19-asrning o’rtalarida O’rta Osiyo davlatlari hududi, aholisi, ma'muriy boshqaruvi va xo'jaligi 1-variantDownload 125.09 Kb.
bet1/7
Sana22.06.2017
Hajmi125.09 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


19-asrning o’rtalarida O’rta Osiyo davlatlari hududi, aholisi,

ma'muriy boshqaruvi va xo'jaligi

1-variant

1. Buxoro xonligi qachondan boshlab Buxoro amirligi deb atala boshlagan? 1. 1533-yildan

 2. 1804-yildan

 3. 1756-yildan

 4. 1783-yildan

2. 19-asr o'rtalarida Buxoro amirligi hududi qancha kv.km. edi?

 1. 180 ming kv.km.

 2. 200 ming kv.km.

 3. 190 ming kv.km.

 4. 210 ming kv.km.

3. 1826-1860-yillarda Buxoro amirligida kim taxtda o'tirgan?

 1. Nasrullo

 2. Muzaffar

 3. Shohmurod

 4. Abdullahad

4. Buxoro amirligida viloyat va tumanlarni kim boshqargan?

 1. Devonbegi tomonidan tayinlangan beklar

 2. Amir tomonidan tayinlangan beklar

C) Qushbegi tomonidan tayinlangan beklar

D) Shayxulislom tomonidan tayinlangan beklar

5. Buxoro amirligida poytaxt va poytaxt viloyatni kim boshqargan?

A) Devonbegi

B) Beklar

C) Bosh qushbegi

D) Raiskalon

6. Buxoro amirligida markaziy hokimiyatni kim boshqargan?

A) Devonbegi

B) Beklar

C) Bosh qushbegi

D) Raiskalon

7. . Buxoro amirligida shahar sudyasi nima deb atalgan?

A) Devonbegi

B) Beklar

C) Bosh qushbegi

D) Raiskalon

8. Buxoro amirligida devonbegining vazifasi xato berilgan javobni toping. 1. Davlatdagi xazina xarajatlari va soliq yig^imiga mas'ul

 2. Moliyaviy ishlar va iqtisodiy rivojlanish uchun mas'ul

 3. Soliqni o`z vaqtida yig`ish va hisobga olish uchun mas'ul

 4. Devonbegiga tashqi iqtisodiy aloqalar va mirzaboshi bo'ysungan

9. Buxoro amirligida mushrif qanday vazifani bajargan?

 1. Soliqni o`z vaqtida yig`ish va hisobga olgan

 2. Xalqning arz-dodini amirga yetkazgan

 3. Amirning farmonlarini e'lon qilgan

 4. Voyaga yetmagan valiahdlarar tarbiyalagan

10. Buxoro amirligida dodhox qanday vazifani bajargan?

 1. Soliqni o`z vaqtida yig'ish va hisobga olgan

 2. Xalqning arz-dodini amirga yetkazgan

 3. Amirning farmonlarini e'lon qilgan

D) Voyaga yetmagan valiahdlarni tarbiyalagan

11. Buxoro amirligida parvonachi qanday vazifani bajargan? 1. Soliqni o'z vaqtida yig'ish va hisobga olgan

 2. Xalqning arz-dodini amirga yetkazgan

 3. Amirning farmonlarini e'lon qilgan

 4. Voyaga yetmagan valiahdlarni tarbiyalagan

12. Buxoro amirligida otaliq qanday vazifani bajargan?

 1. Soliqni o`z vaqtida yig'ish va hisobga olgan

 2. Xalqning arz-dodini amirga yetkazgan

 3. Amirning farmonlarini e'lon qilgan

 4. Voyaga yetmagan valiahdlarni tarbiyalagan

13. Buxoro amirligida qonunlarga rioya etilishi va odil sudlov amalga oshirilishi uchun ... javobgar bo'lgan.

A) Shayxulislom

B) Raiskalon

C) Qozikalon

D) Muhtasib

14. ….. musulmonlar tomonidan shariat me'yorlari va qonunlarga rioya etilishini kuzatgan.

A) Shayxulislom

B) Raiskalon

C) Qozikalon

D) Muhtasib

15. Vaqf mulklarini kim boshqargan?

A) Otaliq

B) Ko'kaldosh

C) Sadrlar

D) Dodhox

16.Aminning do`stlari va dushmanlari to'g'risida ma'lumot olish uchun ….. mas'ul bo'lgan.

A) Otaliq

B) Ko'kaldosh

C) Sadrlar

D) Dodhox

17. Muhammad payg'ambar qarindoshlarining avlodlari ....

A) Sayidlar

B) Sadrlar

C) Xojalar

D) Eshonlar

18. Muhammad payg'ambardan keyingi dastlabki to'rt xalifa avlodlari ….. 1. Sayidlar

 2. Xojalar

 3. Sadrlar

 4. Eshonlar

19. Vaqf yerlardan kelgan daromadlar kim tomonidan taqsimlangan?

 1. Otaliq

 2. Mutavalli

 3. Ko'kaldosh

 4. Dodhox

20. 19-asr o'ltalarida Buxoro amirligida yer egaligi shakllari xato berilgan javobni toping.

 1. Amlok

 2. Mulk

 3. Vaqf

 4. Tanho

21. 21. Farg`ona mulki Buxoro xonligi tarkibidan qachon ajralib chiqdi?

 1. 17-asr oxirlarida

 2. 18-asr o'rtalarida

 3. 18-asr birinchi yarmida

 4. 18-asr oxirlarida

22. 19-asrning o'rtalarida Qo'qon xonligi hududiga kirmagan joylarni aniqlang.

 1. Hozirgi Farg'ona vodiysi, Yettisuvmng katta qisrni

 2. Qirgvizistonning tog'li hududlari, Toshkent vileyati

 3. Qozog'istonning janubi, Farg'ona vodiysi

 4. Tojikistorming shimoli, Janubi-sharqiy Turkmaniston

23. 19-asrning o'rtalarida hududi bo`yicha qaysi xonlik eng kattasi va aholisi tarkibi bo'yicha eng ko`p millatli xonlik edi?

 1. Buxoro amirligi

 2. Xiva xonligi

 3. Qo'qon xonligi

 4. Buxoro va Qo'qon bir xil edi

24.Qo`qon xonligida xon mamlakatni ….. yordamida boshqarardi?

 1. Devonbegi

 2. Vazir

 3. Mingboshi

 4. Amir lashkar

25.Qo'qon xonligida sarbozlar qo'shini ustida ….. turardi.

 1. Devonbegi

 2. Vazir

 3. Mingboshi

 4. Amir lashkar

26.Qo'qon xonligida …. alohida otryadlarga boshchilik qilishardi.

 1. Devonbegi

 2. Vazir

 3. Mingboshi

 4. Amir lashkar

27. Qo'qon xonligida xon xazinasidan qilinadigan xarajatlar ….. tomonidan nazorat qilinar edi.

A) Devonbegi

B) Mingboshi

C) Vazir

D) Mehtar

28Qo`qon xonligida davlatga qarshi og`ir jinoyatlar uchun mahkumga hukmni …. chiqargan. 1. Qozikalon

 2. Muftiy va raislar

 3. Shayxulislom

 4. Xonning o'zi

29. Qo'qon xonligida qozikalon huzurida a'lam va 12 muftiydan iborat tartibda devon ta'sis etilgan. Ularning vazifasi nima edi?

 1. Jinoiy ishlar bo'yicha hukm chiqarishgan.

 2. Joylarda huquq-tartibot uchun javobgar bo'lgan

 3. Diniy majburiyatlarning bajarilishini kuzatib borishgan

 4. Hukm etilgan jinoyatchini jazolash bilan shug`ullangan

30. Qo`qon xonligida mirshablar qanday vazifani bajarishgan?

 1. Jinoiy ishlar bo`yicha hukm chiqarishgan.

 2. Joylarda huquq-tartibot uchun javobgar bo'lgan

 3. Diniy majburiyatlarning bajarilishini kuzatib borishgan

 4. Hukm etilgan jinoyatchini jazoiash bilan shug`ullangan

31 Qo'qon xonligida muhtasib qanday vazifani bajargan?

 1. Jinoiy ishlar bo`yicha hukm chiqarishgan.

 2. Joylarda huquq-tartibot uchun javobgar bo`lgan

 3. Diniy majburiyatlarning bajarilishini kuzatib borishgan

 4. Hukm etilgan jinoyatchini jazolash bilan shug'ullangan

32. Qo'qon xonligida tarozi va o`lchovlarning to`g`riligini kim nazorat qilgan?

 1. Mirshablar

 2. Muhtasib

 3. Mingboshilar

 4. Mehtar

33. Qo'qon xonligida xotinlar eriga xiyonat qilsa qanday jazo berilgan?

A) Olomon tomonidan toshbo'ron qilingan

B) Kanaxonalarga umrbod qamalgan

C) Umrbod zindonga tashlangan

D) Qul qilib sotib yuborilgan

34. Qo'qon xonligida chorvadorlardan olinadigan soliq nima deb atalgan?

A) Xiroj B) Begor C) Zakot D) Afanak

35.Qo'qon xonligida soliqlardan tashqari mehnat majburiyatlari ham bo`lib, bu nima deb atalgan?

A) Xiroj

B) Begor

C) Zakot

D) Afanak

36. Amlok bu ...

A) Davlat yer egaligi

B) Xususiy yerlar

C) Machit va madrasa yerlari

D) Jamoa yerlari

19-asrning ortalarida О rta Osiyo davlatlarida qishloq

xo'jaligi va hunarmandchilikning ahvoli

2-variant

1. 19-asrning o'rtalarida Xiva xonligi nechta tumanga bo'lingan?

A) 60 tumanga

B) 70 tumanga

C) 80 tumanga

D) 50 tumanga

2. 19-asr o'rtalarida Xiva xonligi chegaralari xato berilgan javobni toping.


 1. Qozoq yerlari

 2. Buxoro amirligi hududi

 3. Afg'oniston hududi

 4. Turkman qabilalari yerlari

3.19-asr o'rtalarida Xiva xonligining asosiy hududi ….. joylashgan edi.

 1. Amudaryoning yuqori oqimida

 2. Amudaryoning quyi oqimida

 3. Amudaryoning o'rta oqimida

 4. Orol dengizi bo'ylarida

4. ….. Xiva xonligini ikki qismga ajratib turgan.

A) Qizilqum

B) Orol dengizi

C) Qoraqum

D) Kopetdog'

5. 19-asr o'rtalarida Xiva xonligida xon oliy hokimiyatni ….. yordamida boshqarardi. 1. Otaliqlar va beklar

 2. Beklar va biylar

 3. Beklar va inoqlar

 4. Inoqlar va devonbegi

6. l9-asr o'rtalarida Xiva xonligi mehtar qanday vazifani bajarar edi?

 1. Beklarning boshlig'i

 2. Valiahdning tarbiyachisi

 3. Xon xazinasi uchun mas'ul

 4. Jamoat tartibi uchun mas'ul

7. 19-asr o'rtalarida Xiva xonligida davlatda oliy amaldor kim edi?

 1. Devonbegi

 2. Otaliq

 3. Mehtar

 4. To'pchiboshi

8. 19-asr o'rtalarida Xiva xonligida otaliqning vazifasini aniqlang.

 1. Beklarning boshlig'i

 2. Valiahdning tarbiyachisi

 3. Xon xazinasi uchun mas'ul

 4. Jamoat tartibi uchun mas'ul

9. 19-asr o'rtalarida Xiva xonligida devonbegi huzurida kengash bo'lib, uning tarkibiga kirgan shaxslar xato berilgan javobni toping.

 1. Qushbegi

 2. Mehtar

 3. Shayxulislom

 4. Otaliq

10. 19-asr o'rtalarida Xiva xonligida mirshabboshi qanday vazifani bajargan?

 1. Beklarniag boshlig'i

 2. Valiahdning tarbiyachisi

 3. Xon xazinasi uchun mas'ul

 4. Jamoat tartibi uchun mas'ul

11. 19-asr o'rtalarida Xiva xonligida mamlakat va poytaxtda tartibot uchun kim mas'ul edi

 1. Devonbegi

 2. Otaliq

 3. Mirshabboshi

 4. To'pchiboshi

12. 19-asr o'rtalarida Xiva xonligida xon qo`shinlarining bosh qo`mondoni...edi.

 1. Devonbegi

 2. Otaliq

 3. Mirshabboshi

 4. To'pchiboshi

13. 19-asr o'rtalarida Xiva xonligida suv ta'minoti uchun kim mas'ul edi?

A) Mirobboshi

B) Qozikalon

C) Rais


D) Mehtar

14. 19-asr o'rtalarida Xiva xonligida shariat ahkomlari va qonunlariga rioya etilishi uchun kim mas'ul edi? 1. Qushbegi

 2. Mehtar

 3. Shayxulislom

 4. Otaliq

15. 19-asr o'rtalarida Xiva xonligida xonlik yerining yarmi …. tegishli edi.

 1. Vaqf mulklariga

 2. Xon va uning qarindosh-urug`lariga

 3. Xususiy mulkka

 4. Harbiy amaldorlarga

16. 19-asr o'rtalarida Xiva xonligida yer solig'i nima deb atalgan?

 1. Solg'ut

 2. Zakot

 3. Jizya

 4. Adra

17. 19-asr o'rtalarida Xiva xonligida aholi asosiy soliqlardan tashqari yana ... soliq to'lagan.

 1. 15 ga yaqin C) 20 ga yaqin

 2. 15 dan ziyod D) 20 dan ziyod

18. 19-asr o'rtalarida Xiva xonligida 12 kunlik mehnat majburiyati nima deb atalgan?

 1. Zakot C) Begor

 2. Sepoya D) Axya

19. 19-asr o'rtalarida Xiva xonligida kimlar soliqlardan ozod etilgan?

 1. Oliy martabali ruhoniylar va xondan mukofot tariqasida yer olganlar

 2. Oliy martabali ruhoniylar va harbiy sarkardalar

 3. Harbiy sarkardalar va Xonning yaqin qarindoshlari

 4. Xondan mukofot tariqasida yer olganlar va chet davlat fuqarolari

20. 19-asr o'rtalarida Markaziy Osiyoda nishabligi katta va tezoqar tog' daryolari va soylarda qanday suv chiqarish tizimidan foydalanilgan.

 1. Sepoya suvko'targichlar

 2. Shox-shabbali to'g'onlar

 3. Ko'p tarmoqli suvayirg'ichlar

 4. Tuya qo'shilgan charxpalaklar

21. 19-asr o'rtalarida Markaziy Osiyoda oqimi mo'tadil daryolarda qanday suv chiqarish tizimidan foydalanilgan.

 1. Sepoya suvko'targichlar

 2. Shox-shabbali to'g'onlar

 3. Ko'p tarmoqli suvayirg'ichlar

 4. Tuya qo'shilgan charxpalaklar

22. 19-asr o'rtalarida Markaziy Osiyoda Amudaryodek chuqur va tezoqar daryolarda qanday suv chiqarish tizimidan foydalanilgan.

 1. Sepoya suvko'targichlar

 2. Shox-shabbali to'g'onlar

 3. Ko'p tarmoqli suvayirg'ichlar

 4. Tuya qo'shilgan charxpalaklar

23. 19-asr o'rtalarida Markaziy Osiyoda eng ko'p tarqalgan suv chiqarish moslamasi nima edi?

A) To'g'on

B) Chig'ir

C) Bo'gat

D) Sepoya

24. 19-asrning o'rtalarida Markaziy Osiyoda sug'orish ishlari ayniqsa .... yaxshi rivojlangan edi. 1. Farg'ona vodiysida

 2. Xorazm vohasida

 3. Zarafshon vodiysida

 4. Toshkent vohasida

25. Quyida daryolar va ularning uzunligi xato berilgan javobni toping.

 1. Zaxariq-70 km.

 2. Bo'zsuv-60 km

 3. Shaxrixonsoy-100 km

 4. Yangiariq-90 km

26 Qaysi daryolarning qo'shilishi natijasida Sirdaryoga aylanadi.

 1. Zarafshon va Oqdaryo

 2. Norin va Qoradaryo

 3. Sangzor va Qashqadaryo

 4. Murg'ob va Chirchiq

27. 1868-1871 yillarda quyidagi qaysi kanal qazilgan?

 1. Norin

 2. Andijonsoy

 3. Xonariq

 4. Yangiariq

28. “Ba'zi ariqlar shu qadar o`lkanki, bir necha o'nlab chaqirimga obihayot eltayotgan bu qudratli oqimlarga ко'zing tushganda, beixtiyor qashshoq texnika vositalari bilan Turkistonning jazirama oftobi tig'ida butun mamlakatni sug`orish shohtomirlari bilan chirmab tashlagan xalqqa hurmating o`z-o`zidan ortib ketadi”,-ushbu so'zlarning muallifi kim?

 1. V.Bartold

 2. N.Veselovskiy

 3. A.Middendorf

 4. V.Masalskiy

29. Quyidagi qaysi kanalning ikkinchi nomi Ulug'nor edi?

 1. Norin

 2. Xonariq

 3. Andijonsoy

 4. Yangiariq

30. 19-asming ikkinchi yarmida Markaziy Osiyo iqtisodiy hayotidagi turg'unlikning asosiy sababi xato berilgan javobni toping.

 1. Tinimsiz urushlar

 2. Amaldorlar suyiste'moli

 3. Tabiiy ofatlar ko'pligi

 4. Ochko'z hukmdorlarning hokimiyat uchun kurashi

31. Qachondan boshlab O'rta Osiyo davlatlari jahon savdosiga tortila boshladi?

 1. 19-asrning boshlaridan C) 19-asrning oxirlaridan

 2. 19-asrning o'rtalaridan D) 20-asming boshlaridan

32. “O`rta Osiyolik mehnatsevar kishi chidamliligi, ishga bo`lgan mehri, o`z kuchini sidqidildan sarflashi va mehnatda toblanganligi, Ayni mahalda aql-zakovati bilan ajoyib ibrat namunasidir”,-ushbu so`zlar muallifi kim?

 1. V.Bartold C) N.Veselovskiy

 2. A.Middendorf D) V.Masalskiy

33. Buyuk Ipak yo`li qachondan boshlab o'z ahamiyatini yo`qotdi?

A) 12-asrdan B) 13-asrdan C) 14-asrdan D) 15-asrdan

34. Buyuk Ipak yo` lining inqirozga uchrash sababi xato berilgan javobni toping.


 1. Usmoniylar imperiyasining tashkil topishi

 2. O`rtayer dengizi portlarining yopilishi

 3. Buyuk geografik kashfiyotlar

 4. Sharq mollariga talabning kamayishi

35. 19-asr o'rtalarida Markaziy Osiyoga Rossiyadan qanday mahsulotlar olib kelingan?

 1. Temir buyumlar va to'qimachilik mahsulotlari

 2. Paxta, jun va ipak mahsulotlari

 3. Kartoshka, mo'yna va yog'och mahsulotlari

 4. Qurol-yarog` va o`q-dori

36. O'rta Osiyoning asriy turg'unligini yuzaga keltirgan salmoqli omillardan bin...

 1. Tashqi dunyodan uzilib qolganligidir

 2. Diniy mutaassiblikning kirib kelishidir

 3. Buyuk olimlarning yetishib chiqmaganligidir

 4. Rossiya tarkibiga qo'shilib ketganligidir

19-asrning o'rtalarida O`rta Osiyo davlatlarida

madaniyatning rivojlanishi.

3-variant

1. Maddohlar kimlar? 1. So`z o'yini ustalari

 2. Hayvon o'rgatuvchilar

 3. Diniy qissalarni aytuvchilar

 4. Doston aytuvchilar

2. Kimning farmoyishi bilan Shermuhammad Munis Xorazmning 1812-yilgacha bo'lgan tarixini yozdi?

 1. Olloqulixon

 2. Muhammad Rahimxon

 3. Asfandiyorxon

 4. Said Abdullaxon

3. ….. Mirxondning umumjahon tarixiga oid o`lkan asarini o'zbek tiliga tarjima qildi.

 1. Shermuhammad Mums

 2. Muhammad Rizo Ogahiy

 3. Abulg`ozi Bahodirxon

 4. Muhammadyusuf Bayoniy

4. Ogahiy Xorazmning qaysi yillari tarixini yozib qoldirgan?

 1. 1812 - 1872-yillar

 2. 1839 - 1872-yillar

 3. 1842 - 1910-yillar

 4. 1872 - 1910-yillar

5. “Firdavs ul-iqbol” asarini kim yozib tugatgan?

 1. Shermuhammad Munis

 2. Muhammad Rizo Ogahiy

 3. Abulg'ozi Bahodirxon

 4. Muhammadyusuf Bayoniy

6. Qaysi tarixchi Muhammad Rahimxon 2 hukmronligi tarixini va Olloqulixon davri tarixini yozgan?

 1. Shermuhammad Munis

 2. Muhammad Rizo Ogahiy

 3. Abulg'ozi Bahodirxon

 4. Muhammadyusuf Bayoniy

7. Berdaq Berdimurot Qarg`aboy o`g'li yashagan yillarni aniqlang?

 1. 1825-1890 yillar

 2. 1828-1900 yillar

 3. 1827-1900 yillar

 4. 1830-1910 yillar

8. “Ahmoq podsho” she'riy romani muallifini aniqlang.

 1. Munis C) Komil Xorazmiy

 2. Ogahiy D) Berdaq

9. Berdaqning tarixiy dostonlari to`g`ri berilgan javobni toping.;

 1. “Omongeldi”, “Ernazarbiy”

 2. “Qirqqiz”, “Qo'blan botir”

 3. “Ernazarbiy”, “Oydo'stbiy”

D) “Ahmoq podsho”, Omongeldi

10. Komil Xorazmiy yashagan yillarni aniqlang.

A) 1925-1899-yillar B) 1828-1900-yillar

C) 1826-1898-yillar

D) 1829-1896-yillar

11. Muhammad Aminxon madrasasi qurilgan yilni aniqlang. 1. 1853-yil

 2. C) 1851-yil

 3. 1852-yil

 4. D) 1854-yil

12. Muhammad Rahimxon madrasasi nechanchi yilda qurilgan?

 1. 1870-yilda

 2. 1872-yilda

 3. 1871-yilda

 4. 1873-yilda

13. Xorazmda birinchi marta tanbur ijrosi uchun poemalar yozgan bastakorni aniqlang.

 1. Otajon Abdalov

 2. Komil Xorazmiy

 3. Xudoybergan Devonov

 4. Muhammad Yusuf Bayoniy

14. Xudayorxon saroyi bunyod etilgan yillarni aniqlang.

 1. 1860-1871-yillar

 2. 1864-1872-yillar

 3. 1863-1869-yilIar

 4. 1863-1870-yillar

15. Hazrati Kalon Sohib madrasasi bunyod etilgan yilni aniqlang.

 1. 1862-yil

 2. 1865-yil

 3. 1861-yil

 4. 1864-yil

16. Xakim oyim madrasasi qurilgan yilni aniqlang.

 1. 1868-yil

 2. C) 1867-yil

 3. 1870-yil

 4. D) 1871-yil

17. Xudyorxonning o`g`li Sulton Murodbek madrasasi nechanchi yilda qurib bitkazildi?

 1. 1869-yilda

 2. 1872-yilda

 3. 1871-yilda

 4. 1874-yilda

18. Andijondagi Jomiy madrasasi qurilishi yillarini aniqlang.

 1. 1874-1878-yillar

 2. C) 1875-1879-yillar

 3. 1873-1877-yillar

 4. D) 1874-1877-yillar

19. 19-asrda O'rta Osiyoda dostonlarning ….. mashhur edi.

 1. 10 ga yaqini C) 30 ga yaqini

 2. 20 ga yaqini D) 40 ga yaqini

20. Rahmonquli Inoq saroyi qaysi shaharda joylashgan?

 1. Samaiqand C) Bnxoro

 2. Xiva D) Qo'qon

21. Olloqulixon madrasasi qaysi shaharda joylashgan?

 1. Samaiqand C) Buxoro

 2. Xiva D) Qo'qon

22. Xudoyorxon saroyi …… xonadan iborat.

 1. 50 dan ortiq C) 100 dan ortiq

 2. 70 dan ortiq D) 120 dan ortiq

23. “Firdavs ul-iqbol” asarini kim yozib boshlagan edi?

 1. Shermuhammad Munis

 2. C) Muhammad Rizo Ogabiy

 3. Abulg'ozi Bahodirxon

 4. D) Muhammadyusuf Bayoniy

24. Qaysi tarixchi Feruzning taxtga otirishi va rus bosqini tarixini yozib qoldirgan?

 1. Shermuhammad Munis

 2. C) Muhammad Rizo Ogahiy

 3. Abulg`ozi Bahodirxon

 4. D) Muhammadyusuf Bayoniy

25. 19-asrning oxirlarida yashagan, Qoraqalpoq xalqining og'ir turmushini haqqoniy tasvirlab, ularning baxtli kelajagini orzu qilgan vatandoshlarini erk va baxt-saodat uchun kurashga chorlagan shoir kim edi?

 1. Otash Olshinboy

 2. C) Ajiniyoz Qosinboy o'g'li

 3. Berdimurod Qargaboy o`g`li

 4. D) Kunxo'ja Ibrahim oxg4i

26. Hazrati Kalon Sohib madrasasi qaysi shaharda joylashgan?

 1. Samarqand

 2. C) Buxoro

 3. Xiva

 4. D) Qo`qon

27. Hokim Oyim madrasasi qaysi shaharda joylashgan?

 1. Samarqand

 2. C) Buxoro

 3. Xiva

 4. D) Qo'qon

28. Muhammad Aminxon madrasasi qaysi shaharda joylashgan?

 1. Samarqand

 2. Buxoro

 3. Xiva

 4. D) Qo`qon

29. Sulton Murodbek madrasasi qaysi shaharda joydashgan?

 1. Samarqand

 2. C) Buxoro

 3. Xiva

 4. D) Qo`qon

30. Askiyachilar bu ...

 1. So`z o'yini ustalari

 2. Ikki tilda ijod qiluvchilar

 3. Diniy qissalar aytib beruvchilar

 4. Musiqa chaluvchilar

31. Mug'anniylar bu ...

 1. So`z o`yini ustalari

 2. Ikki tilda ijod qiluvchilar

 3. Diniy qissalar aytib beruvchilar

 4. Musiqa chaluvchilar

32. Zullisonayn bu ...

A) So`z o`yini ustalari

B) Ikki tilda ijod qiluvchilar

C) Diniy qissalar aytib beruvchilar

D) Musiqa chaluvchilar

33. Muhammad Rizo Ernazarbek o`g'li Ogahiy yashab ijod etgan yillarni aniqlang.

A) 1809-1874-yillar B) 1828-1900-yillar C) 1816-1898-yillar D) 1829-1896-yillar

35. Movarounnahrda eng baland hisoblangan, biroq tugallanmay qolgan ulug'vor minora qaysi shaharda qurilgan edi? 1. Samarqand

 2. C) Buxoro

 3. Xiva

 4. D) Qo`qon

36. Xivadagi Muhammad Rahimxon madrasasi shaharning qaysi qismida joylashgan?

 1. Karvonsaroy qarshisida

 2. Ark darvozasi qarshisida

 3. Pahlavon Mahmud maqbarasi qarshisida

 4. Ota darvoza qarshisidaDo'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa