Kimyo fanidan kirish testi 8-sinfDownload 45.5 Kb.
Sana26.06.2017
Hajmi45.5 Kb.
Kimyo fanidan kirish testi 8-sinf
1. Galagehlar o'rtasida eng kuchli elektromanfiy elementini ko'rsating.

a) Cl b) J c) F d) Br

2. CuSO ga xlorid kislota ta'sir ettirilganda yangi tuz hosil bo'adi.Uning nomi?

a) rux gidroksid b) mis xlorid

c) kalsiy sulfat

3. 17-tartib raqamda joylashgan, sariq-yashil rangli o'tkir hidli zararli gaz.

a) Cl b) Br c) J d) F

4. Sanoatda vodorod xlorid qanday usulda olinadi?

a) Kaliy xlorid tuzlarida HNO ta'sir ettirib

b) Natriy xlorid tuzlarida fasfat kislota ta'sir

c) Vodorod bilan xlor gazlarida o'zaro reaksiyaga kirishganda

d) Vodorod bilan NaCl tuzini ozaro reaksiyaga kiritib

5. U shunday moddaki-rangsiz, o'tkir hidli"Tutovchi" kislota nomini olgan, fenoeftalinni rangsizlantiradi.

a) HCl b) H SO s) H SO d) HNO

6. Xlorid ionini eritmada mavjudligini aniqlovchi modda

a) Mg SO b) CuSO c) ZnSO d) AgNO

7. Qattiq kristall holda tosh tuzi shaklida uchraydigan NaCl O'zbekistonning qaysi hududlarida uchraydi?

a0 Xo'jaikon, Tubokat, Barsakelmas, Boybichakon

b) Aydarko'l, Issiqko'l, Zarafshon

c) Sanqarmish, Qorako'l, Nurota

d) Balqash, Qizilqum, Oxangaron

8. Bertole tuzi formulasi qaysi bandda to'g'ri ko'rsatilgan?

a) ZnCl b) KClO c)HgCl d) CaCl

9. Natriy korbanat tuzi eritmasiga fenolftalein indiktorini ta'sir ettirilganda eritma rangi qanday bo'ladi?

a) sariq b) rangi o'zgarmaydi

c) to'q qizil d) ko'k

10. Kuchsiz asos va kuchli kislotadan hosil bolgan tuzlarning suvdagi eritmasining muhiti qanday bo'ladi?

a) kislotali b) ishqoriy c) neytral d) hamma javob

11. Kuchsiz asos va kuchsiz kislotadan hosil bo'lgan tuzlarning suvdagi eritmasining muxitiqanday bo'ladi?

a) ishqoriy b) kislotali c) neytral d) hamma javob

12. Temir (m) xlorid tuzi necha bosqichda gidroliz

a) 2 b) 3 c) 4 d) 1

13. Quyidagi qaysi moddaning suvdagi eritmasi ishqoriy muhitga ega?

a) NaCl b) HCl c) Na CO d) NH Cl

14. Quyidagi keltirilgan moddalardan qaysi biri suvda eriganda kuchsiz kislotali reaksiya boradi?

a) NH b) CO c) SO d) H S

15. Kimyo fani rivojiga hissa qo'shgan elektrolitik dissotsilanish nazariyasini yaratgan mashhur olim

a) Arrenius b) Mendeleyef c) Kyuri d) Devi


9-sinf Chiqish testi
1. Temirning massa ulushi quyidagi birikmalarning qaysi birida ko'p

a) FeO b)Fe O c) FeSO d) FeCl

2. Na CO ning tarkibi quyidgicha quyidagicha: Na=45,4% , C=11,3% , O=45,6% . Uning formulasinin aniqlang.

a) Na Co b) Na SO c) NaHCO d) NaHSO

3. Metanning vodorodga nisbatan zichligi?

a) 2 b) 8 c) 5 d) 9

4. 16,25 g rux xlorid kislotaning mo'l eritmasida eritilganda, qancha tuz hosil bo'ladi?

a) 13gr b) 64gr c) 23gr d) 34gr

5. Temir kuyundisi Fe O dan 14 kg kg Fe olish uchun n.sh. da o'lchangan qancha hajm H kerak?

a) 4,4 b) 7,4 c) 6,8 d) 7

6. Malekulasida uchta qo'shbog' tutgan uglevodorodlar?

a) alkenlar b) alkadiyenlar

c) alkinlar d) sikloankanlar

7. Ushbu R-O-R umumiy formulalar qaysi sinf birikmalariga muvofiq keladi?

a) spirtlar b) oddiy efirlar

c) murakkab efirlar d) karbon kislotalar

8. Gaz holatdagi alkenlar qatorini ko'rsating.

a) C H , C H ,C H b) C H , C H , C H

c) C H, C H , C H d) C H , C H , C H

9. Uzum shakarini achitqi zambrug'lari yordamida bijg'itib qanday modda olinadi?

a) etil spirti b) metil spirti

c) sirka kislota d) sirka aldegiti

10. Magnezit formulasi qaysi bandda to'g'ri ko'rsatilgan?

a) MgSO 7H O b) MgCo

c) Mg SiO d) MgSl 6H O

11. BaCl rangsiz alangani qanday rangga bo'yaydi?

a) sarg'ish-yashil b) qizil

c) ko'k d) tutab,qorayib yonadi

12. 50g BaCl tutgan eritmaga tarkibida 28,4g Na SO bo'lgan eritma qo'shildi.

Natijada necha gr cho'kma hosil bo'ladi?

a) 35,6 b) 54,3 c) 46,3 d) 61,5

13. 23 gr etil spirtini yondirish uchun qancha hajm havo kerak boladi?

a) 1,68 b) 16,8 c) 168 d) 1680

14. Legirlangan cho'yan tarkibida bo'ladigan metallar qatorini ko'rsating?

a) K ,Na, Al, Fe b) Cr, Ni, Si, Mn

c) Mg, Cr, Fe, S d) Al, Cr, Si, P

15. Saharoza fomulasi qaysi bandda to'g'ri ko'rsatilgan?

a) C H O b) C H O c) C H O d) C H O

16.Al ionining formulasi quyidagi qaysi formulaga muvofiq eladi?

a) 1s 2s 2p b) 1s 2s 2p 3s 3p

c) 1s 2s 2p d) 1s 2s 2p 3s

17. II gurux bosh guruxcha elementlari barcha birikmalarda qanday oksidlanish darajasiga ega?

a) +3 b)+ 4 c) + 2 d) +1

18. Elektronlar xarakati nechta kvant soni bilan ifodalanadi?

a) 6 ta b) 4 ta c) 3 ta d) 2 ta

19. Bog' uzunligi - atom yadrolari orasidagi masofaning muvozanat xolati qanday birikmada o'lchanadi?

a) sm larda b) n.m larda

c)m larda d) l larda

20. Kislorod peroksidlarda qanday oksidlanish darajasiga ega?

a)-1 b) -3 c) 2 d) -2

21. Quyidagi qaysi elektrolit dissotsilanganda ionlarga eng ko'p parchalanadi?

a) Xrom (II) nitrat b) natriy korbanat

c) alyuminiy sulfat d) kaliy sulfat

22.Azot guruxchasi elementlarning qaysi hossasi bir-biriga o'xshaydi?

a) kimyoviy belgisi b) Atom radiusi

c) Tashqi pog'anadagi elektronlar soni d) tartib raqami

23. Kalsiy oksidi sanoatda qaysi usullsrdan foydalanib olinadi?

a) Ca ga suv ta'sir ettirib b) Ca (OH) ni qizdirib

c) oxaktoshni qizdirib d) Ca ga Cl ta'sir ettirib

24. 3,4 g ishqoriy metall suv bilan reaksiyaga kirishganda 448 ml H ajralib chiqadi, reaksiyada kirishgan metallning nomi?

a) K b) Rb c) Cs d) Na

25. Havoda eng kam karroziyada uchraydigan metallning nomi?

a) Cu b) Fe c) Cr d) Zn

7-sinf Kirish testi

1. Yer qobig'ining foiz og'irlik qismi kislorod tashkil etadi?

a) 19% b) 47% c) 29% d) 53%

2. Quyidagi qaysi modda fotosentlar jarayonida hosil bo'ladi?

a) CO b) Al O c) SO d) O

3. Maktab laboratoriyasida kislorodni quyidagi qaysi moddalardan olish mumkin?

a) havo va FeO b) KM O va KClO

c) K ClO va SO d) havo, KM O va KClO

4. Kislorod quyidagi qaysi elementlar bilan reaksiyaga kirishadi?

1.Na 2 Ag 3 P 4 Au 5 N 6 S 7 Pt 8 Al

a) 1,3,5,6,7 b) 1,3,5,6,8

c) 1,3,5,6,7 d) 3,4,6,7,8

5. Yer qobig'ining necha foizini O tashkil etadi?

a) 56% b) 82% c) 42% d) 47%

6. Navoga nisbatan zichigi 2 ga teng bo'lgan gazning n.m.m. hisoblang

a) 29 b) 54 c) 48 d) 58

7. Ohaktosh CaCO tarkibidagi kislorodning massa ulushini aniqlang?

a) 42% b) 48% c) 12% d) 40%

8. Temir O da yonganda qanday birikma hosil bo'aldi?

a) FeO b) Fe O c) Fe O d) Fe O

9. 30 gr C ni to'liq yondirish uchun necha litr O kerak?

a) 56 b) 52 c) 36 d) 44,8

10. Suv tarkibidagi H ning foiz ulushi nechaga teng?

a)18,2% b) 11,11% c) 22% d) 14%

11. Laboratoriyada O qanday moddalardan foydalanib olinadi?

a) a) HgO b) KMnO va H O c)NK Mn O va KClO

12. Temir kislorodda yonganda qanday birikma hosil bo'aldi?

a) FeO b) Fe O c) Fe O d) Fe (OH)

13. 0,25 O ning massasini va bu miqdordagi malekulalar sonini hisoblang.

a) 8 g va 1,505*10 b) 12g va 2,2575 * 10

c) 10 g va 3,01 * 10 d) 24 g va 4,515 * 10

14. A modda qizdirildi va kisslorodli bankaga tushirildi. Natijada banka ichi oq rangli tutun bilan to'ldi. "A" modda

a) C b) S c) Fe d) F

15. Quyidagi yonilg'ilardan qaysi biri yonganda suv hosil bo'ladi?a) ko'mir b) tabiiy gaz s) qattiq o'tin


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa