Mustaqil ishDownload 46,28 Kb.
Sana28.10.2019
Hajmi46,28 Kb.
#24483
Bog'liq
Lotin tiliO’ZBEKISTON DAVLAT JAHON TILLARI UNIVERSITETI

INGLIZ FILALOGIYA _____ - FAKULTETI


MUSTAQIL ISH

Mavzu: Rim kalendarini kelib chiqish tarixi

O’qituvchi: Po’latova Sh.

Bajardi: Olloqulov A.

Guruh: 121


Qadimgi yunonlar о`z yil hisoblarini oyga asoslanib olib borganlar. Qadimgi Yunonistonda kalendarlar dastlab eramizdan avvalgi birinchi ming yillikning boshlaridan tuzila boshlagan. Bu yerdagi har bir shahar – davlat о`zining kalendar tizimiga ega bо`lgan. Bu kalendarlar bir tomondan, bir-biridan birmuncha farqlangan, ularning har biri о`z xususiyatiga ega bо`lgan, ikkinchi tomondan esa, ular umumiy о`xshashlikka ham ega bо`lgan.
Qadimgi yunonlar kalendarida yil 12 oyga bо`linib, yangi yil esa yozgi quyosh turishidan keyingi birinchi oy tugilishidan boshlangan. Kalendar yillarining yil fasllari bilan aloqadorligini saqlab turish maqsadida har bir shahar xukmdorining maxsus qarori bо`yicha goxi-goxida 13-oy qо`shib borilgan. Eramizdan oldingi 539 yili Afina xokimi Solon vavilonliklar tajribasidan foydalanib, sakkiz yillik siklni belgilaydi. (3 yil 2,5 va 8 yillar – kabisa, 13 oydan, qolgan 5 yil esa – oddiy, 12 oydan). Bu kalendar ham unchalik aniq bо`lmagan va uni butun Yunonistonda qabul etishgan, deyish qiyin.
Eramizdan avvalgi 432 yilda yunon astronomi Meton qamariy oy va shamsiy yillar о`rtasida bog`liqlik mavjudligini aniqladi. U xitoylar kashfiyotidan butunlay bexabar xolda, mustaqil 19 shamsiy yil 235 qamariy oydan iborat ekanligini aniqladi. Uning isbotlashicha, Oyning xoxlagan bir fazasi har 19 yilda bir marta shamsiy yilning ma`lum bir kuniga tо`gri keladi. Meton tuzgan kalendarga kо`ra, har 19 yilning 7 tasi 13 oylik, qolgan 12 tasi esa 12 oylik yil deb hisoblangan. Bu 19 yillik qamariy sikl Meton sikli deb nom olgan.
Shunday qilib, qadimgi yunonlar vaqt hisobida avval qamariy kalendardan foydalanganlar; uni keyinchalik yil fasllariga moslashtirishgan. Natijada ularning qamariy kalendari qamariy – shamsiy kalendarga aylangan.
Qadimgi rimliklar kalendari.
Qadimgi Rimda ham vaqt hisobi qamariy kalendarga asoslangan edi. Rim kalendarining paydo bо`lishi haqida tarixdan bizgacha aniq ma`lumot saqlanib qolmagan, ammo Rimning afsonaviy asoschisi va birinchi Rim podshosi Romul davrida, aniqrogi eramizdan avvalgi VIII asr о`rtalarida ana shunday kalendardan keng foydalanishgan. Bu kalendarga binoan ularning tabiiy yili turli mavsumlarga bо`lingan bо`lib, ular dehqonchilik ishlariga asoslangan edi. Yil 10 oy va 304 kundan iborat bо`lgan. Yil oylarining soni turli lotin qabilalarida turlicha mikdorda edi. Bu haqda Senzorin yozib qoldirgan. Bu oylar avvaliga xech qanday nomga ham ega emas edi: ular tartib soni bilan atalardi. Yangi yil odatda baxor boshlanadigan oyning birinchi kunidan boshlanar edi.
Eramizdan avvalgi VIII asr oxirlariga kelib rimliklar kalendarining ayrim oylari о`z nomiga ega bо`la boshlaydi. Masalan yilning birinchi oyi urush xudosi, dehqonchilik va chorvachilik xomiysi Mars sharafiga martius deb atalgan. Qadimgi Rimda qishloq xо`jalik ishlari odatda ana shu oydan boshlanardi. Yilning ikkinchi oyi esa aprelis deb nomlangan (aprelis – lotincha bо`lib, “ochilish” demakdir). Shu ikkinchi oyda tabiat odatda ochiladi, gullaydi – yerga eqilgan uruglar unib chiqadi, daraxtlardagi kurtaklar barg yozadi. Uchinchi oy xudo Merkuriyning onasi va gо`zallik xudosi Mayyaga bag`ishlanib mayus deb ataladigan bо`ldi. Chunki tabiat xuddi shu oyda о`zining butun gо`zalligini, kuchini namoyon qiladi. Tо`rtinchi oy esa rimliklarning bosh xudolaridan biri xudo Yupiterning xotini ayollar xomiysi Yunonaga bag`ishlanib, yunis deb nom oldi. Shunday qilib, qadimgi rimliklar kalendarida Hozirgi mart, aprel, may va iyun oylarining nomlari paydo bо`ldi. Yilning boshqa oylari esa nomsiz, о`zining tartib soni bilan atalganicha qolavergan. Ular quyidagilar:
Kvintilis – “beshinchi” Oqtober – “sakkizinchi”
Sekstilis – “oltinchi” November – “tо`kkizinchi”
Sentember – “yettinchi” Detsember – “о`ninchi”
Martius, mayus, kvintilis va oqtober oylari 31 kundan, qolgan olti oy esa 30 kundan iborat bо`lgan. Shuning uchun qadimgi Rim kalendarini quyidagicha tasavvur etish mumkin:

№ Oy nomlari Kuni № Oy nomlari Kuni
1 Mart 31 6 Sekstilis 30
2 Aprel 30 7 Sentabr 30
3 May 31 8 Oqtober 31
4 Iyun 30 9 November 30
5 Kvintilis 31 10 Detsember 30
1 yil 10 oy 304 kundan iborat bо`lgan.

12 oylik Kalendarning yaratilishi.
304 kunlik yil hisobi na yillik shamsiy stiklga va na yillik qamariy stiklga muvofiq edi. Shuning uchun eramizdan avvalgi VII asrda, aniqrogi Rimning afsonaviy podshosi Numa Pompiliy davrida Rim kalendari islox etilib, kalendarga yana 2 oy – о`n birinchi hamda о`n ikkinchi oy kо`shildi. Ulardan birinchisi ikki yuzli xudo Yanus nomi bilan yanvar deb ataladi. Qadimgi rimliklarning diniy afsonalariga kо`ra, bu ikki yuzli xudo Yanusning bir yuzi oldinga, ikkinchi yuzi esa orqaga karagan bо`lib, u bir vaqtning о`zida ham о`tmishni kuzatib, ham kelajakni oldindan bilib tura olar edi. Bu vaqt xudosi – о`tmish va kelajak xudosi barcha kirish-chiqishh eshiklarini – shahar darvozalaridan tortib har bir rimliklarning uy eshigigacha kо`riklab turardi. Shuning uchun kо`pincha uni suratlarda kо`lida kalit ushlagan xolda tasvirlashgan. Yangi kо`shilgan oylarning ikkinchisi esa rimliklar gunoxlari uchun tavba qilishga hamda о`lganlarning xotirasiga bag`ishlaganlar. Shuning uchun bu oy yer osti olamining xudosi Februus nomiga februarius (fevral) deb atalgan. Fevral lotincha – “poqlanish” ma`nosini anglatgan.
Shunday qilib, qadimgi rimliklarning о`n oylik yili о`n ikki oylik yilga aylangan. Yilning olti oyi nomli va qolgan oltitasi esa hamon “nomsiz” qolmoqda. Ilgari aytilganidek, rimliklar kalendari bо`yicha bir yil dastlab 304 kundan iborat bо`lgan. U yilni yunonlarning kalendar yili bilan tenglashtirish uchun yana unga 50 kun kо`shilsa bas edi, unday takdirda yil 354 kundan iborat bо`lgan bо`ladi. Biroq, о`ta e`tikodli bо`lgan qadimgi rimliklar juft sonlarga nisbatan toq sonlarni baxtliroq deb hisoblashgan. Shu sababli ular о`z yillariga 50 kun emas, balki 51 kun kо`shganlar. Lekin 51 kundan ikkita tо`lik oy tuzish mumkin emas edi. Shuning uchun ular avval 30 kundan iborat bо`lgan oltita oydan (aprel, iyun, sekstilis, sentabr, noyabr va dekabrdan) bir kundan olishib, yilga yangi kо`shiladigan kunlar sonini 57 ga yetkazishgan. Bu kunlardan 29 kunlik yanvar va 28 kunlik fevral oylari tashkil etilgan. Shu tariqa, rimliklarning kalendar yili 355 kundan iborat bо`lib, u 12 oyga bо`lingan.
(er. av. VI-asr)
№ Oy nomlari Kuni № Oy nomlari Kuni
1 Mart 31 7 Sentabr 29
2 Aprel 29 8 Oqtabr 31
3 May 31 9 Noyabr 29
4 Iyun 29 10 Dekabr 29
5 Kvintilis 31 11 Yanvar 29
6 Sekstilis 29 12 Fevral 28

Fevraldan tashqari yil oylarining hammasi toq sonli (29 va 31) kunlarni tashkil etgan. Faqat fevral ikki tomonlama “xо`rlangan” edi: u birinchidan, boshqa oylardan qisqa edi, ikkinchidan esa, undagi kunlarning soni juft edi.
Rimliklarning kalendari eramizdan avvalgi bir necha asr ilgari xuddi ana shunday edi. Qamariy kalendar yilining 355 kunlik uzunligi qamariy yilga asosan teng kelar edi.
Dastlabki Rim kalendariga XVIII asrda yashagan mashxur fransuz yozuvchisi va namoyondasi Volter juda tо`gri tavsif bergan edi: “Rim sarkardalari har doim galaba qilishgan, ammo bu qanday kunda sodir bо`lganligini xech qachon bilishmagan”.
Dehqonchilik bilan shug`ullanuvchi boshqa barcha xalqlar singari rimliklar ham ertami-kech о`z qamariy kalendarlarini yil fasllariga moslashtirishga majbur edilar. Chunki ularning 355 kundan iborat bо`lgan kalendar yili tabiiy fasllarga muvofiq kelmas edi. U tropik yildan 10 kundan ziyod qisqa edi. Har ikkala yil о`rtasidagi bu farq yillar о`tgan sari tobora kо`payib boraverardi. Kalendar yili bilan fasllarning yillik almashuvi о`rtasidagi nomuvofiqlikni bartaraf etish uchun rimliklar uzun yillar – “kabisa” yillari joriy etishadi. Eramizdan avvalgi VII asrning oxiri va VI asrning boshlarida fevral oyig`a yil ora 20 kundan iborat kо`shimcha oy kо`shiladigan bо`ldi. Qо`shimcha oy rimliklarning diniy qarashlari ta`sirida yilning о`n uchinchi oyi sifatida kо`shilmay, balki fevralning 23 va 24 kunlari orasiga yashirib qo`yilgan edi. Bu yangi, kо`shimcha oy marsedoniy deb nom oladi.
Demak, endi rimliklarning kalendar yili 365 kunni Tashkil etadigan bо`ldi. Biroq, tropik yil 365 kun bо`lmay, balki 365 kun 5 soat 48 daqiqa 46 soniya (365, 25 kun) dan iborat bо`lganligi sababli ular marsedoniyning kо`shilishi ham о`z kalendarlarini yil fasllariga nomuvofiqlikdan kutkaza olmasligiga tо`la ishonch xosil etadilar. Eramizdan avvalgi V asrga kelib rimliklar greklarning kalendariga о`xshatma qilib, lekin bir oz о`zgartgan xolda о`z kalendarlariga 8 yillik sikl kiritishadi. Agar yunonlar har sakkiz yilda uchta kabisa yili kо`llashgan bо`lsa, rimliklar har tо`rt yilning ikkitasini kabisa yiliga aylantirishadi. Bu ikki kabisa yilining biri 23 va ikkinchisi esa 22 kо`shimcha kunga ega bо`ladi. Marsedoniy endi 20 kundan 23 yoki 22 kunga kо`paydi. Kalendar yillarining bittasi 355 kun, ikkinchisi377 (355+22) kun, uchinchisi 355 kun, tо`rtinchisi 378 (355+23) va x.o. kunga ega bо`ldi. Bunday siklga kо`ra yilning uzunligi 366,25 kunga teng edi.
Bu omuxta qamariy – shamsiy kalendarga kо`ra rimliklarning bir yili haqiqiy yildan rosa bir kun kо`p edi. Bunday nomuvofiqlikni bartaraf etib borish kalendarni tо`grilash, yilga kо`shimcha oylar kо`shish va ularni qachon hamda qanchadan kо`shish xukuki Rimda Qoxinlarga berilgan edi. Qoxinlar esa kо`pincha о`z xukuklari hamda bilim doiralaridan kelib chiqib marktedoniy oyining kunlari mikdorini aniqlashda butunlay adashib qolishgan edi. Natijada qishki oylar xosil yig`im-terimi paytlariga, kuzgi oylar baxorga tо`gri keladigan bо`lib qoladi. Shunday sharoitda rimliklarning qamariy – shamsiy kalendarini islox etish zaruriyati tugiladi. Lekin bu islohot kunlarning Oyga asoslangan hisobi bilan emas, Quyoshga, yil fasllariga asoslangan hisobi bilan bog`liq edi. Qadimgi Rim kalendari yana isloxni talab etardi. Bu haqda shamsiy kalendarlar qismida tо`xtalib о`tamiz.
Download 46,28 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
O’zbekiston respublikasi
guruh talabasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
таълим вазирлиги
махсус таълим
haqida tushuncha
O'zbekiston respublikasi
tashkil etish
toshkent davlat
vazirligi muhammad
saqlash vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
koronavirus covid
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
sertifikat ministry
covid vaccination
vaccination certificate
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
fanidan tayyorlagan
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanidan mustaqil
moliya instituti
fanining predmeti
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
ta’limi vazirligi