19-asrning o’rtalarida O’rta Osiyo davlatlari hududi, aholisi, ma'muriy boshqaruvi va xo'jaligi 1-variantDownload 0.61 Mb.
bet6/7
Sana22.06.2017
Hajmi0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Birinchi jahon urushining Turkistonga ta'siri. 1916-yilgi qo'zgalon. 19-asrning oxiri - 20-asr boshlarida Turkistonda maorif rivoji.

17-variant.

1. Antanta ittifoqiga kirgan davlatlar xato berilgan javobni toping. 1. Angliya C) Rossiya

 2. Fransiya D) Yaponiya

2. Qachon Turkistonda paxtaga o'zgarmas davlat narxlari joriy etildi?

 1. 1914-yilda C) 1916-yilda

 2. 1915-yilda D) 1917-yilda

3 …… mahalliy aholi zimmasiga “podshohota” foydasiga, uning urush olib borishi uchun “ko'ngilli” badallar to'lash majburiyati yuklandi.

 1. 1914-yilda C) 1916-yilda

 2. 1915-yilda D) 1917-yilda

4. “Ayollar isyoni” qayerda bo'lib o`tdi?

 1. Samarqandda C) Toshkentda

 2. Jizzaxda D) Farg'onada

5. “Mahalliy millatga mansub erkaklarni harakatdagi armiya mintaqalarida mudofaa inshootlarini qurish bo'yicha, shuningdek davlat mudofaasi uchun zarur ishlarga jalb etish to`g`risida” Rus podshosining farmoni qachon chiqqan edi?

 1. 1916-yil 24-iyun C) 1916-yil 26-iyun

 2. 1916-yil 25-iyun D) 1916-yil 27-iyun

6. 1916-yilgi podsho farmonida necha yoshdan necha yoshgacha erkaklarni front orqasiga olib ketish to`g`risida farmon chiqqan edi?

 1. 18 yoshdan 40 yoshgacha C) 20 yoshdan 45 yoshgacha

 2. 19 yoshdan 43 yoshgacha D) 22 yoshdan 45 yoshgacha

7. Rus podshosi farmonidan keyin Turkiston general-gubernatori vazifasini bajaruvchi …. Ichki ishlar vaziridan mardikor olishni kechiktirmasdan va qisqa muddatda amalga oshirish to'g'risida ko'rsatma oladi.

 1. General Yerofeev C) General Kuropatkin

 2. General Kaufman D) General Skobelev

8. Podshoning 1916-yilgi farmoniga ko'ra …. viloyatlardan 250 ming kishi “rekvizitsiya” qilinishi mo'ljallangan edi.

 1. Kaspiyoldi, Samarqand, Sirdaryo C) Samarqand, Farg'ona, Sirdaryo

 2. Yettisuv, Farg'ona, Samarqand

D) Kaspiyoldi, Yettisuv, Samarqand

9. 1916-yilgi mardikorlikka qarshi qo`zg`alon dastlab qayerda boshlangan?

A) Toshkentda B) Jizzaxda

C) Xojandda D) Namanganda

10. 1916-yil 11-iyulda …. qo`zg`alon bo`ldi.

A) Toshkentda B) Jizzaxda

C) Xo'jandda D) Namanganda

11. Samarqand viloyatida qachon mardikorlikka qarshi qo`zg`alon boshlandi? 1. 1916-yil 4-iyulda C) 1916-yil 8-iyulda

 2. 1916-yil 5-iyulda D) 1916-yil 11-iyulda

12. Qachondan boshlab 1916-yilgi Samarqand viloyatida qo`zg`alon keng qamrov oldi?

 1. 1916-yil 4-iyulda C) 1916-yil 8-iyulda

 2. 1916-yil 5-iyulda D) 1916-yil 11-iyulda

13. 1916-yil 5-iyulda qo`zg`alon Samarqand viloyatining … boshlangan.

 1. Ishtixon tumanida C) Kattaqo`rg'on tumanida

 2. Urgut shahrida D) Chelak shahrida

14. Namanganda qachon mardikorlika qarshi qo`zg`alon boshlandi?

 1. 1916-yil 4-iyulda C) 1916-yil 8-iyulda

 2. 1916-yil 5-iyulda D) 1916-yil 11-iyulda

15. 1916-yil 13-iyulda qaysi hududda mardikorlikka qarshi qo`zg`alon boshlandi?

A) Toshkentda B) Jizzaxda C) Xo'jandda D) Namanganda

16. 1916-yilgi Jizzax qo'zg'aloni davrida stansiyalar orasidagi temir у о'liar buzib tashlandi.


 1. Kuropankina va Obruchevo C) Lomakino va Obruchevo

 2. Skobelev va Lomakino D) Voronino va Kuropatkana

17. 1916-yilgi qo'zg'alonning asosiy harakatlantiruvchi kuchi…….bo'lgan.

 1. Hunarmandlar C) Dehqonlar

 2. Ishchilar D) Savdogarlar

18. 1916-yilgi qo'zg`alon qachon butunlay bostirildi?

 1. 1916-yil 23-iyulda C) 1916-yil 28-iyulda

 2. 1916-yil 25-iyulda D) 1916-yiJ 30-iyulda

19. Jizzax shahrini yo`q qilib tashlash haqida buyruq bergan general gubemator kim edi?

 1. General Yerofeev C) General Kuropatkin

 2. General Kaufman D) General Skobelev

20 ….. o'zbek xalqining podsho hukumati va Rossiya mustamlakachiligiga qarshi milliy ozodlik kurashining cho`qqisi bo`ldi.

 1. Toshkentdagi “Vabo isyoni” C) 1898-yilgi Dukchi Eshon qo`zg`aloni

 2. 1885-yilgi Vos'e qo'zg'aloni D) 1916-yilgi qo`zg`alon

21. Qachon Kuropatkin o'z vazifasidan chetlatildi va hibsga olindi?

 1. 1917-yil 30-mart C) 1917-yil 30-may

 2. 1917-yil 30 aprel D) 1917-yil 30-iyun

22. Turkiston general gubernatorligi necha yil hukm surdi?

A) 50 yil B) 60 yil C) 70 yil D) 80 yil23. Quyidagi qaysi shahar “Islom gumbazi” deb ulug'langan?

 1. Samarqand shahri C) Buxoro shahri

 2. Toshkent shahri D) Turkiston shahri

24. Haftiyak bu .....

 1. Qur'oni Karimning yettidan bir qismi

 2. She'riy shaklda o'zbek tilida yozilgan avliyolar haqida hikoyatlar

 3. Qur'oni Karim Qorilarini tayyorlaydigan maktablar

 4. Musulmon marosimlari tasvirlangan kitob

25. Qorixonalar bu …..

 1. Qur'oni Karimning yettidan bir qismi

 2. She'riy shaklda o'zbek tilida yozilgan avliyolar haqida hikoyatlar

 3. Qur'oni Karim Qorilarini tayyorlaydigan maktablar

 4. Musulmon marosimlari tasvirlangan kitob

26. Chorkitob bu …..

 1. Qur'oni Karimning yettidan bir qismi

 2. She'riy shaklda o'zbek tilida yozilgan avliyolar, payg` ambarlar haqida hikoyatlar

 3. Qur'oni Karim Qorilarini tayyorlaydigan maktablar

 4. Musulmon marosimlari tasvirlangan kitob

27. 19-asr oxiri - 20-asr boshlarida maktablarda bolalar “So'fi Olloyor”ni yod olishgan. “So'fi Olloyor” bu ….

 1. Qur'oni Karimning yettidan bir qismi

 2. She'riy shaklda o'zbek tilida yozilgan avliyolar, payg'avmbarlar haqida hikoyatlar

 3. Qur'oni Karim Qorilarini tayyorlaydigan maktablar

 4. Musulmon marosimlari tasvirlangan kitob

28. Qachondan boshlab Turkistonda “Rus-tuzem rnaktablari” vujudga kela boshlagan?

 1. 1886-yildan C) 1896-yildan

 2. 1892-yildan D) 1906-yildan

29. Qachon Toshkentda birinchi gimnaziya ochilgan?

 1. 1886-yilda C) 1896-yilda

 2. 1892-yilda D) 1906-yilda

30. Turkiston general gubematorligida “Rus-tuzem maktablari” faoliyat ko'rsatgan hududlar xato berilgan javobni toping.

 1. Farg'ona C) Toshkent

 2. Samarqand D) Buxoro

31. Birinchi jadid maktablari ochilgan hududlar to'g'ri berilgan javobni toping.

 1. Buxoro, Toshkent, Qovqon, Andijon, Xiva

 2. Samarqand, Ashxobod, Buxoro, Namangan, Termiz

 3. Toshkent, Kogon, Samarqand, Farg`ona, Almata

 4. Andijon, Farg'ona, Namangan, Pishpak, Xiva

32. Qachon graf va senator Konstantin Palen Turkiston tgeneral-gubernatorligini tekshirgan?

 1. 1886-yilda C) 1896-yilda

 2. 1892-yilda D) 1908-yilda

33. Qachon Buxoro amirligida barcha yangiusul maktablari yopib tashlandi?

 1. 1906-yilda C) 1911-yilda

 2. 1908-yilda D) 1913-yilda

34. “Yangi usul maktablari nihoyatda jiddiy e'tiborga sazovordir. Musulmon hayoti islohchilari hatto maktablarni ham o'z qo'liga olishga intilayotir. Tegishli ma'muriyat va dasturlar bilan ular islohotchilik ideallari uchun kuchli, ma'rifatli harakatni vujudga keltirishni rejalashtirgan”,- ushbu so'zlar kimga tegishli?

 1. General-mayor Yerofeev C) General-gubernator Kuropatkin

 2. General-adyutant fon Kaufman D) Senator Konstantin Palen

35. Qachon mustamlakachi ma`murlari 50 ta yangiusul maktablarim yopib qo`yishdi?

 1. 1906-yilda C) 1911-yilda

 2. 1908-yilda D) 1913-yilda

36. 19-asr oxiri — 20-asr boshlarida Turkistonda maktablardagi ta`lim necha yildan iborat bo`lgan?

A) 2 - 3 yil B) 3 - 4 yil C) 4 - 5 yil D) 5 - 6 yil19-asr oxlri - 20-asr boshlarida ilmiy tadqiqotlar

va tarixiy fanlarning rivojlanishi.

18-variant

1. Qachon Turkistonning bosh xaritasi tuzib chiqildi? 1. 1867-yilda

 2. 1873-yilda

 3. 1871-yiida D) 1876-yilda

2. Ota Osiyo Olimlar jamiyati qachon tashkil etilgan?

 1. 1867-yilda C) 1873-yilda

 2. 1871-yilda D) 1876-yilda

3. Qachon Toshkentda Turkiston muzeyi (O`zbekiston tarixi muzeyi) tashkil qilindi?

 1. 1867-yilda C) 1873-yilda

 2. 1871-yilda D) 1876-yilda

4. O'rta Osiyo Olimlar jamiyati mablag`i yo`qligi tufayli qachon o`z faoliyatini to`xtatgan?

 1. 1887-yiIda C) 1893-yilda

 2. 1891-yilda D) 1896-yilda

5. Qachon mahalliy iqlim sharoitiga moslashgan o`ziga xos O`rta Osiy paxtasining dastlabki tonnalari yetishtirildi?

 1. 1896-yilda C) 1898-yilda

 2. 1897-yilda D) 1899-yilda

6. 1857-yilda Orolbo`yi va Sirdaryo pasttekisliklariga ekspeditsiya uyushtiigan rus olimi kim edi?

 1. A. P. Fedchenko C) N.A. Seversev

 2. I. V. Mushketov D) P. P. Semyonov-Tyanshanskiy

7. “Turkiston o`lkasiga sayohat” asarining muaffifim aniqlang.

 1. A.P. Fedchenko C) N.A. Seversev

 2. I.V. Mushketov D) P.P. Semyonov-Tyanshanskiy

8. “Turkiston o'lkasiga sayohat” asari qachon birinchi marta nashr etilgan?

 1. 1867-yilda C) 1873-yilda

 2. 1871-yilda D) 1876-yilda

9. 1877-1880-yillarda G`arbiy Tyanshan tizmasi, Sirdaryo vodiysiga sayohat qilgan olim kim edi?

 1. A.P. Fedchenko C) N.A. Seversev

 2. I.V. Mushketov D) P.P. Semyonov-Tyanshanskiy

10. “Turkiston va Kaspiyorti o`lkasi 1888-yilda” nomli ocherkning muallifi kim?

 1. A.P. Fedchenko C) N.A. Seversev

 2. I.V. Mushketov D) P.P. Semyonov-Tyanshanskiy

11. 1881-yilda ….. G. Romanovskiy bilan birgalikda Turkiston o`lkasining geologik xaritasini tuzdilar.

 1. A.P. Fedchenko C) N.A. Seversev

 2. I.V. Mushketov D) P.P. Semyonov-Tyanshanskiy

12. 1856-1857-yillarda Tyanshanga bir necha bor sayohat qilgan rus olimikim edi?

 1. A.P. Fedchenko C) N.A. Seversev

 2. I.V. Mushketov D) P.P. Semyonov-Tyanshanskiy

13. Zarafshon vodiysiga sayohat qilgan, Sharqiy Qizilqum, Turkiston, Hisor, Oloy tizma tog'larini, Oloy vodiysini va birinchi marta Pomir-Oloy vodiysini o'rgangan kim edi?

 1. A.P. Fedchenko C) N.A. Seversev

 2. I.V. Mushketov D) P.P. Semyonov-Tyanshanskiy

14. A.P. Fedchenkoning “Turkistonga sayohat” nomli kitobi qachon nashr etilgan?

 1. 1871-yilda C) 1875-yilda

 2. 1873-yilda D) 1877-yilda

15. Qaysi rus olimi 1873-yil sentabrda Monblan alp muzligiga ko'tarilayotganida halok bo`lgan?

 1. A.P. Fedchenko C) N.A. Seversev

 2. I.V. Mushketov D) P.P. Semyonov-Tyanshanskiy

16. O`rta Osiyodagi tadqiqotiarini “Turkiston” deb nomlangan ikki tomlik asarida e'lon qilgan rus olimi kim edi?

 1. A.P. Fedchenko C) N.A. Seversev

 2. I.V. Mushketov D) P.P. Semyonov-Tyanshanskiy

17. Turkistonda Xalq tarixi to`g`rida yozishmaning tamal qoidasini .... boshlab berdilar.

 1. Saroy mirzalari C) Jadidlar

 2. Rus tarixchilari D) Ruhoniylar

18. Turkistonda qachon Arxeologiya havaskorlar to`garagi tashkil etilgan?

 1. 1895-yilda C) 1899-yilda

 2. 1897-yilda D) 1901-yilda

19. Toshkentda qachon xalq kutubxonasi ochilgan?

 1. 1870-yilda C) 1875-yilda

 2. 1872-yilda D) 1877-yilda

20. Toshkentda yashovchi sharqshunos olim N.I. Veselovskiyning yaqin yordamchisi bo`lib, u qadimiy yodgorliklar kolleksiyasini to`plashda katta hissa qo`shgan.

 1. Mirza Abdullin C) Mulla Qosimov

 2. Akrom polvon Asqarov D) Muhammad Vafo

21. Buxoroda yashovchi …. qadimiy gilamlar, paloslar va qo`lyozmalarni to'plash bilan shug'ullangan.

 1. Mirza Abdullin C) Mulla Qosimov

 2. Akrom polvon Asqarov D) Muhammad Vafo

22. Arxeolog, numizmatika ishqibozi, Samarqandning ko`psonli qadimiy yodgorliklarini tasvirlab bergan rassom-kallegrofist kim edi?

 1. Mirza Abdullin C) Mulla Qosimov

 2. Akrom polvon Asqarov D) Muhammad Vafo

23. 19-asr oxiri - 20-asr boshlarida Turkiston o'lkasini o'rgangan mahalliy geograf tadqiqotchilar to`g`ri berilgan javobni toping.

 1. Mirza Abdullin, Mulla Qosimov C) Muhammad Vafo, Qlimxo`ja Yunusov

 2. Olimxo'ja Yunusov, Mirza Hakim D) Akrom Asqarov, Muhammad Vafo

24.”Turkistondagi yarim asr” asarining muallifi kim?

 1. N.S. Likoshin C) N.A. Mayev

 2. N.I. Veselovskiy D) V.P. Nalivkin

25. O`rta Osiyo gazetasi “Turkestanskiye vedomosti”ning ilk sonidan boshlab 1892-yilgacha muharriri bo`lgan olim kim edi?

 1. N.S. Likoshin C) N.A. Mayev

 2. N.I. Veselovskiy D) V.P. Nalivkin

26. Abu Bakr Muhammad Zafar an-Narshaxiyning “Tarixi Narshaxiy” asarini rus tiliga tarjima qilgan olimni aniqlang.

 1. N.S. Likoshin C) N.A. Mayev

 2. N.I. Veselovskiy D) V.P. Nalivkin

27. “Turkestanskiye vedomosti” gazetasi qachon nashr etila boshlagan?

 1. 1870-yilda C) 1872-yilda

 2. 1871-yilda D) 1873-yilda

28. O`rta Osiyo hududida birinchi bo'lib arxeologik qazishmalar olib borgan mutaxassis olim kim edi?

 1. N.S. Likoshin C) N.A. Mayev

 2. N.I. Veselovskiy D) V.P. Nalivkin

29. Samarqandning tarixiy-arxitektura yodgorliklarini ilmiy asosda tariflab berish … nomi bilan bog'liq.

 1. N.S. Likoshin C) N.A. Mayev

 2. N.I. Veselovskiy D) V.P. Nalivkin

30. Qachon ekspeditsiya materiallari asosida Go'ri Amir maqbarasiga bag`ishlangan rangli albom tayyorlandi.

 1. 1902-yilda C) 1904-yilda

 2. 1903-yilda D) 1905-yilda

31. 1895-yilda Bibixonim masjidi va Go`ri Amir maqbarasi rasmi va chizmasini tayyorlagan olim va rassomlar ekspeditsiyasiga boshchilik qilgan olim kim edi?

 1. N.S. Likoshin C) N.A. Mayev

 2. N.I. Veselovskiy D) V.P. Nalivkin

32. 1885-yilda Afrosiyobda qazish ishlarini olib borgan olimni aniqlang.

 1. N.S. Likoshin C) N.A. Mayev

 2. N.I. Veselovskiy D) V.P. Nalivkin

33. “Turkiston o`qituvchilar seminariyasi uchun xrestomatiya” asarining muallifi kim?

 1. N.S. Likoshin C) N.A. Mayev

 2. N.I. Veselovskiy D) V.P. Nalivkin

34. “O`zbek tilini amaliy o`rganish uchun qo`llanma” asarining muallifini aniqlang.

 1. N.S. Likoshin C) N.A. Mayev

 2. N.I. Veselovskiy D) V.P. Nalivkin

35. N.I. Veselovskiy asarlari xato berilgan javobni toping.

 1. “Bibixonim masjidi”

 2. “Samarqandda ramazon”

 3. “Samarqanddagi Xoja Ahror yodgorligi”

 4. “Qo'qon xonligining qisqacha tarixi”

36. “Buxoroda qurbon hayiti” asarining muallifini aniqlang.

 1. N.S. Likoshin C) N.A. Mayev

 2. N.I. Veselovskiy D) V.P. Nalivkin

19-asr oxiri - 20-asr boshlarida ilmiy tadqiqotlar

va tarixiy fanlarning rivojlanishi.

19-variant

1. “Yana ossuariyalar haqida” asarining muallifini aniqlang. 1. N.S. Likoshin C) N.A. Mayev

 2. N.I. Veselovskiy D) V.P. Nalivkin

2. “Qo'qon xonligining qisqacha tarixi” asarining muallifini aniqlang.

 1. N.S. Likoshin C) N.A. Mayev

 2. N.I. Veselovskiy D) V.P. Nalivkin

3. “Mo`g`ullar hujumi davrida Turkiston” asarining muallifini aniqlang.

 1. V.L. Vyafkin C) N.G. Mallitskiy

 2. V.V. Bartold D) A.A.Semyonov

4. “Shohizinda” asarining muallifi kim?

 1. V.L. Vyatkin C) N.G. Mallitskiy

 2. V.V. Bartold D) A.A.Semyonov

5. “1365-yil. Samarqandda xalq harakati” asarining muallifini aniqlang.

 1. V.L. Vyatkin C) N.G. Mallitskiy

 2. V.V. Bartold D) A.A.Semyonov

6. “Yevropalik donishmand” asarining muallifini aniqlang.

 1. V.L. Vyatkin C) N.G. Mallitskiy

 2. V.V. Bartold D) A.A.Semyonov

7. “Musulmonlik madaniyati” asarining muallifini aniqlang.

 1. V.L. Vyatkin C) N.G. Mallitskiy

 2. V.V. Bartold D) A.A.Semyonov

8. “Turkistonni sug`orish tarixiga oid” asarining muallifini aniqlang.

 1. V.L. Vyatkin

 2. N.G. Mallitskiy

 3. V.V. Bartold

 4. A.A.Semyonov

9. “Cho`ponota” asarining muallifini aniqlang.

 1. V.L. Vyatkin

 2. N.G. Mallitskiy

 3. V.V. Bartold

 4. A.A.Semyonov

10. “Ulug'bek va uning davri” asarining muallifini aniqlang.

 1. V.L. Vyatkin

 2. N.G. Mallitskiy

 3. V.V. Bartold

 4. A.A.Semyonov

11. Vasiliy Vladimirovich Bartold qachon birinchi marta O`rta Osiyoga kelgan?

 1. 1890-yilda

 2. 1892-yilda

 3. 1891-yilda

 4. 1893-yilda

12. “Afrosiyob qo'rg'oni” asarining muallifini aniqlang.

 1. V.L. Vyatkin

 2. N.G. Maffitskiy

 3. V. Bartold

 4. A.A.Semyonov

13. “Turkistonning madaniy hayoti tarixi” asarining muallifini aniqlang.

 1. V.L. Vyatkin

 2. N.G. Mallitskiy

 3. V.V. Bartold

 4. A.A.Semyonov

14. V.V. Bartoldning mukammal ilmiy asarlari to'plami … iborat.

 1. 7 tomdan

 2. 11 tomdan

 3. 9 tomdan

 4. 13 tomdan

15. 1908-yilda Ulug'bek rasadxonasi binosini qoldiqlarini va unga tegishli asbob-uskunalarning bir qismini topishga muyassar bo'lgan olim kim edi?

 1. V.L. Vyatkin

 2. N.G. Mallitskiy

 3. V.V. Bartold

 4. A.A.Semyonov

16. Quyidagi qaysi olim Turkiston universiteti ochilishida faol ishtirok etgan va tarix-filologiya fakultetida ma`ruzalar o`qigan?

 1. V.L. Vyatkin

 2. N.G. Mallitskiy

 3. V.V. Bartold

 4. A.A.Semyonov

17. “So'nggi yuz yillikdagi Toshkent tarixidan bir necha sahifalar” asarining muallifini aniqlang.

 1. V.L. Vyatkin

 2. N.G. Mallitskiy

 3. V.V. Bartold

 4. A.A.Semyonov

18. “17-asr Tlshkent tarixidan sahifalar” asarining muallifini aniqlang.

 1. V.L. Vyatkin

 2. N.G. Mallitskiy

 3. V.V. Bartold

 4. A.A.Semyonov

19. Qaysi mashhur olim Beruniy, Ibn Sino ijodi, ilmiy merosi bo`yicha tadqiqotlar olib borgan?

 1. V.L. Vyatkin

 2. N.G. Mallitskiy

 3. V.V. Bartold

 4. A.A.Semyonov

20. “O'rta Osiyo hududida mavjud bo'lgan yozuv” asarining muallifini aniqlang.

 1. V.L. Vyatkin

 2. N.G. Mallitskiy

 3. V.V. Bartold

 4. A.A.Semyonov

21. “Qo'qon hukmronligi ostidagi Toshkent tarixiga doir” asarining muallifi kim?

 1. V.L. Vyatkin

 2. N.G. Mallitskiy

 3. V.V. Bartold

 4. A.A.Semyonov

22. “O'rta Osiyo davlat universiteti kutubxonasidagi fors, arab va turk qo'lyozmalari bayoni” asarining muallifini aniqlang.

 1. V.L. Vyatkin

 2. N.G. Mallitskiy

 3. V.V. Bartold

 4. A.A.Semyonov

23. “Toshkent shahri. Bir qancha raqamlar” asarining muallifini aniqlang.

 1. V.L. Vyatkin

 2. N.G. Mallitskiy

 3. V.V. Bartold

 4. A.A.Semyonov

24. “Toshkent. Tarixiy ocherk” asarining muallifini aniqlang.

 1. V.L. Vyatkin

 2. N.G. Mallitskiy

 3. V.V. Bartold

 4. A.A.Semyonov

25. “Toshkent mahallalari” asarining muallifini aniqlang.

 1. V.L. Vyatkin C) N.G. Mallitskiy

 2. V.V. Bartold D) A.A.Semyonov

26. “O'zbek mumtoz musiqasi tarixiga doir” asarining muallifini aniqlang. 1. V.L. Vyatkin

 2. N.G. Mallitskiy

 3. V.V. Bartold

 4. A.A.Semyonov

27 Turkistonda har bir shaharda shahar bosh me`mori lavozimi tayinlandi.

 1. 19-asr o'rtalaridan C) 20-asr boshlaridan

 2. 19-asr oxirlaridan D) 20-asr o'rtalaridan

28. Andijonda 19-asrning oxirlarida qurilgan jom`e masjidi uzunligi … teng.

 1. 120 metrga

 2. 127 metrga

 3. 123 metrga

 4. 131 metrga

29. Nikolay Konstantinovich Romanov saroyi qaysi shaharda qurilgan?

 1. Farg`ona shahrida

 2. Samarqand shahrida

 3. Toshkent shahrida

 4. Andijon shahrida

30. Toshkentdagi o`qituvchilar seminariyasi binosi qachon qurilgan?

 1. 1880-yilda

 2. 1882-yilda

 3. 1881-yilda

 4. 1883-yilda

31. Toshkentdagi Kirxa, shahar dumasi binolari loyihasining muallifi kim edi?

 1. A.L. Benua

 2. Usta Shirin Murodov

 3. Hoji Hofiz

 4. V.A.Kamissarjevskiy

32. Buxoro amirlarining yozgi qarorgohi Sitorai Mohi Xossa qachon qurilgan?

 1. 19-asr o'rtalarida

 2. 20-asr boshlarida

 3. 19-asr oxirlarida

 4. 19-asr boshlarida

33. Sitorai Mohi Xossa qurilisha kim boshchilik qilgan?

 1. A.L. Benua

 2. Usta Shirin Murodov

 3. Hoji Hofiz

 4. V.A.Kamissarjevskiy

34. Sitorai Mohi Xossadagi ayvonni ikki yil davomida bezagan ustalar boshlig'ini aniqlang.

 1. A.L. Benua

 2. Usta Shirin Murodov

 3. Hoji Hofiz

 4. V.A.Kamissarjevskiy

35 ….. davr me'morchiligida mahalliy hamda yevropacha uslublar qovusha bordi.

 1. 18-asr oxiri - 19-asr boshlari

 2. 19-asr oxiri - 20-asr boshlari

 3. 19-asr o'rtalari

 4. 20-asr o'rtalari

36. Sitorai Mohi Xossani qurishda va bezashda o'zbek me'morlarining yangi avlodi ishtirok etdi. Quyida shu me'morlar to`g`ri berilgan javobni toping.

 1. Bobojon Qalandarov, Ota Shoxov, Ismoil Abdiniyozov

 2. Hasanjon, Abdurahim Hayotov, Abdul G'ofur

 3. Nurmat va Ro'zmat Masharipovlar, Sodiqxo'ja Matkarimov

 4. Quryoz Bobojonov, Xudoybergan Hoji, Said Hasanjon o`g`li


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa