Badiiy asar yuragingizni bezovta qiladi. Sizni loqaydlikdan xalos etadi…Download 102.56 Kb.
bet1/4
Sana22.06.2017
Hajmi102.56 Kb.
  1   2   3   4

Aim.uz


7-sinf test savollari

Adabiyot 7-sinf 1-variant
 1. “Badiiy asar yuragingizni bezovta qiladi. Sizni loqaydlikdan xalos etadi…” fikr kimga tegishli?

A. A.Qahhor B. I.Karimov S. A.Oripov D. E.Vohidov

 1. “Tong otmoqda” she’rining muallifi kim? A. R.Parfi B.Sh.Raxmon S.M.Yusuf D.U.Azim

 2. Adabiyot hayotning in’ikosi… fikrni davom ettiring.

A. u orqali olamni ko’rish mumkin. B. ammo uning aynan suratga tushirilgan nusxasi emas

S. barcha javoblar to’g’ri D.odamlar qalbini anglash mumkin. 1. Ijodkorning, fikr, tuyg’u, hissiyot va kechinmalari singdirilgan manzara tasviri…?

 1. badiiy obraz B.badiiy uslub S.badiiy asar. D.peyzaj

 1. Badiiy adabiyotning turlari? A.yozma B.Og’zaki S.og’zaki va yozma D. sheva

 2. Har bir tur o’z navbatida nimalarga bo’linadi?

A.janrlarga B.qoliplarga S.to’g’ri javob yo’q D.usullarga

 1. Jadid harakati vakili? A.Furqat B.Muqumiy S.Komil Xozarmiy D.Avloniy

 2. A.Avloniy Mirobod mahallasida qanday maktab ochdi?

A.usuli savtiya B.jamiyati xayriya S.ixlosiya D.A va B

 1. 1909 – yilda kambag’al, yetim – yesirlarga ko’mak berish uchun ochilgan uyushma?

A.usuli savtiya B.jamiyati xayriya S.ixlosiya D.A va B

 1. A.Avloniy pedagog sifatida yaratgan qo’llanmalari? A.usuli savtiya, Jamiyati xayriya B.Birinchi muallim, Ikkinchi muallim, Turkiy guliston yoxud axloq S. Padarkush, Kuyov D. A,B,S

 2. 1909 – 1916 yillarda yaratilgan asarning nomi va u nechta qismdan iborat?

A.Birinchi muallim 4 qismdan B.Turkiy Guliston yoxud axloq 5 qismdan S.Adabiyot yoxud milliy she’rlar 5 qismdan D.Ikkinchi muallim 3 qismdan

 1. “Alhosil tarbiya bizlar uchun yo hayot, - yo mamot, yo najot, yo halokat…” yuqoridagi fikr qaysi asardan olingan? A.”Siz va biz” B. “Turkiy Guliston yoxud axloq” S.”Ikki muhabbat” D. “Turkiston ahvoli”

 2. Avloniy 1907- yilda qaysi gazetani chiqardi? A.Shuhrat B.Turon S.Ishtirokyun D.Siz va Biz

 3. “Yashasin xalq jumhuriyati” shiori qaysi gazetaga tegishli?. A.Shuhrat B.Turon S.Ishtirokyun D.Siz va biz

 4. Turkistondagi eng mashhur va ilg’oir gazeta? A. Shuhrat B.Sadoyi Turkiston S.Ishtirokyun D.Siz va Biz.

 5. Avloniy qaysi teatr truppasini tashkil etdi. A.Shuhrat B.Turon S.Ishtirokyun D.Siz va biz

 6. Avloniyning sahna asarlari? A.Baxtsiz kuyov, O’ch B.Pinak, Siz va biz S. B va D

D. Advokatlik osonmi?, Ikki muhabbat, Portugaliya inqilobi.

 1. Birinchi o’zbek rejissori? A.Mannon Uyg’ur B. Shuhrat Abbosov S.Shukur Burxonov D.Nizomiddin Xo’jayev

 2. “…turkiston maktablarida o’z shevamizda yozilmish mukammal axloq kitobining yo’qlig’i afrodi millatning shunday bir asarga tashna va muhtoj ekanligi o’zum muallimlar jumlasidan oldig’imdan manga ham ochiq ma’lum o’ldi…” fikr qaysi asar haqida? A.Turkiy Guliston yoxud axloq

 1. Biz va siz S. Guliston D. Sadoyi Turkiston

 1. Sabovat – so’zi qanday ma’noni anglatadi?

 1. yoshlik, navqironlik B. sabrli, bardoshli S. bilimli, ilmli D. mard, qahramon

 1. Xulqlarni ikkiga yaxshi va yomonga bo’lgan ijodkor? A.Manno Uyg’ur B.Shuhrat Abbosov S.To’g’ri javob yo’q D. Behbudiy

 2. “Yaxshi xulqlar”qismida muallif nechta fazilatga ta’rif bergan?

A. 20 ta B. 31 ta S. 30 ta D. 35 ta

 1. “Yomon xulqlar” da esa nechta illatga baho berilgan? A. 20 ta B. 31 ta S. 30 ta D. 35 ta

 2. “ Dilni ravshan qiladigan bir nur, iffatning pardasi, vijdonning niqobi…nima?

 1. aql B. or S. hayo D. ilm

 1. Abdulla Avloniy qayerda elchi bo’lib ishlaydi?

A.Tojikiston B. Afg’oniston S.Turkiston D.Qirg’iziston

Adabiyot 7-sinf 2-variant


1 Insonni so’z ayladi judo hayvondin, Bilki guhari sharifroq, yo’q ondin ortiq, misra kimga tegishli, ositga chizilgan so’zning ma’nosi? A.Lutfiy, so’z B.F.Attor, aql S.Navoiy, so’z D.Navoiy, baxt

2. Kasbi transport injeneri bo’lishiga qaramay adabiyotga qiziqishi katta bo’lgan ijodkor?

A. A.Avloniy B. Ch.Aytmatov S. Shuhrat D. M.Osim

3. G’ulom Amonjn o’g’li qanday taxallus bilan ijod qilgan?

A.Jur`at B.Oybek S.Uyg’un . D. Shuhrat

4. Qaysi asarda chet eldagi o’zbeklar hayoti aks ettirilgan? 1. Shinelli yillar B. Mashrab S. Jannat qidirganlar D. Tug’ilish

5. Shuhratning tarixiy mavzuda yozilgan ,vafoti sababli tugallanmay qolgan asari?

A.Mashrab B.Jannatni qidirganlar S.Tug’ilish D.A va S

6. “Men bu hayotning atrofidamas, naq ichida bo’lganman. Bu mavzuda biror narsa yaratmasam ko’nglim o’rniga tushmas edi”. Gap qaysi asar haqida?


 1. Mashrab B.Oltin zanglamas S.Opa-singillar D.Tug’ilish

7.Qaysi asarda sho’ro tuzmunining eng adolatsiz, eng chirkin bosqichi bo’lmish qatag’on davri mahorat bilan aks ettirilgan A.Mashrab B.Oltin zanglamas S.Opa-singillar D.Tug’ilish

8.Shuhratning birinchi romani? A.Tug’ilish B.Opa-singillar S.Oltin zanglamas D.Shinelli yillar

9.“millatchi” deb Shuhratga nechanchi yilda ayb qo’yishgan? A.1951 B. 1955 S. 1950 D. 1953

10.Shuhratning To’maris haqidagi asari

A.Raymonda B.To’maris S.Mardlik afsonasi D.Guldursum

11.Shuhratning “Raymonda” asarida qanday voqealar aks etgan? A Sho’ro yerlarida bo’lgan urush voqeasi . B.Arab qizining fransuz bosqinchilariga qarshi kurashi S.Vetnamda borayotgan urushga qarshi fransuz qizining jasorati D. O’zgalar vatanini bosib olgan kishilarga qarshi

12.Sho’ro yerlarida borgan urush voqeasini ijodkor qaysi asarida aks ettirgan?

A.Ona va farzand B.Raymonda S.Jamila D. to’g’ri javob yo’q

13.Arab qizining fransuz bosqinchilariga qarshi kurashi qaysi asarda aks ettirilgan?

A.Ona va farzand B.Raymonda S.Jamila D. to’g’ri javob yo’q

14.Shuhratning balladalari to’liq berilgan qatorni toping? A.”Tug’ilish, Mashrab, Opa-singillar

B. Mashrab, Guldursun, Uch qiz afsonasi S.Qora va oq aravacha haqida ertak, Guldursun, Uch qiz afsonasi D. Ona va farzand, Jannat qidirganl;ar, Orzu va qasos

15.Shuhrat qalamiga mansub dostonni toping . A.Mehrol B.Orzu va qasos S.Shinelli yillar daftari D. A va S 16. Shuhratning urish mavzusida yaratilgan asarlari? A. Tug’ilish, Mashrab, Opa-sungillar B. Mashrab, Guldursun, Uch qiz afsonasi S. Farzand, So’lmas chechaklar D.Farzand, So’lmas chechaklar, Shinelli yillar daftari

17.Mehrol arasirning janri? A.ballada B.roman S.drama D.ertak - doston

18.Shuhratning birinchi she’ri qachon necha yoshida e’lon qilingan?

A.1934, 15 y B. 1935, 17 y S. 1936, 16 y D. 1951, 18 y

19.Shuhratning badiiy adabiyotga qiziqishiga kim sabab bo’lgan?

A.Otasi B.Munavvar qori S.Yunuf Latif D.Latif Fayziyev

20. Qaysi adabiy janr “Raqs qo’shig’i” ma’nosini anglatadi? A.poema B.ballada S.sonet D.lirika

21.Oq kema asarining qahramonlarini toping. A.Jannat chol, nevara B.kampir, xola, Samandar S.O’rozqul, Said, Oysha D.Bo’key xola, Mo’min, O’rozqul, Guljamol

22.Mast bo’lganda aqlini yo’qotib qo’yadigan ho’kiz tabiat obraz ?

A.Saidahmad B. O’rozqul S.Mo’min D.Omon

23.Asardan olingan “Insonlar qanday yashashlari lozim bo’lsa, shunday yashanglar ” degan fikr kimga tegishli? A.Bug’u B.Baliq S.Mo’minchol D.Oqsoqol

24.Bolani o’z ertagi qo’yniga baliq bo’lib, uzoq Issiqko’lga tomon suzib ketishga undagan voqea? A.O’rozqulning xolasini kaltaklashi B.shoxdor ona bug’uning o’ldirilishi va bobosining ahvoli S.otasini so’gingani D.uni hech kim tushunmagani

25.Asardagi ramziy obraz? A.Shohdor ona bug’u B.oq kema S.barcha javoblar to’g’ri D.baliq

Adabiyot 7-sinf 3-variant 1. Ezgulik, yaxshilik, mehr- oqibat ramzi?

A.Shohdor ona bug’u B.oq kema S.barcha javoblar to’g’ri D.baliq

 1. Baliq nimaning ramzi? A.mehr - oqibat B.ezgulik, S.erk va qudrat D.to’kislik

 2. Xalq ramzi nima? A.baliq B.bug’u S.kema D.Enasoy daryosi

 3. Ayyorlik ramzi? A.bo’ri B.tulki S.chayon D.ilon

 4. Diydor ramzi? A.baliq B.kema S.ona bug’u D.bobo

 5. Vatanparvarlik , o’tmish tarixiga muhabbat mavzusidagi asarlari qaysi ijodkorga qaro kunlarni olib keldi? A.Ch.Aytmatov B.M.Osim S.Shuhrat D.Oybek

 6. Qahramonlik mavzusida yozilgan asarlar? A.Elchilar, O’tror B.Karvon qo’n’girog’i, Singan Setor S.Temurmalik, To’maris D.Ibn Sino qissasi, Mohlaroyim va Xonposhsha

 7. Asarlar ichidan Navoiyga bag’ishlanganini toping. 1. Zulmat ichra nur 2. O’tror 3. Astrobod

4. Elchilar 5. Badarg’a A. 2, 4 B. 1, 3, 4 S. 2, 3, 4 D. 1 ,3, 5

 1. “Jayhun ustida bulutlar”, Ibn Sino, Al Jabrning tug’ilishi kabi asarlarining mavzu yo’nalishini toping. A.tarixiy qahramonlik, B.tarixiy maishiy S.tajimayi hol D.A va B

 2. M.Osimning maishiy mavzudagi asarlari qaysi qatorda berilgan? A.Mohlaroyim va Xonposhsha, Karvon qo’ng’irog’i , Elchilar B.O’tror, To’maris S.Shamsul Islom D.Navoiyning xislatlari, Badarg’a

 3. M.Osimning Mashrabga bag’ishlab yozilgan asari?

A.Singan Setor B. Badarg’a S.O’tror D.Astrabod

 1. Sofoklning “Shoih Edip” asarini kim o’zbek tiliga tarjima qilgan? A.Cho’lpon B.Mitemir S.Ahmad D.Asqad Muxtor

 2. Aqsad Muxtor qaysi millatga mansub? A.o’zbek B.qirim S.tatar D.uyg’ur

 3. A.Muxtorning dastlabki she’rlari qaysi gazetada nashr qilingan? A.”Guliston” B.”Sharq yulduzi” S.”O’zbekiston ovoz”i D.”O’zbek adabiyoti va san’ati”

 4. A.Muxtorning 1-she’ri qanday nomlanadi?

A.”Kumush tola” B.”Amu” S.”Sizga aytar so’zim” D. ”Bizning avlod”

 1. Ijodkorning 1947-yilda yaratgan asari? A. “Sh’erlar” B. “Sizga aytar so’zim” S. “Po’lat quyuvchi” D.”Qoraqalpoq qissasi”

 2. Berilgan javoblar ichidan A.Muxtorning she’riy to’plamini toping. A.”Chin yurakdan”, “Sizga aytar so’zim” B.”Chinor”, “She’rlar” S.”Tug’ilish”, “Quyosh belanchagi” D. “99 miniatura”, “Kumush tola”

 3. Uning 1-qissasi? A.”Daryolar tutashgan joyda” B.”Opa-singillar” S.”Buxoroning jin ko’chalari” D.”Kumush tola”

 4. A.Muxtor yaratgan nechta romanni bilasiz? A.6 ta B.5 ta S. 7ta D. 4 ta

 5. O’zbek dramaturgiyasida A.Muxtorning qo’shgan hissasi qaysi asarlar bilan baholanadi? A.”Mardlik cho’qisi” B. A,S,D S. “Samandar “ D.”Yaxshilikka yaxshilik “

 6. Umrining oxirgi yillarida yaratgan hikoyalar to’plami? A.”Insonga qulluq qiladurmen” B.”Uyqu qochganda” S. “Samandar” D.A,B,S

 7. A.Muxtorning eng so’ngi kitobi? A.”Insonga qulluq qiladurmen” B.”Uyqu qochganda” S.”Samandar” D.A,B,S

 8. “Hamshaharlarim” qanday asar? A.qissa B.pyesa S.poema D.she’riy to’plam

 9. Ostonamdan qaralgan yo’llar, Eslatadi quyosh nurini ... She’rning turog’ini toping

 1. 4+4=9 B.5+4=9 S. 6+5=11 D. 5+6=11

 1. A.Muxtorning 1955-yilda nashr etilgan asari?

A.Amu B.Chinor S.Davr mening taqdirimda D.Opa-singillar
Adabiyot 7-sinf 4-variant
1. “Butun Turkiston o`lkasida 1918-yildan 1930-yillargacha davom etgan milliy ozodlik kurashi jarayonida halok bo`lganlarning sonini hech kim bilmaydi. Taxminiy hisob-kitob qilishlaricha, faqat Turkiston o`lkasida halok bo`lganlar soni 800 000dan ortiq… Ko`plab oilalar o`z uy-joylarini tashlab,… boshqa o`lkalarga bosh olib ketishga majbur bo`ldilar. O`nlab qishloqlar bo`shab, quzg`unlar o`lkasiga aylangan, dalalarni o`t-o`lan bosib, ekin ekilmay qolgan”. Ushbu matn qaysi manbadan keltirilgan? A)”Buxoro yoxud Movarounnahr tarixi” B) “Shajarai turk” C) “Yurakdagi Buxoro” D) “O`zbekiston tarixi”

2. Ko`m-ko`k, go`zal o`tloqlaring bosilg`on,

Ustlarida na poda bor, na yilqi.

Podachilar qaysi dorg`a osilg`on?

Ot kishnashi, qo`y ma`rashi o`rniga

Oh , yig`I .Bu nega? Ushbu she`r muallifini aniqlang. A) Muhammad Ali B)Hamza C) Rauf Parfi D) Cho`lpon

3.Ijodkorning fikr, tuyg`u, hissiyot va kechinmalari singdirilgan manzara tasviri nima?

A) ijod mahsuli B) personaj C) sujet D) badiiy obraz

4.Dunyoni nima qutqaradi? A) donolik B) bilim C) ma`rifat D) go`zallik

5. Tushuntirish va tasvirlash so`zlariga berilgan to`g`r I izohni belgilang. A) tushuntirish fanga ham , adabiyotga ham xos B) tasvirlash fanga ham , adabiyotga ham xos C) fan tasvirlaydi , adabiyot tushuntiradi. D) fan nima bo`lganini tushuntiradi, adabiyot qanday bo`lganini tasvirlaydi

6. “Adabiyot- hayotning in’ikosi”. Ushbu fikrni mantiqan to`g`ri davom ettirgan jumlani aniqlang. A)Shuning uchun ham unda hamma narsa boricha aks etadi B) unda hayotdagi voqealar aynan ko`rsatib beriladi C) ammo uning suratga tushirilgan ayni nusxasi emas D)biroq u hayotdagidan ko`ra murakkabroqdir

7.”Oq kemada Mo’minni nima deb atardi?

A. Mo’min bo’rsiq B. Mo’min pismiq C. Mo’min chaqqon D. Mo’min bobo

8. Oq kemada Mo’min qaysi avlodda edi? A. Bug’u B. Ohu C. Xizmatchi qul D. B va C to’g’ri.

9. Mo’min nimadan qattiq xafa bo’lgandi? A. Ma’rakada uni chaqirishni unutib qo’yishsa

B. o’zidan kichkinilar ish buyursa C.uni maqtasa D. uni haqorat qilsa

10.”Oq kema”da bobosi bolaga avtodo’kondan nima olib berdi?

A.tuya o’yinchog’I B. portfel B.tank D. kitob

11.” Oq kema”da bola portfelni 1-bo’lib kimga ko’rsatadi? A. buvisiga B.Bo’kiy xolasiga C. bobosiga D.a,b to’g’ri

12.Har doim g’amgin tajang yuradigan kim? A.Guljamol bilan qizcha B.Bo’kay xola C.Seydahmad D.O’rozqul

13. Bo’kay xolaning eri kim? A.Guljamol B. Bo’kay C. Seydahmad D. O’rozqul

14. Bola portfelni xolasidan keyin kimga ko’rsatdi?

A. Guljamol B. Bo’kay C. Seydahmad D.O’rozqul

15.”Oq kema “ da o’zini amaldor deb biladigan kim?

A. Guljamol B. Bo’kay C.Seydahmad D. O’rozqul

16.Bola portfelini maqtagani Guljamol bn qizcha oldiga borganda kim pichan o’ribyotgan bo’ladi? A.Guljamol B.Bo’kay C. Seydahmad D. O’rozqul

17.”Oq kema”da yuvosh baquvvat yalqov uyquni yaxshi ko’radigan kim? A.Guljamol B. Bo’kay C.Seydahmad D.O’rozqul

18..Kim pichan o’rimini kechiktirib yubordi? A.Guljamol B. Bo’kay xola C. Seydahmad D.O’rozqul

20. Bola qayerdan maktabni durbin bilan ko’rardi? A. Jilisoydan B.Qorovultog’dan C. molxonadan D. pichanzordan

21. Bola durbinini qayerga yashirib qo’yardi? A.Jilisoy B. Qorovultog’ C. molxona D. pichanzor

22. Bola har kuni Qorovultoqqa nima uchun oshiqardi? A.oq kemani ko’rishga B. buzoqchani ko’rishga C. durbinini olishga D. portfelini ko’rishga

23. Bola “Endi biz 3tamiz men sen va…….” deganda nimani nazarda tutgan? A. bola, tank, bo’ri B. bola, egar, tuya C. chaqirtikanak, pechakgul, bola D. bola, portfel,durbin

24. O’rozqulning o’zidan boshqa minmaydigan oti? A.g’irko’k B. saman C. olabosh D. boychibor

25.O’rozqulning otida nimalar bor edi? A. mis uzangili egar B. ko’krak qayishlari C. qo’ng’iroqli popukchalar D. a b s to’g’ri
Adabiyot 7-sinf 5-variant

1. Bola durbinini qayerdan olgan? A. Qorovultog’dan topib olgan B. dadasi sovg’a qilgan C. bobosiga qorovulxonodagi uzoq yillik xizmatiga mukofotga bergan D. onasi bozordan sotib olib bergan.

2. Kunga qaragan pastgki tomonida o’tgan boshqa hech nima o’smaydigan tog’ qaysi? A.Qorovultog’ B.Kungay C. Issiqko’l D. Jilisoy

3. Suv bilan osmon bir-biri bilan tutashib ketgan ko’l qaysi? A. Qorovultog’ B. Kungay C. Issiqko’l D. Jilisoy

4. Jilisoy bag’rida oldin o’rmonzor bo’lgan molxonada nima boqiladi? A. tovuqlar B. zotdor buzoqlar C. cho’chqalar D. itlar

5. Bolaning tomog’I og’riganda bobosi uni qayerga etgan? A. posyolkadagi feldsherga B. maktabga C. Bo’key xolasinikiga D. do’konga

6. Bola qayerda cho’milarda ? A. ko’lobda B. dengizda C. ko’lda D ariqda

7.Bolaning g’alati orzusi nima? A)daraxtga aylanish B) baliqqa aylanish S)qush bo’lish D) o’qish 8.Bolaning itini oti nima ? A)Olapar B)Bo’ynoq S)Baltek D)Bobek 9.Oq kema qayerdan ko’rinardi ? Qoravultog’ B)Kungay s)Issiqko’l D)Jilisoy 10.Bolaning dadasi kim bo’lib ishlardi? A.doktor B.ishlamasdi C.o’qituvchi D.matros 11.’’Pristanda uni xotini va ikki bolasi kutardi’’Pristan so’zining ma’nosi nima? A.vertalyot to’xtash joyi B.kemalar to’xtash joyi C.qishlog’ining nomi D.tog’ning nomi

12.Bobosi unga qanday ertak aytib beradi? A.qirg’izlar uchun muqaddas hisoblangan shoxdor ona bug’u haqida B.bobosi ertak aytib bilmagan,buvisi aytgan. C.oq kema haqida D.otlar haqida.

13.Enasoyga otda qancha vaqtda boradi? A.uch kecha-kunduz B.bir oy C.bir yilu ikki oy D.uch yilu uch oy

14.Yeniseyni ilgari nima deb yuritishgan? A.Issiqko’l B.Enasoy C.qorasoy D.Jilisoy

15.Qirg’iz qabilasining buyuk oqsoqoli kim? A.Botir qulch B.Shoxdor ona bug’u C.Motamsaro ayollar D.a,b,c.

16.Oqsoqolga nima qurbonlik qildi? A.9 biya B.9 ho’ki z C.9 qo’y D.a,b,c to’g’ri

17.Qirg’iz qabilasidan ikki bola qanday omon qoladi? A.o’tin terishga ketgan bo’ladi B.qochib ketishadi C.qo’lsavat uchun po’stloq shilgani o’rmonga ketgan bo’ladi D. dushmanlardan bir mehribon asrab qoladi

18.Xon bolalarni yo;q qilishni kimga buyuradi?

A.Yasovulga B.Baymoq kampirga C.qaroqchilarga D.bolalarni sudrab kelganlarga

19.Daryo bo’yida bolalarni kim qutqarib qoladi? A.Baymoq kampir B.ona bug’u C.kiyik D.ovchi

20.Shoxdor ona bug’u bolalarni qayerga olib ketdi? A.Issiqko’lga B.Qorovultog’ga C.Enasoyga D.Jilisoyga

21.Ota-onalar to’ng’ich farzandini ismini nima qo’yishadi ? A. Shoxdor B. Baymoq C. Buguboy D. Botir Qulchi

22.Bug’u bolalarni olib ketishida nima quvadi ? A. itlar galasi B. yo’lbars C. sher D. bo’rilar galasi

23.Bug’uboy qaysi avlod qiziga o’ylanadi ? A. qarluq B. qipchoq C. o’g’iz d. qirg’iz

24. Bug’uboy avlodi eshik oldiga nima ilib qo’yadi ? A. ot taqasi B. bo’ri tishi C. bug’u shoxi D. tumor

25.Bug’uboy avlodidagi odatlar qachongacha saqlanib qoladi? A. bir boy o’lgunga qadar B. bug’uboy o’lgunga qadar C. odatlar saqlanib qolgan D. bug’ular ov qilgungacha

Adabiyot 7-sinf 6-variant

1. Bug’uboy avlodlari suygan qizlarini nimaga qiyoslashgan? A. kiyikka B. oq bug’uga C. ohuga D. nonga 2.Mehmonlar uchun Issiqko’l qirg’og’iga qancha o’tov tikladila ? A.1100ta B. 1001ta C. 10000ta D. 10001ta 3. Boyning o’gillariga ovchilar oib kelgan bug’u shoxida nechta butoq bor edi ? A. 14ta B. 7ta C.18ta D. 23ta 4 Mo’min chol kimning iltijosiga ko’ra bugu’ni so’yishga majbur bo’ldi ? A. buvisi B . Seydahmat C. Bo’key xola D. O’rozqul va qizi 5. Chol bug’u soygan vaqtda bola kimning oldiga ketdi? A.buvisi B .seydahmat C.Bo’key xola D.O’rozqul va qizi 6. Go’shtlarni O’rozqul bilan kim ajratayotgan edi ? A. bobosi B. Ko’katoy C. Bo’key xolasi D . buvisi 7. Bola kelganda qay ahvolda edi ? A. mast edi B. o’lgandi C. o’tin yoqib o’tirardi D. og’ir kasal edi 8.Bola uchun baliq nima ramzi ? A. ayyorlik B/ to’kislik diydor mehr-oqibat C. kuchlilik D. erk qudrat

9.Oq kema nimaning ramzi? A.ayyorlik B.to’kislik diydor mehr-oqibat C.kuchlilik D.erk qudrat

10.’’Oq kema’’asarida Shoxdor ona bug’u nimaning ramzi? A.ezgulik,yaxshilik B.oliyjanoblik,mehr-oqibat C.ayyorlik D.a,b to’g’ri

11.Qadimgi greklarda maxfiy tashkilot a’zolarining bir-birini tanib olishi uchun qo’llanilgan shartli belgilar nima deyilgan? A.varvarizm B.jargonizm C.ramz D.chiston.

12.Badiiy adabiyotda nima keng foydalaniladigan tasvir usuli bo’lib aniq tasavvur etish qiyin bo’lgan hodisa yoki tushunchalarni odamning ko’z oldiga yaqqol keltiradigan narsalar orqali ifodalashni bildiradi?

A.varvarizm B.jargonizm C.ramz D.chiston

13.M. Osim qayerda qanday oilada tug’ilgan ? A.Toshkentda to’quvchi B.Jizzaxda hunarmand C.Toshkentda ziyoli D.Surxondaryoda ishchi

14.Qaysi maktabda o’qidi ? A. Alisher Navoiy B.boshlang’ich C.umum o’rta D.’’shamsul urfon’’

15.Qayerga o’qishga kirgan? A.Alisher Navoiy nomidagi respublika bilim yurtiga B.Moskva davlat pedagogika institutga C.Samarqand davlat universitetiga D.a,b to’g’ri

16.Texnikumdagi do’stlari kim edi? A.Oybek va Komil Yoqubovlar B.Asqad Muxtor C.Chingiz Aytmatov D.a,b,c

17.Mirkarim Osim qayerda ishlagan? A.Samarqandda o’qituvchilarni tayyorlash kursida B.O’zbekiston Maorif xalq komissarligida C.Pedagogika ilmiy tadqiqot ilmgohida D.a,b,c to’g’ri

18.Mirkarim Osim ijodni nnimadan boshlagan? A.she’r yozgan B.tarix fanidaqn qo’llanma,tavsiya darslardan yaratgan C.a,b to’g’ri D.tarjima qilgan

19.Alisher Navoiy hayoti va ijodi haqida qanday asarlar yaratgan? A.’’Alisher Navoiy va Darveshali’’,’’Navoiyning hislatlari’’ B.’’Ulug’bek va Navoiy’’,’’Astrobod’’ C.’’Badarg’a’’ D.a,b,c to’g’ri

20.Asarlarni davriy jihatdan necha guruhga ajratish mumkin? A.3 B 4. C.2 D.5

21.Tarjimayi hol tarixiy asarlariga qaysilarini kiritish mumkin? A.”Mohlaroyim va Xonposhsha”, ”Karvon qo’ng’irog’I”,”Elchilar” B.’’Zulmat ichra nur””Jayhun ustida bulutlar”,”ibn Sino qissasi”,”Aljabrning tug’ilishi”,”Singan setor” C.”O’tror”,”To’maris”,”Temir Malik”,”Aleksandr va Spitamen” D.”Ulug’bek va Navoiy”,’’Astrobod’’,”Badarg’a’’

22. M. Osimning qaysi asarlari qahramonlik mavzusiga kiradi.? A) ”Mohlaroyim va Xonposhsha”, ”Karvon qo’ng’irog’I”,”Elchilar” B.’’Zulmat ichra nur””Jayhun ustida bulutlar”,”ibn Sino qissasi”,”Aljabrning tug’ilishi”,”Singan setor” C.”O’tror”,”To’maris”,”Temir Malik”,”Aleksandr va Spitamen” D.”Ulug’bek va Navoiy”,’’Astrobod’’,”Badarg’a’’

23 M. Osimning qaysi asarlari maishiy mavzuga kiradi? .?”Mohlaroyim va Xonposhsha”, ”Karvon qo’ng’irog’I”,”Elchilar” B.’’Zulmat ichra nur””Jayhun ustida bulutlar”,”ibn Sino qissasi”,”Aljabrning tug’ilishi”,”Singan setor” C.”O’tror”,”To’maris”,”Temir Malik”,”Aleksandr va Spitamen” D.”Ulug’bek va Navoiy”,’’Astrobod’’,”Badarg’a’’

24. M. Osimning Mashrab haqidagi asari qaysi?

A.’’Zulmat ichra nur’’ B.’’Aljabrning tug’ilishi’’ C.’’Jayhun ustida bulutlar’’ D.’’Singan setor’’

25. M. Osimning Navoiy haqidagi asari qaysi?

A.’’Zulmat ichra nur’’B.’’Aljabrning tug’ilishi’’ C.’’Jayhun ustida bulutlar’’D.’’Singan setor’’Adabiyot 7-sinf 7-variant

1 .M. Osimning Beruniy haqidagi asari qaysi?

A.’’Zulmat ichra nur ‘’ B.Aljabrning tug’ilishi’’ C.’’Jayhun ustida bulutlar’’ D.’’Singan Setor’’

2. M. Osimning Al-Xorazmiy haqidagi asari qaysi?

A.’’Zulmat ichra nur’’ B.’’Aljabrning tug’ilishi’’C.’’Jayhun ustida bulutlar”D.”Singan setor’’

3. M. Osimning O’rta asrlar tarixidan hikoya qiluvchi asarlarida nimalar yoritilgan? A.Eron shohlari,Aleksandr Makedonskiy,Arab xalifaligi bosqini B.Mo’g’illar istilosi,fan madaniyat arboblari C.XVIII asrdan to oktabr to’ntarishiga qadar bo’lgan davr tarixiy hayoti D.a,b,c to’g’ri

4. M. Osimning tariximizning qadimgi davrlari haqida hikoyalarida nimalar yoritilgan? A.Eron shohlari Aleksandr Makedonskiy Arab xalifaligi bosqini B.Mo’g’illar istilosi,fan madaniyat arboblari C.XVIII asrdan to oktabr to’ntarishiga qadar bo’lgan davr tarixiy hayoti D.a,b,c to’g’ri

5. M. Osimning vatanga qaytgach qayerda ishladi? A.Nashriyotlarda kichik adabiy xodim B.Maktabda dars berdi C.Hech qayerga ishga qabul qilinmadi. D.Dostonlar kuylab yurdi

6. Mirkarim Osim asarlari nechinchi yillar tarixchi adiblar uchun asosiy manba vazifasini o’tadi? A.70-80-90 B.60-70-80 C.50-60-70 D.40-50-60.

7. Mirkarim Osim necha yilligi munosabati bilan unga ‘’O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan madaniyat xodimi’’unvoni berilgan? A.50 B.60. C.70 D.80

8 Alisher varaqlab o’tirgan kitobni G’iyossidin qanchaga olgan edi ? A 1qo’y bahosiga B. jo’rasi sovg’a qilgandi C. 4 qo’y bahosiga D. 2qo’y bahosiga 9. G’iyosiddin Alisherga jp’ntagidan nima olib beradi ? A. kitob b. spool qo’chqor C. kamoncha D. qalam 10 .Alisherning to’g’alari kim? A. mirsayid Kobuliy B. Muhammad Ali Garibiy C.Qosim Anvar D. a.b to’g’ri 11. .Alisher Navoiy kimning mat’lasini 4 yoshligidan dona-dona qilib o’qigan ? A. Mirsayid –“Kobuliy” B. Muhammad Ali “G’aribiy “ C. Qosim Anvar D. a,b to’g’ri 12. . Alisherning to’g’alari qaysi tillarda she’r yozadi ?

A. arab turkiy B. forsiy , turkiy C. . forsiy , arab D. turkiy , uyg’ur

13. Mirsayid fe’li qanday edi ? A. jiddiy kamgap sipo B. xushchaqchaq gapdon C pismiq gapirmasdi 14. Muhammad Alining xarakteri qanday edi ?

A. jiddiy kamgap sipo B. xushchaqchaq gapdon C pismiq gapirmasdi 15. Biz bevarvo oshiqlarmiz yirtiq chopon o’t nafas Jahon g’ami sening g’amingga arzimas. Kimning mat’lasi edi ? A. Mirsayid –“Kobuliy “ B. Muhammad Ali –‘G’aribiy “ C . Qosim Anvar D. a,b to’g’ri 16. Qosim Anvar qayda tug’ulgan ? A. Hirot B. Gozurgoh C. “Davlatxona “ D . Sarob 17. Q Anvar yoshligida kimga murid tushib . so’fiya mashabiga doxil bo’ladi? A.Sadriddin Adrabiliy B. Mirzo Boyqaro C. Mansur binni Boyqaro D. Shohrux 18. Q.Anvar umrining oxirida qayerga keladi ? A. Sarob B. Jom D. Gozurgoh D. Hirot 19. Giyosaddin kelganda Alisherning onasi kimni emizayotgan bo’ladi ? A. qo’shni kasal ayolning bolasini B. Darveshalini C. ukasining o’g’lini D. akasining o’g’lini 20. Husayn kimning o’g’li edi? . A.Sadriddin Adrabiliy B. Mirzo Boyqaro C. Mansur binni Boyqaro D. Shohrux 21. Husayinnig bobosi kim ? A.Sadriddin Adrabiliy B. Mirzo Boyqaro C. Mansur binni Boyqaro D. Shohrux 22. Mirzo Bayqaro kimga qarshi isyon qilgan? A.Sadriddin Adrabiliy B. Mirzo Boyqaro C. Mansur binni Boyqaro D. Shohrux 23 . Husayn Alisherdan necha yosh katta edi ? A. 5yosh B. 6yosh C. 2yosh D. tengdosh

24. Boshiga oq namat qalpoq egniga katta yeng kamzul kiygan mo’g’ulbashara suvoriy darvozani ochilishini sabrsizlik bilan kutgan kim? A. G’iyosiddin Kichgina B. Alisher C. Mirzo shoxruh D. Mirsayid

25. Past bo;yli , qiyiq ko;zli kishi kim ? A. G’iyosiddin Kichgina B. Alisher C. Mirzo shoxruh D. MirsayidКаталог: attachments -> article
article -> Axloqning kеlib chiqishi, unda ixtiyor erkinligining ahamiyati va axloq tuzilmasi
article -> Podsho Rossiyasi tomonidan O‘rta Osiyoning bosib olinishi sabablari va bosqichlari
article -> Siyosiy mafkuralarning asosiy ko'rinishlari
article -> Mehnat sohasida ijtimoiy kafolatlar tizimi. Reja: Ijtimoiy himoya qilish tushunchasi va uning asosiy yo’nalishlari
article -> Siyosiy madaniyat va siyosiy mafkuralar Reja
article -> O’zbek Adabiyoti tarixi: Eng qadimgi adabiy yodgorliklar
article -> Ma’naviyatning tarkibiy qismlari, ularning o’zaro munosabatlari va rivojlanish xususiyatlari. Ma’naviyat, iqtisodiyot va ularning o’zaro bog’liqligi
article -> Davlatning tuzilishi
article -> Reja: Geografik o‘rni va chegeralari
article -> Yer resurslaridan foydalanish va ularni muhofaza qilish Reja: Tuproq, uning tabiat va odam hayotidagi ahamiyati. Dunyo yer resurslari va ulardan foydalanish


Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa