№1 Nеft qаndаy mоddа? Yoqimsiz hidli yog’li suyuqlikDownload 89,07 Kb.
bet7/7
Sana19.04.2020
Hajmi89,07 Kb.
#45834
1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
тестлар(1)
№132 Ichki yonuv dvigatellarida qanday yonilg’ilar qo’llaniladi?

Siqilgan gaz, suyultirilgan gaz, benzin, dizel yonilg’isi

Kerosin, suyultirilgan gaz, benzin, dizel yonilg’isi

Ligroin, suyultirilgan gaz, benzin, dizel yonilg’isi

Mazut, suyultirilgan gaz, benzin, dizel yonilg’isi

№133 Ishlangan gazlar tarkibidagi zaharli moddalar

№134 Ishlayotgan moy tarkibida suv miqdorining ko’payib ketishi nimaga sabab bo’ladi?

Detallar korrozion eyilishi, moy qarishi, filtrda qatlam hosil bo’lishi tezlashadi

Moylash tizimi kanallari va filtrlarida qatlamlar hosil bo’lishi tezlashadi

Moy qarishi keskin tezlashadi, dvigatel quvvati keskin kamayadi, dvigatel qizib ketadi

Moylanadigan detallarning korrozion eyilishi tezlashadi, dvigatel qiziydi

№135 Izomerizasiyalash – bu

Izomer strukturali uglevodorodlar hosil bo’ladigan reaksiya

Aromatiklar hosil bo’ladigan reaksiya

To’yinmagan uglevodorodlardagi bog’lanishlarning to’yinishi boradigan reaksiya

Vodorod qo’shilishi hisobiga to’yinish

№136 Kislotali tozalashda:

Neft mahsulotlari 96…98 % oltingugurt kislota eritmasi bilan ishlanadi

Neft mahsulotlaridagi aralashmalar adsorbsiyalanib tozalanadi

Asosan parafinlar chetlashtiriladi

Kislotali mahsulotlar ishqor bilan neytrallashtiriladi

№137 Konsistent (plastik surkov) moyining tarkibi:

Dispersion muhit, dispersion faza, quyuqlashtirgich

Dispersion faza, ligerlovchi element

Dispersion faza, ligerlovchi element, suyuqlashtirgich

Dispersion faza, suyuqlashtirgich, dispersion muhit№138 Konsistent surkov moylarining agregat holati

Plastik, qattiq, yarimsuyuq

Plastik, qattiq, suyuq

Qattiq, yarimsuyuq, suyuq

Yarimsuyuq, suyuq, plastik

№139 Konsistent surkov moylarining fizikaviy strukturasi

Dispersion muhit va dispersli faza

Dispersion muhit

Dispersli faza

Quyuqlashtirgich

№140 Kunning sovuq vaqtlarida qanday sovituvchi suyuqlik ishlatiladi?

Antifiriz

Suv

Antifriz va suv

Suv yoki spirt

№141 Litol-24 surkov moyining rangi qanday?

Och sariqdan jigarranggacha

Qora

Jigarrang

Sariq

№142 M-10k motor moyi belgilanishi qanday rasshifrovka qilinadi?

M – motor moyi, 10 – 100 da sSt da qovushqoqlik, – yuqori forsirovka qilingan dizellar uchun, k – KamAZ avtomobili uchun

M – qishki motor moyi, 10 – 100 da sSt da qovushqoqlik, – forsirovka qilingan dizellar uchun, k – KamAZ avtomobili uchun

M – motor moyi, 10 – 100 da sSt da qovushqoqlik, – dizellar uchun, k – KamAZ avtomobili uchun

M – yozgi motor moyi, 10 – 100 da sSt da qovushqoqlik, – yuqori forsirovka qilingan dizellar uchun, k – KamAZ avtomobili uchun

№143 M-6z/10V motor moyi qanday rasshifrovka qilinadi?

M – motor moyi, 6z/10 – quyuqlash-tirilgan moy qovushqoqlik klassi, V – o’rtacha forsirovka qilingan dvigatellar uchun

M – yozgi motor moyi, 6z/10 – quyuqlashtirilgan moy qovushqoqlik klassi, V – o’rtacha forsirovka qilingan dvigatellar uchun

M – qishki motor moyi, 6z/10 – quyuqlashtirilgan moy qovushqoqlik klassi, V – o’rtacha forsirovka qilingan dvigatellar uchun

M – motor moyi, 6z/10 – moyning qovushqoqlik klassi, V – o’rtacha forsirovka qilingan dvigatellar uchun

№144 Majburan o’t oldiriladigan dvigatellarda yonilg’ining oktan soni qaysi ko’rsatkichni tavsiflaydi?

Detonasiyaga chidamlilik

To’yingan bug’lar bosimi

Yonilg’i navi

Yonish issiqligi ko’rsatkichi

№145 Manfiy haroratlarda yonilg’i uzatish tizimining ishchanlik qobiliyatini taminlovchi yonilg’ining xususiyati:

Yonilg’ining past haroratli xossasi

Yonilg’ining xiralashish harorati

Yonilg’ining kristallanish harorati

Yonilg’ining qotish harorati

№146 Mazutdan moy haydalgandan so’ng nima qoladi?

Gudron yoki yarimgudron

Asfalt

Hech nima qolmaydi

Solidol

№147 Mexanik aralashmalar:

Yonilg’i oqishi qiyinlashadi, qatlam va so’xta hosil bo’ladi, mexanik eyilish va korroziya tezlashadi

Konstruksion materiallarning mexanik yeyilishi va korroziyasini tezlashtiradi

Konstruksion materiallarning mexanik eyilishi va korroziyasini sekinlashtiradi

Yonilg’i oqishini qiyinlashtiradi, qatlamlar va so’xta hosil bo’lishiga sababchi bo’ladi

№148 Motor moyi belgilanishidagi harfi API belgilanishi bo’yicha qaysi harflarga mos keladi?

SC

SB

CA

SD

№149 Motor moyi belgilanishidagi harfi API belgilanishi bo’yicha qaysi harflarga mos keladi?

SD

SC

CA

SB

№150 Motor moyi belgilanishidagi A harfi API belgilanishi bo’yicha qaysi harflarga mos keladi?

SB

SC

CA

SD

№151 Motor moyining xizmat muddati kamayib ketishiga nima sabab bo’ladi?

Yonilg’i tarkibida oltingugurt ko’p, taminlash tizimi agregatlari qoniqar-siz rostlangan

Dvigatelning oltingugurt miqdori ko’p bo’lgan yonilg’ida ishlashi

Dvigatelning sal tishi rejimida uzoq ishlashi; dvigatelning qizib yoki sovib ketishi

Yonilg’i apparaturasining qoniqarsiz rostlanishi, kiritish trakti germetikligi buzilishi

№152 Moy tarkibida mexanik aralashmalar ortib ketishining sababi nimada?

Kiritish trakti germetikligining buzilishi, moyni saqlash, quyish va ekspluatasiya qilish qoidasi buzilishi

Saqlash, quyish va ekspluatasiya qilish qoidalarining buzilishi

Kiritish trakti germetikligining buzilishi, atmosfera sharoitlari

Atmosfera sharoitlari, dvigatelni ekspluatasiya qilish qoidasining buzilishi

№153 Moy tarkibida mexanik aralashmalarning ko’payib ketishiga nimaga sabab bo’ladi?

Moylash tizimi filtrlarida qatlamlar hosil bo’lishi va detallarning abraziv eyilishi tezlashadi

Detallarning abraziv va kimyoviy eyilishi tezlashadi

Detallarning kimyoviy eyilishi sekinlashadi, lekin abraziv eyilishi tezlashadi

Moylash tizimi kanallari va filtrlarida qatlamlar hosil bo’lishi tezlashadi

№154 Moy tarkibida molekulalarda uglevodorodlar atomlari soni?

16 dan 28 gacha

5 dan 20 gacha

9 dan 18 gacha

1 dan 4 gacha№155 Moyga antifrizning tushib qolishi qanday oqibatlarga olib keladi?

Moy bosimi va qovushqoqligi kamayadi

Molekulyar-mexanik eyilish tezlashadi

Moy qovushqoqligi kamayadi

Moy bosimi pasayadi

№156 Moyning fizikaviy-kimyoviy xossalari qachon stabillashib boradi?

Moyning fraksion tarkibi torayganda

Moyning fraksion tarkibi kengayganda

Moyning fraksion tarkibi o’zgarmaganda

Antifraksion xossalari yaxshilanganda

№157 Moyning moylovchi xossalari deganda nimalar tushuniladi?

Uning antifriksion, eyilishga qarshi va tirnalishga qarshi xossalari

Uning oquvchanlik, eyilishga qarshi va tirnalishga qarshi xossalari

Uning antifriksion, oquvchanlik va tirnalishga qarshi xossalari

Uning antifriksion, eyilishga qarshi va oquvchanlik xossalari

№158 Neft mahsulotlari tarkibidagi uglevodorodlarning har xil turlari orasidan maxsus tanlangan bazi organik suyuqliklarni ishlatish jarayoni qanday nomlanadi?

Selektiv tozalash

Deparafinlash

Ultrafiltrlash

Adsorbsiyali tozalash

№159 Neft qayta ishlanganda birlamchi hosil bo’ladigan mahsulot

Bazaviy yonilg’i va bazaviy moylar

Tayyor yonilg’i va tayyor moylar

Sintetik moylar

Plastik surkov moylari

№160 Neftdan yonilg’i fraksiyalari haydalgandan so’ng qolgan qoldiq nima deb ataladi?

Mazut

Asfalt

Solyar moyi

Pech yonilg’isi№161 Neftni fraksiyalarga ajratishning birlamchi jarayoni nima deb ataladi?

Distillyatsiya jarayoni

Termik kreking jarayoni

Kreking jarayoni

Gidrokreking jarayoni

№162 Neftning elementar tarkibi:

Neft tarkibida qanday kimyoviy elementlar mavjudligi va ular miqdorlarining nisbatlarini bildiradi

Neft tarkibiga kiradigan uglevodorodlar guruhlarini bildiradi

Neft tarkibidagi uglevodorodlar birikmalarini ularning qaynash haroratlari bo’yicha ajratadi

Suyuqlikning haroratlarning malum diapazonida qaynab chiqadigan bo’lagi

№163 Neftning fizikaviy-kimyoviy xossalari va rangi nimaga bog’liq?

Foydali qazilma joylashgan joyga

Qazib olish usuliga

Haroratga

Chuqurlikka

№164 Neftning fraksion tarkibi:

Neft tarkibidagi uglevodorodlar birikmalarini ularning qaynash haroratlari bo’yicha ajratadi

Neft tarkibiga kiradigan uglevodorodlar guruhlarini bildiradi

Neft tarkibida qanday kimyoviy elementlar mavjudligi va ular miqdor-larining nisbatlarini bildiradi

Suyuqlikning haroratlarning malum diapazonida qaynab chiqadigan bo’lagi

№165 Neftning fraksion trakibi qanday aniqlanadi?

Fraksiyalar qaynash haroratlari bo’yicha ajratilganda aniqlanadi

Elementar tarkibi bo’yicha aniqlanadi

Guruhiy tarkibi bo’yicha aniqlanadi

Uglevodorodlarning to’yingan yoki to’yinmaganligi bo’yicha aniqlanadi

№166 Neftning guruhiy tarkibi:

Neft tarkibiga kiradigan uglevodorodlar guruhlarini bildiradi

Suyuqlikning haroratlarning malum diapazonida qaynab chiqadigan bo’lagi

Neft tarkibidagi uglevodorodlar birikmalarini ularning qaynash haroratlari bo’yicha ajratadi

Neft tarkibida qanday kimyoviy ele-mentlar mavjudligi va ular miqdorlarining nisbatlarini bildiradi№167 Nima sababdan benzin tarkibida aromatik uglevodorodlar miqdori 40% dan ortmaydi, vaholanki ular detonasiyaga chidamlidir?

Dvigatelni o’t oldirish qiyinlashadi

Dvigatel quvvati kamayadi

So’xta hosil bo’lishi sababli

To’liq yonmaydi

№168 Nima uchun dvigatel ishga tushishini yengillashtirish uchun yonilg’i qo’shib moyni suyuqlashtirish tavsiya etilmaydi?

Moy qovushqoqligi kamayadi, detallar eyilishi tezlashadi; detallar tirnalishi mumkin

Prisadkalar reaksiyaga kirishib, moy xossa-larini keskin pasaytiradi

Moyning alanga-lanish harorati ko’tariladi va yonilg’i xavfi ortadi

Moyning qovushqoqlik-harorat xarakteristikalari

№169 O’zaro tegib turgan sirtlarning bir-biriga nisbatan siljishida vujudga keladigan ishqalanish bilan bog’liq jarayon nima deb ataladi?

Yeyilish

Kimyoviy yeyilish

Mexanik yeyilish

Dinamik ishqalanish

№170 O’z-o’zidan o’t oldiriladigan dvigatellarda yonilg’ining setan soni qaysi ko’rsatkichni tavsiflaydi?

Lov etib yonib o’chish harorati

Detonasiyaga chidamlilik

To’yingan bug’lar bosimi

Yonish issiqligi ko’rsatkichi

№171 Og’ir uglevodorod molekulalarini mayda molekulalarga parchalash (destruksiya qilish) yo’li bilan yuqori haroratda qay-naydigan neft mahsu-lotlariga ishlov berish qanday nomlanadi?

Kreking jarayon

Termik kreking

Katalitik kreking

Gidrokreking

№172 Oksidlanishga qarshi prisadkali mineral gidravlik moylar

B

A

V

G

№173 Oksidlanishga qarshi va korroziyaga qarshi prisadkali mineral gidravlik moylar

V

B

A

G

№174 Oktan soni:

Yonilg’ining detonasiyaga chidamliligi ko’rsatkichidir

Yonilg’ining o’z-o’zidan alangalanish ko’rsatkichidir

Yonilg’i oquvchanligi ko’rsatkichidir

Yonilg’i bug’lanuvchanligi ko’rsatkichidir

№175 Past haroratda dvigatelni o’t oldirish nima sababli qiyin?

Siqish oxirida harorat va bosimning pastligi, yonilg’i bug’lanishining yomonlashishi

Dvigatel siqish darajasining kichikligi

Yonilg’i oktan sonining kichikligi

Yonilg’i setan sonining yuqoriligi

№176 Past haroratli sovituvchi suyuqliklar:

Antifrizlar va etilenglikol

Etilenglikol

Antifrizlar

Distillangan suva

№177 Penetrasiya nima?

Surkov moyining konsistensiyasi

Kolloid stabillik

Mexanik stabillik

Fizikaviy stabillik

№178 Plastik surkov moylarining turlari

Antifriksion, konservasion, zichlovchi, kanat

Eyilishga bardosh, konservasion, kanat

Antifriksion, konservasion, kanat

№179 Prisadkasiz gidravlik mineral moylar

A

B

V

G

№180 Qanday hollarda motor moyi zudlik bilan almashtirilishi zarur?

Moyga suv, antifriz, yonilg’i sezilarli miqdorda tushib qolganda

Dvigatelni mayda tamirlashda, moy sezilarli miqdorda oqib ketganda

Bosh moy magistralida bosim pasayib ketganda

Moy sezilarli miqdorda oqib ketganda

№181 Qanday qovushqoqliklar mavjud?

Kinematik va dinamik

Statik va kinematik

Statik va dinamik

Statik, kinematik va dinamik

№182 Qattiq qatlamli surkov moylari

Molibden va vol-fram disulfidi, qalay va kadmiy bromidi, grafit, vermikulit

Molibden va volfram disulfidi, alkan, alken, aromatik, propan, butan

Qalay va kadmiy bromidi, alkan, alken, aromatik, propan, butan

Grafit, vermikulit, alkan, alken, aromatik, propan, butan

№183 Qaysi benzinlar tarkibida to’yinmagan uglevodorodlar ko’p bo’ladi?

Kreking benzinlar

Bazaviy benzinlar

Strukturasi halqasimon bo’lgan benzinlar

Strukturasi zanjirsimon bo’lgan benzinlar

№184 Qotish harorati yuqori bo’lgan uglevodorodlarni chetlatish jarayoni qanday nomlanadi?

Deparafinlash

Filtrlash

Tozalash

Destruktorlash

№185 Qovushqoqligi kam bo’lgan motor moyidan foydalanish dvigatel ishiga qanday tasir qiladi?

Yeyilish ortadi, moy bosimi pasayadi, porshen tirnalishi va vkladish burilib ketishi mumkin

Dvigatelni ishga tushirish osonlashadi

Moyning kuyishiga sarfi va ishqalanayotgan yuzalarning eyilishi kamayadi

Moy filtrlanishi yaxshilanadi, dvigatel tejamkorligi yaxshilanadi, moylash tizimida bosim ortadi

№186 Qovushqoqlik iborasini tariflang

Tashqi kuch tasirida suyuqlik zarrachalari ularning o’zaro siljishiga ko’rsatadigan qarshiligi

Yonilg’ining o’z-o’zidan alangalanish haroratini tavsiflovchi parametr

Dizel yonilg’isining setan sonini tavsiflovchi parametr

Benzin yonilg’isining oktan sonini tavsiflovchi parametr

№187 Respublikamiz hududi qishki sharoitda dizel yonilg’isi setan sonining optimal qiymati

45 – 49

47 – 51

40 – 42

38 – 40

№188 Respublikamiz hududi yozgi sharoitda dizel yonilg’isi setan sonining optimal qiymati

47 – 51

45 – 49

40 – 42

38 – 40

№189 Setan soni:

Dizel yonilg’isining o’z-o’zidan alangalanishi ko’rsatkichidir

Dizel yonilg’isining oquvchanligi ko’rsatkichidir

Dizel yonilg’isining detonasiyaga chidamliligi ko’rsatkichidir

Dizel yonilg’isining bug’lanuvchanligi ko’rsatkichidir

№190 Siqilgan gaz yonilg’isining tarkibini aytib bering

Metan, etan

Propan, butan

Metan, butan

Etan, propan№191 Suyultirilgan gaz yonilg’isining tarkibini aytib bering

Propan, butan

Etan, propan

Metan, etan

Metan, butan

№192 Suyuq yonilg’i tarkibidagi molekulalarda uglevodorodlar atomlari soni?

5 dan 20 gacha

1 dan 4 gacha

9 dan 18 gacha

16 dan 28 gacha

№193 Suyuqlik bilan barqaror muvozanat holatidagi bug’ qanday nomlanadi?

To’yingan bug’

Bug’lanuvchanlik

Suyuqlikning to’yingan bug’lar bosimi

Statik bug’lanish

№194 Tabiiy yonuvchi gaz nimadan olinadi?

Gaz va gazkondensat qazilmalaridan

Spirtdan

Neftni haydab

Torfdan

№195 TM-1 markali transmission moylari belgilanishidagi «1» raqa-mi nimani bildiradi?

Prisadkasiz transmission moy

Yeyilishga qarshi prisadkali transmisson moy

Tirnalishga qarshi prisadkali transmission moy

Transmission moy

№196 TM-1 markali transmission moylari belgilanishidagi «TM» harflari nimani bildiradi?

Transmission moy

Yeyilishga qarshi prisadkali transmisson moy

Tirnalishga qarshi prisadkali transmission moy

Prisadkasiz transmission moy№197 TM-2 markali transmission moylari belgilanishidagi «2» raqami nimani bildiradi?

Yeyilishga qarshi prisadkali transmisson moy

Prisadkasiz transmission moy

Tirnalishga qarshi prisadkali transmission moy

Transmission moy

№198 TM-3 markali transmission moylari belgilanishidagi «3» raqami nimani bildiradi?

Tirnalishga qarshi prisadkali transmission moy

Yeyilishga qarshi prisadkali transmisson moy

Prisadkasiz transmission moy

Transmission moy

№199 To’yinmagan uglevodorodlar uzoq saqlanganda ularda nimaga moyillik hosil bo’ladi?

Smola hosil bo’ladi

Cho’kindi paydo bo’ladi

Tez bug’lanadi

Qovushqoqligi ortadi

№200 To’yintirish – bu?

To’yinmagan uglevodorodlardagi bog’lanishlarning to’yinishi boradigan reaksiya

Izomer strukturali uglevodorodlar hosil bo’ladigan reaksiya

Aromatiklar hosil bo’ladigan reaksiya

Vodorod qo’shilishi hisobiga to’yinish

Download 89,07 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish