6. 6 Cronologia documental de l’Arxiu Diocesà de GironaDownload 366.11 Kb.
bet1/4
Sana23.06.2017
Hajmi366.11 Kb.
  1   2   3   4
6.6 Cronologia documental de l’Arxiu Diocesà de Girona
1257- 1917
Arxiu Diocesà de Girona: http://www.arxiuadg.org/

Recerca Analítica

Índex General
Segle XIII

Codi P-002-03189 - Pia Almoina - Gaüses, 13

Capbreu de drets que rep el castell de Foixà a les parròquies de Gaüses, Viladesens i Sant Jordi Desvalls, del mas Batlle de Camallera, Pere Gaufred de Pins, Bernat de Pins, Sunyer Bruyol, Arnau Ramon, Onofred, Joan de Perles, Simó Viu, Guillem Simoró, Pere Pellicer, Ramon Vilaür, Bernat Rotllan, Berenguer Sifre, Esermieg Rossell, Ramon de Fellines, Pere Pons, Pere Sifre, Guillem d’Aula, Berenguer Negrell de Colomers, Adelaida Semonda, Pere Bord Gordana, Pere Bord de Foixà, Bonet de Sant Mateu (de Diana), Pere Ros, Pere Estrader, Jaume Aniet, Pere Otger, Pere Romeu, Guillem de Font de Puig Amanric, Pere Marner, Ramon de Carrera, Ramon de Puig, Ramon Garriga, Arnau Carrera, Pere Barcó, Ramon Roc de Mata, Berenguer Manresa i en Carbonell. Sense cloure. Notari: (...).
1257 (3 desembre)

Codi P-002-03235 - Pia Almoina - Gaüses, 61

Bernat Isern, de Jafre, fill d’Arnau Isern, ven a Pere Godomar, de Colomers, la seva mestria dels molins que Arnau de Foixà té a Gaüses, pel preu de 90 sous barcelonins. Notari: Bernat Arnau, de Foixà.


1258 (3 gener)

Codi P-002-03234 - Pia Almoina - Gaüses, 60

Beatriu Dominga, de Corçà, defineix a Pere Godomar, de Colomers, la mestria dels molins d’Arnau de Foixà a la parròquia de Gaüses, que tenia per esponsalici del seu marit Arnau Isern. Notari: Bernat Arnau, de Foixà.


1279 (26 juny)

Codi P-002-02523 - Pia Almoina - Cassà de la Selva, 579

Arnau de Colomers, batlle reial de Caldes i Llagostera, enfranqueix Berenguer, fill de Guillem Bover, de Llagostera, per 30 sous barcelonins. Notari: Arnau de Llagostera. (escrivà) Ferrer de Pi.
1283 (28 maig)

Codi P-002-03255 - Pia Almoina - Gaüses, 83

Sentència de Berenguer Ramon, jutge de Gaüses, en causa entre Pere Gotmar, de Colomers, i l’Almoina, representada pel procurador Guillem de Déu, sobre si la sisena part a rebre per la mestria dels molins de Gaüses havia de llevar-se abans o després de prendre’n el moliner els seus drets. Notari: Ramon d’Osca.


1285 (12 març)

Codi R-000-00155 – Delmes – II, f 24

Bernat Esteve, fill de Bernat Estruc ciutadà de Girona, i la seva esposa Eliardis, venen a Arnau de Colomers de Caldes el dret que tenen sobre els masos Seguer, Ferrer de Boada i Vingut de Fullà, de Llagostera, per 700 sous barcelonins. E. Bernat de Colomers, notari públic de Caldes.


1289 (25 abril)

Codi R-000-00164 – Delmes - II, f 25

Bernat Estruc, fill de Bernat Estruc ciutadà de Girona, ven a Arnau de Colomers de Caldes, el mas Arnau Soler de Llagostera, per 540 sous barcelonins. E. Bernat de Colomers, notari públic de Caldes.
1290 (25 gener)

Codi P-002-03258 - Pia Almoina - Gaüses, 87

Sentència de Joan de Bianya, oficial del bisbe de Girona, en causa entre Guillem de Clota, paborde de l’Almoina i Arnau Eimeric, clergue de Colomers, sobre una aimina de blat a prestar per Berenguer de Tern sobre un camp situat a Gaüses, indret de Rodes. Notari: Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal.


1291 (2 agost)

Codi P-002-02496 - Pia Almoina - Cassà de la Selva, 552

Arnau de Colomers, lloctinent del batlle reial de Caldes, enfranqueix Pere de Rovirans, fill de Pere de Riurans de Caldes, que passa a ser home propi de l’Almoina, per 40 sous barcelonins, que composà amb Bernat Ferrer, comprador de les rendes de Caldes, quan es casà. Notari: Besalú Burgués.


1292 (3 febrer)

Codi P-002-04409 - Pia Almoina - Palauborrell, 103

Fra Bernat de Bosch, comanador de Sant Llorenç de les Arenes, enfranqueix Guillemona, filla de Ramon de Colomers, de Marenyà, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 diners. Notari: Guillem Romeu, domer de Marenyà.
1295 (25 agost)

Codi P-002-03281 - Pia Almoina - Gaüses, 110

Sentència de Bernat de Puig, claver de la seu i jutge de l’Almoina, en causa entre Pere Gotmar, de Colomers, i Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, sobre la mestria dels molins de Gaüses, que Bernat de Foixà havia donat a Arnau Isern. Notari: Besalú Burgués.
1298 (18 novembre)

Codi P-002-03259 - Pia Almoina - Gaüses, 88

Arnau Eimeric, clergue de Colomers, reconeix a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, que aquesta ha de rebre una aimina dels esplets del camp alodial que té a Gaüses, al pla de Rodes. Notari: Besalú Burgués.Codi P-002-03260 - Pia Almoina - Gaüses, 89

Arnau Eimeric, clergue de Colomers, reconeix a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, tenir per aquesta un camp alodial situat a Gaüses, al pla de Rodes, comprat a Castelló Simó, pel qual fa dues tasques. Notari: Besalú Burgués.


1300 (17 setembre)

Codi U-001-00127 – Llibre U-1 Full f 55

Lletra (amb respostes) a Miquel de Segalars, lloctinent de Bernat Amat de Cardona a Verges: Arnau Eimeric, domer de Colomers, s’ha querellat davant Ramon de Batet, veguer de Girona i Besalú contra dit Segalars, que ha manat a Arnau Pellicer que posés en presó Guillem Besalú de Verges.


1301

Codi C-000-00010 - Número 10

Causa dels homes de Garrigàs, Flaçà, Vilamalla, Tonyà, Palau [Sardiaca], Siurana, Sant Quirze [de Colera], Ullastret, Sant Iscle d’Empordà, Fonolleres, Llaneres, Vulpellac, Serra. l’Armentera, la Tallada, Verges, Vilanova, Sils, l’Esparra, Riudarenes, Buixalleu, Reminyó, Maçanet [de la Selva], Vallcanera, Liors, Massanes, Breda, Martorell, Grions, Sant Pere Cercada, Gaserans, Tordera, Monells, Sant Feliu de la Garriga, Bedenga (Bellcaire), Saldet, Empúries, Camallera, Saus, Gaüses, Olives, Garrigoles, Marenyà, Verges, Jafre, Colomers, Sant Jordi Desvalls, Colera Fraxino [El Freixe], Baussitges, Ullastret, Casavells, Noves (Garriguella), Rabós, el Far, Vila-sacra, Sant Pau de Calçada, Vilamacolum, Canelles, Vilajuïga, Llançà, Llabià, Roses, Cadaqués, Sant Pere Pescador i d’homes propis de ciutadans de Girona, contra el bisbe de Girona, sobre l’obligació d’acudir a les comunies amb armes i queviures per tres mesos, amb l’apel·lació dels mateixos a Tarragona. 66 folis.


1301 (14 gener)

Codi U-001-00132 - Llibre U-1 Full f 57v

Lletra als clergues de Sant Iscle: Simó de Colomers, batlle de Sant Iscle pel comte d’Empúries, ha envaït Parlavà i Rupià; li intimin excomunió.


1302 (24 agost)

Codi P-002-03294 - Pia Almoina - Gaüses, 123

Brunissendis, filla de Guillem Joan, de Colomers, dóna en dot a Bernat Trobat, de Gaüses, 300 sous de melgoresos i diverses peces de vestir, i en rep altres tants, hipotecats sobre possessions que es tenen per Pere de Miars, paborde de l’Almoina. Notari: Guillem Bernat, de Verges.


1303 (1 març)

Codi P-004-00579 - Pergamins de la Mitra - Calaix 4, núm. 56

Cecília, filla d’Arnau de Colomers, de Caldes, dota a Ferrer de Cruïlles, futur marit seu, amb 3.400 sous, i en rep altres tants de donació per causa de núpcies, assegurats en part sobre el delme de Franciac. Notari: Bernat de Colomers, de Caldes.


1304 (2 març)

Codis:

Rúbriques Vermelles 6

O. ADG, c 7, núm. 2 5

A. Document de 1319, transcrit a RC, f 42v

B. RC, f 6v-7v

Ponç Hug V, comte d'Empúries i vescomte de Cabrera, reconeix al bisbe Bernat de Vilamari, i a diversos abats no tenir dret d'host i cavalcada sobre els homes d'església de diversos llocs del comtat que s'enumeren, entre els quals Colomers.


1306 (4 juny)

Codi G-002-00778 - Llibre G-2 Full f 56v

Berenguer, abat d’Amer, revoca la col·lació que havia fet de la doma de Sant Andreu de Terri a Berenguer de Mitjà i de la sagristia de Colomers a Avinyó clergue.


1306 (14 juliol)

Codi G-002-00799 - Llibre G-2 Full f 60v

Guillem d’Avinyó renuncia la doma de Colomers i l’abat d’Amer nomena Marquès de Puig, nomenament que el bisbe confirma.
1314 (20 febrer)

Codi P-002-03312 - Pia Almoina - Gaüses, 141

L’abat Ferrer, del monestir d’Amer, enfranqueix Barcelona, filla de Gueraua Pellicer, de Colomers, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 diners. Notari: Bernat Oller, de Colomers.
1316 (12 juliol i 22 novembre)

Codi P-002-03327 - Pia Almoina - Gaüses, 155

Arbitratge de Castelló Simó, de Gaüses, Pere Germà, de Colomers, i Arnau de Verges, jurista, entre Guillem de na Ferrera, procurador de l’abat Ferrer, d’Amer, i Arnau Guillem de Tor, batlle de l’Almoina, en causa vertent entre les dues parts sobre l’obligació d’escurar una agulla sota el rec dels molins de Gaüses. Notari: Bernat Oller, escrivà jurat dels cavallers de Jafre.


1317 (15 gener)

Codis:

Rúbriques Vermelles 39

O. ADG, c 7 núm. 38 i c 18, núm. 16, 2 ex. partits per ABC

A. RC, ff 5lv-54v, de c 7 núm. 38

B. LVC f 22

a. ES t. 44, ap. XXVI, pp 305-315, ex B

El comte Malgauli d'Empúries ven al bisbe Guillem de Vilamarí i als abats Berenguer de Sant Pere de Rodes, Berenguer de Sant Quirze de Colera, Dalmau de Santa Maria de Roses, Guillem de Santa Maria de Vilabertran i al prior d'Ullà i als homes d'església del seu comtat, el tribut del bovatge per 140.000 sous barcelonesos, amb esment de Colomers.


1319 (1 febrer)

Codis:

Rúbriques Vermelles 7

O. Perdut

A. RC, ff 7v-11v

B. LVC, f 82

El bisbe Pere de Rocabertí fulmina la pena d'entredit contra tota la terra del comte Malgauli, d'Empúries pels motius que es narren, amb esment de Colomers.


1320 (8 febrer)

Codi P-002-03331 - Pia Almoina - Gaüses, 159

Pere de Millàs, paborde de l’Almoina, estableix a Pere Feliu, de Camallera, una terra de Gaüses, indret de Remema, per la que ha de donar una mesura de cada dotze dels esplets, i, a més, una quartera d’ordi de cens a mesura de Bàscara. Notari: Miquel de Segalers, de Colomers.


1320 (20 juny)

Codi G-003-01083 - Llibre G-3 Full f 13rv

Berenguer de Pins, sagristà de Taravaus, i Jaume de Tona, domer de Colomers, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los.


1320 (1 agost)

Codi P-002-03334 - Pia Almoina - Gaüses, 162

Pere de Millàs, paborde de l’Almoina, firma a Pere Gotmar, de Colomers, la mestria dels molins de la riera de Remema de Gaüses, que té per donació del seu pare, Pere Gotmar, a directe domini de l’Almoina, per 60 sous. Notari: Pere Massanet.


1322 (17 juny)

Codi G-003-01418 - Llibre G-3 Full f 138

El bisbe confirma a Guerau Teixidor, de Sarrià, la cura de Colomers, conferida per l’abat Ferrer d’Amer.


1322 (16 novembre)

Codi P-002-03532 - Pia Almoina - Girona, 12

Gispert Fulcarà, sagristà segon de la seu, permuta amb Pere de Miars, paborde de l’Almoina, el forn de Ruca, situat prop del call jueu de Girona, pel directe domini i censos de 3 aurei i 30 sous barcelonins, sobre les cases de Pere Albert, ciutadà de Girona, d’Elicsendis, esposa de Pere de Roser, de Brunissendis Casals d’Alona, viuda de Mateu de Colom, sabater, i de Pere Bonet de Colomers, cases contigües situades a Girona. Carta partida.


Notari: Pere Capmany, de la cúria episcopal.
1324

Codi D-007-00468 - Llibre D-7 Full f 349v

Guerau Sabater, clergue de Fontclara, funda el benefici de Santa Maria a la parroquial de Colomers.


1324 i 1355

Codi C-000-00278 - Número 278

Causes de l’abat d’Amer contra els batlles i oficials del castell de Verges, que haurien atemptat contra la jurisdicció del seu monestir al lloc de Colomers, al·legant certs drets del comtat d’Empúries al dit lloc. ca. 200 folis. Deteriorat. Processos foli.


1324 (7 març)

Codi G-006-03180 - Llibre G-6 Full f 120rv

Ramon de Mont, cavaller, el seu fill Guillem i Bernat de Colomers de Caldes firmen debitori al bisbe de 700 sous per la firma anterior.

Firma anterior (codi G-006-03179 - Llibre G-6 Full f 120): El bisbe firma a Ermessenda, esposa de Ramon de Mont cavaller, la meitat del delme de Sant Cebrià de Lledó, 7 març (1323) 1324, (=PM núm. 908).
1324 (30 maig)

Codi G-004-01948 - Llibre G-4 Full f 121v

Guerau Teixidor renuncia la sagristia de Colomers, que l’abat d’Amer confereix a Arnau de Puig.


1326 (6 juny)

Codi U-002-00457 - Llibre U-2 Full f 96

Lletra als clergues de Sant Esteve de Guialbes perquè paguin despesa de 40 sous de la visita pastoral feta juntament amb Sant Jordi i Colomers.


1326 (13 octubre)

Codi U-002-00816 - Llibre U-2 Full f 28

Lletra als clergues de les Preses: testimonial d’absolució d’Arnau ça Fageda, Pere de Font, Guillem d’Om, Romeu de Feixes, Castelló de Teix, Arnau Torner, Guillem de Colomers i Pere de Figuera, parroquians absents a la comunia de Guillem Batlle.


1326 (9 desembre)

Codi G-006-02571 - Llibre G-6 Full f 81

Guillem de Colomers, sagristà d’Esponellà, firma debitori a l’oficial de 150 sous de multa que li ha estat imposada.


1327 (27 març)

Codi U-002-00956 - Llibre U-2 Full f 95v-96

Lletra als clergues de Colomers perquè no tinguin per excomunicat Guillem Gravalosa, absent a la comunia de Guillem Batlle, ja que és pobre de solemnitat.


1329 (4 març)

Codi P-002-02507 - Pia Almoina - Cassà de la Selva, 563

Arnau de Colomers, batlle de Caldes per Otó de Montcada, enfranqueix Pere Benjamí, fill de Bernat Benjamí de Rovires, parròquia de Caldes, per 40 sous barcelonins. Notari: Bernat de Colomers, de Caldes.


1330 (2 març)

Codi U-004-01957 - Llibre U-4 Full f 77

Lletra als parroquians de Colomers: vacant la sagristia per renúncia de Guerau Teixidor, fra Ferrer, abat d’Amer, presenta Joan Morell; li doni possessió Berenguer Feliu, domer de Colomers.


1334 (3 gener)

Codi U-005-02744 - Llibre U-5 Full f 130v

Lletra als parroquians de Garrigoles: vacant la doma per mort d’Arnau de Colomers, fra Bernat de Portes, canonge prior de Santa Anna de Barcelona, nomena Bernat de Bruguera, clergue de Barcelona; s’accepta i es comissiona Bernat Roig sagristà per donar possessió.


1334 (29 març)

Codi U-005-02808 - Llibre U-5 Full f 147

Testimonial de tonsura a favor de Berenguer d’Arenys, natural de Colomers.


1334 (21 maig)

Codi P-001-00071 - Pergamins de la Cúria i diversos

Testament de Raimunda, esposa de Bernat Comes, de Colomers, que pren per marmessors Pere Rich i Pere Coloma, de Colomers, elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona i institueix hereva la filla Bartomeua, a la que substitueix la seva pròpia germana Berenguera. Notari: Francesc Simon.


1334 (6 juny)

Codi U-005-02870 - Llibre U-5 Full f 160v

Lletra als parroquians de Vilopriu: vacant la doma per mort de Guillem Duran, Berenguer de Cruïlles, cabiscol i capellà, presenta Esteve Pagès; comissió a Joan Morell, clergue de Colomers, per donar-li possessió.


1334 (10 juny)

Codi U-005-02878 - Llibre U-5 Full f 161v

Lletra a Bernat Ceyani: atès que els obrers de la seu li han venut les rendes de la doma de Garrigoles, vacant per mort d’Arnau de Colomers, per un any, se li comissiona la cura.


1334 (22 juliol)

Codi U-005-02920 - Llibre U-5 Full f 169v

Lletra a Guillem de Bell-lloc: s’accepta la presentació a la sagristia d’Esponellà, vacant per mort de Guillem de Colomers, feta per Joan de Vilavenut, clergue i capellà; es comissiona Pere de Masó, clergue de Vilavenut per donar-li possessió.


1335 (31 gener)

Codi P-002-07095 – Pia Almoina – Nupcials, 114

Jaume Joan i la seva esposa Ferrera, de Colomers, firmen debitori a Pere Trobat, de Gaüses, de 38 sous, en concepte de préstec. Notari: Llorenç Lluqués, de Colomers.


1339 (4 febrer)

Codi D-154-00233 - Llibre D-154 Full f 29

Llorenç Lluqués, domer de Colomers, renuncia el seu benefici en vista a permutar-lo amb Bernat Eymeric, clergue.Codi D-154-00234 - Llibre D-154 Full f 29

Ferrer, abat d’Amer, confereix a Bernat Eymeric la doma de Colomers, i el bisbe confirma la col·lació.


1339 (14 desembre)

Codi U-007-00202 - Llibre U-7 Full f 16v-17

Lletra al vicari del bisbe, Arnau de Colomers, batlle de Caldes per Otó de Montcada: Vicenç Calabuig, sagristà de Caldes, rebé una carta de data 20 maig 1339 del vicari general on se li intimava excomunió per no haver compel·lit Guillem Fort de Mont i la seva esposa Miquela, de Franciac, a fer-se absoldre d’excomunió per no haver pagat a Acim Rouen, jueu de Girona, 68 sous, que reconegueren deure al registre de la cúria de l’oficialat de Girona. El batlle indica que els deutors no tenien res per pagar.


1340 (5 febrer)

Codi U-007-00213 - Llibre U-7 Full f 26

Lletra a Arnau de Comelles, sagristà de Figueres: atès que Pere de Colomers, jurista de Barcelona, amb autoritat de l’infant Jaume comte d’Urgell es proposa de fer donar seguretats a fi de consolidar la pau entre certs bàndols de Figueres, i que entre els que les han de donar hi ha clergues conjugats, el comissiona per a l’afer.


1341 (25 gener)

Codi G-015-00960 - Llibre G-15 Full f 51

Pere Rull, de Colomers, promet al bisbe pagar en cert termini 30 sous, llegats per la seva àvia Dolça per torts oblidats.


1343 (30 abril)

Codi G-016-01099 - Llibre G-16 Full f 170

Francesc Ballester, notari de la Bisbal, i Jaume Bedós, clergue de Girona, fan manlleuta a favor d’Arnau Eimeric, clergue de Colomers posat a la presó.


1343 (2 desembre)

Codi G-017-01163 - Llibre G-17 Full f 78v-79

Semblantment fan els homes de Colomers, i presten homenatge a l’esmentat procurador.


1345 (30 juny)

Codi P-002-00500 - Pia Almoina - Vestuari, Vilafreser, 25

Francesc de Colomers i el seu fill Guillem de Vilella, parròquia de Vilafreser, reconeixen ser homes propis del Vestuari i fer-li cada any 6 diners de cens. Notari: Galceran de Bàscara, de la cúria episcopal.
1347 (15 març)

Codi G-019-01435 - Llibre G-19 Full f 47v-48

El vicari general aprova els comptes de la marmessoria de Pere Casserra, clergue de Colomers.


1347 (31 juliol)

Codi D-157-00450 - Llibre D-157 Full f 26

Pere Sabater, beneficiat de Colomers, promet estudiar gramàtica durant dos anys.Codi G-019-01474 - Llibre G-19 Full f 107

Pere Sabater, de Colomers, promet estudiar gramàtica durant tres anys.


1347 (25 setembre)

Codi P-003-01022 - Pergamins de Sant Feliu de Girona - Roca de la Barca, vendes, núm 4

Ramon de Colomers, mercader, i Ramon d’Om, apotecari de Girona, marmessors de Ramon de Prat, mercader de Girona, venen a Guillem Justafrè, una terra situada a Fontajau que es té per un prevere de capítol de la seu, pel preu de 35 lliures. Notari: N. Ramon de Bruguera.


1348 (9 desembre)

Codi D-160-00748 - Llibre D-160 Full f 10

El vicari general Campllong aprova la presentació d’Arnau Calvó feta per Bernat Aimeric, domer de Colomers, Bernat de Font de Saus i Bernat Batlle de Vilaür, pabordes de la confraria de Santa Maria de Camallera, per al benefici de la confraria, vacant per mort de Francesc d’Hospital.


1349 (28 febrer)

Codi D-158-00519 - Llibre D-158 Full f 10

Bernat Eimeric, clergue de Colomers, composa amb el bisbe per 10 lliures a pagar el diumenge in albis i firma debitori.


1349 (10 setembre)

Codi D-158-00627 - Llibre D-158 Full f 29v

El bisbe firma rebut a Pere Sabater, clergue de Colomers i marmessor de Guerau Sabater, rector de Fontclara, de 60 sous de la marmessoria.


1352

Codi C-000-00270 - Número 270

Sentència arbitral en una qüestió entre Pere Sabater, beneficiat de Colomers, d’una part, i Perpinyà Canal, sagristà, i Bernat Eimeric, domer de la mateixa parròquia, sobre el dret del primer a les almoines de misses i aniversaris a celebrar a Colomers. 2 folis. Processos foli.


1352 (6 juliol)

Codi U-020-01821 - Llibre U-20 Full f 130

Lletra al domer de Colomers: Pere Sabater, beneficiat de Colomers, es queixa que el sagristà el té per excomunicat per qüestions entorn de la capella de Sant Leonci, on dit Sabater celebra en certes ocasions; demana que no l’hi tingui per excomunicat.


1352 (8 novembre)

Codi P-002-00180 - Pia Almoina - Vestuari, Girona, núm. 14

Ramon de Colomers, mercader de Girona, ven a Miquel Trullàs una casa situada a Girona, prop dels franciscans, que és a domini directe del Vestuari, per 2.700 sous. Notari: Jaume Comte.


1353 (13 setembre)

Codi U-021-01978 - Llibre U-21 Full f 271v-274v

Lletra als clergues de Saus i altres pobles del comtat d’Empúries: per la pau amb el comte cal pagar 6.000 sous, dels quals 2.000 els castells i viles del comtat. Toquen a Ullastret 100, Vulpellac 40, Castell d’Empordà 30, Casavells 40, Mata 20, Fonolleres 30, Sant Iscle 20, Serra 20, Llabià 30, Verges 100, Saus 20, Camallera 30, Gaüses 20, Sant Jordi des Valls 30, Sobirànigues 20, Pins 10, Guiana (sic) 5, Tor 10, Canet 10, Colomers 30, Vilopriu 20, Valldevià 10, Jafre 20, les Olives 20, Garrigoles 20, Sant Pere sa Vall 5, Marenyà 20, la Tallada 40, Empúries 30, Viladamat 40, Sant Feliu de la Garriga 20, Palau Borrell 30, Palacals 10, Montiró 10, Armentera 100, Ventalló 30, Palol 10, Vila-robau 10, Sant Mori 10, Vilaür 20, Siurana 50, Ermedàs 20, Garrigàs 10, Vila-joan 10, Arenys 10, Palau Sardiaca 20, Santa Eulàlia 10, Goyan 20, Vilamalla 20, Carmençó 10, Freixe 10, Baussitges 10, Sant Genís d’Esprac 10, Corbera de Mont 10, Sant Quirze 10, Colera 10, Rabós 10, Delfià 10, Vilamaniscle 5, Garriguella 100, Marzà 30, Pedardell res, Santa Creu 10, Vilamala 5, ses Costes 5, Corberola 10, s’Estanyol 10, Vilaüt 20, Palau 30, Pau 20, Vilajuïga 10, Sant Silvestre 5, Sant Martí de Vallmala 5, Freixenet 5, Llançà 40, la Selva 20, sa Reial 5, ses Rieres 5, Cadaqués 50, Roses 100, Vila-sacra 40, el Far 20, Sant Pau de la Calçada 5, Riumors 20, sa Guàrdia 5, Vilacolum 10, Vilamacolum 10, Sant Tomàs 10, Torroella de Fluvià 20, Sant Miquel de Fluvià 30, Sant Pere Pescador 100, Fortià 30, la Garriga 210, Vilanova 100, Sant Climent 30, Espolla 20, Vilartolí 10 i Monells 100. Nicolau Rossell va aprestar algunes quantitats i es mana pagar.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa