O’zbekistonning jahon hamjamiyatiga integrasiyalashuvi. Diplomatik aloqalar, geostrategik mavqe, eksport, patentsial, mintaqaviy xavfsizlik, davlatning suveren tengligi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti (bmt)Download 32,44 Kb.
Sana05.04.2022
Hajmi32,44 Kb.
#529538
Bog'liq
uzbekiston jahon hamjamiyati
algebra 7, Rasm, 191 Bahrom, Amaliy - 8, Adabiyot, Таб ва син орг бир Ишчи дастур охирги, Amaliy 2, 2.01 Дастурлаш асослари saralash, 2.01 Дастурлаш асослари saralash, Aminov Yashnar, Jumanazarov J, 5-variant, Таб ва син орг бир Ишчи дастур охирги, Ferment, @Ziyolilarga Geografiya 5-10

O’zbekistonning jahon hamjamiyatiga integrasiyalashuvi.
Diplomatik aloqalar, geostrategik mavqe, eksport, patentsial, mintaqaviy xavfsizlik, davlatning suveren tengligi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT), Yevropada xavfsizlik va xamkorlik tashkiloti (EXHT), “Sovuq urush ” siyosati, terrorchilik, Mustaqil Davlat Xamdo’stligi (MDX), integratsiya, kollektiv xavfsizlik.
XX asrning so’nggi 10 yilligi jahon tarixiga ijtimoiy dunyoqarashda, jahon hamjamiyatining jo’g’rofiy-siyosiy tuzilishida tub o’zgarishlar davri bo’lib kiradi. Jahon yangi davrga qadam qo’ydi. Bu davrning o’ziga xos belgilari, bir tomondan, davlatlar va xalqlar o’rtasida yaqinlashuv jarayonlari va hamkorliklarning kuchayishi, yaxlit siyosiy va iqtisodiy makonlarning vujudga kelishi, yagona xalqaro mehyorlar, qoidalar va andozalarga o’tish bo’lsa, ikkinchi tomondan, sotsialistik lagerning yemirilishi, totalitar tuzumlarning tugatilishi, bu tuzumlar o’rnida yosh mustaqil davlatlarning paydo bo’lishidir.
Hozirgi mustaqil O’zbekiston milliy istiqloliga erishgunicha sobiq SSSR deb atalgan qudratli, hukmron Markaz tasarrufida o’z erkinligidan, mustaqil ichki va tashqi siyosat yurgizish haq-huquqlaridan mahrum edi. SSSR Konstitutsiyasida bu Respublika “teng huquqli”, “mustaqil”, “suveren” davlat sifatida tahrif etilsa-da, amalda ko’zga ko’rinmas i’lar bilan qo’l-oyog’i bandi etilib qo’yilgan edi. Tabiiy boyliklar, resurslar, iqtisodiy imkoniyatlar, salohiyatga ega bo’lgan Respublikaning xo’jalik hayoti ham, madaniy-ma’naviy jabhalari ham ittifoq davlatining hoxish irodasi, oliy ko’rsatmasi bilan boshqarilib kelinar edi.
O’zbekistonning mustaqillikka erishuvi uning ko’p asrlik qaramlik va mutelik iskanjasida yashagan xalqi hayotida tarixiy voqea, burilish nuqtasi bo’ldi. SHu bilan birga uning davlat siyosatida, xalqaro maydondagi munosabatlarida ham o’ziga xos muhim bosqich bo’ldi. Avvalo, yosh, mustaqil, suveren davlatning jahonga yuz tutishi, uni ko’plab davlatlar, mamlakatlar tomonidan ehtirof etilishi, di’lomatik, savdo-sotiq va boshqa aloqalarni o’rnata borishi O’zbekiston Respublikasining xalqaro maydonga chiqishiga yo’l ochib berdi.
O’zbekiston qulay geostrategik mavqega ega. Hozirgi O’zbekistonning xududi tarixan shunday joy bo’lganki, bu yerda juda ko’p savdo yo’llari tutashgan, jo’shqin tashqi aloqalar va turli madaniyatlarning bir-birini boyitish jarayoni kechgan. Hozirgi kunda O’zbekiston o’zining mustaqil energetika va suv tizimlariga ega bo’lgan sobiq Sovet O’rta Osiyosining markazida turibdi, ko’pgina masalalarda Respublikalar o’rtasidagi bog’lovchi bo’g’in bo’lib xizmat qilmoqda va xorijiy mamlakatlar bilan munosabatlarni rivojlantirishda tobora faol rol o’ynamoqda. O’zbekiston mustaqil Markaziy Osiyo Respublikalari orasida g’oyat kata eks’ort imkoniyatiga ega bo’lgan juda muhim xomashyo-’axta va undan tayyorlangan mahsulotlarni yetishtiruvchi hamda yetkazib beruvchi asosiy Respublikadir.
O’zbekiston Respublikaning siyosiy va iqtisodiy mustaqilligini himoya qilish imkonini beradigan yetarli ‘otentsialga ega. Yer bag’rining g’oyat qimmatli xomashyolarga boyligi chuqur tarkibiy o’zgarishlarni amalga oshirish, Respublikaning jahon bozoriga chiqishini tahminlaydigan tarmoqlarni rivojlantirish imkonini beradi.
O’zbekiston o’z milliy manfaatlariga javob beradigan, mamlakatning jahon hamjamiyatiga qo’shilishini tahminlaydigan, milliy, mintaqaviy va jahon xavfsizligiga ko’maklashadigan tashqi siyosat yurgizmoqda. Uning asosiy qoidalari prezident I.A.Karimovning asarlarida, ma’ruza va nutqlarida asoslab berilgan, O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida qonunlashtirilgan. “Respublika davlatning, xalqning oliy manfaatlari, farovonligi va xavfsizligini tahminlash maqsadida ittifoqlar tuzish, hamdo’stliklarga va boshqa davlatlararo tuzilmalarga kirish va ulardan ajralib chiqishi mumkin” deyiladi O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 17-moddasida.
O’zbekiston Respublikasining tashqi siyosatiga quyidagi qoidalar asos qilib olingan:
- davlatning suveren tengligi va chegaralarning daxlsizligini hurmat qilish;
- boshqa davlatning ichki ishlariga aralashmaslik;
- nizolarni tinch yo’l bilan hal qilish;
- kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik;
- inson huquqlarini va erkinliklarini hurmatlash;
- ichki milliy qonunlardan xalqaro huquqning umum ehtirof etilgan qoidalari va normalarining ustivorligini tan olish;
- tajavvuzkor harbiy bloklar va uyushmalarga kirmaslik;
- davlatlararo teng huquqli va o’zaro manfaatli hamkorlik. O’zbekiston Respublikasi tashqi siyosatida tinchlik, barqarorlik, hamkorlik tamoyillari ustunlik qiladi.
O’zbekiston Respublikasi o’z tarixida birinchi marta 1992 yil 2-martda jahon hamjamiyatining to’la, teng huquqli subhekti sifatida Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qabul qilindi. O’zbekiston BMT Nizomi, xalqaro huquqiy mehyorlar, davlatlararo muomala qoidalari, shuningdek, BMT tarkibiga kiruvchi xalqaro tashkilotlarning talablariga rioya qilishini bildirdi. O’zbekiston amalda deyarli barcha xalqaro siyosiy, iqtisodiy va madaniy tashkilotlarning a’zosidir: “Evropada hamkorlik va xavfsizlik tashkiloti”, “‘arlamentlararo Ittifoq”, “Xalqaro valyuta fondi”, “Rekonstruktsiya va rivojlanish Yevropa banki”, “Jahon banki”, “Xalqaro mehnat tashkiloti” va boshqalar bunga misoldir. Toshkentda 50 dan ortiq xalqaro tashkilotlar vakolatxonalari ochilgan.
Mamlakatimiz prezidenti I.A.Karimovning BMT Bosh Asambleyasining 1993 yilda bo’lgan 48-sessiyasida ishtirok etishi va unda qilgan ma’ruzalari O’zbekistonni jahonga ko’hna va navqiron yosh davlat sifatida namoyon etdi.
1993 yil fevralda Toshkentda BMTning vakolatxonasi tahsis etildi va ish boshladi. O’zbekiston Respublikasi va BMT rahbarlarining sahy-harakatlari natijasida bugungi kunda Respublikamizda BMTning vakolatxonasi, mamlakatimizda BMTning taraqqiyot dasturi, qochoqlar ishi bo’yicha oliy qo’mita komissari, jahon sog’liqni saqlash tashkiloti, Aholi joylashish jamg’armasi, Narkotiklarni nazorat qilish dasturi, Bolalar jamg’armasi singari iqtisoslashgan muassasalarni o’z tarkibiga birlashtirishga muvaffaq bo’ldi.
O’zbekiston 1992 yil fevral’ oyida dunyoda tinchlikni mustahkamlash, inson huquqlarini himoya qilish bo’yicha katta tadbirlarni amalga oshirayotgan nufuzli xalqaro tashkilot - Yevropada Xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a’zo bo’lib kirdi. I.A.Karimovning 1992 yil 9-10 iyulda bo’lib o’tgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining majlisida ishtirok etishi, unda nutq so’zlashi va Kengashning 10 iyulda bo’lgan majlisiga raislik qilishi O’zbekistonning jahon hamjamiyatida munosib o’rin egallayotganligining dalilidir.
EXHT Toshkentda va Urganchda atrof-muhitni qayta tiklash bo’yicha seminar tashkil qilib, Orol muammosini hal qilishga ko’maklashmoqda. YeXHTning Toshkentda aloqalar bo’yicha mintaqaviy byurosi ochilgani ham ijobiy ahamiyatga ega bo’ldi.
O’zbekiston jahondagi 105 mamlakatni birlashtiruvchi qo’shilmaslik harakatiga qabul qilindi, bo’lg’usi jahon ‘arlamentining timsoli bo’lmish ‘arlamentlararo Ittifoqqa kirdi. Islom konferentsiyasi O’zbekistonni kuzatuvchi sifatida qabul qildi va mamlakatimizga ishonchli va mashuliyatli sherik deb qarashmoqda.
O’zbekiston Respublikasi bir qator ixtisoslashgan nufuzli xal-qaro tashkilotlar - “Xalqaro mehnat tashkiloti”, “Jahon ‘ochta ittifoqi”, “Elektr aloqasi bo’yicha xalqaro ittifoq”, “Jahon meteralogiya tashkiloti”, “Xalqaro Olim’iada qo’mitasi”, Atom energiyasi bo’yicha xalqaro agentlikning a’zosi bo’ldi. Bularning hammasi O’zbekiston Respublikasining tarixan qisqa vaqtda xalqaro hamjamiyatga qo’shilganining, xalqaro hamjamiyatning teng huquqli a’zosi sifatida dunyo siyosatida faol qatnashayotganining yaqqol ifodasidir.
Bugungi kunda ham dunyo keskin ziddiyatlarga to’lib-toshib turibdi. “Sovuq urush” siyosati barham to’gan bo’lsada, milliy va diniy nizolar jahon tinchligiga xavf solib turibdi. Butun insoniyatni ekologik tanglik, biogenetik buzilishlar, uyushgan jinoyatchilik, ekstremizm, terrorchilik tashvishlantirmoqda. Jahon xavfsizligini tahminlash davrimizning eng dolzarb masalasiga aylangan. Jahon tinchligi mintaqalardagi tinchlikka, shuningdek, ayrim olingan har bir mamlakatdagi tinchlikka bog’liq bo’lib qoldi. Har bir mamlakatda milliy xavfsizlik tahmin etilgan bo’lsa, o’sha mamlakat joylashgan mintaqada xavfsizlik bo’ladi, mintaqalarda xavfsizlik tahminlansa, jahon xavfsiz bo’ladi. SHuning uchun ham jahon siyosatida milliy, mintaqaviy va jahon xavfsizligini tahminlash masalalariga alohida e’tibor berilmoqda.
O’zbekiston Respublikasi ham o’zining tashqi siyosatida milliy, mintaqaviy xavfsizlik masalalariga jahon xavfsizligining tarkibi qismi sifatida alohida e’tiborini qaratib kelmoqda. prezidentimiz o’zining “O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va tara qqiyot kafolatlari” asarida tahkidlaganiday, “Hozirgi sharoitda, umumiy xavfsizlikni tahminlash va muvozanatga erishish manfaatlari nuqtai nazaridan yangi mustaqil davlatlarning xavfsizligi va barqaror rivojlanish muammolari ulkan ahamiyat kasb etmoqda”.
Ma’lum ki, 1991 yil 7 dekabrda Belovej o’rmonida bo’lib o’tgan uchrashuvda haqiqatda yemirilib borayotgan SSSR o’rniga Mustaqil Davlatlar Hamdo’stligi (MDH) tuzilgan edi.
Boshqa mustaqil Respublikalar boshliqlari singari, O’zbekiston raxbariyati ham ish bitib bo’lganidan keyin undan habardor qilindi. SHunday bo’lsada, O’zbekiston raxbariyati MDHga kirishga qaror qildi. O’zbekiston hukumati hamdo’stlik davlatlari bilan ikki tomonlama va ko’ptomonlama asosda iqtisodiy, savdo va madaniy hamkorlik o’rnatishga harakat qildi. 1992 yilda O’zbekiston Respublikasi Rossiya federatsiyasi, Ukraina, Qozog’iston, Qirg’iziston va boshqalar bilan shartnomalar tuzdi. MDH davlatlari boshliqlarining 1992 yil may oyida Toshkentda bo’lib o’tgan uchrashuvida O’zbekiston prezidentining tashabbusi bilan kollektiv xavfsizligi to’g’risida shartnoma tuzildi. Bu shartnomani olti mamlakat rahbarlari imzoladilar. MDH davlatlari o’rtasida davlatlararo iqtisodiy qo’mitaning tuzilishi bu mamlakatlar o’rtasida iqtisodiy aloqalarni kengaytirishda muhim bosqich bo’ldi.
O’zbekiston Markaziy Osiyoda joylashganligidan, uning tinchligi, osoyishtaligi va xavfsizligi muayyan mahnoda shu mintaqada vaziyat muvozanatiga ham bog’liqdir. CHunki prezidentimiz tahkidlaganiday, “Markaziy Osiyo mintaqasida turli siyosiy, iqtisodiy, harbiy, trans’ort va ekologiyaga oid muammolar to’’lanib qolgan. SHuni nazarda tutadigan bo’lsak, butun mintaqaning sobitqadam va barqaror rivojlanishini tahminlash va mojaroli vaziyatlarning oldini olish uchun hozirgi kunda ichki va tashqi muvozanatni saqlash va qo’llab-quvvatlashgina birdan-bir maqbul tamoyildir. Mitaqada jo’g’rofiy-siyosiy muvozanatni va barqarorlikni saqlagan taqdirdlagina mazkur muammolarni hal etish imkoni tug’iladi. Bu esa o’z navbatida yal’i xavfsizlikni tahminlash muammolarini hal qilishga qo’shilgan salmoqli hissa bo’ladi”.
Markaziy Osiyo davlatlari boshliqlarining I.A.Karimov tashabbusi bilan 1993 yil 4 yanvarda Toshkenda chaqirilgan uchrashuvi shu davlatlar hayotida jiddiy voqea bo’ldi. Bu uchrashuvda umuman butun mintaqa taqdiriga taalluqli muammolar birinchi marta muhokamaga qo’yildi. Markaziy Osiyo davlatlaridan birining ‘oytaxtida muntazam chaqirilib turiladigan ana shunday uchrashuvlar mintaqa kuchlarini ji’slashtiruvchi muhim dastakka aylandi. Bu davlatlar tarixiy taqdirlari va geosiyosiy holatining mushtarakligi ularning o’zaro iqtisodiy, savdo-sotiq, siyosiy va ma’naviy hamkorlikni kengaytirish, inqirozli holatdan chiqib olishni taqozo qildi. SHu sababdan qo’shni Afg’onistonda ko’p yillardan buyon davom etib kelayotgan fuqarolar urushi yohud yon qo’shnimiz Tojikiston zaminida yuz berayotgan birodarqushlik urushlari shu mintaqadagi umumiy vaziyatga salbiy tahsir ko’rsatayotganligi, bundan O’zbekistonning ham tashvish chekayotganligi, shuni hisobga olib Respublikamiz rahbariyati mintaqadagi siyosiy iqlimni sog’lomlashtirishga astoydil harakat qilayotganligi hammaga ma’lum . Bu borada Respublikamiz prezidentining Birlashgan Millatlar Tashkiloti Assambleyalari sessiyasida so’zlagan nutqlarida, shuningdek BMT bosh Kotibi nomiga yo’llagan maktublarida va boshqa uchrashuvlar va anjumanlarda qayta-qayta uqtirib o’tganligi bejiz emas.
Respublikamiz prezidentining qondosh va qardosh Tojikiston xududida yuz berayotgan qonli urush-nizolarni bartaraf etish, tojik xalqi boshiga tushgan kulfatu musibatlarni yengillashtirish, moddiy va ma’naviy jihatdan ko’maklashish, mazkur davlatdagi muxolifatchi kuchlar o’rtasida tinch muzokaralar o’tkazish yo’li bilan umumiy kelishuv va yarashuv bitimlariga kelishish borasida tashabbuskor faoliyati taxsinga sazovordir. O’zbekiston prezidentining Tojikistondagi (1998 yil 30 noyabr’) voqealar haqidagi bayonotida shunday deyiladi: - “Tarixiy taqdiri va anhanalari bizga juda yaqin bo’lgan jafokash Tojikiston xalqiga hech kim bizchalik, ayniqsa, inson’arvarlik yordami sohasida ko’mak bermagan”.
Markaziy Osiyodagi qardosh Respublikalar o’rtasida o’zaro hamkorlik, integratsiya jarayonlari mintaqa xalqlari uchun, ularning yorqin kelajagi uchun milliy istiqlol butunlay yangi sahifa ochdi. O’z milliy boyliklari, resurslarini tasarrufiga kiritgan Markaziy Osiyo xalqlari istiqlol yo’lidan izchil bormoqdalar. prezidentimiz I.A.Karimov tahkidlaganiday, - “xalqlarimiz tarixi, madaniyati, anhanalari, diniy ehtiqodlarining mushtarakligi mamlakatlarimiz o’rtasidagi amaliy hamkorlik va hamjixatlikning muhim poydevori hisoblanadi... bizning maqsadlarimiz bir. Bizda milliy munosabatlarda keskinliklar yo’q, xal qilib bo’lmaydigan vaziyatlar ham yo’q. Integratsiya yo’lidan harakat qilayotganimiz ham buni tasdiqlab turibdi”.
1994 yil yanvarda Toshkentda O’zbekiston va Qozog’iston Respublikalari prezidentlari uchrashuvi ‘aytida ikkala davlat o’rtasida yagona iqdisodiy makonni yaratish to’g’risida shartnoma imzolanishi, ko’p o’tmay unga qardosh Qirg’iziston davlatining qo’shilishi shubhasiz, mintaqa xalqlari hayotida muhim voqea bo’ldi. Uchchala davlat o’rtasidagi shartnoma o’z samarasini bermoqda. Almati shahrida bitimda qatnashuvchi mamlakatlar vakillaridan iborat Davlatlararo ijroiya qo’mita tuzildi. Toshkentda mintaqa bank markazi ish boshladi. Sanoatni integratsiyalashtiradigan dastur ishlab chiqildi. Hozirda bu dastur asosida butun Markaziy Osiyo mintaqasi muxtoj bo’lgan mahsulotni ishlab chiqaradigan birgalikda sarmoya sarflanadigan obyektlar aniqlab olindi hamda ularni amalga oshirish borasida tegishli tadbirlar hayotga tadbiq etilmoqda. Mintaqada bunyod etilayotgan yagona iqtisodiy makon faoliyatida boshqa qo’shni davlatlar ham bemalol qatnashishlari mumkin. SHunga ko’ra Tojikiston ham bu shartnomaga qo’shildi.
Xalqaro miqyosda obro’-e’tibor, mamlakatlar va xalqaro hurmat-e’tibor katta siyosiy, ma’naviy hamda axloqiy ka’ital hisoblanadi, uni hech qanday pulga sotib olib bo’lmaydi. Bu mustaqil O’zbekistonning asosiy qadriyatidir.
SHu bilan bir vaqtda, xalqaro aloqalar, o’zaro foydali hamkorlik mavjud muammolarni hal etishga, istalgan mamlakatni taraqqiy ettirishga ulkan hissa qo’shadi. SHu mahnoda O’zbekistonning xorijiy mamlakatlar bilan hamkorligi o’zining yuksak samarasini bermoqda. Bugungi kunda O’zbekiston eng obro’li va nufuzli xalqaro tashkilotlar tarkibiga kirgan bo’lib, barcha qithalardagi o’nlab mamlakatlar bilan do’stona aloqalarni rivojlantirib bormoqda. O’zbekiston Respublikasi prezidenti o’zining “O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida ...” kitobida tahkidlaganiday, “O’zbekiston dunyo uchun ochiq. Biz ham dunyoning O’zbekistonga katta qiziqish bilan qarayotganligini his etmoqdamiz. Bu esa O’zbekistonning barqaror rivojlanishi uchun eng yaxshi kafolatdir. Biz buni O’zbekiston ka’ital sarflash nuqtai nazaridan ham, dune miqyosidagi keng qamrovli xavfsizlikning tarkibiy qismi sifatida mintaqada barqarorlikni tahminlash nuqtai nazaridan ham borgan sari e’tibor qozanayotganligining dalili deb bilamiz”.
O’zbekistonning xalqaro munosabatlarning turli subhektlari bilan aloqalari qanchalik chuqur va keng bo’lsa, ular bilan munosabatlarda noaniqliklar, yotsirashlar muammolar shunchalik kam bo’ladi. SHu mahnoda mamlakatimiz jahon hamjamiyatidagi integratsiyalashuv jarayonida aktiv ishtirok etmoqda. Bunda BMTning integratsiya sohasidagi imkoniyatlari g’oyat ulkanligini hisobga olmoqda.
O’zbekiston o’zining tashqi aloqalarini ham ko’p tomonlama, ham ikki tomonlama asosda tashkil etmoqda. O’zbekistonning AQSH bilan ikki tomonlama munosabatlari izchil va sobitqadamlik bilan rivojlanib bormoqda. Dunyoning yetakchi davlati bo’lgan, juda katta siyosiy, iqtisodiy, harbiy-texnikaviy, intellektual salohiyatga ega bo’lgan AQSH bilan ko’p tomonlama munosabatlarni rivojlantirish biz uchun ustivor ahamiyat kasb etmoqda. AQSH bilan aloqalar Respublikamizning davlat mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlash jarayoniga salmoqli hissa qo’shmoqda.
So’nggi yillarda Yevropadagi ko’pgina mamlakatlar - Germaniya, Buyuk Britaniya, Frantsiya, Bel’giya, Gretsiya, CHexiya, Slovakiya va boshqa mamlakatlar bilan bevosita ikki tomonlama munosabatlarimiz ancha kengaydi va mustahkamlandi.
SHarqiy va Janubiy-SHarqiy Osiyo mamlakatlari - Ya’oniya, Janubiy Koreya, Xitoy, Vhetnam, Malayziya, Xindiston, Indoneziya, va boshqa mamlakatlar bilan aloqalarimiz mustahkamlanib borayotganligi muhim ahamiyat kasb etadi.
Keyingi vaqtlarda Ya’oniya mintaqamizning murakkab muammolarini - xavfsiz va barqaror tinchlikka erishish, atrof-muhit muhofazasi masalalarini hal etishda faol va manfaatdorlik bilan ishtirok etmoqda.
O’zbekiston Respublikasining tashqi siyosati xalq manfaatlari yo’lida xizmat qilishga, xalq turmushi, farovonligini yaxshilashga yo’naltirilgan. SHuning uchun xorijiy mamlakatlar bilan aloqalarda iqtisodiy omillar hal qiluvchi rol’ o’ynaydi. Xorijiy mamlakatlardan Respublikamizga ilg’or texnologiyalar, sarmoyalar kirib kelishi, qo’shma korxonalar qurilishi oqilona tashqi siyosatning natijasidir.
Bugungi kunda O’zbekistonda jahondagi 70 ga yaqin mamlakatlarning sarmoyalari ishtirokida tashkil etilgan 2400 dan ortiq qo’shma korxonalar ishlab turibdi. Ular istehmol mollari, eks’ort uchun sifatli tovarlar ishlab chiqarmoqda, aholiga xizmat qilmoqda. Mamlakatimiz har yili Davos shahrida o’tadigan jahon iqtisodiy anjumanida ishtirok etmoqda. Anjumanda qatnashish O’zbekistonni va uning imkoniyatlarini tanishtirish, chet el investitsiyalarini jalb etish uchun muhim ahamiyatga egadir. CHunki chet el investitsiyalari xalq xo’jaligining tarkibini qayta qurishga, takomillashtirishga va ishlab-chiqarishni jihozlashga, sermehnat va ko’p ilm talab qiluvchi ishlab chiqarishni bar’o etishga yo’naltiriladi. Hozirgi vaqtda O’zbekistonda 5 milliarddan ortiq AQSH dollari miqdoridagi xorijiy investitsiyalar ishtirokida loyihalar amalga oshirilmoqda. Zarafshon vodiysidagi Muruntovda AQSHning N’yumont Mayning kor’oratsiyasi bilan hamkorlikda tog’ jinslaridan oltin va kumush ajratib oluvchi “Zarafshon-N’yumont” qo’shma zavodining qurilishi, yiliga 200 ming yengil avtomabil’ ishlab chiqaruvchi “UzDEU avto”, Frantsiya va Ya’oniya bilan hamkorlikdgi strukturasida eng yirik bo’lgan neftni qayta ishlash zavodi, Farg’onada Germaniya bilan hamkorlikda “Uz salaman” ‘oyafzal fabrikasi qurilishi buning dalilidir. Respublikamizning Eron janubiy ‘ortlariga va o’nlab boshqa muhim obyektlariga yo’l ochgan temir yo’l bo’yicha harakati boshlandi. Bunday hamkorlikdan ikkala tomon ham manfaat ko’rmoqda. Qo’shma korxonalarning qurilishi natijasida ko’plab ish o’rinlari vujudga kelmoqda, bu Respublikada ishsizlik muammosii yechish, ishsizlarni ishga joylashtirishga ko’maklashmoqa.
Tahlim, fan va madaniyat sohasidagi hamkorliklar ham ajoyib samaralar bermoqda. Universitetlar va boshqa o’quv yurtlarimiz zamonaviy uskunalar va qo’llanmalar bilan tahminlanmoqda, ko’pchilik kurslar taniqli jahon olimlari tomonidan o’qilmoqda, va malaka oshirmoqda. O’zbekiston Respublikasi prezidentining iqtidorli yoshlarning chet elda o’qishini qo’llab-quvvatlovchi “Umid” jamg’armasi tashkil etildi. Bu jamg’arma ajratgan grant hisobiga AQSH, Buyuk Britaniya, Frantsiya, Germaniya va Ya’oniyaning eng nufuzli universitetlarida bakalavr va magistr darajalarini olish imkoniyatini beradi.
