Doç. Dr. Cihan bulut elçin SÜleymanov döVLƏt maliYYƏSİ Bakı 2013 qafqaz universitetiDownload 2.42 Mb.
bet61/61
Sana10.09.2017
Hajmi2.42 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61
“Maliyyə”, Bakı. 1997. s. 6

2 a.g.e., s.7.

3 Saleh Məmmədov.a.k.ə. s. 18-19

4 Tofiq Vəliyev. “İqtisadi Nəzəriyyə”, Bakı, 1999 s. 20

5 Zahid Fərrux, Maliyyə və pul tədavülü kredit, Bakı, Azərnəşr, 2007, səh. 223.

6 S.Səfərov, Büdcə Sistemi və onun idarə olunması, Bakı, 2002, s. 95.

7 N.A.Novruzov, X.Ə.Hüsüynov, Maliyyə, Bakı, Kooperasiya nəşriyyatı, 2007, s. 22-34.

8 http://www.finance.gov.az/haqqında/, 3 Aprel, 2008.

9 http://www.finance.gov.az/əsasnamə/, 3 Aprel, 2008.

10 http://www.taxes.gov.az/rehberlik/funksiyalar.shtlm., 7 May, 2008.

11 Ömer F.Batırel, Kamu Bütçesi, İstanbul, 1982, s.1.

12 Qurbanov B.Ş., İqtisadiyyatın Bazar Münasibətlərinə Keçilməsi və Maliyyə, Bakı, 1998, s.284

13 Ş.Ş. Bədəlov v.d., Büdcə Sistemi, Bakı, Azərnəşr, 2003, ss. 11-12.

14 A.N.Kərimov. Maliyyə Bakı 2001 s.s 27

15 A.N.Kərimov. “Maliyyə”, Bakı, 2001 s. 30

16 Saleh Məmmədov. “Maliyyə”, Bakı, 1997 s.24-25

17 A.N.Kərimov. “Maliyyə”, Bakı, 2001 s. 70

18 R.Ə.Mustafayev ,“Azərbaycanda pul-kredit bazarının vəziyyəti və onun inkişaf meylləri”, Maliyə və uçot jurnalı, №2/2006

19 Vəlixan Əhmədov. “İqtisadi Nəzəriyyə”, dərslik, Bakı, 2001 s.115-116

20 A.N.Kərimov. Maliyyə” Bakı 2001

21 SAYAR, Nihad, Kamu Maliyesi, Cilt; 1, Istanbul 1970, s.30

22 Ayşe Sema Bahçeci, Ortodoks ve Heterodoks İstikrar Programları: Seçilmiş Ülke Örnekleri ve 1994 Türkiye Deneyimi, Ankara, DPT Yay. No: 2477, 1997, s. 5.

23 Coşkun C. Aktan, Ekonomik Anayasa, İstanbul, .TİSK Yayını, 1996, s. 24.

24 Richard Hemming, “Kamu Harcamaları, İstikrar ve Yapısal Uyum” s. 16.

25 John B. Taylor, “How Should Monetary Policy Respond to Shocks While Maintaining Long-Run Price Stability? Conceptual Issues” Achieving Price Stability, Missouri, Federal Reserve Bank of Kansas City Symposium Series,1996, p. 190.

26 Ömer Faruk Batırel, “Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikaları” Prof.Dr. Salih Şanvere Armağan, İstanbul, T:C: Marmara Üniversitesi Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi,Yayın No:10, 1998, s. 97.

27 Laurence Ball, N. Gregory Mankiw “What Do Budget Deficits Do?” Budget Deficits and Debt: Issues and Options, ABD, A symposium Sponsored by The Federal Reserve Bank of Kansas City, 1995, pp. 98-99.

28 Laurence Ball, N. Gregory Mankiw, “What Do Budget Deficits Do” Budget Deficits and Debt: Issues and Options, ABD, A symposium Sponsored by The Federal Reserve Bank of Kansas City, 1995, pp. 98-99.

29 Laurence Ball, N. Gregory Mankiw, “a.k.ə.

30 Jacop A. Frenkel, “Central-Bank Independence and Monetary Policy” Central Banking, Monetary Policies and the Imlications for Transition Economies, Edited by Mario I. Blejer, Marko Skreb, Boston, Kluwer Academic Publishers, 1999, p. 13.

31 B.A. Xankişiyev «Büdcə prosesi və büdcə təsnifatı» Bakı – 2002

32 A.M. Kərimov, N.R. Quliyev «Maliyyə». Dərslik , Bakı –2001

33 Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi haqqında qanun 2008

34 //www.nbg.az/index.php?lang=az&menu=budget_classification

35 Pehlivan,Osman”Kamu Maliyesine Giriş”Trabzon 2005

36 Osman Pehlivan , Kamu Maliyesine Giriş, Yildizlar Matbaacılık A.Ş., Trabzon, 1994, s.251

37 Bedi N. Feyzioğlu, Büdçe, İstanbul, 1976, s.13

38 Ömer F. Batırel, Kamu Büdçesi, İstanbul, 1982, s.1

39 Ömer F. Batırel ,a.k.ə, s.16

40 Aytaç Eker, Asuman Altay,Mustafa Sakal, Maliyye Politikası (Teori, İlkeler ve Yöntemler), Takav Matbaacılık, Ankara, 1994, s. 163

41 Gülay Coşkun, Devlet Bütçesi-Türk Bütçe Sistemi, Turhan Kitabevi, Ankara, 1994, s. 33

42 Gülay Coşkun, a.k.ə, s. 35

43 Haluk Anıl, Kamu Maliyyesi ve Kaynak Kullanımında Etkinlik, A.İ.T.İ.A. Yayın No: 205, Maliyye Fakultesi Yayın No:5, Ankara 1982, s. 13

44 Haluk Anıl, a.k.ə, s. 13

45 Sönmez Nezine, Kamu Bütçesi ve Bütçe Politikası, İzmir, 1994, s. 25-28

46 Jean Cathelineau, Finances Publiques, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1978, s.24

47 Aksoy, Şerafettin, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul, 1989, s. 53

48 Aksoy, Şerafettin, a.k.ə, s. 54

49 Sönmez. Nezihe; a.k.ə, s. 40-42

50 Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyyesi, Gazi Universitesi Yayın №: 135, Ankara, 1989, s.295

51 Gülay Coşkun, a.k.ə, s. 142

52 Sönmez Nezine, a.k.ə, s. 69

53 Atar Yavuz, Vergi hukuku Genel Esaslar, Konya, 1994, Mimoza Yayınları, s. 14

54 Azər Mehdiyev, Vətəndaşın büdcə bələdçisi, 2005, s. 248

55 Sönmez Nezine, a.k.ə. s. 124

56 Sönmez Nezine, a.k.ə., s. 54

57 Sönmez Nezine, a.k.ə., s. 129

58 SALIH Turhan, Vergi Teorisi, İstanbul, 1979, İstanbul Universitesi, yayın, 2550, s. 19-20

59 İsmail Türk; Maliyye Politikası, 7. Bası, S Yayınları, Ankara. 1988, s.323

60 Gülay Coşkun, a k.ə, s. 23

61 Ercan Sancak, Azərbaycan İqtisadiyyatı, Qafqaz Universiteti Nəşriyyatı, Bakı, 1999, s. 32

62 Ş.Ş. Bədəlov, R.B. Məhərrəmov, F.Ə. Qurbanov, Büdcə Sistemi, Bakı, 2003, s. 18

63 Ş.Ş. Bədəlov, R.B. Məhərrəmov, F.Ə. Qurbanov, a.k.ə, s.20

64 Azərbaycan Respublikasının, Büdcə Sistemi Haqqında Qanunu, 2008

65 Ş.Ş. Bədəlov, R.B. Məhərrəmov, F.Ə. Qurbanov, a.k.ə, s. 302

66 Azərbaycan Respublikasının Büdcə Sistemi Haqqında Qanunu, 2006

67 Ş.Ş. Bədəlov, R.B. Məhərrəmov, F.Ə. Qurbanov, a.k.ə, s. 303

68 Azərbaycan Respublikasının Büdcə Sistemi Haqqında Qanunu, 2008

69 Ş.Ş. Bədəlov, R.B. Məhərrəmov, F.Ə. Qurbanov, a.k.ə, s. 303

70 Zahid Fərrux, Vidadi Zeynallı, Maliyyə Pul Tədavüılü Kredit, Bakı, 2007, s. 281

71 Ş.Ş. Bədəlov, R.B. Məhərrəmov, F.Ə. Qurbanov, a.k.ə, s. 308

72 N.A.Novruzov, Maliyyə, Bakı, Kooperasiya nəşriyyatı, 2007, s. 154-156.

73 Q.Bayramov v.d., Büdcə işi, Bakı, 2006, ss. 63-70.

74 Ş.Ş. Bədəlov, R.B. Məhərrəmov, F.Ə. Qurbanov, a.k.ə,, s. 302

75 Nurpaşa Novruzov, Xanoğlan Hüseynov, Maliyyə, Kooperasiya nəşri, Bakı, 2007, s. 155

76 Azər Mehdiyev, Büdcə işi, Bakı, 2006, Xəzər Universiteti nəşri, s. 46

77 Azər Mehdiyev, a.k.ə s. 47

78 Azərbaycan Respublikasının Büdcə Sistemi Haqqında Qanunu, 2006

79 Azər Mehdiyev, a.k.ə, s. 49

80 Fuad Rəsulov, Dövlət Büdcəsinin Gəlirləri, Bakı, 2006, s. 20

81 Fuad Rəsulov, a.k.ə, s. 22

82 Azərbaycan Respublikasının Büdcə Sistemi Haqqında Qanunu, 2006

83 Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi.

84 Fuad Rəsulov, a.k.ə, s. 23

85 Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi.

86 Nurpaşa Novruzov, Xanoğlan Hüseynov, a.k.ə, s. 191

87 Azərbaycan Respublikasının Büdcə Sistemi Haqqında Qanunu, 2006

88 F.Ə.Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov,Y.A. Kəlbəliyev, Z.H. Rzayev “Vergilər və Vergitutma” 2006, s.5

89 Mirələm Həsənli “Vergilər” 1998, s15.

90 F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev “Vergilər və vergitutma”, 2006, s.81

91 A.F. Musayev, A.A. Qəhrəmanov, ”Vergi mədəniyyəti”, Bakı, 2004

92 D. Vəliyev və E.E. İmanov,”Vergi Hüququ”, 2003, s.38

93 A.F. Musayev, “Vergi siyasətinin iqtisadi problemləri”, 2004

94 Allahverdiyev D.İ, “Büdcə-vergi siyasəti və iqtisadi təhlükəsizlik”, 2002, s.24

95 Quliyev Fərid, “Millət və dövlət gəlirləri”

96 Mirələm Həsənli “Azərbaycanda Vergilər” 1998 s.65

97 F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev,M.M. Sadıqov, Y.A. Kəbliyev, Z.H. Rzayev, “Vergilər və Vergitutma” ,2006, s.137

98 A.F.Musayev, Y.A.Kəlbiyev, A.A.Hüseyinov “Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: islahatlar və nəticələr ,2002

99 Mirəlim Həsənli “Vergilər” 1998 s.26

100 Məmmədov S.M, “Maliyyə” ,1997 s.36

101 İqtisadiyyat və Həyat 2005

102 Vito TANZI & Howell H. ZEE; “A Point Of View: Coordination Of EU Tax Systems and Results Of Economic And Monetary Union, s.4

103 İqtisadiyyat və həyat No 5-6, 2004, A.İ.Həsənova

104 www.irs.gov. Publication 501, Exemptions, Standard Deduction and Filing Information

105 www.muhasebetr.com/ab_vergiler.

106 www.handbuch-deutschland.de/ Einkommens- und Lohnsteuer.

107 Azərbaycan Vergi Məcəlləsi, 2008

108 www.taxes.gov.az

109 Azərbaycan Vergi Məcəlləsi, 2013

110 Tahir Paşayev, Mənfəət Vergi Daxilolmalarının Yaxşılaşdırılması Yolları ,s. 56

111 Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi, 2009

112 İ.Əliyev. Əlavə Dəyər Vergisi, Bakı, 1998

113 Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi, 2013

114 Biznes Bülleteni. Əmlak Vergisinin Hesablanması, s. 38

115 www.taxes.gov.az

116 www.taxes.gov.az

117 İsgəndər Əliyev. ƏDV və Sadələşdirilmiş Vergi Sistemi, 1998 s.63

118 Ş.Ş Bədəlov v.d., Büdcə Sistemi, Bakı, 2003, s. 261-264.

119 “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi bankı”. Statistik bülleten №12/2006

120 Banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu s. 27-30

121 Mərkəzi Bank haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu

122 Dr. Şahin Əhmədoğlu, “Yeni dünyada Yeniləşən Azərbaycan İqtisadiyyati”. Bakı. 2006 s.14

123 A.N.Kərimov. Maliyyə”. Bakı. 2001 s. 23

124 A.Ə.Abduləzimov, “Müasir maliyyə sisteminin formalaşmasının nəzəri-metodoloji məsələ-ləri” - Maliyə və uçot jurnalı №12/2006Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa