Ma’ruza табиатдан окилона фойдаланиш иктисодиётиDownload 415.62 Kb.
Pdf ko'rish
Sana05.01.2020
Hajmi415.62 Kb.

Ma’ruza 

ТАБИАТДАН ОКИЛОНА ФОЙДАЛАНИШ ИКТИСОДИЁТИ 

 

Inson  va tabiat orasidagi  o‘zaro  munosabatlik. 

Ekologiya  nimalarni  o‘rganadi. 

     Fanning rivojlanish tarixi  

Еkologiyaning asosiy  qonunlari va  тabiatdan oqilona foydalanish   

 

Inson  va tabiat orasidagi  o‘zaro  munosabatlik 

So‘nggi vaqtda jahon  iqtisodiyoti og‘ir  kunlarni  boshidan kechirmoqda. 

Uni  iqtisodiy,  energetik,  xom  ashyo  va  oziq-ovqat    inqirozi,  sayyora  

miqyosidagi  ijtimoiy-siyosiy    o‘zgarishlar    larzaga  solmoqda.  Ushbu  sharoitda 

tabiatni  asrash  va  tabiatdan  oqilona  foydalanish  barcha  xalqlarning  hayotiy 

manfaatlariga bog‘liq bo‘lgan, eng  muhim muammolardan biriga aylandi. Ular 

zamonaviy    xalqaro  siyosiy  va  iqtisodiy    munosabatlarning  ko‘p  tomonlarida 

aks etgan. 

Keng ma’noda tabiat – bu butun  mavjudottdir, shakllari turli  xil bo‘lgan  

bizning  dunyomiz, yerdagi  predmetlar  va hodisalarning  murakkab o‘zini  o‘zi  

tartibga  soladigan  tizimdir.  Inson    uchun  tabiat  –  hayotning  muhiti  va 

yashashning  yagona  manbasidir.  Biologik  tur  sifatida  u  ma’lum  bir  harorat, 

bosim,  atmosfera  havosining  tarkibi,  tuzlar  aralashgan  tabiiy    suv,  o‘simliklar  

va hayvonlarga muhtojdir. 

Inson  o‘zi  paydo  bo‘lgan    daqiqadan  boshlab  tabiiy    resurslardan 

foydalanadi. Uzoq mingyilliklar davomida  ushbu iste’mol  ahamiyatsiz hamda  

tabiatga    yetkazilgan    zarar    ko‘rinmas  bo‘lgani  bois,  jamiyatda    uning  

boyliklari  bitmas-tuganmasligi  haqida    tasavvur  shakllandi,    chunki    o‘zining  

hayot  faoliyati    bilan    inson    boshqa    tirik    organizmlardan  ko‘proq    ta’sir  

ko‘rsatmaydi.  Biroq    ularning    ta’sirini    insonning    mehnat  faoliyati  

ko‘rsatadigan    ta’sir    bilan    solishtirib    bo‘lmaydi.    Mehnat  faoliyati    insonga   boshqa  biologik    turlarga    nisbatdan    o‘z  ehtiyojlarini  ancha    yuqori  darajada 

qondirishga imkon beradi. 

Bir    necha  yuz    ming    yil    davomida    bizning  uzoq    ajdodlarimiz  

ko‘rinmas    so‘qmoqlar  bo‘ylab    bo‘lg‘usi    tamaddun    manbalari  sari  yo‘l  

bosdilar.  Uzoq  vaqt  davomida    inson    uning    ajdodlari  egallab  bo‘lgan  

“ekologik o‘rinlar”dan foydalanib kelgan, va sayyora bo‘ylab  tarqalgan holda, 

ularni    biroz  to‘g‘rilab,  asta-sekin  kengaytirgan.  Inson    Idrokli  insonga  

aylangani sari,  uning  biosfera  bilan  munosabatlari asta-sekin o‘zgardi. Biroq  

juda uzoq davr mobaynida ushbu o‘zgarishlar nihoyatda  sekin  kechib,  asosan  

miqdoriy bo‘lgan. 

Sifat  darajasidan  ahamiyatli xarakterga ular XIX   asrda  ega bo‘ldi, va 

XX asrning birinchi  yarimda insonning  tabiati o‘zgara  boshladi. 

Asrning    o‘rtasida  hayotimizda  ulkan    o‘zgarishlar  sodir  bo‘ldi,  va 

insonlar    ushbu    chuqur    hamda  noqulay  siljishlarning    sababchilari  o‘zlari 

ekanligini  angladilar  –  ularning  fani,  texnologiyasi,  sanoati,  transporti,    katta 

shaharlari va h. k. 

 Tabiatda    bunday  jiddiy  o‘zgarishlarning  tezlashtiruvchi    omiliga  

texnologik jarayon, katalizatoriga esa – ilmiy-texnik revоlyutsiya (ITR) aylandi, 

va bular biosferada salbiy jarayonlarga  olib keldi. 

 Sanoat  va  maishiy chiqindilardan atmosfera  havosi,  yer  yuzidagi  havo, 

tuproqlar    zararlandi.  Zararli  moddalar  o‘simliklar,  hayvon  organizmlarida 

to‘planib,  ovqat    bilan  birga  inson  organizmiga  tushadi  hamda    uning 

salomatligi uchun xavotir  tug‘diradi. 

Resurslardan  cheklanmagan,  vaxshiy  foydalanish    yer  osti  va  organik 

dunyo  zaxiralari  halokatli    ravishda  kamayishiga  olib  keladi,  tuproq    qatlami 

tuzilmasi  buzilishi,  havo  va  suvning    holati  yomonlashuviga  sabab  bo‘ladi. 

Hozirgi    kunda  mazkur  holatlar  ko‘pchilik  mamlakatlar    uchun  xos  bo‘lib,  

global  xarakterga    ega    bo‘ldi.  Oqibatda  tabiiy    boyliklarning  cheksizligi 

to‘g‘risidagi  tasavvur  buziladi.  Uning    o‘rnini  ulardan    avaylab  foydalanish 

kerak, degan tushuncha egallaydi. Tabiatni 

asrash 


masalasi 

insonlar 

uchun 

sezilmagan holda 

sivilizatsiyaning    yashab    qolishi  muammosiga  aylandi.  Sayyoramizda 

“yovvoyi”  tabiat joylari,  ya’ni  xo‘jalik    faoliyati  oqibatida  barbod    bo‘lmagan  

hududlar  tobora    kamayib  bormoqda.  Oykumena  (yer  sathining  insonlar 

yashaydigan  va  foydalanadigan  qismi)  maydoni  tarixiy  rivojlanish  davomida  

muntazam kengayib borgan. Har xil baholashlarga  ko‘ra, XX  asrning  oxirida 

u quruqlikning 50-75 foizini egallagan. 

 

Ekologiya  nimalarni  o‘rganadi. 

1866  y.da  nemis  biologi  Ernst  Gekkel    fanga    “ekologiya”    terminini  

kiritdi   va bu termin   XX asrning  oxirida  umume’tirof  etildi. U  mazkur  so‘z  

bilan  tabiiy    muhitning    jonli    va    jonsiz    komponentlari  o‘rtasida  o‘zaro  

bog‘liqliklar    majmuini    o‘rganuvchi  biologiyaning  yangi  bo‘limini  atadi. 

Mazkur    bo‘lim  yangi    bilimlar    to‘plangani  sari    mustaqil  fundamental  fanga 

aylandi. “Ekologiya” so‘zi (yunoncha oykos – uy, turar joy va logos – ta’limot) 

“ekonomika”  so‘zi  bilan  umummiy  negizga    egadir  (“ekonomika”  –  bu  uy 

xo‘jaligini  yuritish  san’atidir). Afsuski, ekonomika ko‘p hollarda ekologiyaga 

qarshi  chiqadi.  Bir  zumda  iqtisodiy  manfaat    olishga  intilib,  inson    o‘z  uyini 

vayron qiladi. 

Ekologiyaning  klassik  ta’rifi  –  jonli  va  jonsiz  tabiatning  o’zaro 

munosabatini o’rganuvchi fan. 

Inson    yashaydigan  turli    xil  moddiy  “uylar”  orasida  ekologiya  ulardan 

eng  oliysi  –  biosfera  bilan  aloqada    bo‘ladi.  Biosfera  –  bu  yaxlit    amal  

qiladigan  va  rivojlanadigan jonli  organizmlar va muhit tizimidir. Organizmlar  

nafaqat    yashash  muhitiga  moslashadilar,  balki  muhitni  o‘zlariga  moslaydilar 

ham,  bunda    sayyoramizda  hayotni    ta’minlovchi  sharoitlarni    tartibga  

solishning murakkab tizimi tashkil etiladi.  Aynan organizmlar o‘zlari  yashashi  

uchun  qulay  bo‘lgan,  Yerning  geokimyoviy  muhitini  shaklantirishda  asosiy  

rolni o‘ynadilar. 


Ishlab  chiqarish  tizimi  va  inson  faoliyatining    qamrovi  tabiiy  hodisalar 

miqyosi bilan solishtiriluvchi  miqyosga yetdi. 

Haqiqatdan  ham, yer osti yadroviy  portlashlarni quvvatiga ko‘ra zaif va 

o‘rta seysmik  turtkilar bilan solishtirish mumkin. Garrisberg AESdagi (AQSH, 

1979  y.),  Chernobildagi  (SSSR,  1986  y.)  halokatlar;  Sevezo  (Italiya,  1976  y.), 

Bxopal  (Hindiston,  1984  y.)  kimyo  zavodlarida  zaharli  moddalar  tarqalib 

ketishi, zararli moddalarni transportda tashish  va saqlashdagi yo‘qotishlar va h. 

k. – mazkur  barcha texnogen  halokatlarni,  yadroviy  urush tahdidi bilan birga, 

yirik  tabiiy    talafotlar  bilan  solishtirish  mumkin.  Insonning  vayron  qiluvchi 

faoliyati    jamiyat  va  tabiat  o‘rtasida    nizoni  tug‘dirdi,  ekologik  deb    atalmish 

muammolarni yuzaga keltirdi. 

Ekologiya  nimalarni  o‘rganadi. 

Sivilizatsiyaning  paydo  bo‘lishi  inson  olov  va  mehnat  qurollaridan 

foydalanishni  o‘rganib,  o‘zi  yashayotgan    muhitni  o‘zgartirish  imkoniyatini  

qo‘lga  kiritgan  vaqtga  to‘g‘ri  keladi.  Shu  sababli,  tabiatni    o‘rganish  insoniyat  

tarixining  beshigidan  boshlab    amaliy  ahamiyatga  ega  bo‘lgan.  Ibtidoiy 

jamiyatda har bir inson o‘zining  atrofidagi   muhit,  tabiat kuchlari to‘g‘risida,  

o‘simliklar va hayvonlar to‘g‘risida ma’lum bir bilimga ega bo‘lishi  shart edi. 

Ibtidoiy  inson  jonli  organizmlarning    yashash  sharoitiga    nisbatan  talablari 

to‘g‘risida  empirik  bilimlarga  ega  bo‘lgan.  Ushbu    bilimni  u  yeyish  mumkin 

bo‘lgan o‘simliklarni  izlab  topishda to‘plagan. 

Bizdan  600  avodlar  oldin    insoniyatning    kelajagini  hal    qilib  bergan  

dehqonchilik  paydo  bo‘lgan.  Inson    o‘zining    atrof    muhitga  ta’siriga  ko‘ra 

boshqa  organizmlardan  farqlanadi.  Ushbu  farq  boshidanoq  katta  bo‘lib,  vaqt 

o‘tishi  bilan  ulkanga    aylandi.  Sivilizatsiya  rivojlangani  sari  ekologik  bilimlar 

ham rivojlandi. 

Ma’lumki,  insonlar  o‘zlari  bilmagan  holda  ekologik    kuzatuv  olib 

boradilar.  Masalan,  baliqchi    forel  balig‘i  oqimi  tez    bo‘lgan    soylarda  va 

kislorod  bilan  to‘yingan  suvda  yashashini,  ba’zi  bir  mayda  baliqlar  esa  sekin 

oqadigan  yoki  turg‘un  suvlarni  afzal    ko‘rishini  biladi.  Shuningdek,  Muzlik 


okeani  qirg‘oqlarida  sherlar  yashamasligini,  Sahroi    Kabirda    esa  oq    ayiqlar  

yo‘qligidan  hamma  xabardor.  Ekologik  bilimlar    elementlari  antik  dunyo  va 

O‘rta  asrlarda  yashagan ko‘p  olimlarning  asarlarida  topilgan. Er. avv. VI-II 

asrlarga mansub qadimiy misr, hind, xitoy va  yevropa  manbalaridan hayvonlar 

va  o‘simliklarning  hayoti  hamda  sonidagi  o‘zgarishlar  to‘g‘risida  ma’lumot 

olishimiz  mumkin.  

Hayvonlar  ekologiyasining  ilk  ta’riflarini  hind  va  qadimgi  grek 

traktatlarida ko’rishimiz mumkin: 

“Ramayana”,  “Maxabxarata”  (e.a.  VI-I  asrlar)  hind  traktatlarida  – 

hayvonlar (50 dan ortiq) hayoti obrazi, yashash  joylari, oziqlanishi, ko’payishi, 

sutkalik aktivligi, tabiiy sharoit o’zgargandagi hulq-atvori. 

Gippokrat  (er.  avv.  460-377  yy.)    muhit  omillarining  insonlar 

salomatligiga ta’siri to‘g‘risida g‘oyalarni  ilgari surgan. Aristotel (er. av. 384-

322  yy.)  hayvonlarni  yashash  tarzi  va  ovqatlanish  usuliga  ko‘ra  tasnifladi  – 

“Hayvonlar  tarihi”.  U  hayvonlarning  500  dan    ortiq  turlariga    ta’rif  bergan  va 

ularning    harakatlari  haqida  yozgan:  baliqlar  qishda  uyquga  ketishi,  qushlar 

o‘zga yurtlarga uchishi, kakkuning parazitizmi va h. k.lar to‘g‘risida. 

O‘rta asrlarda tabiat to‘g‘risidagi  fanlar diniy dogmatizm  va sxolastika 

sababli  sekin  rivojlangan.  Nemis  kimyochi  olim  va    shifokori  T.Paratselsning 

(1493-1451  yy.)  asarlari  e’tiborga  loyiq.  Uning    tabiiy  omillarni  dozalash 

to‘g‘risidagi    g‘oyalari  XIX  asrda  YU.Libix  va  V.Shelfordlarning  asarlarida 

rivojlangan  edi.  Uyg‘onish    davrida  amalga    oshirilgan  buyuk  geografik 

kashfiyotlar  yangi    mamlakatlarning  mustamlakalashuvi,  tabiat  to‘g‘risidagi 

fanlar    rivojlanishiga  turtki  bo‘lib  xizmat  qildi.    Mazkur    davr  yangi  yerlar, 

ulardagi  o‘simlik  va  hayvonot    dunyosining  ta’rifi  bilan    mashxur,  

organizmlarga  ob-havo-iqlimiy  va  boshqa  omillarning  ta’siriga  ham  katta 

e’tibor  berilgan.  

Mavjudotning  uning  “organik  va  noorganik  muhitida”  ta’riflaydigan 

bilimlarda  ehtiyoj  Aristotel  davridan  boshlanadi  (er.  av.  384-322  yy.). 


Ekologiyaning  fan  sifatida  rivojlanishi  tarixida  uchta  asosiy  bosqichni  ajratish 

mumkin. 


XVIII  asrda  botanik  va  zoologik  kuzatuvlar  shvetsiyalik  tabiatshunoslik 

olim  Karl  Linneyning  (1707-1778  yy.)  “Tabiat  tizimi”  nomli    asarida 

umumlashtirildi.  Unda  havonlar  va  o‘simliklarni  ilmiy  tizimlashtirish  asoslari  

berildi. Olim  turlarning  doimiyligi  gipotezasini taklif etgan bo‘lsa ham,  biroq 

yashash    sharoiti  ta’siri  ostida  boshqa  turlarning  paydo    bo‘lishini  tan  olgan. 

Buyuk  fransuz    tabiatshunos  Jan  Batist    Lamark    (1744-1829  yy.)  o‘zining  

“Zoologiya  falsafasi”  nomli    kitobida  muhitning  organizmlarga  ta’siri 

to‘g‘risida  savolni  birinchi  bo‘lib    qo‘ydi,  lekin  ularni  yashash  muhitiga  

munosabatining sabablarini tushuntira olmadi. 

Organik  dunyo  evolutsiyasining  asosiy  omillarini  ochib  bergan 

CH.Darvinning (1809-1882 yy.)  tadqiqotlaridan so‘ng, nemis zoologi E.Gekkel 

(1834-1919  yy.  )  CH.Darvinni  “yashamoq  uchun  kurashmoq”  degan  iborasi 

biologiyaning  mustaqil  sohasi  ekanligini  birinchilardan  bo‘lib  tushunib  yetdi. 

E.Gekkel uni “ekologi” deb nomladi (1866 y.). Mustaqil  fan sifatida ekologiya  

XX    asrning    boshida  butunlay  shakllandi.  Bu  davrda  amerikalik  olim  

CH.Adame  (1913  y.  )  ekologiya  bo‘yicha  dastlabki  hisobotni  tuzadi,  boshqa 

muhim umumlashtirishlar va hisobotlar chop etiladi (V.Shelford, 1913 y. , 1929 

y.,  CH.  Elton,  1927  y.    ,  R.Gesse,  1924  y.  ;  K.Raunker,  1929  y.  va  b.).  XX 

asrning  eng  yirik  rus  olimi  V.I.Vernadskiy  biosfera  haqida  fundamental 

ta’limotni yaratadi. 

Jonli  va  jonsiz  elementlarni    o‘z  ichiga  olgan  tabiiy  majmualarni  

o‘rganish  vaqtida  fanlar  uyg‘unlashuvining  zarurligini  tushungan  birinchi 

tabiatshunoslardan  biri  bo‘lib  buyuk    nemis  olimi    Aleksandr  Gumboldt  

hisoblanadi.  Tabiatni  yaxlit    o‘rganish  to‘g‘risida  u  shunday  yozadi:  “Mening 

e’tiborim  kuchlarning  o‘zaro  harakati,  jonsiz  tabiatni  o‘simlik  va  hayvonot 

dunyosi,  ularning  uyg‘unlashuviga  qilgan  ta’siriga  qaratiladi”.  A.Gumboldt 

bilan bir vaqtda tabiatda muhit va organizmlarning birligi mavjudligi to‘g‘risida  

mashhur  rossiyalik    zoolog    Karl  Rulye    ham    yozgan  (1814-1858    yy.).  Ular  tabiiy  majmualarni,  jonli  va  jonsiz  komponentlar  tizimlari  to‘g‘risidagi 

tasavvurlarni  yaxlitlikda tushunish g‘oyalarining asoschilari edilar. 

1859  y.da  Charlz    Darvinning  (1809-1882  yy.)  “Tabiiy  saralash  yo‘li 

bilan  turlarning  paydo    bo‘lishi”  nomli  kitobi  chiqdi.  CH.Darvinning  yashash 

uchun  kurashga  nafaqat    organizmlarning    bir-birlari  bilan,  balki  atrofdagi 

jonsiz  muhit  bilan  kurash borasidagi  qarashlari  ilmiy asosga aylandi, va unga 

tayangan  holda  E.Gekkel  1866  y.da  “Tabiat    iqtisodiyoti”  to‘g‘risidagi    fan  – 

ekologiyani    yaratdi.    Ernst  Gekkel  (1834-1919  yy.)    ekologiyani  “tabiat 

iqtisodiyotini  o‘rganish,  bu  bilan  birga  jonzotlarni  muhitning    organik    va 

noorganik    komponentlari    bilan    o‘zaro    munosabatlarini  tadqiq  etish,  

jumladan  albatta  bir-biri    bilan  kontaktda  bo‘lgan  hayvonlar  va  o‘simliklarni 

noantagonistik yoki  antagonistik  o‘zaro munosabatlarini ham o‘rganuvchi fan 

deb atadi.. 

Bir so‘z bilan aytganda, ekologiya – bu Darvin tomonidan yashash uchun 

kurashishning  sharatlari  sifatida  qaradigan,  tabiatdagi  barcha  murakkab  o‘zaro 

aloqalar va o‘zaro munosabatlarni o‘rganadigan  fandir. 

Darvinizm    ikkita  biologik  fan  –  genetika    va  ekologiyaning  paydo 

bo‘lishiga  sababchi  bo‘ldi.  Ekologiyaning    mustaqil    fan  sifatida  oyoqqa 

turishida  muhim  qadam  bo‘lib  1877  y.da  nemis  gidrobiologi  K.Myobius  

tomonidan ma’lum bir biotopda yashovchi turli xil organizmlarning qonuniyatli 

uyg‘unlashuvi sifatida biotsenoz tushunchasi kiritilishi hisoblanadi. Biotop – bu 

biotsenoz yashaydigan  muhit sharoitlarining majmuidir. 

XX  asrning  boshida    botaniklar,  zoologlar,    gidrobiologlarning  ekologik 

maktablari  shakllanib,  ulardan  har  birida  ekologik    fanning    ma’lum    bir 

taraflari  o‘rganilgan:  hayvonlar  ekologiyasi,  o‘simliklar  ekologiyasi, 

mikroorganizmlar  ekologiyasi,  hasharotlar  ekologiyasi,  o‘rmonlar  ekologiyasi 

va h. k. 

1910  yilda  Bryusselning  III  botanic  kongressida  o`simliklar  ekologiyasi 

ikkita  qismga  bo`lindi:  jamiyatlar  ekologiyasi  (sinekologiya)  va  turli 

ekologiyasi  (autoekologiya).  Keyinchalik  bu  bo`linish  umumiy  ekologiya  va hayvonot  ekologiyasiga  ham  tarqaldi.  Autoekologiyani  asosida  tirik 

jonzodlarning 

konkret 

guruhlarini 

(hayvonlarni, 

o`simliklarni, 

mikroorganizmlarni) va bu organizmlar bilan bog`liq muhitni o`rganish yotadi.   

Asrning  boshida  diqqat  markazi  ostida  bo`lgan  zichlik  analizi,  tugilish,  o`lim, 

yosh  strukturasi  va  populyatsiya  guruhidagi  organizmlarning  o`zaro 

munosabatlarini  o`z  ichiga  olgan  populyatsiya  konsepsiyasi  tasdiqlangandan 

keyin  sinekologiya  autoekologiyaning  o`rnini  egallab  olgan.    Bu  period 

ot`mishdagiga qaraganda ko`proq progressiv bo`lgan.  

1926  yilda  rus  geokimyogari  V.I.Vernadskiy  (1863-1945  yy.)  tirik 

jonzodlarning jonsiz tabiat bilan munosabati muammolari haqidagi ishlari yana 

ilm dunyosini e`tiborini qaratdi.   

XX  asrning  80-90  yillarida  ekologiyani  tabiiy  ilm  sifatida  qarash  o`zgardi.  

1970  yilgacha  unga  asosan,  biologiyaning  bir  bo`limi  sifatida  qaralgan. 

Ekologiya  o`z  ildizlari  bilan  biologiyaga  kirib  ketsa  ham,  u  uning 

chegaralaridan  chiqib,  tabiiy,  texnik  va  jamoaviy  ilmlar  orasida  ko`prik  xosil 

qilgan integrallashgan ta`limotga aylangan.   

Rivojlangan  mamlakatlarning  ba`zi  bir  universitetlarida  ekologiya  bo`yicha 

distsilinalararo  kvalifikatsion  darajalar  kiritilgan.  Ekologiyani  nafaqat  tabiiy, 

balki  inson  tomonidan  hosil  qilingan  ekosistema  fani  sifatida  ko`rish  xozirgi 

kunda katta ahamiyat kasb etmoqda. Еkologiyaning asosiy  qonunlari va  тabiatdan oqilona foydalanish   

Tabiiy    resurslarni  ularning  tugatilishi  va  tiklanishi  (ya’ni,  o‘zini  o‘zi 

tiklash  va  yetishtirish  imkoniyati)  nuqtai  nazaridan  tasnifi  muhim  ahamiyatga 

egadir. 


A.  Tugatiladigan  tiklanmaydigan:  tabiiy  resurslarning    shunday 

qismidirki,  u  insoniyat    tomonidan  ulardan  foydalangani  sari  tabiiy    muhitdan 

“g‘oyib bo‘ladi” hamda  insonni xo‘jalik  faoliyati  sur’ati bilan qiyoslanadigan 

vaqt  mobaynida  biosferadagi  moddalar  almashinuvi  jarayonida  o‘z-o‘zidan 

tiklanmaydi. Bularga asosan  litosfera  resurslari kiradi (foydali qazilmalar). 


B.  Tugatiladigan,  lekin  tiklanuvchi    resurslar  (tabiiy  yo‘l    bilan  yoki  

insonning  ishtirokida).    Bularga    asosan    biologik    resurslar  –    o‘simlik      va 

faunistik  resurslar kiradi. 

V. Tugatilmaydigan  resurslar. Bularga  atmosfera  resurslari (va u orqali  

o‘tuvchi  kosmik  energiyasi  ham)    kiradi.  N.F.Reymers    tabiiy  resurslar  deb, 

tugatilmaydigan  tabiiy    resurslarning  tuganmas  qismini    ataydi,  ularning 

yetishmasligi  hozirda  sezilmaydi  va  yaqin  kelajakda  ko‘zda  tutilmaydi 

(masalan, quyosh energiyasi resurslari va b.). 

So‘nggi  yillarda  tabiiy  resurslarni  ularni  tiklashning    prinsipial 

imkoniyati  va  usuliga    ko‘ra    tasnifi  taklif  etilgan.  Ushby    tasnif  tabiatdan  

foydalanish  nazariyasi  ва  amaliyoti  uchun  muhim  аhаmiyatga  egadir. 

Resurslarning uchta guruhi ajratiladi: 

1) tabiatan-tiklanadigan – ular qo‘llanilganidan so‘ng tabiiy mexanizmlar 

yordamida dastlabki holatigacha tiklanishlari mumkin. Ular orasida  ozuqali va 

nooziq  biomassasi,  suv,  havo  mavjud  bo‘lib,  ularning  regeneratsiyasini 

(jumladan  tozalanishini  ham)  biologik  iqlimiy  va  gidrologik  jarayonlar 

ta’minlaydi.  Lekin    bunda  shuni  yozda  tutish  kerakki,  mazkur  jarayonlarning  

unumdorligi  cheklangan  bo‘lib,  ma’lum  mablag‘larni  kiritgan  holda,  inson  

ularning  intensivligini oshirishi mumkin. 

2)  antropogen-tiklanadigan    resurslar  –  ular  qayta  iste’mol  qilish  uchun 

jamiyat  tomonidan  chiqindilardan  tiklanishi  mumkin  –  o‘zining    tasarrufida 

mavjud  bo‘lgan  materiallar  va  energiyadan  foydalanish    hisobiga  (asosan 

metallar hamda mineral xom ashyoning  boshqa turlari). 

3)  tiklanmaydigan  resurslar  –  ular  qayta    foydalanish  uchun  umuman 

tiklanmaydilar (bularga energiya manbalari – ko‘mir, neft, uran  va b.lar kiradi). 

XX    asrning  70-yillarida  amerikalik    ekolog    B.Kommoner    tabiatdan  

oqilona  foydalanish  tizimining  mohiyatini  ochib  beradigan  to‘rta  qoidani 

ifodalagan. 1. Barcha  narsa  barcha bilan bog‘langan. Bu ekotizimlar va biosfera 

to‘g‘risidagi qoida. 2.  Hamma    narsa  uchun    to‘lash  kerak.  Bu  tabiatdan    oqilona 

foydalanishning umumiy “qonuni”dir. Chiqindilarni qo‘shimcha tozalash 

uchun  energiya  bilan,  hosilni  oshirish  uchun  –  o‘g‘itlar  bilan,  inson  

salomatligi  yomonlashgani  uchun – sanatoriylar  va  dori-darmonlar bilan 

to‘lash kerak. 

3.  Hamma    narsani  qayoqqadir  yo‘qotish  kerak.  Bu  insonning 

xo‘jalik  faoliyati to‘g‘risidagi qoida bo‘lib, ushbu faoliyatdan chiqindilar 

chiqishi  muqarrardir.  Shu  sababli,  ularning    miqdorini  kamaytirish    va 

keyinchalik  ushbu    chiqindilarni  ko‘mib  tashlash    to‘g‘risida  ham 

o‘ylamoq kerak. 

4.  Tabiatning  o‘zi  yaxshi  biladi.  Bu  tabiatdan  foydalanishning  eng 

muhim  qoidasi  bo‘lib,  shuni  anglatadi:  tabiatni  bo‘ysundirishga 

intilishning  o‘rniga,  u  bilan  hamqorlik    qilish,  oqava  suvlarni  tozalash 

uchun biologik   mexanizmlarni qo‘llash  hamda  madaniy  o‘simliklarning  

hosilini oshirish kerak.  Shu bilan birga, insonning o‘zi ham  biologik tur, 

tabiatning xo‘jayini emas, balki  bir  qismi  ekanligini unutmaslik lozim. 

 

O‘zini o‘zi tekshirish uchun savollar 

1.  Oykumena nima degan? 

2.  “Ekologiya” terminini  kim fanga kiritgan? 

3.  Qadimgi  dunyo  olimlari    ekologiyaning  rivojlanishiga  qanday  hissa 

qo‘shdilar? 

4.  O‘simliklar  va  hayvonlarni  ilmiy    tartibga  solinishining    asoschisi 

kim? 

5.   Ekologiyani rivojlantirishga Ch. Darvin qanday hissa qo‘shgan? 6.  Insonlar  tabiatga  ta’sir  ko‘rsatishning    qudratli  vositasini  qachon  

qo‘lga kiritdilar? 

7.  XVIII  va  XIX    asrlar  chegarasida  ekologiyaning  rivojlanishi  nimalar 

bilan tavsiflanadi? 8.  XIX  asrning  taniqli  olimlaridan  qaysi    biri  ekologik  yo‘nalishdagi 

tadqiqotlar bilan mashhur? 

9.  Ekologiyaning  fan  sifatida  rivojlanishida    qaysi  asosiy    bosqichlarni 

ajratish mumkin? 

10. Tabiiy  resurslarni  ularning  tugatilishi  va  tiklanishi  nuqtai  nazaridan 

qanday tasniflash mumkin? 11.  B. Kommoner qonunlarining mohiyati nimalardan iborat? 

Download 415.62 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat