Arxetiktura-qurilish chizmachiligida maishiy xizmatDownload 1,82 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/16
Sana04.04.2022
Hajmi1,82 Mb.
#527139
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Bog'liq
arxetiktura-qurilish chizmachiligida maishiy xizmat korsatish obekti tikuvchilik sexi loyixasini bajarish — копия
malakali voleybolchilarni tarbiyalashda jismoniy va funksional tayyorgarlikning orni , motiv va motivatsiya, Ona haqida sherlar, culture of english speaking countries, 2, 2 5192701506238810840, 2 5271612918893382239, 2 seminar. Sattorova M, Sattorova Mohichehra, rahimov-azimjon, suyuqlik, isiqlikkk, D 45 a element atomi glyukoza tarkibiga kiradi. Metan va glyukoz, ароматик оксикислоталар (1)


O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA`LIMI VAZIRLIGI 
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI 
PEDAGOGIKA FAKULTETI 
“TASVIRIY SAN`AT VA MUHANDISLIK GRAFIKASI” 
KAFEDRASI 
Latipov Elmurod Mardonovich 
ARXETIKTURA-QURILISH 
CHIZMACHILIGIDA MAISHIY XIZMAT 
KO`RSATISH OBEKTI (TIKUVCHILIK 
SEXI) LOYIXASINI BAJARISH.
mavzusidagi 
5140700- ―Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi‖ ta`lim yo`nalishi 
bo`yicha bakalavr darajasini olish uchun yozgan 
Ilmiy rahbar: 
o` qituvchi
 
Raximov O.D. 
Navoiy-2012
 
 MUNDARIJA 
 
KIRISH………………………………………………………………… 

I-BOB. ARXITEKTURA-QURILISH CHIZMALARI HAQIDA 
UMUMIY MA’LUMOTLAR……………………………… 

1.1. 
Qurilish chizmalarining o‗ziga xos xususiyatlari…………………….. 
18 
1.2. 
Bino turlari va qurilish norma hamda yo‗riqnomalar haqida qisqacha 
ma‘lumotlar…………………………………………………………... 
21 
II-BOB.
 
TIKUVCHILIK SEXI LOYIHASI KOMPAZISIYASI 
HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHALAR……………………………. 
 
30 
2.1. 
Tikuvchilik sexi
bosh plani 
chizmasini bajarish tartibi.……………. 
32 
2.2. 
Tikuvchilik sexi plani, 
fasadi va qirqimi haqida tushuncha..…… 
34 
 
Taklif va tavsiyalar…………………………………………………… 
43 
Umumiy xulosa………………………………………………………. 
44 
Foydalanilgan adabiyotlar ro‗ yxati…………………………………... 
46 KIRISH 
O`zbеkiston Rеspublikasining ―Ta‘lim to`g`risida‖ gi Qonuni va ―Kadrlar 
tayyorlash milliy dasturi‖ yuksak umumiy madaniyatga, kasb–hunar 
ko`nikmalariga, ijodiy va ijtimoiy faollikka, mantiqiy mushohada qilish hamda 
ijtimoiy hayotdagi muammolarning oqilona еchimlarini topish mahoratiga ega 
bo`lgan, istiqbol vazifalarini odilona baholay oladigan kadrlar yangi avlodini 
shakllantirish, shuningdеk, har tomonlama barkamol, ta‘lim va kasb–hunar 
dasturlarini ongli ravishda mukammal o`zlashtirgan, mas‘uliyatli fuqarolarni 
tarbiyalashni nazarda tutgan pеdagogik g`oyani ilgari suradi. 
Istiqlol tufayli o`zining mustaqil taraqqiyot yo`lidan borayotgan jamiyatimiz 
kun sayin dеmokratlashib, davlat, jamiyat va shaxs munosabatlari tobora ko`proq 
mantiqiy mushohada qilish tamoyillariga asoslanmoqda. Ta‘lim tizimi oldidagi 
davlat buyurtmasi O`zbеkiston Rеspublikasi ―Kadrlar tayyorlash milliy 
dasturi‖ning asosiy g`oyalarida o`z aksini topgan.
Jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida barkamol insonni tarbiyalash 
eng asosiy, kеchiktirib bo`lmaydigan muhim vazifalardan biridir. Prеzidеntimiz 
Islom Karimov ta‘kidlaganidеk: ―Sog`lom avlodni tarbiyalash buyuk davlat 
poydеvorini, faravon hayot asosini qurish dеganidir‖ [4, 3]. Shu jihatdan olganda, 
mamlakatimizda sog`lom avlod dasturi harakatining kеng tus olgani, ―Kadrlar 
tayyorlash milliy dasturi‖ asosida ta‘lim–tarbiya tizimining tubdan isloh 
etilayotgani ham ana shu ulug`vor vazifani amalga oshirish yo`lidagi muhim 
qadamdir. 
O`zbеkiston Rеspublikasi mustaqil Davlat suvеrеnligini qo`lga kiritgan 
birinchi kunlaridanoq uzluksiz ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan kеng islohotlar 
milliy ta‘lim–tarbiya tizimini takomillashtirishga, zamon talablari bilan 
uyg`unlashtirilgan, jahon andozalari darajasiga mos ―milliy modеlni‖ hayotga tadbiq 
qilishga qaratildi. Jamiyatimizdagi fuqarolar tafakkurini yangilash, milliy o`zlikni 
anglash, milliy va umumbashariy qadriyatlarni o`zlashtirish orqali, o`quvchilarning 
istе‘dodlari, qobiliyatlarini tadqiq etish, estеtik tafakkurini shakllantirish va 
rivojlantirish davlat umummilliy siyosati darajasidagi masalalardan biri sifatida bеlgilab bеrilishi yosh avlodni har tomonlama kamol toptirish uchun ta‘lim–
tarbiyaning barcha sohalarida, ularning omillari va vositalarini ishga solishni taqozo 
etmoqda.
O`zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеnti Islom Karimov shaxsning ma‘naviy 
sifatlariga, ularni tarbiyalash ijtimoiy va insonparvarlik ahamiyatiga alohida e‘tibor 
bеrib: ―Biron–bir jamiyat ma‘naviy imkoniyatlarini, odamlar ongida ma‘naviy va 
axloqiy qadriyatlarni rivojlantirmay hamda mustahkamlamay turib o`z istiqbolini 
tasavvur eta olmaydi‖ – dеb alohida ta‘kidlaydi. 
Bozor iqtisodiyotiga o'tish, ichki va tashqi savdo sharoitining muttasil o'zgarib 
borishi bozor munosabatlariga o'tish shart-sharoitini, uning o'ziga xos 
xususiyatlarini atroflicha o'rganishni taqozo etmoqda. Shu sababli olim va 
mutaxassislaming tashkiliyot nazariyasi hamda amaliyotiga, qurilish ishlab 
chiqarishni tashkil etish va takomillashtirishning yangi shakl hamda usullariga qiziqishi 
tobora ortmoqda. 
Pirovard maqsadda bozorni, tayin bir iste'molchini ko'zlash, raqiblar va raqobat 
usulini puxta o'rganish yutuq hamda barqarorlik garovi bo'lib bormoqda. Bozor 
talabini mukammal egallab olish qurilishga mahsulotlarni rejalashtirish, loyihalash, 
yaratish va ishlab chiqarishni xaridor talabiga mos holda aniq amalga oshirish 
imkonini beradi. 
Bular qurilish ishlab chiqarishini olib borishda, uni uyushtirishda, boshqarish 
tizimida katta istiqbolga ega. Shu sababli tashkiliyotga jiddiy munosabat zarur, 
uning nazariy asoslarini va chet mamlakatlarda bu borada to'plangan amaliy tajriba 
natijalarini yanada teranroq o'rganishga to'g'ri keladi. O'zbekiston boshqa davlatlar 
taraqqiyoti jarayonida to'plangan va respublika sharoitida tadqiq qilsa bo'ladigan 
barcha ijobiy va maqbul tajribalardan shak-shubhasiz samarali foydalandi. Gap 
biron-bir andoza (model)ni, hatto u ijobiy natijalar bergan taqdirda ham ko'r-
ko'rona ko'chirib olish to'g'risida borayotgani yo'q. Aniq ravshan vositalar va 
usullar qaysi mamlakatlar uchun mo'ljallangan bo'lsa, o'sha mamlakatning o'ziga xos sharoitdagina ijobiy natijalar beradi.
1
O'z ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot yo'lini 
tanlab olish mustaqil O'zbekiston Respublikasining qat'iy pozitsiyasidir. 
Shu kunning dolzarb vazifalarini ijobiy hal etish uchun respublikaga 
tashkiliyot, biznes, menejer, marketing sohasida yuksak kasb mahorati bilan ish yurita 
oladigan yosh mutaxassislar zarurki, ular bir tomondan bozorni, xususan tanlab, ta'b 
va ehtiyojni batafsil hamda atroflicha tahlil etish, ehtiyoj va maylni shakllantirishga 
faol ta'sir ko'rsatish qobiliyatiga ham ega bo'lsinlar. 
Maxsus kursning maqsadi bo'lajak mutaxassislarni ishlab chiqarish amaliyoti 
faoliyatida uchraydigan: tashkiliy, iqtisodiy va boshqaruv masalalarini to'g'ri hal 
qilishni o'rgatishdan iborat. Kelajak muhandis rahbarlarga qurilishni boshqarishda va 
tashkil qilishda kam mehnat sarflab yaxshi natijalarga erishishni tushuntiradi. 
«Shahar qurilishi va xo'jaligini tashkil qilish, rejalashtirish hamda boshqarish» 
fani qurilish-montaj tashkilotlarida ishlab chiqarishni rejalashtirish va tashkil qilish 
haqida zaruriy bilimlarni beradi hamda ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida ishlab 
chiqarishni boshqarish va tashkil qilishda asosiy qonunlarini aniqlaydi. 
Kapital qurilishning asosiy vazifasi xalq xo'jaligining asosiy fondlarini 
yangilashni tezlashtirish va yaratishdan iborat. 
Hozirgi davrda bir vaqtda quriladigan obyektlarning hajmi ancha 
kamaytirildi. Bitmagan qurilish imoratlari va zadellarning hajmini kamaytirishga 
harakat qilish zarur. 
Qurilish tashkilotlarini texnik jihatdan qaytadan qurollantirish, ularni yuqori 
unumdorlik quvvatli transport va mashinalar hamda ishlarni mexanizatsiyalash 
asboblari bilan ta'minlash zarur. 
Ko'p bosqichli bozor iqtisodiyotini shakllantirish sharoitida davlat 
korxonalarini hissadorlik jamiyatiga o'zgartirish kiritish zaruriyati tug'ilmoqda. Bundan 
tashqari hissadorlik jamiyatini yaratishning asosiy sabablaridan biri bo'lgan 
qo'shimcha moliya mablag'lari va investitsiyalarini talab qiluvchi yirik texnologik, 
tashkiliy hamda ishlab chiqarish masalalarini hal qilishdir. O'zbekiston Respublikasi 
1
I.A. Karimov. O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li. -Toshkent: «O'zbekiston». VazirlarMahkamasining 2003-yil 12-sentabrdagi 95-sonli «Kapital qurilishidaxo'jalik 
munosabatlari mexanizmini takomillashtirish haqida» qarori - O'zbekistondagi kapital 
qurilishga xalq xo'jaligining yirik industrial tarmog'ini, xalq faravonligi va 
Respublika iqtisodiyotini rivojlanishida katta rol o'ynaydi. 

Download 1,82 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
covid vaccination
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
vaccination certificate
sertifikat ministry
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti