des Hommes Tiranë.

29 Janar, 2004: ‘’Identifikimi i Fëmijëve të Rrugës’’, organizuar nga Terres des Hommes Tiranë.

17-20 dhjetor, 2003: ''Trainim për trajnerë'', organizuar nga Partners Albania.

23-27 Korrik, 2003: ‘’Lidershipi rinor’’, organizuar nga Partners Albania.

12 Mars, 2003: “Strategjitë e Edukimit”, organizuar nga UNICEF.

Shkurt-Mars 2001: Trajnimet e Fondacionit për Zgjidhje të Konflikteve dhe Fondacionit Friedrich Ebert.

Produkte profesionale

Projekte te fituara me UAMD

 • 2014 ''Fuqizimi i FE nëpërmjet ngritjes dhe mobilizimit se kapaciteteve shkencore për zhvillimin e mësimdhënies dhe të nxënit krijues'' i mbeshtetur nga fondet e ekselences.

 • 2014 ''Përgjigje sistemike dhe akademike ndaj anti-ciganizmit'' i mbështetur prej Soros.

 • 2013 ''Shkolla miqësore për fëmijët'' i mbështetur nga UNICEF

 • 2012 ''Fuqizimi i FE nëpërmjet ngritjes dhe mobilizimit se kapaciteteve shkencore per identifikimin e ë sfidave, përcaktimin e strategjive dhe mundësive për zhvillimin cilësor të veprimtarive akademike dhe administrative të fakultetit'' i mbeshtetur nga fondet e ekselences.

 • 2011''Fuqizimi i FE nëpërmjet identifikimit të sfidave dhe mundësive për zhvillimin cilësor të arsimit'' dhe projekti '' i mbeshtetur nga fondet e ekselences.


Libra ose artikuj te botuar

 • UT (2015) Artikulli ''Përfshirja e prindërve dhe cilësia arsimore në profilin e shkollave të mesme në Samsun, Turqi'' revista ''Lente Sociologjike''.

 • MSCER Publishing Rome Italy ''Journal of education and social research'' Vol 3, no 7 (october 2013) artikulli ''Increasing the internal quality in college schools via democratic dimensioning of parent-teacher communication''.

 • AATL, Mediterranean Center of Social and Educational Research, Universitad AZTECA, (2013) ''Conference proceedings 3rd International Conference on Human and Social Sciences 2013'' artikulli ‘’Increasing the internal quality in college schools via democratic dimensioning of parent-teacher communication’’.

 • UniversityPublications.net (2013)''International Journal of Multidisciplinary Thought'' artikulli 'Opening college gates to parents: A critical step for dimensioning the education quality''

 • Mediterranean Center of Social and Educational Research ''Journal of education and social research'' Vol 2, no 5 (march 2012) ''The impact of parental partnership in school evaluation as a base for diagnosis and improvement-an experience from Durres high schools''

 • Sapienza Universita di Roma, Canadian Institute of Technology, MCSER ''Conference proceedings ICHSS 2012, 2-nd international conference (march 2012) ''The impact of parental partnership in school evaluation as a base for diagnosis and improvement-an experience from Durres high schools''

 • Universiteti Aleksander Xhuvani, Formimi Pedagogjik Akademik, Ludvwig MAximillians-Universitat Munchen (2012) ''Abstraktet e konferencës ndërkombëtare Zhvillimi ia arsimit dhe edukimit ne shek XXI'' artikulli ''Rritja e cilësisë së brendshme në gjimnaze nëpërmjet komunikimit prind-mësues''.

 • EPA (2012) ''Liechtenstein Conference abstracts conference 2012'' artikulli ‘’Importance of parents and their involvement in education''

 • UAMD, Universiteti Lasapiensa (2011) ''Conference proceedings Development problems of childhood and adolescence in transitional societies'' artikulli ''Psycho social factors that strengthen the relationship between parents and teacher''

 • Konfederata e prinderve me mbeshtetjen e Soros (2011) ’’Ndikimi i metodave te komunikimit efikas me prinderit ne pjesemarrjen dhe interesimin e tyre per shkollen’’

 • IRCA (2014-2015, me mbështetjen e Open society Institute, Budapest ''Edukimi ndërkulturor dhe romologjia'' cikël leksionesh per studentet e nivelit masster.

 • UNDP Albania, mbështetur nga Bashkimi europian (2014) ''Doracaku ditët e hapura anti-diskriminuese në/me grupet rome dhe egjiptiane Komisioneri në komunitet, dhe komuniteti me Komisionerin''.

 • SHIS me mbeshtetjen e AECI (2009) ‘’Një vlerësim i cilësisë së arsimit në shkollat 9-vjeçare. Një përqasje alternative ndaj braktisjes shkollore në qytetet e Tiranës dhe Shkodrës”.

 • CCF me mbështetjen e Bashkimit europian (2006) ''Manuali për rritjen e kapaciteteve të grupeve minoritare vulnerabël''

 • CCF Albania me mbështetjen e Bashkimit europian (2006) “Raport studimor për nevojat e komuniteteve minoritare në qytetet e Tiranës dhe Korcës''.

 • CCF Albania mbështetur nga UNICEF (2005) Manuali ''Roli i baballarëve në mirërritjen e fëmijëve''

Konferenca

 1. 3 prill 2014 prezantuar ne konferencen ''Përgjigje Sistemike dhe Akademike ndaj Anti-Gypsizmit dhe Praktikave Diskriminuese ndaj Romëve në Sistemin Arsimor'' e organizuar fale bashkepunimit te sukseshem ndermjet MAS, Universitetit UT, universitetit UAMD, Institutit per Familjen dhe Komunitetin ne Universitetin Clemson ne SHBA dhe organizates IRCA referatin ''“Ngritja e koalicionit për kualifikimin ndërkulturor të edukatorëve dhe arsimin gjithëpërfshirës ndaj minoritetit rom''.

 2. 22 shtator 2013 prezantuar ne konferencen ndërkombëtare e ICHSS 2013 në Romë artikullin ‘’Increasing the internal quality in college schools via democratic dimensioning of parent-teacher communication’’.

 3. 25-26 prill 2013 prezantuar ne konferencen ndërkombëtare të IJAS në Firence artikullin ‘’Opening college gates to parents: a critical step for dimensioning the education quality’’.

 4. 2 Nëntor 2012 prezantuar ne konferencen nderkombetare ‘’Zhvillimi i arsimit dhe edukimit ne shek XXI’’ organizuar nga Universitati A. Xhuvani Elbasan ne bashkepunim me Universitetin Ludwing-Maximilian” artikullin ‘’Rritja e cilësisë së brendshme në gjimnaze nëpërmjet dimesionimit demokratik të komunikimit prind-mësues’’.

 5. 27 Prill 2012 prezantuar ne konferencen e organizuar nga European Parents Association ne Vanduz, Lihtenshtein artikullin ’’Rëndësia e prindërimit dhe e përfshirjes së prindërve në edukim‘’.

 6. 23-24 Mars 2012 prezantuar ne ''Konferenca e dyte nderkombetare e shkencave humane dhe sociale ICHSS 2012’’ organizuar nga MSCER dhe Universiteti i Sapiences artikullin ‘’Impakti i partneritetit me prinderit nje baze per diagnoze dhe permiresim’’.

 7. 3 dhjetor 2011 prezantuar ne konferencen nderkombetare ‘’Problemet e zhvillimit te femijerise dhe adoleshences ne shoqerite ne tranzicion’’ organizuar nga Universiteti UAMD artikullin ‘’Faktoret psiko-sociale qe ndikojne forcimin e partneritetit mesues-prind’’.


Të tjera

 1. dhjetor 2014 -janar 2015 realizuar 2 leksione te hapura nje ne FE/UAMD dhe nje ne FSHF/UT mbi Kulturën rome dhe edukimi ndërkulturor fale bashkepunimit te sukseshem ndermjet Universitetit UT, universitetit UAMD, Institutit per Familjen dhe Komunitetin ne Universitetin Clemson ne SHBA dhe organizates IRCA.

 2. tetor 2014 leksioni ‘'Disiplina pozitive’’ ne trajnimet e SHIS per mesuesit .

 3. 21-22 Gusht 2012 leksioni ‘’Motivimi dhe mesimdhenia me teknologji bashkekohore’’ne trajnimet me SHIS per mesuesit .

 4. 27 Prill 2012 leksioni ''Rendesia e prindërimit dhe e përfshirjes së prindërve në edukim'' per European Parents Association ne Vanduz, Liechtenshtein.

 5. Tetor 2008 leksione per ''Çështjet gjinore dhe integrimin në Bashkimin Europian'' me Qendra e aleances gjinore per zhvillim''.

 6. Shkurt 2010 leksione ‘’Mbledhjet efektive me prinderit ne shkolla’’ ne trajnimet me Konfederata e prinderve.Anetaresi:

 • Anetare e bordit e organizates IRCA.

 • Anetare asambleje organizata SHIS.Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa