O`zbekiston respublikasi xalq ta`lim vazirligiDownload 138,73 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana12.03.2020
Hajmi138,73 Kb.
#42210
  1   2   3
Bog'liq
chidamlilik va uni rivojlantirishning jismoniy tarbiyasi
O’tgan kunlar , 2, pedagogika predmeti maqsadi va vazifalari ilmiy tadqiqot metodlari, Elektronika(mus ish Ahadjon), xrpt ju4ifyhcj21da9od33aop1d1z6zys4h4nacuyjx8bmbbkpfcifsz7voupdh08p3kp57eescf7eh, the acoustic aspect of the english speesh sounds, Apple kompaniyasi, Apple kompaniyasi, 77777777, Elektrokimyoviy tahlil usullari, 48, стол тенниси, 77777777, Apple kompaniyasi, Apple kompaniyasi

 

 

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA`LIM VAZIRLIGI 

 

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedgogika instituti  

Jismoniy madaniyati fakul`teti 

 

 Jismoniy madaniyat mutaxassisligi 

(5112000) 

 

 

3- D kurs talabasы 

Artikbaev Shamshetdin Srajadinovichning

 

«Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi» fanidan KURS IShI 

 

 Tema:  

Chidamlilik va uni rivojlantirishning  

jismoniy tarbiyasi

 

  

 

  

             Bajargan.                                    Sh. Artikbaev   

 

             Qobillagan.                                 T. Iskenderov  

 

NUKUS-

2015 yil


 

 

  

 

  

 

РежаРежа

Режа


Режа 

 

  

 1.Kirish 

 

2.  Jismoniy mashqlar jismoniy tarbiyaning asosiy vositasi   

 

3. 

Sifatlarni 

rivojlantirishda 

tabiatning 

sog`lomlashtiruvchi kuchlari. 

 

4Xulosa  5Adabiyotlar 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

K I R I Sh 

Jismoniy  tarbiya  ta`limi  jaraenida  «uqitish»  muhim  urinni  egallaydi.  Bu 

jaraenda  harakat  faoliyatini  eki  uning  ma`lum  bulagini  bajarishga  urgatiladi,  bu 

harakatni  mashq  qilish-takrorlash  orqali  amalga  oshiriladi.  Ushbu  jaraen.  Uz 

navbatida shug`ullanuvchida shu harakat haqida nazariy bilimning shakllanishiga, 

jismoniy  sifatlarni  rivojlantirilishi  tarbiyalanishiga  olib  keladi.  Demak  jismoniy 

tarbiya jaraenida ta`lim maxsus bilim va harakatni bajara olishni uzlashtirish va uni 

uqvchiga quyishdir, eki jismoniy ma`lumot berishdir. 

Uqitish  praktikasida  «harakat  faoliyati  ta`limi»,  «harakatka  urgatish», 

«harakat  malakasi»,  «harakat  kunikmasi»,  «nazariy  bilim»,  «qila  bilish», 

«tarbiyalash»,  «rivojlantirish»  va  hokazodek  atamalardan  foydalaniladi.  Maqsad 

bitta u ham bulsa, yuqorida qayd qilinganidek  jismoniy  ma`lumot berishdir.  

«Harakat  faoliyatini  urganish»  (eki  jismoniy  mashqni),-nisbatan  qisqa 

pedogogik vazifadir. «Harakat faoliyatini urganish» (eki jismoniy mashqni uqitish) 

atamasi  harakat  faoliyati  aniq  bulib  uning  nazariy  bilimi  berilgandagina 

qullaniladi. 

Harakat  faoliyatining  tarkibiga  bir  necha  harakatlar  kiradi,  undan  bu  atmaga 

loyiq  bulgan  «harakatlarga  urgatish»  iborasi  qullaniladi.  Harakat  faoliyatini 

urgatishda  (uqitishda)  harakat  malakasi  shakllanadi,  kunikma  vujudga  keladi,  bir 

vaqtning  uzida  muvofiq  jismoniy  harakat  sifatlari,  kuch,  tezlik,  chidamlilik, 

chaqqonlik, muskullar egiluvchanligi va bug`inlar harakatchanligi rivojlanadi. Shu 

sababli  pedogogik  jarenda  e`tibor  aniq  bir  narsaga,  ta`limga  (malakani 

shakllantirishga) eki harakat sifatlarini rivojlantirishga qaratilishi lozim. 

Harakat    faoliyatini  uqitishning    xususiyatlari.  Harakat  faoliyatining  uqitish 

jarenida  faqatgina  bilim  berish  va  tarbiyalash  vazifalari  qushib  hal  qilinmay, 

sog`lomlashtirish  vazifasi  ham  hal  qilinadi.  Hech  qaysi  umumta`lim  predmetida 

bunchalar  yaqqol  namoen  bulmaydigan  sog`lomlashtirish  vazifasi  harakat 

faoliyatini uqitishda erkin namoen buladi.  

Jismoniy mashqlar jismoniy tarbiyaning asosiy  

 

 

vositasi   

Jismoniy  mashqlar  shakli  va  mazmuni  uzaro  bog`lik  bulib,  bir-birini  taqoza  etadi. 

Mazmunining shakliga nisbatan asosiy rolni uynaydi. Masalan har qil masofada tezlik sifatining 

namoen  bulishi  yugurish  texnikasining  ham  turlicha  bulishiga  sababchi  buladi,  (qadamning 

kattaligi, chastotasi, tananing xolati va h k). Shakl mazmunga ta`sir kursatadi. Aniq ma`lum bir 

harakat uchun namoen bulaetgan jismoniy sifatlar shu jismoniy mashqin bajarishdagi malakaga 

ta`sir  qiladi.  Shuning  uchun  suzuvchi  kuchi  bilan  gimnastikachi  kuchi,  shtangachi  kuchi  bir 

biridan  farqlanadi.  Jismoniy  mashqni  shakli  va  mazmunining  ratsional  muvofiqliliga  erishish 

jismoniy  tarbiya  nazariyasi  va  amalietining  asosiy  muammolarilandir.  Bu  muammo  qisman 

harakat malakasi va kunikmasi, shuningdek jismoniy sifatlariga ham ta`luklidir.                                 

Jismoniy  mashq  texnikasi.  Har  qanday  harakat  akti  harakat  faoliyati  tarikibidan  ikki 

narsani 


a) bajarialaetgan harakat, uni bajarishdan kelib chiqadigan maqsad. 

b) harakat vasifasini hal qilish usulini farqlash kerea buladi. 

Kupincha  bil  hil  harakat  turli  uslubiyatlarda  bajariladi,  masalan  balandlikka  sakrashda 

plankaga tug`ridan, chap ung tomonlardan yugurib kelish va plankaga yaqin eki undan uzoqdagi 

oeq bilan depsinish mumkin. Aslida esa shu mashqni yuqorida kayd qilinganidan boshqacharoq, 

oson, oz energiya sarflab belgilangan harakatni (vazifani) samarali hal tish usuli mavjud buladi. 

Harakat  vazifasini  oson  samarali  hal  qilish  uchun  tanlangan  harakat  akti  (faoliyati)ni 

jismoniy mashq texnikasi deb atash qabul qilingan. Texnika-grekcha  suz  bulib  «bajara  olish  san`ati»  degan  ma`noni  bildiradi.  Jismoniy 

mashq texnikasi doim uzgarib turadi va takomillashadi. Takomillashgan harakat texnikasi yuqori 

natija  kursatish  garovi  bulib  unga  sportchilarning  tinimsiz  ter  tukishi  orqali  erishiladi.  Sportchi 

ning jismoniy taergarligini ortishi eki uning gavdasi tuzilishi (anatomiyasi), boshqacha aytganda 

jismoniy rivojlanganlikni kursatuvchi kursatkichlarining turli tumanligi (son suyagini kaltali eki 

uzunligi elka suyagi ulchamining turli xilligi        va h k) sport turi-jismoniy mashqlar bajarish 

texnikasini  asosini  uning  zvenolari  eki  detallarini  uzgarishiga,  almashishiga  sabab  bulishi 

mumkin. 


Texnika uning  a s o s i , z v e n o l a r i  va  d e t a l l a r i g a bulib urganiladi. 

T e x n i k a n i n g   a s o s i deganda harakat vazifasini bajarish uchun kerak buladigan 

harakat faoliyati tizimining uzak qismi tushuniladi. Qullangan usullar tananing qismlarini uzaro 

kelishgan  holda,  harakat  aktining  ketma-ketligi  tizimini  buzmay,  jismoniy  sifatlariga  (kuch 

tezkorlik,  chaqqonlik,  muskllar  egaluvchanligi  va  bug`inlar  haraaktchanligi)ning  keraklicha 

namoen  amalietda  unumli  kullanishi  mumkin  va  uzoq  vaqt  uzining  haetiy-amaliyligini  saqlab  

 

qoladi.  Masalan  balandlikka  sakrashning  «Fosberi-flon»  usuli  samarali  bulsa  ham  hozirgacha kupchilik  sportchilar  «perikidnoy»  usulidan  foydalanadilar.  Yangi  urganuvchilar  uchun  hozirgi 

kunda  «qadamlab  sakrash»  usulidan  foydalanilish  sakrash  texnikasini  uzlashtirishda  kereakli 

samara beradi. 

T e x n i k a n i  z v e n o s i  deyilganda bajaralaetgan haraaktning asosiy mexanizmi 

sakrashlarda-depsinish,  uloqtirishlarda  final  kuch  sarflashni  bajarish  uchun  erdam  beradigan 

harakat faoliyati tarkibidagi bulaklar tushuniladi. Pedogogik jaraenida mashqning n a g i z i deb 

qaraladi. Texnikaning uzlashtirishi mashq texnikasining asosini urganish demakdir. 

Texnikaning  detali  bu  harakat  tarkibiga  kirgan,  lekin  uning  asosiga,  zvenolarini  zien 

etkazmaydigan  kushimcha  harakatlar  eki  shu  harakat  mexanizmi  tarkibidagi  eng  mayda 

bulaklardir. 

Masalan  uzunlikka  sakrashda  kimdir  tanaga  texlik  berishni  keskin  tezlanish  bilan 

boshlaydi,  qisqa  musofaga  yuguruvchi  ham  tusiqlar  osha  ham  tusiqlarsiz  yugurish  yulkasida 

harakatlana  oladi.  Start  uchun  start  kolodkasini  urnatish  esa  ikkala  masofada  turlicha,  ular 

qaysidir detali bilan farq qiladi, lekin bu detal mashqin asosiy zvenosiga zien etkazmaydi. 

R a ts i o n a l  s p o r t  t e x n i k a s i. Ratsional sport texnikasining asosiy qoydasi 

shundan iboratki faoliyatni bajarishda aktiv va passiv harakatlantiruvchi kuchlardan tuloqonli va 

maqsadga  muvofiq  ravishda  foydalanib  shu  vaqtning  uzida  uni  tormozlovchi  (susaytiruvchi, 

samaradorlikni pasaytiruvchi) kuchlarni kamaytirish tushuniladi. 

N`yutonning  uchta  qonuni  mexanik  harakatlari  haqida  gap  ketganda  jismoniy 

mashqlarning  ratsional  texnikasi  haqida  hulosaga  kelish  uchun  mexanikaning  bu  qoydalariga 

tayanib bulmaydi. Nimaga fizika qonuniga kura, imkoni boricha balandka sakrash uchun nazariy 

jihatdan,  sakrashni  rosa  chuqur  urganish  bilan  bajarish  lozim.  Ammo  tajriba  kursatmoqdaki, 

insonning sakrash imkoniyati chegarasi aytarli yuqori, agar u iloji boricha katta bulmagan yarim 

utirish  bilan  depsinishda  depsinish  oeg`ining  tizza  bug`inidan  qisqagina  bukish,  sakrash 

samaradarliliga ham ijobiy, ham salbiy foyda berishi mumkin. 

Xulosa qilsak ratsional texnikani egallashda faqat mexanika qonunlariga tayanish bilan 

cheklanmay,  harakatni  materiyaning  eng  yuqori  shakillariga  ulardan  biri  bulmish  biologik 

qonuniyatlariga ham tayanishga tug`ri keladi. 

Darslikning  harakatlarga  xarakteristika  bulimida  ratsional  sport  texnikasining  ayrim 

qonuniyatlari  xususida  suz  yuritiladi.  Quyida  biz  asosan  muskul  kuchidan  foydalanishning samaradarliga tuxtalamiz. 

Muskulning  uta  zuriqishini  optimal  yunalishi.  Muskul  kuchi  belgilangan  faoliyatning 

yunalishiga iloji boricha yaqinlashtirishi, moslashtirilishi  lozim. Masalan, nayza uloqtirishda zur  

 

berib  tanaga  tezlik  berishimiz  mumkin,  lekin  bu  tezlik  nayzani  uloqtirishdagi  zarbga moslanmasa, sarflanagan kuch samarasiz buladi, nayza rejalashtirilgan traektoriyada uchmasligi 

mumkin,  past  start  olishda  tananing  og`ishi  54  va  72  gradusli  burchak  hosil  qilgandan  sung 

startdan chiqishning samarasi turlicha buladi. Hisoblashlar kursatmoqdaki, ikkala oeqdan 180 kg 

kuch birdan depsinish o`g` gradusdan start olganda, kuchning gorizontal yunalishi samaradorligi 

55, 62 kg dan oshmas ekan. Agar start 54 gradusda bajarilsa depsinish kuchi samaradorli 105, 80 

kg bulishi mumkin. 

Harakat  tezligini  oshirish  gavdaga  tezlanish  berish  uchun  unga  anchagina  kuch  ta`sir 

etilishi lozim. U qanchalik kuchli bulsa, tanani fazoda tazlanishi shunchalik qisqa vaqt ichida tez 

vujudga keladi. Lekin tezlik birdaniga oshmaydi. Buning uchun kuch anchagina vaqt ichida ta`sir 

etib turishi zarur. Maksimal tezlik olish uchun esa uzoqroq masofa lozim va katta kuchlik bilan 

ta`sir  etish  foydalidir.  Oeqning  tupga  tegadigan  ustki  qismini  qanchalik  orqaga  chtszib  tup 

oralig`idagi masofa uzaytirilsa, oeq kaftining tegish tezligida oshirilsa, tupning zarbi kuchayadi. 

Yulning chegaralanishi tezlikni kuchayishini susaytiradi. 

Kuchning  ta`sir  etish  vaqti  qanchalik  oz  bulsa  harakat  tezligi  shuncha  yuqori  buladi. 

Gavda qiyachiziq buylab tezlik oladigan bulsa shuncha kup ta`sir kuchi kerak buladi. 

Tug`ri chiziq buylab harakat tezligi uchun qiya chiziq buylab harakat tezliliga nisbatan 

ta`sir kuchi oz talab qilishadi. 

Kuch oshirilishning uzluksizligi va birin ketinligi. Bu qoyda N`tonning ikkita (enertsiya 

va tezlanish) qonunidan kelib chiqadi. Eng katta kuch harakatni boshlash uchun, tinch (turg`un) 

enertsiyani engish uchun kerak buladi. 

Masalan shtangani kukrakka olishga harakat boshlash uchun oeqning va elkaning orqa 

muskullaridan,  ularning  kuchidan  foydalaniladi.  Chunki  uni  tuxtatish  eki  tinch  turgan  jism 

energiyasini ozgina bulsa da uzgartirish uchun yana qushimcha zuriqish talab qilinadi. Aslida bu 

zuriqishdan mashq tezligini yanada oshirishda samarali foydalansa bular ekan. 

Moodo  yadro  turtishning  qaysidir  joyida  harakatning  ozgina  sekinlashtirilishi  eki 

ushlanishiga yul quyilsa, oldingi harakatning foydali effektidan mahrum bulib qolish mumkin. 

Haraktlarning uzluksizligi va davomiyligi texnik taergarligi yuqori bulgan sportchilarda, 

ayniqsa uloqtirish, sakrash, suzishning barcha turlarida yaqqol kuzga tashalanadi. 

Harakatlar shunday bajarilishi lozimki, unda ishtiroq etaetgan muskullar guruhining ishi 

tugashi  bilan  navbatdagi  muskullar  guruhi  harakatni  davom  ettirish  uchun  uz  ishini  ulab 

yuborsin.  Bunga  albatta.  Kup  mehnat  (mashq)  qilish  orqali  erishiladi.  Uni  ustiga  navbatdagi 

harakatlar yanada tezlik oshirilishi bilan bajarilishi lozim, ustiga ustak oldingi harakatta ishtirok 


 

 

etaetgan gavdaning ma`lum qismi uz harkatini tugataetgan eki havoda muallaq qolganda davom ettirilishi lozim. 

Harakat  sonining  bir  zvenodan  boshqa  zvenoga  utkazish.    Tana  harakatini  soni 

deyilganda,  gavda  massasining  uning  tezligiga  kupaytmasi  (mv)  tushuniladi.  Texnikasi  oliy 

darajada  bajaralaetgan  jismoniy  mashqning  bajarilishiga  nazarimiz  tushganda,  shuni  kurish 

mumkinki, gavdaning olohida zvenolari harakatga bir vaqtning uzida emas, ma`lum ketma-ketlik 

bilan  jalb  qilinadi.  Ayrim  hollarda  gavdaning  katta  massasi  uzining  kichik  massasidan  uzib 

oldinga ketadi, ayrim hollarda uning teskarsiga bulishi mumkin. Ta`sir  kuchiga  aks  ta`sir  etish.    Qarama-qarshilik  konuniga  kura,  harakatlarning 

barchasida  aylanma,  borib  kelish,  uchrashish,  bir-birini  tuldirish  (konpensatsi)  dek  harakatlar 

uzining aks ta`sirini engishi lozim.  

Rezina  bitum  yugurish  yulkasida,  qum  yulkaga  nisbatan  yuguruvchi  kam  qarshiliksiz 

harakatlanadi. Yadro turtuvchi mashqni bajarish paytidagi final kuch sarflashda erda ikki eki bir 

oegi  bilan  tayana  olsagina  kerakli  natijani  kursatadi.  Juft  bulib  mashq  bajaraetgan  uz  kuchini 

ikkinchi  sherigining  gavdasini  aylantirish  uchun  sarflasa,  keyingisi  bu  kuchga  etarli  darajada 

moslab qarshi kuch vujudga keltira olishi shart. Agar usha qarshi kuchni vujudga keltira olmasa 

mashqning effekti yuqoladi. 

Ayrim jismoniy mashqlarni bajarishda qarshilikni vujudga keltirmasdan, aks qarshilikni 

susaytirish, ozaytirish zaruriyati  yuzaga keladi. (voleybolchilarning  yiqilishi-tupni kutib olishga 

intilish natijasida tupni ilib olishga erishish).  Harakatlarning  tavsifi.  Jismoniy  madaniyat  uqituvchilari,  tutaxassis  trenerlar, 

fizkul`tura  faollarigina  emas,  balki  mavjud  jamiyat  a`zolarin  barchasi  uz  harakati  va  harakat 

faoliyatlarini  tahlil  qilibgina  qolmay,  kasbdoshi,  tengdoshi,  farzandi  va  boshqalarning 

harakatlarini ham tahlil eta olishi malakasiga ega bulishi zarur. 

Jismoniy  mashqlar  bilan  shuqullanish  davomi  da  harakat  koordinatsiyasi  degan 

tushunshaga  duz  kelamiz.  Bu  sifatning  shvkillanish  ma`erining  buzilishi salbiy  oqibatlarga  olib 

kelishi mumkin. 

Harakat tananing fazodagi (bushliqdagi) holatiga qarab, harakat traektoriyasiga (yuliga), 

harakatning  yunalishiga,  harakat  amplituadisiga  (og`ishiga)  qarab,  bajarish  uchun  sarflangan 

vaqtiga,  harakatning  tezligiga,  harakatni  davomiyliliga  (uzunliliga),  tempi,  ritmi,  kuchiga  qarab 

tavsiflanadi. 

Yuqorida  kayd  qilingan  harakat  holatlarini  tahlil  qila  olsakgina  harakatlarni  tavsiflay 

olishimiz mumkin. 


 

 

Amalietda  tananing  fazodagi  holati,  harakatning  traektoriyasi  (yuli)  ga  qarab tavsiflaymiz. 

Tananing  holati  (pozasi),  buqinlar-tananing  qismlari  (bulaklari)  ning  harakati  fazoda 

harakatning  ma`lum  elementlarini  yuzaga  keltiradi.  Gavdaning  ma`lum  elementlarini  yuzaga 

keltiradi.  Gavda  qismlarini  fazoda  enkaygan,  bukraygan,  tanani  ayrim  bulaklarini 

yig`ishtirilganligini, harakatlar davomida bu pozalar va turishlarni uzluksiz uzgarib turishi va h k 

lar uz navbatida jismoniy yukning hajmini ortishiga olib keladi. Tananing  vertikal  holati-osilish  va  tayanishlar,  gorizontal  tayanishlar,  gorizontal 

holatlar,  gorizontal  muvozanat  saqlashlar,  aralash  osilishlar,  tayanishlar  h  k  lar.  Tanani engashtirilgan,  buklangan  holatlari,  tayanib  etishlar,  enkaygan  holda  oeqlar  bilan  oldinga, 

orqaga, en tomonlarga «qatta qadamlar». 

 Tananing  ayrim  bug`inlari  harakatlari-inson  jismining  ajratib  olingan  qismidagi  ikki 

biologik  zvenoni  fazoda  turish  joyini  uzgarishi  bulib,  bukish  va  tug`rilashdek  sodda  harakat 

fazifalarini  hal  qilishga  yunalish  berishi  mumkin.  Individ  harakat  faoliyatida  uning  jismi 

bug`inlaridagi  harakatlar  bir  vaqtning  uzidagi,  ketma-ket,  qator,  ohista  bajariladigan  navbatma-

navbat,  eki  davomiyligi  qisqa  uzun  bulgan  harakatlarga  birlashishi  mumkin.  Shuni  hisobiga 

harakatlarni  eng  soddasidan  eng  qiyinigacha  bulgan  harakat  vazifalarni  hal  qilish  imkoni 

yarailadi. 

Harakat  koordinatlari-tug`ri  chiziq  va  burchak  ulchovlarida  aniqlanadigan  tananig 

boshqa  qismiga  nisbatan  fazoviy  chegarasi,  hisoblash  boshlangungacha  gavdaning  eki  uning 

bulaklarini nisbatan qaerdaligi (start chizig`i, gimnastika jihozi, uni uqi va boshqalar) ga nisvatan 

anaqlanadi. Tananing  holatlari  ichida  magqni  bajarishni  boshlashdan  oldingi  holat-«dastlabki 

holati»  deb  ataladigan  qismi,  mashq  texnikasini  uzlashtirish  eki  bajarishda  muhim  ahamiyat 

texnikasini  uzlashtirish  eki  bajarishda  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Oldiniga  u  anatomiya-

fiziologik vazifani hal etish e`tiborga olinsa, boshqa tomondan, shu harakatni bajarilishiga ijobiy 

erdam beradi. 

Dastlabki  holat  harakatni  bajarishni  boshlash  uchun  jng  optimal  holat  bulib  harakat 

boshlangandan  keyin  bajariladigan  harakatlarning  ketma-ketliligiga  kulaylik  yaratadi.  Sprinter 

uchun «past start» darbozabon uchun «tupni kutish holati» va h k lar. 

Bu  holatlarni  akademik  Uxtomskiy      o  p  t  i  m  a  l    h  o  l  a  t  deb  atadi.  Kurinishidan 

dastlabki  holat  osoyishta  bulsa  ham  aslida  organizm  energiya  sarflash  bidan  qator  muskullar 

guruhi  muskul  ishi  bajarishga  puxta  taergarlik  kuraetgan,  nafas  olish,  nerv,  yurak-tomir  tizimi, 

modda  olmashinuvidek  keng  fiziologik  jaraen  avjida  buladi.  Dastlabki  holatni  jismoniy  mashq 


 

 

bajarishdagina  ahamiyat  katta  bulmay  mashq  davomida  tanani  qanday  holda  (holatda  pozada) turishi  muhim  ahamiyatga  egadir.  Sprinter,  stayer,  marofonchi,  chang`ida,  kon`kida 

yuguruvchilarning  gavdalarini  vertikalligini  ma`lum  gradusga  etgan  holda  ushlashi  mashqni 

samaradorligiga  ma`lum  darajada  (uzunlikka,  balandlikka,  sakrovchining  depsinishdan  keyingi 

holati) ijobiy eki salbiy ta`sir etadi. 

Ayrim  sport  turlarida  va  jismoniy  mashqlarda  tananing  umumiy  holati  bilan  uning 

ayrim  qismlari  (bulaklari)  holatlari  biomexanik,  maqsadga  yunaltirilgan  bulibgina  qolmay 

(kon`kida  figurali  uchuvchilar,  gimnastlar,  akrobatlar,  suvga  sakrovchilar  va  badiiy 

gimnastikachilarning harakaktlari ) harakatni kuzataetganlarda eki uni bajaruvchilarda estetik his 

tuyguni  shakillantiradi  va  ularga  zavq  beradi.  Harakatlarning  ravonligi,  ketma  ketligi,  erkinligi 

qiyinchiliksiz  bajarish  inson  jismining  qanday  holatdaliliga  bog`liqligi  jismoniy  mashqlar 

texnikasini  egallashda,  harakatni  urgatish  jaraenida,  hatolarni  aniqlash  va  ularni  tuzatishda 

muhim  rollarni  aniqlash  va  tuzatishda  muhim  rol  uynaydi.Harakatning  yuli  (traektoriyasi) 

jismoniy  mashq  texnikasini  uzlashtirishda,  uni  namoyish  tanalishda  muhim  ahamiyatga  ega. 

Mashqni bajarishda tana harakati yulining qanday shakldaligi, 

yunalishi va harakatning amplitudasi qandayligini aniqlay olsak, ajratsakgina gavdaning 

(eki uning qismlari) harakatini aniqlaymiz. Inson organizmning anatomiyasini turlicha ekani bir 

hil harakatni  har bir hil individ uchun turlicha harakat yulini tanlashni taqazo qiladi. 

Harakatning shakliga qarab ularning tug`ri chiziq buylab bulishi mumkinligi aniqlanadi. 

Kuzatishlar  shuni  kursatadiki,  individning  harakati  hech  qachon  tug`ri  chiziq  buylab  bulmas 

ekan.  Oddiy  harakatlar  ham  qator  muskullar  guruhini  turlicha  aylanma  harakatlardan  iborat. 

Ularning organizmining  energiya sarflashi uchun samarali tomoni katta bulib, tananing ma`lum 

bulaklardagi harakatlarni bajara olish imkoning yaratilididir. Masalan bakschi zarbasi uchun elka 

muskullarining  ma`lum  qismigina  turlicha  harakat  qilsagina  bas,  lozim  bulgan  maqsad  amalga 

oshadi. 


Harakatning  yunalishi-mashqning  effektivligi  shunda  ortadiki,  bajarilishi  lozim  bulgan 

harakat  uchun  kerak  bulgan  muskullar  mashqning  texnikasini  aniq,  ravon  bajaradi:  qullarni 

tarsakdan kukrak oldida  kaftlarni pastga qilib bukgan holda  «ro`vok»  larning bajarilishi kukrak 

muskullarini taranglatadi va bushatadi. Agar shu harakatni tirsakni bir oz pastga tushirgan holda 

bajarsak,  mashq  uz  ahamiyatini  yuqotadi.  Basketbol  tupini  savatga  tushirish  uchun  tupning 

yunalishi  olti  gradusdan  turt  gradusgacha  uzgartirish  tupni  savatga  tushishi  imkoniyatini  yuqga 

chiqarishi mumkin. 

Amalietda  harakatning  yunalishi  tananing  saxiga  eki  biror  muljaliga  qarab  belgilanadi. 

Qulni  oldinga  kutarishda  bir  gavdaga  nisbatan  uni  holatiga  qarab  harakat  yunalishini 


 

 

belgilaymiz.  Yadroni  ma`lum  balandlikka  urnatilgan  «planka»  ustidan  oshirib  turtishda  bizga muljal bulib planka xo`zmat qiladi. 

Inson  tanasi  pastga-yuqoriga,  oldinga-orqaga,  unga-chapga,  toman  yunalishda  harakat 

qiladi. 

Harakatni  amplitudasi-harakatning  og`ishidir.  Fizikada  amplituda  deb  mayatnikning 

tinch holatiga nisbatan ung va chopga og`ishi (graduslari) tushuniladi. Bihda esa tananing ayrim 

qismlarining og`ish harakati tushuniladi. Tug`ri yunalishdagi harakatning amplitudasi qadamning 

uzunligi  (o`5sm)  eki  shartli  belgisiga  qarab,  yarim  tula  utirish  va  boshqalar  orqali  aniqlanadi. 

Odam  tanasining  ayrim  qismlarning  amplitudasi  usha  tananing  bug`inlari  elastikliliga  bog`liq 

buladi. 

Harakatlar aktiv va passiv muskul qisqarishida ruy beradi. Sport trenirovkasida, turmush 

sharoitida  buladigan  ishlar  harakatning  ampiludasiga  bog`liq.  Katta  quzg`alish  uchun 

moslashtirilmagan  muskulni  katta  amplitudada  harakat  qilishga  majbur  qilish  shikastlanishga 

olib  keladi.  Agarda  harakatning  amplitudadsi  quyilgan  vazifa  talablariga  javob  bermasa,  u 

harakatlar aniq harakatlar sifatida namoen bula olmaydi. Harakatlar ajralish vaqtlariga kura ham 

tavsiflanadi. 

Harakatning tezligi deb inson jismini eki uni ayrim bulagini ma`lum vaqt birligi ichida 

fazoda  urin  almashishi  tushuniladi.  Boshqachasiga-tezldik  yul  uzunligini  tananing  eki  uni 

ma`lum qismini shu  yulni bosib utish uchun sarflangan vaqtga nisbati bilan ulchanadi. Tezlikni 

aniqlashda metr soniyadan (m/s) foydalaniladi. Yulning hamma nuqtalarida harakat tezligi bir hil bulsa, bu harakat maromli  t e k i s   h 

a r a k a t   eki yulning ayrim nuqtalarida tezlik har-hil bulsa, bu harakat maromsiz  n o t e k s  h a 

r a k a t deb tushuniladi. 

Qisqa vaqt davomida tezlikni oshirilishi  t e z l a n i sh deb ataladi.  

Harakat    i  j  o  b  i  y    va    s  a  l  b  i  y    ham  bulishi  mumkin.  Harakat  yuqori  tezlikda 

boshlanib, maromi tezlashib va sekinlashib tursa, bu kabi harakat  k e s k i n  h a r a k a t  deb 

nomlanadi. 

Odamda doimiy tezlik va tezlanish bilan bajariladigan harakatlar onda-sonda uchraydi. 

Bundan  tashqari,  teznikasi  tug`ri  bajarilgan  jismoniy  mashqlarda  birdaniga  tez  eki  sakrashlar 

bilan bajariladigan mashqlar bulmaydi. Notug`ri bajarilgan mashqlar tezligi tez sakrashlar orqali 

bajariladi. 

Ayrim  hollarda  harakatning  tezligi  deganda,  tananing  harakat  tezligi  tushunilmay

uning ayrim bulaklari (qismlari) tezligi ham tushuniladi. 


 

 

Yuqoridagilar,  bug`inlarning  uzun-kaltaligi,  tashqi  muhit  ta`siri  qarshiligi,  harakat qobiliyatlarining  turli  tumanligidek  boshqa  faktorlarga  ham  bog`liq  bulib  tezlikni  namoen 

qilishda  etakchi  urinni  egallaydi.  Sportchida  harakat  tezligi  asosiy  sifatlardan  biridir.  Tezlikni 

yuqori  bulishi  yuqori  kursatkich  omilidir.  Tezlik  namoen  qilishdan  kura  uni  ushlay  olish 

(musoboqa,  mashq  bajarish  davomida)  muhim  rol  uynaydi.  Tezlikni  oldindan  rajalashtirilgan 

jadval buyicha ushlay olish muntazam mashg`ulotlar orqali erishiladi. 

Harakatni  davomiyligi.  Harakatni  uzoq  davom  etishida  asosiy  rolni  tananing  qismlari 

egallaydi.  Mashqni  bajarilish  muddatini  uzgartirib,  ya`ni  bajarilish  vaqtini  ozaytirib  eki 

kupaytirib,  darsning  umumiy  nagruzkasiga  ta`sir  etish  mumkin.  Jismoniy  mashqlar  texnikasida 

harakatni ayrim zvenolarini uzunligi (uloqtirish uchun yugurish, suzishda qulosh otish, chanqida 

sirqanish va h k).katta ahamiyatga ega bulib, bajarilaetgan ish eki uni muddati haqida axborotlar 

berib turiladi. Harakatning  tempi  deganda  harakat  tsiklining  qaytarilish  chistotasi  eki  ma`lum  vaqt 

ichida bajarilgan harakat tushuniladi. Yurish tempi mitutiga 120-140 qadamdan, eshkakni suvga 

botirish  tezligi  20-40  marotaba  buladi.  Tempi  bilan  tezlikni  farqlashimiz  lozim.  Masalan,  qulni 

bir tempda turli balandlikka kutarish va tushurish harakatini takrorlash mumkin, lekin bunda qul 

harakati  tezligi  turlichadir.  Yugurish  qadamlarinig  uzunligi  bir  hil  bulmasada,  qadam  chistotasi 

bir maromda bulsa yugurish tezligi ham turli hilda buladi. Harakat  ritmi  deganda,  aktiv  muskul  zuriqishi  va  taranglashining  ma`lum  vaqt  ichida 

passiv  va  kuchsiz  harakat  fazalari  bilan  bog`liq  holda  namoen  buladigan  xarakterli  tamonlarini 

tushunamiz. Bu hususiyat har qanday tuliq harakat aktida mavjud buladi. Shunday qilib harakat 

ritmining fazoda ma`lum vaqt davomida zuriqishning harakat tizimi tarkibida nisbatan tug`ri va 

uz  urnida  uyushtirilishi  bilan  belgilashimiz  mumkin.  Har  qanday,  hatto  natug`ri  bajarilgan 

harakat akti tarkibida ham (harakat bulaklarining uzun qisqaligiga bog`liq) ma`lum harakat ritmi 

bor.  Demak  ritm  ratsional,  tug`ri,  yuqori  natijaga  olib  keluvchi  eki  noratsional,  natug`ri  natija 

samarasini  pasaytiruvchi  bulishi  mumkin.  Ritmni  majburiy  sharti  mavjud  harakat  tarkibida 

kuchli,  uni  boshqa  bulaklariga  nisbatan  urg`u  beradigan,  e`tiborga  loyiq  harakat  tarkibidagi 

hodisa  (harakat)  ning  borligi  ularning  urin  almashinuvini  ma`lum  vaqt  intervalida 

takrorlanishdir. 

Ratsional  sport  texnikasini  egallashning  eng  ahamiyatli  kursatkichlaridan  biri  jismoniy 

mashqni  bajarishda  muskul  zuriqishning  tug`ri  va  uz  vaqtida  navbatlashuviga  erishishdir. 

Harakatning  aktsent  (e`tibor)  beradigan  qismiga  eng  kuchli  zuriqish  tuplanadi.  Bu  zuriqishdan 

kelib  chiqqan  harakat  ma`lum  vaqt  passiv  davom  etadi.  Aktsent  berilgan  davrning  intensivligi 


 

 

qanchalik  kuchli  bulsa,  ish  samarasi  shuncha  yuqori  buladi,  harakatning  passiv  fazasidan tuloqonli foydalanish mumkin. 

Trenirovkalar  ta`siridan  zuqriqishning  keskin  kuchayishi  va  pasayishi  hamda 

harakatning  aktiv  va  passiv  fazalarining  davomiyligi,  chuzilishi  mumkin.  Yuqori  malakali 

sportchilarda harakat ritmi standart sharoitda turg`un xarakterda buladi. Har qanday aniq harakat 

faoliyatli  ma`lum  shaxs  tomonidan  texnik  jihatdan  yuqori  maqom  darajasida  bajarilsa  shu 

mashqni  bajarishdagi  ratsional  ritm  e`tiborimizga  tushadi.  Lekin  uni  har  qanday  ritmga  ham 

abstrakt holda qullash mumkin buladigan «ritm» deb qarash natug`riridir.  

Har bir sportchini individual xususiyatlari evaziga xarakatni bajarishda uz ritmi buladi. 

Lekin  ritmdagi  variatsiya  belgilangan  chegarada  ushbu  faoliyatning  asosiy  ratsional 

strukturasidan chiqmasligi kerak. Shunga kura, ritm harakat faoliyati tarkibidagi alohida-alohida 

elementlarni  bir  butun  qilib  bog`laydi,  harakatni  tezlashtirish  eki  sekinlashtirish  bilan  uning 

umumiy ritmik shakli uzgarmaydi. 

Jismoniy  mashqlarning  ritmlari  inson  tomonidan  ongli  ravishda  ratsional  texnikaning 

ob`ektiv qonunlari asosida shakillantiriladi va boshqariladi. 

Ta`lim jaraenida shug`ullanuvchi eki uquvchiga harakatning aktsent berilgan qismlariga 

vaqtning  qisqa  muddatlarida  katta  zuriqishni  tuplab,  uni  ishlataolsa,  asosan  ishlaetgan 

muskullarni  birlashtirib  ularga  dam  berish  imkoni  yaratiladi.  Natija  esa  yaxshi  buladi.  Yuqori 

malakali  sportchilar,  tsirk  artistlari  mashq  bajarishdagi  uzlari  uchun  moslab  shakllantirgan 

ritmlar asosida harakatning aktsent beradigan qisminigina katta zuriqishda bajaradilar. 

Harakatlarning  kuchi  inson  jismi  eki  uning  ayrim  qismlari  harakatiga  ta`sir  qiladigan 

kuchlarni  i ch k i  va  t a sh q i kuchlarga bulamiz. 

I ch k i   k u ch g a: 

a) harakat tayanich apparatining passiv kuchi-muskulning elastikligi va boshqalar~ 

b) harakat apparatining aktiv kuchi-muskulni tortishga olish kuchi~ 

v)  reaktiv  kuchlar-tana  muskullari  zvenolarining  uzaro  munosabatida  vujudga 

keladigan, yuqori tezlanish hosil qiladigan, tezlanish harakatlari bilan namoen buladigan kuch. 

T a sh q i  k u ch~ - inson jismiga tashqaridan ta`sir qiladigan kuchlar~ 

a) tananing uz og`irligi (vazni) dan vujudga keladigan kuch~ 

b) tayanish teaktsiyasi kuchlari~ 

v)  tashqi  ta`sir  qarshiligi  (suv,  havo)  ni  engish  va  jisman  tashqi  ta`sirga  qarshi  (yakka 

kurashlar) kuch namoen qilish, inertsiya kuchi va boshqalar. Harakat  kuchi  deb  amalietda  harakatdagi  tananing  qismini  biror  tashqi  ob`ektga 

jismoniy  ta`siri  qabul  qilingan.  Bu  atamadan  balandlikka  sakrashda  depsinish  kuchi,  sambo  va 

 

 

qilichbozlikda  raqibning  qarshi  bosimi  (jismoniy  mashq  dinamikasi)  tushuniladi.  Amalietda harakatning  bir  necha  parametrini  kompleksli  ifodalovchi  umumlashtiruvchi  sifatidagi 

harakatlardan ham foydalaniladi. 

a) t u g` r i  h a r a k a t l a r, qaysiki yunalishi, amplitudasi tezligi va boshqalari bilan 

quyilgan harakat vazifasiga mos keladi~ 

b)  n  a  t  u  g`  r  i    h  a  r  a  k  a  t  l  a  r,  ya`ni  qisman  bulsada,  quyilgan  harakat  vazifasiga 

muvofiq bulmagan harakatlar~ 

v)  t  e  j  a  m  l  i      h  a  r  a  k  a  t  l  a  r,  kuzlangan  maqsadga  minimal  darajada  kerak 

bulganlari~ 

g)  t  e  j  a  m  s  i  z      h  a  r  a  k  a  t  l  a  r,  ortiqcha  kerak  bulmagan  muskul  zuriqishi  orqali 

bajariladigan harakatlar~ 

d) j a d a l l i k   bilan bajariladigan harakatlar~ 

e) k u ch n i  ya q q o l  n a m o e n bulishini talab etadigan harakatlar~ 

j) s u s t   harakatlar~ 

Sifat  jihatidan  ayrim  harakatlarni  suz  bilan  ifodalab  bulmaydi,  ularni  biror  jonli  zot 

harakatiga qieslab tushuntiriladi. 


Download 138,73 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
O’zbekiston respublikasi
guruh talabasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
таълим вазирлиги
махсус таълим
haqida tushuncha
O'zbekiston respublikasi
tashkil etish
toshkent davlat
vazirligi muhammad
saqlash vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
coronavirus covid
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
vaccination certificate
sertifikat ministry
covid vaccination
Ishdan maqsad
fanidan tayyorlagan
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanidan mustaqil
moliya instituti
fanining predmeti
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
ta’limi vazirligi