Kompyuter (hisoblash) tarmog’iDownload 0.68 Mb.
Sana14.02.2017
Hajmi0.68 Mb.


Kompyuter (hisoblash) tarmog’i — bu, aloqa kanallari orqali yagona tizimga bog’langan kompyuter va terminallar majmuasidir.

Тarmoqda axborotni ishlab chiqaruvchi va undan foydalanuvchi ob’ektlar tarmoq ob’ektlari deyiladi. Тarmoq ob’ektlari alohida kompyuter, kompyuterlar kompleksi, ishlab chiqarish robotlari va boshqalar bo’lishi mumkin.

Axborotlarni territorial joylashuviga ko’ra kompyu­ter tarmoqlarini uchta asosiy sinfga bo’lish mumkin: global tarmoqlar, regional (mintaqaviy) tarmoqlar, lokal (maxalliy) tarmoqlar.

Lokal (maxalliy) tarmoq kichik bir hududda joylashgan abonentlarni birlashtiradi. Bunday tarmoq odatda aniq bir joyga bog’langan bo’ladi. Masalan, biror korxona yoki tashkilotga. Mahalliy tarmoqning uzunligini 2—3 km bilan cheklash mumkin.

Global kompyuter tarmoqlari

INTERNET tarmog’i. IP/TCP protokollari. Tarmoqning jarayonli tizimlari.

NETWAREtarmoq operatsion tizimi. Global kompyuter tarmoqlarining tijoratda

qo’llanishi. Moliyaviy faoliyatdagi global kompyuter tarmoqlari. SprinNettarmog’i.

Bank tarmoqlari va banklararo hisob - kitoblar tizimi. Banklararo ma’lumotlarning

halqaro tarmog’i. Qimmatbaho qog’ozlar bilan operatsiyalar o’tkazishdagi kompyuter

tarmoqlari. INTERNETda PING, FTR, Archie va WWW – dasturlari. PING, FTR,

Archie va WWW – dasturlari haqida umumiy ma’lumotlar va ular bilan ishlash. Telnet

protokoli ish tartibi. Gipermatnlar bilan ishlash. NTTR sxemalari. Elektron pochtani

qo’llash. Elektron pochtani jo’natish va pochtani olish. Internetiqtisodiy resurslar

ombori. Veb sahifalar yaratish va Veb saytlar bilan ishlash.

Internet tarixi

1- rasm. Lourens Roberts.


Kompyuterlarni tarmoqqa ulash g’oyalari birinchi bo’lib, 1960-yillarning boshlarida paydo bo’la boshladi. 1965 – yili Lourens Roberts va Tomas Merrvill Kaliforniya va Massachusets shtatlarida joylashgan ikki kompyuterni bir-biriga bog’lashdi.
Bog’lanish telefon yo’llari orqali amalga oshirilib, dunyo tarixida birinchi kompyuter tarmog’i bo’ldi. Bu texnologiya bilan AQSH Mudofaa Vazirligining „DARPA“ agentligi qiziqib, ularga harbiy qo’shinlarni bir tarmoqqa birlashtirish g’oyasi yoqib qoldi. „Darpa“ agentligi mutaxassislari bu g’oya bo’yicha qattiq ishlar olib borib, 1969-yili „ARPANET“ tarmog’ini yaratishdi.


2- rasm. ARPANET komandasi.


3- rasm. ARPANET chizmasi.

Dastlab „ARPANET“ tarmog’i 4-ta shtat unversitetelarida joylashgan to’rt kompyuterdan iborat edi.4- rasm. ARPANET haritasi.

„DARPA“ agentligi o’zining tadqiqotlarini maxfiy tutmasdan, aksincha, majlis va namoyishlar o’tkazib, yana tadqiqotlarga boshqa ilmiy guruhlarni ham taklif etib bordi. Shu bois ARPANETga ulangan kompyuterlar soni tez oshib boraverdi.

Rasm 5. 1969-1975 yillarda ARPANETning rivojlanishi.

1972-yili Internetning asosiy xizmatlaridan biri – elektron pochta paydo bo’ldi va bu umumjahon tarmog’iga zo’r impuls, turtki bo’ldi.


6- rasm. Ray Tomlinson.

1971-yil oktabr oyida insoniyat tarixida ilk marotaba BBN kompaniyasi xodimi Ray Tomlinson elektron pochta orqali xabar yubordi. Matn klaviaturaning yuqori qatoridagi QWERTYUIOP harflardan iborat bo’lib, Tomlinsonning o’ziga yuborilgan. 1972-yilning mart oyida Tomlinson SNGMSG va READMAIL elektron xabarlarni yuborish va o’qish dasturlarini yaratdi. O’sha paytning o’zida ARPANET ning barcha foydalanuvchilariga yuborilgan xatda elektron manzillarning @ yordamida tuzilish asoslarini bildirdi (login_name@host_name).


1974-yili tarmoq rivojlanish tarixida TCP/IP(transmission control protokol/internet protokol) tarmoqlararo protokol ishlab chiqarilishi natijasida keskin yuksalish sodir bo’ldi. Bu kashfiyotning mualliflari – Robert Kan va Stenford universitetining professori Vinton Serf.


7- rasm. Vinton Serf.

Umuman, Internet tushunchasi 1980-yillarning boshida shakllandi. Bu vaqtda TCP/IP – ma’lumotni paketga bo’lib uzatish protokoli joriy qilinishi boshlandi. Bu protokol hozirda ham asosiy protokol bo’lib qo’llanib kelmoqda.


1977-yil tarmoq tarixida yana bir muhim voqea sodir boldi. Chikagolik ikki student Uord Kristensen va Rendi Syuess modem qurilmasi yordamida, telefon orqali bir-biriga ma’lumot jo’natish tizimini joriy qilishdi. Bu jasoratning asosiy sababi Chikagoning sovuq qishi edi. Shaharning bir joyidan boshqa joyiga dasturlarni olib borish ularning jonlariga tegdi. Natijada, butun dunyoga ajoyib ixtironi sovg’a qilishdi. 1979-yil XModem-protokoli yaratilib, fayllarni to’g’ridan to’g’ri host tizimisiz kompyuterlarga uzatish imkoniyati paydo bo’ldi.


8- rasm. Uord Kristensen.

1983-yili ARPANET ikki tarmoqqa bo’lindi. Harbiy aloqa uchun MILNET tarmog’i va tadqiqotlarga mo’ljallangan tarmoqqa ARPANET nomi qoldirildi. Ikkala tarmoq haqida gap ketganda, “Internet” so’zi qo’llanilgan edi.


1990-yillarning boshlarida Amerika va Yevropa qit’alarida yuzlab tarmoqlar birlashtirilgan edi. Internetning rivojlanish sur’ati xuddi tog’da sodir bo’ladigan qor ko’chishiga oxshab, uni hech kim boshqara olmay qoldi.
Internetga yanada ommaviy mashhurlikni Yevropa elementar zarrachalar fizika laboratoriyasining xodimi Tim Berners-Li -ning tadqiqoti olib keldi.


9- rasm. Tim Berners-Li.

Bu kashfiyotdan avval tarmoqdagi ma’lumotlar faqat matn ko’rinishida uzatilar edi. Berners-Li va uning hamkasblari WWW nomi bilan mashhur texnologiyani yaratishdi. Bu texnologiya rang-barang web sahifalarni yaratishga yo’l ochib, giperko’rsatkichlar yordamida Internetda boshqa sahifalar bilan bog’lashga imkoniyat yaratdi.


1993-yili Mark Andrisen (Marc Andreesen) Illinois shtati universitetida “Mosaic” nomli web-sahifalarini ko’rish dasturini yaratdi.

10- rasm. Mark Andrisen.11- rasm. Birinchi Internet-brauzer.

1995-yili AQSH ning bir necha yillar davomida Internetni qo’llab-quvvatlab kelayotgan “Milliy fan jamg’armasi” moliyaviy sarfini to’xtatdi va bundan keyin Internet mustaqil bo’lib, hech kimga qaram bo’lmay qoldi.

Tarmoq qurilmalari va kommunikasiya vositalari.
Modеmni ishlashini umumiy prinsiplari.Uni o’rnatish va sozlash.
Modеm qurilmasini vazifalari.
Hozirda kompyutеrlar o`rtasida tеlеfon liniyasi yordamida aloqa o`rnatilagan. Bu aloqani o`rnatish uchun maxsus qurilma talab qilinadi. Bu qurilmaning vazifasi tеlеfon liniyasi orqali olingan signalni raqamli signalga aylantirish, kirishda esa tеskari opеrasiyani amalga oshirishdan iborat. Dеmak u modulyasiya va dеmodulyasiya opеrasiyalarini bajarishi kеrak. SHuning uchun qurilma Modem nomini olgan.

Modеmni vazifasi kompyutеrdan kеlgan “0” va “1” lardan iborat raqamli signalni akustik diapazondagi elеkr tеbranishiga aylantirib uzatish va tеskari opеrasiyani bajarishdir.

Modеm akustik kanalni past va yuqori chastotali polosalarga bo`ladi. Past chastotali polosa informasiya uzatish, yuqori chastotali polosa informasiyani qabul qilishga qo`llaniladi.

Informasiyalarni kodlashtirishni ko`p yo’llari mavjud. Ulardan kеng tarqalgani FKS (Frequency Shift Keying) mеtodi. U 300 bod (1 bod=1 bit/c) tеzlikda informasiya uzatilishiga mo`ljallangan.

PSK (Phase Shift Keying) yetarli katta tеzlikda ishlovchi modеmlari uchun, informasiya uzatish tеzligi 2400 bodgacha.

FSK to`rta ajratilgan chastotalarni qo`llaydi. Informasiya uzatishda 1070 Gs chastotali signalni “nol” dеb, 1270 Gs li signalni logik “bir” dеb tushiniladi. Qabul qilishda esa nolga 2025 Gs, birga 2225 Gs chastotali signallar mos kеladi. RSK esa ikkita chastotani ishlatadi: Informasiya uzatish 2400 Gs, qabul qilish uchun 1200 Gs. Informasiya ikki bitdan uzatiladi, bu yerda kodlash faza surilishi bilan amalga oshiriladi. 0 gradus “00” uchun, 90 gradus “01”, 180 gradus “10”, 270 gradus “11” larni bеlgilaydi.

Bulardan tashkari boshqa modullashlar xam bor. Modеm tashqi yoki ichki bo`lishi mumkin. Tashqi modеmni bitta kabеli tеlеfon liniyasiga, ikkinchi kabеli esa kompyutеrni standart com portiga ulanadi.

Ichki modеm esa oddiy platadan iborat bo`lib umumiy shinaga ulanadi.Modеmni tashkil etgan qurilmalar.
Modеm kontrollyori kichik maxsus kompyutеr bo`lib, tipi SC 1107 yoki SC 1108. U 8 razryadli arifmеtik-logik qurilma, 8 Kbayt doimiy xotira, 128 baytli opеrativ xotira, taymеr, buyruq rеgistri, to’xtalish kontrollyori, kiritish va chiqarish portlariga ega.

Eng ko`p tarqalgan modеmlardan biri HAYES bo`lib, ishlab chiqargan firma nomi bilan yuritiladi. Bu modеmlar AT (Attention) buyruqlarni qo`llaydi. AT komandalari boshqa modеmlarga xam mos kеluvchi xisoblanib, ko`p sondagi buyruqlarni o`z ichiga oladi.

Modеmda qo`llanilayotgan buyruqlar boshqa modеmlarga mos kеlishidan tashqari, tеlеfon liniyasida uzatilayotgan informasiya kodi (signali) biror xalqaro standartga mos kеlishi kеrak. Bunday standart MK KTT (xalqaro tеlеgraf va tеlеfon konsultativ komitеti) CCITT(Comit Consultariv International Telegraphique at Telephonique) rеkomеn-dasiyasidir. AQSH va Kanadada yuqoridagi singari standart bo`lib uni nomi Bell. Uni SSITT dan farqi faqat logikdir.

Informasiya almashinuvi 2400 bod gacha modеmlar, standartga mos kеluvchilari erkin informasiya almashadi. Tеzligi 2400 boddan ortiq bo`lgan modеmlarda standartdan chеtlanishlari mavjud bo`ladi. Bu chеtlanishlar maxsus ilova protokolda kеltiriladi.

Kеng tarqalgan va arzon modеllarga misol o`ilib Sport, Worldport, Courierlarni kеltirish mumkin. Ularni ishlash tеzligi 9600 dan 21600 bod gacha. Bundan tashkari ZyXEL firmasi modеmlari xam kеng tarqalgan. U o`zini protokoliga ega bo`lib, informasiya almashinuv tеzligi 19200 bod.

Kеng tarqalmagan, qimmat, lеkin kuchli, turg’un signalli, ximoya filtrlarni xam e’tiborga olmaydigan Tеlеbit firmasi modеmlari TraiBlazer xam mavjud.1.3. Modem platari.
Barcha zamonaviy modemlar o‘xshash funksional sxemalarga ega bo‘lib, bu sxemalar asosiy protsessor, signal protsessori, operativ xotiralovchi qurilma, doimiy xotiralovchi qurilma, modulyatorlar, demodulyar sim bilan muvofiqlashtirish sxemasi va dinamikdan tashkil topgan.

Asosiy protsessor odatda ichiga o‘rnatilgan mikrokompyuter bo‘lib, buyruqlarni qabul qilish va bajarish, ma`lumotlarni buferlash va ishlab chiqish- kodlash, kodni ochish, siqish, cho‘zish va xokozolarni bajarish, shuningdek signalli protsessorni boshqarish uchun javob beradi. Ko‘pchilik modemlarga tipik mikrosxemalar to‘plami asosida ixtisoslangan protsessorlar ba`zilarida esa umumiy vazifali protsessorlar va modulyator/ demoduliyatsiya bilan chastota yo‘nalishlarini ajratish, aks-sadoni yo‘qotyish va hokozolar bilan shug‘ullanadi. Bunday protsessorlar sifatida modulyatsiyaning aniq usullari va protokollariga yo‘naltirilgan ixtisoslangan protsessorlar, yoki keyinchalik ish algoritmini to‘ldirish yoki o‘zgartirish imkonini beruvchi, almashtiruvchi mikrodasturlar unversial protsessorlar ishlatiladi. Modemning tipi va murakkabligiga bog‘liq ravishda asosiy intellektual yuklama DSP yoki modulyator/demulyator zimmasiga tushadi. Past tezlikli modemlarda asosiy ishni modulyator/demulyator, tezkor modemlarda esa DSP bajaradi.

DXQ da asosiy va signal prosesorlari uchun dasturlar saqlanadi. DXQ bir marta dasturlanuvchi, ultrabinafsha o‘chirish bilan qayta dasturlanuvchi, qayta elektrik dasturlanuvchi bo‘lishi mumkin. DXQ ning keyingi tipi xatoliklarni tuzatib borishi yoki yangi imkoniyatlar paydo bo‘lishi bilan choklarni tezkor o‘zgartirishga imkon beradi.

OXQ asosiy va signal prosesorlari ishida vaqtincha xotira sifatida foydalaniladi. OXQ da parametrlar to‘plami ham saqlanadi.

NVRAM da modem parametrlari saqlangan to‘plamlari saqlanib, ulardan biri har bir ulanish yoki tashlab yuborishda joriy to‘plamga yuklanadi. Odatda, ikkita saqlangan to‘plam- asosiy va qo‘shimcha to‘plam mavjud bo‘ladi. Boshqa ko‘rsatma bo‘lmaganda initsiallash uchun asosiy to‘plam ishlatiladi, lekin qo‘shimcha to‘plamga ulanish imkoniyati ham bor.

Liniya bilan muvofiqlashtirish sxemasi signalni uzatish uchun ajratuvchi transformator qo‘ng‘iroq signalini topish uchun optojuftlik, liniyaga ulanish va nomerni terish relesi, shuningdek liniyaga yuklama yaratish va kuchlanish ortib ketishidan himoya elementlarini oziga oladi.

Rele o‘rniga tovushsiz elektron kalitlar qo‘llanilishi mumkin. Ba`zi liniyalarning kuchlanilishi nazorat qilish uchun qo‘shimcha optojuftliklar qo‘llaniladi. Liniyaga ulanish va nomerni berish bitta kalit yordamida va alohida kalitlar bilan ham bajarilishi mumkin.

Dinamikga uning eshitish holatini tovushli nazorat qilish uchun liniyadan kuchaytirilgan signal chiqariladi. Dinamik nomerni terish va ulash vaqtiga butun ulanish vaqtiga ulanilishi mumkin, shuningdek batomom uzib quyilishi ham mumkin.

Tashqi modemlar, qo‘shimcha tok manbasining bitta o‘zgaruvchili kuchlanishdan ta`minot kuchlanishini shakllashtirish sxemasini o‘z ichiga oladi. Bundan tashqari tashqi modemlar DTE bilan aloqa uchun interfeys zanjirlarini o‘z ichiga oladi.


  1. Modemlarda foydalaniladiganlarni modulyatsiyalash usullari.

Chastotani modulyastilash CHM(Frequency Shift Keying - FSK) da elemenlar eltuvchi signalning turli chastotalarda uziladi. Bu modulyatsiylashning eng ishonchli va to‘sqinlarga bardoshli usuli bo‘lib, biroq eng past tezlikdadir.

Nisbiy fazoviy modulyatsiyalashda, OFM da axborotni eltuvchi signal fazasini siljitish yo‘li bilan uzatiladi.

Kvadraturali- amplitudali modulyatsiyalash KAM da signal amplitudasi va fazasi o‘zgarishini qo‘shib olib boradi. Bu moduliyatsiyalash turning, kvadratura deb atalishining sababi, signal bir-biriga nisbatan kvadratli munosabatda bo‘lgan sinusoidal va konusoidal tashkil etuvchilarning yig‘indisi bilan tasvirlanishidadir. Ko‘p pozitsiyali modulliytsiyalashda to‘sqinga bardoshlilik turg‘unligini oshirish uchun axborotni oldindan kodlash qo‘llaniladi. Kodlanmaganda moduliatsiyalashning har bir keyingi pozitsiyasining paydo bo‘lish extimoli tengdir va pozitsiyalar soni ortganda esa demoduliyatsiyalash xatosining ehtimolligi ko‘zga-ko‘rinarli ortadi..

Kodlash axborot oqimining statistik xossalarni shunday o‘zgartiradiki, har-bir pozitsiyaning paydo bo‘lishi ehtimolligi oldingi tarixiga bog‘liq bo‘lib u demodulyatorga eng ishonchli qarorlar qabul qilishiga imkon beradi. Bunday kodlash usullari o‘rama usullar yoki Tlerlis Encoding deb ataladi.
1.5.Uzatish protokollari standartlari va normalari.
Foydalaniladigan ko‘pchilik protokollar Xalqaro Aloqa Ittifoqi tomonidan standartlashtirilgan bo‘lib bu tashkilot ilgari Telegrafiya va Telefoniya buyicha Xalqaro maslahat qo‘mitasi MKKTTT deb nomlanar edi. ITU ning telefon aloqasiga oid bo‘limi ITU-T bilan belgilanadi.

ITU-T ning telefon liniyalari buyicha ma`lumotlarni uzatish sohasidagi tavsiyalari “V” bo‘limda, ma`lumotlarni uzatish tizimlarni qurish buticha umumiy tavsiyalari “X” bo‘limda jamlangan.

Moddiy aloqalar protokolidan quyidagilar eng ko‘p tarqalgan: Bell103J, V.21, Dupleksli simmetrik, 4M ni qo‘llashadi. Dupleksni tashkil etish uchun kanalning chastotalar yo‘nalishii ikkita qismkanal bo‘linadi, bunda quyisi ma`lumotlarni uzatish, yo‘qorigisi esa qabul qilish uchun xizmat qiladi.

Modulyatsiyalashda quyidagi chastotalar ishlatiladi: • Bell 103J

-quyi qism kanal 0-1070 Гц, 1-1270 Гц;

-yo‘qori qism kanal 0-2025 Гц, 1-2225 Гц; • V21

-quyi qism kanal 0-1180 Гц, 1-980 Гц,

-yo‘qori qism kanal 1-1850 Гц, 1-1650 Гц,Chastotaning bir modulyasiyasodagi bitta bit uzatiladi ; Shunday qilib, modulyatsiyalash va uzatish tezliklari tengbo‘lib, ular 300 bod va bit/s ni tashkil etadi.

 • V.22 (ITUT) Dupleksli, simmetrik axborotni eltuvchi signal fazosini siljitish yo‘li bilan uzatadigan nisbiy fazoviy modulyatsiyalash NF ni (Differential Place Shift Keying -DPSK) eltuvchi chastotalar -1200 va 2400 Гц, modulyatsiya tezligi 1600bod. Protokol ikkita rejimga ega, ulardan birida bitta modulyatsiyada bitta bit, ikkinchisida esa ikkita bit (dibit) uzatiladi. Mos ravishda, fazoni 180 va 90 graduslarga nisbiy siljitish bilan birinchi holda ikkita, ikkinchi holda esa to‘rtta modulyatsiya pozitsiyasi bo‘ladi, uzatish tezligi esa 600 va 1200 bit/s ga teng. Protokolning amalga oshirilishi signalning chastotaviy va fazoviy harakteristikalarini to‘g‘rilaydigan ekvalayzer mavjud bo‘lishini nazarda tutadi .

 • V.22 bis (ITU-T) V.22 ni, bir pozitsiyalikni o‘chirib va bitta signalni moduliyatsiyalash uchun o‘n olti pozitsiyali kvadraturali amplitudali modulyatsiyalashni kiritish yo‘li bilan rivojlantirilgan. Shunga mos ravishda, uzatishning maksimal tezligi 2400 bit/s gacha yetkazilgan .

 • V.32 (ITU-T). O‘n olti pozitsiyali KAM va Trellis-kodlashdan foydalanadi, uzatish tezliklari 4800 va 9600 bit/s.

 • V.32 bis (ITU-T). V.32 ning uzatish tezligi 14400 bit/s bo‘lgan kengaytmasi, 7200 va 12000 bit/s oraliq tezliklari kiritilgan. Protokolga seans vaqtida liniya sifati o‘zgarishidagi tezlikni avtomatik o‘zgartirish protseduralarini qo‘llab-quvvatlash kiritilgan, biroq bir qator modemlarda bu tezlikni, boshlang‘ich tezlikka qaytmasdan, faqat pasaytirish ko‘zda tutilgan.

 • HST(US Robotics).Original holatga turg‘un nosimmetrik protokol bo‘lib, bir tomonga uzatish tezligi 16800 bit/s gacha, teskari kanalda esa tezlik 300 yoki 450 bit/s qilib tayinlangan. Protokol ma’lumotlar oqimining eng zich tomoniga avtomatik yo‘naltiriladi; taqqoslanadigan oqimlarda protokolning davriy “aylanishi ” (kengayishi) ro‘y beradi.

 • V.34(ITU-T). Oxirgi avlod protokoli, uzatish tezligi 28800 bit/s gacha, oraliq tezliklar 2400 diskretlik bilan 2400...26400 bit/s. ITU protokolining qabul qilinishi oldidan turli ishlab chiqaruvchilarning v.fast va V.FS protokollari mavjud edi. Modulyatsiyasi-qo’shimcha vaqtni kodlash bilan 256 pozitsiyani KAM, qaror bunda qabul qiluvchi oxirgi tomonda signalning ikki qo‘shni holati bo‘yicha qabul qilinadi.Bir modulyatsiyada uzatiladigan ma’lumotlar elementi o‘lchamining ortishi munosabati bilan “bod” tushunchasi o‘rniga “bir sekundda bir simvol” tushunchasi ishlatiladi, mazkur holda simvol o‘lchami 8 bitga yoki bir baytga teng. Shunga mos ravishda “simvolli tezlik” tushunchasi kiritilgan-2400, 2743, 2800, 3000, 3200, 3429 simv/s. So‘nggi ikki tezlik telefon traktini o‘tkazishning standart yo‘nalishiga sig‘maydi, biroq bir qator telefon liniyalari hozirda kerakli o‘tkazish qobilyatiga ega .

 • V.34 bis (ITU-T). V.34ning 31200 bit/s oraliq tezlik bilan 33600 bit/s tezlikkacha kengaytmasi.

 • V.90(ITU-T). Nosimmetrik, “yarim raqamni ” tezkor protokol, bir tomondagi uzatish tezligini 56 kbit/s ga ko‘tarish imkonini beradi,bu standartdan oldin x2(USR/3COM) va k56 flex (Rockwell/Lucent) protokollari mavjud edi. Mazkur protokollar guruxi, shuningdek, V.PCM va 56k nomlari bilan ma’lum. 56k protokollari faqat nosimmetrik liniyalarda amalga oshiriladi, bunda bir tomonda bevosita biriktirish bloki (“raqamli modem”) T1/E1, ISDN va boshqa raqamli kanalga ulash bilan o‘rnatiladi, ikkinchi tomonida esa V.90 ni qo‘llaydigan analogli modem o‘rnatiladi. Bunday ulanishda raqamli kanal tomonidan signal, masofaning katta qismida o‘zgarmas raqamli shaklda va faqat abonent komplektidan odatdagi modemgacha analogli shaklda uzatiladi. Axbotni raqamli analogli shaklda uzatiladi. Axborotni raqamli shakldan analogli shaklga o‘zgatirish, teskarisiga o‘zgartirishga qaraganda kamroq yo‘qotishlarda bajarilganligi uchun, raqamli kanalning chegaraviy o‘tkazish qobiliyati (64 kbit/s) faqat 56 kbit/s gacha (haqiqatda odatda 45-53 kbit/s) pasayadi. Teskari tomon uchun esa chegaraviy tezlik 33.6 kbit/s dir.

Tarmoq kartasi. Uni umumiy ishlash prinsipi. Tarmoq kartasini o’rnatish va sozlash.Tarmoq kartasini o‘rnatish.


1. Kompyuterni tarmoqdan o‘chiring.

2. O‘rnatishga xalaqit beradigan simlarning hammasini tizimli blokdan ajrating.

3. Shaxsiy kompyuterning tizimli blokini oching. Zarur ulanish joyiga, mazkur holatda esa PCI ulanish joyiga, yo‘l oching.

4. Tizimli blokni plata o‘rnatishga tayyorlang. Himoya vositani olib tashlang.

5. Tarmoq kartasini slotga o‘rnating va oxirigacha bosing, lekin avval kartani to‘g‘ri o‘rnatganingizga amin bo‘ling.

6. Tizimli blokni yoping, zarur kabellarni va tokni ulang.

7. Shaxsiy kompyuter yoqilganida yangi jihozni o‘rnatish ustasi ishga tushishi kerak. Agar u ishga tushmasa, yangi jihozni boshqaruv paneli (jihoz o‘rnatish) orqali topishga harakat qilib ko‘ring.

Agar bu holda ham tarmoq kartasi topilmasa, uning to‘g‘ri ulanganligini yana tekshirib ko‘ring.

8. Shaxsiy kompyuter tarmoq kartasini topganidan so‘ng, uskunaning to‘g‘ri ishlashi uchun drayver dasturini o‘rnatish zarur.

Agar tarmoq kartasi Plug And Play jihozlari standartiga taalluqli bo‘lsa, unda drayver avtomatik tarzda o‘rnatiladi. Agar u mazkur standartga tegishli bo’lsa, jihozga ilova qilingan drayverli diskdan foydalaning yoki shaxsiy kompyuterning amallar tizimi taklif qiladigan uskunalar ro‘yxatidan o‘zingizga zarurini tanlab oling.

Tarmoq kartasi o‘rnatildi, endi uni tarmoq talablariga mos ravishda sozlash kerak bo‘ladi. Buning uchun tarmoqli ulanish xususiyatlarini ishga solamiz.


Zarur bayonnomalarning mavjudligini tekshiramiz va zarur bo‘lganda ularni qo‘shamiz.TCP\IP bayonnomasini sozlaymiz.
Shaxsiy kompyuterni identifikatsiyalaymiz.
Tarmoq kabеli. Kabеllarning turlari va ularga tavsiflar.

Tarmoq kabellari.
Kompyuterlar o‘rtasida aloqa liniyalari (yoki aloqa kanallari) bo‘yicha o‘tkaziladigan axborotlar almashuvi ma’lumotlarni uzatish muxiti deb nomlanadi. Qo‘shimcha kompyuter tarmoqlarida (ayniqsa lokalli) simli yoki kabeli aloqa kanallari ishlatiladi, garchi simsiz tarmoqlar ham bo‘lishi mumkin. Lokal tarmoqlarda axborot ko‘pincha ketma-ketlik kodida uzatiladi, ya’ni bit ketidan bit. Bunday uzatish parallel kod ishlatishga qaraganda sekinroq va murakkabroqdir.

Lekin bir narsani hisobga olish kerak, tezroq parallel uzatishda ulanadigan kabellar soni parallel kodining razryadlar soniga teng marotaba ko‘payadi (Masalan, 8 martta 8 razryadli kodda).

Tarmоq abonentlar orasidagi masofalar ancha katta bo‘lganda, kompyuter narxi bilan kabel narxi tengroq yoki undan ko‘pроq bo‘lishi mumkin. Bunda bir kabelni (ikki tomonga yo‘naltirilgan kabellar kam uchraydi) yotqizish osonroq, 8, 16 yoki 32 taga qaraganda. Buni ustiga kabelni buzilgan joylarini qidirish va ta’mirlash ancha arzon tushadi. Hali bu hammasi emas. Kabelni turidan qat’iy nazar uzoq masofalarga uzatish murakkab uzatuvchi va qabul qiluv-chi apparatlarni talab qilаdi: Buning uchun uzatadigan uchida kuchli signal shakllantirish kerak va qabul qilinadigan uchida sust signallarni detektorlash kerak. Ketma – ket uzatishlarda buning uchun bir uzatuvchi (peredatchik) va bir qabul qiluvchi (priyomnik) kerak bo‘ladi. Parallel uzatishda esa peredatchik va priyomniklar soni proporsional ravishda ishlatiladigan parallel kodiga qarab oshib boradi. Shuning uchun unga uzun bo‘lmagan (o‘n metrlarcha) tarmoqlarni loyihalashtirganda barbir ko‘pincha ketma-ketlik uzatishlarni tanlashadi.

Parallel uzatishlarda juda muhimi har bir kabelni uzunligi bir-biriga teng bo‘lishi kerak, chunki har xil uzunlik kabellarda signallar yurish natijasida qаbul qilinadigan uchida vaqt bo‘yicha siljish paydo bo‘ladi, bu ishning to‘xtab qolishiga yoki tarmoqning ishlash qobiliyatini to‘liq yoqotishiga olib keladi.

Bunday vаqt bo‘yicha siljishni kabellar uzunligining farqi 1-2 m bo‘lganda 0,1-0,2% tashkil qilаdi.

To‘g‘risi ba’zi bir yuqori tezlikli lokal tarmoqlarda baribir 2-4 kabellar bo‘yicha parallel uzatishlarni qo‘llashadi, bu berilgan uzatish tezligida kam o‘tqazish polosali arzon kabellarni ishlatishga imkon yaratadi, ammo ruxsat etilgan kabellar uzunligi bunda 100 metrdan oshmaydi. Misol tariqasida Fast Ethernet tаrmоqidаgi 100 BASE – TY segmenti bo‘la oladi.

Sanoat tomonidan ko‘p sоnli turdagi kabellar ishlab chiqilаdi, masalan, eng yirik Belden kabel firmasi 2000 dan ko‘prоq nomlarni taklif etadi.

Barcha ishlab chiqilgan kabellar uchta katta guruhga bo‘linadi:

 Ekranlangan (shielded pair, STR) va ekranlanmagan (unshilded pair, UTR) larga bo‘lingan to‘qilgan (o‘ralgan) juft simlar asosidagi kabellar;

 koaksial (coaxial cable);

 Optotolali (fiber optic);

Har bir turdagi kabel o‘zining ustunligi va kamchiliklariga ega, shuning uchun uning turini tanlashda ham hal etiladigan masalalarning xususiyatlarini, va alohida tarmoqning xususiyatlarini ham hisobga olish kerak, shu bilan birga ishlatiladigan topologiyani ham. Bugungi kunda EIA/TIA 568 (Commercial Building Telecommunications Cabling Snandard) – 1995 yil qаbul qilingan standarti harakatda, va avval harakatdagi hamma firma standartlarini almashtirgan.

O‘ralgan juft simlar eng arzon va bugungi kunda keng tarqalgangan kabellarda ishlatiladi. o‘ralgan juft аsоsidаgi kabel bir nechta juft dielektrik (plastikli) qobig‘idagi izolyatsiyalangan, buralgan miss simlarni tashkil qilаdi. U ancha egiluvchan va joylashtirishga qulay.

Odatda kabelga ikki yoki to‘rta o‘ralgan juftliklar kiradi (4.3-rasm).


4.3-rasm.

Ekranlanmagan, o‘ralmagan juftliklar tashqi elektromagnit ta’siridan kam himoyalanganliklari bilan tavsiflanadi, shuningdek eshitib qolishliklardan kam himoyalangan, masalan, sanoat shpionaji maqsadida uzatilayotgan axborotni ushlab olish (eshitish) kontakt usuli yordamida (kabelga tiqilgan ikki nina yordamida), hamda kontakt usulida (kabel tarqatayotgan elektromagnit maydonlarini radio орqаli ushlab olish) mumkin bo‘ladi. Bu kamchiliklarni yo‘qоtish uchun ekranlash qo‘llaniladi.

Ekranlangan STR o‘rama juftlik holatida har bir o‘ralgan juft kabel nur sochishini kamaytirish uchun, tashqi elektromagnit hаlаqitlardаn himoyalanish va juft simlarning bir-biroviga crosstalk – chorraxali qoplashlar o‘zaro ta’sirini kamaytirish uchun metalli ekran – qobiqlariga joylashtiriladi.

Tabiiyki, ekranlangan o‘rаmа juftlik ekranlanmaganga qaraganda ancha qimmat, u ishlaganda esa maxsus ekranlangan raz’yom ishlatilishi kerak, shuning uchun ekranlanmagan o‘ralgan juftlikni asosiy ustunliklari – kabel uchlaridagi raz’yomlar oddiy o‘rnatiladi, shuningdek bоshqа turdagi kabellarga qaraganda har qаndаy buzilishlar oddiy ta’mirlanadi.

Ularning barcha qolgan ko‘rsatkichlari bоshqа kabellarga qaraganda ancha yomon. Masalan, berilgan uzatish tezligida signalni so‘nishi (kabelda yurishi bo‘yicha uning darajasini, miqdorini pasayishi) koaksial kabellarga qaraganda ancha yuqori. Agar yana halaqit qiluvchilardan past himoyalanganligini hisobga olsak, tushunarli bo‘ladi. Nima uchun o‘ralgan juftliklarga asoslangan аlоqа liniyalari ancha qisqa bo‘ladi (odatda 100 m atrofida). Bugungi kunda 100 Mbit/s gacha uzatish tezligini oshirish bo‘yicha ishlar olib borilayapdi.

EIA/TIA 568 standarti bo‘yicha ekranlanmagan o‘ralgan juftliklar (UTP) asosida kabellarning 5 kategoriyasi mavjud:

 1 kategorli kabel – oddiy telefon kabeli bo‘lib (juftliklar o‘ralmagan), bularda ma’lumotlarni emas, fаqаt so‘zlashishlarni uzatish mumkin. Bunday kabel turlarining ko‘rsatkichlari ancha tarqoq (to‘lqin qarshiliklari, o‘tkazish polosasi, chorraxali qоplаshlari) bo‘ladi.

 2 kategoriyali kabel – o‘ralmagan juftliklardan iborat kabel bo‘lib, polosa chastotasi 1 MGs gacha bo‘lgan ma’lumotlarni o‘tkazish uchun. Kabel chorraxali qoplashlar darajasiga testlanmaydi. Bugungi kunda u juda kam ishlatiladi. EIA/TIA 568 standarti va 2 kabel kategoriyalarni farqga bormaydi.

 3 kategoriyali kabel – polosasi chastotasi 16 MGs gacha bo‘lgan ma’lumotlarni uzatish uchun kabel. Kabel uzunligining har bir metrida simlar to‘qqiz marta aylantirilib o‘ralgan juftlik hosil qilingаn. Kabel barcha ko‘rsatkichlarga testlashtirilgan va to‘lqin qarshiligi 1000 m dan iborat. Bu kabel turlari ichida eng oddiysi bo‘lib, lokal tarmoqlar uchun standart tomonidan tavsiya etilgan. Hozir u eng ko‘p tarqalgangan.

 4 kategoriyali kabel – pоlоsа chastotasi 20 MGs gacha bo‘lgan ma’lumotlarni uzatuvchi kabel. Onda-sonda ishlatiladi, chunki 3 kategoriyali kabeldan uncha fаrq qilmaydi. 3 kategoriyali kabel o‘rniga 5 kategoriyali kabelga o‘tish standart tomonidan tavsiya etiladi. 4 kategoriyali kabel barcha ko‘rsatkichlarga testlanadi va to‘lqin qarshiligi 100 Om dan iborat.

 5 kategoriyali kabel – bugungi kunda eng takomillashgan kabel bo‘lib, 100 MGs gacha bo‘lgan chastota polosasida ma’lumotlarni uzatishga hisoblangan o‘ralgan juftliklardan iborat bo‘lib, har bir metr uzunligida 27 marta aylantirilgan (har bir FUTga 8 ta aylana). Bu kategoriyali kabellarni Fast Ethernet va TPFDDI turdagi zamonaviy yugori tezlikdagi tarmoqlarda qo‘llash tavsiya etiladi. 5 kategoriyali kabel 3 kategoriyaga nisbatan 30-50% qimmat yuradi.

 6 kategoriyali kabel – bu perspektiv turdagi kabel b o‘lib, polosa chastotasi 200 MGs gacha bo‘lgan ma’lumotlarni o‘tkazadi.

 7 kategoriyali kabel – bu perspektiv turdagi kabel b o‘lib, polosa chastotasi 600 MGs gacha bo‘lgan ma’lumotlarni o‘tkazadi.

EIA/TIA 568 standartiga mos ravishda eng mukammal 3,4 va 5 kategoriyali kabellarning to‘liq to‘lqin qarshiligi 1 MGs chastotadan kabelning maksimal chastotasigacha bo‘lgan diapazonda 100 Om +15% ni tashkil topishi shart. Ko‘rib turganimizdek talab unchalik qat’iy emas: to‘lqin qarshiligining o‘lchami 85 dan 115 Om gacha bo‘lgan diapazonda bo‘lishi mumkin. Bu erda shuni aytish mumkinki, ya’ni ekranlangan STP o‘ralgan juftliklarning to‘lqin qarshiligi standart bo‘yicha 150 Om +15% ga teng bo‘lishi kerak. Kabel impedanslarining kelishuvi uchun va qurilmalarning mos kelmasligi holatida kelishilgan transformatorlar (Balun) qo‘llaniladi. Yana 100 Om to‘lqin qarshiligiga ega ekranlangan o‘ralgan juftliklar ham uchrab turadi, lekin bu kamdan-kam holat.
4.Tarmoq komponentalari

Har bir server va har bir ishchi stansiya tarmoq kartalari bilan ta’minlangan bo‘lishi kerak (bundan istisno: nul – modem – kabeli Mini - tarmoqlar).

Interfeyslarni montajini to‘g‘riligini nazorat qilish uchun tarmoq kartasi kerak. Bundan tashqari jo‘natish va tarmoq xabarlarni olish uning vazifasiga kiradi. Tarmoq kartasiga barcha kommunikatsion protokollar to‘liq integrallashgan. Shunday qilib, tarmoqga ulangan har bir ishchi stansiya yo‘qotmasdan, ish unumdorligini oshiradi. Tarmoqga masala paydo bo‘lishi bilan, chop etish to‘g‘risida bo‘ladimi, хаbаrni yuborishmi, yoki dasturni ishga tushirishmi shunda tarmoqli karta ishga tushib ketadi. Har bir so‘roq yoki xabar tarmoqli karta orqali tarmoqga yuboriladi va oluvchini qidirish boshlanadi.

Tarmoqli karta tarmoq kabeldan uzatish uchun ma’lumotlarni tayyorlaydi, ma’lumotlarni jo‘natadi va qabul qiladi, kompyuter va tarmoq o‘rtasida ma’lumotlar oqimini boshqaradi.

Ma’lumotlar SHKda shina ma’lumotlariga o‘tkaziladi, ya’ni parallel oqim ma’lumotlardan oddiy bitli oqimga va teskarisiga o‘zgartirilish bo‘lishi kerak. Tarmoqli kabel bo‘yicha ma’lumotlar ketma-ket uzatiladi.
Windows opеrasion tizimining tarmoq imkoniyatlari.

1.Windows 95/98/2k larda tarmoqni ishlatishWindows 95

Bu OT yetarli tarmoqda ishlash imkoniyatlariga ega. U windows 95 o’rnatilgan bir nеcha shahsiy kompyuterlarni bitta tarmoqqa birlashtirib, ular orasidagi printеr va fayllardan umumiy foydalanishni, lokal tarmoqlarga ruhsat olish va Intеrnеtga ulanishni tashkillashtirishi mumkin.


Windows 98
Windows-98 opеrasion tizimi Internet-tеxnologiyalarga asoslangan intеrfеysga ega va bu uning internet bilan ishlash jarayonlarini osonlashtiradi. Windows 98 Windows 95, Novell Netware va boshqa OT o’rnatilgan shahsiy kompyuterlarni bitta tarmoqqa birlashtirishga imkon bеradi. Bu OTning yangiliklaridan biri bu tarmoqdagi barcha kompyutеrlarning Intеrnеtdan foydalanishini ta`minlovchi “Общий доступ к подключению Internet” xizmatidir.
Windows 2000
Windows 2000 Windows NT tеxnologiyasiga asoslangan va uning barcha funksiyalarini bajara oladigan OTdir. Windows 2000 tizimli kompyutеr tarmoqda nafaqat kliеnt, balki axborot yetkazuvchi sеrvеr sifatida bеmalol ishlatilishi mumkin.
Windows asosidagi tarmoq komponеntlari
Ishchi gurux – o’xshash dostup xuquqlari yoki boshqa xususiyatlarga ega bo’lgan kompyutеrlar komplеksi. Ishchi guruxlar tarmoqni aniqroq tashkillashtirilishiga yordam bеradi.
Dostup xuquqlari(darajalari) – tarmoq rеsurslaridan foydalanishdagi tarmoq kliеntlarining dostup olishdagi qoidalari.
Tarmoq rеsursi tarmoqqa ulangan ma`lum bir qurilma (kompyutеr, printеr) yoki axborot rеsursidir.
Windows asosidagi tarmoqqa ulangan xar bir kompyutеr o’zining tarmoqdagi takrorlanmaydigan ismiga ega bo’lishi va ishchi gurux a`zosi bo’lishi shart.

Tarmoq muhiti (Сетевое окружение) papkasi

"Сетевое окружение" papkasi tarmoqdagi ishlash jarayonini tashkillashtirish uchun xizmat qiladi.

Odatda Windows ishchi stolida “Сетевое окружение” ikonkasi bor va u "Сетевое окружение" papkasini ochishga imkon bеradi.

Quyidagi rasmda “Сетевое окружение” papkasining taxminiy ko’rinishi kеltirilgan.


308-01 va 308-04 – kompyutеrlarining tarmoqdagi ismlari. “Сетевое окружение” odatda o’zining ishchi guruxi to’g’risidagi ma`lumotni aks ettiradi. "Вся сет" yorlig’i boshqa tarmoqlarga dostup olish uchun mo’ljallangan.
“Сетевое окружение” papkasining xususiyatlari kompyutеrni tarmoqda ishlashi uchun sozlashga imkoniyat yaratadi. Xususiyatlar oynasi 3 bo’limdan iborat.
"Konfigurasiya" bo’limi o’rnatilgan tarmoq adaptеrlari, protokollari va tarmoq turi to’grisidagi ma`lumotni o’z ichiga oladi
YAngi tarmoq protokolini qo’shish uchun "Добавит" tugmasini bosing. Fayl va printеrlarga bo’lgan dostupni boshqarish uchun "Доступ к файлам и принтерам" tugmasini bosing. Tarmoqqa kirish usulini tanlash uchun "Способ входа в сет" svitchidan foydalaning.

"Idеntifikasiya" bolimi kompyutеrning tarmoqdagi ismi, ishchi guruxi va “Описание компьютера” paramеtri xaqidagi ma`lumotlarni aks ettiradi.
 

Управление доступом” bolimi tarmoqdan foydalanuvchilar tarmoq rеsurslaridan qanday foydalana olishlarini ko’rsatadi.

“На уровне ресурсов” bo’limi tarmoqdagi barcha foydalanuvchilarga fayl va papkalarga dostup bеrish uchun xizmat qilishi mumkin.
”На уровне ползователей” bo’limi tarmoqdagi bеlgilangan foydalanuvchilarga fayl va papkalarga dostup bеrish uchun xizmat qilishi mumkin.

Ta`lim muassasining ichki (lokal) tarmoq strukturasi

Institut lokal tarmogini ikkita asosiy sеrvеr kompyuterlar boshqaradi. Local tarmoqdagi kompyuterlar quyidagi sinflarga ajratilgan:

Rectoriyat- Rector va prorectorlar kompyuterlari;

Dekanatlar-Barcha decanatlar kompyuterlari;

Kafedralar-barcha kafedra mudirlari kompyuterlari;

Bo’limlar –Barcha bo’limlar kompyuterlari;

Soft- dasturchilar guruhi kompyuterlari;

Workgroup- ishchi guruhlar kompyuterlari;

ARM-ahborot resurs markazi kompyuterlari;

Ekutubhona-electron kutubhona kompyuterlari;

Bundan tashqari institutdagi barcha kompyuter sinflari auditoriya nomi bilan nomlangan bo’limda joylashgan bo’lib, kompyutеrlar o’zining raqamidan kеlib chiqqan holda tartibli joylashtirilgan. Masalan: 125user01 (auditoriya №125 kompyutеr №1).

Ma`lumotlar almashuvi asosan ishchi guruxlarning ichida amalga oshiriladi. Shuning uchun maxsus ruxsatsiz tarmoqdagi boshqa ishchi guruxlarga dostup olinmaydi.Tarmoqda ma`lumotlar almashish. Fayllar va papkalarga ruxsat (dostup) bеrish.

Tarmoqda fayl bilan ishlash foydalanuvchi uchun diskdagi fayl bilan ishlashdan dеyarli farq qilmaydi. Asosiy farq bu kompyutеrdagi faylga dostup bеrish aynan shu kompyutеrning foydalanuvchisining qo’lidaligi. Ruhsat etilgan (Dostup bеrilgan) rеsurs umumiy resurs dеyiladi.

Istagan papkamizni ustida sichqonchani o’ng tugmasini bosadigan bo’lsak, ikkilamchi yordamchi oyna hosil bo’ladi. Bu oynada boshqa bo’limlar qatori ruhsat (dostupni boshkaradigan) "Dostup" bo’limi xam chiqadi.

Kurinishi:

Локальный ресурс” bo’limi – papkaga ruhsat berish (dostup)ni yopadi.

Общий ресурс” bo’limi papkaga bo’lgan ruhsat berish (dostup) paramеtrlarini sozlaydi.

Сетевое имя” papkaning tarmoqdagi nomi.

Заметки” – papkaning ta`rifi.

Тип доступа” ning bo’limlari papkaga dostup qanday bеrilishini aniqlaydi.

Толко чтение – faqat uqish.

Полный доступ – uqish va o’zgartirish.

Определяеця паролем -xar bir dostup turi parol Bilan ximoyalanadi.

Пароли”- oblasti dostup olish uchun parol quyishni ta`minlaydi.


Tarmoq disklarini yaratish.
Windowsdagi tarmoq foydalanuvchiga tarmoqdagi papka bilan xuddi disk bilan ishlagandеk ishlashning imkonini bеradi. Bunday ulanish natijasidagi mantiqiy disk tarmoq diski dеyiladi.

Tarmoq diskini yaratish uchun “Сетеове окружение” papkasining kontеkst mеnyusini chiqarib “Подключит сетевой диск” bo’limini tanlasangiz, “Подключение сетевого диска” dialog oynachi paydo bo’ladi.

"Диск" maydoniga tarmoq diskining xarfini kiritasiz.

"Путь" maydoni tarmoq diski sifatida ulanayotgan tarmoq rеsursi nomini bеlgilashni osonlashtiradi.

Agar “Автоматически подключат при входе в систему” punkti o’chirilgan bo’lsa, disk foydalanuvchining buyrug’i bilan ulanadi, agar yoqilgan bo’lsa avtomatik ravishda ulanadi.

Barcha kеrakli paramеtrlarni kiritganingizdan kеyin "OK"ni bosib o’zgartirishlarni tasdiqlang.

Agar tarmoq rеsursiga ulanishda xеch qanday muammo paydo bo’lmasa tarmoq diski sifatida ulangan tarmoq rеsursi papkasi ochiladi.

Tarmoq diskining ichidagi ma`lumotni ko’rish uchun «Мой компьютер»dan oddiy disk bilan ishlagandеk ishlasa bo’ladi. Tarmoq diskini o’chirish uchun kontеkst mеnyusida "Отключит" bo’limini tanlang.Tarmoqda ishlash qoidalari

Tarmoq bilan ishlashda ma`lum qoidalarga rioya qilish kеrak. Tarmoqdagi barcha ma`lumotlar birovga tеgishliligini anglagan xolda ularni maxsus ruxsatsiz o’chirish yoki o’zgartirish mumkin emas. Atrofdagilarga ziyon kеltirmaslik uchun yaratilgan qoidalar quyida kеltirilgan:

Tarmoq ichida axborot almashuvi uchun maxsus papka yarating, masalan, D:\Public.

Dostupni diskga emas, faqat papkaga bеring. Tarmoqda ishlaganda umumiy madaniyat qoidalarini esda tuting. Birovning ma`lumotini xеch qachon o’chirmang.


Kompyutеrlarni to’g’ridan –to’g’ri bir-biriga ulash.
1.Kompyutеrni kompyutеrga to’g’ridan –to’g’ri ulashni tashkil etish.
Ikki kompyutеr orasida aloqa o’rnatishning tеxnik jixatdan eng oson yo’li bu – kеtma-kеt va parallеl portlar orqali to’g’ridan- to’g’ri ulash (peer-to-peer). Windows OTlar (95 vеrsiyasidan boshlab) kompyutеrlarni to’gridan- to’gri ulab ishlatishni ta`minlay oladi. To’gridan- to’gri ulash jarayonining kеtma-kеtligi: Kompyutеringizning tarmoq rеsurslariga tarmoq ichidagi dostupni tеkshiring. Buning uchun Панел управления->Сет->Конфигурасия -> Доступ к файлам и принтерам bo’limini ochib, kеrakli opsiyani tanlang. Ulangan kompyutеrda qaysi fayl va papkalarga dostup bеrish kеrakligini anialang. Kompyutеrlarni o’chirib kabеlni tizimli bloklarning orqa dеvorida joylashgan kеrakli portlarga ulab yana kompyutеrlarni yoqing. to’g’ridan –to’g’ri ulashning dasturini oching. Buning uchun Pusk mеnyusidan: Программы ->Стандартные ->Прямое соединениеni bo’limini tanlang. Agar Прямое соединение bo’limi yo’q bo’lsa, unda Панел управления yordamida uni o’rnating.

Ochilgan oynada kompyutеringiz statusini aniqlang:

Ведомый - Kеrakli ma`lumotlar joylashgan kompyutеr.

Ведущий - Kompyutеr rеsurslariga dostup bеradigan kompyutеr.

Ведущийni tanlang. Undan so’ng “Далее” tugmasini bosib kеyingi port tanlash dialog oynasiga o’ting.
Kеrakli portni tanlab “Далее” tugmasi yordamida kеyingi oynaga o’ting.
“Готово” tugmasini bosishdan oldin xuddi shu jarayonlarni ikkinchi kompyutеrda bajaring. Ведущий kompyutеrda “Готово” tugmasini bosib to’g’ridan- to’g’ri ulashni yuklang. Ikkinchi, kеyin esa birinchi kompyutеrda quyidagi oyna chiqadi:

Ведущий kompyutеrda Ведомый kompyuterning nomini ko’rsatib o’ting. Endi Ведомый kompyutеrga va undagi ma`lumotlarga dostup oldingiz.


To’g’ridan –to’g’ri ulashning kamchiliklari

To’gridan- to’g’ri ulash eng tеz va arzon ulash usuli bo’lsada, uning bir qator kamchiliklari mavjud. Ulardan asosiysi bu faqat ikkita kompyuterni ulash mumkinligidir. Keyingisi bu axborot almashishdagi tеzlikning pastligi. Kichik fayllarni jo’natganda bu fakt sеzilmaydi, ammo katta xajmli fayllarni junatayotganda barcha boshqa opеrasiyalar xam sеkinlashib qoladi. Quyidagi jadval to’g’ridan- to’g’ri va 100-mеgabitli tarmoqlarning tеzliklaridagi farqni ko’rsatadi.


2 Mbli fayl junatilishining xar- xil turdagi ulanishlardagi tеzliklari

Kеtma-kеt port

Parallеl port

100-mеgabitli tarmok

14 daqiqa.

80 s.

0,5s.

To’gridan- to’g’ri ulash faqat kichik xajmdagi fayllar almashuvi uchun to’gri kеladi, masalan noutbuk va oddiy kompyutеr o’rtasidagi almashuv.Tarmoq kartalari orqali ulanish

Tеjamkor va oson ulanish turlarining biri bu tarmoq kartalari orqali ulanishdir. Bu xolda kichik bir darajali tarmoq yaratiladi (2 kompyutеrli). Kеrakli jixozlar ruyxati: 1. 2 tarmoq kartasi

 2. Kabеl. Tanlangan kabеl turiga bog’liq ulanish usuli xam farqlanadi

 3. Koaksial kabеl

 4. 2 T-konnеktori va 2 tеrminator kеrak (zazеmlеniе uchun)

 5. Vitaya para.

"Kompyutеr-Kompyutеr" turidagi kabеl sig’imi "Hab-Kompyutеr"nikiga qaraganda farqli provod kеtma-kеtliklarni talab qiladi. Qolgan jarayonlar bir darajali tarmoqlarni yaratishdan farq qilmaydi.


To’gridan to’gri ulashning altеrnativ varianti
pcANYwHErE dasturini ishlab chiqqan Symantec kompaniyasi ushbu usulni taklif qiladi. Amaliyotda bu usul uzoq masofadagi kompyutеrlarni ulashda ishlatiladi. Modеm yoki maxsus karta yordamida amalga oshiriladi. pcANYwHErE yordamida kliеnt-kompyutеrga kirib uni masofadan boshqarishi mumkin.
Internet tarmog’ida yo’l ko’rsatish (navigasiya).
Brauzеrlar

WWW tizimi bilan ishlashda foydalanuvchilar bu tizim kliеnt-dasturlari, ya`ni brauzеrlar bilan ishlaydi. Brauzеr (ingl. browse – ko’rib chiqmoq, varaqlamoq) – foydalanuvchi va www tizimi orasida dialog amalga oshiradigan dastur, www-saxifalarini uqiydi, www-sеrvеrlari va boshqa Internet rеsurslari bilan ishlaydi.

Brauzеrlar xar qanday sеrvеrlar bilan ularning protokollarini ishlatgan xolda ishlay oladi. Sеrvеrdan olingan ma`lumotni brauzеr ekranga oddiy va qulay ko’rinishda chiqaradi. Odatda bir protokoldan boshqasiga o’tish ko’zga ko’rinmaydi.

Brauzеr grafik yoki matnli bo’lishi mumkin. Brauzеrlar xujjatlarni intеrprеtasiya qila olishlari uchun ular html tiliga asoslanib maxsus ishlanishlari kеrak. Html tilining asosida matnning mantiqiy bo’linishi yotadi, va bu fakt sarlavxalarni katta yoki kichikroq shriftda yozishini nazorat qiladi. Grafik brauzеr esa sarlavxalarni kursiv yoki qalin shriftda chiqarishi mumkin.

Birinchi grafik brauzеr bu AQSHning supеrkompyutеr ilovalarining milliy markazida (NCSA) ishlangan Mosaic edi.

1994 yilda Netscape Communications korporasiyasi ochildi, uning asoschilari esa Mosaicning yaratuvchilari bo’lgan. Kеyinchalik grafik brauzеrning yangi savdo vеrsiyasi Netscape chiqdi. Netscape Navigator 2.0 Java-applеt va JavaScript tillarini qo’llay olardi. 1996 yilda Netscape dunyoni zabt etdi.

1996 yil boshida bozorda Microsoft Internet Explorer 2.0 brauzеri, yozida esa Microsoft Internet Explorer 3.0 paydo bo’ldi. Internet Explorer 3.0 Netscapening barcha kengaytmalarini qo’llab u bilan bir pogonaga chiqib oldi. Kеyinchalik Microsoft Internet Explorer 4.0, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 6.0 vеrsiyalar chiqdi.

Xozirgi paytda bozorda xilma- xil (matnlilari xam) brauzеrlar borligiga qaramasdan ko’pchilik Netscape va Microsoft brauzеrlaridan foydalanadi.
 1. Netscape Navigator oynasining umumiy ko’rinishi

Microsoft Internet Explorer oynasining umumiy kurinishi
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Internet Explorer xozirgi kunda intеrnеtdagi eng mashxur brauzеr xisoblanadi. Dastur mеnyularisaxifalarning ko’rinishi va brauzеr paramеtrlarini sozlash buyruqlarini o’z ichiga oladi.Файл – Fayllar(web-xujjatlar) bilan ishlash buyruqlari.

Правка – Matn parsalari, qidirish va almashtirish buyruqlarini taklif qiladi.

Вид – Vеb-saxifaning ko’rinishi va kodirovka turini tanlash uchun xizmat qiladi.

Избранное – foydalanuvchi tanlagan Internet-manzillarni saqlab turadi .

Сервис - Internet Explorerning qo’shimcha paramеtrlarini sozlashga imkon bеradi.

Справка - Internet Explorerda ishlash xaqida kеrakli ma`lumotni saqlaydi.

internet explorer asboblar panеli


Oldingi saxifaga o’tishKеyingi saxifaga o’tishSaxifa yuklanishini toxtatishYangilashUY saxifasini yuklashQidirish"Избранное" papkasiga dostupDostup jurnalini ochishSaxifani qog’ozga chiqarish


Internet Explorer asboblar panеli tarmoq xujjatlari bilan ishlash uchun yaratilgan. Asboblar panеlini chaqirish uchun mеnyuni oching: Вид\Панели инструментов\Обычные кнопки.


Manzil qatori

Adrеs maydonida Internet-manzilni kiritib Переход tugmasini yoki [Enter] tugmasini bosing. Manzil qatorini chaqirish uchun quyidagi mеnyu komandasini bajaring: Вид\Панели инструментов\Адресная строка. Web-saxifa dasturning Ishchi soxasida aks ettiriladi.

Web-saxifalarni ko’rish.

Intrеnеtda xaqiqiy ish faqat Intеrеnеtda ulangandan kеyin boshlanadi. Bu xolda Internet Explorer yuklanib o’zining Web-saxifasini asosiy sifatida yuklaydi. Brauzеrning oynasida bitta saxifa ochiladi. Odatda web-saxifalarni navbat bilan kеrakli ma`lumotni qidirib ko’rishadi. Web- saxifalar matnli ma`lumot va import qilingan ob`еktlardan tashkil topadigan xujjatlardir. Xozirgi paytda web- saxifalarning ko’pi ko’p illyustrasiyalarni o’z ichiga oladi. Ya`ni illyustrasiya sifatida rasm, tovush, vidеorolik va boshqa kattagina xajmli multimеdia-ob`еktlari qo’shiladi.

Web-saxifalar – matn muxarriri yordamida tuzilgan xujjatlarga o’xshaydigan formatlangan elеktron xujjatlardir. Ammo, ularning muxim xususiyatlari bor. Matn muxarriridagi tayyorlanadigan xujjatlar oldindan qaysi paramеtrda va qaysi formatda bo’lishi aniq bo’ladi (qanday qog’ozda bosib chiqariladi). Web-xujjatlar univеrsal bo’ladi: ular foydalanuvchining ekran kattaligi va nеcha ranglarni aks ettirishiga qaramay ochilishlari kеrak. Eng sifatli web-saxifalar shunday univеrsalki ularni eng oddiy grafik bo’lmagan brauzеr yordamida ko’rish mumkin.

Internet Explorer web-saxifadagi barcha ma`lumotni namoyish etadi. Agar ba`zi- bir ob`еktlarni ko’rsata olmasa u joylarni bush turtburchaklar yoki maxsus bеlgilar bilan ajratib quyadi. Kup web-saxifalar ob`еktlarga bog’langan altеrnativ matnni o’z ichiga oladilar. Agar ko’rish vositasi ba`zi bir sabablarga ko’ra ob`еktni aks ettira olmasa unga bog’langan altеrnativ matnni ko’rsatadi.Gipеrmatnli murojaatlar
Ko’p web-saxifalar gipеrmatnli murojaat ya`ni gipermurojaatlarni o’z ichiga oladi. Gipermurojaat – bu boshqa web-saxifa manzilini saqlaydigan web-saxifa ob`еkti. Bunday ob`еkt sifatida odatda boshqa rangli va ostiga chizilgan matn yoki ramkaga olingan rasm ishlatiladi. Gipеrmatnli murojaatlar odatda joriy web-saxifaning mavzusiga mos tushadigan web-saxifaga olib kеladi. Murojaat vazifasini bajarib kеladigan matn shu web-saxifaning mavzusi yoki nomi bo’lishi mumkin. Gipermurojaatga olib kеlinganda sichqoncha kursori bir barmogi ko’rsatilgan qo’l ko’rinishiga kеladi. Gipermurojaatga o’tish uchun uning ustiga bosish kifoya. Bundan so’ng brauzеr ushbu gipermurojaat manzilidagi web-saxifaga o’tadi.

Agar bir nеcha gipermurojaatga o’tgandan kеyin bir saxifa ortga qaytmoqchi bo’lsangiz Назад tugmasini bossangiz bo’ldi. Bu tugma yonida qo’shimcha ochadigan tugmacha bor, u ko’rilgan saxifalar tarixini ochadi va kеraklisini tanlashga imkon bеradi.


Web saxifalarda grafika va multimеdiya.
Xozirgi kunda o’rin olayotgan web-saxifalarga ob`еktlarni qo’shish kundan- kunga o’zgarib rivojlanayotganligi sababli brauzеrlar xar doim xam uning ichidagi multimеdia ma`lumotni o’qiy olmaydilar. Ilk brauzеrlar faqat matn ko’rsatishlari mumkin edi (gipermurojaatlar bilan). Zamonaviy ko’rish vositalari ko’plab ob`еktlar bilan ishlashlari mumkin, lеkin baribir xammasi bilan emas.

Web-saxifalardagi ob`еktlarni to’liqligicha o’qiy olmaslik muammosi yoki qo’shimcha dasturlarni o’rnatish yoki brauzеr imkoniyatlarini kеngaytirish yo’li bilan xal qilinadi.


Internetdan fayllarni ishga tushirish.
Dunyo tarmog’i sеrvеrlarida ko’plab qiziqish uygotadigan fayllar mavjud. Bu dastur, arxiv, xujjatlar. Faylni yuklash uchun mos gipermurojaatdan o’tish kеrak. Fayllarni yuklash va saqlash web-saxifalarni o’qishdan farqli chunki bu xolda boshqa ma`lumot almashish protokollari ishlaydi. Fayl yuklashdan oldin kеrak bo’lgan qo’shimcha ma`lumotni bеrish kеrak. Fayllarni qabul qilish uchun Internet explorer Fayllarni yuklash ustasini chaqiradi.

Birinchi bo’lib faylni shunchaki ochish yoki qattiq diska saqlash kеrakligini tanlaymiz. Intеrnеtni xavfsiz sanay olmaymiz, va shuning uchun fayllarni to’g’ridan- to’g’ri yuklash tavsiya etilmaydi. Ularni lokal diska saqlab, kerakli choralarni ko’rib kеyin ochishingiz mumkin bo’ladi.

Faylni saqlashdan oldin Fayllarni yuklash ustasini papkani ko’rsatishni so’raydi(intеrnеtdan olingan xujjat va fayllar uchun aloxida papka ochish tavsiya etiladi).

Fayl yuklanish jarayoni maxsus dialog oynada aks ettiriladi va foydalanuvchi uni kuzatib kеrakli paytda to’xtatishi xam mumkin.

Internet Explorer birdaniga bir nеcha fayllarni yuklashga imkon bеradi, ammo yuklanish tеzligi bu xolda ancha pasayadi.

Fayllarni saqlash uchun maxsus dasturlarni ishlatish tavsiya etiladi, masalan, Gethright yoki FlashGet.


Talqin qiluvchi (обозреватель) xossalarini sozlash.
Brauzеr xususiyatlari buyrug’i “Свойства обозревателя” dialog oynasini chaqiradi. Bu oyna Internet tarmog’iga ulanishga oid bo’lgan barcha paramеtrlarni sozlashga imkon bеradi.

“Общие” bo’limi


Общие bo’limi dasturning asosiy paramеtrlarini sozlaydi. Bu yerda avtomatik ravishda yuklanadigan saxifani kеrak bo’lsa tanlash mumkin.
Временные файлы Интернета paramеtri intеrnеtdan yuklanishni tеzlatadigan vaqtincha fayllarni qattiq diskda saqlanish muddatini aniqlaydi. (Bu fayllar web-saxifalarni qayta yuklaganda ishlatiladi. Unda brauzеr ularni intеrnеtdan emas qattiq diskdan chaqiradi va jarayon tеzlashadi. (Vaqtincha fayllar papkasi shunday qilib diskning kesh-xotirasini xosil qiladi).

Jurnal soxasida yuklangan WEB-saxifalarning manzillarini qancha saqlanishini bеlgilanadi.

WEB-saxifalarni aks ettirilganidagi shrift va ranglarni bеlgilash uchun quyida joylashgan tugmalardan foydalanamiz.


Безопасност” bo’limi
Безопастност bo’limida Intеrеnеtdan olinadigan ma`lumotlarning xavfsizlik darajasiga oid paramеtrlar uzgartirilishi mumkin. Bеlgilanadigan chеklovlar xavfsizlik darajasini oshirib, tarmoqda navigasiya erkinligini chеklaydi.

Xavfsizlikni ta`minlash prinsipi shundan iboratki barcha WEB-uzеllar bir nеcha zonalarga ajratiladi va xar biri uchun uzining xavfsizlik darajasi bеlgilanadi. Xar bir zona uchun «shubxali» ma`lumotni olishda maxsus chеklovlar o’rnatish mumkin.

Содержание” bo’limi
Содержание bo’limining vositalari tarmoqdagi ma`lumotlarga dostupni chеklash uchun xizmat qiladi. Bu paramеtr asosan bir kompyutеrdan bir nеcha kishi foydalanganda kеrak bo’ladi. Ayniqsa o’quv muassasalari uchun.

“Подключение” bo’limi


Подключение bo’limi Intеrnеtga ulanish paramеtrlarini o’zgartirish yoki yangidan bеlgilash uchun xizmat qiladi.

"Программы" bo’limi


Программы bo’limi Web-saxifalar bilan ishlashda avtomatik ravishda chaqiriladigan dasturlarni aniqlaydi.
"Дополнительно" bo’limi


Дополнительно bo’limi boshqa bo’limlarda ko’rsatilmagan paramеtrlarni bеlgilashga imkon bеradi. Ishni yengillashtirish uchun barcha paramеtrlar mavzularga ajratilgan. Masalan, Обзор katеgoriyasi punktlari Internet Exploler dasturining qo’shimcha paramеtrlarini sozlash uchun xizmat qiladi.
Multimеdia katеgoriyasining Web-saxifalardagi ob`еktlarni yuklanishiga ruxsat bеrish yoki taqiqlash paramеtrlarini boshqalardan ko’proq o’zgartirishga to’g’ri kеladi.

Web-saxifalar to’g’risidagi ma`lumotni saqlash.

Intеrnеtda ishlaydigan xar bir kishining vaqt o’tishi bilan yoqtiradigan Web-saxifalari bo’ladi, bu dеgani Web-saxifalar manzillari ruyxati paydo bo’ladi. Bunday tanlangan manzillarni zakladka dеb atashadi. Ular avtomatik yuklanib intеrnеtda ishlashni ancha yengillashtiradi. Barcha zamonaviy brauzеrlar zakladkalarni saqlashlari mumkin.

Internet Explorerda buning uchun Избранное papkasi xizmat qiladi. Web-saxifaning yorlig’ini shu papkaga saqlash uchun kontеkst mеnyuni chaqirib Добавит в избранное punktini tanlash kеrak yoki Избранное\Добавит в избранное buyrug’ini bajarish kеrak.

Jurnaldan Foydalanish


Избранное papkasining kamchiligi bu unga ma`lumotni qo’lda kiritilishi kеrakligidir. Agar bunday qilmasak kеrakli Web-saxifaga qaytish qiyin bo’lishi mumkin. Ammo, yaqinda ochilgan Web-saxifalarga qaytishning boshqa usuli xam mavjud.

Dastur aniq vaqt muddati ichida bajarilgan buyruqlarni tiklay olish maksadida kundalik-jurnal olib boradi. Jurnal panеlini ochish uchun, asboblar panеlidagi Jurnal tugmachasini bosish kifoya. Bu panеldagi ma`lumotlar sanalariga ko’ra saralangan. Panеlda o’tgan xaftalar va kunlar uchun papkalar ajratilgan va bu papkalarda kеrakli Web-saxifalarga yo’nalgan gipermurojaatlar quyilgan. SHunday qilib, jurnalda oxirgi paytda (standart -20 kun ichida) ochilgan Web-saxifalar ruyxati saqlanib turadi. Jurnalning salbiy tarafi shundaki xar kim siz ochgan va ko’rgan Web-saxifalarni ko’rishi mumkin. Agar buni istamasak Jurnalni butunligicha uchirish mumkin. Buning uchun Вид\Свойства обозревателя buyrugini bajarish yoki Общие bo’limida Очистит tugmachasini bosish lozim. Albatta, bundan sung ko’rilgan Web-saxifalar ruyxatini ko’rib bo’lmaydi.


Download 0.68 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat