Амалиёт 3 Ер остида танлаб эритиш жараёнида ҳосил бўлган аралашмаларни сақлаш учун тиндиргичларни танлашDownload 29,01 Kb.
bet1/2
Sana21.02.2022
Hajmi29,01 Kb.
#62936
  1   2
Bog'liq
voleybol oyini xaqida tushuncha, 1 вариант, 1 вариант, служебка на обучение, наличие 2017 2, наличие 2017 2, Sana, 8 ona tili, Tijorat banklarining jalb qilingan янги, Jamolova Tursunoy kurs ishi, axborot xavfsizligi 11-mavzu mustaqil, akt 20, Mardonov Otabek, TAA activity.1.Azamat 050170065021, Diplom ishi. NAMUNA

Амалиёт 3


Ер остида танлаб эритиш жараёнида ҳосил бўлган аралашмаларни сақлаш учун тиндиргичларни танлаш.
Цель работы. Технологиг отстойникларни танлаш ва уларни хисоблаш.
Теоретические сведения. Тиндиргичларни хисоблашда асосий эътибор уларга тушадиган аралашма таркибидаги майда зарраларнинг борлиги ва уларнинг тиниш тезлигига боғлиқ .
Конструктив жихатдан тиндиргичларни геометрик хисоблаш учун қўйидагиларни инобатга олиш лозим:
- тушадиган аралашманинг умумий ҳажми ;
- участканинг умумий ишлаш давомийлиги ;
- аралашма таркибидаги майда зарраларнинг миқдори ;
- коннинг ишлатиш режими
- ташкилий ишлар (коннинг тўхтатиш учун ,таъмирлаш учун ,тизимда тўсатдан электр энергиянинг йўқолиши сабаблари учун тузиладиган жадвал .Жадвал асосида ишларни амалга ошириш ).
Майда зарраларнинг тиниш тезлигига қараб тиндиргичларни технологиг кўрсатгичларни қўйидаги тенглама кўринишида кўришимиз мумкин :
t= Н / ( u0 – w ) и L = t х υ1 (5.1)
бу ерда:
t – тиндиргичда аралашманинг сақланиш муддати , мин;
Н –тиндиргичнинг хисобланган чуқурлиги,коннинг шароитига қараб танланади, ўртача чуқурлиги от 1,5 до 3м.
L – тиндиргичнинг узунлиги, м;
u0 – гидравлик зарранинг (тиниш тезлиги) катталиги, см/с; Қўйидаги Стокс тенгламаси асосида аниқланади::


U0= (g х d) /(18µ) (ρ1 – ρ) (5.2)
Бу ерда :
d – зарра диаметри;
ρ1 – зарра зичлиги;
ρ - аралашма зичлиги;
g - эркин тушиш тезланиши, м/с;
w – оқим тезлигининг горизонтал йўналиши, тиниш холати , w = 0.5 υ;
υ- аралашманинг олиниш тезлиги, м/с;
µ- коэффицент ташқи ҳароратга боғлиқ t
µ= 0,0178 ρ /(1+ 0,0337t + ….. + 0,000221t2)
бу ерда :
ρ – аралашма зичлиги , қўйидаги геометрик ўлчамларга таъсир этади S и Н ҳамда сорбцион аппаратларнинг ишлашига ва электро энергия сарфига ҳам боғлиқ омиллардан биридир. Масалан µ аралашманинг ҳарорати 20 – 300 С ўртача 0,0101 и 0,0081, ва аралашманинг 30 до 200 совушида жараённинг активлиги ўртача 25% камайиши кузатилади.
Зичлиги 2,65м3 /т аралашма таркибидаги майда зарраларнинг чўкиши зарраларнинг ўлчамларига узвий боғлиқ, зарраларнинг майдаланиш даражаси элак ёрдамида аниқланади. Бу кўрсатгичлар №16чи жадвалда кўрсатилган
Жадвал №16

Зарралар диаметри

0,01

0,05

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1,0

2,0

5,0

10,0

25,0

Тушиш тезлиги, см/с

0,0056

0,14

0,59

1,87

3,0

4,11

5,24

10,8

19,0

30,0

42,5

67,2

Эйлифт ёрдамида аралашмалар олиб чиқилган ва шу аралашмалар таркибидаги кум зарраларнинг ўлчами


Қум зарралар ўлчами, мм Миқдори %
0,5 -
0,5 – 0,25 12
0,25 – 0,1 70,5
0,1 – 0,05 13,0
0,05 1,9
0,01 1,4
0,005 0,5
0,002 0,7

Хозирги кунда ишлаб чиқаришда горизонтал типдаги тиндиргичлар ишлатилмоқда. Бу турдаги тиндиргичлар ортиқча темирдан фойданилмасдан кераксиз жихозларсиз ишлатилиши мумкин. Бу турдаги тиндиргичларни қуриш қўйидагича амалга оширилади:  • Котлаванни хосил қилиш;

  • Тиндиргич гидроизоляцион қатламини ҳосил қилиш

  • Тиндиргичларинг туби ва ён томонларни хосил қилиш ;

  • Тиндиргичларда РПУ ларни ўрнатиш.ь

Тиндиргичнинг гидроизоляцион қатлами қуйидагилар ёрдамида шакллантирилади:

  1. Гилли тушак қалинлиги 10-15 см.

  2. Полеэтилин плёнка қалинлиги 2-6мм.

  3. Гилли қатлам қалинлиги 10-15 см

  4. Шағал тош қалинлиги 10-20см

  5. Резинали қоплама қалинлиги 3-6 мм

Аралашманинг агресивлик хусусиятига кўра бетон копламалар ётқизиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади .
Тиндиргичларда аралашмани йўқотилиш қатия ман этилади.Тиндиргичларда аралашма йўқотили турли хил йўллар ёрдамида аниқланади.
Горизонтал типдаги тиндиргичларни хисоблашда уларнинг эни қўйидагича аниқланади(м):
В = ( Q / п ) H υ; (5.3)
Бу ерда :
Q – аралашманинг максимал сиғиши;
п - тиндиргичларнинг сони;
H - тиндиргич чуқурлиги, ( 1,5-3,0м);
υ- аралашманинг ўртача тезлиги ( қўйидагича 5-10 мм/с)
Тиндиргич узунлиги (м) қўйидагича аниқланади:
L = К H / u0 υ (5.4)
Бу ерда
u0 - қум заррасининг гидровлик катталиги;
К – коэффициент, тиндиргичда аралашманинг турбулентлик ва бошқа омиллар таъсири; ( К= 1.3-1.7)
H - тиндиргич чуқурлиги, ( 1,5-3,0м);
υ- аралашманинг ўртача тезлиги (( қўйидагича 5-10 мм/с)
К бу коэффицент зарраларнинг диаметрига боғлиқ бўлиб қум зарраларнинг гидровлик ўлчамларига боғлиқ ,бу турдаги боғликлик №17 чи жадвалда кўрсатилган.
Жадвал№17

Қум зарраларининг ўлчамлари, мм

Гидровлик ўлчамлар , мм/с

К

0,15

13,2

-

0,2

18,7

1,7

0,25

24,2

1,3

Горизонтал тиндиргичлар кўринишига кўра тўғри тўртбурчак куринишида ер юзасида ҳосил қилинади. Тиндиргичларни ҳосил қилиш коннинг салохиятидан келиб чиқиб ҳосил қилинади .Тиндиргични ҳосил қилишда унинг гидроизоляцион қатламига алохида эътибор бериш лозим.


Тиндиргичларда насос агрегатларини ўрнатишда унинг сўриб олувчи қисмини тиндиргичнинг тубидан кўтариш лозим акс холда насос агрегати иш жараёни фақтида майда қумли зарраларни сўриб сорбцион дасгохларни битириб қолишига ва қатронларнинг иш фаолиятини бузишига олиб келади. Шуларни олдини олш мақсадида тиндиргичларда бетонли цилиндр шаклдаги тўсиқлар(песколовка) ишлаб чиқаришда ўрнатилмоқда .
Тиндиргичларда фойдали аралашма тиндингандан сўнг аралашма насос агрегати ёрдамида сорбция жараёнига юборилади.
Аралашмаларнинг тиниши атроф муҳит хароратига узвий боғлиқ омилларидан бири ҳисобланади. Тиниш тезлиги (Wос) зарралар диаметри d эркин тушиш тезланиш ёрдамида тиниш жараёнига олиб келади , шуни такидлаб ўтиш керакки тиниш тезланиши аралашма ёпишқоқлигига тескари пропорционалдир.Қўйидаги тенглама температуранинг ўзгаришига боқликликни исботлайди:
W ос = d2g(ρ1 - ρ)/18µ (5.5)
Бу ерда :
ρ – қаттиқ фаза зичлиги,
g – еркин тушиш тезланиши ;
ρ1 – зарранинг зичлиги;
ρ - аралашма зичлиги ;
Яна бир керакли бўлган аниқ жихатлардан бири бу аралашма таркибидаги µ ёпишқоқлик даражаси хисобланади, бу жихат аралашманинг сорбция жараёнига тайёрлашда алохида ўрин тутади.
Шуни алоҳида бериш лозим аралашманинг гидравлик катталигига S , а оқимнингпасайишига боғлиқ омил ҳисобланади.Н қўйидаги кўринишга эга. (Н = S х V),
Бу ерда:
V – филтрация тезлиги қўйидагиларга боғлиқ :
S = 0,188µ ά2 (1- m )2 L /m3 d2
Н = 0,188µ ά2 ( V/dж2)(1- m )2L /m3 , см, (5.7)
Бу ерда:
m – зарра қатламининг ғоваклиги,
ά - зарраларнинг шал коэффиценти ( шар учун ά = 1)
dжзарра диаметр эквоваленти, см
L – зарра қатламининг қалинлиги , см,
Зарраларнинг эквивалент квадратига тенг d ва тўғри ёпишқоқлик коэфицентига тўғри пропорционал µ
Тенгламанинг узвийлиги температурага боғлиқ t
µ= 0,0178 ρ /(1+ 0,0337t + ….. + 0,000221t2)
бу ерда :
ρ – аралашма зичлиги, халақти берадиган омилларга S и Н хамда сорбцион юқори босимли аппаратига узвий халиқит бериб электо энергиянинг сарфини кўтаради. Масалан ташқи ҳарорат 20 – 300 С ташкил қилганда ёпишқоқлик қўйидаги кўринишга эга бўлади 0,0101 и 0,0081, ва ҳаратнинг кескин равишда совуб кетиши натижасида 30 до 200 зарраларнинг тиниш тезлиги кескин равишда пасайиб кетиши 25% олиб келади.

Download 29,01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
pedagogika instituti
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
tashkil etish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
toshkent davlat
vazirligi muhammad
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
saqlash vazirligi
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
fanidan tayyorlagan
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
coronavirus covid
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
vaccination certificate
covid vaccination
sertifikat ministry
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
moliya instituti
ishlab chiqarish
fanining predmeti