Elektr impulsi deb nimaga aytiladi?Download 286,16 Kb.
bet1/27
Sana31.12.2021
Hajmi286,16 Kb.
#245493
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Bog'liq
Test jamlanma RMQLK
5-sinf-tarix-fanidan-testlar-2 (1), 5-sinf-tarix-fanidan-testlar-2 (1), 10-sinfolimpiada, 10-sinfolimpiada, Hujjat, Hujjat, �ijtimoiy-madaniy faoliyat� kafedrasi �ijtimoiy madaniy faoliyat, �ijtimoiy-madaniy faoliyat� kafedrasi �ijtimoiy madaniy faoliyat, zikir aka jadval, Bairova-BEMORLAR BILAN ISHLASH, Ishanova-KATTALARDA PARVARISH XUSUSIYATLARI, asinxron va sinxron elektr dvigatell, tasvirlarga raqamli ishlov berish, tasvirlarga raqamli ishlov berish, Oferta UZ05.20

Elektr impulsi deb nimaga aytiladi?

a.

Qiymatdan farq qiluvchi tok yoki kuchlanishga aytiladib.

Qisqa vaqt ichida o’zgarmas qiymatdan farq qiluvchi tok yoki kuchlanishga aytiladi

c.

Vaqt ichida o’zgarmas qiymatdan farq qiluvchi tok yoki kuchlanishga aytiladid.

O’zgarmas qiymatdan farq qiluvchi tok yoki kuchlanishga aytiladi

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Qisqa vaqt ichida o’zgarmas qiymatdan farq qiluvchi tok yoki kuchlanishga aytiladi

Question 2

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Registrlar ………..ishlatiladi?

a.

Ma’lumotlarni saqlashb.

Ma’lumotlarni qabul qilish, saqlash, uzatish va qayta ishlash uchun

c.

Ma’lumotlarni saqlash va qabul qilishd.

Ma’lumotlarni saqlash va uzatish

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Ma’lumotlarni qabul qilish, saqlash, uzatish va qayta ishlash uchun

Question 3

Xato


Mark 0.00 out of 1.00

Anolog siglalni raqamli signalga o’tkazish necha guruhga bo`linadi?

a.

4 guruhgab.

2 guruhga

c.

5 guruhgad.

3 guruhga

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 3 guruhga

Question 4

Xato


Mark 0.00 out of 1.00

O’chirib bo’lmaydigan ma’lumotlar qaysi xotirada saqlanadi?

a.

juda katta OXQb.

OXQ


c.

bunday xotira yo’q

d.

DXQ


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: DXQ

Question 5

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

T- treggir qanday tildan olingan? Toggle releksator ma’nosini anglatadi?

a.

Fransuschab.

Inglizcha

c.

Lotincha


d.

O’zbekcha

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Inglizcha

Question 6

Xato


Mark 0.00 out of 1.00

To’liq deshifratordagi m chiqish va n kirish sonlarining bir-birlari bilan to‘g‘ri bog‘lanishini ko‘rsating?

a.

n2

b.2*n

c.

md.

m

e.m

f.

n/2g.

2^n


h.

m

Fikr-mulohazaToʻgʻri javoblar: m, 2^n, 2*n, n2, n/2

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Qaysi razryaddan boshlab qo’shish jarayonini bajarish lozim?

a.

Farqi yo’qb.

Kichik razryaddan boshlab

c.

Eng katta razryaddan boshlabd.

O’rta razryaddan boshlab

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Kichik razryaddan boshlab

Question 8

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Arifmetik mantiqiy qurilmada 1011 va 1010 sonlar mantiqiy qo’shilganda natija qanday?

a.

1011


b.

0001


c.

1101


d.

1010


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 1011

Question 9

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Registr deb nimaga aytiladi?

a.

Bir necha sondagi triggerlar birlashmasidan tashkil topgan.b.

qisqa vaqt ichida o`zgarmas qiymatdan farq qiluvchi tok yoki kuchlanishga aytiladi.

c.

to`g`ri burchakli sinussimon tebranishlar generatoriga aytiladi.d.

to`g`ri javob berilmagan

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Bir necha sondagi triggerlar birlashmasidan tashkil topgan.

Question 10

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Bir necha sondagi triggerlar,mantiqiy elementlar birlashmasidan tashlik topib,berilgan axborotni o’z xotirasiga saqlash,kerak bo’lgan holda o’zlashtrish va uzatish uchun mo’ljallangan tezkor xotira qurilmasi nima deb ataladi?

a.

transistorb.

schotchiklar

c.

kondensatord.

registrlar

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: registrlar

Question 11

Xato


Mark 0.00 out of 1.00

Qaysi qurilmalarda har bir kirish impulsi chiqishdagi sonini 1 ga ko’paytiradi?

a.

yarim o’tkazgichlarb.

schotchiklar

c.

summatorlard.

diodlar


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: summatorlar

Question 12

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Kod signallarini qayta ishlash jarayonining asosiy masalasi ……..dan iboratdir?

a.

Kodlarni qayta ishlashb.

Kodlarni saqlash

c.

kod signalini kommutattsiyalashd.

Kodlarni qo'shish

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Kodlarni qayta ishlash

Question 13

Xato


Mark 0.00 out of 1.00

Shefrator qachon to'liq emas deyiladi?

a.

2^n


b.

m > 2^n


c.

x^0*2^0


d.

N

e.m

f.

m < 2^nFikr-mulohaza

Toʻgʻri javoblar: m, 2^n, x^0*2^0

Question 14

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Eng oddiy Bull algebrasi qaysi elementni o'z ichiga oladi?

a.

0 va 2


b.

0 va 1


c.

0 va 4


d.

0 va 3


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 0 va 1

Question 15

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

NAND operatsiyasi yordamida qaysi amal bajariladi?

a.

VA – EMAS.b.

YOKI-EMAS;

c.

EMAS;


d.

VA;


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: VA;

Question 16

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

A4 o'n oltilikdan ikkilik ekvivalentini aniqlang?

a.

01001010


b.

10100100


c.

10

100101d.

01011010


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 10100100

Question 17

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Quyida berilgan sonlarning qaysi biri o’nlik bo’lishi mumkin?

a.

0909


b.

AB

c.10A010

d.

100101Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 0909

Question 18

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

1 bit ma’lumotni saqlaydigan, xotira elementi qanday nomlanadi?

a.

trigger


b.

registr


c.

Barcha javoblar to’g’ri

d.

deshifratorFikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: trigger

Question 19

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Mantiqiy qo’shish qaysi elementda amalga oshiriladi?

a.

VA – EMAS.b.

VA;


c.

EMAS;


d.

YOKI;


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: YOKI;

Question 20

Xato


Mark 0.00 out of 1.00

1 sekund ichida impulslar soniga … deb ataladi?

a.

to`g`ri javob berilmaganb.

IMS lar


c.

impuls chastotasi

d.

impuls davriFikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: impuls chastotasi

Question 21

Xato


Mark 0.00 out of 1.00

Kod so’zlarini kiritish va chiqarish usullari bo’yicha mantiqiy qurilmalar bo’linadi……?

a.

Sinusoidal va arrasimon usullarib.

Aralash va arifmetik usullari

c.

Ketma-ket, parallel usullid.

Raqamli, impuls usuli

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Ketma-ket, parallel usulli

Question 22

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

10425 ni sakkizlikdan o’n oltilik sanoq tizimiga o’giring?

a.

1315


b.

1115


c.

1008


d.

1421


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 1115

Question 23

Xato


Mark 0.00 out of 1.00

Registr nima?

a.

ko’p razryadli sonlarni saqlash, ularni bir ko’rinishdan ikkinchisiga o’tkazuvchi qurilma;b.

Bir yoki bir necha kirishlarni tanlash va chiqishga ulovchi qurilma;

c.

sonli axborotni bir koddan boshqasiga o’zgartiruvchi qurilma.d.

O’nlik sanoq sistemasidan ikkilikka aylantiruvchi qurilma;

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: ko’p razryadli sonlarni saqlash, ularni bir ko’rinishdan ikkinchisiga o’tkazuvchi qurilma;

Question 24

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Funksiyonal belgilanishi bo’yicha IMS lar necha turga bo’linadi?

a.

analogli va raqamlib.

mantiqiy,raqamli,diodli va differensial

c.

fizik, mantiqiy va analitikd.

analogli


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: analogli va raqamli

Question 25

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Mantiqiy funksiyalarni qaysi qatorda ko`rsatilgan asosiy amal sifatida ko`rish mumkin?

a.

inkor, implikatsiya, dizyunksiya.b.

mantiqiy inkor, mantiqiy qo`shish,mantiqiy ko`paytirish,

c.

konyunksiya, dezyunksiya, inkord.

Sheffer shtrixi, konyunksiya, dizyunksiya.

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: mantiqiy inkor, mantiqiy qo`shish,mantiqiy ko`paytirish,

Question 26

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Ikkita muvozanat holatiga ega bo’lgan element bu... ?

a.

Karno kartasib.

Trigger


c.

Summator


d.

Multipleksor

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Trigger

Question 27

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Kirish impulslar sonini hisoblashga mo’ljallangan qurilmaga nima deyiladi?

a.

transistorb.

kondensator

c.

Schotchikd.

emitor


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Schotchik

Question 28

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Kod so’zlarini kiritish va chiqarish usullari bo’yicha mantiqiy qurilmalar bo’linadi…?

a.

Ketma-ket, parallel usulb.

Sinusoidal va arrasimon usullar

c.

Aralash va arifmetik usullarid.

Raqamli, impuls usuli

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Ketma-ket, parallel usul

Question 29

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

2 ta turg’un holatga ega bo’lgan sodda qurilmaga nima deyiladi?

a.

trigger


b.

shefrator

c.

diod


d.

invertor


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: trigger

Question 30

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Demultipleksor qanday asosiy funktsiyani amalga oshiradi?

a.

Bir kanaldan kelayotgan ketma-ket signallarni parallel kanallarga tarmoqlantiruvchi qurilmab.

To’g’ri javob yo’q

c.

Parallel kelayotgan ma’lumotlarni bir kanalga uzatuvchi qurilmad.

Ma’lumotlarni saqlovchi va invertirlovchi

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Bir kanaldan kelayotgan ketma-ket signallarni parallel kanallarga tarmoqlantiruvchi qurilma

Question 1

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Raqamli indikatsiya ishining asosini nima tashkil etadi?

a.

Har qanday signalni raqamli kodga aylantirishb.

Ikkilik o’nlik kodlarni biridan ikkinchisiga almashtirishc.

Analog signalni raqamliga aylantirishd.

O’nlik sanoq sistemasini nol va birga aylantirish

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Ikkilik o’nlik kodlarni biridan ikkinchisiga almashtirish

Question 2

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Schetchik nima uchun qo’llaniladi?

a.

Bir qancha mantiqiy qiymatlarni qo’shishi uchun.b.

Impulslar sonini sanash uchun;c.

Ikkilik kodni bir ko’rinishdan ikkinchisiga o’tkazishda;d.

Saqlangan soni siljitish uchun;

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Impulslar sonini sanash uchun;

Question 3

Xato


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Registr nima?

a.

ko’p razryadli sonlarni saqlash, ularni bir ko’rinishdan ikkinchisiga o’tkazuvchi qurilma;b.

O’nlik sanoq sistemasidan ikkilikka aylantiruvchi qurilma;c.

sonli axborotni bir koddan boshqasiga o’zgartiruvchi qurilma.d.

Bir yoki bir necha kirishlarni tanlash va chiqishga ulovchi qurilma;

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: ko’p razryadli sonlarni saqlash, ularni bir ko’rinishdan ikkinchisiga o’tkazuvchi qurilma;

Question 4

Xato


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

IMS larni ishlab chiqish texnikasini bo’yicha necha turga bo’lamiz?

a.

7

b.

4

c.

3

d.

6

Fikr-mulohazaToʻgʻri javob: 3

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

4-o’zgaruvchilik mantiqiy o’zgaruvchilar nechta holatlarni aniqlaydi?

a.

4;

b.

16.

c.

2;

d.

8;

Fikr-mulohazaToʻgʻri javob: 16.

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Multipleksorning axborotli kirishlar sonini oshirsh mumkin, ammo bunda ………… ham oshishga olib keladi?

a.

Chiqish sonlariningb.

Ish tezliginingc.

Qurilma hajminid.

Adres kirishlarining

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Adres kirishlarining

Question 7

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Elektr impulsi deb nimaga aytiladi?

a.

Qisqa vaqt ichida o’zgarmas qiymatdan farq qiluvchi tok yoki kuchlanishga aytiladib.

Vaqt ichida o’zgarmas qiymatdan farq qiluvchi tok yoki kuchlanishga aytiladic.

Qiymatdan farq qiluvchi tok yoki kuchlanishga aytiladid.

O’zgarmas qiymatdan farq qiluvchi tok yoki kuchlanishga aytiladi

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Qisqa vaqt ichida o’zgarmas qiymatdan farq qiluvchi tok yoki kuchlanishga aytiladi

Question 8

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Funksiyonal belgilanishi bo’yicha IMS lar necha turga bo’linadi?

a.

analogli va raqamlib.

mantiqiy,raqamli,diodli va differensialc.

fizik, mantiqiy va analitikd.

analogli


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: analogli va raqamli

Question 9

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

10425 ni sakkizlikdan o’n oltilik sanoq tizimiga o’giring?

a.

1008


b.

1315


c.

1115


d.

1421


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 1115

Question 10

Xato


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Axborot oqimini bir necha liniyalar bo’yicha taqsimlash teskari operatsiyasini …………… bajaradi?

a.

multipleksorlarb.

demultipleksorlarc.

tranzistorlard.

diodlar


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: demultipleksorlar

Question 11

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Shefrator qachon to'liq emas deyiladi?

a.

m > 2^n


b.

m < 2^n


c.

2^n


d.

x^0*2^0


e.

m

f.

N

Fikr-mulohazaToʻgʻri javoblar: m, 2^n, x^0*2^0

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Ikkilik tizimidagi razryad qiymati nimaga teng?

a.

1 bit


b.

8 bayt


c.

1 bayt


d.

8 bit


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 1 bit

Question 13

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

2 teng kuchli alternative turg’un xolga ega bo’lgan va axborotni yozish saqlash va uzatish uchun xizmat qiladigan qurulma qaysi?

a.

shifratorb.

Trigger


c.

Registr


d.

IMS lar


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Trigger

Question 14

Xato


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

IMS larni ishlab chiqarish texnalogiyalari bo’yicha necha turga bo’linadi?

a.

tranzistorli,diodli,raqamlib.

yarim o’tkazgichli,plyonkali,gibridli mikrosxemalarc.

diodli,emitorli,raqamlid.

vakumli,transiztorli,lampali

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: yarim o’tkazgichli,plyonkali,gibridli mikrosxemalar

Question 15

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

2 lik unitar kodni 2^n razryadli kodga aylantiruvchi mantiqiy elementlarga nima deyiladi?

a.

trigger


b.

deshifratorc.

shifratord.

invertor


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: shifrator

Question 16

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ikkilik sistemasidagi razryad qiymati nimaga teng?

a.

2 bit


b.

1 bayt


c.

1 bit


d.

2 bayt


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 1 bit

Question 17

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ish impulslarini sonini aniqlab boruvchi va ularni mos ravishda ikkilik signaliga aylantiruvchi qurilma?

a.

mikroprotsessorb.

trigger


c.

registr


d.

hisoblagich

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: hisoblagich

Question 18

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Signallarni aloqa kanallari orqali parallel uzatishda qaysi elementdan foydalaniladi?

a.

modul 2


b.

dizyunktorc.

invertor


d.

konyunktor

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: dizyunktor

Question 19

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

MP bloklariaro almashinuv chog‘ida qanday til ishlatiladi?

a.

Beysik tili buyruqlarib.

Paskal tili buyruqlaric.

SI tili buyruqlarid.

Assembler tili buyruqlari

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Assembler tili buyruqlari

Question 20

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Registr deb nimaga aytiladi?

a.

Bir necha sondagi triggerlar birlashmasidan tashkil topgan.b.

to`g`ri burchakli sinussimon tebranishlar generatoriga aytiladi.c.

qisqa vaqt ichida o`zgarmas qiymatdan farq qiluvchi tok yoki kuchlanishga aytiladi.d.

to`g`ri javob berilmagan

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Bir necha sondagi triggerlar birlashmasidan tashkil topgan.

Question 21

Xato


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ishlash prinsipiga ko`ra ME lar necha sinfga bo`linadi?

a.

ketma-ket va potensialb.

kombinatsion va ketma-ketlic.

impuls va potensiald.

xotirali va ketma-ketli

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: kombinatsion va ketma-ketli

Question 22

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

A4 o'n oltilikdan ikkilik ekvivalentini aniqlang?

a.

01001010


b.

10100100


c.

01011010


d.

10100101


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 10100100

Question 23

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ikkilikni o’nlikka aylantiruvchi element?

a.

Trigger;


b.

Shifrator;c.

Deshifrator;d.

Registr


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Deshifrator;

Question 24

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Sinxron triggerning aniq turini aniqlang?

a.

To’g’rikirishli sinxron triggerb.

Mantiqiy elementli sinxron triggerc.

Statik boshqaruvli sinxron triggerd.

Aktiv tenglamali sinxron trigger

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Statik boshqaruvli sinxron trigger

Question 25

Xato


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Qanday qurilma bir signalni n-razryadli ikkilik kodga o’tkazib beradi?

a.

Shifratorb.

Deshifratorc.

Summator


d.

Multipleksor

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Shifrator

Question 26

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

O’chirib bo’lmaydigan ma’lumotlar qaysi xotirada saqlanadi?

a.

bunday xotira yo’qb.

DXQ


c.

OXQ


d.

juda katta OXQ

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: DXQ

Question 27

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Mikroprotsessorda qanday shinalar mavjud?

a.

BSh, MSh, AShb.

Adreslar shinasi(ASh),ma’lumotlar shinasi(MSh)c.

ASh, BSh


d.

Boshqarish shinasi (BSh), sinxrosignallarni uzatuvchi shina (SSUSh)

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: BSh, MSh, ASh

Question 28

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Schyotchik holatlari sonini nima deb ataymiz?

a.

Qayta saqlash koyeffisiyentb.

Holat koyeffisiyentc.

Barchasi to’g’rid.

Qabul qilish koyeffisiyent

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Qayta saqlash koyeffisiyent

Question 29

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Mantiqiy qo’shish qaysi elementda amalga oshiriladi?

a.

VA;


b.

VA – EMAS.c.

YOKI;


d.

EMAS;


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: YOKI;

Question 30

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

AB105C sonini o'n oltilikdan ikkilik sanoq tizimiga o’giring?

a.

101110110010100101011100b.

101010110001000001011100c.

101011000001000001011100d.

101010110001000001010100

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 101011000001000001011100

 sekund ichida impulslar soniga … deb ataladi?

a.

impuls chastotasib.

impuls davri

c.

IMS lar


d.

to`g`ri javob berilmagan

Feedback

The correct answer is: impuls chastotasi

Tezkorlik bu...?

a.

elementni yozish va o’qish operatsiyasiga ketgan vaqt;b.

Ikkita qo’shni impulslar orasidagi minimal interval;

c.

manba quvvatini kirish signalining chastotasi.d.

Elementning kirishidan chiqishigacha signalning o’zgarish vaqti;

Feedback

The correct answer is: elementni yozish va o’qish operatsiyasiga ketgan vaqt;

Dishefrator qachon to'liq emas deyiladi?

a.

x^0*2^0b.

m

c.2^n

d.

m < 2^ne.

m > 2^n


f.

N

FeedbackThe correct answers are: m, 2^n, x^0*2^0

Trigger nomi nima bilan aniqlanadi?

a.

Ularning kirish turlari nomlari bilanb.

Kirishga berilyotgan signallari bilan

c.

Kirishga tasiri biland.

Mantiqiy satx bilan

Feedback

The correct answer is: Ularning kirish turlari nomlari bilan

Registr deb nimaga aytiladi?

a.

Bir necha sondagi triggerlar birlashmasidan tashkil topgan.b.

qisqa vaqt ichida o`zgarmas qiymatdan farq qiluvchi tok yoki kuchlanishga aytiladi.

c.

to`g`ri javob berilmagand.

to`g`ri burchakli sinussimon tebranishlar generatoriga aytiladi.

Feedback

The correct answer is: Bir necha sondagi triggerlar birlashmasidan tashkil topgan.

T- treggir qanday tildan olingan? Toggle releksator ma’nosini anglatadi?

a.

Inglizchab.

Fransuscha

c.

Lotincha


d.

O’zbekcha

Feedback

The correct answer is: Inglizcha

Mikroprotsessorda qanday shinalar mavjud?

a.

Boshqarish shinasi (BSh), sinxrosignallarni uzatuvchi shina (SSUSh)b.

ASh, BSh


c.

Adreslar shinasi(ASh),ma’lumotlar shinasi(MSh)

d.

BSh, MSh, AShFeedback

The correct answer is: BSh, MSh, ASh

Sinxron triggerning aniq turini aniqlang?

a.

Mantiqiy elementli sinxron triggerb.

To’g’rikirishli sinxron trigger

c.

Aktiv tenglamali sinxron triggerd.

Statik boshqaruvli sinxron trigger

Feedback

The correct answer is: Statik boshqaruvli sinxron trigger

Schyotchik holatlari sonini nima deb ataymiz?

a.

Qayta saqlash koyeffisiyentb.

Holat koyeffisiyent

c.

Barchasi to’g’rid.

Qabul qilish koyeffisiyent

Feedback

The correct answer is: Qayta saqlash koyeffisiyent

Mikroprotsessor deb……?

a.

BK+arifmetik mantiqiy qurilmab.

Boshqarish qurilmasi (BK)

c.

BK+xotirad.

Xotira+ kiritish-chiqarish qurilmasi

Feedback

The correct answer is: BK+arifmetik mantiqiy qurilma

A4 o'n oltilikdan ikkilik ekvivalentini aniqlang?

a.

10100101b.

10100100


c.

01001010


d.

01011010


Feedback

The correct answer is: 10100100

Mikroprotsessor deb ……..?

a.

BQ+xotirab.

Xotira+ kiritish -chiqarish qurilmasi

c.

Boshqarish qurilmasi (BQ)d.

BQ+arifmetik mantiqiy qurilma

Feedback

The correct answer is: BQ+arifmetik mantiqiy qurilma

MP bloklariaro almashinuv chog‘ida qanday til ishlatiladi?

a.

Paskal tili buyruqlarib.

Assembler tili buyruqlari

c.

SI tili buyruqlarid.

Beysik tili buyruqlari

Feedback

The correct answer is: Assembler tili buyruqlari

Mikroprotsessor mikrokontrollerdan nimasi bilan farq qiladi?

a.

Ta’minot quvvati bilanb.

Umumiy strukturali sxema bilan

c.

Hajmi biland.

Buyruq tizimi bilan

Feedback

The correct answer is: Umumiy strukturali sxema bilan

T Treggir information kirish yo’liga ega bu kirish yo’li nima deyiladi?

a.

To’g’ri javob berilmagan.b.

Kirish yo’li hisob deyiladi

c.

Hisob kirish yo’li deyiladid.

Hisob yo’li deyiladi

Feedback

The correct answer is: Hisob kirish yo’li deyiladi

Kirish impulslari soniga mo’ljallangan qurulma nima deyiladi?

a.

Registorb.

EHM


c.

Schyotchik

d.

KomparatorFeedback

The correct answer is: Schyotchik

VA-EMAS alamanti nima qiladi?

a.

mantiqiy ko’paytirishni inkor qiladib.

mantiqiy qo'shini inkorini beradi

c.

mantiqiy jadvallarni taqsimlashd.

defragmentatsiya vazifasini bajaradi

Feedback

The correct answer is: mantiqiy ko’paytirishni inkor qiladi

10425 ni sakkizlikdan o’n oltilik sanoq tizimiga o’giring?

a.

1115b.

1421


c.

1315


d.

1008


Feedback

The correct answer is: 1115

kkilikni o’nlikka aylantiruvchi element?

a.

Deshifrator;b.

Shifrator;

c.

Trigger;


d.

Registr


Feedback

The correct answer is: Deshifrator;

Multipleksorning axborotli kirishlar sonini oshirsh mumkin, ammo bunda ………… ham oshishga olib keladi?

a.

Ish tezliginingb.

Adres kirishlarining

c.

Chiqish sonlariningd.

Qurilma hajmini

Feedback

The correct answer is: Adres kirishlarining

Mikroprotsessorda qanday shinalar mavjud?

a.

Boshqarish shinasi (BSH), sinxron signallarni uzatuvchi shina (SSUSH)b.

Adreslar shinasi(ASH), ma’lumotlar shinasi(MSH)

c.

ASH, BSH.d.

BSH, MSH, ASH.

Feedback

The correct answer is: BSH, MSH, ASH.

Qaysi razryaddan boshlab qo‘shish jarayonini bajarish lozim?

a.

Farqi yo’qb.

Urta razryadidan boshlab

c.

Kichik razryadidan boshlabd.

Eng kata razryadidan boshlab

Feedback

The correct answer is: Kichik razryadidan boshlab

Arifmetik mantiqiy qurilmada 1011 va 1010 sonlar mantiqiy qo’shilganda natija qanday?

a.

1101b.

0001


c.

1011


d.

1010


Feedback

The correct answer is: 1011

Qaysi razryaddan boshlab qo’shish jarayonini bajarish lozim?

a.

Kichik razryaddan boshlabb.

O’rta razryaddan boshlab

c.

Farqi yo’qd.

Eng katta razryaddan boshlab

Feedback

The correct answer is: Kichik razryaddan boshlab

Ikkilik tizimidagi razryad qiymati nimaga teng?

a.

1 bitb.

8 bit


c.

8 bayt


d.

1 bayt


Feedback

The correct answer is: 1 bit

Ikkilik sistemasidagi razryad qiymati nimaga teng?

a.

2 bitb.

1 bayt


c.

1 bit


d.

2 bayt


Feedback

The correct answer is: 1 bit

Impuls zichligi deb nimaga aytiladi?

a.

To’g’ri javob yo’qb.

1 minut ichida impulslar soniga

c.

1 sekund ichida impulslar sonigad.

1 sekund ichida impulslar soniga

Feedback

The correct answer is: 1 sekund ichida impulslar soniga

Arifmetik amallarni bajaruvchi qurilma qanday nomlanadi?

a.

multipleksorb.

deshifrator

c.

summator


d.

trigger


Feedback

The correct answer is: summator

Signallarni aloqa kanallari orqali ketma-ket uzatishda qaysi elementdan foydalaniladi?

a.

konyunktorb.

dizyunktor

c.

modul 2


d.

invertor


Feedback

The correct answer is: konyunktor

Shifrator nima uchun qo’llaniladi?

a.

Ikkilik kodni bir ko’rinishdan ikkinchisiga o’tkazishda;b.

Bir qancha mantiqiy qiymatlarni qo’shishi uchun.

c.

o’nlik sanoq sistemasini ikkilik kodiga o’tkazish uchun;d.

Saqlangan sonni siljitish uchun;

Feedback

The correct answer is: o’nlik sanoq sistemasini ikkilik kodiga o’tkazish uchun;

Xisoblagichlarning sintezi…………aniqlash orqali amalga oshiriladi?

a.

xar bir trigger kirishlaridagi boshqaruv avtomatlarinib.

trigger kirishlarini boshqarish

c.

boshqaruv registrlarining kirish avtomatlarinid.

xar bir trigger chiqishidagi boshqaruv avtomatlariniDownload 286,16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
O’zbekiston respublikasi
guruh talabasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
таълим вазирлиги
махсус таълим
haqida tushuncha
O'zbekiston respublikasi
tashkil etish
toshkent davlat
vazirligi muhammad
saqlash vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
coronavirus covid
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
vaccination certificate
sertifikat ministry
covid vaccination
Ishdan maqsad
fanidan tayyorlagan
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanidan mustaqil
moliya instituti
fanining predmeti
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
ta’limi vazirligi