SHunday qilib, O’zbekiston o’zining buyuk kelajak sari shahdam qadamlar bilan bormoqda. Bundan uning serqirrali tashqi siyosati ham muhim ahamiyatga ega bo’lmoqda. O’zbekistonning kelajakdagi istiqbollari to’g’risida gapirar ekanmiz, ayrim qarashlarni keltirish maqsadga muvofiqdir. Masalan, Xalqaro iqtisodiy forum prezidenti Klaus SHvab, O’zbekiston 10-15 yildan keyin jahonning rivojlangan mamlakatlari qatorida turishi mumkin deb hisoblaydi. O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida boshqa masalalar qatori tashqi siyosat soxasidagi vazifalarini ham takomillashtirib bormoqda. prezident I.A.Karimovning ikkinchi chaqiriq O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining birinchi sessiyasidagi ma’ruzasida (2000y 22 yanvar) O’zbekiston tashqi siyosatining yaqin kelgusidagi vazifalari deb quyidagilarga axamiyat berishni takidladi:
Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikni saqlash, xavfsizlikni tahminlash,
mamlakatimizda rivojlangan bozor iqtisodiyotiga asoslangan farovon demokratik davlat bar’o etishdek oliy maqsadga erishmog’imiz uchun O’zbekistonning jahon xamjamiyatiga keng miqyosda integratsiyalashuvini tahminlash
nsoniyat taraqqiyoti, barcha sohalarda kechayotgan globallashuv jarayonlar, sifat va tarkibiy o'zgarishlar xalqaro hamkorlik va aloqalarni yangi bosqichga ko'tarish barobarida har bir mustaqil mamlakatning ushbu holatlarga yangicha qarashga, ular bilan birga odim tashlash vazifasini ko'ndalang qo'ymoqda. Bu esa, eng avvalo, o'sha mamlakatning jahon miqyosidagi o'rni, xalqaro reyting va ko'rsatkichlarda tutgan mavqei bilan belgilanadi.
Bugun hayotning har bir jabhasida yangilik va bunyodkorlik ishlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. Tabiiyki, bunday yangilanishlar natijasi nafaqat xalqimiz hayotida, balki nufuzli xalqaro reyting va indekslar ko'rsatkichlarida ham o'z ifodasini topayotir.
Aytish kerakki, xalqaro reyting va indekslar har bir mamlakatning rivojlanish jarayonini o'zida namoyon etib, davlat boshqaruvi sifati, aholining turmush darajasi, inson huquqlari muhofazasi, tadbirkorlik faoliyati va xorijiy investorlar uchun qulay muhit, barqaror iqtisodiy o'sish va ­raqobatbardoshlik kabi muhim jihatlarning ko'zgusidir. Bu jihatlar mamlakatimizdagi islohotlar mohiyatida ham mujassam. Bularning barchasi inson qadrini ulug'lashga, odamlarning hayotdan rozi va mamnun bo'lib yashashini ta'minlashga xizmat qilishi bilan yanada teran mazmun kasb etadi.
Prezidentimizning shu yil 2 iyunda qabul qilingan “O'zbekiston Respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlashning yangi mexanizmini joriy qilish to'g'risida”gi farmoni yurtimizda bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlarni yangi bosqichga ko'tarishda muhim dasturilamal bo'ldi.
Mazkur farmonga muvofiq, xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash bo'yicha respublika kengashi tuzilib, sohada parlament nazorati o'rnatildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila NARBAEVA bilan suhbatimiz mazkur farmon ijrosini ta'minlash, mamlakatimizning xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini mustahkamlash borasida qilinayotgan ishlar xususida bo'ldi.
— Ilgari ustuvor xalqaro reyting va indekslar bo'yicha ishlarni hukumatning maxsus komissiyasi muvofiqlashtirib kelar edi. Prezidentimiz farmoni bilan bu borada respublika kengashi tuzilishiga nima sabab bo'ldi?
— Xalqaro reyting va indekslar dunyodagi institutsional muhitning sifatini baholashda iqtisodiy rivojlanishning asosiy sharti sifatida jahon hamjamiyati tomonidan qabul qilingan vositadir. Ular nafaqat ekspertlar, balki davlatlar darajasida ham islohotlar va ijtimoiy-iqtisodiy siyosat mezoni sifatida qo'llanib kelinadi.
Keyingi yillarda mamlakatimiz ko'pgina ustuvor reytinglarda yuqorilab borayotgani yurtimizda aholi turmush farovonligini oshirish, jamiyatimizda ochiqlik, oshkoralikni ta'minlash borasida qilinayotgan ezgu ishlarning muhim natijasidir.
Masalan, yaqinda BMTning Sanoatni rivojlantirish tashkilotining ­(YUNIDO) “Raqobatbardosh sanoat unumdorligi indeksi” bo'yicha hisoboti chop etildi. Unda mamlakatimiz ilk marotaba aks ettirilib, 152 ta mamlakat orasida 92-o'rinni, MDHga a'zo davlatlar orasida 5-o'rinni, Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida 2-o'rinni egalladi.
Aytish kerakki, bugun jamiyatimizdagi islohotlarning bosh maqsadi xalqimizni rozi qilishdek ezgu maqsadga yo'naltirilmoqda. Barcha sa'y-harakatlarimiz, islohotlarimiz, qabul qilayotgan qonun va qarorlarimiz zamirida ham ushbu maqsad mujassam. Aholi yuritilayotgan siyosatdan qanchalik rozi bo'lsa, turli reyting va indekslardagi o'rnimiz o'z-o'zidan oshib boraveradi.
Xususan, iqtisodiyotda davlatning rolini kamaytirish, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiy o'sish istiqbollarini yaxshilashga qaratilgan bosqichma-bosqich islohotlar 2020 yilda Jahon bankining “Biznes yuritish” indeksida 76-o'rindan 69-o'ringa ko'tarilishimizga, “Transparency International”ning Korruptsiyani qabul qilish indeksi hamda “World Justice Project”ning Qonun ustuvorligi indeksida mamlakatimiz o'rni yaxshilanishiga olib keldi.
SHu bilan birga, bu yo'nalishda hali qilinishi kerak bo'lgan vazifalar talaygina. Prezidentimiz farmoni asosida davlat organlari faoliyati natijadorligini oliy, ya'ni parlament darajasida nazorat qilish belgilanganidan maqsad — bu borada vazirlik va idoralar rahbarlarining mas'uliyatini oshirishdir. SHu bois, xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash bo'yicha respublika kengashi tashkil etildi. Oliy Majlis deputatlari va senatorlarining xalq tomonidan saylanishini inobatga oladigan bo'lsak, mazkur mexanizm sohadagi chora-tadbirlar ijrosi ustidan xalq nazorati o'rnatilganligini anglatadi.
endilikda vazirlik va idoralar rahbarlari o'zlari mas'ul bo'lgan reyting va indekslarda ko'rsatkichlarni yaxshilash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar va belgilangan vazifalar ijrosi yuzasidan respublika kengashida hisobot berib boradilar.
Xalqaro reyting va indekslardagi mamlakatimiz o'rnining yaxshilanishi ko'p jihatdan qabul qilayotgan qonunlarimizning joylardagi ijrosiga bog'liq. SHuning uchun ham kengash tarkibiga mahalliy hokimlar kiritildi. Bu esa qonun talablarining joylardagi ijrosi yuzasidan muammolarni vaqtida aniqlash va ularni bartaraf etish imkonini beradi.
SHu orqali bu yo'nalishdagi ishlarda parlament, vazirlik va idoralar hamda mahalliy hokimliklarning o'zaro hamkorligi ta'minlanadi, sansalorlik holatlarining oldi olinadi, barcha ishlar muvofiqlashtirilgan holda tashkil etiladi.
— Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash mamlakatimiz uchun butkul yangi yo'nalish hisoblanadi. SHu ma'noda vazirlik va idoralar, sud va prokuratura organlari, mahalliy hokimliklar bunga qay darajada tayyor?
— Albatta, bu ko'p vaqt sarflanadigan, progressiv bilimlarni talab etuvchi yangi jarayonlardan biri. Bu, shubhasiz, mas'ul davlat organlarining o'zlariga biriktirilgan xalqaro reyting va indekslar metodologiyasini izchillik bilan o'rganish, uni to'g'ri talqin qila olgan holda amaliyotga tatbiq eta olish, xalqaro reyting va indeksni beruvchi tashkilot bilan aloqalarni o'rnata olish bilan bog'liqdir.
Ochig'i, barcha vazirlik va idoralar, ayniqsa, joylardagi hokimliklar yoki parlament a'zolarining barchasi ham masalaning tub mohiyatini to'la anglab etdi, deb aytish mushkul. YUqorida aytganimdek, reyting va indekslar joylardagi vaziyatga bog'liq, qonunlarning ijrosiga bog'liq. Ming afsuski, joylardagi hokimliklar yoki davlat organlari vakillarining ba'zida bilib-bilmay aytgan gap-so'zlari yoki xatti-harakatlari reyting va indekslardagi o'rnimizga salbiy ta'sir qiladi.
SHu o'rinda barcha rahbarlar, ular qaysi darajadagi rahbar bo'lishidan qat'i nazar, o'z harakatlarini qonunlarda belgilangan tartibda amalga oshirishlari zarur ekanini yana bir karra ta'kidlamoqchiman. Odamlar bilan muloqotlarda esa inson sha'ni va qadr-qimmati hurmat qilinishi shart.
Har bir tizimda ishlarimizni samarali tashkil etish maqsadida barcha vazirlik va idoralarda xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash bo'yicha tarkibiy bo'linmalar tashkil etilishiga erishdik. Bu esa ishimizni ancha osonlashtiradi. Ajratilgan alohida xodimlar doimiy ravishda o'zlarining vazirligi yoki idorasi mas'ul bo'lgan xalqaro reyting va indeks bo'yicha ish olib boradi.
Xalqaro reyting va indekslarning ahamiyati, oldimizda turgan ustuvor vazifalarni belgilash, reyting agentliklarining metodologiyalarini o'rganish maqsadida mahalliy hokimliklar hamda vazirlik va idoralar mas'ullari uchun maxsus treninglarni boshladik.
SHu bilan birga, eng asosiy ishimiz qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarning amaldagi ijrosini, bir so'z bilan aytganda, qonun ustuvorligini ta'minlashdir. Bu borada biz parlament va jamoatchilik nazoratini qat'iy yo'lga qo'yishga kirishdik va, albatta, ijobiy natijalarga erishamiz.
— Bugungi kunda xalqaro miqyosda ustuvor hisoblangan to'rtta xalqaro reyting va indeksda O'zbekiston hali e'tirof etilmagan. Buning sababi nimada? Ushbu reytinglarda mamlakatimiz o'rnini aks ettirish bo'yicha qanday choralar ko'rilmoqda?
— O'zbekistonning ushbu xalqaro indekslarda e'tirof etilmaganiga bir necha sabablar bor. Masalan, Jahon iqtisodiy forumining “Global raqobatbardoshlik indeksi”ga mamlakatimizni kiritish masalasi yuzasidan Moliya vazirligi olib borgan muzokaralar natijasida indeksga kirish jarayoni 2 yil muddatni talab etishi ma'lum bo'ldi.
Birinchi yilda tashkilot tomonidan O'zbekistonda rasmiy so'rovnoma o'tkazish uchun hamkor, ya'ni nodavlat notijorat tashkilotlar, ilmiy-tadqiqot institutlari tanlab olinadi va so'rovnoma o'tkaziladi. Ikkinchi yilda so'rovnoma natijalaridan kelib chiqib, O'zbekistonning indeksdagi norasmiy o'rni belgilanadi hamda ularning O'zbekiston ko'rsatkichlarining haqiqiy tendentsiyalari bilan qay darajada mos kelishi tekshirib ko'riladi. ­Tendentsiyalar maxsus ekspertlar tomonidan 2 yil mobaynida muntazam kuzatilib boriladi va tahlil qilinadi.
Xalqaro byudjet hamjamiyatining “Byudjet ochiqligi indeksi”ga kirish masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, indeks bo'yicha mamlakatda tadqiqot o'tkazish uchun zarur resurslar (jumladan, mablag'lar) faqatgina xalqaro nodavlat tashkilotlar va institutlar (donorlar) hisobidan amalga oshiriladi.
Hamjamiyatning asosiy talablaridan biri — tadqiqot o'tkazishdagi mahalliy hamkor sifatida mustaqil fuqarolik jamiyati institutlari (nodavlat notijorat tashkilotlar) bo'lishi zarur. Mazkur indeks hisobotida mamlakatimizni aks ettirish bo'yicha yakuniy qaror tashkilotning joriy yil avgust oyidagi yig'ilishida ko'rib chiqilishiga kelishilgan.
Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining “To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni tartibga solish cheklovlari indeksi”da O'zbekistonni e'tirof etish maqsadida tuzilma mas'ul rahbarlari bilan muzokaralar o'tkazildi. Xususan, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti bilan birgalikda “Investitsion siyosat sharhi — O'zbekiston” nomli hisobotni ishlab chiqish va bu orqali indeksda mamlakat o'rnini aks ettirish imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha kelishuvlarga erishildi.
Kornell universiteti, Xalqaro intellektual mulk tashkilotining “Global innovatsiyalar indeksi”da mamlakatimiz o'rnini aks ettirish masalasida Innovatsion rivojlanish vazirligi muzokaralar o'tkazmoqda. Hozir ushbu indeksda talab etilgan zarur statistik ma'lumotlarni jamlash bo'yicha hamkorlikda ishlar yo'lga qo'yilgan.
— Xalqaro reyting va indekslarni yurituvchi tashkilotlarni mamlakatimizdagi islohotlar bo'yicha xolis va zarur ma'lumotlar bilan o'z vaqtida ta'minlash masalasi o'z echimini topganmi?
— Albatta, bunday ma'lumotlar turli axborotnomalar shaklida tegishli tashkilotlar, xususiy investorlar hamda xalqaro ekspertlarga jo'natilmoqda. SHuningdek, ular vazirliklarning rasmiy veb-saytlari va ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida ham keng jamoatchilik e'tiboriga havola etib borilmoqda.
Bundan tashqari, ayrim reyting va indekslarda talab etilgan statistik ma'lumotlar respublikamizning davlat idoralari va tashkilotlari tomonidan shakllantirilgan statistik ma'lumotlar bazasiga asoslanadi.
Masalan, BMTning “Barqaror rivojlanish maqsadlari”da jami 206 ta milliy indikator tasdiqlangan. Davlat statistika qo'mitasi tomonidan yaratilgan maxsus saytga bu boradagi zarur ma'lumotlar doimiy ravishda joylashtiriladi. SHuningdek, xalqaro reyting va indekslar uchun kerakli ma'lumotlar davlat idoralari tomonidan muntazam yangilanib boriladi.
Misol uchun, hukumat portali doirasida “Ochiq ma'lumotlar portali” ishga tushirilgan. Mazkur portal Davlat statistika qo'mitasining davlat organlari va tashkilotlarining ochiq ma'lumotlar bazasi yuritilishi va yangilanishi, shuningdek, tegishli axborotlarning o'z vaqtida aks ettirilishini muvofiqlashtirib kelmoqda.
Umuman olganda, xalqaro reyting va indekslarni yurituvchi tashkilotlar tadbirkorlar va aholi o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar natijalariga, nodavlat notijorat tashkilotlar ma'lumotlariga hamda milliy va xorijiy ekspertlar xulosalariga tayanadi. Bu esa, o'z navbatida, respublika miqyosida iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sohadagi islohotlar va ularning natijalaridan mahalliy aholi va tadbirkorlar qay darajada xabardor ekanini ko'rsatib beradi.
— Hozirgi kunda mamlakatimiz qaysi reyting va indekslarda quyi pog'onalarda qolmoqda va buning asosiy sabablari nimalardan iborat?
— Asosan, siyosiy-huquqiy reyting va indekslarda mamlakatimiz o'rinlari nisbatan quyi pog'onalarda. Masalan, So'z erkinligi va hisobdorlik indeksida 191-o'rinda, Normativ sifat indeksida 184-o'rinda, Korruptsiyani nazorat qilish indeksida 183-o'rinda, Qonun ustuvorligi indeksida 182-o'rinda, Jahon matbuot erkinligi indeksida 156-o'rinda turibmiz. Albatta, so'nggi 3-4 yil mobaynida ushbu sohalarni tartibga soluvchi ko'plab qonun hujjatlari qabul qilindi, turli institutsional o'zgarishlar ro'y berdi.
Xususan, mamlakatimizda so'z erkinligi hamda ommaviy axborot vositalarining cheklov va to'siqlarsiz faoliyat yuritishi uchun zarur sharoitlar yaratildi. Ommaviy axborot vositalari uchun media bozorida teng sharoit yaratish va ularni yanada rivojlantirish hamda jurnalist va blogerlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi tashkil etildi.
Korruptsiyaga qarshi kurashish sohadagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida “Korruptsiyaga qarshi kurashish to'g'risida”gi qonun qabul qilindi. Bu boradagi davlat dasturlarining ishlab chiqilishi va amalga oshirilishini tashkil etish, turli organlar va tashkilotlarning faoliyatini muvofiqlashtirish, jamiyatda korruptsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish maqsadida Korruptsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi tashkil etildi. Korruptsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish sohasida davlat siyosatini yurituvchi Korruptsiyaga qarshi kurashish agentligi tuzildi.
Qator sohalardagi o'zgarishlar bilan bog'liq qonunchilikning jadal rivojlanishi ayrim hollarda amaldagi qonun hujjatlariga zid bo'lgan ko'plab normalarning vujudga kelishiga sabab bo'ldi. SHuning uchun ham qonunchilikni tubdan qayta ko'rib chiqish, uni tizimlashtirish, normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish va qabul qilish jarayonlari sifatini oshirish, ijrosi monitoringini takomillashtirish maqsadida Norma ijodkorligi faoliyatini takomillashtirish kontseptsiyasi ishlab chiqildi.
Biroq shuncha ishlarga qaramay, indekslardagi ko'rsatkichlar bu borada hali kamchiliklarimiz borligini ko'rsatib turibdi. SHu bois, qator muhim vazifalarni belgilab olganmiz. eng avvalo, O'zbekiston Respublikasining korruptsiyaga qarshi kurashish bo'yicha uzoq muddatli strategiyasini ishlab chiqishimiz zarur bo'ladi.
SHuningdek, davlat organlarida korruptsiyaviy xavf-xatarlarni majburiy baholash tartibini belgilash va davlat boshqaruvi sohasida korruptsiyaning oldini olish bo'yicha reytingini shakllantirishni yo'lga qo'ymoqchimiz.
SHu bilan birga, mamlakatimizning Korruptsiyaga qarshi davlatlar guruhi (GREKO) xalqaro tashkilotiga a'zo bo'lishi va bu tashkilotning korruptsiyaga qarshi tegishli konventsiyalari talablarini milliy qonunchiligimizga implementatsiya qilish masalasini ham o'rganib chiqishimiz lozim.
Ommaviy axborot vositalari, fikrlar xilma-xilligi va so'z erkinligini ta'minlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini yanada mustahkamlashimiz zarur. Ayniqsa, jurnalistning qonuniy professional faoliyatiga to'sqinlik qilishga oid huquqbuzarliklarga nisbatan javobgarlikni belgilashimiz kerak.
Respublikaning siyosiy-huquqiy reyting va indekslarda quyi pog'onalardan joy olganligining sabablaridan yana biri mazkur reyting va indekslar, asosan, jamoatchilik fikri va xalq­aro ekspertlar xulosasi asosida shakllantirilishidadir. Qolaversa, indeks yurituvchi tashkilotlar so'rovnomalari faqatgina mustaqil fuqarolik jamiyati institutlari (nodavlat notijorat tashkilotlar) bilan hamkorlikda o'tkazilishini inobatga olib, respublika miqyosida bunday tashkilotlar kamligi hamda ular tomonidan tadqiqot ishlarini amalga oshirish salohiyati cheklanganligi kabi omillar ham bunga sabab bo'lishi mumkin.
SHu o'rinda alohida qayd etishimiz zarur, har bir davlat organi, ayniqsa, respublika darajasidagi vazirlik, idora, tashkilotlar huzurida nodavlat notijorat tashkilotlar vakillaridan iborat jamoatchilik kengashlari tuzilib, ular bilan yaqin hamkorlik o'rnatilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi.
— YAqinda BMTning “Raqamli hukumatni barqaror rivojlanishi yo'lidagi o'n yillik harakat” nomli hisoboti e'lon qilindi. 2020 yil uchun dunyoda elektron hukumat rivojlanishi natijalari taqdim qilingan ushbu reytingda O'zbekiston 6 ta pog'onaga tushib, 87-o'rinni egalladi. Nima deb o'ylaysiz, nima sababdan mamlakatimiz avvalgi o'rnini yo'qotdi?
— Albatta, O'zbekiston umumiy reytingda 6 ta pog'onaga pasaydi. Lekin reytingni shakllantiruvchi komponentlar bo'yicha birmuncha o'sish kuzatilgan. Masalan, ushbu reytingning “Inson kapitali”, “elektron ishtirok” va “Telekommunikatsiya infratuzilmasi” indekslari bo'yicha ko'rsatkichlar 0,01 dan 0,14 punktgacha oshgan.
“elektron ishtirok” indeksi bo'yicha respublikamiz o'zining ko'rsatkichini 0,80 punktgacha oshirib, umumiy reytingdagi o'rnini 13 pog'onaga ko'tardi va 46-o'rinni egallab, elektron ishtirok indeksining juda yuqori rivojlanish darajasiga ega mamlakatlar ro'yxatiga kirdi. Vaholanki, 2018 yilda ushbu indeks bo'yicha mamlakatimiz 59-o'rinda edi.
Bundan tashqari, O'zbekistonga ochiq ma'lumotlar bo'yicha eng yuqori ball berildi. Albatta, “elektron hukumatni rivojlantirish” reytingidagi o'rnimiz pasayishiga ayrim omillar ta'sir qildi. eng avvalo, ta'kidlash joizki, 2018 yildan joriy yilning aprel` oyiga qadar respublikamizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va “elektron hukumat” tizimini joriy etishda yagona muvofiqlashtiruvchi organ mavjud bo'lmagan. Natijada reytingni oshirish bo'yicha aniq belgilangan chora-tadbirlar rejasi qabul qilinmagan va tegishli ishlar etarli darajada tashkil etilmagan. Hozir Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi ushbu ishga mas'ul etib belgilangan.
SHuningdek, milliy elektron xizmatlar portali hamda ta'lim, mehnat, ijtimoiy xizmatlar, sog'liqni saqlash, moliya va atrof-muhit sohalaridagi tegishli vazirlik va idoralarning veb-saytlari ham talabga to'liq javob beradi, deb ayta olmaymiz. Ushbu saytlar reytingning “elektron xizmatlar” komponentida 148 ta jihat bo'yicha baholab boriladi. Milliy onlayn xizmatlar portali va rasmiy veb-saytlarning mobil` ­qurilmalardan foydalanish uchun moslashgan shakllari etarli darajada joriy etilmagan.
SHuningdek, tranzaktsiya xizmatlari darajasining pastligi, davlat bojlari, turli yig'imlar va jarimalarni to'liq elektron tarzda to'lash ham oxiriga etmaganligi reytingdagi o'rnimizga salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda.
Reytingning “Inson kapitali” komponenti bo'yicha ham ishlashimiz kerak bo'lgan ayrim kamchiliklar bor. Masalan, masofaviy o'qitish imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmayotgani, oliy ma'lumotga ega aholi qatlami bo'yicha aniq ma'lumotlar etarli emasligi reytingdagi o'rnimizga ta'sir qilmoqda.
Mobil` aloqa abonentlari, internet foydalanuvchilari ulushini begilaydigan “Telekommunikatsiya infratuzilmasi” komponentida esa respublikaning uzoq hududlariga yuqori tezlikdagi simli internet tarmog'i etib bormaganligi ham reytingdagi o'rnimizga o'z ta'sirini o'tkazmoqda.
Bu kamchiliklarni to'g'rilash bo'yicha ustuvor vazifalarni belgilab olganmiz. Umid qilamizki, navbatdagi hisobotlarda ushbu yo'nalishda mamlakatimiz o'rni yanada yaxshilanishiga erishiladi.
— Koronavirus pandemiyasi ko'p islohotlarimizga salbiy ta'sir qildi. Iqtisod deysizmi, sanoatmi, ta'lim va boshqa sohalar qiyin raqobat muhitida qoldi. Nima deb o'ylaysiz, bu holat reyting va indekslarda qanday baholanadi?
— Darhaqiqat, bugungi kunda koronavirus pandemiyasi global miqyosda butun insoniyatga xavf solayotganiga, barcha sohalarda turli qiyinchiliklarni keltirib chiqarayotganiga barchamiz guvoh bo'lib turibmiz.
Pandemiya sharoitida, albatta, birinchi zarba iqtisodiyotga tushadi, rejalashtirilgan ko'plab islohotlar ijrosi ortga suriladi, asosiy e'tibor sog'liqni saqlash tizimini qo'llab-quvvatlash, aholini ijtimoiy himoya qilish, uning turmush darajasini yaxshilashga qaratiladi.
Xalqaro reyting agentliklari indekslarni hisoblab chiqishda yoki reytinglarni tuzishda, asosan, mamlakatning turli statistik ko'rsatkichlariga tayanadi. Tan olish lozim, pandemiya sababli statistik ko'rsatkichlarning yaxshi tomonga o'zgarishiga nisbatan ularning yomonlashish ehtimoli yuqoriroq.
SHu sababli keyingi yillarda xalqaro reyting va indekslardagi o'rnimizning joriy holatida saqlab qolinishi yoki pastlashishi ehtimolini nazardan qochirib bo'lmaydi. Biroq unutmaslik kerakki, pandemiya bitta yoki bir nechta davlatda emas, balki butun dunyo mamlakatlariga bevosita salbiy ta'sirini o'tkazmoqda.
SHu bois, balki boshqa davlatlarning ham reytinglardagi o'rni pastlashishi sabab mamlakatimizning o'rni tom ma'noda ko'tarilishi yoki joriy holatda saqlanib qolishi ham ehtimoldan xoli emas.
Har qanday vaziyatda ham xalqimizning azaliy qadriyatlaridan kelib chiqib hamisha yaxshi niyat qilish, ertangi kunga umid bilan boqish tuyg'usi dilimizda yashamoqda. Ishonchimiz komilki, barchamiz, butun xalqimiz bir jon, bir tan bo'lib bahamjihatlikda harakat qilsak, bu sinovlarni albatta engamiz. Pandemiyadan taraqqiyotimizning ertangi yo'nalishlarini belgilaydigan yangi xulosalar, yangi g'oyalar, yangi kuch bilan chiqib, rivojlanish yo'lini izchil davom ettiramiz. 


Download 32,44 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
covid vaccination
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti