Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariDownload 21,65 Kb.
Sana28.10.2022
Hajmi21,65 Kb.
#857354
Bog'liq
Мавзулар Zamonaviy axborot(2)
Tехнические характеристики автомобилей Daewoo Lacetti 1.8, 5-МАЪРУЗА.КУКУНЛИ МАТЕРИАЛЛАР, Chiziqli jarayon, Allabeganov Izzatbek Ikromovichning, 931-18.Kurs ishi, cartoonquiz, Set of natural numbers, Set of natural numbers1, UMARJONOVA R 85-21 Approaches to learning, kurs ishi aqida, Расчет теплообменных аппаратов, калпачковая тарелка, Xalimov Dilshod, 1 Sohada aхbоrоt tехnоlоgiyalari fanining maqsadi, vazifalari, 33031-s2s0f0al6

 1. “Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari” faniga kirish

 2. Axborot texnologiyalari va axborot tizimi tushunchasi. Axborot resurslari. Axborot texnologiyalari va axborot tizimlari о‘rtasidagi munosabat. Axborot maxsuloti. Axborot madaniyati.

 3. О‘zbekistonda AKT soxasida chikarilgan meyoriy-xukukiy xujjatlar.

 4. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari inson faoliyatining turli soxalariga tatbik etish.

 5. Ta’limda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari LMS tizimlar (о‘qitishni boshqaruvchi tizimlar).

 6. LMS MOODLE. WEB 2 texnologiyalar. Virtual borlik.

 7. Second life. Wiki. Bloglar. Forumlar. Ijtimoiy mediaomborlar.

 8. Vebbinar, Zuum va Multimedia texnologiyalar.

 9. Biznesda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari Elektron xukumat tushunchasi.

 10. Elektron xukumat modellari (G2G, G2B, G2C, G2E, V2V, V2S). Interaktiv xizmatlar.

 11. Elektron tijorat. Zamonaviy biznesni avtomatlashtirish kotsepsiyalari.

 12. Korxona resurslarini boshqarish (ERP); Mijozlar bilan о‘zaro munosabatlarni boshqarish (CRM). Yetkazib berish zanjirini boshqarish (SCM). Biznesning samaradorligini boshqarish (VRM).

 13. Grid va “Cloud” (bulutli) texnologiyalari. “Cloud” (bulutli) serverlari. “Cloud” (bulutli) xisoblashlar.

 14. Katta ma’lumotlarga ishlov berish texnologiyalari. Data Center lar.

 15. Axborotni saqlash, ishlov berish va himoyalashning zamonaviy texnologiyalari.
 1. О‘qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari

 2. LMS tizimlar tahlili

 3. О‘qitishdagi tizim dasturlari

 4. Masofaviy ochjq ta’lim tizim

 5. Vebbinar va Multimedia texnologiyalar tahlili.

 6. Zoom va Multimedia texnologiyalar tahlili.

 7. Elektron xukumat

 8. Elektron xukumat modellari

 9. Interaktiv xizmatlar.

 10. ZAKTni ilmiy faoliyatda kullash

 11. Real vaqtda boshqarish tizimlari va qonuniyatlari.

 12. Biznes xizmatlarini avtomatlashtirish ERP va CRM

 13. Grid taxlili va loyixalash

 14. “Cloud” (bulutli) texnologiyalar

 15. “Cloud” (bulutli) texnologiyalari tahlili
 1. LMS MOODLE. Virtual borlik.

 2. Katta ma’lumotlarga ishlov berish texnologiyalari. Datatsentrlar.

 3. Axborotni saqlash, ishlov berish va himoyalashning zamonaviy texnologiyalari.

 4. Boshqarish tizim va texnologiyalari: (ERP); CRM); (SCM); (VRM).

 5. Second life. Wiki. Bloglar. Forumlar. Ijtimoiy mediaomborlar.

 6. Zamonaviy internet texnologiyalari

 7. О‘qitishda Web 2.0 texnologiyalarini qо‘llash

 8. О‘zbekistonda elektron xukumatning rivojlanishi

 9. Grid va “Cloud” (bulutli) texnologiyalari

 10. Zamonaviy axborot texnologiyalarini ilmiy faoliyatda kullash

 11. Axborot texnologiyalari va axborot tizimi tushunchasi. Axborot resurslari.

 12. Axborot texnologiyalari va axborot tizimlari о‘rtasidagi munosabat. Axborot maxsuloti. Axborot madaniyati.

 13. О‘zbekistonda AKT soxasida chikarilgan meyoriy-xukukiy xujjatlar tahlili.

 14. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari inson faoliyatining turli soxalariga tatbik etish.

 15. Ta’limda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari LMS tizimlar (о‘qitishni boshqaruvchi tizimlar).

 16. LMS MOODLE.

 17. WEB 2 texnologiyalar.

 18. Virtual borlik.

 19. Second life. Wiki. Bloglar. Forumlar. Ijtimoiy mediaomborlar.

 20. Grid texnologiyalari.

 21. “Cloud” (bulutli) texnologiyalari.

 22. “Cloud” (bulutli) serverlari.

 23. Grid va “Cloud” (bulutli) texnologiyalari.

 24. “Cloud” (bulutli) xisoblashlar.

 25. Katta ma’lumotlarga ishlov berish texnologiyalari.

 26. Data Center lar xaqida tushunchalar, tarixi va istiqbollari.

 27. Axborotni saqlash, ishlov berish va himoyalashning zamonaviy texnologiyalari.

 28. LMS MOODLE.

 29. WEB 2 texnologiyalar.

 30. Virtual borlik.

 1. Biznesda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari

 2. Elektron xukumat tushunchasi, tarixi va istiqbollari.

 3. Elektron xukumat modellari (G2G, G2B, G2C, G2E, V2V, V2S). Interaktiv xizmatlar.

 4. Elektron tijorat tushunchasi, tarixi va istiqbollari (bugun va ertaga).

 5. Zamonaviy biznesni avtomatlashtirish kotsepsiyalari.

 6. Korxona resurslarini boshqarish (ERP);

 7. Mijozlar bilan о‘zaro munosabatlarni boshqarish (CRM).

 8. Yetkazib berish zanjirini boshqarish (SCM).

 9. Biznesning samaradorligini boshqarish (VRM).

 10. Grid texnologiyalari.

 11. “Cloud” (bulutli) texnologiyalari.

 12. “Cloud” (bulutli) serverlari.

 13. Grid va “Cloud” (bulutli) texnologiyalari.

 14. “Cloud” (bulutli) xisoblashlar.

 15. Katta ma’lumotlarga ishlov berish texnologiyalari.

 16. Data Center lar xaqida tushunchalar, tarixi va istiqbollari.

 17. Axborotni saqlash, ishlov berish va himoyalashning zamonaviy texnologiyalari.

 18. LMS MOODLE.

 19. WEB 2 texnologiyalar.

 20. Virtual borlik.

 21. Zamonaviy axborot texnologiyalarini ilmiy faoliyatda kullash

 22. Axborot texnologiyalari va axborot tizimi tushunchasi. Axborot resurslari.

 23. Axborot texnologiyalari va axborot tizimlari о‘rtasidagi munosabat. Axborot maxsuloti. Axborot madaniyati.

 24. О‘zbekistonda AKT soxasida chikarilgan meyoriy-xukukiy xujjatlar tahlili.

 25. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari inson faoliyatining turli soxalariga tatbik etish.

 26. Ta’limda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari LMS tizimlar (о‘qitishni boshqaruvchi tizimlar).

 27. LMS MOODLE.

 28. WEB 2 texnologiyalar.

 29. Virtual borlik.

 30. Second life. Wiki. Bloglar. Forumlar. Ijtimoiy mediaomborlar. 1. Введение в предмет «Современные информационные и коммуникационные технологии»

 2. Понятие об информационных технологиях и информационных системах. Информационные ресурсы. Взаимосвязь информационных технологий и информационных систем. Информационный продукт. Информационная культура.

 3. Нормативные документы, выпущенные в сфере ИКТ в Узбекистане.

 4. Применение современных информационных и коммуникационных технологий в различных сферах человеческой деятельности.

 5. Современные информационные и коммуникационные технологии в образовании LMS-системы (системы управления обучением).

 6. LMS MOODLE. WEB 2 технологии. Виртуальное существо.

 7. Вторая жизнь. Вики. Блоги. Форумы. Склады социальных сетей.

 8. Вебинар, Zoom и мультимедийные технологии.

 9. Современные информационные и коммуникационные технологии в бизнесе Концепция электронного правительства.

 10. Модели электронного правительства (G2G, G2B, G2C, G2E, V2V, V2S). Интерактивные сервисы.

 11. Электронная коммерция. Концепции автоматизации современного бизнеса.

 12. Управление ресурсами предприятия (ERP); Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Управление цепочками поставок (SCM). Управление эффективностью бизнеса (VRM).

 13. Грид и облачные технологии. Облачные серверы. Облачные вычисления.

 14. Технологии обработки больших данных. Дата-центры.

 15. Современные технологии хранения, обработки и защиты информации.
 1. Информационно-коммуникационные технологии в обучении

 2. Системный анализ LMS

 3. Системные программы в обучении

 4. Система открытого дистанционного обучения

 5. Вебинар и анализ мультимедийных технологий.

 6. Анализ Zoom и мультимедийных технологий.

 7. Электронное правительство

 8. Модели Электронного правительства

 9. Интерактивные сервисы.

 10. Применение СИКТ в научной деятельности

 11. Системы и закономерности управления в реальном времени.

 12. Автоматизация бизнес-услуг ERP и CRM

 13. Grid анализ и проектирование

 14. «Cloud» (облачные) технологии

 15. Анализ «Cloud» (облачных) технологий
 1. LMS MOODLE. Виртуальное существо.

 2. Технологии обработки больших данных. Дата-центры.

 3. Современные технологии хранения, обработки и защиты информации.

 4. Системы и технологии управления: (ERP); CRM); (SCM); (VRM).

 5. Вторая жизнь. Вики. Блоги. Форумы. Склады социальных сетей.

 6. Современные интернет-технологии

 7. Используйте технологию Web 2.0 в обучении

 8. Развитие электронного правительства в Узбекистане

 9. Грид и облачные технологии

 10. Применение современных информационных технологий в научной деятельности

 11. Понятие об информационных технологиях и информационных системах.

 12. Информационные ресурсы.

 13. Взаимосвязь информационных технологий и информационных систем.

 14. Информационный продукт. Информационная культура.

 15. Нормативные документы, выпущенные в сфере ИКТ в Узбекистане.

 16. Применение современных информационных и коммуникационных технологий в различных сферах человеческой деятельности.

 17. Современные информационные и коммуникационные технологии в образовании.

 18. LMS-системы (системы управления обучением).

 19. LMS MOODLE.

 20. WEB 2 технологии.

 21. Виртуальное существо.

 22. Вторая жизнь. Вики. Блоги. Форумы. Склады социальных сетей.

 23. Вебинар, Zoom и мультимедийные технологии.

 24. Современные информационные и коммуникационные технологии в бизнесе.

 25. Концепция электронного правительства.

 1. Модели электронного правительства (G2G, G2B, G2C, G2E, V2V, V2S).

 2. Интерактивные сервисы электронного правительства.

 3. Электронная коммерция.

 4. Концепции автоматизации современного бизнеса.

 5. Управление ресурсами предприятия (ERP);

 6. Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM).

 7. Управление цепочками поставок (SCM).

 8. Управление эффективностью бизнеса (VRM).

 9. Грид и облачные технологии.

 10. Облачные серверы. Облачные вычисления.

 11. Технологии обработки больших данных. Дата-центры.

 12. Современные технологии хранения, обработки и защиты информации.

 13. Введение в предмет «Современные информационные и коммуникационные технологии»

 14. Понятие об информационных технологиях и информационных системах.

 15. Информационные ресурсы.

 16. Взаимосвязь информационных технологий и информационных систем.

 17. Информационный продукт. Информационная культура.

 18. Нормативные документы, выпущенные в сфере ИКТ в Узбекистане.

 19. Применение современных информационных и коммуникационных технологий в различных сферах человеческой деятельности.

 20. Современные информационные и коммуникационные технологии в образовании LMS-системы (системы управления обучением).

 21. LMS MOODLE. WEB 2 технологии. Виртуальное существо.

 22. Вторая жизнь. Вики. Блоги. Форумы. Склады социальных сетей.

 23. Вебинар, Zoom и мультимедийные технологии.

 24. Современные информационные и коммуникационные технологии в бизнесе Концепция электронного правительства.

 25. Модели электронного правительства (G2G, G2B, G2C, G2E, V2V, V2S). Интерактивные сервисы.

Download 21,65 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
saqlash vazirligi
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
covid vaccination
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
sertifikat ministry
vaccination certificate
haqida umumiy
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti