1. Ch. Darvin asarlarini(a) va Lamark asarlarini(b) aniqlangDownload 0.61 Mb.
bet5/16
Sana14.02.2020
Hajmi0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

A)1,2,7 B)3,4,5 C)5,6,4 D)2,5,7
291. Organogenez jarayoniga xos bo`lgan xususiyatlarni tanlang.

1.pavituxada endodermani hosil bo`lishi o`sib kirish orqali amalga oshadi 2.murtak varaqalarini biogenetik qonunga asosan ro`y berishi 3.murtak varaqalarini hosil bo`lishi filoembragenez qonuniga asosan ro`y berishi 4.tritonni ektodermasidan nerv nayini hosil bo`lishi 5.blastasel bo`shlig`idan hosil bo`lgan qavatdan ayirish sistemasini hosil bo`lishi

6.o`zak organlarni hosil bo`lishi 7.maydalanishdan keyingi bosqich

A)1,2,7 B)3,4,5 C)5,6,4 D)2,5,7


292.Gastrulatsiya jarayoniga xos bo`lgan xususiyatlarni tanlang.

1.pavituxada endodermani hosil bo`lishi o`sib kirish orqali amalga oshadi 2.murtak varaqalarini biogenetik qonunga asosan ro`y berishi 3.murtak varaqalarini hosil bo`lishi filoembragenez qonuniga asosan ro`y berishi 4.tritonni endodermasidan nerv nayini hosil bo`lishi 5.blastasel bo`shlig`idan hosil bo`lgan qavatdan ayirish sistemasini hosil bo`lishi

6.o`zak organlarni hosil bo`lishi 7.maydalanishdan keyingi bosqich

A)1,2,7 B)3,4,5 C)2,6,4 D)2,5,7
293.Organogenez(a) va gametagenez(b) jarayoniga xos xususiyatlarni ko`rsating.

1.gastrulatsiyadan keyingi jarayon 2.gaploid to`plamli hujayralarni hosil bo`lishi

3.bastasel bo`shlig`idan hosil bo`lgan murtak varag`idan sezgi organlarni hosil bo`lishi 4.yetilish bosqichida hujayralarni mitoz bo`linishi kuzatiladi 5.nerv nayi, xorda va ichak nayini hosil bo`lishi 6.tuxum hujayrani hosil bo`lishi

A)a-1,5 b-2,6 B)a-3,6 b-1,2 C)a-4,5 b-3,6 D)a-1,6 b-2,4
294. Gametagenez (a) va organogenez(b) jarayoniga xos xususiyatlarni ko`rsating.

1.gastrulatsiyadan keyingi jarayon 2.gaploid to`plamli hujayralarni hosil bo`lishi

3.bastasel bo`shlig`idan hosil bo`lgan murtak varag`idan sezgi organlarni hosil bo`lishi 4.yetilish bosqichida hujayralarni mitoz bo`linishi kuzatiladi 5.nerv nayi, xorda va ichak nayini hosil bo`lishi 6.tuxum hujayrani hosil bo`lishi

A)a-2,6 b-1,5 B)a-3,6 b-1,2 C)a-4,5 b-3,6 D)a-1,6 b-2,4
295.Gametagenez va organogenez jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatlarni ko`rsating.

1.gastrulatsiyadan keyingi jarayon 2.gaploid to`plamli hujayralarni hosil bo`lishi

3.bastasel bo`shlig`idan hosil bo`lgan murtak varag`idan sezgi organlarni hosil bo`lishi 4.yetilish bosqichida hujayralarni mitoz bo`linishi kuzatiladi 5.nerv nayi, xorda va ichak nayini hosil bo`lishi 6.tuxum hujayrani hosil bo`lishi

A)3,4 B)1,2 C)5,6 D)2,5
296. Gametagenez jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatlarni ko`rsating.

1.gastrulatsiyadan keyingi jarayon 2.gaploid to`plamli hujayralarni hosil bo`lishi

3.bastasel bo`shlig`idan hosil bo`lgan murtak varag`idan sezgi organlarni hosil bo`lishi 4.yetilish bosqichida hujayralarni mitoz bo`linishi kuzatiladi 5.nerv nayi, xorda va ichak nayini hosil bo`lishi 6.tuxum hujayrani hosil bo`lishi

A)3,4 B)1,2 C)5,6 D)2,5
297.Organogenez jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatlarni ko`rsating.

1.gastrulatsiyadan keyingi jarayon 2.gaploid to`plamli hujayralarni hosil bo`lishi

3.bastasel bo`shlig`idan hosil bo`lgan murtak varag`idan sezgi organlarni hosil bo`lishi 4.yetilish bosqichida hujayralarni mitoz bo`linishi kuzatiladi 5.nerv nayi, xorda va ichak nayini hosil bo`lishi 6.tuxum hujayrani hosil bo`lishi

A)3,4 B)1,2 C)5,6 D)2,5
298. Gametagenez jarayoniga xos bo`lgan xususiyatlarni ko`rsating.

1.gastrulatsiyadan keyingi jarayon 2.gaploid to`plamli hujayralarni hosil bo`lishi

3.bastasel bo`shlig`idan hosil bo`lgan murtak varag`idan sezgi organlarni hosil bo`lishi 4.yetilish bosqichida hujayralarni mitoz bo`linishi kuzatiladi 5.nerv nayi, xorda va ichak nayini hosil bo`lishi 6.tuxum hujayrani hosil bo`lishi

A)2,6 B)1,2 C)5,6 D)2,5
299.Organogenez jarayoniga xos bo`lgan xususiyatlarni ko`rsating.

1.gastrulatsiyadan keyingi jarayon 2.gaploid to`plamli hujayralarni hosil bo`lishi

3.bastasel bo`shlig`idan hosil bo`lgan murtak varag`idan sezgi organlarni hosil bo`lishi 4.yetilish bosqichida hujayralarni mitoz bo`linishi kuzatiladi 5.nerv nayi, xorda va ichak nayini hosil bo`lishi 6.tuxum hujayrani hosil bo`lishi

A)1,5 B)1,2 C)5,6 D)2,5
300. Nostok hujayrasiga tegishli ma`lumotni juftlang.

1.dezoksiribonukleotidi sitoplazmada halqasimon bo`lib joylashgan 2.hujayrasida fikotsian pigmetini 3.transkripsiya jarayoni yadro ichida bo`lishi 4.ATF ni mitoxondriya ichida sintezlanishi 5.qobig`ini pektin moddadan iboratligi 6.zaxira oziq modda sifatida polisaxarid, polifosfatlarni to`planishi.A)1,2,5 B)2,5,4 C)4,3,6 D)2,5,6
301. Nostok hujayrasiga tegishli bo`lmagan ma`lumotni juftlang.

1.dezoksiribonukleotidi sitoplazmada halqasimon bo`lib joylashgan 2.hujayrasida fikotsian pigmetini 3.transkripsiya jarayoni yadro ichida bo`lishi 4.ATF ni mitoxondriya ichida sintezlanishi 5.qobig`ini pektin moddadan iboratligi 6.zaxira oziq modda sifatida uglevodni to`planishi to`planishi.

A)1,2,5 B)2,5,4 C)4,3,6 D)2,5,6
302.Qo`ziquloq hujayrasiga xos xususiyatni aniqlang.

1.yadro, ribosoma, mitoxondriya, qo`shqavat membranadan iboratligi 2.memrana tuzilishi 2 qavat oqsil va unga har xil chuqurlikda botib kirgan lipidlardan iborat 3.transkripsiya jarayoni yadroda boradi 4.endoplazmatikto`r hujayrani umumiy aylanma tizmini hosil qiladi.A)1,2 B)3,4 C)1,4 D)2,3

303.Qo`ziquloq hujayrasiga xos bo`lmagan xususiyatni aniqlang.

1.yadro, ribosoma, mitoxondriya, qo`shqavat membranadan iboratligi 2.memrana tuzilishi 2 qavat oqsil va unga har xil chuqurlikda botib kirgan lipidlardan iborat 3.transkripsiya jarayoni yadroda boradi 4.endoplazmatikto`r hujayrani umumiy aylanma tizmini hosil qiladi.

A)1,2 B)3,4 C)1,4 D)2,3


304.Xushbo`y no`xat xos xususiyatni ko`rsating.

1.gulining rangi mustaqil taqsimlanmasligi o`rganildi 2.besh juft belgisi mustaqil taqsimlanishi o`rganildi 3.hujayra profaza bosqichida 14 ta autosoma xromasomasi bor

4.doninig burishgan shakli dominat holda irsiylanadi

A)1,2 B)3,4 C)2,4 D)1,3
305.Xushbo`y no`xat xos bo`lmagan xususiyatni ko`rsating.

1.gulining rangi mustaqil taqsimlanmasligi o`rganildi 2.besh juft belgisi mustaqil taqsimlanishi o`rganildi 3.hujayra profaza bosqichida 14 ta autosoma xromasomasi bor

4.doninig burishgan shakli dominat holda irsiylanadi

A)1,2 B)3,4 C)2,4 D)1,3

306. Xushbo`y no`xat xos xususiyatni ko`rsating.

1.changchi shakli mustaqil taqsimlanmasligi o`rganildi 2.gulining oq rangi dominat holda irsiylanada 3.hujayra profaza bosqichida 12 ta autosoma xromasomasi bor

4.doninig bo`g`imli dukkak shakli dominat holda irsiylanadi

A)1,2 B)3,4 C)2,4 D)1,3


308. Xushbo`y no`xat xos bo`lmagan xususiyatni ko`rsating.

1.changchi shakli mustaqil taqsimlanmasligi o`rganildi 2.gulining oq rangi dominat holda irsiylanada 3.hujayra profaza bosqichida 12 ta autosoma xromasomasi bor

4.doninig bo`g`imli dukkak shakli dominat holda irsiylanadi

A)1,2 B)3,4 C)2,4 D)1,3


309.Ossilatoriya hujayrasiga xos xususiyatlarni aniqlang.

1.sitoplazmani rangsiz qismi xromataplazma deb ataladi. 2.hujayrasini endi bo`yidan uzun 3.translatsiya va transkripsiya jarayoni sitoplazmada boradi 4.reduplikatsiya jarayoni membrana bilan o`ralgan hujayra tarkibiy qismida boradiA)2,3 B)1,4 C)2,4 D)1,3
310.Ossilatoriya hujayrasiga xos bo`lmagan xususiyatlarni aniqlang.

1.sitoplazmani rangsiz qismi xromataplazma deb ataladi. 2.hujayrasini endi bo`yidan uzun 3.translatsiya va transkripsiya jarayoni sitoplazmada boradi 4.reduplikatsiya jarayoni membrana bilan o`ralgan hujayra tarkibiy qismida boradi

A)2,3 B)1,4 C)2,4 D)1,3
311.Nomozshom gulga tegishli belgilarni aniqlang.

1.transkripsiya jarayonida polimeraza fermentini ishtirok etishi 2.transkripsiya jarayonida proteoza fermentini ishtirok etishi 3.gulining qizil rangi retsissev genga bo`g`liq 4.gulining pushti rangi oraliq xarakterga ega 5.fenotip jihatdan ajralish 1:2:1 nisbatda ro`y bermaydi

A)1,3 B)2,5 C)4,5 D1,4

312. Nomozshom gulga tegishli bo`lmagan belgilarni aniqlang.

1.transkripsiya jarayonida polimeraza fermentini ishtirok etishi 2.transkripsiya jarayonida proteoza fermentini ishtirok etishi 3.gulining qizil rangi retsissev genga bo`g`liq 4.gulining pushti rangi oraliq xarakterga ega 5.fenotip jihatdan ajralish 1:2:1 nisbatda ro`y bermaydi

A)1,3 B)2,5 C)4,5 D1,4


313.Mutatsiya jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatni aniqlang.

A)makkajo`xorini metafaza2 bosqichida 3- va 5- juft xromasomalari qutblarga noteng taqsimlanib 18 va 22 ta to`plamli hujayra hosil bo`ldi.

B)no`xatni meyoz jarayonida 4- juft xromasomalari noteng taqimlanib 6 va 8 ta to`plamga ega bo`lgan hujayralar hosil bo`ldi.

C)qalampirning meyoz bo`linishida metafaza2 bosqichida 12- va 20- juft xromasomlar noteng taqsimlanib 22 va 26 ta xromasomaga ega hujayralar hosil bo`ldi

D)xrizantemada hujayrasida metafaza1 bosqichida 5-juft xromasomlar noteng taqsimlandi 1-chi meyozdan so`ng hosil bo`lgan hujaylardagi xromasoma 8 va 10 ta bo`ldi.


314. Mutatsiya jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatni aniqlang.

A)makkajo`xorini metafaza2 bosqichida 3- va 5- juft xromasomalari qutblarga noteng taqsimlanib 7 va 11 ta to`plamli hujayra hosil bo`ldi.B)no`xatni meyoz jarayonida 4- juft xromasomalari noteng taqimlanib 12 va 16 ta to`plamga ega bo`lgan hujayralar hosil bo`ldi.

C)qalampirning meyoz bo`linishida metafaza2 bosqichida 12- va 20- juft xromasomlar noteng taqsimlanib 22 va 26 ta xromasomaga ega hujayralar hosil bo`ldi

D)xrizantemada hujayrasida metafaza1 bosqichida 5-juft xromasomlar noteng taqsimlandi 1-chi meyozdan so`ng hosil bo`lgan hujaylardagi xromasoma 8 va 10 ta bo`ldi.

315. Mutatsiya jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatni aniqlang.

A)makkajo`xorini metafaza2 bosqichida 3- va 5- juft xromasomalari qutblarga noteng taqsimlanib 7 va 11 ta to`plamli hujayra hosil bo`ldi.

B)no`xatni meyoz jarayonida 4- juft xromasomalari noteng taqimlanib 6 va 8 ta to`plamga ega bo`lgan hujayralar hosil bo`ldi.C)qalampirning meyoz bo`linishida metafaza2 bosqichida 12- va 20- juft xromasomlar noteng taqsimlanib 46 va 50 ta xromasomaga ega hujayralar hosil bo`ldi

D)xrizantemada hujayrasida metafaza1 bosqichida 5-juft xromasomlar noteng taqsimlandi 1-chi meyozdan so`ng hosil bo`lgan hujaylardagi xromasoma 8 va 10 ta bo`ldi.


316. Mutatsiya jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatni aniqlang.

A)makkajo`xorini metafaza2 bosqichida 3- va 5- juft xromasomalari qutblarga noteng taqsimlanib 7 va 11 ta to`plamli hujayra hosil bo`ldi.

B)no`xatni meyoz jarayonida 4- juft xromasomalari noteng taqimlanib 6 va 8 ta to`plamga ega bo`lgan hujayralar hosil bo`ldi.

C)qalampirning meyoz bo`linishida metafaza2 bosqichida 12- va 20- juft xromasomlar noteng taqsimlanib 22 va 26 ta xromasomaga ega hujayralar hosil bo`ldiD)xrizantemada hujayrasida metafaza1 bosqichida 9-juft xromasomlar noteng taqsimlandi 1-chi meyozdan so`ng hosil bo`lgan hujaylardagi xromasoma 16 va 20 ta bo`ldi.
317. Mutatsiya jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatni aniqlang.

A)makkajo`xorini metafaza2 bosqichida 3- va 5- juft xromasomalari qutblarga noteng taqsimlanib 7 va 11 ta to`plamli hujayra hosil bo`ldi.

B)no`xatni meyoz jarayonida 4- juft xromasomalari noteng taqimlanib 6 va 8 ta to`plamga ega bo`lgan hujayralar hosil bo`ldi.

C)qalampirning meyoz bo`linishida metafaza2 bosqichida 22- va 23- juft xromasomlar noteng taqsimlanib 46 va 50 ta xromasomaga ega hujayralar hosil bo`ldi

D)Bug`doyda mitoz yakunida 4-juft xromasoma deletsiyaga uchrashi natijasida 14ta xromasoma to`plamli hujayra hosil bo`ldi.???????????????????????????


318. Mutatsiya jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatni aniqlang.

A)makkajo`xorini metafaza2 bosqichida 3- va 5- juft xromasomalari qutblarga noteng taqsimlanib 7 va 11 ta to`plamli hujayra hosil bo`ldi.

B)no`xatni meyoz jarayonida 4- juft xromasomalari noteng taqimlanib 6 va 8 ta to`plamga ega bo`lgan hujayralar hosil bo`ldi.

C)shimpanze meyoz bo`linishida metafaza2 bosqichida 12- va 20- juft xromasomlar noteng taqsimlanib 22 va 26 ta xromasomaga ega hujayralar hosil bo`ldiD)karam(n=9) hujayrasida metafaza1 bosqichida 7-juft xromasomlar noteng taqsimlandi 1-chi meyozdan so`ng hosil bo`lgan hujaylardagi xromasoma 16 va 20 ta bo`ldi.
319. Mutatsiya jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatni aniqlang.

A)makkajo`xorini metafaza2 bosqichida 3- va 5- juft xromasomalari qutblarga noteng taqsimlanib 7 va 11 ta to`plamli hujayra hosil bo`ldi.

B)bug`doy meyoz jarayonida 4- juft xromasomalari noteng taqimlanib 6 va 8 ta to`plamga ega bo`lgan hujayralar hosil bo`ldi.

C)shimpanze meyoz bo`linishida metafaza2 bosqichida 11- va 22- juft xromasomlar noteng taqsimlanib 46 va 50 ta xromasomaga ega hujayralar hosil bo`ldi

D)karam(n=9) hujayrasida metafaza1 bosqichida 7-juft xromasomlar noteng taqsimlandi 1-chi meyozdan so`ng hosil bo`lgan hujaylardagi xromasoma 8 va 10 ta bo`ldi.


320. Mutatsiya jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatni aniqlang.

A)makkajo`xorini metafaza2 bosqichida 3- va 5- juft xromasomalari qutblarga noteng taqsimlanib 7 va 11 ta to`plamli hujayra hosil bo`ldi.B)drozafila meyoz jarayonida 4- juft xromasomalari noteng taqimlanib 6 va 10 ta to`plamga ega bo`lgan hujayralar hosil bo`ldi.

C)shimpanze meyoz bo`linishida metafaza2 bosqichida 11- va 22- juft xromasomlar noteng taqsimlanib 22 va 26 ta xromasomaga ega hujayralar hosil bo`ldi

D)karam(n=9) hujayrasida metafaza1 bosqichida 7-juft xromasomlar noteng taqsimlandi 1-chi meyozdan so`ng hosil bo`lgan hujaylardagi xromasoma 8 va 10 ta bo`ldi.
321. Mutatsiya jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatni aniqlang.

A)makkajo`xorini metafaza2 bosqichida 3- va 5- juft xromasomalari qutblarga noteng taqsimlanib 7 va 11 ta to`plamli hujayra hosil bo`ldi.B)bug`doy meyoz jarayonida 4- juft xromasomalari noteng taqimlanib 12 va 16 ta to`plamga ega bo`lgan hujayralar hosil bo`ldi.

C)shimpanze meyoz bo`linishida metafaza2 bosqichida 11- va 22- juft xromasomlar noteng taqsimlanib 22 va 26 ta xromasomaga ega hujayralar hosil bo`ldi

D)karam(n=9) hujayrasida metafaza1 bosqichida 7-juft xromasomlar noteng taqsimlandi 1-chi meyozdan so`ng hosil bo`lgan hujaylardagi xromasoma 8 va 10 ta bo`ldi.
322.Mutatsiya jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatni aniqlang.

A)turup(n=9) mitoz bosqichini metafza davrida 1- juft xromasomalar noteng taqsimlandi yakunda 8 va 10 ta xromasomaga ega hujayra hosil bo`ldi

B)drozafila meyoz jarayonida 4- juft xromasomalari noteng taqimlanib 3 va 5 ta to`plamga ega bo`lgan hujayralar hosil bo`ldi.

C)shimpanze meyoz bo`linishida metafaza2 bosqichida 11- va 22- juft xromasomlar noteng taqsimlanib 22 va 26 ta xromasomaga ega hujayralar hosil bo`ldi

D)karam(n=9) hujayrasida metafaza1 bosqichida 7-juft xromasomlar noteng taqsimlandi 1-chi meyozdan so`ng hosil bo`lgan hujaylardagi xromasoma 8 va 10 ta bo`ldi.


323. Mutatsiya jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatni aniqlang.

A)turup(n=9) mitoz bosqichini metafza davrida 1- juft xromasomalar noteng taqsimlandi yakunda 16 va 20 ta xromasomaga ega hujayra hosil bo`ldi

B)drozafila meyoz jarayonida 4- juft xromasomalari noteng taqimlanib 3 va 5 ta to`plamga ega bo`lgan hujayralar hosil bo`ldi.

C)shimpanze meyoz bo`linishida metafaza2 bosqichida 11- va 22- juft xromasomlar noteng taqsimlanib 22 va 26 ta xromasomaga ega hujayralar hosil bo`ldiD)karam(n=9) hujayrasida metafaza1 bosqichida 7-juft xromasomlar noteng taqsimlandi 1-chi meyozdan so`ng hosil bo`lgan hujaylardagi xromasoma 16 va 20 ta bo`ldi.
324. Mutatsiya jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatni aniqlang.

A)turup(n=9) mitoz bosqichini metafza davrida 1- juft xromasomalar noteng taqsimlandi yakunda 16 va 20 ta xromasomaga ega hujayra hosil bo`ldi.

B)drozafila meyoz jarayonida 4- juft xromasomalari noteng taqimlanib 3 va 5 ta to`plamga ega bo`lgan hujayralar hosil bo`ldi.

C)gorillada mitoz bo`linishida metafaza bosqichida 11- va 22- juft xromasomlar noteng taqsimlanib 22 va 26 ta xromasomaga ega hujayralar hosil bo`ldi.

D)karam(n=9) hujayrasida metafaza1 bosqichida 7-juft xromasomlar noteng taqsimlandi 1-chi meyozdan so`ng hosil bo`lgan hujaylardagi xromasoma 8 va 10 ta bo`ldi.


325. Mutatsiya jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatni aniqlang.

A)turup(n=9) mitoz bosqichini metafza davrida 1- juft xromasomalar noteng taqsimlandi yakunda 16 va 20 ta xromasomaga ega hujayra hosil bo`ldiB)melanagasterni meyoz jarayonida 4- juft xromasomalari noteng taqimlanib 6 va 10 ta to`plamga ega bo`lgan hujayralar hosil bo`ldi.

C)shimpanze meyoz bo`linishida metafaza2 bosqichida 11- va 22- juft xromasomlar noteng taqsimlanib 22 va 26 ta xromasomaga ega hujayralar hosil bo`ldi

D)karam(n=9) hujayrasida metafaza1 bosqichida 7-juft xromasomlar noteng taqsimlandi 1-chi meyozdan so`ng hosil bo`lgan hujaylardagi xromasoma 8 va 10 ta bo`ldi.
326. Mutatsiya jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatni aniqlang.

A)olchani mitoz bosqichini metafza davrida 1- juft xromasomalar noteng taqsimlandi yakunda 30 va 34 ta xromasomaga ega hujayra hosil bo`ldi

B)tog`olchani meyoz jarayonida 4- juft xromasomalari noteng taqimlanib 7 va 9 ta to`plamga ega bo`lgan hujayralar hosil bo`ldi.

C)gorilla meyoz bo`linishida metafaza2 bosqichida 11- va 22- juft xromasomlar noteng taqsimlanib 22 va 26 ta xromasomaga ega hujayralar hosil bo`ldiD)karam(n=9) hujayrasida metafaza1 bosqichida 7-juft xromasomlar noteng taqsimlandi 1-chi meyozdan so`ng hosil bo`lgan hujaylardagi xromasoma 16 va 20 ta bo`ldi.
327.Mutatsiya jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatni aniqlang.

A)olchani mitoz bosqichini metafza davrida 1- juft xromasomalar noteng taqsimlandi yakunda 30 va 34 ta xromasomaga ega hujayra hosil bo`ldiB)tog`olchani meyoz jarayonida 4- juft xromasomalari noteng taqimlanib 14 va 18 ta to`plamga ega bo`lgan hujayralar hosil bo`ldi.

C)gorilla meyoz bo`linishida metafaza2 bosqichida 11- va 22- juft xromasomlar noteng taqsimlanib 22 va 26 ta xromasomaga ega hujayralar hosil bo`ldi

D)karam(n=9) hujayrasida metafaza1 bosqichida 7-juft xromasomlar noteng taqsimlandi 1-chi meyozdan so`ng hosil bo`lgan hujaylardagi xromasoma 9 va 11 ta bo`ldi.
328. Mutatsiya jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatni aniqlang.

A)olchani mitoz bosqichini metafza davrida 1- juft xromasomalar noteng taqsimlandi yakunda 30 va 34 ta xromasomaga ega hujayra hosil bo`ldi

B)tog`olchani meyoz jarayonida 4- juft xromasomalari noteng taqimlanib 7 va 9 ta to`plamga ega bo`lgan hujayralar hosil bo`ldi.

C)gorilla meyoz bo`linishida metafaza2 bosqichida 11- va 22- juft xromasomlar noteng taqsimlanib 46 va 50 ta xromasomaga ega hujayralar hosil bo`ldi

D)karam(n=9) hujayrasida metafaza1 bosqichida 7-juft xromasomlar noteng taqsimlandi 1-chi meyozdan so`ng hosil bo`lgan hujaylardagi xromasoma 9 va 11 ta bo`ldi.


329. Mutatsiya jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatni aniqlang.

A)olchani mitoz bosqichini metafza davrida 1- juft xromasomalar noteng taqsimlandi yakunda 16 va 18 ta xromasomaga ega hujayra hosil bo`ldi

B)tog`olchani meyoz jarayonida 4- juft xromasomalari noteng taqimlanib 7 va 9 ta to`plamga ega bo`lgan hujayralar hosil bo`ldi.

C)gorilla meyoz bo`linishida metafaza2 bosqichida 11- va 22- juft xromasomlar noteng taqsimlanib 22 va 26 ta xromasomaga ega hujayralar hosil bo`ldi

D)bug`doy hujayrasida metafaza bosqichida 7-juft xromasomlar noteng taqsimlandi 1-chi meyozdan so`ng hosil bo`lgan hujaylardagi xromasoma 12 va 16 ta bo`ldi.


330. Mutatsiya jarayoniga xos bo`lgan xususiyatni aniqlang.

A)olchani mitoz bosqichini metafza davrida 1- juft xromasomalar noteng taqsimlandi yakunda 16 va 18 ta xromasomaga ega hujayra hosil bo`ldi

B)tog`olchani meyoz jarayonida 4- juft xromasomalari noteng taqimlanib 14 va 18 ta to`plamga ega bo`lgan hujayralar hosil bo`ldi.

C)gorilla meyoz bo`linishida metafaza2 bosqichida 11- va 22- juft xromasomlar noteng taqsimlanib 46 va 50 ta xromasomaga ega hujayralar hosil bo`ldiD)bug`doy hujayrasida metafaza2 bosqichida 7-juft xromasomlar noteng taqsimlandi 1-chi meyozdan so`ng hosil bo`lgan hujaylardagi xromasoma 6 va 8 ta bo`ldi.
331. Mutatsiya jarayoniga xos bo`lgan xususiyatni aniqlang.

A)olchani mitoz bosqichini metafza davrida 1- juft xromasomalar noteng taqsimlandi yakunda 16 va 18 ta xromasomaga ega hujayra hosil bo`ldi

B)tog`olchani meyoz jarayonida 4- juft xromasomalari noteng taqimlanib 14 va 18 ta to`plamga ega bo`lgan hujayralar hosil bo`ldi.

C)gorilla meyoz bo`linishida metafaza2 bosqichida 11- va 22- juft xromasomlar noteng taqsimlanib 22 va 26 ta xromasomaga ega hujayralar hosil bo`ldi

D)bug`doy hujayrasida metafaza2 bosqichida 7-juft xromasomlar noteng taqsimlandi 1-chi meyozdan so`ng hosil bo`lgan hujaylardagi xromasoma 12 va 16 ta bo`ldi.


332. Mutatsiya jarayoniga xos bo`lgan xususiyatni aniqlang.

A)olchani mitoz bosqichini metafza davrida 1- juft xromasomalar noteng taqsimlandi yakunda 16 va 18 ta xromasomaga ega hujayra hosil bo`ldiB)tog`olchani meyoz jarayonida 4- juft xromasomalari noteng taqimlanib 7 va 9 ta to`plamga ega bo`lgan hujayralar hosil bo`ldi.

C)gorilla meyoz bo`linishida metafaza2 bosqichida 11- va 22- juft xromasomlar noteng taqsimlanib 46 va 50 ta xromasomaga ega hujayralar hosil bo`ldi

D)bug`doy hujayrasida metafaza2 bosqichida 7-juft xromasomlar noteng taqsimlandi 1-chi meyozdan so`ng hosil bo`lgan hujaylardagi xromasoma 12 va 16 ta bo`ldi.
333. Mutatsiya jarayoniga xos bo`lgan xususiyatni aniqlang.

A)olchani mitoz bosqichini metafza davrida 1- juft xromasomalar noteng taqsimlandi yakunda 30 va 32 ta xromasomaga ega hujayra hosil bo`ldi

B)tog`olchani meyoz jarayonida 4- juft xromasomalari noteng taqimlanib 14 va 18 ta to`plamga ega bo`lgan hujayralar hosil bo`ldi.

C)gorilla meyoz bo`linishida metafaza2 bosqichida 11- va 22- juft xromasomlar noteng taqsimlanib 46 va 50 ta xromasomaga ega hujayralar hosil bo`ldi

D)bug`doy hujayrasida metafaza2 bosqichida 7-juft xromasomlar noteng taqsimlandi 1-chi meyozdan so`ng hosil bo`lgan hujaylardagi xromasoma 6 va 8 ta bo`ldi.


334.Tritonni embrional rivojlanishiga xos xususiyatlarni aniqlang.

1.ektodermadan nerv nayi, teri epiteliysini rivojlanishi 2.biogenetik qonuni asosida murtak varaqasini hosil bo`lishi 3.orgonagenez jarayonidan oldigi bosqich blastula hosil bo`lishi bilan tugiydi 4.maydalanish bosqichidan keyin o`zak organlar majmuasi hosil bo`ladi.A)1,2 B)3,4 C)1,4 D)2,3
335.Tritonni embrional rivojlanishiga xos bo`lmagan xususiyatlarni aniqlang.

1.ektodermadan nerv nayi, teri epiteliysini rivojlanishi 2.biogenetik qonuni asosida murtak varaqasini hosil bo`lishi 3.orgonagenez jarayonidan oldigi bosqich blastula hosil bo`lishi bilan tugiydi 4.maydalanish bosqichidan keyin o`zak organlar majmuasi hosil bo`ladi.

A)1,2 B)3,4 C)1,4 D)2,3
336.Kvaksha embrional rivojlanishiga xos xususiyatlarni aniqlang.

1.ektodermadan nerv nayi, teri epiteliysini rivojlanishi 2.biogenetik qonuni asosida murtak varaqasini hosil bo`lishi 3.orgonagenez jarayonidan oldigi bosqich blastula hosil bo`lishi bilan tugiydi 4.maydalanish bosqichidan keyin o`zak organlar majmuasi hosil bo`ladi.A)1,2 B)3,4 C)1,4 D)2,3
337.Kvaksha embrional rivojlanishiga xos bo`lmagan xususiyatlarni aniqlang.

1.ektodermadan nerv nayi, teri epiteliysini rivojlanishi 2.biogenetik qonuni asosida murtak varaqasini hosil bo`lishi 3.orgonagenez jarayonidan oldigi bosqich blastula hosil bo`lishi bilan tugiydi 4.maydalanish bosqichidan keyin o`zak organlar majmuasi hosil bo`ladi.

A)1,2 B)3,4 C)1,4 D)2,3
338.Emuni embrional rivojlanishiga xos xususiyatlarni aniqlang.

1.ektoodermadan nerv nayi, teri epiteliysini rivojlanishi 2.biogenetik qonuni asosida murtak varaqasini hosil bo`lishi 3.orgonagenez jarayonidan oldigi bosqich blastula hosil bo`lishi bilan tugiydi 4.maydalanish bosqichidan keyin o`zak organlar majmuasi hosil bo`ladi.

5.endoderma qavati hujayralarni qat-qat bo`lib joylishi natijasida hosil bo`ladi 6.hujayralarni biokimyoviy va morfologik jihatdan ixtisoslashi kuzatiladiDo'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa