Nazorat ishi mavzuDownload 58.04 Kb.
Sana16.01.2017
Hajmi58.04 Kb.

Jahon tarixi 7-sinf

201___-201___1-NAZORAT ISHI

Mavzu: Yevropa xalqlari

Nazorat shakli: Test sinovi
1.Moddiy manbalarga nimalar kiradi?

 1. Kiyim-kechak va taqinchoqlar;

 2. Badiiy-tasviriy asarlar;

 3. O‘rta asrlarga oid hujjatlar va kitoblar;

 4. Imperator, qirol va sultonlarning farmonlari.

2. Germanlarning yerlari qanday shakllarda bo‘lingan?

 1. Xususiy bo‘lgan;

 2. Imperator, mulki bo‘lgan;

 3. Qabila oqsoqoli har yili qur’a tashlash yo‘li bilan taqsimlab bergan;

 4. Zodagonlar, saroy a’yonlari yer egasi bo‘lib, yerlarni dehqonga ijaraga berganlar.

3. Germanlarda mulkiy tengsizlik qachon boshlangan?

 1. IV asrdan;

 2. V asrdan;

 3. VII asrdan;

 4. IX asrdan.

4. Vestgot qirolligi qayerda va qachon tashkil topgan?

 1. V asrda Pireneya yarim oroli va Galliyaning bir qismida;

 2. Shimoliy Yevropada IV asrda;

 3. Janubiy-G‘arbiy YevropadaVII asrda;

 4. Sharqiy Yevropada III asrda.

5. G‘arbiy Rim imperiyasi nima sababdan va qachon quladi?

 1. 576-yilda o‘zaro urushlar natijasida zaiflashib qolganligi sababli;

 2. 476-yilda germanlar istilosi natijasida;

 3. IV–VI asrlarda xalqlarning buyuk ko‘chishlari davrida;

 4. 395-yilda franklarning hujumlari natijasida.

6. Fransiya davlatining nomi qayerdan kelib chiqqan?

 1. Xlodvig franklar davlatiga asos solib, shunday nom bergan;

 2. X asrda Parij atrofidagi hudud II de Fransga qarashli bo‘lgan. Keyinchalik davlat Fransiya deb atala boshlangan;

 3. IX asrda Franklar qirolligi birlashib, shunday nom berishgan;

 4. Frank qabilasining nomidan kelib chiqqan.

7. Franklar davlatiga asos solgan Xlodvig xristian dinini qayerdan qabul qiladi?

 1. Vizantiyadan;

 2. Rimdan;

 3. Parijdan;

 4. Chexiyadan.


8. Franklarda kimlar uzun soch qo‘yib yurish huquqiga ega bo‘lishgan?

 1. Qirol va ularning oilasi;

 2. Ritsarlar;

 3. Monaxlar;

 4. Poplar.

9. Franklar soliq tartibini kimlardan o‘rgandilar?

 1. Germanlardan;

 2. Anglo-sakslardan;

 3. Rimliklardan;

 4. Vizantiyaliklardan.

10. "Feod" so‘zining ma’nosi nima?

 1. Yer egasi;

 2. Boy, badavlat kishi;

 3. Qishloq hokimi;

 4. Qo‘rg‘on, mulk.

11. Franklar imperiyasida yirik qabilalarni kim boshqargan?

 1. Feodallar;

 2. Ritsarlar;

 3. Gersoglar;

 4. Graflar.

12. Franklar imperiyasida viloyatlarni kim boshqargan?

 1. Gersoglar;

 2. Graflar;

 3. Ritsarlar;

 4. Feodallar.

13. Nemislarning kuchli otliq qo‘shini kimning davrida tuzilgan?

 1. Buyuk Karl davrida;

 2. Genrix va uning o‘g‘li Otton I davrida;

 3. Otton III davrida;

 4. Otton II davrida.

14. Normandlar nechanchi yili Londonni bosib olib, talab, yondirib yuborganlar?

 1. 679-yilda;

 2. 783-yilda;

 3. 800-yilda;

 4. 842-yilda.

15. "Vasilevs" so‘zining ma’nosi nima?

 1. yunoncha so‘z bo‘lib, podsho degan ma’noni bildiradi;

 2. inglizcha so‘z bo‘lib, boshqaruvchi degan ma’noni bildiradi;

 3. fransuzcha so‘z bo‘lib, qonun degan ma’noni bildiradi;

 4. nemischa so‘z bo‘lib, imperator degan ma’noni bildiradi.

16. Yustinian I vandallarni qachon bo‘ysundirgan?

 1. 534-yilda;

 2. 583-yilda;

 3. 608-yilda;

 4. 701-yilda.

17. Yunon-Rim tarixchilari manbalarida slavyan qabilalari qachondan tilga olingan?

 1. Mil. avv. V asrdan;

 2. Mil.avv. II–I asrdan;

 3. Milodning VI–VII asrlaridan;

 4. Milodning IX asrlaridan.

18. Janubiy slavyanlarga qaysi xalqlar kiradi?

 1. Chexlar, polyaklar;

 2. Serblar, xorvatlar, bolgarlar;

 3. Ruslar, ukrainlar;

 4. Beloruslar, moldavanlar.

19. Polsha davlatiga kim asos solgan?

 1. IX asrda Kirill;

 2. X asrda knyaz Meshko;

 3. IX asrda knyaz Vatslav;

 4. VIII asrda Genrix IV.

20. Vizantiyaning "oltin asri" kimning davriga to‘g‘ri keladi?

 1. Yustinian I (527-565) davriga;

 2. Vasilevs hokimiyati davriga;

 3. Qirol Alfred davriga;

 4. Qirol Artur davriga.
Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall


Test raqamlari

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:

2-NAZORAT ISHI
Mavzu: VI-XI asrlardaYevropa va Osiyo xalqlari.

Nazoratshakli: Test sinovi.

1. Ruslarga xristian dinini qabul qildirgan knyaz kim edi?

a) Knyaz Oleg;

b) Knyaz Svyatoslav;

c) Knyaz Igor;

d) Knyaz Vladimir.

2. Knyaz Yaroslav davrida qanday muhim hujjat qabul qilingan?

a) "Yer to‘g‘risida" Nizom;

b) "Rus haqiqati" qonunlar to‘plami;

c) "Soliq to‘g‘risida" hujjat;

d) "Bayramlar to‘g‘risida" qaror.

3. Yevropada kim birinchilardan bo‘lib xalq maktabini ochgan?

a) 789-yilda Buyuk Karl;

b) 560-yilda Yustinian;

c) 955-yilda knyaz Vatslav;

d) 1085- yilda German imperatori Genrix IV.

4. "Magnavr oliy maktabi"qachon va qayerda tashkil qilingan?

a) VII asrda Afinada;

b) IX asrda Konstantin opolda;

c) X asrda Buxoroda;

d) XI asrda Damashqda.

5. Arab qabilalari VII asrning boshlariga qadar qanday ijtimoiy tuzumda yashaganlar?

a) Qulchilik davlatida;

b) Feodal jamiyatida;

c) Urug‘chilik tuzumida;

d) Urug‘chilik tuzumining inqirozi davrida.

6. Muhammad payg‘ambar Islom dinini qachondan boshlab targ‘ib qila boshlaganlar?

a) 570-yilda;

b) 622-yilda;

c) 610-yilda;

d) 630-yilda.

7. Arablarga qarshi Ozarbayjonda 815-835-yillardagi «qizil ko‘ylaklilar» qo‘zg‘oloniga kim boshchilik qilgan?

a) Muqanna;

b) Abu Muslim;

c) Rofe ibn Lays;

d) Bobek.

8. Xitoyda Yanszi va Xuanxe daryolarini birlashtirgan Buyuk kanal qaysi sulola paytida bunyod etilgan?

a) Xan;


b) Tan;

c) Suy;


d) Yuan;

9. 300 m necha gektar bo‘lishini hisoblab, to‘g‘ri javobni ko‘rsating.

a) 10;


b) 12;

c) 1,8;


d) 3,6.

10. Hindistonda VII asrda feodal tarqoqlik hukm surib, 70 ta katta-kichik knyazliklar bo‘lgani haqida qaysi tarixchi yozgan?

a) Chjao Szyan;

b) Syuan Szyan;

c) Beruniy;

d) Z. M. Bobur.

11. Qaysi mamlakatlarda «grass», «yorliq» va hokazo nomlar bilan yer mulk taqdim etish udumi mayjud edi?

a) Hindistonda;

b) Xitoyda;

c) Ispaniyada;

d) Italiyada.

12. Arab madaniyatining taraqqiyotiga katta hissa qo‘shgan mamlakatni ko‘rsating.

a) Movarounnahr;

b) Hindiston;

c) Xitoy;

d) Xuroson.

13. Xitoyda VIII asrda chop etilgan gazeta qanday nomlangan?

a) "Changchjou xabarnomasi";

b) "Yanchjoy axboroti";

c) "Poytaxt gazetasi";

d) "Poytaxt axboroti".

14. Qaysi mamlakat xalqlari feodal munosabatlar tuzumiga bu davrni boshdan kechirmay o‘tgan?

a) Slavyanlar;

b) Chexlar, misrliklar;

c) Xitoyliklar, arablar, inglizlar;

d) Misrliklar, bolgarlar.

15. VII asrda Hindistonda nechta knyazliklar bo‘lgan?

a) 70 ga yaqin;

b) 60 ga yaqin;

c) 50 ta bo‘lgan;

d) 100 dan ortiq.

16. Hindistonda "Dengiz xo‘jayini" deb kimni aytishgan?

a) Kalikut hokimini;

b) Dengiz qaroqchilarini;

c) Hind rojalarini;

d) Port xo‘jayinlarini.

17. Xitoyda Suy sulolasi davrini aniqlang.

a) 498-589-yillar;

b) 400-453-yillar;

c) 589-618-yillar;

d) 618-673-yillar.

18. Qaysi jangdan so‘ng arablarning Fransiyaga qarshi hujumlarga chek qo‘yiladi?

a) Puate jangidan so‘ng;

b) Suasson shahri yonidagi jangdan so‘ng;

c) Provans viloyatidagi jangdan so‘ng;

d) Lombard jangidan so‘ng.

19. "Qirq yil qul bo‘lib yashagandan bir kun ozod bo‘lib yashagan ma’qul!". Ushbu shior qaysi qo‘zg‘olonchilarga tegishli edi?

a) Bobek boshchligidagi "qizil ko‘ylaklilar" qo‘zg‘oloni;

b) Abu Muslim boshchiligidagi "qora ko‘ylaklilar" qo‘zg‘oloni;

c) Muqanna boshchiligidagi "oq kiyimliklar" qo‘zg‘oloni;

d) G‘urak boshchiligidagi "sariq kiyimliklar" qo‘zg‘oloni.

20. Xiroj- bu . . . .

a) Yer solig‘i;

b) Jon solig‘i;

c) Chorva solig‘i;d) Dehqonlarning majburiyati.


Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall


Test raqamlari

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:
3- NAZORAT ISHI

Mavzu: Hunardmandchilik va savdo-sotiqning rivojlanishi. Shaharlarning yuksalishi. Xristian cherkovi va salib yurishlari.

Nazorat shakli: Yozma ish.
I-variant

 1. Yevropada o‘rta asr shaharlarining vujudga kelishi haqida nimalarni bilasiz?

 2. Osiyo shaharlarining o‘ziga xos xususiyatlarini ko‘rsating?

 3. Katolik cherkovining jamiyatdagi o‘rni nimada deb bilasiz?II-varinat

 1. Tovar xo‘jaligi va savdo-sotiq haqida bilganlaringizni bayon qiling.

 2. Yevropa shaharlari hayoti haqida nimalarni bilasiz?

 3. Salib yurishlari va oqibatlari haqida nimalarni bilasiz?


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:

4- NAZORAT ISHI
Mavzu: G‘arbiy Yevropada markazlashgan davlatning tashkil topishi

Nazorat shakli: Test sinovi
1. IX asrda Fransiyada qanday hodisa yuz berdi?

 1. Feodal davlati tashkil topdi;

 2. Feodal tarqoqlik;

 3. Markazlashgan davlat;

 4. Kuchli qirollik hokimiyati;

 5. To‘g‘ri javob yo‘q.

2. Mamlakatni birlashtirishning asosiy dushmanlari kim edi?

 1. Qirol;

 2. Cherkov;

 3. Yirik feodallar;

 4. Xalq ommasi;

 5. To‘g‘ri javob yo‘q.

3. Mehnat taqsimoti nima?

 1. Mamlakat viloyatlarining ishlab chiqarishning u yoki bu sohasida ixtisoslashuvi;

 1. Mehnat unumdorligi;

 1. Shaharlarning qishloqdan ajralib chiqishi;

 2. Shaharlarning hunarmandchilikka moslashuvi;

 1. To‘g‘ri javob b va с.

4. Fransiyani birlashtirishda qirol nimalarga tayangan?

 1. Yirik feodallarga;

 2. Hunarmandlar, savdogarlar, ritsarlar;

 3. Shaharlar;

 4. Cherkov;

 5. To‘g‘ri javob yo‘q.

5. Fransiyada osoyishtalik hukm surishi nimaga bog‘liq edi?

a) Qudratli qirolga; 1. Kuchli qirol hokimiyatining mavjudligiga;

 2. Savdo-sotiq rivojlanishiga;

 3. Chet el davlatlari bilan yaxshi munosabat o‘rnatilishiga;

 4. Qirol va yirik feodallaro‘rtasidagi ittifoqning bo‘lishiga.

6. Obrokli pul to‘loviga almashtirishning ahamiyati nimada?

 1. Qaram dehqonlarni bozor bilan bog‘lab qo‘ygan;

 2. Qaram dehqonlar o‘z chet yerlarida ko‘proq mahsulot yetkazishga imkoniyat yaratgan;

 3. Qaram dehqon o‘z erkini pul to‘lab sotib olish imkoniyatiga ega bo‘lgan;

 4. Dehqonni erkin ishlab chiqaruvchiga aylantirgan;

 5. Javoblarning barchasi to‘g‘ri.

7. Siyosiy inqiroz nima?

 1. Davlatning barham topishi;

 2. Hukmron tabaqalar o‘rtasida kurash;

 3. Toj-taxt uchun kurashning kuchayishi;

 4. Davlatning bo‘linib ketishi;

 5. Qirol hokimiyatining o‘z ahamiyatini yo‘qotishi.

8. Yuz yillik urush qaysidavlatlar o‘rtasida bo‘lib o‘tdi?

 1. Germaniya-Fransiya;

 2. Fransiya-Angliya;

 1. Angliya-Ispaniya;

 2. Ispaniya-Italiya;

 3. To‘g‘ri javobyo‘q.

9. Xartiya kimlarning manfaatini chetlab o‘tdi?

 1. Dehqonlarning;

 2. Qaram dehqonlarning;

 3. Hunarmandlarning;

 4. Mayda hunarmandlarning;

 5. To‘g‘ri javob yo‘q.

10. Angliyada parlament qachon tashkil topdi?

 1. 1263-yilda;

 2. 1264-yilda;

 3. 1265-yilda;

 4. 1266-yilda;

 5. 1267-yilda.

11. Angliya parlamenti XIVasrda qanday huquqqa erishdi?

 1. Qonun chiqarish;

 2. Soliqlarni tasdiqlash;

 3. Davlat amaldorlari jinoyatlari bo‘yicha oily sud vazifasini bajarish;

 4. To‘g‘ri javoblar a va d.

12. 1066-yilda Angliyada qirol taxtini egallagan Vilgelm kim edi?

 1. Angliyaning Normandiya viloyati gersogi;

 2. Shotlandiya gersogi;

 3. Niderlandiya gersogi;

 4. Daniya gersogi.

13. Angliyada qachon Tyudorlar sulolasi hukmronligi o‘rnatildi?

 1. 1445-yilda;

 2. 1465-yilda;

 3. 1475-yilda;

 4. 1485-yilda;

e) To‘g‘ri javob yo‘q.

14. Uot Tayler qo‘zg‘oloni qachon bo‘lib o‘tdi?

 1. 1377-yilda;

 2. 1379-yilda;

 3. 1381-yilda;

 4. 1485-yilda;

 5. To‘g‘ri javob yo‘q.

15. Uot Tayler qo‘zg‘oloni qaysi davlat hududida bo‘lib o‘tdi?

 1. Italiya;

 2. Germaniya;

 3. Fransiya;

 4. Angliya;

 5. To‘g‘ri javob yo‘q.

16. Roland haqida qo‘shiq qaysi xalq madaniyatiga bog‘liq?

 1. Nemis;

 2. Rus;

 3. Ingliz;

 4. Fransuz;

 5. Ispan.

17. Gumanizm so‘zining ma’nosi?

 1. Vatanparvar;

 2. Insonparvar;

 3. Tinchliksevar;

 4. To‘g‘ri javob a va с;

 5. To‘g‘ri javob yo‘q.

18. Universitet rahbari bu...

 1. Direktor;

 2. Mudir;

 3. Rektor;

 4. Dekan;

 5. To‘g‘ri javob yo‘q.

19. Marko Polo kim?

 1. Sayуoh;

 2. Me’mor;

 3. Rassom;

 4. Yozuvchi;

e) Haykaltarosh .

20. Monarx kim?

 1. Ruhoniy;

 2. Meros mulk;

 1. Yer-mulk;

 2. In’om etilgan yer-mulk;

 3. Davlatning yakka oliy hukmdori.Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall


Test raqamlari

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:
5- NAZORAT ISHI

Mavzu: Yevropada siyosiy tarqoqlikning davom etishi

Nazorat shakli: Yozma ish

I variant.

 1. XII- XV asrlarda Germaniya;

 2. Rusga chet el bosqinchlarning hujumi;

 3. Saljuqiylar va Usmonli turklar davlatlari.

II-variant

 1. Rusda feodal tarqoqlik.

 2. Rusning mo‘g‘ullar zulmidan ozod bo‘lishi.

 3. Usmonli turklar davlati.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:

6- NAZORAT ISHI
Mavzu: XI-XV asrlarda Osiyo, Amerika va Afrika xalqlari

Nazorat shakli: Test sinovi
1. Mo‘g‘ul qabilalari asosan qanday mashg‘ulot bilan shug‘ullangan?

a) Savdo-sotiq;

b) Hunarmandchilik;

c) Dehqonchilik;

d) Ko‘chmanchi chorvachilik xo‘jaligi.

2. Mo‘g‘ullarda qabila ittifoqlarini kimlar boshqargan?

a) No‘yonlar;

b) Xonlar;

c) Bahodirlar;

d) Botirlar.

3. Chingizxon davlatiga qachon asos solindi?

a) 1206-yilda;

b) 1211-yilda;

c) 1219-yilda;

d) 1223-yilda.

4. Mo‘g‘ul harbiy zodagonlarini kimlar tashkil etgan?

a) No‘yonlar, bahodirlar. botirlar;

b) Xonlar, shomonlar, no‘yonlar;

c) Bahodir, botir, mergan, sechan, no‘yonlar;

d) Keshik, beklarbegi, bosqoqlar, dorug‘a.

5. Qachon Chingizxon zabt etilgan hududlarni o‘z o‘g‘illariga taqsimlab beradi?

a) 1206-yilda;

b) 1235-yilda;

c) 1211-yilda;

d) 1224-yilda.

6. Oltin O‘rda xonligida kim ijroiya hokimyatni boshqargan?

a) Beklarbegi;

b) Vazir;

c) Dorug‘a;

d) Bosqoq.

7. Oltin O‘rda qachondan to‘rt katta viloyatga bo‘linadi?

a) XIII asrdan;

b) XV asrdan;

c) XIV asrdan;

d) XVI asrdan.

8. Bosqoqlar kimlar bo‘lgan?

a) Soliq va bojlarni to‘lanishini nazorat etishga maxsus tayinlangan mo‘g‘ul noiblari;

b) Ijro hokimiyati boshlig‘i;

c) Devon ishlarining boshqaruvchisi;

d) Qabila ittifoqlarining boshlig‘i.

9. Oltin O‘rda qachon o‘z qudratining cho‘qqisiga erishadi?

a) XIII asrning yarmida;

b) XV asrning boshida;

c) XIV asrning birinchi yarmida;

d) XVI asrning ikkinchi yarmida.

10. Xitoyda uzoq davom etgan siyosiy tarqoqlik va o‘zaro urushlarga qaysi sulolaning hokimiyatga kelishi chek qo‘ydi?

a) Sun sulolasi;

b) Tan sulolasi;

c) Suy sulolasi;

d) Yuan sulolasi.

11. O‘rta asrlarning rivojlangan davrida qaysi shaharlar Xitoyning yirik savdo va hunarmandchilik markazlari edi?

a) Sakai, Xyogo, Xakata, Nagasaki;

b) Ninbo, Xanchjou va Guanchjou;

c) Tula, Tyumen, Azov, Astraxan;

d) Kayfin, Chendu va Uchan.

12. Xitoyda qaysi yillarda Yuan sulolasi hukmronlik qildi?

a) 1368-1644-yillarda;

b) 1279-1368-yillarda;

c) 960-1279-yillarda;

d) 618-907-yillarda.

13. Xitoyda 1351-yili boshlangan dehqonlar qo‘zg‘oloniga kim boshchilik qildi?

a) Chju Yuan-Chjan;

b) Xubilay;

c) ChjanXe;

d) Li Yuan.

14. Yaponiyada yirik yer egalari harbiy bo‘linmalari jangchilari nima deb atalgan?

a) Mikado;

b) Ryokalar;

c) Xanke;

d) Samuraylar.

15. Mikado - bu ...

a) Imperator;

b) Yirik yer egasi;

c) Harbiy bo‘linmalar jangchisi;

d) Harbiy qo‘mondon.

16. Yaponiyada mamlakatni birlashtirishni kim yakunlaydi?

a) Minamoto;

b) Xideyosi

c) Oda Nabunaga;

d) Chjan Xe.

17. Dehli sultonligi qachon tashkil topadi?

a) 1210-yilda;

b) 1215-yilda;

c) 1225-yilda;

d) 1206-yilda.

18. O‘rta asrlarda Amerikaning qaysi xalqlari o‘z davlatlarini tuzganlar?

a) Astek, Olmek va Tolteklar;

b) Mayya, Astek va Kechualar;

c) Olmek va Tolteklar;

d) Galla, Sidamo, Tuareglar.

19. Asteklar davlatining markazi qaysi shahar bo‘lgan?

a) Gao;


b) Chichen-Itsaa;

c) Tenochtitlan;

d) Kusko.

20. O‘rta asrlarda Niger va Senegal daryolari havzasida qaysi dastlabki davlatlar tashkil topdi?

a) Gana, Mali, Songailar;

b) Nubiya va Aksum;

c) Mayya, Astek va Ink;d) Marokash, Nubiya va Aksum.


Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall


Test raqamlari

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Download 58.04 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik