1. Ch. Darvin asarlarini(a) va Lamark asarlarini(b) aniqlangDownload 0.61 Mb.
bet4/16
Sana14.02.2020
Hajmi0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

A)1,4 B)3,5 C)3,2 D)1,5
239.Quyidagi organizmlar hujayrasi qachon 32 xromatidali xromasomaga ega bo`lmaydi?

1.olchani arxeosporasini meyoz bo`linishidan hosil bo`lgan hujayrada 2.tog`olchani o`sish konusida 3.olcha mikrosporasini anafaza bosqichida 4.tog`olchani mikrosporasini hosil qiluvchi hujayra 5.tog`olchani mikrosporasi

A)1,4 B)3,5 C)3,2 D)1,5
240.Quyidagi organizmlar hujayrasi qachon 14 ta xromatidali xromasomaga ega bo`ladi?

1.no`xat mikrosporasini hosil qiluvchi hujayra 2.bug`doy mikrosporasini profaza bosqichida 3.no`xatni arxeosporasini metafaza1 bosqichida 4.bug`doyning tuxum hujayrasida

A)3,4 B)2,4 C)1,3 D)3,2
241.Quyidagi organizmlar hujayrasi qachon 14 ta xromatidali xromasomaga ega bo`lmaydi?

1.no`xat mikrosporasini hosil qiluvchi hujayra 2.bug`doy mikrosporasini profaza2 bosqichida 3.no`xatni arxeosporasini metafaza1 bosqichida 4.bug`doyning tuxum hujayrasida

A)3,4 B)2,4 C)1,3 D)3,2
242.Quyidagi organizmlar hujayrasi qachon 14 ta xromatidali xromasomaga ega bo`lmaydi?

1.no`xat mikrosporasidan hosil bo`luvchi hujayra 2.bug`doy mikrosporasini anafaza bosqichida 3.no`xatni arxeosporasini metafaza2 bosqichida 4.bug`doyning tuxum hujayrasini hosil qiluvchi hujayra

A)3,4 B)2,4 C)1,3 D)3,2
243.Quyidagi organizmlar hujayrasi qachon 14 ta xromatidali xromasomaga ega bo`ladi?

1.no`xat mikrosporasidan hosil bo`luvchi hujayra 2.bug`doy mikrosporasini anafaza bosqichida 3.no`xatni arxeosporasini metafaza2 bosqichida 4.bug`doyning tuxum hujayrasini hosil qiluvchi hujayra

A)3,4 B)2,4 C)1,3 D)3,2
244.Quyidagi organizmlar hujayrasi qachon 96 xromatidali bo`ladi?

1.qalampirni mikrosporasi 2.shimpanzeni birlamchi jinsiy hujayrasi 3.gorillani gametagenez jarayonidagi ko`payish zonasida turgan hujayralar 4.qalampirni arxeosporasi 5.organgutanni tuxum hujayrasi 6.qalampirni endosperimiA)2,3,4 B)1,5,6 C)2,5,6 D)3,4,5
245. Quyidagi organizmlar hujayrasi qachon 96 xromatidali bo`lmaydi?

1.qalampirni mikrosporasi 2.shimpanzeni birlamchi jinsiy hujayrasi 3.gorillani gametagenez jarayonidagi ko`payish zonasida turgan hujayralar 4.qalampirni arxeosporasi 5.organgutanni tuxum hujayrasi 6.qalampirni endosperimi

A)2,3,4 B)1,5,6 C)2,5,6 D)3,4,5
246.Quyidagi organizmlarni hujayrasi qachon 48 xromatidali bo`ladi?

1.qalampirni mikrosporasi 2.shimpanzeni birlamchi jinsiy hujayrasi 3.gorillani gametagenez jarayonidagi ko`payish zonasida turgan hujayralar 4.qalampirni arxeosporasi 5.organgutanni tuxum hujayrasi 6.qalampirni tuxum hujayrasi

A)2,3,4 B)1,5,6 C)2,5,6 D)3,4,5
247. Quyidagi organizmlarni hujayrasi qachon 48 xromatidali bo`lmaydi?

1.qalampirni mikrosporasi 2.shimpanzeni birlamchi jinsiy hujayrasi 3.gorillani gametagenez jarayonidagi ko`payish zonasida turgan hujayralar 4.qalampirni arxeosporasi 5.organgutanni tuxum hujayrasi 6.qalampirni tuxum hujayrasiA)2,3,4 B)1,5,6 C)2,5,6 D)3,4,5
248. Quyidagi organizmlar hujayrasida qachon 32 ta xromatidali xromasoma bo`ladi?

1.tog`olchani o`sish konusidagi hujayralar 2.olchani hujayrasini metafaza bosqichidagi hujayra 3.olchani arxeosporasi bosqichi 4.tog`olchani birlamchi chang hujayrasini metafaza1 bosqichi

A)1,3 B)2,3 C)1,4 D)2,4
249. Quyidagi organizmlar hujayrasida qachon 32 ta xromatidali xromasoma bo`lmaydi?

1.tog`olchani o`sish konusidagi hujayralar 2.olchani hujayrasini metafaza bosqichidagi hujayra 3.olchani arxeosporasi bosqichi 4.tog`olchani birlamchi chang hujayrasini metafaza1 bosqichi

A)1,3 B)2,3 C)1,4 D)2,4
250. Quyidagi organizmlar hujayrasida qachon 64 ta xromatidali xromasoma bo`ladi?

1.tog`olchani o`sish konusidagi hujayralar 2.olchani hujayrasini metafaza bosqichidagi hujayra 3.olchani arxeosporasi bosqichi 4.tog`olchani birlamchi chang hujayrasini metafaza1 bosqichi

A)1,3 B)2,3 C)1,4 D)2,4
251. Quyidagi organizmlar hujayrasida qachon 32 ta xromasoma bo`ladi?

1.tog`olchani o`sish konusidagi hujayralar 2.olchani hujayrasini metafaza bosqichidagi hujayra 3.olchani arxeosporasi bosqichi 4.tog`olchani birlamchi chang hujayrasini metafaza1 bosqichi

A)1,3 B)2,3 C)1,4 D)2,4
252. Quyidagi organizmlar hujayrasida qachon 64 ta xromatidali xromasoma bo`lmaydi?

1.tog`olchani o`sish konusidagi hujayralar 2.olchani hujayrasini metafaza bosqichidagi hujayra 3.olchani arxeosporasi bosqichi 4.tog`olchani birlamchi chang hujayrasini metafaza1 bosqichi

A)1,3 B)2,3 C)1,4 D)2,4
253. Quyidagi organizmlar hujayrasida qachon 16 ta xromasoma bo`ladi?

1.tog`olchani arxeosporasi 2.olchani hujayrasini anafaza bosqichi 3.drozafila hujayrasini metafaza bosqichi 4.tog`olchani birlamchi chang hujayrasi

A)1,3 B)2,3 C)1,4 D)2,4
254. Quyidagi organizmlar hujayrasida qachon 16 ta xromasoma bo`lmaydi?

1.tog`olchani arxeosporasi 2.olchani hujayrasini anafaza bosqichi 3.drozafila hujayrasini metafaza bosqichi 4.tog`olchani birlamchi chang hujayrasi

A)1,3 B)2,3 C)1,4 D)2,4
255.Prokariod(a) va eukariod(b) organizm hujayrasiga tegishli bo`lgan ma`lumotlarni juftlang.

1.dezoksiribonukleotidi sitoplazmada halqasimon bo`lib joylashgan 2.ossilatoriya sentroplazmasida xlorafil donachalari joylashgan bo`lib uglevod sintez qilishda qatnashadi

3.transkripsiya jarayoni yadro ichida bo`lishi 4.ATF ni mitoxondriya ichida sintezlanishi 5.uglevodni silliq endoplazmatikto`rda sintezlanishi 6.zaxira oziq modda sifatida polisaxarid, polifosfatlarni to`planishi.

A)a-1,6 b-3,4 B)a-1,2 b-4,5 C)a-2,6 b-3,5 D)a-4,5 b-1,6

256.Eukariod(a) va prokariod(b) organizm hujayrasiga tegishli bo`lmagan ma`lumotlarni juftlang.

1.dezoksiribonukleotidi sitoplazmada halqasimon bo`lib joylashgan 2.ossilatoriya sentroplazmasida xlorafil donachalari joylashgan bo`lib uglevod sintez qilishda qatnashadi

3.transkripsiya jarayoni yadro ichida bo`lishi 4.ATF ni mitoxondriya ichida sintezlanishi 5.uglevodni silliq endoplazmatikto`rda sintezlanishi 6.zaxira oziq modda sifatida polisaxarid, polifosfatlarni to`planishi.

A)a-1,6 b-3,4 B)a-1,2 b-4,5 C)a-2,6 b-3,5 D)a-4,5 b-1,6
257. Eukariod organizm hujayrasiga tegishli bo`lgan ma`lumotlarni juftlang.

1.dezoksiribonukleotidi sitoplazmada halqasimon bo`lib joylashgan 2.ossilatoriya sentroplazmasida xlorafil donachalari joylashgan bo`lib uglevod sintez qilishda qatnashadi

3.transkripsiya jarayoni yadro ichida bo`lishi 4.ATF ni mitoxondriya ichida sintezlanishi 5.uglevodni silliq endoplazmatikto`rda sintezlanishi 6.zaxira oziq modda sifatida polisaxarid, polifosfatlarni to`planishi.

A)2,6 B)2,5 C)1,4 D)3,4


258. Eukariod organizm hujayrasiga tegishli bo`lmagan ma`lumotlarni juftlang.

1.dezoksiribonukleotidi sitoplazmada halqasimon bo`lib joylashgan 2.ossilatoriya sentroplazmasida xlorafil donachalari joylashgan bo`lib uglevod sintez qilishda qatnashadi

3.transkripsiya jarayoni yadro ichida bo`lishi 4.ATF ni mitoxondriya ichida sintezlanishi 5.uglevodni silliq endoplazmatikto`rda sintezlanishi 6.zaxira oziq modda sifatida polisaxarid, polifosfatlarni to`planishi.

A)2,6 B)2,5 C)1,4 D)3,4
259.Prokariod organizm hujayrasiga tegishli bo`lgan ma`lumotlarni juftlang.

1.dezoksiribonukleotidi sitoplazmada halqasimon bo`lib joylashgan 2.ossilatoriya sentroplazmasida xlorafil donachalari joylashgan bo`lib uglevod sintez qilishda qatnashadi

3.transkripsiya jarayoni yadro ichida bo`lishi 4.ATF ni mitoxondriya ichida sintezlanishi 5.uglevodni silliq endoplazmatikto`rda sintezlanishi 6.zaxira oziq modda sifatida polisaxarid, polifosfatlarni to`planishi.

A)3,6 B)2,5 C)1,4 D)1,6


260. Prokariod organizm hujayrasiga tegishli bo`lgan ma`lumotlarni juftlang.

1.dezoksiribonukleotidi sitoplazmada halqasimon bo`lib joylashgan 2.ossilatoriya sentroplazmasida xlorafil donachalari joylashgan bo`lib uglevod sintez qilishda qatnashadi

3.transkripsiya jarayoni yadro ichida bo`lishi 4.ATF ni mitoxondriya ichida sintezlanishi 5.uglevodni silliq endoplazmatikto`rda sintezlanishi 6.zaxira oziq modda sifatida polisaxarid, polifosfatlarni to`planishi.

A)3,6 B)3,5 C)1,4 D)1,6


261. Prokariod(a) va eukariod(b) organizm hujayrasiga tegishli bo`lgan ma`lumotlarni juftlang.

1.transkripsiya va translatsiya jarayoni sitoplazmada kechishi 2.ossilatoriya xromatoplazmasida xlorafil donachalari joylashgan bo`lib uglevod sintez qilishda qatnashadi

3.dezoksiribonukleotidi membrana ichida bo`lishi 4.bo`linish urchug`ini hujayra markazi hosil qilishi 5.yog`ni silliq endoplazmatikto`rda sintezlanishi 6.hujayrani mezasomaga ega bo`lishi

A)a-1,2,6 b-3,4,5 B)a-3,6,2 b-1,4,5 C)a-4,5,6 b-1,2,3 D)a-1,2,5 b-3,4,6
262. Eukariod(a) va prokariod(b) organizm hujayrasiga tegishli bo`lgan ma`lumotlarni juftlang.

1.transkripsiya va translatsiya jarayoni sitoplazmada kechishi 2.ossilatoriya xromatoplazmasida xlorafil donachalari joylashgan bo`lib uglevod sintez qilishda qatnashadi

3.dezoksiribonukleotidi membrana ichida bo`lishi 4.bo`linish urchug`ini hujayra markazi hosil qilishi 5.yog`ni silliq endoplazmatikto`rda sintezlanishi 6.hujayrani mezasomaga ega bo`lishi

A)a-3,2,6 b-1,4,5 B)a-3,4,5 b-1,2,6 C)a-4,5,6 b-1,2,3 D)a-1,2,5 b-3,4,6


263.Eukariod organizm hujayrasiga tegishli bo`lgan ma`lumotlarni juftlang.

1.transkripsiya va translatsiya jarayoni sitoplazmada kechishi 2.ossilatoriya xromatoplazmasida xlorafil donachalari joylashgan bo`lib uglevod sintez qilishda qatnashadi

3.dezoksiribonukleotidi membrana ichida bo`lishi 4.bo`linish urchug`ini hujayra markazi hosil qilishi 5.yog`ni silliq endoplazmatikto`rda sintezlanishi 6.hujayrani mezasomaga ega bo`lishi

A)1,2 B)3,4 C)1,5 D)2,5


264.Eukariod organizm hujayrasiga tegishli bo`lmagan ma`lumotlarni juftlang.

1.transkripsiya va translatsiya jarayoni sitoplazmada kechishi 2.ossilatoriya xromatoplazmasida xlorafil donachalari joylashgan bo`lib uglevod sintez qilishda qatnashadi

3.dezoksiribonukleotidi membrana ichida bo`lishi 4.bo`linish urchug`ini hujayra markazi hosil qilishi 5.yog`ni silliq endoplazmatikto`rda sintezlanishi 6.hujayrani mezasomaga ega bo`lishi

A)1,2 B)3,4 C)1,5 D)2,5
265.Prokariod organizm hujayrasiga tegishli bo`lgan ma`lumotlarni juftlang.

1.transkripsiya va translatsiya jarayoni sitoplazmada kechishi 2.ossilatoriya xromatoplazmasida xlorafil donachalari joylashgan bo`lib uglevod sintez qilishda qatnashadi

3.dezoksiribonukleotidi membrana ichida bo`lishi 4.bo`linish urchug`ini hujayra markazi hosil qilishi 5.yog`ni silliq endoplazmatikto`rda sintezlanishi 6.hujayrani mezasomaga ega bo`lishi

A)1,2 B)3,4 C)1,5 D)2,5
266.Prokariod organizm hujayrasiga tegishli bo`lmagan ma`lumotlarni juftlang.

1.transkripsiya va translatsiya jarayoni sitoplazmada kechishi 2.ossilatoriya xromatoplazmasida xlorafil donachalari joylashgan bo`lib uglevod sintez qilishda qatnashadi

3.dezoksiribonukleotidi membrana ichida bo`lishi 4.bo`linish urchug`ini hujayra markazi hosil qilishi 5.yog`ni silliq endoplazmatikto`rda sintezlanishi 6.hujayrani mezasomaga ega bo`lishi

A)1,2 B)3,4 C)1,5 D)2,5
267.Eukariod(a) va prokariod(b) organizm hujayrasiga tegishli bo`lgan ma`lumotlarni juftlang.

1.sitoplazmatik membrana ustini qobig` o`rab turishi 2.ossilatoriya hujayrasining bo`yini enidan bir necha marta uzunligi 3.dezoksiribonukleotidi membrana ichida bo`lishi 4.irsiy axborot saqlovchi genlarni to`xtovsiz ishlab turishi 5.yog`, polisaxarid va polifosfatni zaxira oziq modda sifatida to`planishi 6.endoplazmatikto`r bilan ribosomani birgalikda oqsil sintez qilishiA)a-1,3,6 b-2,4,5 B)a-3,4,5 b-1,2,6 C)a-4,5,2 b-1,6,3 D)a-1,2,5 b-3,4,6
268. Prokariod(a) va eukariod(b) organizm hujayrasiga tegishli bo`lgan ma`lumotlarni juftlang.

1.sitoplazmatik membrana ustini qobig` o`rab turishi 2.ossilatoriya hujayrasining bo`yini enidan bir necha marta uzunligi 3.dezoksiribonukleotidi membrana ichida bo`lishi 4.irsiy axborot saqlovchi genlarni to`xtovsiz ishlab turishi 5.yog`, polisaxarid va polifosfatni zaxira oziq modda sifatida to`planishi 6.endoplazmatikto`r bilan ribosomani birgalikda oqsil sintez qilishi

A)a-1,3,6 b-2,4,5 B)a-3,4,5 b-1,2,6 C)a-4,5,2 b-1,6,3 D)a-1,2,5 b-3,4,6
269. Eukariot organizm hujayrasiga tegishli bo`lgan ma`lumotlarni juftlang.

1.sitoplazmatik membrana ustini qobig` o`rab turishi 2.ossilatoriya hujayrasining bo`yini enidan bir necha marta uzunligi 3.dezoksiribonukleotidi membrana ichida bo`lishi 4.irsiy axborot saqlovchi genlarni to`xtovsiz ishlab turishi 5.yog`, polisaxarid va polifosfatni zaxira oziq modda sifatida to`planishi 6.endoplazmatikto`r bilan ribosomani birgalikda oqsil sintez qilishi

A)3,4,2 B)2,4,5 C)1,3,6 D)4,5,6

270. Eukariot organizm hujayrasiga tegishli bo`lmagan ma`lumotlarni juftlang.

1.sitoplazmatik membrana ustini qobig` o`rab turishi 2.ossilatoriya hujayrasining bo`yini enidan bir necha marta uzunligi 3.dezoksiribonukleotidi membrana ichida bo`lishi 4.irsiy axborot saqlovchi genlarni to`xtovsiz ishlab turishi 5.yog`, polisaxarid va polifosfatni zaxira oziq modda sifatida to`planishi 6.endoplazmatikto`r bilan ribosomani birgalikda oqsil sintez qilishi

A)3,4,2 B)2,4,5 C)1,3,6 D)4,5,6


271. Prokariot organizm hujayrasiga tegishli bo`lgan ma`lumotlarni juftlang.

1.sitoplazmatik membrana ustini qobig` o`rab turishi 2.ossilatoriya hujayrasining bo`yini enidan bir necha marta uzunligi 3.dezoksiribonukleotidi membrana ichida bo`lishi 4.irsiy axborot saqlovchi genlarni to`xtovsiz ishlab turishi 5.yog`, polisaxarid va polifosfatni zaxira oziq modda sifatida to`planishi 6.endoplazmatikto`r bilan ribosomani birgalikda oqsil sintez qilishi

A)3,4,2 B)2,4,5 C)1,3,6 D)4,5,6
272. Prokariot organizm hujayrasiga tegishli bo`lmagan ma`lumotlarni juftlang.

1.sitoplazmatik membrana ustini qobig` o`rab turishi 2.ossilatoriya hujayrasining bo`yini enidan bir necha marta uzunligi 3.dezoksiribonukleotidi membrana ichida bo`lishi 4.irsiy axborot saqlovchi genlarni to`xtovsiz ishlab turishi 5.yog`, polisaxarid va polifosfatni zaxira oziq modda sifatida to`planishi 6.endoplazmatikto`r bilan ribosomani birgalikda oqsil sintez qilishi

A)3,4,2 B)2,4,5 C)1,3,6 D)4,5,6
273.Pvesdamonas(a) va qorakuya(b) hujayrasiga tegishli ma`lumotni juftlang

1.sitoplazmatik membrana ustini qobig` o`rab turishi 2.ossilatoriya hujayrasining bo`yini enidan bir necha marta uzunligi 3.dezoksiribonukleotidi membrana ichida bo`lishi 4.irsiy axborot saqlovchi genlarni to`xtovsiz ishlab turishi 5.yog`, polisaxarid va polifosfatni zaxira oziq modda sifatida to`planishi 6.endoplazmatikto`r bilan ribosomani birgalikda oqsil sintez qilishi

A)a-1,3,6 b-2,4,5 B)a-3,4,5 b-1,2,6 C)a-4,5,2 b-1,6,3 D)a-1,2,5 b-3,4,6
274.Pichan bakteriyasi(a) va midiya(b) hujayrasiga tegishli ma`lumotni juftlang.

1.transkripsiya va translatsiya jarayoni sitoplazmada kechishi 2.ossilatoriya xromatoplazmasida xlorafil donachalari joylashgan bo`lib uglevod sintez qilishda qatnashadi

3.dezoksiribonukleotidi membrana ichida bo`lishi 4.bo`linish urchug`ini hujayra markazi hosil qilishi 5.yog`ni silliq endoplazmatikto`rda sintezlanishi 6.hujayrani mezasomaga ega bo`lishi

A)a-1,2,6 b-3,4,5 B)a-3,6,2 b-1,4,5 C)a-4,5,6 b-1,2,3 D)a-1,2,5 b-3,4,6

275.Nostok(a) va bitiniya(b) hujayrasiga tegishli ma`lumotni juftlang.

1.dezoksiribonukleotidi sitoplazmada halqasimon bo`lib joylashgan 2.ossilatoriya sentroplazmasida xlorafil donachalari joylashgan bo`lib uglevod sintez qilishda qatnashadi

3.transkripsiya jarayoni yadro ichida bo`lishi 4.ATF ni mitoxondriya ichida sintezlanishi 5.uglevodni silliq endoplazmatikto`rda sintezlanishi 6.zaxira oziq modda sifatida polisaxarid, polifosfatlarni to`planishi.A)a-1,6 b-3,4 B)a-1,2 b-4,5 C)a-2,6 b-3,5 D)a-4,5 b-1,6
276.Amyoba(a) va ossilatoriya(b) hujayrasiga tegishli ma`lumotni juftlang.

1.sitoplazmatik membrana ustini qobig` o`rab turishi 2.ossilatoriya hujayrasining bo`yini enidan bir necha marta uzunligi 3.dezoksiribonukleotidi membrana ichida bo`lishi 4.irsiy axborot saqlovchi genlarni to`xtovsiz ishlab turishi 5.yog`, polisaxarid va polifosfatni zaxira oziq modda sifatida to`planishi 6.endoplazmatikto`r bilan ribosomani birgalikda oqsil sintez qilishiA)a-1,3,6 b-2,4,5 B)a-3,4,5 b-1,2,6 C)a-4,5,2 b-1,6,3 D)a-1,2,5 b-3,4,6
277.Taroqcha(a) va xrokok(b) hujayrasiga tegishli ma`lumotni juftlang.

1.transkripsiya va translatsiya jarayoni sitoplazmada kechishi 2.ossilatoriya xromatoplazmasida xlorafil donachalari joylashgan bo`lib uglevod sintez qilishda qatnashadi

3.dezoksiribonukleotidi membrana ichida bo`lishi 4.bo`linish urchug`ini hujayra markazi hosil qilishi 5.yog`ni silliq endoplazmatikto`rda sintezlanishi 6.hujayrani mezasomaga ega bo`lishi

A)a-3,2,6 b-1,4,5 B)a-3,4,5 b-1,2,6 C)a-4,5,6 b-1,2,3 D)a-1,2,5 b-3,4,6


278.Evglena(a) va agrobakterium(b) hujayrasiga tegishli ma`lumotni juftlang.

1.dezoksiribonukleotidi sitoplazmada halqasimon bo`lib joylashgan 2.ossilatoriya sentroplazmasida xlorafil donachalari joylashgan bo`lib uglevod sintez qilishda qatnashadi

3.transkripsiya jarayoni yadro ichida bo`lishi 4.ATF ni mitoxondriya ichida sintezlanishi 5.uglevodni silliq endoplazmatikto`rda sintezlanishi 6.zaxira oziq modda sifatida polisaxarid, polifosfatlarni to`planishi.

A)a-1,6 b-3,4 B)a-1,2 b-4,5 C)a-2,6 b-3,5 D)a-4,5 b-1,6


279.Gastrulatsiya(a) va organogenez(b) ga xos xususiyatlarni tanlang.

1.pavituxada endodermani hosil bo`lishi o`sib kirish orqali amalga oshadi 2.murtak varaqalarini biogenetik qonunga asosan ro`y berishi 3.murtak varaqalarini hosil bo`lishi filoembragenez qonuniga asosan ro`y berishi 4.tritonni ektodermasidan nerv nayini hosil bo`lishi 5.blastasel bo`shlig`idan hosil bo`lgan qavatdan ayirish sistemasini hosil bo`lishi

6.o`zak organlarni hosil bo`lishi 7.maydalanishdan keyingi bosqich

A)a-1,2,7 b-4,5,6 B)a-4,6,7 b-1,2,5 C)a-4,5,6 b-1,2,7 D)a-3,4,5 b-1,6,7
280.Organogenez (a) va gastrulatsiya (b) ga xos xususiyatlarni tanlang.

1.pavituxada endodermani hosil bo`lishi o`sib kirish orqali amalga oshadi 2.murtak varaqalarini biogenetik qonunga asosan ro`y berishi 3.murtak varaqalarini hosil bo`lishi filoembragenez qonuniga asosan ro`y berishi 4.tritonni ektodermasidan nerv nayini hosil bo`lishi 5.blastasel bo`shlig`idan hosil bo`lgan qavatdan ayirish sistemasini hosil bo`lishi

6.o`zak organlarni hosil bo`lishi 7.maydalanishdan keyingi bosqich

A)a-1,2,7 b-4,5,6 B)a-4,6,7 b-1,2,5 C)a-4,5,6 b-1,2,7 D)a-3,4,5 b-1,6,7


281. Organogenez (a) va gastrulatsiya (b) ga xos bo`lmagan xususiyatlarni tanlang.

1.pavituxada endodermani hosil bo`lishi o`sib kirish orqali amalga oshadi 2.murtak varaqalarini biogenetik qonunga asosan ro`y berishi 3.murtak varaqalarini hosil bo`lishi filoembragenez qonuniga asosan ro`y berishi 4.tritonni ektodermasidan nerv nayini hosil bo`lishi 5.blastasel bo`shlig`idan hosil bo`lgan qavatdan ayirish sistemasini hosil bo`lishi

6.o`zak organlarni hosil bo`lishi 7.maydalanishdan keyingi bosqich

A)a-1,2,7 b-4,5,6 B)a-4,6,7 b-1,2,5 C)a-4,5,6 b-1,2,7 D)a-3,4,5 b-1,6,7
282. Gastrulatsiya(a) va organogenez(b) ga xos bo`lmagan xususiyatlarni tanlang.

1.pavituxada endodermani hosil bo`lishi o`sib kirish orqali amalga oshadi 2.murtak varaqalarini biogenetik qonunga asosan ro`y berishi 3.murtak varaqalarini hosil bo`lishi filoembragenez qonuniga asosan ro`y berishi 4.tritonni ektodermasidan nerv nayini hosil bo`lishi 5.blastasel bo`shlig`idan hosil bo`lgan qavatdan ayirish sistemasini hosil bo`lishi

6.o`zak organlarni hosil bo`lishi 7.maydalanishdan keyingi bosqich

A)a-1,2,7 b-4,5,6 B)a-4,6,7 b-1,2,5 C)a-4,5,6 b-1,2,7 D)a-3,4,5 b-1,6,7


283.Gastrulatsiya(a) va organogenez(b) ga xos xususiyatlarni tanlang.

1.kazuvarda endodermani hosil bo`lishi qat-qat bo`lib joylashish orqali amalga oshadi 2.murtak varaqalarini biogenetik qonunga asosan ro`y berishi 3.endodermadan jabralani hosil bo`lishi 4.lansetnikda xorda endodermani yelka qismidan hosil bo`ladi 5.gastrasel bo`shlig`idan hosil bo`lgan qavatdan ayirish sistemasini hosil bo`lishi 6.o`zak organlarni hosil bo`lishi 7.maydalanishdan oldingi bosqichA)a-1,2 b-3,4 B)a-6,7 b-2,5 C)a-1,5 b-2,4 D)a-3,4 b-1,2
284. Organogenez(a) va gastrulatsiya(b) ga xos xususiyatlarni tanlang.

1.kazuvarda endodermani hosil bo`lishi qat-qat bo`lib joylashish orqali amalga oshadi 2.murtak varaqalarini biogenetik qonunga asosan ro`y berishi 3.endodermadan jabralani hosil bo`lishi 4.lansetnikda xorda endodermani yelka qismidan hosil bo`ladi 5.gastrasel bo`shlig`idan hosil bo`lgan qavatdan ayirish sistemasini hosil bo`lishi 6.o`zak organlarni hosil bo`lishi 7.maydalanishdan oldingi bosqich

A)a-1,2 b-3,4 B)a-6,7 b-2,5 C)a-1,5 b-2,4 D)a-3,4 b-1,2
285. Organogenez va gastrulatsiya jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatlarni tanlang.

1.kazuvarda endodermani hosil bo`lishi qat-qat bo`lib joylashish orqali amalga oshadi 2.murtak varaqalarini biogenetik qonunga asosan ro`y berishi 3.endodermadan jabralani hosil bo`lishi 4.lansetnikda xorda endodermani yelka qismidan hosil bo`ladi 5.gastrasel bo`shlig`idan hosil bo`lgan qavatdan ayirish sistemasini hosil bo`lishi 6.o`zak organlarni hosil bo`lishi 7.maydalanishdan oldingi bosqich

A)1,7 B)3,5 C)2,4 D)5,7
286. Organogenez jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatlarni tanlang.

1.kazuvarda endodermani hosil bo`lishi qat-qat bo`lib joylashish orqali amalga oshadi 2.murtak varaqalarini biogenetik qonunga asosan ro`y berishi 3.endodermadan jabralani hosil bo`lishi 4.lansetnikda xorda endodermani yelka qismidan hosil bo`ladi 5.gastrasel bo`shlig`idan hosil bo`lgan qavatdan ayirish sistemasini hosil bo`lishi 6.o`zak organlarni hosil bo`lishi 7.maydalanishdan oldingi bosqich

A)3,7 B)3,4 C)2,4 D)5,7
287.Gastrulatsiya jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatlarni tanlang.

1.kazuvarda endodermani hosil bo`lishi qat-qat bo`lib joylashish orqali amalga oshadi 2.murtak varaqalarini biogenetik qonunga asosan ro`y berishi 3.endodermadan jabralani hosil bo`lishi 4.lansetnikda xorda endodermani yelka qismidan hosil bo`ladi 5.gastrasel bo`shlig`idan hosil bo`lgan qavatdan ayirish sistemasini hosil bo`lishi 6.o`zak organlarni hosil bo`lishi 7.maydalanishdan oldingi bosqich

A)1,2 B)2,5 C)1,4 D)5,7
288.Gastrulatsiya va organogenez jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatlarni tanlang.

1.pavituxada endodermani hosil bo`lishi o`sib kirish orqali amalga oshadi 2.murtak varaqalarini biogenetik qonunga asosan ro`y berishi 3.murtak varaqalarini hosil bo`lishi filoembragenez qonuniga asosan ro`y berishi 4.tritonni endodermasidan nerv nayini hosil bo`lishi 5.blastasel bo`shlig`idan hosil bo`lgan qavatdan ayirish sistemasini hosil bo`lishi

6.o`zak organlarni hosil bo`lishi 7.maydalanishdan keyingi bosqich

A)3,4 B)1,5 C)3,7 D)4,6
289.Gastrulatsiya jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatlarni tanlang.

1.pavituxada endodermani hosil bo`lishi o`sib kirish orqali amalga oshadi 2.murtak varaqalarini biogenetik qonunga asosan ro`y berishi 3.murtak varaqalarini hosil bo`lishi filoembragenez qonuniga asosan ro`y berishi 4.tritonni endodermasidan nerv nayini hosil bo`lishi 5.blastasel bo`shlig`idan hosil bo`lgan qavatdan ayirish sistemasini hosil bo`lishi

6.o`zak organlarni hosil bo`lishi 7.maydalanishdan keyingi bosqich

A)1,2,7 B)3,4,5 C)2,6,4 D)2,5,7


290.Organogenez jarayoniga xos bo`lmagan xususiyatlarni tanlang.

1.pavituxada endodermani hosil bo`lishi o`sib kirish orqali amalga oshadi 2.murtak varaqalarini biogenetik qonunga asosan ro`y berishi 3.murtak varaqalarini hosil bo`lishi filoembragenez qonuniga asosan ro`y berishi 4.tritonni ektodermasidan nerv nayini hosil bo`lishi 5.blastasel bo`shlig`idan hosil bo`lgan qavatdan ayirish sistemasini hosil bo`lishi

6.o`zak organlarni hosil bo`lishi 7.maydalanishdan keyingi bosqichDo'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa