Toshkent shahar xalq ta’limi bosh boshqarmasi Uchtepa tumani xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo`limiDownload 2.17 Mb.
Sana26.06.2017
Hajmi2.17 Mb.
Toshkent shahar xalq ta’limi bosh boshqarmasib885fce55e25d8c2ad151c54c38e3e01111

Uchtepa tumani xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo`limi

203-umumta’lim maktabi

boshlang`ich ta’lim o`qituvchisi

Majidova Dilobarning sova

bir soatlik dars ishlanmasi.

c:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд15.jpg

Toshkent-2014

Mavzu : Hisoblashning birinchi usuli

Darsning ta`lim texnologiyasi modeli

1.Ta`lim berish texnologiyasi.


Vaqti: 45 minut

O`quvchilar soni

Darsning shakli va turi

Yangi bilim beruvchi

Darsning rejasi:

 1. Hisoblashning birinchi usuli.

 2. Yuzliklarni hisoblash.

 3. Misol va masalalar yechish.

 4. Yangi mavzuni mustahkamlash

Darsning maqsadi: 1. Ta`limiy : Hisoblashning birinchi usuli bilan tanishtirish va yuzliklar ichida qo`shib ayirishning qulay usuli bilan tanishtirish.

 2. Tarbiyaviy : O`quvchilarga bilim berish orqali har bir matematik muammoni ahillik birodarlik bilan hal etish adolatli bo`lishni tushuntirish.

 1. Rivojlantiruvchi: O`quvchilarni topqirlik, tezkorlik bilan topshiriqni bajarish faolligini rivojlantirish.

Pedogogik vazifalar:

-hisoblash usuli bilan tanishtirish;

-misollarning yozilishini tushuntirish;

-yuzliklar va o`nliklar ustidagi amallar bilan tanishtirish;

-yuzlik ichida qo`shish va ayirish amallarini bajarishni o`rganish;


O`quv faoliyati natijalari:

-yuzliklar va o`nliklarni aniqlanadi;

-ularning yozilishidagi farqi aniqlanadi;

-yuzliklar va o`nliklar orasidagi amallar bilan tanishtiriladi;

-yuzliklarni hosil bo`lishini tushuntirish;


Ta`lim metodlari:

Ko`rgazmali tezkor savol – javob, didaktik o`yin, test.

Ta`lim shakli;

Frontal, jamoaviy va yakka tartibda ishlash.


Ta`lim vositalari;

Darslik , texnik vositalar, multimedia taqdimoti, rangli rasmlar va tarqatmalar, test savollari.

Ta`lim berish sharoiti;

Maxsus texnik vositalar bilan jihozlangan xona.

Monitoring va baholash

Og`zaki so`rov: tezkor va boshqa

Yozma so`rov : chiroyli va xatosiz yozish.
c:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд4.jpgc:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд2.jpg

II. Darsning texnologik xaritasi.


Ish bosqichlari

va vaqti:Faoliyat

O`qituvchi

O`quvchi

1-bosqich.

O`quv mashg`ulotiga

kirish.(3 daqiqa)


1.1 Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalarni yetkaziladi. Mashg`ulot rejasi bilan tanishtirish.

1.2 Yuzliklarni hosil qilish unga oid misollarni yecha olishga o`rgatish.

1.3 O`quv mashg`uloti qoidalari va o`quv ishlarini baholash mezonlari bilan tanishtirish.


Tinglaydilar.

2-bosqich.

O`tilganlarni

takrorlash.

(10daqiqa)2.1 Matematik diktant o`tkazish.

2.2 Yuzliklarni aniqlash.

2.3 Misollar orqali takrorlash

2.4 Boshqotirma orqali bilimlarni mustahkamlash

2.5 Uchburchak xossalarini mustahkamlash

2.6 Tenglamalarni mustahkamlash2.3 misollar orqali takrorlash

Savol-javob3-bosqich

Asosiy qism.

(10 daqiqa)


3.1 Tezkor so`rov orqali bilimlarini faollashtirishga ko`maklashadi.

3.2 a) yuzliklarni aniqlash;

b) yuzliklarni yozilishini tushuntirish;

d) yuzliklarga misollarni yechish;

3.3 Ma`naviyat daqiqasi


Javob beradilar,

Yozadilar,

Tinglaydilar.


4-bosqich.

Mustahkamlash

(15 daqiqa)


4.1 Yangi mavzuni mustahkamlaydi.

4.2 Tarqatma materiallarga yozilgan misollarni yechishni topshiriq sifatida beradi.

4.3 Kurant soati haqida dastlabki ma`lumotlarni berish.


Guruhlarda ishlash,

Misollarni yechish.5-bosqich

Yakuniy qism

(3 daqiqa)


5.1 Mavzu bo`yicha yakun qilinadi, qilingan ishlarni kelgusi kasbiy faoliyatda ahamiyatga ega ekanligiga o`quvchilar e`tibori qaratiladi

5.2 O`quvchilarning ishlarini baholaydilar, darsning maqsadga erishish darajasini tahlil qiladi.O`z-o`zini

O`zaro baholashni o`tkazadilar.

Savol beradilar.


6-bosqich

Uy vazifa berish

(2 daqiqa)


6.1 Uyga vazifani tushuntirish;

6.2 Masala shartiga qisqa yo`nalish berish;Tinglaydilar


c:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд16.jpgc:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд13.jpg

Darsning borishi.
Tashkiliy qism: (3 daqiqa)

a) O’quvchilar davomatini aniqlash.

- Bugun sinfda kim navbatchi?


 1. O’quvchilarni darsga tayyorgarligini aniqlash.

- Bugungi sana haqida kim ma`lumot beradi ?

- Prezidentimiz tomonidan 2014-yil qanday nomlandi ? 1. Ma’naviyat daqiqasini o’tkazish.

- Hafta shiorini eslab o`tamiz ?c:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд6.jpg

- 8-dekabr kuni qaysi ramzimizni qabul qilingan kunini nishonlandi ?

- Qaysi moddalarni yoddan ayta olasiz?

4-modda: O`zbekiston Respublikasining davlat tili o`zbek tili

5-modda: O`zbekiston Respublikasi qonun bilan taqsdiqlangan o`z ramzlari bayroq, gerb va madhiyasiga ega.

6-modda: O`zbekiston Respublikasining poytaxti Toshkent shahri.

40-modda: Har bir inson malakali tibbiy xizmatidan foydalanish xuquqiga ega.c:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд7.jpg

41-modda: Har kim bilim olish huquqiga ega

- 10- dekabr kuni qaysi ramzimizni qabul qilingan kunini nishonlandi ?

- Madhiyamizning muallifi kim ?

- Madhiyamiz bastakori kim ?

- Yurtimizda qanday oylik o`tkazilyapti ? 1. Dam olish daqiqasini o’tkazish

2. O`tilgan mavzuni mustahkamlash.

- Uyga qanday vazifa berilgan edi ?

- Uchburchak xossalarini kim aytadi ?

- Quydagi tenglamalarni mustaqil kim aytadi ? • O`tilgan mavzularni yodga olish uchun matematik boshqotiqmani yechamiz.

Qiziqarli boshqotirma.

 1. Bir raqam o`ylang 1 dan 9 gacha bo`lsin

 2. O`ylagan raqamingizni 2 ga ko`payturing.

 3. Natijaga 2 ni qo`shing.

 4. Natijani 2 ga bo`ling.

 5. Natijadan birinchi o`ylagan soningizni ayiring.

javob : 1

 • Mavzuni mustahkamlash matematik diktant o`tkazamiz

430 950 320 210 185 870 960 768 596 660 c:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд11.jpg

 • Minglik ichidagi yuzliklarni sanaymiz ?

 • Endi bolajonlar uchburchak turlarini bir eslab olaylik. Uchburchakning qanday turlarini bilasiz?

 • Teng tomonli uchburchak deb nimaga aytiladi?

 • Turli tomonli uchburchak deb nimaga aytiladi ?

 • Teng yonli uchburchak deb nimaga aytiladi ?

 • Endi siz bilan mana shu tenglamani yechib ko`ramiz

48:x=8 X*4=76 68-x=38c:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд14.jpg

 • Barakalla bolajonlar bugun siz bilan o`tilgan mavzularimizni yodga oldik Endi jismoniy mashqni bajarib olamiz.

3. Yangi mavzu bayoni.

 • Bugun siz bilan “Hisoblashning birinchi usuli” deb nomlangan mavzu bilan tanishtiraman. Biz birlik o`nlik hamda yuzliklar haqida gaplashganimizda bilamizki ularning amallarini birlik ustidagi amallar bilan almashtirish mumkinligi hahiqa tanishganmiz. Bugun shu o`rgangan bilimizmiz bilan hisoblashning birinchi usuli bilan tanishamiz. Buni 454-misol orqali bilib orqali bilib olamiz.

300 + 500=800 3 yuzlik + 5 yuzlik = 8 yuzlik

460 + 70=530 46 o`nlik + 7 o`nlik = 53 o`nlik

520 – 60=420 52 o`nlik - 6 o`nlik = 42 o`nlik

80 + 60=140 8 o`nlik + 6 o`nlik = 14 o`nlik

130 – 50=80 13 o`nlik - 5 o`nlik = 8 o`nlik

700 -300 =400 7 yuzlik - 3 yuzlik = 4 yuzlikQo`shish va ayirishda nollar bilan tugaydigan yuzlik va o`nliklarni o`nliklar va birliklar ustidagi amallar bilan almashtirish mumkin.

Misolni daftarimizga tartib bilan yozamiz. Endi mavzuni mustahkam bilib olishingiz uchun berilgan 455-misolni bajaramiz. Marhamat daftarga yozdik.

300+200=500 70+60=130

800-500=300 80-30=50

400+60=460 280+50=330

700-40=660 140-80=60

456-masalaning sharti bilan bizni kim tanishtiradi. Masalaning sharti:

Do`konga 260 ta karam keltirildi. 150 tasi sotilganidan keyin yana 180 ta karam olib kelindi. Do`konda jami nechta karam bo`ldi ? Qisqa sharti :c:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд19.jpg

Keltirildi - 260 ta karam

Sotildi - 150 ta karam

Yana keltirildi - 180 ta karam

Jami - ? Karam

Yechimi: 260-150+180=110+180=290

Javob : 290 ta karamc:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд20.jpg 1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash

457-mashqni sharti bilan kim tanishtiradi. Sharti quydagicha:

Tomonlari 180 mm va 240 mm bo`lgan to`g`ri to`rtburchakning perimetrini desimetr va santimetrda hisoblang. Qisqa sharti:

Bo`yi - 180 mm

Eni - 240 mm

P=?

P=180*2+240*2=360+480=840mm=8dm4sm javob: 8 dm 4 sm • Ruchkalaringizni qo`yib biroz dam olib lirik chekinish qilamiz. Maqsud Shayxzodaning vaqt haqidagi she`rini o`qish darsida yod olgan edik. Eslab ko`ring-chi ?

G`animat sanalur har lahza har payt,

Aytganingni qilgin qilgusingni ayt.

Go`zallik diyorin fuqarosisan.

Yomonni yoqotib, yaxshini ko`p ayt. • Bejiz vaqt haqida gapirmadik chunki hozirgi masala aynan shu vaqt haqida. Bu kurant soat minora soati degan ma`noni bildiradi. Yurtimizdagi kurant soati 1947 yil 2-jahon urishida yurtimiz g`alabasi o`rnatilagan monument. Kuchli zilzilada buzilgan va qayta ta`mirlangan.458-mantiqiy masalani sharti bilan tanishin chiqamiz. Shartini kim o`qiydi ?c:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд21.jpg

Kurant soati bonglari soat necha bo`lsa, shuncha marta bong uradi. Bir sutkada kurant soati necha marta bong uradi.

c:\users\user\desktop\matematika 3-sinf\слайд22.jpg

Soat 1 da 1 marta

Soat 2 da 2 marta

Soat 3 da 3 marta

Soat 4 da 4 marta

Soat 5 da 5 marta

Soat 6 da 6 marta

Soat 7 da 7 marta

Soat 8 da 8 marta

Soat 9 da 9 marta

Soat 10 da 10 marta

Soat 11 da 11 marta

Soat 12 da 12 marta

Yechimi: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12=7878*2=156

Javob 1 sutkada 156 marta bong uradi.


 • Bugungi mavzuni mustahkamkalsh uchun test savollarini javobini topamiz.

 1. Uchala tomoni teng bo`lgan ucburchak …….. deyiladi.

 1. Teng yonli B teng tomonli D turli tomonli

 1. 1000 sonini ko`paytirish orqali hosil qilingan javob qaysi ?

 1. 1000*0 B 1000:1000 D. 1000*1

 1. X*4=80 ko`rinishidagi tenglamaning javobini toping.

 1. 21 B. 45 D. 20

 1. Burchak necha hil bo`ladi ?

 1. 4 B. 5 D. 3

 1. To`g`ri burchakdan kichkina bo`lgan burchak ……. deyiladi ?

 1. O`tmas b B. O`tkir b D. To`g`ri b

5.Darsga yakun yasash va o`quvchilarni baholash

O`quvchilar bilan mavzu yuzasidan suhbatlashiladi va reyting tizimida baholaniladi. • Bugungi darsda siz hisoblashning birinchi usuli bilan tanishdingiz ? Bizning an`anaviy uslubimiz bo`lib qolgan BBB ni qo`llaymiz. Kim bilib oldi ? Nimani bilishni xohlaydi? Qaysi ma`lumotni bila olmadingiz?

 • Bugungi darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholaymiz .

6.Uyga vazifani tushuntirib berish. 459-misol va 460- masalani tushuntirib beraman.

460-masala. Qopdagi guruch 2 kg li 20ta va 3 kg li 10 ta xaltachaga taqsimlab chiqildi. Qopda necha kilogramm guruch bo`lgan ? 1. kg li xaltacha- 20 ta

 2. kg li xaltacha – 10 ta

Bo`lgan -?

Yechimi: 2*20=40 3*10=30 40+30=70 javob : 70 kg bo`lgan.


20bfbc32cd40293033c0a9b935b
172_b44455

Download 2.17 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
rivojlantirish vazirligi
Alisher navoiy
matematika fakulteti
Ўзбекистон республикаси
pedagogika universiteti
sinflar uchun
bilan ishlash
maxsus ta'lim
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
fanining predmeti
махсус таълим
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
Navoiy davlat
Buxoro davlat
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Fuqarolik jamiyati
pedagogika fakulteti